КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Изданияабв

  • Центърът издава четири научни поредици:
  •  
  • Проблемы  когнитивного и функционально-коммуникативного описания русского и болгарского языков, от която са издадени 8 тома;
  • Русистика – юбилейно издание на центъра. Издадени са 4 тома от поредицата (Русистика 2003, Русистика 2005, Русистика 2008, Русистика 2013)
  • Litera scripta manent – юбилейна поредица, посветена на представители на шуменската езиковедска русистика
  • Аспекты сопоставительного изучения русского и болгарского языков. Издадени са 2 тома от поредицата.

Издадени са и два тома от библиографския справочник „Языковедческая русистика Болгарии”:

„Языковедческая русистика Болгарии (1983-2007)”

„Языковедческая русистика Болгарии (2007-2013)”

Презентация