Гл. ас. д-р Милко Ванчев Ивановабв

array(2) { ["bio"]=> array(6) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(66) "СУ "Св. Климент Охридски", психология" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(107) "1996 -главен асистент 1993-1996 -старши асистент 1988-1993 - асистент" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(48) "2015г. - доктор по педагогика" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(159) "Обща психология Възрастова психология Социална психология Психология на общуването" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(50) "психология на възприятието" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(1551) "2008 – Психологически особености на педагогическото взаимодействие във висшето училище. 2009 – Интерактивни форми на обучение по психология във висшето училище. 2010 - Технология за формиране на комуникативни и педагогически компетентности и компетенции на студенти. 2011 - Консултиране и управление на конфликти в образователната среда. 2012 - Практико-приложни аспекти на психология в образованието. 2013 - Хуманизация и демократизация на образованието в България. 2012-2014- Грюндвиг проект "Memory Boxes" - N 2012-1-DE2-GRU06-11356 5 2014 г. – “Възпитателната практика в българското училище” 2014 г. – Проект “Квалификация на педагогически специалисти” – “Едногодишно специализиращо обучение във висши училища с цел придобиване на професионална квалификация “учител” по ОПРЧР 2014 г. – 540273-LLP-1-2013-1-1UK-Grundtvig-GMP COACH4U – Коучинг умения за специалисти в обучението на възрастни" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Гл. ас. д-р  Милко Ванчев Иванов

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: ПЕДАГОГИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Кабинет: Корпус 2, стая 05a

Телефон: 054 830365 вътр.221

Email: m_vantchev@abv.bg, m.ivanov@shu.bg

Приемно време: сряда 12-14 ч.

Завършен университет, специалност

СУ "Св. Климент Охридски", психология

Заемани академични длъжности

1996 -главен асистент

1993-1996 -старши асистент

1988-1993 - асистент

Придобити научни степени

2015г. - доктор по педагогика

Водени лекции и/или упражнения

Обща психология

Възрастова психология

Социална психология

Психология на общуването

Области на научни интереси

психология на възприятието

Участия в международни и национални научни проекти

2008 – Психологически особености на педагогическото взаимодействие във висшето училище.

2009 – Интерактивни форми на обучение по психология във висшето училище.

2010 - Технология за формиране на комуникативни и педагогически компетентности и компетенции на студенти.

2011 - Консултиране и управление на конфликти в образователната среда.

2012 - Практико-приложни аспекти на психология в образованието.

2013 - Хуманизация и демократизация на образованието в България.

2012-2014- Грюндвиг проект "Memory Boxes" - N 2012-1-DE2-GRU06-11356 5

2014 г. – “Възпитателната практика в българското училище”

2014 г. – Проект “Квалификация на педагогически специалисти” – “Едногодишно специализиращо обучение във висши училища с цел придобиване на професионална квалификация “учител” по ОПРЧР

2014 г. – 540273-LLP-1-2013-1-1UK-Grundtvig-GMP COACH4U – Коучинг умения за специалисти в обучението на възрастни

Дисертации

2015г. - Възприятие на детското лице от учители в началния етап на основната училищна степен

Учебници

2011г. - Професионална етика и туристическо поведение – учебник за професионалните гимназии ( в съавторство с С. Иванов),119 с. 2011

2006г. - Социална психология. Шумен, 2006, (в съавторство с С. Иванов)

2005г. - Социална психология и туристическо поведение. Шумен, 2005, (учебник за дистанционно обучение), (в съавторство с С. Иванов)

1997г. - Психология на общуването (учебник за дистанционно обучение) София, 1997. (в съавторство с С. Великова, М.Иванов, Г. Йорданова)

Статии

2012г. - Факторы, влияющие на педагогическую коммуникацию во взаимодействии с детьми из двуязычных семей Болгарии. (2012) В сб.: Ребенок в современном мире (Сборник материалов Международной научно-практической конференции). Самара. (в съавторство със С. Иванов) 2012

2009г. - Изследване на лицевото изражение в образователния процес, В “Психологията в образователното дело”, с. 227-247. 2009

2008г. - Изучаване на лицевата експресия, В “Проблеми на психологията в началото на ХХІ век”, Шумен, 2008, с. 158-180. ;

2001г. - Изучаване на човешкото лице от психологията (исторически предпоставки) Юбилейна научна конференция "30 години Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски" 2001

2000г. - Модел за въвеждане на дистанционна форма на обучение в българското средно образование, сп. “Ново училище”, 2000/1, с.10-15, в съавторство с Г. Цоков

1998г. - Дистанционната форма на обучение в средното училище, Сб. “Съвременни тенденции в образователните методи и организационни форми на обучение”, Варна,1998, с.10-18, в съавторство с Г. Цоков

Доклади

2014г. - Възприятие на човешкото лице. В сб. “Иновации в образованието”

2013г. - Възприятие на емоционалното лицево изражение от представители на българското население В сб. "Иновации в образованието"