Конференция с международно участие "По пътя на Евлия Челеби"абв

На 3 и 4 ноември 2017 г. по случай 25-та годишнина на специалността "Турска филология" бе проведена научна конференция с международно участие "По пътя на Евлия Челеби". Събитието срещна различни поколения изследователи от България и Турция.