Балообразуванеабв

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ, КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ И ОЦЕНКИТЕ ОТ ДИПЛОМАТА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, КОИТО УЧАСТВАТ ПРИ ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА

Специалности и форми на обучение

Конкурсни изпити / матури

Оценки от дипломата за средно образование

ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

Българска филология

Р, З*

По избор (х коефициент 3):
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

български език и литература
или
чужд език

Английска филология

Р, З

По избор (х коефициент 3):
тест по английски език
матура по английски език
сертификат за владеене на английски език на ниво A2
международен сертификат
(IELTS, TOEFL, FCE, CAE)

чужд език

Руска филология
и социална работа

Р

По избор (х коефициент 3):
тест по чужд език (английски, немски или руски)
матура по чужд език
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература
сертификат за владеене на чужд език
тест по свят и личност
български език и литература
или
чужд език
или
история и цивилизация

Турска филология
с бизнес комуникация

Р

По избор (х коефициент 3):
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература
тест по чужд език (английски, немски или руски)
матура по чужд език
сертификат за владеене на чужд език

чужд език

Приложна
лингвистика
(английски език
и руски език)

Р

По избор (х коефициент 3):
тест по английски език
матура по английски език
тест по руски език
матура по руски език
сертификат за владеене на английски език на ниво А2

български език и литература
или
чужд език

Приложна
германистика

Р

По избор (х коефициент 3):
тест по немски език
матура по немски език
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература
сертификат за владеене на немски език

български език и литература
или
чужд език

История и география

Р

По избор (х коефициент 3):
тест по история
матура по история и цивилизация
тест по география
матура по география и икономика
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература
тест по свят и личност

история и цивилизация
или
география и икономика

История

Р

По избор (х коефициент 3):
тест по история
матура по история и цивилизация
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература
тест по свят и личност

история и цивилизация

Археология

Р

По избор (х коефициент 3):
тест по история
матура по история и цивилизация
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература
тест по свят и личност

история и цивилизация

Теология

Р

По избор (х коефициент 3):
тест по теология
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература
тест по история
матура по история и цивилизация

български език и литература
или
история и цивилизация

Журналистика и реклама

Р

По избор (х коефициент 3):
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

български език и литература
или
чужд език

Връзки с обществеността

Р

По избор (х коефициент 3):
тест по бълг. език и литература
матура по бълг.  език и литература

български език и литература
или
чужд език

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Бизнес математика

Р

По избор (х коефициент 3):
тест по математика
матура по математика
тест по информатика
матура по информатика
матура по инф. технологии
тест по география
тест по икономика
матура по география и икономика
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

математика
или
информатика
или
информационни технологии

Бизнес информатика

Р

По избор (х коефициент 3):
тест по информатика
матура по информатика
матура по инф. технологии
тест по математика
матура по математика
тест по география
тест по икономика
матура по география и икономика
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

математика
или
информатика
или
информационни технологии

Компютърна информатика

Р, З

По избор (х коефициент 3):
тест по информатика
матура по информатика
матура по инф. технологии
тест по математика
матура по математика
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

математика
или
информатика
или
информационни технологии

Компютърни информационни технологии

Р

По избор (х коефициент 3):
тест по информатика
матура по информатика
матура по инф. технологии
тест по математика
матура по математика
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

математика
или
информатика
или
информационни технологии

Математика и информатика

Р

По избор (х коефициент 3):
тест по математика
матура по математика
тест по информатика
матура по информатика
матура по инф. технологии
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

математика
или
информатика
или
информационни технологии

Икономика и математика

Р

По избор (х коефициент 3):
тест по икономика
тест по география
матура по география и икономика
тест по математика
матура по математика
тест по информатика
матура по информатика
матура по инф. технологии
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

математика
или
икономика
или
география и икономика

ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

Медицинска химия

Р

По избор (х коефициент 3):
тест по химия
матура по химия и опазване на околната среда
тест по биология
матура по биология и здравно образование
тест по физика
матура по физика и астрономия
тест по география
матура по география и икономика
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

химия и опазване на околната среда
или
физика и астрономия

Астрономия и метеорология

Р

По избор (х коефициент 3):
тест по физика
матура по физика и астрономия
тест по математика
матура по математика
тест по химия
матура по химия и опазване на околната среда
тест по биология
матура по биология и здравно образование
тест по география
матура по география и икономика
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

физика и астрономия
или
математика

Екология и опазване на околната среда

Р

По избор (х коефициент 3):
тест по биология
матура по биология и здравно образование
тест по химия
матура по химия и опазване на околната среда
тест по география
матура по география и икономика
тест по физика
матура по физика и астрономия
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

биология и здравно образование
или
химия и опазване на околната среда

География и регионална политика

Р

По избор (х коефициент 3):
тест по география
матура по география и икономика
тест по история
матура по история и цивилизация
тест по физика
матура по физика и астрономия
тест по химия
матура по химия и опазване на околната среда
тест по биология
матура по биология и здравно образование
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

география и икономика
или
история и цивилизация
или
български език и литература

Биология и химия

Р

По избор (х коефициент 3):
тест по биология
матура по биология и здравно образование
тест по химия
матура по химия и опазване на околната среда
тест по география
матура по география и икономика
тест по физика
матура по физика и астрономия
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

биология и здравно образование
или
химия и опазване на околната среда

География и биология

Р

По избор (х коефициент 3):
тест по география
матура по география и икономика
тест по биология
матура по биология и здравно образование
тест по химия
матура по химия и опазване на околната среда
тест по физика
матура по физика и астрономия
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

география и икономика
или
биология и здравно образование

Растителна
защита

Р

По избор (х коефициент 3):
тест по биология
матура по биология и здравно образование
тест по химия
матура по химия и опазване на околната среда
тест по география
матура по география и икономика
тест по физика
матура по физика и астрономия
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

биология и здравно образование
или
химия и опазване на околната среда

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Педагогика

Р

По избор (х коефициент 3):
тест по свят и личност
матура по философия
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

български език и литература
или
история и цивилизация

Предучилищна и начална училищна педагогика

Р

По избор (х коефициент 3):
тест по свят и личност
матура по философия
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

български език и литература
или
история и цивилизация

Предучилищна педагогика

Р

По избор (х коефициент 3):
тест по свят и личност
матура по философия
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

български език и литература
или
история и цивилизация

Начална училищна
педагогика и чужд език
(английски език)

Р

По избор (х коефициент 3):
тест по английски език
матура по английски език
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература
тест по свят и личност
матура по философия
сертификат за владеене на чужд език

български език и литература
или
чужд език

Специална педагогика

Р

По избор (х коефициент 3):
тест по свят и личност
матура по философия
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

български език и литература
или
история и цивилизация

Социална педагогика

Р

По избор (х коефициент 3):
тест по свят и личност
матура по философия
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

български език и литература
или
история и цивилизация

Социални дейности

Р, З

По избор (х коефициент 3):
тест по свят и личност
матура по философия
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

български език и литература
или
история и цивилизация

Педагогика на обучението по
музика

Р

По избор (х коефициент 4):
устен изпит по музика (портфолио)
матура по музика

-

Педагогика на обучението по изобразително изкуство

Р

По избор (х коефициент 4):
изпит по рисуване (портфолио)
матура по рисуване

-

Педагогика на обучението по физическо възпитание

Р

Практически изпит по физическо възпитание и спорт
(х коефициент 3)

български език и
литература

Педагогика на обучението по техника и
технологии

Р

По избор (х коефициент 3):
тест по технически знания и способности
тест по свят и личност
матура по философия
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

физика и астрономия
или
математика

ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

Комуникационни и
информационни
системи

Р

По избор (х коефициент 3):
тест по математика
матура по математика
тест по информатика
матура по информатика
матура по инф. технологии
тест по физика
матура по физика и астрономия
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

математика
или
физика и астрономия

Компютърни технологии за автоматизация на производството

Р

По избор (х коефициент 3):
тест по математика
матура по математика
тест по информатика
матура по информатика
матура по инф. технологии
тест по физика
матура по физика и астрономия
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

математика
или
физика и астрономия
 

Геодезия,
регулирана професия Геодезия, картография и кадастър

Р

По избор (х коефициент 3):
тест по математика
матура по математика
тест по информатика
матура по информатика
матура по инф. технологии
тест по физика
матура по физика и астрономия
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

математика
или
физика и астрономия

Инженерна логистика

Р, З

По избор (х коефициент 3):
тест по технически знания и способности
тест по математика
матура по математика
тест по информатика
матура по информатика
матура по инф. технологии
тест по икономика
тест по география
матура по география и икономика
тест по физика
матура по физика и астрономия
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

математика
или
физика и астрономия
или
икономика

Системи за сигурност

Р

По избор (х коефициент 3):
тест по история
матура по история и цивилизация
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

история и цивилизация
или
български език и литература
или
свят и личност

КОЛЕЖ – ДОБРИЧ

Начална училищна педагогика и информационни технологии

Р

По избор (х коефициент 3):
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература
тест по свят и личност
матура по философия
тест по информатика
матура по информатика
матура по инф. технологии
тест по математика
матура по математика

български език и литература
или
информатика
или
информационни технологии

Начална училищна педагогика и чужд език

(английски)

Р

По избор (х коефициент 3):
тест по английски език
матура по английски език
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература
тест по свят и личност
матура по философия
сертификат за владеене на чужд език

български език и литература
или
чужд език

Предучилищна педагогика и чужд език

(английски)

Р

По избор (х коефициент 3):
тест по английски език
матура по английски език
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература
тест по свят и личност
матура по философия
сертификат за владеене на чужд език

български език и литература
или
чужд език

Информатика и информационни
технологии

Р

По избор (х коефициент 3):
тест по информатика
матура по информатика
матура по инф. технологии
тест по математика
матура по математика
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

математика
или
информатика
или
информационни технологии

Растителна защита

Р

По избор (х коефициент 3):
тест по биология
матура по биология и здравно образование
тест по химия
матура по химия и опазване на околната среда
тест по география
матура по география и икономика
тест по физика
матура по физика и астрономия
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература

биология и здравно образование
или
химия и опазване на околната среда

* Обучението в специалност Българска филология (задочна форма) се извършва само срещу заплащане.

Максималният бал за всички специалности е 24.