Център за продължаващо образованиеабв

 Центърът за продължаващо образование провежда краткосрочни квалификационни курсове за педагогически специалисти на територията на Шуменския университет в град Шумен.

За контакти:
Ръководител на ЦПО: доц. д-р Екатерина Люцканова
Тел.: +359 54 830 350
 
Гл. специалист ЦПО: Валя Велева
Тел.: +359 54 830 495 вътр. 142