ЦЕНТЪР ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ДЕЙНОСТабв

Следващият прием на документи за ОКС Магистър е от 19 август до 27 септември 2019 г.!

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СВОБОДНИ МЕСТА ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ

В РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОКС БАКАЛАВЪР

Българистика и медии

Руска филология и туризъм

Приложна германистика

Приложна лингвистика  (Английски език и руски език)

История и география

История

Теология

Бизнес математика

Компютърна информатика

Компютърни информационни технологии

Бизнес информатика

Информационни технологии, информатика и математика

Икономика и математика

Астрономия и метеорология

Медицинска химия

Екология и опазване на околната среда

Биология и химия

Педагогика на обучението по музика

Комуникационни и информационни системи

Геодезия

Инженерна логистика

Информатика и информационни технологии – Колеж (Добрич)

 

Приемат се и документи за всички специалности в платена форма на обучение.

Кандидатите могат да участват в класирането с оценка от конкурсен изпит
(от ШУ или от друг университет), с оценка от матура или да се явят на изпит

на 23.08.2019 г.

Срок за подаване на документи: 12 август – 23 август 2019 г. (вкл.)
в Центъра за кандидатстудентска дейност (до Корпус 1- Шумен)
ДИКПО – гр. Варна и Колеж – гр. Добрич

 


Цел:

Основната цел на Центъра за кандидатстудентска дейност е да рекламира Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и да привлича кандидат-студенти от България и чужбина.

Задачи:

 1. Информира кандидат-студентите (български и чужди граждани) за предлаганите от Университета бакалавърски специалности и магистърски програми;
 2. Изготвя информационни и рекламни материали, както и поддържа и актуализира съдържанието на отделна секция за информация, реклама и връзка с потенциалните кандидати в сайта на Шуменския университет и в социалните мрежи;
 3. Организира и провежда кандидатстудентските изпити;
 4. Приема и обработва кандидатстудентски документи;
 5. Записва новоприетите студенти;
 6. Участва в изложения, панаири, борси за информация и реклама на Шуменския университет в България и чужбина;
 7. Организира срещи със зрелостници и техните родители от страната по места и в университета;
 8. Извършва други дейности, възложени от заместник-ректора по кандидат-студентска дейност.

Структура:

Доц. д-р Константин Константинов – Директор

 • Кабинет 105, Корпус 1, ет. 1
 • Телефон: 054 830 495, вътр. 104
 • E-mail: k.konstantinov@shu.bg

Златка Енчева – старши специалист

Корпус 1

 • Телефон: 054 830 495, вътр. 250 и 260;  054 832 106
 • Мобилен: 0893 352 236
 • E-mail: z.encheva@shu.bg
 • E-mail: ksk@shu.bg

Биляна Иванова – старши специалист

Корпус 1

 • Телефон: 054 830 495, вътр. 250 и 260; 054 832 106
 • Мобилен: 0893 352 236
 • E-mail: b.ivanova@shu.bg
 • E-mail: ksk@shu.bg

Фейсбук страница