КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Ас. Георги Димитров Атанасовабв

Ас.  Георги Димитров Атанасов

Факултет: Колеж - Добрич

Катедра: НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА, ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА

Кабинет: Корпус A, стая 206

Телефон: 0886430270

Email: g.atanasov@shu.bg

Приемно време: понеделник, 13 - 15ч.

Завършен университет, специалност

ВТУ "Кирил и Методий" - специалност Изобразително изкуство - графика, 1982

Месторабота преди постъпване в ШУ

1982 - 1983 - ОУ "Стефан Караджа" - учител по изобразително изкуство

1985 - 1992 - Художествена галерия, Добрич, уредник графика

1995 - 2009 - СОУ "Дора Габе" - преподавател в профилирани паралелки по изобразително изкуство

Заемани академични длъжности

2015 - асистент

Водени лекции и/или упражнения

Теория и методика на изобразителното изкуство в началното училище

Теория и методика на изобразителното изкуство в детската градина

Текуща и преддипломна педагогическа практика

Области на научни интереси

Теория и методика на изобразителното изкуство

Участия в международни и национални научни проекти

Участие в научен проект Колеж – Добрич на тема: ”Образователни модели и практики при подготовката на студентите колежани” Договор № РД-10-424/28.02.2018 г. (вх. № РД-08-138/08.02.2018г.)

Организационна дейност

1993 - 2003 - Организатор на Международен пленер "Русенски Лом - Дунав", с. Пиргово, общ. Иваново

1993 - 2003 - Организатор на Пленер "Момчила", гр. Балчик

Членства в научни организации

Член на Сдружение на художници "Ателие 13", гр. Добрич

Държавни и/или научни награди

1988г. - Отличник на Комитета за култура

2005г. - Награда на Община Добрич за изобразително изкуство и педагогическа дейност

2015г. - Награда на Община Добрич за духовното развитие на гр. Добрич

Статии

2016г. -Атанасов Г., Извънкласните дейности в обучението по изобразително изкуство в началното училище, // // Научни трудове, Колеж-Добрич, с. 65 -62

Художествено-творчески дейности

2018г. -Участие в Коледна изложба в галерия „Кавалет“ гр. Варна, декември 2017-януари 2018г. Участие в изложба „Любов и вино“ в галерия „Доходно сдание“ гр. Русе, февруари-март 2018г. Съвместно участие в изложбата на студенти III – ти курс в Колеж-Добрич.

2018г. -Участие в изложба на „Ателие 13“ в гр. Галац, Румъния. Май-юни 2018г. Галерия на Музикален театър.

2018г. -Изложба „Графични пейзажи“, агуст – септември 2018г. Художествена галерия – Балчик

2017г. -Участия в изложби за 2017: Изложба "Любов и вино - вино и любов" гр. Русе февруари Изложба "на студенти и преподаватели в Колеж- Добрич" -май месец Епископ Константинови дни Добрич. Изложба на атилие 13 Художествена галерия "Елена Карамихайлова" гр. Шумен май месец май месец на атилие 13 Художествена галерия гр. Каварна авгъст месец

2016г. -04.05.2016 г. Самостоятелна изложба в Художествена галерия „Елена Карамихайлова” гр. Шумен

2016г. -02.08.2016 г. Изложба на „Ателие 13” в Художествена галерия гр. Балчик

2016г. -25.08.2016 г. Изложба на „Ателие 13” в Художествена галерия гр. Браила, република Румъния

2016г. -03.10.2016 г. Изложба Художествена галерия гр. Добрич като гост на пленер „Европейски Хоризонти”

2016г. -Пленер „горски дом” гр. Трявна и изложба месец април 2016 г.

2016г. -Пленер „Русе и Елиеяс Канети” гр. Русе – изложба месец юни 2016 г.

2016г. -Пленер „Стъпище” 20 години юбилеен и изложба месец август пленер 2016 г.

2016г. -Пленер „Златоградска Къща” гр. Златоград септември 2016 г.

2015г. -Колективни изложби 2015 – Силистра Художествена галерия 2015 – Балчик „Каменна зала” Двореца 2015 – Балчик Художествена галерия 2014 - Хърватия, гр. Задър 2013 – София, Галерия Париж – Москва 2011 – Хърватия, гр. Задър 2011 – Русия, гр. Москва 2010 – София, Галерия Париж – Москва 2010 – Румъния, гр. Галац 2008 – Сърбия, гр. Зайчар 2006 – Словакия, гр. Братислава, Български културен център 2002 - Художествена галерия гр. Русе 2002 – Македония, гр. Охрид, Галерия Момир 2000 – Галерия „Ромфея” гр. Пловдив 1996 – Галерия „Средец” гр. София 1992 – Художествена галерия гр. Пловдив

2015г. -Самостоятелни изложби 2015 – Галерия „Кавалет” гр. Варна - Рисунки 2014 – Художествена галерия гр. Добрич, Юбилейна изложба – 60г. 2014 – Художествена галерия гр. Русе, Изложба Рисунки 2011 – Галерия Париж – Москва, Изложба Рисунки 2011 – Художествена галерия гр. Балчик, Изложба Рисунки 2008 –– Художествена галерия гр. Балчик, Изложба Живопис 2007 – Художествена галерия гр. Силистра, Изложба Рисунки 2006 - Художествена галерия гр. Добрич, Изложба Рисунки 2006 – Галерия Кавалет, гр Варна, Изложба Рисунки 2004 – Художествена галерия гр. Добрич – Юбилейна изложба – 50г. 2004 – Художествена галерия гр. Балчик 2000 – Галерия „Циклон” гр. София 1995 – Галерия „Ароид” гр. Русе 1995 – Галерия „Стил” КК „Албена” 1994 – Художествена галерия гр. Балчик 1994 – Художествена галерия на СБХ гр. Силистра 1986 – гр. Балчик. 1984 – КК „Албена”.

2015г. -Национални изложби 2015 – Международно бианале на хумора и сатирата гр. Габрово 2000 – Национална изложба „Цвят и хартия” гр. София – „Шипка” № 6 1990 – Изложба на българското изобразително изкуство – Франция „Отел Друо” 1989 – ОХИ „Рисунка” гр. София – „Шипка” № 6 1989 – Национална младежка изложба гр. София – „Шипка” № 6 1988 – ОХИ гр. София – „Шипка” № 6 1987 – ОХИ гр. София – „Шипка” № 6 1987 – ОХИ „Земята и хората” гр. Добрич 1987 – Международно бианале на хумора и сатирата гр. Габрово 1985 – Обща художествена изложба гр. Русе

2015г. -Пленери 2015 – Пленер „Златни пясъци” гр. Варна 2014 – Пленер „Винерац” Хърватия 2014 – Пленер, Румъния, гр. Мангалия 2014 - Пленер „Шабла” гр. Шабла 2011 – Пътуващ пленер Адриатика, Хърватия 2010 – Пленер, Рударци 2008 – Пленер, Сърбия, Гъмзиград 2007 – Пленер “Двореца” Балчик 2005 – Пленер „Батово” с. Батово 2004 – Пленер „Кранево” с. Кранево 2002 – Международен пленер „Момир” гр. Охрид, Македония 2001 – Пленер „Шабла” гр. Шабла 2000 – Пленер на „Тракия папир” – изкуство от велпапе – „Цигов Чарк” 2000 – Балкански пленер - КК „Русалка” 1999 – Пленер „Момино” с. Момино 1999 – Международен пленер „Русенски лом – Дунав” – с. Пиргово 1999 – Международен пленер „Белчища” – Македония 1998 – Пленер с. Калугерово – манастир „Св. Никола” 1998 – Международен пленер „Св. Лука” – Кюстендил 1996 – Пленер „Пиргос” с. Пиргово 1989 - Пленер „Природа” КК „Албена” 1988 – Пленер „Природа” с. Топола 1985 – Международен пленер – Полша