Събитияабв

СТУДЕНТСКИ ИНФОФОРУМ

25.09.2018

Центърът по русистика по традиция е домакин на ежегодни студентски инфофоруми, чиято основна задача е да се осъществи диалог и обмен на опит между студенти от различни курсове и специалности. Тазгодишният форум се състоя на 25 септември 2018 г. На инфофорума бяха представени участията на студентите  Слава Даскалова – IV курс ПЛ  (АЕРЕ), Явор Петров Петров − МП ЛП (РФ), Радослав Жечев Колев − ІV курс РФБК, Николай Николов  − ІV курс РФБК, Сечкин Ренизал Рамис − ІІІ курс ПЛ (АЕРЕ), Марина Стоянова – II курс РФБК, Теодора Мерджанова − ІІ курс ПЛ  (АЕРЕ), Инга Маркелова – I курс РФБК, Марияна Иванова − І курс РФБК, Георги Стайков − І курс ПЛ (АЕРЕ), Мария Патлеева − ІІ курс ПЛ (АЕРЕ), Мийрем Неджиб − ІІ курс ПЛ (АЕРЕ), докт. Илиана Кирилова и докт. Елена Алексиева в:

  • Научно-образователен семинар на тема: "Руско-турската война 1877-1878 г. – паметни страници в историята на Шумен", 27 февруари 2018 г.
  • Поетичен маратон на тема:"И мы сохраним тебя, русская речь!", 24 март 2018 г.
  • Международен симпозиум "Экология языка и современная коммуникация",26-29 април 2018 г., СОК "Камчия"
  • VІІ Европейски студентски фестивал "Друзья, прекрасен наш союз!"10 − 16 септември 2018 г., СОК "Камчия"

Международен научен симпозиум на тема „ЕКОЛОГИЯ НА ЕЗИКА И СЪВРЕМЕННА КОМУНИКАЦИЯ“.

26 – 29 април 2018 г.

Центърът по русистика към Шуменският университет беше един от основните организатори на  Международен научен симпозиум на тема „ЕКОЛОГИЯ НА ЕЗИКА И СЪВРЕМЕННА КОМУНИКАЦИЯ“. Конференцията се проведе от 26 до 29 април 2018 г. в СОК „Камчия“. Актуалната тематика събра в България повече от 100 участници –  водещи изследователи и преподаватели-русисти от България, Русия, Украйна, Казахстан, Беларус, Чехия, Полша, Македония, Румъния, Сърбия, Китай и Япония. Международният симпозиум бе част от различни юбилейни мероприятия, посветени на 45-годишнината на русистиката в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Форумът се проведе в рамките на международния научен проект на Шуменския университет към фондация „Русский мир“, а съорганизатор на конференцията бе Дружеството на русистите в България. В симпозиума се обсъждаха различни тематични направления, свързани с проблемите на екологията на езика и с актуалните въпроси на съвременната лингвистика и дидактика. Пленарен доклад „Лингвистиката и здравият смисъл“ представи световноизвестният русист проф. д.ф.н. Стефана Димитрова, доктор хонорис кауза на Шуменския университет и един от първите ръководители на Катедрата по руски език.


Поетичен маратон : „И мы сохраним тебя, русская речь (в лабиринтах любви),

24 март 2018

На 24 март Центърът по русистика и Катедрата по руски език организираха поетичен маратон. Събитието е част от различни юбилейни мероприятия, посветени на 45-годишнината на русистиката в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и се осъществява в рамките на международен проект към фонд „Русский мир“. Участниците в маратона бяха над 50 – студенти от специалностите Руска филология с бизнес комуникация, Приложна лингвистика, Английска филология, докторанти, университетски преподаватели, членове на младежката организация „Наследство“, ученици от шуменските училища СУ „Сава Доброплодни“ и СУ „Васил Левски“, от СУ "Св.Св. Кирил и Методий" в гр.Смядово и от СУ „Г.С.Раковски“ в гр. Котел. Организаторите на поетичното състезание бяха предвидили награди за най-изявените четци.


КРЪГЛА МАСА ЗА РУСКО-ТУРСКАТА ОСВОБОДИТЕЛНА ВОЙНА 1877-1878 Г.

27 февруари 2018

По повод на 140-годишнината на Руско-турската война 1877-1878 г. Катедрата по руски език и Центърът по русистика организираха кръгла маса, посветена на събитията, предшестващи и съпътстващи тази война. Разказът на военния историк полк. Мишо Йорданова проследи развитието на интересите на Русия към събитията на Балканите още от времето на Екатерина II. Бяха изложени неизвестни факти от военното развитие на събитията. Докладът беше съпроводен от презентацията на ас. д-р. Т. Терзиева,  която за присъстващите беше полезна с подбраните си материали. Според сценария на модератора на Кръглата маса проф. д-р Валентина Аврамова, освен историческите факти, бяха маркирани въпросите за войната в творчеството на наши и руски поети, писатели, художници, съдбата на някои от ключовите участници в тази война. Участието на ученика Теодор Терзиев и студента Николай Николов обогати вечерта с патриотичните стихове на нашите класици. Вечерта завърши с прожекция на един от най-хубавите филми, посветени на събитията отпреди 140 години „Опълченците на Шипка“, сниман от българо-руски екип през далечната 1954 г. Присъстващите имаха възможност да го видят в цвят, обработен със съвременна технология.


НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЕН СЕМИНАР

„СТРАНИЦИ ОТ РУСКАТА ИСТОРИЯ И КУЛТУРА В ШУМЕНСКИЯ РЕГИОН“

12 декември 2017

На 12.12.2017 г. се проведе форумът „Страници от руската история и култура в Шуменския регион“ по архивни материали и материали от СМИ. Вечерта започна с изложение на историческите и културни факти за руската следа в Шуменския регион. В лекцията си модераторът проф. д-р Валентина Аврамова посочи основните моменти от събитията, белязали тези връзки. В богатата презентация с образ и звук бяха отразени ключови исторически и културни събития в Шумен и региона за периода 17-20 век. Акценти за отделни факти и събития направиха в своите изложения участниците във форума. За Руската гимназия в Шумен разказаха проф.д-р Росица Ангелова и проф. д-р Елена Стоянова. За един от нейните възпитаници световно известния писател Гайто Газданов разказа проф. д-р Ивайло Петров. Проф. д.ф.н. Христо Трендафилов увлекателно представи трима от най-заслужилите руски учени от световна величина, носители на титлата „Доктор хонорис кауза на ШУ“ акад. Александър Панченко, проф. Борис А. Успенски и проф. Виктор И. Бычков. В семинара участваха със свои материали и изпълнения и студенти от ШУ, ученици от СУ „Сава Доброплодни“, а също така и учители по руски език от страната и региона. Семинарът изненадващо бе посетен не само от преподаватели и студенти от ШУ, но и от много граждани, любители на руската култура, представители на обществени организации и читалища.


Научно-образовательный семинар на тему:

“Страницы русской истории и культуры в Шуменском регионе

(по архивным документам и материалам СМИ)”

12.12.2017 г.

 

            12 декабря 2017 г. в Шуменском университете имени Епископа Константина Преславского (г. Шумен, Болгария) состоится научно-образовательный семинар на тему: "Страницы русской истории и культуры в Шуменском регионе (по архивным документам и материалам СМИ)". Семинар проводится при поддержке фонда "Русский мир", его организаторами являются Центр русистики и Кафедра русского языка при Шуменском университете. Основной целью семинара является ознакомление участников с памятными местами русской истории в Шуменском регионе, событиями в жизни Шумена, связанными с русской историей и культурой (ХIХ и ХХ вв.).

            В семинаре примут участие преподаватели и учителя русского языка из различных регионов Болгарии, аспиранты, студенты, изучающие русский язык, учащиеся средних школ Шумена, а также любители русской словесности, представители общественных организаций, жители города.      

Начало семинара: 15.00 ч.

Место проведения: Шуменский университет (Корпус 2), Актовый зал


НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

"ЖАРГОНИЗАЦИЯ ЯЗЫКА"

Научно-образователният семинар протече в рамките на международния проект "45 лет русистике в Шуменском университете" към фонд "Русский мир". Куратори на мероприятието бяха проф. д-р Е. Стоянова, преп. д-р Н. Стойкова, ас. И. Кирилова. Една от основните задачи на семинара «Жаргонизация языка» беше свързана с проблемите на жаргона в контекста на либерализацията на езика:  „Современный жаргон и его влияние на состояние русского языка“ – проф. д-р Елена Стоянова; „Жаргон как средство общения в сфере информационных технологий“ – аспирант Диана Николова; „Жаргон и проблемы преподавания русского языка“ – гл. ас. д-р Ирена Петрова. В семинара участваха студенти от специалностите Приложна лингвистика, Руски език с бизнес комуникация, магистърската програма Езиково обслужване на туризма и бизнеса, докторанти, учители по руски език от страната и региона, които активно се включиха в интерактивната игра „Современный русский жаргон“ в края на мероприятието.


НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

"ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕНИЯ"

24 октомври 2017

Научно-образователният семинар по посочената тема се проведе под ръководството на проф. д-р Елена Стоянова. Докладите бяха тематично свързани с речевата агресия като деструктивен фактор на комуникацията: Речевая агрессия как проблема коммуникации (доц. д-р Анна Николова); Вербальная агрессия на материале форумов он-лайн изданий СМИ (доц. д-р Стефка Петкова-Калева); Обращение как средство выражения агрессии в русском и болгарском речевом поведении (преп. д-р Надежда Стойкова); Речевые портреты (с демонстрацией фрагментов фильмов) (проф. д-р Татьяна Чалыкова). В семинара взеха участие студенти от специалностите Приложна лингвистика и Руска филология с бизнес комуникация, от магистърската специалност Езиково обслужване на туризма и бизнеса, учители по руски език от страната и региона. В научното обсъждане на докладите студентите изказаха интересни мисли и зададоха много въпроси на кураторите.


СТУДЕНТСКИ ИНФОФОРУМ

25.09.2017

Центърът по русистика по традиция е домакин на ежегодни студентски инфофоруми, чиято основна задача е да се осъществи диалог и обмен на опит между студенти от различни курсове и специалности. Тазгодишният форум се състоя на 25 септември 2017 г. На инфофорума бяха представени участията на студентите Тамара Ивелинова Ангелова − МП ЕОТБ, Мария Николаева Григорова − ІІІ курс ПЛ (АЕРЕ), Николай Илиев Николов − ІІІ курс РФБК, Кезбан Ремзиева Насуфова − ІІ курс ПЛ (АЕРЕ), Сечкин Ренизал Рамис − ІІ курс ПЛ (АЕРЕ), Яница Йонкова Йовчева − ІІ курс ПЛ (АЕРЕ) и докт. И. Кирилова в:

  • Научно-практическия семинар на тема: "Професия преводач"
  • Преводаческа практика по време на ХХІV Международни детско-юношески Хорови празници "Добри Войников"
  • VІ Европейски студентски фестивал "Друзья, прекрасен наш союз!"

КРЪГЛА МАСА

„ЛИНГНОСПЕЦИФИЧЕСКИЕ И НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ“

12 май 2017

На 12 май 2017 г. Катедрата по руски език и Центърът по русистика организираха Кръгла маса на тема: „Лингвоспецифические и национально-культурные особенности языковой личности“. На форума бяха поканени гостуващи учители от Шумен, Търговище, Разград, Нови пазар, Хасково, Котел, Сливен и Бургас. Първата част на Кръглата маса започна с майсторски клас на доц. к.ф.н. Светлана Персиянова, декан на Факултета за обучение по руски език като чужд към Държавния институт по руски език „А. С. Пушкин“ – гр. Москва. Във Втората част пленарният доклад бе представен от почетния професор на Шуменския университет доц. д-р Анна Николова. Интересни доклади представиха и младите специалисти от Катедрата по руски език – преп. д-р Надежда Стойкова и ас. Илияна Кирилова. Проф. д-р Татяна Чалъкова изнесе последния доклад, след което бе предвидена дискусия. Активно участие в дискусиите по темата имаше един от водещите русисти в Катедрата по руски език доц. д-р Стефка Петкова-Калева, заместник-ректор на Шуменския университет, а също така и проф. Валентина Аврамова, Директор на центъра по русистика, гл. ас. д-р Ирена Петрова, ас. д-р Татьяна Терзиева, ас. Дияна Николова, ст. преп. Христина Христова. Ръководителят на Катедрата по руски език проф. д-р Елена Стоянова закри Кръглата маса и връчи на всички учители сертификати за участието им.


СЕМИНАР НА ТЕМА

„ПРАЗНИЦИ И ОБИЧАИ - МАСЛЕНИЦА“

февруари 2017

Центърът по русистика съвместно с читалище „Добри Войников“ и с клуб „Славяни-2000“ пресъздадоха руския празник „Масленица“, в който се включиха студенти от специалностите с руски език на Шуменския университет. Те се запознаха предварително с историята на този празник и особеностите при провеждането му. Тяхното участие бе акламирано от присъстващите ученици и граждани на това събитие.


Събития 2008

Събития 2009

Събития 2010

Събития 2011

Събития 2012

Събития 2013

Събития 2014

Събития 2015

Събития 2016

Презентация събития