КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Съобщения и контактиабв

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СВОБОДНИ МЕСТА

ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ
 

1.    Българска филология

2.    Българистика и медии

3.    Английска филология

4.    Руска филология и туризъм

5.    Турска филология с бизнескомуникация

6.    Приложна германистика

7.    Приложна лингвистика (Английски език и руски език)

8.    История и география

9.    Археология

10. Теология

11. Бизнес математика

12. Компютърна информатика*

13. Компютърни информационни технологии

14. Информационни технологии в икономиката

15. Информационни технологии, информатика и математика

16. Икономика и математика

17. Астрономия и метеорология

18. Медицинска химия

19. Екология и опазване на околната среда

20. Биология и химия

21. Педагогика на обучението по природни науки

22. Растителна защита

23. Педагогика на обучението по изобразително изкуство

24. Педагогика на обучението по музика

25. Комуникационни и информационни системи

26. Компютърни технологии за автоматизация на производството

27. Инженерна логистика

28. Сигналноохранителни системи и сигурност

29. Информатика и информационни технологии

 

Кандидатите могат да участват в класирането с оценка от конкурсен изпит
(от ШУ или от друг университет), с оценка от матура или да се явят на изпит

на 24.07.2020 г.

Срок за подаване на документи: 13 юли – 25 юли 2020 г. (вкл.)

в Център за кандидатстудентска дейност – Корпус 1- Шумен, ДИКПО - гр. Варна, Колеж - гр. Добрич

Забележка: Всички места са в редовна форма на обучение, само за спец. Компютърна информатика има места и в задочна форма.

_______________________________________________________________________

Телефони за кандидатстудентска информация:

054 830 495

054 832 106

0893 352 236

e-mail: ksk@shu.bg

Фейсбук страница

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Център за кандидатстудентска дейност

Цел:

Основната цел на Центъра за кандидатстудентска дейност е да рекламира Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и да привлича кандидат-студенти от България и чужбина.

Задачи:

 1. Информира кандидат-студентите (български и чужди граждани) за предлаганите от Университета бакалавърски специалности и магистърски програми;
 2. Изготвя информационни и рекламни материали, както и поддържа и актуализира съдържанието на отделна секция за информация, реклама и връзка с потенциалните кандидати в сайта на Шуменския университет и в социалните мрежи;
 3. Организира и провежда кандидатстудентските изпити;
 4. Приема и обработва кандидатстудентски документи;
 5. Записва новоприетите студенти;
 6. Участва в изложения, панаири, борси за информация и реклама на Шуменския университет в България и чужбина;
 7. Организира срещи със зрелостници и техните родители от страната по места и в университета;
 8. Извършва други дейности, възложени от заместник-ректора по кандидат-студентска дейност.

Структура:

Доц. д-р Чавдар Сотиров – Директор

 • Кабинет 109, Корпус 1, ет. 1
 • Телефон: +359 54 830 350
 • E-mail:ch.sotirov@shu.bg

Златка Енчева – главен специалист

Корпус 1

 • Телефон: 054 830 495, вътр. 250 и 260;  054 832 106
 • Мобилен: 0893 352 236
 • E-mail: z.encheva@shu.bg
 • E-mail: ksk@shu.bg

Биляна Иванова – старши специалист

Корпус 1

 • Телефон: 054 830 495, вътр. 250 и 260; 054 832 106
 • Мобилен: 0893 352 236
 • E-mail: b.ivanova@shu.bg
 • E-mail: ksk@shu.bg