Балообразуванеабв

 

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ,
КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ И ОЦЕНКИТЕ ОТ ДИПЛОМАТА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, КОИТО УЧАСТВАТ ПРИ ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА

 

Специалности
и форми на
обучение

Конкурсни изпити / матури

Оценки от дипломата за средно образование

ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

Българска филология

редовно, задочно*

По избор (х коефициент 3):
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

български език и литература
или
чужд език

Българистика и медии

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

български език и литература
или
чужд език

Английска филология

редовно,

задочно

По избор (х коефициент 3):
тест по английски език
матура по английски език
сертификат за владеене на английски език на ниво А2
международен сертификат
(IELTS, TOEFL, FCE, CAE)

чужд език

Руска филология
и туризъм

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по чужд език (английски, немски или руски)
матура по чужд език
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература
тест по география
матура по география и икономика

български език и литература
или
чужд език

или

география и икономика

Турска филология
с бизнес комуникация

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература
тест по чужд език (английски, немски или руски)
матура по чужд език
сертификат за владеене на чужд език

чужд език

Приложна
лингвистика
(английски език
и руски език)

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по английски език
матура по английски език
тест по руски език
матура по руски език
сертификат за владеене на английски език на ниво А2

български език и литература
или
чужд език

Приложна
германистика

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по немски език
матура по немски език
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература
сертификат за владеене на немски език

български език и литература
или
чужд език

История и география

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по история
матура по история и цивилизация
тест по география
матура по география и икономика
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

тест по свят и личност

 

история и цивилизация
или
география и икономика

История

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по история
матура по история и цивилизация
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

тест по свят и личност

история и цивилизация

Археология

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по история
матура по история и цивилизация
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

тест по свят и личност

история и цивилизация

Теология

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по теология
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература
тест по история
матура по история и цивилизация

български език и литература
или
история и цивилизация

Журналистика и реклама

редовно*

По избор (х коефициент 3):
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

български език и литература
или
чужд език

Връзки с обществеността

редовно*

По избор (х коефициент 3):
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

български език и литература
или
чужд език

 

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Бизнес
математика

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по математика
матура по математика
тест по информатика
тест по география
тест по икономика
матура по география и икономика
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

математика
или
информатика
или
информационни технологии

Бизнес информатика

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по информатика
матура по информатика
матура по инф. Технологии
тест по математика
матура по математика
тест по география
тест по икономика
матура по география и икономика
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

математика
или
информатика
или
информационни технологии

Компютърна информатика

редовно,

задочно

По избор (х коефициент 3):
тест по информатика
тест по математика
матура по математика
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

математика
или
информатика
или
информационни технологии

Компютърни информационни технологии

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по информатика
тест по математика
матура по математика
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

 

математика
или
информатика
или
информационни технологии

Информационни технологии, информатика и математика

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по математика
матура по математика
тест по информатика
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

 

математика
или
информатика
или
информационни технологии

Икономика и математика

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по икономика
тест по география
матура по география и икономика
тест по математика
матура по математика
тест по информатика
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

математика
или
икономика
или
география и икономика

Икономика

редовно,

задочно*

По избор (х коефициент 3):
тест по икономика
тест по география
матура по география и икономика
тест по математика
матура по математика
тест по информатика
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

 

математика
или
икономика
или
география и икономика

ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

Медицинска химия

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по химия
матура по химия и опазване на околната среда
тест по биология
матура по биология и здравно образование
тест по физика
матура по физика и астрономия
тест по география
матура по география и икономика
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

химия и опазване на околната среда
или
физика и астрономия

Астрономия и метеорология

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по физика
матура по физика и астрономия
тест по математика
матура по математика
тест по химия
матура по химия и опазване на околната среда
тест по биология
матура по биология и здравно образование
тест по география
матура по география и икономика
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

физика и астрономия
или
математика

Екология и опазване на околната среда

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по биология
матура по биология и здравно образование
тест по химия
матура по химия и опазване на околната среда
тест по география
матура по география и икономика
тест по физика
матура по физика и астрономия
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

биология и здравно образование
или
химия и опазване на околната среда

География и регионална политика

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по география
матура по география и икономика
тест по история
матура по история и цивилизация
тест по физика
матура по физика и астрономия
тест по химия
матура по химия и опазване на околната среда
тест по биология
матура по биология и здравно образование
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

география и икономика
или
история и цивилизация
или
български език и литература

Биология и
химия

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по биология
матура по биология и здравно образование
тест по химия
матура по химия и опазване на околната среда
тест по география
матура по география и икономика
тест по физика
матура по физика и астрономия
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

биология и здравно образование
или
химия и опазване на околната среда

География и
биология

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по география
матура по география и икономика
тест по биология
матура по биология и здравно образование
тест по химия
матура по химия и опазване на околната среда
тест по физика
матура по физика и астрономия
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

география и икономика
или
биология и здравно образование

Растителна
защита

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по биология
матура по биология и здравно образование
тест по химия
матура по химия и опазване на околната среда
тест по география
матура по география и икономика
тест по физика
матура по физика и астрономия
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

биология и здравно образование
или
химия и опазване на околната среда

Педагогика на обучението по природни науки

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по биология
матура по биология и здравно образование
тест по химия
матура по химия и опазване на околната среда
тест по физика
матура по физика и астрономия
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

биология и здравно образование,
химия и опазване на околната среда

или

физика и астрономия

Туризъм

редовно,

задочно*

По избор (х коефициент 3):
тест по география
тест по икономика
матура по география и икономика
тест по чужд език (английски, немски, руски)
матура по чужд език
тест по биология
матура по биология и здравно образование
тест по химия
матура по химия и опазване на околната среда
тест по физика
матура по физика и астрономия

тест по история
матура по история и цивилизация тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

география и икономика
или
чужд език

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Педагогика

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по свят и личност
матура по философия
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

български език и литература
или
история и цивилизация

Предучилищна и начална училищна педагогика

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по свят и личност
матура по философия
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

български език и литература
или
история и цивилизация

Предучилищна
педагогика

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по свят и личност
матура по философия
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

български език и литература
или
история и цивилизация

Начална училищна
педагогика и чужд
език
(английски език)

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по английски език
матура по английски език
тест по свят и личност
матура по философия
сертификат за владеене на чужд език тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

български език и
литература
или
чужд език

Специална
педагогика

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по свят и личност
матура по философия
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

български език и литература
или
история и цивилизация

Социална
педагогика

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по свят и личност
матура по философия
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

български език и литература
или
история и цивилизация

Социални
дейности

редовно,

задочно

По избор (х коефициент 3):
тест по свят и личност
матура по философия
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

български език и литература
или
история и цивилизация

Педагогика на обучението по
музика

редовно

По избор (х коефициент 4):
устен изпит по музика/портфолио

-

Педагогика на обучението по изобразително изкуство

редовно

По избор (х коефициент 4):
изпит по рисуване (портфолио)
 

-

Педагогика на обучението по физическо възпитание

редовно

Практически изпит по физическо възпитание и спорт
(х коефициент 3)

български език и
литература

Педагогика на обучението по техника и
технологии

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по технически знания и способности
тест по свят и личност
матура по философия
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

физика и астрономия
или
математика

ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

Комуникационни и
информационни
системи

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по математика
матура по математика
тест по информатика
тест по физика
матура по физика и астрономия
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

математика
или
физика и астрономия

Компютърни технологии за автоматизация на производството

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по математика
матура по математика
тест по информатика
тест по физика
матура по физика и астрономия
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

математика
или
физика и астрономия
 

Геодезия,
регулирана професия Геодезия, картография и кадастър

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по математика
матура по математика
тест по информатика
тест по физика
матура по физика и астрономия
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

математика
или
физика и астрономия

Инженерна логистика

редовно,

задочно

По избор (х коефициент 3):
тест по общотехническа подготовка

тест по математика
матура по математика
тест по информатика
тест по икономика
тест по география
матура по география и икономика
тест по физика
матура по физика и астрономия
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

математика
или
физика и астрономия
или
икономика

Системи за сигурност

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по история
матура по история и цивилизация
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

история и цивилизация
или
български език и литература
или
свят и личност


КОЛЕЖ – ДОБРИЧ

Начална училищна педагогика и информационни технологии

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература
тест по свят и личност
матура по философия
тест по информатика
тест по математика
матура по математика

български език и литература
или
информатика
или
информационни технологии

Начална училищна педагогика и английски език

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по английски език
матура по английски език
тест по свят и личност
матура по философия
сертификат за владеене на чужд език тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

български език и
литература
или
чужд език

Предучилищна педагогика и английски език

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по английски език
матура по английски език
тест по свят и личност
матура по философия
сертификат за владеене на чужд език тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

български език и
литература
или
чужд език

Информатика и информационни
технологии

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по информатика
тест по математика
матура по математика
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

математика
или
информатика
или
информационни технологии

Растителна защита

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по биология
матура по биология и здравно образование
тест по химия
матура по химия и опазване на околната среда
тест по география
матура по география и икономика
тест по физика
матура по физика и астрономия
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

биология и здравно образование
или
химия и опазване на околната среда

 

* Обучението в специалност Българска филология (задочна форма), Връзки с обществеността (редовно), Журналистика и реклама (редовно), Икономика (редовна и задочна форма) и Туризъм (редовна и задочна форма) се извършва само срещу заплащане.

** Максималният бал за всички специалности е 24.