Проф. ПАВЕЛ ПЕТКОВ - Доктор хонорис кауза на ШУабв