Съобщения и контакти – прием 2017абв

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СВОБОДНИ МЕСТА

ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ В РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 1. Българска филология
 2. Английска филология
 3. Руска филология с бизнескомуникация
 4. Турска филология с бизнескомуникация
 5. Приложна германистика
 6. Приложна лингвистика (АЕРЕ)
 7. Приложна лингвистика (ТЕРЕ)
 8. Журналистика и реклама
 9. История и география
 10. Теология
 11. Бизнес математика
 12. Бизнес информатика
 13. Компютърна информатика
 14. Компютърни информационни технологии
 15. Математика и информатика
 16. Астрономия и метеорология
 17. Медицинска химия
 18. География и регионална политика
 19. Биология и химия
 20. Биология и физика
 21. География и биология
 22. Туризъм
 23. Педагогика
 24. Начална училищна педагогика и чужд език (Английски)
 25. Специална педагогика
 26. Социална педагогика
 27. Педагогика на обучението по музика
 28. Педагогика на обучението по изобразително изкуство
 29. Педагогика на обучението по техника и технологии
 30. Комуникационни и информационни системи
 31. Компютърни технологии за автоматизация на производството
 32. Инженерна логистика
 33. Системи за сигурност
 34. Геодезия

 

Кандидатите могат да участват в класирането с оценка от конкурсен изпит
(от ШУ или от друг университет), с оценка от матура или да се явят на изпит

на 25.08.2017 г.

Срок за подаване на документи: 14 август – 24 август 2017 г. (вкл.)

в Център за кандидатстудентска дейност – Корпус 1- Шумен

__________________________________________________

Кандидатстудентска информация:

тел: 054 830 495 вътр. 250 и 260

тел: 054 832 106

GSM: 0894 555506

e-mail: ksk@shu.bg

 Страница във Фейсбук