Съобщенияабв

 


Международен обучителен семинар „Моделиране на големи данни“ ще се проведе в периода  - 28 юли до 2 август 2019 гр. Чепеларе.  Всеки, който проявява интерес, може да получи допълнителна  информация от гл. ас. д-р Ивелин Иванов е-mail: iwelin.ivanow@shu.bg
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________