Събитияабв

Церемония за промоция на абсолвенти 2018

Шуменският университет „ Епископ Константин Преславски“ Колеж- Добрич се подготвя за празнично събитие. На 1-ви декември от 10 часа в зала № 106 на Колежа ще бъдат връчени дипломите на бъдещите информатици, педагози и специалисти в областта на растителна защита. Диплом ще получат, завършилите висше образование с образователно- квалификационна степен професионален бакалавър, както и завършили магистри в съответното професионално направление. На тържествената церемония ще ги приветства ректорът на Шуменския университет проф. д.и.н. Георги Колев и проф. д.м.н.

Български

MMSC 2016

Български

AMEFSS 2017

 

Applied Modeling in Economics, Finance and Social Sciences 2017 г. (AMEFSS 2017)

 

The International Conference “Applied Modeling in Economics, Finance and Social Sciences (AMEFSS 2017)” to be held on the 27-31 August 2017 in Hisar, Bulgaria. The main organizers are:

Български

AMEFSS 2018

The International Conference "Applied Modeling in Economics, Finance and Social Sciences (AMEFSS 2018)" to be held on the 1-6 July 2018 in Bulgaria, http://dataconferences.org/
The deadline is March 30, 2018.
Two different directions are developed in the conference: Stochastic Modeling and Optimization and Applied Modeling in Economic Sciences
The conference topics are the following, but are not limited to:

Български

AMEFSS19

The International Conference “ Applied Modeling in Economics, Finance and Social Sciences (AMEFSS 2019) ” to be held on the June 28 to July 2, 2019 in Sozopol, Bulgaria. The main organizers are Sofia University "St. Kl. Ohridski" ( Faculty of Economics and Business Administration), Academy of Romanian Scientists , Plovdiv University "Paisii Hilendarski" (Faculty of Economics and Social Studies).
The conference topics are the following, but are not limited to: mathematical modeling;
stochastic modeling; optimization and control; machine learning and model predictive;

Български