Съобщения и контакти – прием 2017абв

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СВОБОДНИ МЕСТА

ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ В РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

1.   Журналистика и реклама
2.   История и география
3.   Теология
4.   Бизнес математика
5.   Бизнес информатика
6.   Компютърна информатика
7.   Компютърни информационни технологии
8.   Математика и информатика
9.   Астрономия и метеорология
10. Медицинска химия
11. Биология и химия
12. Биология и физика
13. География и биология
14. Педагогика
15. Специална педагогика
16. Педагогика на обучението по музика
17. Педагогика на обучението по изобразително изкуство
18. Педагогика на обучението по техника и технологии
19. Комуникационни и информационни системи
20. Компютърни технологии за автоматизация на производството
21. Геодезия

Кандидатите могат да участват в класирането с оценка от конкурсен изпит
(от ШУ или от друг университет), с оценка от матура или да се явят на изпит

на 14.10.2017 г.

Срок за подаване на документи: 02 октомври – 13 октомври 2017 г. (вкл.)

в Център за кандидатстудентска дейност – Корпус 1- Шумен

__________________________________________________

Кандидатстудентска информация:

тел: 054 830 495 вътр. 250 и 260

тел: 054 832 106

GSM: 0894 555506

e-mail: ksk@shu.bg

 Страница във Фейсбук