Съобщения и контакти – прием 2018абв

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СВОБОДНИ МЕСТА ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ В РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Българска филология
Руска филология и социална работа
Турска филология с бизнес комуникация
Приложна германистика
Приложна лингвистика  (Английски език и руски език)
История и география
Археология
Теология
Бизнес математика
Компютърна информатика
Компютърни информационни технологии
Бизнес информатика
Математика и информатика
Икономика и математика
Астрономия и метеорология
Медицинска химия
Екология и опазване на околната среда
Биология и химия
География и биология
Специална педагогика
Социална педагогика
Педагогика на обучението по музика
Педагогика на обучението по изобразително изкуство
Педагогика на обучението по техника и технологии
Комуникационни и информационни системи
Компютърни технологии за автоматизиране на производството
Геодезия
Инженерна логистика

Информатика и информационни технологии – Колеж (Добрич)

Приемат се и документи за всички специалности в платена форма на обучение.

Кандидатите могат да участват в класирането с оценка от конкурсен изпит (от ШУ или от друг университет), с оценка от матура или да се явят на изпит

на 24.08.2018 г.

Срок за подаване на документи: 13 – 23 август 2018 г. (вкл.) в Информационния център – Корпус 1- Шумен и в Колеж - Добрич

______________________________________________________________________
При записване новоприетите студенти представят следните документи:
1. Оригинал и копие на диплома за завършено средно образование.
2. Комплект документи за новоприети студенти (по образец).
3. 4 снимки с формат 35 х 45 мм.
4. Оригинал на лична карта.
5. Квитанция за платена такса за обучение през първия семестър.
 
Внесената семестриална такса не се възстановява при напускане на студента!

Кандидатстудентска информация:

тел: 054 830 495 вътр. 250 и 260

тел: 054 832 106

GSM: 0893 35 22 36

e-mail: ksk@shu.bg

Фейсбук страница