КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Съобщения и контактиабв

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СВОБОДНИ МЕСТА

ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ
В РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 1. Българска филология
 2. Българистика и медии
 3. Руска филология и туризъм
 4. Турска филология с бизнескомуникация
 5. Приложна германистика
 6. Приложна лингвистика (Английски език и руски език)
 7. История и география
 8. Археология
 9. Бизнес математика
 10. Компютърна информатика
 11. Компютърни информационни технологии
 12. Информационни технологии в икономиката
 13. Информационни технологии, информатика и математика
 14. Икономика и математика
 15. Астрономия и метеорология
 16. Медицинска химия
 17. Екология и опазване на околната среда
 18. Биология и химия
 19. География и биология
 20. Педагогика на обучението по природни науки
 21. Растителна защита
 22. Педагогика на обучението по музика
 23. Комуникационни и информационни системи
 24. Компютърни технологии за автоматизация на производството
 25. Инженерна логистика

 

Кандидатите могат да участват в класирането с оценка от конкурсен изпит (от ШУ или от друг университет), с оценка от матура или да се явят на изпит

на 10.07.2020 г.

Срок за подаване на документи: 06 юли – 10 юли 2020 г. (вкл.)

в Център за кандидатстудентска дейност – Корпус 1- Шумен, ДИКПО - гр. Варна, Колеж-гр.Добрич

_______________________________________________________________________

Телефони за кандидатстудентска информация:

054 830 495

054 832 106

0893 352 236

e-mail: ksk@shu.bg

Фейсбук страница

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Център за кандидатстудентска дейност

Цел:

Основната цел на Центъра за кандидатстудентска дейност е да рекламира Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и да привлича кандидат-студенти от България и чужбина.

Задачи:

 1. Информира кандидат-студентите (български и чужди граждани) за предлаганите от Университета бакалавърски специалности и магистърски програми;
 2. Изготвя информационни и рекламни материали, както и поддържа и актуализира съдържанието на отделна секция за информация, реклама и връзка с потенциалните кандидати в сайта на Шуменския университет и в социалните мрежи;
 3. Организира и провежда кандидатстудентските изпити;
 4. Приема и обработва кандидатстудентски документи;
 5. Записва новоприетите студенти;
 6. Участва в изложения, панаири, борси за информация и реклама на Шуменския университет в България и чужбина;
 7. Организира срещи със зрелостници и техните родители от страната по места и в университета;
 8. Извършва други дейности, възложени от заместник-ректора по кандидат-студентска дейност.

Структура:

Доц. д-р Чавдар Сотиров – Директор

 • Кабинет 109, Корпус 1, ет. 1
 • Телефон: +359 54 830 350
 • E-mail:ch.sotirov@shu.bg

Златка Енчева – главен специалист

Корпус 1

 • Телефон: 054 830 495, вътр. 250 и 260;  054 832 106
 • Мобилен: 0893 352 236
 • E-mail: z.encheva@shu.bg
 • E-mail: ksk@shu.bg

Биляна Иванова – старши специалист

Корпус 1

 • Телефон: 054 830 495, вътр. 250 и 260; 054 832 106
 • Мобилен: 0893 352 236
 • E-mail: b.ivanova@shu.bg
 • E-mail: ksk@shu.bg