КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Балообразуванеабв

 

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ,
КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ И ОЦЕНКИТЕ ОТ ДИПЛОМАТА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, КОИТО УЧАСТВАТ ПРИ ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА

Специалности
и форми на
обучение

Конкурсни изпити / матури

Оценки от дипломата за средно образование

 

ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

Българска филология

редовно, задочно*

По избор (х коефициент 3):
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

български език и литература
или
чужд език

Българистика и медии

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

български език и литература
или
чужд език

Английска филология

редовно,

задочно

По избор (х коефициент 3):
тест по английски език
матура по английски език
сертификат за владеене на английски език на ниво А2
международен сертификат
(IELTS, TOEFL, FCE, CAE)

чужд език

Руска филология
и туризъм

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по чужд език (английски, немски или руски)
матура по чужд език
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература
тест по география
матура по география и икономика

български език и литература
или
чужд език
или
география и икономика

Турска филология
с бизнес комуникация

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература
тест по чужд език (английски, немски или руски)
матура по чужд език
сертификат за владеене на чужд език

чужд език

Приложна лингвистика
(английски език
и руски език)

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по английски език
матура по английски език
тест по руски език
матура по руски език
сертификат за владеене на английски език на ниво А2

български език и литература
или
чужд език

Приложна
германистика

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по немски език
матура по немски език
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература
сертификат за владеене на немски език

български език и литература
или
чужд език

История и география

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по история
матура по история и цивилизация
тест по география
матура по география и икономика
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература
тест по свят и личност

история и цивилизация
или
география и икономика

История

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по история
матура по история и цивилизация
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература
тест по свят и личност

история и цивилизация

Археология

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по история
матура по история и цивилизация
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература
тест по свят и личност

история и цивилизация

Теология

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по теология
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература
тест по история
матура по история и цивилизация

български език и литература
или
история и цивилизация

Журналистика и реклама

редовно*

По избор (х коефициент 3):
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

български език и литература
или
чужд език

Връзки с обществеността

редовно*

По избор (х коефициент 3):
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

български език и литература
или
чужд език

 

     

Руска филология

редовно*

 

По избор (х коефициент 3):
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература
тест по руски език
матура по руски език
матура по чужд език
сертификати за владеене на чужд език
сертификати от участие в конкурс за есе или състезание по руски език
български език и литература
или
чужд език

Български език и руски език

редовно*

По избор (х коефициент 3):
тест по руски език
матура по руски език
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература
матура по чужд език
сертификати за владеене на чужд език
сертификати от участие в конкурс за есе или състезание по руски език
български език и литература
или
чужд език

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Бизнес математика

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по математика
матура по математика
тест по информатика
тест по география
тест по икономика
матура по география и икономика
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

математика
или
информатика
или
информационни технологии

Информационни технологии в икономиката

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по информатика
матура по информатика
матура по инф. Технологии
тест по математика
матура по математика
тест по география
тест по икономика
матура по география и икономика
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

математика
или
информатика
или
информационни технологии

Компютърна информатика

редовно,

задочно

По избор (х коефициент 3):
тест по информатика
тест по математика
матура по математика
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

математика
или
информатика
или
информационни технологии

Компютърни информационни технологии

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по информатика
тест по математика
матура по математика
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

математика
или
информатика
или
информационни технологии

Информационни технологии, информатика и математика

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по математика
матура по математика
тест по информатика
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

математика
или
информатика
или
информационни технологии

Икономика и математика

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по икономика
тест по география
матура по география и икономика
тест по математика
матура по математика
тест по информатика
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

математика
или
икономика
или
география и икономика

Икономика

редовно*

По избор (х коефициент 3):
тест по икономика
тест по география
матура по география и икономика
тест по математика
матура по математика
тест по информатика
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

математика
или
икономика
или
география и икономика

ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

Медицинска химия

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по химия
матура по химия и опазване на околната среда
тест по биология
матура по биология и здравно образование
тест по физика
матура по физика и астрономия
тест по география
матура по география и икономика
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

химия и опазване на околната среда
или
физика и астрономия

Астрономия и метеорология

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по физика
матура по физика и астрономия
тест по математика
матура по математика
тест по химия
матура по химия и опазване на околната среда
тест по биология
матура по биология и здравно образование
тест по география
матура по география и икономика
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

физика и астрономия
или
математика

Екология и опазване на околната среда

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по биология
матура по биология и здравно образование
тест по химия
матура по химия и опазване на околната среда
тест по география
матура по география и икономика
тест по физика
матура по физика и астрономия
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

биология и здравно образование
или
химия и опазване на околната среда

География и регионална политика

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по география
матура по география и икономика
тест по история
матура по история и цивилизация
тест по физика
матура по физика и астрономия
тест по химия
матура по химия и опазване на околната среда
тест по биология
матура по биология и здравно образование
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

география и икономика
или
история и цивилизация
или
български език и литература

Биология и химия

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по биология
матура по биология и здравно образование
тест по химия
матура по химия и опазване на околната среда
тест по география
матура по география и икономика
тест по физика
матура по физика и астрономия
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

биология и здравно образование
или
химия и опазване на околната среда

География и биология

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по география
матура по география и икономика
тест по биология
матура по биология и здравно образование
тест по химия
матура по химия и опазване на околната среда
тест по физика
матура по физика и астрономия
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

география и икономика
или
биология и здравно образование

Растителна защита

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по биология
матура по биология и здравно образование
тест по химия
матура по химия и опазване на околната среда
тест по география
матура по география и икономика
тест по физика
матура по физика и астрономия
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

биология и здравно образование
или
химия и опазване на околната среда

Педагогика на обучението по природни науки

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по биология
матура по биология и здравно образование
тест по химия
матура по химия и опазване на околната среда
тест по физика
матура по физика и астрономия
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

биология и здравно образование,
химия и опазване на околната среда
или
физика и астрономия

Туризъм

редовно*

По избор (х коефициент 3):
тест по география
тест по икономика
матура по география и икономика
тест по чужд език (английски, немски, руски)
матура по чужд език
тест по биология
матура по биология и здравно образование
тест по химия
матура по химия и опазване на околната среда
тест по физика
матура по физика и астрономия
тест по история
матура по история и цивилизация тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

география и икономика
или
чужд език

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Педагогика

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по свят и личност
матура по философия
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

български език и литература
или
история и цивилизация

Предучилищна и начална училищна педагогика

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по свят и личност
матура по философия
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

български език и литература
или
история и цивилизация

Предучилищна педагогика

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по свят и личност
матура по философия
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

български език и литература
или
история и цивилизация

Начална училищна педагогика и чужд език
(английски език)

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по английски език
матура по английски език
тест по свят и личност
матура по философия
сертификат за владеене на чужд език тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

български език и
литература
или
чужд език

Специална педагогика

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по свят и личност
матура по философия
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

български език и литература
или
история и цивилизация

Социална педагогика

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по свят и личност
матура по философия
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

български език и литература
или
история и цивилизация

Социални дейности

редовно,

задочно

По избор (х коефициент 3):
тест по свят и личност
матура по философия
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

български език и литература
или
история и цивилизация

Педагогика на обучението по
музика

редовно

По избор (х коефициент 4):
устен изпит по музика/портфолио

-

Педагогика на обучението по изобразително изкуство

редовно

По избор (х коефициент 4):
изпит по рисуване (портфолио)
 

-

Педагогика на обучението по физическо възпитание

редовно

Практически изпит по физическо възпитание и спорт
(х коефициент 3)

български език и
литература

Педагогика на обучението по техника и
технологии

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по технически знания и способности
тест по свят и личност
матура по философия
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

физика и астрономия
или
математика

ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

Комуникационни и информационни
системи

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по математика
матура по математика
тест по информатика
тест по физика
матура по физика и астрономия
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

математика
или
физика и астрономия
или държавен изпит по специалността – теория;
държавен изпит по специалността – практика.

Компютърни технологии за автоматизация на производството

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по математика
матура по математика
тест по информатика
тест по физика
матура по физика и астрономия
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

математика
или
физика и астрономия
или държавен изпит по специалността – теория;
държавен изпит по специалността – практика.

Геодезия,
регулирана професия Геодезия, картография и кадастър

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по математика
матура по математика
тест по информатика
тест по физика
матура по физика и астрономия
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

математика
или
физика и астрономия
или държавен изпит по специалността – теория;
държавен изпит по специалността – практика.

Сигнално-охранителни системи и сигурност

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по математика
матура по математика
тест по информатика
тест по физика
матура по физика и астрономия
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература
математика
или
физика и астрономия
или държавен изпит по специалността – теория;
държавен изпит по специалността – практика.
Инженерна логистика
редовно,
задочно
По избор (х коефициент 3):
тест по технически знания и способности
тест по математика
матура по математика
тест по информатика
тест по икономика
тест по география
матура по география и икономика
тест по физика
матура по физика и астрономия
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература
математика
или
физика и астрономия
или държавен изпит по специалността – теория;
държавен изпит по специалността – практика.

Системи за сигурност

редовно*

По избор (х коефициент 3):
тест по история
матура по история и цивилизация
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

история и цивилизация
или
български език и литература
или
свят и личност

 

КОЛЕЖ – ДОБРИЧ

Начална училищна педагогика и информационни технологии

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература
тест по свят и личност
матура по философия
тест по информатика
тест по математика
матура по математика

български език и литература
или
информатика
или
информационни технологии

Начална училищна педагогика и английски език

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по английски език
матура по английски език
тест по свят и личност
матура по философия
сертификат за владеене на чужд език
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

български език и
литература
или
чужд език

Предучилищна педагогика и английски език

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по английски език
матура по английски език
тест по свят и личност
матура по философия
сертификат за владеене на чужд език
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

български език и
литература
или
чужд език

Информатика и информационни
технологии

редовно

По избор (х коефициент 3):
тест по информатика
тест по математика
матура по математика
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

математика
или
информатика
или
информационни технологии

   
 

* Обучението в специалност Българска филология (задочно), Връзки с обществеността (редовно), Журналистика и реклама (редовно), Руска филология (редовно), Български език и руски език (редовно), Икономика (задочно), Туризъм (задочно) и Системи за сигурност (редовно) се извършва само срещу заплащане.

** Максималният бал за всички специалности е 24.