Съобщения и контакти – прием 2019абв

Кандидатстудентска информация:

тел: 054 830 495 вътр. 250 и 260

тел: 054 832 106

GSM: 0893 35 22 36

e-mail: ksk@shu.bg

Фейсбук страница