Доц. д-р Милослава Русинова Янковаабв

array(2) { ["bio"]=> array(8) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(223) "СУ “Св.Климент Охридски” - специалност Социология. ШУ “Еп. Константин Преславски” - магистърска програма по Психология." ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(65) "1983-1987 - КТА "Мадара" - Шумен, социолог." ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(128) "1987 г. – асистент; 1993 г. - ст. асистент; 1995 г. - гл. асистент. 2015 г. - доцент" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(129) "2014 - доктор по Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика)" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(313) "Политология, Естетика, Етика, Социология.. Професионална етика, Обща социология и социология на труда, Тренинг – комуникативни умения, Тренинг – работа с деца и семейства." ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(252) "Социология на религията, философия на религията, психология на религията, етика и религия, икономика и религия, социална работа и религия." ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(3761) "Янкова, М. Проект: “Мястото на студентите в социалното пространство на Българската православна църква” (от Социална педагогика и Социални дейности), 2008 г., ръководител на проекта доц. д-р Богдана Георгиева; Участници – гл.ас. д-р Николов, Н., гл.ас. М. Янкова, гл.ас. Ж. Жечев; Янкова, М. Проект № РД-05-245 на ШУ "Еп.К.Преславски "Формиране на социална компетентност по социална работа на студентите обучаващи се в професионално направление Социални дейности чрез участие в планиране, мениджмънт и оценка на проекти за развитие" /съвместно с екип от Университета - Фриденсау, Германия/ Шумен, 2009 г. Янкова, М. „Ролята на професионалния преддипломен стаж на студентите от специалност «Социални дейности» за адаптацията на клиентите от дом за стари хора “С. Смядовски” гр.Шумен”, 2010 "Футурологично прогнозиране за развитието на социалните услуги в България" 2011 „Ролята на преддипломния професионален стаж на студентите от специалност „Социални дейности” в БЧК за подпомагане пълноправното включване на възрастните хора в обществения живот в Шуменски регион.” 2012 „Социализация чрез арттерапия в ДДЛРГ „Детелина” - Шумен” 2013 "Идентифициране на потребността от включване на учебната дисциплина футурология в учебния план на специалност „Социални дейности” на ШУ „Еп. К. Преславски” Вх. № РД-08-250/14.03.2014 г., № РД-10-573-/04.04.2014 г. Проект № РД – 082 – 94 от 2015 „Иновационни практики в социалната работа с хора с увреждания”, Проект: „Студентски практики" „BG051РО001/3.3.07-0002 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз; 2013 Проект “Изследователска дейност свързана с приложната социална работа”,.вх. № РД-08-135/08.02.2016 г Проект № РД – 08-85/03.02.2017 „Практико-приложни аспекти на социалната работа с група в обучението на социални работници” Проект РД-08-129/07.02.2018 г. "Социално-педагогическа превенция на престъпността" - участник Проект „Стимулиране на международна мобилност на студенти и докторанти от специалност Социални дейности“, вх. РД-08-86/31.01.2019" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(110) "Изготвяне на тестове по свят и личност за кандидат-студенти." ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Доц. д-р  Милослава Русинова Янкова

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: СОЦИАЛНА РАБОТА

Кабинет: Корпус 2, стая 400

Телефон: 054 830365 вътр.222

Email: mila60@mail.bg, m.yankova@shu.bg

Приемно време: понеделник от 12 часа до 14 часа

Завършен университет, специалност

СУ “Св.Климент Охридски” - специалност Социология.

ШУ “Еп. Константин Преславски” - магистърска програма по Психология.

Месторабота преди постъпване в ШУ

1983-1987 - КТА "Мадара" - Шумен, социолог.

Заемани академични длъжности

1987 г. – асистент;

1993 г. - ст. асистент;

1995 г. - гл. асистент.

2015 г. - доцент

Придобити научни степени

2014 - доктор по Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика)

Водени лекции и/или упражнения

Политология, Естетика, Етика, Социология.. Професионална етика, Обща социология и социология на труда, Тренинг – комуникативни умения, Тренинг – работа с деца и семейства.

Области на научни интереси

Социология на религията, философия на религията, психология на религията, етика и религия, икономика и религия, социална работа и религия.

Участия в международни и национални научни проекти

Янкова, М. Проект: “Мястото на студентите в социалното пространство на Българската православна църква” (от Социална педагогика и Социални дейности), 2008 г., ръководител на проекта доц. д-р Богдана Георгиева; Участници – гл.ас. д-р Николов, Н., гл.ас. М. Янкова, гл.ас. Ж. Жечев;

Янкова, М. Проект № РД-05-245 на ШУ "Еп.К.Преславски "Формиране на социална компетентност по социална работа на студентите обучаващи се в професионално направление Социални дейности чрез участие в планиране, мениджмънт и оценка на проекти за развитие" /съвместно с екип от Университета - Фриденсау, Германия/ Шумен, 2009 г.

Янкова, М. „Ролята на професионалния преддипломен стаж на студентите от специалност «Социални дейности» за адаптацията на клиентите от дом за стари хора “С. Смядовски” гр.Шумен”, 2010

"Футурологично прогнозиране за развитието на социалните услуги в България" 2011

„Ролята на преддипломния професионален стаж на студентите от специалност „Социални дейности” в БЧК за подпомагане пълноправното включване на възрастните хора в обществения живот в Шуменски регион.” 2012

„Социализация чрез арттерапия в ДДЛРГ „Детелина” - Шумен” 2013

"Идентифициране на потребността от включване на учебната дисциплина футурология в учебния план на специалност „Социални дейности” на ШУ „Еп. К. Преславски” Вх. № РД-08-250/14.03.2014 г., № РД-10-573-/04.04.2014 г.

Проект № РД – 082 – 94 от 2015 „Иновационни практики в социалната работа с хора с увреждания”,

Проект: „Студентски практики" „BG051РО001/3.3.07-0002 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз; 2013

Проект “Изследователска дейност свързана с приложната социална работа”,.вх. № РД-08-135/08.02.2016 г

Проект № РД – 08-85/03.02.2017 „Практико-приложни аспекти на социалната работа с група в обучението на социални работници”

Проект РД-08-129/07.02.2018 г. "Социално-педагогическа превенция на престъпността" - участник

Проект „Стимулиране на международна мобилност на студенти и докторанти от специалност Социални дейности“, вх. РД-08-86/31.01.2019

Организационна дейност

Изготвяне на тестове по свят и личност за кандидат-студенти.

Дисертации

2014г. - Янкова, М. „Социално-педагогически аспекти на етико-религиозните идеи от 19 и 20 век”. 2014г.

Монографии

2015г. - Янкова, М. Философски и социални идеи в етиката на ХІХ и ХХ век. УИ „Еп. К. Преславски”, Ш., 2015, ISBN: 978-619-201-031-7

2014г. - Янкова, М., С. Илиева. Базови знания по футурология. УИ „Еп. К. Преславски”, Ш., 2014, ISBN: 978-619-201-006-5

2011г. - Янкова, М. Социално –педагогически професионален практикум на студенти в базите от социалната система. (в съавторство с Г. Колев, Ж. Военкинова, П. Петров, М. Мануелян), 2011

Учебни помагала

2014г. - Янкова, М. Специализация на социалната администрация в България. УИ „Еп. К. Преславски”, Ш., 2014, ISBN 978-619-201-007-2

1994г. - Янкова, М. (в съавторство) Учебно пособие за Военните училища: Политология. гл. VІІІ, София. 1994

1994г. - Янкова, М. (в съавторство) Учебно помагало за Военните училища: Етика. гл. 4, 5, 6, 7, 10 и в съавторство 9, София. 1994

1993г. - Янкова, М. (в съавторство) Учебно пособие: Военна педагогика. гл.16, София. 1993

1992г. - Янкова, М. (в съавторство) Учебно пособие за Военните училища: Философия. гл.2 пар. 3 (в съавторство) и гл.7 пар.4, Троян. 1992

Статии

2019г. - Янкова, М. Международна мобилност на студентите. Пътуващ семинар „Иновации в образованието“ Истанбул-Кушадасъ-Измир, 30 април – 7 май 2019, УИ „Еп. К. Преславски“, Ш., 2019, ISBN: 978-619-00-0996-2

2018г. - Янкова М. Аномията като социално отклонение. Сб. НТ от Пътуващ семинар ”Иновации в образованието”(Шумен—Одрин-Чанаккале-Дедим-Одрин) , ПФ, Ш., 2018

2017г. - Янкова, М. Социалното пространство на Българската православна църква. Сб. Социални дейности. Теоретико-практически аспекти. УИ, Ш., 2017

2017г. - Янкова, М. Социална работа с групи наркозависими. Пътуващ семинар „Иновации в образованието“. Италиански езера-Лугано-Швейцария. SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, Issue 34, June 2017

2016г. - Янкова, М. Синдромът „Стендал“.Пътуващ семинар Шумен-Флоренция, ПФ, Ш., 2016

2016г. - Yankova, M. i dr., Longitudinal surveyfor the quality of the learning process among students of specialty Social activities in the period 2011 - 2015 academic years. SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 1 – 15, Issue 21, May 2016

2015г. - Янкова, М. Идеи за доброто и злото. Сб. НТ от Пътуващ семинар Одрин- Чешме-Измир ”Иновации в образованието”,. ПФ на ШУ, „Фабер“ 2015

2015г. - Yankova, М., Dimensions of Humanism as a Value, рр 62-67, Issue 8, April 2015, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2015

2015г. - Yankova, М., Philosophy and ethical studios for the otherness, рр 36-55, Issue 14, October 2015, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2015

2015г. - Yankova, М., The integrative and regulatory functions of the Abrahamic religions, рр 56-63, October 2015, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2015

2015г. - Yankova, М., The Idea For Otherness, рр 76-95, Issue 15, November 2015, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2015

2014г. - Янкова М. В търсене на изгубените ценности. Сб. от Пътуващ семинар ”Иновации в образованието” (Белград-Будапеща-Прага-Братислава). ПФ на ШУ, 2014

2014г. - Yankova, M., Alternatives to the institutional care for children, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 175 – 181, Issue 1, September 2014

2014г. - Янкова, М. Пространството на другостта за Сартр и Хайдегер. Сб-к НТ от Научна сесия на НВУ „В. Левски” Факултет „А, ПВО и КИС”, Ш. 2014.

2014г. - Янкова, М. Форми на връзка с другия при Дерида. Сб-к НТ от Научна сесия на НВУ „В. Левски” Факултет „А, ПВО и КИС”, Ш. 2014.

2014г. - Янкова, М. Дискурсът на религията при Дерида и Рикьор. Сб-к НТ от Научна сесия на НВУ „В. Левски” Факултет „А, ПВО и КИС”, Ш. 2014.

2014г. - 2014г. - Янкова М. Дарът между философията и религията. Научна конференция РУ&СУ, Русе, 2014

2014г. - 2014г. - Янкова М. Наука и етика. Научна конференция РУ&СУ, Русе, 2014

2014г. - Янкова М. Анализ на ефективни проекти, свързани с деинституционализацията на социалните услуги за деца. Трета интернационална научна конференция, Наука, образование, иновации, Шумен, 2014

2014г. - Янкова М. Алтернативи на институционалните социални услуги за деца. Трета интернационална научна конференция, Наука, образование, иновации, Шумен, 2014

2014г. - Янкова, М. Добро и другост. Научна сесия на НВУ „В. Левски”, Факултет „А, ПВО и КИС” 23-24 октомври, Ш. 2014, ISSN 1314-1953

2014г. - Янкова, М. Херменевтиката в контекста на модерна и постмодерна. Научна сесия на НВУ „В. Левски”, Факултет „А, ПВО и КИС” 23-24 октомври, Ш. 2014, ISSN 1314-1953

2014г. - Янкова, М. Ценности на постмодерността. Научна сесия на НВУ „В. Левски”, Факултет „А, ПВО и КИС” 23-24 октомври, Ш. 2014, ISSN 1314-1953

2013г. - Янкова, М. Етико-религиозен смисъл на прошката. Научни трудове от конференция с международно участие „Иновации в образованието” 27-29 септември, ПФ, Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски” т. ХVІІ D. Ш. 2013

2013г. - Янкова, М. Постмодерен поглед към страданието. Научни трудове от конференция с международно участие „Иновации в образованието” 27-29 септември, ПФ, Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски” т. ХVІІ D. Ш. 2013

2013г. - Янкова, М. Дълг и отговорност при Жак Дерида. Сб. Научни трудове, т. 52, серия6.2, РУ "А. Кънчев", Русе, 2013 ISSN 1311-3321

2012г. - Янкова, М. Етико-социални аспекти на работата с възрастни хора. Сб.к „Активен живот на възрастните хора”, Унив. Издателство, Ш. 2012

2012г. - Янкова, М. Призванието на науката през погледа на Макс Вебер. Научна конференция „Образователни технологии” на ПФ, Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, том ХVІ, Шумен, 2012

2012г. - Янкова, М. Европейски стратегически документи, насочени към активен жиот на възрастните хора. Сб.к „Активен живот на възрастните хора”, Унив. Издателство, Ш. 2012

2012г. - Янкова, М. Социално-педагогически аспекти на етико-религиозните идеи на Кант. Сб-к НТ от НС на Факултет “А, ПВО и КИС”, Ш. 2012.

2012г. - Янкова, М. Социално-педагогически аспекти на етико-религиозните идеи на Фихте. Сб-к НТ от НС на Факултет “А, ПВО и КИС”, Ш. 2012.

2012г. - Янкова, М. Любовта като социално-педагогически феномен. Сб-к НТ от НС на Факултет “А, ПВО и КИС”, Ш. 2012.

2012г. - Янкова, М. Социално-педагогически аспекти на другостта. Конференция с международно участие, РУ, Русе, 2012

2011г. - Янкова, М. „Социологическата анкета като футурологичен метод”. в сб. „Бъдеще на социалните услуги в България – футурологична прогноза.” Ш. 2011

2010г. - Янкова, М. Интерпретацията на Другия при Мартин Бубер –сб. Иновоции в образованието –Шумен 2010

2010г. - Янкова, М. Изборът като еманация наетическото при Киркегор – сб. Иновоции в образованието –Шумен 2010

2010г. - Янкова, М. PHEHOMENA OF THE ETHICAL в съавторство с доц. С.Бабева, 2010 – Стара Загора

2010г. - Янкова, М. Относно невъзможността етиката да бъде наука, Русе, 29- 30.10.2010

2009г. - Янкова, М. Метафизика на любовта//сб. Технологичната обучение- традиции и бъдеще - Шумен 2009

2009г. - Янкова, М. Любовта като ерос и каритас// сб.Научни трудове, Шумен 2009

2008г. - Етико-религиозната същност на свободата на волята като ценност (Кант, Фихте, Хегел). СНТ, Проблеми на социалната и специалната педагогика, изд. на ШУ, 2008, с. 143-170

2008г. - Измерения на любовта като ценност у Владимир Соловьов. Международна научна конференция, Стара Загора, 5-6 юни 2008

2008г. - Янкова, М. Проблемът за свободата като религиозно-етическа ценност у Бердяев. Международна научна конференция, Стара Загора, 5-6 юни 2008

2004г. - Религията и модерното мислене//Юбилейна научна конференция с международно участие, Добрич, сборник трудове, 2004

2004г. - Етико-религиозни идеи у Фихте//ШУ-Юбилейна научна конференция с международно участие, 2004

2003г. - Етико-религиозния постулат у Хегел // НВУ “В.Левски”, факултет “Артилерия” ПВО и КИС, Научна сесия, Шумен, 2003

2003г. - Религиозно-етическите идеи на Бердяев и Шестов // НВУ “В.Левски”, факултет “Артилерия” ПВО и КИС, Научна сесия, Шумен, 2003

2003г. - Страданието като етико-религиозна ценност // НВУ “В.Левски”, факултет “Артилерия” ПВО и КИС, Научна сесия, Шумен, 2003

2002г. - Другият в перспективата на постмодерността. // ВВУАПВО, Научна сесия 2001 с международно участие, сборник научни трудове, част І. Шумен, 2002, с.232-239

2002г. - Владимир Соловьов за религиозното начало на нравствеността. // ВВУАПВО, Научна сесия 2001 с международно участие, сборник научни трудове, част І. Шумен,2002, с. 240-245

1998г. - Човекът между греха и надеждата. // Философия, 1998. кн. 2, с. 56-60

1997г. - Християнство и икономически живот. // Философия, 1997. кн. 6, с. 34-37

1997г. - Религиозен светоглед и икономическо съзнание. // ВВУАПВО, Научна сесия`96 с международно участие, сборник трудове част пета. Шумен 1997, с.365-372. (в съавт. с Д. Митев)

1997г. - Пътища на Богопознанието. // Юбилейна научна конференция “25 години Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Педагогика. Шумен, 1997,с.252-255. (в съавт. с Г. Георгиев)

1997г. - Същност и съществуване в средновековната мисловност. // Юбилейна научна конференция “25 години Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”,Педагогика. Шумен, 1997, с.249-251

1996г. - Нравствено възпитание и етикеция. // Проблеми на възпитателната работа. Шумен, 1996, с. 141-144

1989г. - Човекът като субект и обект на научната дейност. // Наука, човек, социална промяна. Шумен, 1989, с.27-29

Доклади

2013г. - Янкова, М. Мартин Бубер за образованието и възпитанието. Сб-к от Пътуващ семинар”Иновации в образованието” (Белград-Будапеща-Виена). ПФ на ШУ. 2013

2012г. - Янкова, М. Способства ли науката за пречистване на нравите. Сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен-Риека-Венеция /28.04-03.05.2012/, ШУ „Еп. К.Преславски”, Педагогически факултет, ВТ, 2012

2011г. - Янкова, М. Битието на грижата у Мартин Хайдегер, конференция РУ, Русе. 2011

2011г. - Янкова, М. Познанието като първороден грях. Национална конференция с международно участие "40 години Шуменски университет 1971 – 2011" Шумен. 2011

2011г. - Янкова, М. Теологическо суспендиране на етическото. Национална конференция с международно участие "40 години Шуменски университет 1971 – 2011" Шумен. 2011

2001г. - Религията и модерното мислене . //Юбилейна научна конференция с международно участие. Шуменски университет, Шумен, 2001

Цитирания

2015г. - Yankova, М., Янкова, М., Социологическата анкета като футурологичен метод, В: „Бъдеще на социалните услуги в България. Футурологична прогноза.” Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2012, р. 7-8; IN: Kolarova – Vasileva, H., Research work during the practical training of the students specialty "Social Activities", рр 36-37, Issue 12, August 2015, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2015

2015г. - Yankova, М., Янкова, М., Социологическата анкета като футурологичен метод, В: „Бъдеще на социалните услуги в България. Футурологична прогноза.” Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2012, pp 18-19; IN: Kolarova – Vasileva, H., Research work during the practical training of the students specialty "Social Activities", р. 37, Issue 12, August 2015, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2015

2014г. - Yankova, M., 2014: In search of the lost values, Collection of scientific works from the travelling seminar – Shumen –Belgrade – Budapest – Prague - Bratislava 06.05.2024 - 11.05.2014// Innovation in education// Shumen University “Konstantin Bishop of Preslav” Faculty of Education, Shumen, 2014 – 10 – 15; IN: Ilieva, I., Scientific priorities of the Department “Social Work” at Shumen Univeristy “Konstantin Bishop of Preslav”, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 23– 33, Issue 3, December 2014, P. 29

2014г. - Yankova, M., 2014: Social and pedagogical aspects of the ethic - religious ideas of 19th and 20th c.. Dissertation for award of scientific degree “doctor”, Shumen; IN: Ilieva, I., Scientific priorities of the Department “Social Work” at Shumen Univeristy “Konstantin Bishop of Preslav”, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 23– 33, Issue 3, December 2014, P. 29

2014г. - Yankova, M., 2013, 2014: Forms for connection with the Other in Derida, NMU „V. Levski” - Faculty Artillery, “Air Defense and Computer and Information Systems”, Scientific session 2013, Collection of scientific works part ІІ, Ш, 2014; IN: Ilieva, I., Scientific priorities of the Department “Social Work” at Shumen Univeristy “Konstantin Bishop of Preslav”, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 23– 33, Issue 3, December 2014, P. 29

2014г. - Yankova, M., 2011: The being of care in Martin Heidegger, Ruse University „Angel Kanchev“// Collection of scientific works, Volume 50, series 6.2 Pedagogy and Psychology/ History, ethnology and folklore// Ruse, ISSN 1311 – 3321; IN: Ilieva, I., Scientific priorities of the Department “Social Work” at Shumen Univeristy “Konstantin Bishop of Preslav”, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 23– 33, Issue 3, December 2014, P. 30

2014г. - Yankova, M., 2008: Love dimensions as a value in Vladimir Soloyovov, International Scientific Conference, Stara Zagora, 5 - 6 June; IN: Ilieva, I., Scientific priorities of the Department “Social Work” at Shumen Univeristy “Konstantin Bishop of Preslav”, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 23– 33, Issue 3, December 2014, P. 30

2014г. - Yankova, M., 2008: The problem of freedom as a religious - ethnic value in Berdyaev, International Scientific Conference, Stara Zagora, - 6 June; IN: Ilieva, I., Scientific priorities of the Department “Social Work” at Shumen Univeristy “Konstantin Bishop of Preslav”, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 23– 33, Issue 3, December 2014, P. 30

2014г. - Yankova, M., 2004: Ethic - religious ideas in Fihte// Shumen University – Jubilee research conference with international participation; IN: Ilieva, I., Scientific priorities of the Department “Social Work” at Shumen Univeristy “Konstantin Bishop of Preslav”, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 23– 33, Issue 3, December 2014, P. 29

2014г. - Yankova, M., 2003: Ethic - religious postulate in Hegel // NMU “V.Levski”, Faculty A, “Air Defense and Computer and Information Systems” ,Scientific Session, Shumen; IN: Ilieva, I., Scientific priorities of the Department “Social Work” at Shumen Univeristy “Konstantin Bishop of Preslav”, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 23– 33, Issue 3, December 2014, P. 30