Доц. д-р Стефан Панайотов Русковабв

array(2) { ["bio"]=> array(9) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(74) "АМТИИ - Пловдив, Музикална педагогика, 1984" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(47) "ГПЧЕ "Н. Й. Вапцаров", Шумен" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(185) "2015 г. - доцент (методика на обучението по музика) 1996 г. - гл. асистент 1993 г. - ст. асистент 1989 г. - асистент" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(85) "2013 - Доктор по методика на обучението по музика" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(765) "Лекции: Аудио и MIDI-технологии в музиката История и теория на популярната музика Музика – компютри – обучение Упражнения: Аудио и MIDI-технологии в музиката Мултимедия и музика История и теория на популярната музика Принципи на музикалното оформление Организация, технология и репертоар за работа с училищни състави Музикален инструмент - акордеон Електронни музикални инструменти Аудио и MIDI-технологии за деца" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(343) "Компютърни технологии в музиката Компютърни музикални инструменти Популярна музика Музикално обучение и възпитание Музикална педагогика Инструментално обучение на деца и възрастни" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(62) "Technics-Orgelshule - Майнхайм, Германия, 1993" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(1909) "Мултимедия и музика, 2008 Образователният процес като условие за разгръщане на художествено-творческата дейност на студентите от специалност “Педагогика на обучението по музика”, 2008 “DINAMICS OPERA – Опера на движението”, Варна, Асоциация “Булгарика”, 2009 Интегративно обучение – креативност – музикално възпитание и изпълнителство, 2010 "Viva la musica! Viva Academia!” – юбилейни концерти (40 г. Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, 20“ г. специалност “Педагогика на обучението по музика”), 2011 "Viva la musica!" - цикъл студентски творчески конкурси, 2012 "Viva la musica!" - студентски художественотворчески дейности, 2013 Музикален калейдоскоп – цикъл студентски музикално-творчески дейности, 2014 Музикална мозайка – студентски художествено-творчески дейности, 2015 Глобални библиотеки, НЧ „Христо Ботев – 1872“, Нови пазар, 2016 Viva la musica – студентски художественотворчески дейности, посветени на 85 г. от рождението на проф. В. Вичева и 45 г. ШУ „Еп. К. Преславски“, 2016 Музика и празник – студентски художествено-творчески дейности”, РД-10-413 от 28 февруари 2018 г." ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(730) "Лауреат от Международен конкурс "Музикална електроника, мултимедия и музика", Москва, 2013 Втора награда от Международен фестивал "Море и спомени", Варна – конкурс за нова авторска песен с морска тематика (за аранжимент) ІІІ награда за аранжимент от Национален конкурс «Сладкопойна чучулига», Бургас, 2011 ІІІ награда за нова българска песен и аранжимент от XV Международен музикален фестивал, Варна, 2012" ["group id"]=> int(18) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(18) ["UNDN Name"]=> string(54) "Държавни и/или научни награди" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(13) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Доц. д-р  Стефан Панайотов Русков

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: МУЗИКАЛНА ЕСТЕТИКА, МУЗИКАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛСТВО

Кабинет: Корпус 2, стая 104

Телефон: 0886835152; 054 830365 вътр.133

Email: s.ruskov@shu.bg

Приемно време: вторник 16 - 18

Завършен университет, специалност

АМТИИ - Пловдив, Музикална педагогика, 1984

Месторабота преди постъпване в ШУ

ГПЧЕ "Н. Й. Вапцаров", Шумен

Заемани академични длъжности

2015 г. - доцент (методика на обучението по музика)

1996 г. - гл. асистент

1993 г. - ст. асистент

1989 г. - асистент

Придобити научни степени

2013 - Доктор по методика на обучението по музика

Водени лекции и/или упражнения

Лекции:

Аудио и MIDI-технологии в музиката

История и теория на популярната музика

Музика – компютри – обучение

Упражнения:

Аудио и MIDI-технологии в музиката

Мултимедия и музика

История и теория на популярната музика

Принципи на музикалното оформление

Организация, технология и репертоар за работа с училищни състави

Музикален инструмент - акордеон

Електронни музикални инструменти

Аудио и MIDI-технологии за деца

Области на научни интереси

Компютърни технологии в музиката

Компютърни музикални инструменти

Популярна музика

Музикално обучение и възпитание

Музикална педагогика

Инструментално обучение на деца и възрастни

Специализации

Technics-Orgelshule - Майнхайм, Германия, 1993

Участия в международни и национални научни проекти

Мултимедия и музика, 2008

Образователният процес като условие за разгръщане на художествено-творческата дейност на студентите от специалност “Педагогика на обучението по музика”, 2008

“DINAMICS OPERA – Опера на движението”, Варна, Асоциация “Булгарика”, 2009

Интегративно обучение – креативност – музикално възпитание и изпълнителство, 2010

"Viva la musica! Viva Academia!” – юбилейни концерти (40 г. Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, 20“ г. специалност “Педагогика на обучението по музика”), 2011

"Viva la musica!" - цикъл студентски творчески конкурси, 2012

"Viva la musica!" - студентски художественотворчески дейности, 2013

Музикален калейдоскоп – цикъл студентски музикално-творчески дейности, 2014

Музикална мозайка – студентски художествено-творчески дейности, 2015

Глобални библиотеки, НЧ „Христо Ботев – 1872“, Нови пазар, 2016

Viva la musica – студентски художественотворчески дейности, посветени на 85 г. от рождението на проф. В. Вичева и 45 г. ШУ „Еп. К. Преславски“, 2016

Музика и празник – студентски художествено-творчески дейности”, РД-10-413 от 28 февруари 2018 г.

Държавни и/или научни награди

Лауреат от Международен конкурс "Музикална електроника, мултимедия и музика", Москва, 2013

Втора награда от Международен фестивал "Море и спомени", Варна – конкурс за нова авторска песен с морска тематика (за аранжимент)

ІІІ награда за аранжимент от Национален конкурс «Сладкопойна чучулига», Бургас, 2011

ІІІ награда за нова българска песен и аранжимент от XV Международен музикален фестивал, Варна, 2012

Дисертации

2013г. - Оценяване на MIDI-проект на студентите от специалност "Педагогика на обучението по музика"

Монографии

2019г. - Русков, С. Създаване и оценяване на дигитален аранжимент. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2019, 168 с. ISBN: 978-619-201-330-1.

2018г. - Русков, С. Създаване на дигитален аранжимент със смартфон и таблет. УИ „Еп. К. Преславски“, 2018, 193 с. ISBN 978-619-201-248-9.

2015г. - Аудио и MIDI-технологии за създаване на дигитален аранжимент. Антос, Шумен, 2015, 178 с. ISBN: 978-954-8665-91-9

Учебници

2019г. - Русков, С. Учебник по музика за 4. клас (в съавторство с Я. Рускова, М. Лобутова, Р. Паскалева). Издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, 2019. ISBN: 978-619-215-406-6.

2019г. - Русков, С. Електронен учебник по музика за 4. клас (в съавторство с Я. Рускова, М. Лобутова, Р. Паскалева). Издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, 2019. ISBN: е-978-619-215-406-6.

2019г. - Русков, С. Учебник по музика за 10. клас (в съавторство с Я. Рускова, С. Хърков, Ю. Близнакова). Издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, 2019. ISBN: 978-619-215-434-9.

2019г. - Русков, С. Електронен учебник по музика за 10. клас (в съавторство с Я. Рускова, С. Хърков, Ю. Близнакова). Издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, 2019. ISBN: е-978-619-215-434-9.

2018г. - Учебник по музика за 3. клас (в съавторство с Я. Рускова, М. Лобутова, Р. Паскалева). ИК „Анубис“, 2018. ISBN: 978-619-215-193-5.

2018г. - Учебник по музика за 7. клас (в съавторство с Я. Рускова, М. Лобутова, Ю. Близнакова). ИК „Анубис“, 2018. ISBN: 978-619-215-208-6.

2018г. - Учебник по музика за 9. клас (в съавторство с Я. Рускова, С. Хърков, Ю. Близнакова). Издателска къща "Анубис". ISBN: 978-619-215-263-5.

2018г. - Електронен учебник по музика за 3. клас (в съавторство с Я. Рускова, М. Лобутова, Р. Паскалева). ИК „Анубис“, 2018. ISBN: е-978-619-215-193-5.

2018г. - Електронен учебник по музика за 7. клас (в съавторство с Я. Рускова, М. Лобутова, Ю. Близнакова). ИК „Анубис“, 2018. е-ISBN: 978-619-215-208-6.

2018г. - Електронен учебник по музика за 9. клас. (в съавторство с доц. д-р Янна Рускова, доц. д-р Стефан Русков и Юлиана Близнакова). Издателска къща "Анубис". ISBN: е-978-619-215-263-5.

2017г. - Русков, С. Учебник по музика за 2. клас. Авт. колектив. ИК Анубис, 2017.

2017г. - Русков, С. Учебник по музика за 6. клас. Авт. колектив. ИК Анубис, 2017.

2017г. - Русков, С. Учебник по музика за 8. клас. Авт. колектив. ИК Анубис, 2017.

2017г. - Русков, С. Електронен учебник по музика за 2. клас. Авт. колектив. ИК Анубис, 2017.

2017г. - Русков, С. Електронен учебник по музика за 6. клас. Авт. колектив. ИК Анубис, 2017.

2017г. - Русков, С. Електронен учебник по музика за 8. клас. Авт. колектив. ИК Анубис, 2017.

2017г. - Русков, С. Учебник по музика за 2. клас – комплект звуконосители. Авт. колектив. ИК Анубис, 2017.

2017г. - Русков, С. Учебник по музика за 6. клас – комплект звуконосители. Авт. колектив. ИК Анубис, 2017.

2017г. - Русков, С. Учебник по музика за 8. клас – комплект звуконосители. Авт. колектив. ИК Анубис, 2017.

2016г. - Учебник по музика за 5. клас. ИК Анубис, 2016.

2016г. - Електронен учебник по музика за 1. клас. ИК Анубис, 2016.

2016г. - Учебник по музика за 1. клас. ИК Анубис, 2016.

2016г. - Електронен учебник по музика за 5. клас. ИК Анубис, 2016.

2016г. - Комплект звуконосители – учебник по музика за 1. клас, ИК Анубис, 2016.

2016г. - Комплект звуконосители – учебник по музика за 5. клас, ИК Анубис, 2016.

2007г. - Русков, С. Учебник по музика за VІ клас – Комплект звуконосители (аранжименти и вокални изпълнения). Булвест 2000, 2007

2006г. - Русков, С. Учебник по музика за V клас – Комплект звуконосители (аранжименти и вокални изпълнения). Булвест 2000, 2006

2005г. - Русков, С. Учебник по музика за ІV клас – Комплект звуконосители (аранжименти и вокални изпълнения). Булвест 2000, 2005

2004г. - Русков, С. Учебник по музика за ІІІ клас – Комплект звуконосители (аранжименти и вокални изпълнения). Булвест 2000, 2004

2003г. - Русков, С. Учебник по музика за ІІ клас – Комплект звуконосители (аранжименти и вокални изпълнения). Булвест 2000, 2003

2002г. - Русков, С. Учебник по музика за І клас – Комплект звуконосители (аранжименти и вокални изпълнения). Булвест 2000, 2002

Учебни помагала

2019г. - Русков, С., колектив. Книга за учителя по музика за 4. клас. КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД, 2019. ISBN: 978-619-215-404-2.

2019г. - Русков, С., колектив. Книга за учителя по музика за 10. клас. КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД, 2019. ISBN: 978-619-215-457-8.

2019г. - Русков, С., колектив. Табло по музика за 4. клас. Издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, 2019. ISBN: 978-619-215-419-6.

2018г. - Книга за учителя по музика за 3. клас (в съавторство с Я. Рускова, М. Лобутова, Р. Паскалева). ИК „Анубис“, 2018. ISBN: 978-619-215-238-3.

2018г. - Книга за учителя по музика за 7. клас (в съавторство с Я. Рускова, М. Лобутова, Ю. Близнакова). ИК „Анубис“, 2018. ISBN: 978-619-215-249-9.

2018г. - Книга за учителя по музика за 9. клас (в съавторство с Я. Рускова, С. Хърков, Ю. Близнакова). Издателска къща "Анубис". ISBN: 978-619-215-293-2.

2018г. - Русков, С., колектив. Табло по музика за 3. клас. ИК "Анубис", 2018. ISBN: 978-619-215-316-8.

2018г. - Русков, С., колектив. Табло по музика за 7. клас. ИК "Анубис", 2018. ISBN: 978-619-215-323-6.

2017г. - Русков, С. Книга за учителя по музика за 2. клас. Авт. колектив. ИК Анубис, 2017.

2016г. - Книга за учителя по музика за 1. клас. ИК Анубис, 2016.

2016г. - Книга за учителя по музика за 5. клас. ИК Анубис, 2016.

2008г. - Sonar – ръководство за работа, 2008

2004г. - Русков, С. Шарена музика. Учебно помагало за подготвителните групи на детската градина и училище – Комплект звуконосители (аранжименти и вокалниизпълнения). Булвест 2000, 2004

1996г. - Русков, С. Музикални съпроводи за І, ІІ, ІІІ и ІV клас на СОУ - 4 аудиокасети. Учебно помагало, одобрено от МОН, 1996

1996г. - Русков, С. Сборник училищни песни със съпровод на акордеон. Шумен, Университетско издателство “Еп. Константин Преславски”, 1996

1994г. - Русков, С. Учебна програма и художествен материал по електронни инструменти за деца от начална степен на СОУ, одобрена от МОН. София, 1994

Статии

2019г. - Модели за мобилно музикално обучение. В: International Scientific ConferenceTechnics.Technologies. Education. Year III, Yssue 2 (8), Volume 2 Educational Public Sciences. 2019, s. 147-150. ISSN 2535-0323.

2019г. - Знания, умения и компетентности, необходими за създаване на дигитален аранжимент с инструментариума на Caustic. В: International Scientific ConferenceTechnics.Technologies. Education. Year III, Yssue 2 (8), Volume 2 Educational Public Sciences. 2019, s. 151-154. ISSN 2535-0323.

2019г. - Синтезиране на тестова система за оценяване на дигитален аранжимент, реализиран с инструментариума на Caustic 3. В: International Scientific ConferenceTechnics.Technologies. Education. Year III, Yssue 2 (8), Volume 2 Educational Public Sciences. 2019, s. 155-156. ISSN 2535-0323.

2019г. - Ruskov, S., Y. Ruskova. Competencies and electronic musical instruments. В: International scientific refereed online journal with Impact factor SocioBrains, Issue 59, Jully 2019, p. 71-77, ISSN 2367-5721.

2019г. - Определяне на ниво на проявени знания, умения и компетентности като резултат от обективизацията на оценяването на Caustic-проект. В: Иновации в образованието. Сборник научни трудове от пътуващ семинар. Шуменски университет "Еп. К. Преславски", Педагогически факултет. 2019, с. 399 - 403. ISBN: 978-619-00-0996-2.

2019г. - За мобилното обучение. В: Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", T XXIII D, 2019, с. 984-990. ISSN 1314 – 6769.

2018г. - The possibilities of the mobile application Caustic 3 for the implementation of the digital arrangement. International Journal SocioBrains, Issue 45, Mai 2018, p. 218-220. ISSN: 2367-5721 218-220.

2018г. - Възможностите на мобилното приложение Caustic 3 за реализиране на дигитален аранжимент. В: Сборник научни трудове "Иновации в образованието", ШУ "Еп. К. Преславски", Педагогически факултет. Фабер 2018. с. 395 - 398. ISBN: 978-619-00-0783-8.

2017г. - Логичен модел на MIDI-технология за създаване на дигитален аранажимент. В: SocioBrainst, ISSUE 34, 2017, 286-289.

2017г. - Мултимедийно интерактивно обучение при създаване на дигитален аранжимент. В: SocioBrainst, ISSUE 39, 2017, 423-425.

2016г. - За професионализма на бъдещия учител по музика. В: Scientific Technical Union of Mechanical Engineering, Year XXIV, ISSUE 10 (196), Volume 3, 2016, с. 80-82. ISSN: 1310 – 3946 (в съавт. с Я. Рускова).

2016г. - За компетентностния модел на бъдещия учител по музика. В: Scientific Technical Union of Mechanical Engineering, Year XXIV, ISSUE 10 (196), Volume 3, 2016, с. 83-86. ISSN: 1310 – 3946 (в съавт. с Я. Рускова).

2016г. - За аранжимента и дигиталните технологии. В: Естетически ценности и възпитание. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2016, с. 215-221 .

2015г. - Структурен модел на MIDI-технология за създаване на дигитален аранжимент. Иновации в образованието, Сборник научни трудове от пътуващ семинар, Шумен, 2015, с. 358-361. ISBN: 978-619-00-0265-9

2015г. - Логичен модел на аудио-технология за създаване на дигитален аранжимент. Научни известия, Scientific technical union of mechanical enginering, year XXIII, ISSUE 8 (171), mai 2015, с. 16-19. ISSN: 1310-3946

2015г. - Музикално-педагогическата система Yamaha. Научни известия, Scientific technical union of mechanical enginering, year XXIII, ISSUE 8 (171), mai 2015, с. 13-15 (в съавт. с Я. Рускова). ISSN: 1310-3946

2015г. - Музикалният педагог в съвременното информационно общество. В: Изкуство и образование - традиции и съвременност. Пловдив, 2015,с .222-229. ISBN: 978-954-2963-12-7

2015г. - Структурен модел на аудио-технология за създаване на дигитален аранжимент. В: Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", том XIX D, 2015, с.939-941

2015г. - Придобиване и формиране на знания, умения и компетентности за реализиране на дигитален аранжимент чрез интерактивно мултимедийно обучение. В: International Scientific Refereed Online Journal Socio Brains, Issue 16, 2015. ISSN: 2367-5721

2014г. - Виртуално музикално студио и дигитален аранжимент. Сборник научни трудове, част II, НВУ „В. Левски“, Шумен 2014, с. 309-313

2014г. - Общи характеристики на педагогическата информационна система. Сборник научни трудове, част II, НВУ „В. Левски“, Шумен 2014, с. 313-315

2014г. - Монтажно редактиране на аudio-информация. Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Педагогически факултет, Том XVIII D, Шумен, 2014, с. 692-696

2014г. - Семплерна технология и дигитален аранжимент. Научни известия, Scientific technical union of mechanical enginering, ISSN: 1310-3946, year XXII, ISSUE 3(152), mai 2014, , с. 42-43

2014г. - Музикално-педагогическо професионално образование и аудио-визуална култура на студентите. Научни известия, Scientific technical union of mechanical enginering, ISSN: 1310-3946, year XXII, ISSUE 3(152), mai 2014, , с. 44-46

2014г. - Технология за създаване на дигитален аранжимент, реализиран чрез аудио-проект. Иновации в образованието, сборник научни трудове от пътуващ семинар, Шуменски университет "Еп. Консатнтин Преславски", Педагогически факултет, май 2014 г., с. 391-397

2014г. - Обобщен модел за реализация на аудио-технология за създаване на дигитален аранжимент. Сборник научни трудове, НВУ “В. Левски”, Шумен, октомври 2014, с. 122-129

2014г. - Честотно редактиране на audio-информация. Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Педагогически факултет, Том XVIII D, Шумен, 2014, с. 697-703

2014г. - Технология для оценки студенческих дигитальных аранжимент. Материалы всероссийской научной конференции с международном участием. Самара, ПГСГА, 2014, с. 292-300

2014г. - Софтуерен инструментариум за реализиране на дигитален аранжимент чрез аудио-проект в среда на Cakewalk Sonar. Science & Technologies, Volume IV, Number 8, 2014, с. 128-132

2014г. - Функционален модел за реализация на аудио-технология. Сборник научни трудове, НВУ “В. Левски”, Шумен, октомври 2014, с. 130-135

2014г. - Технология за дигитален аранжимент и амплитудно редактиране. Сборник научни трудове "Психолого-педагогически проблеми на развитието на личността на професионалиста в условията на университетско образование", АППС, 2014, том втори, 114-120

2014г. - Функционален модел за реализация на MIDI. Сборник научни трудове, НВУ “В. Левски”, Шумен, октомври 2014, с. 135-138

2013г. - Теоретични основи на дигиталния аранжимент като основна творческа дейност в обучението на студенти от специалност „Педагогика на обучението по музика“. Сборник научни трудове, част ІІ, НВУ “В. Левски”, Шумен, 2013, с. 171-176

2013г. - Технология за създаване на дигитален аранжимент посредством работа над MIDI-проект. Сборник научни трудове, част ІІ, НВУ “В. Левски”, Шумен, 2013, с. 177-182

2013г. - Дигиталният аранжимент и информационната култура на музикалния педагог. Сборник научни трудове "Иновации в образованието". ШУ „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Пътуващ семинар, май 2013, 291-297

2013г. - Модел за оценяване на студентски дигитален аранжимент, реализиран чрез MIDI-проект. Четвърта национална конференция с международно участие „Музикално-образователни стратегии и практика в предучилищна, училищна и извънучилищна среда“, СУ „Св. Климент Охридски“, София, 2013, с. 166-171

2013г. - Теоретични основи на проблема за реализирането на дигитален аранжимент. Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“, том XVII D, 2013, с. 576-581

2013г. - Подход за определяне на съдържателната валидност на теста. Сборник научни трудове, част І, НВУ “В. Левски”, Шумен, 2013, с. 292-299

2013г. - За дигиталната компетентност на учителя по музика. Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“, том XVII D, 2013, с. 582-587

2013г. - Проблемът за оценяването във висшето образование. Научни известия на НТСМ, ISSN: 1310 – 394, 2013, XXI, 9 (146), vol. 3, с. 73-79

2013г. - Музикалният педагог в съвременното информационно общество. НВУ „В. Левски“, Велико Търново, Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, том 1, Педагогически и хуманитарни науки, 2013, с. 78-84

2012г. - Размит подход за обективизация на оценяването на практическата подготовка по MIDI-технологии на студентите специалност “Педагогика на обучението по музика”. Сборник научни трудове, част ІІ, НВУ “В. Левски”, Шумен, 2012, с. 69-76

2012г. - Надеждност на суровия и размития бал при оценяването на студентски MIDI-проект. Сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен – Риека – Венеция “Образователни технологии”. Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Педагогически факултет. 2012, с. 293-299

2012г. - Определяне на съдържателната валидност на размит лингвистичен тест за оценка на студентски MIDI-проект. Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Том XVI D, Шумен, 2012, 565-571

2012г. - Апаратна част на виртуалното музикално студио. Сборник научни трудове, част II. Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011“, 2012, с. 273-279

2010г. - Русков, С. Изследване на често използвани в музикалната практика аудиокодеци, базирани на психоакустичния модел, "Иновации в образованието",Шумен, 2010, с. 649-652

2008г. - Русков, С. Изследване на често използвани в музикалната практика аудиокодеци, базирани на психоакустичния модел, Конференция “Джон Атанасов, ШУ, декември2008

2008г. - Русков, С. Курсовите проекти и оценката на знанията и уменията на студентите от специалност “Педагогика на обучението по музика” по дисциплината“Компютърни технологии в обучението по музика. / Система за оценяване на знанията и уменията на студентите от специалност “Педагогика на обучението по музика”. Шумен, Антос, 2008

2006г. - Русков, С. Компютърни технологии в обучението по музика.// Първа конференция на учителите по музика, Пловдив, 2006

2006г. - Компютърни технологии в обучението по музика. Конференция на учителите по музика „Нови педагогически и информационни технологии в обучението по музика“, АМТИИ, Пловдив, 2006

2003г. - Русков, С. Обучението по музика и съвременните информационни системи и технологии. // Сборник от Юбилейна международна научна конференция, Добрич,2003, с. 131

2003г. - Русков, С. За органичната сплав на музикално-педагогическата традиция с предизвикателствата на новото време. // СУБ, Ст. Загора, 2003, с. 298

2002г. - Русков, С. Съвременните електронни системи и технологии в обучението по музика. // Известия на Съюз на учените, Русе, 2002, с. 95

1996г. - Русков, С. За музикалния съпровод и обучението по акордеон. // Юбилейна научно-практическа конференция, Шумен, 1996

1992г. - Русков, С. За някои интергративни връзки на обучението по акордеон с дисциплината Теория и методика на физическото възпитание. // Проблеми на обучениетопо музика в педагогическите институти, Шумен, 1992, с. 20

1991г. - Русков, С. За някои постановъчни проблеми при обучението по акордеон на студентите в ПФ на ВУЗ. // Проблеми и задачи на обучението по акордеон във висшитеи средни учебни заведения, АМТИ - Пловдив, 1991, с. 1 - 2

Доклади

2018г. - Възрожденската музика и популярна музика. Международна научна конференция „Музикалната дейност на енциклопедиста Добри Войников (1833–1878)“, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, 22–23 ноември 2018 г.

2013г. - За информационната култура на музикалния педагог. Юбилейна международна научна конференция "50 години ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", май 2013

2013г. - Създаване на дигитален аранжимент чрез използването на MIDI-технология. 12-та Международна научно-практическа конференция «Современное музыкальное образование - 2013», Санкт-Петербург, Росийски държавен педагогически университет „А.И. Херцен“ и Санкт-Петербургска държавна консерватория „Н.А. Римски-Корсаков, 4-6 декември 2013 г.

2006г. - Компютърни технологии в обучението по музика. Конференция на учителите по музика „Нови педагогически и информационни технологии в обучението по музика“, АМТИИ, Пловдив, 2006

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2016г. - Отзив. В: Атанасова, А. Моята педагогическа изповед. УИ „Еп. К. Преславски“, 2016, с. 149-150.

Цитирания

2019г. - Русков, С., Я. Рускова, М. Лобутова, Р. Паскалева, Ю. Близнакова. Е-учебник по музика за 1. клас. София, Издателска къща "Анубис", 2016. ISBN: е-978-619-215-050-1. В: Рускова, Я. За новите учебници по музика в началния етап на образование. В: International Scientific ConferenceTechnics.Technologies. Education. Year III, Yssue 2 (8), Volume 2 Educational Public Sciences. 2019, s. 160. ISSN 2535-0323.

2019г. - Русков, С., Я. Рускова, М. Лобутова, Р. Паскалева. Е- учебник по музика за 3. клас. ИК „Анубис“, 2018. ISBN: е-978-619-215-193-5. В: За новите учебници по музика в началния етап на образование. В: International Scientific ConferenceTechnics.Technologies. Education. Year III, Yssue 2 (8), Volume 2 Educational Public Sciences. 2019, s. 157. ISSN 2535-0323.

2019г. - Русков, С., Я. Рускова, М. Лобутова, Р. Паскалева. Е-учебник по музика за 4. клас. Klett, Анубис, 2019. е-ISBN: 978-619-215-193-5. В: Рускова, Я. За новите учебници по музика в началния етап на образование. В: International Scientific ConferenceTechnics.Technologies. Education. Year III, Yssue 2 (8), Volume 2 Educational Public Sciences. 2019, s. 157. ISSN 2535-0323.

2019г. - Русков, С. Създаване на дигитален аранжимент със смартфон и таблет. УИ „ЕП. К. Преславски“, 2018. В: Рускова, Я. Електронните учебници в обучението по музика в общообразователното училище. International Scientific ConferenceTechnics.Technologies. Education. Year III, Yssue 2 (8), Volume 2 Educational Public Sciences. 2019, s. 161. ISSN 2535-0323.

2019г. - Русков, С. Музикалният педагог в съвременното информационно общество. В: Изкуство и образование - традиции и съвременност. Пловдив, 2015, с .222-229. В: Електронните учебници в обучението по музика в общообразователното училище. В: International Scientific ConferenceTechnics.Technologies. Education. Year III, Yssue 2 (8), Volume 2 Educational Public Sciences. 2019, s. 160. ISSN 2535-0323.

2019г. - Русков, С. За дигиталната компетентност на учителя по музика. Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“, том XVII D, 2013, с. 582-587. В: Електронните учебници в обучението по музика в общообразователното училище. В: International Scientific ConferenceTechnics.Technologies. Education. Year III, Yssue 2 (8), Volume 2 Educational Public Sciences. 2019, s.160. ISSN 2535-0323.

2019г. - Русков, С., Я. Рускова, М. Лобутова, Р. Паскалева, Ю. Близнакова. Е-учебник по музика за 1. клас. София: Издателска къща "Анубис", 2016. ISBN: е-978-619-215-050-1. В: Рускова, Я. Електронните учебници в обучението по музика в общообразователното училище. В: International Scientific ConferenceTechnics.Technologies. Education. Year III, Yssue 2 (8), Volume 2 Educational Public Sciences. 2019, s. 160. ISSN 2535-0323.

2019г. - Русков, С., Я. Рускова, М. Лобутова, Р. Паскалева. Е-учебник по музика за 2. клас. София: Издателска къща "Анубис", 2017. ISBN: е-978-619-215-133-1. В: Рускова, Я. Електронните учебници в обучението по музика в общообразователното училище. International Scientific ConferenceTechnics.Technologies. Education. Year III, Yssue 2 (8), Volume 2 Educational Public Sciences. 2019, s. 160. ISSN 2535-0323.

2019г. - Русков, С., Я. Рускова, М. Лобутова, Р. Паскалева. Е- учебник по музика за 3. клас. ИК „Анубис“, 2018. ISBN: е-978-619-215-193-5. В: Електронните учебници в обучението по музика в общообразователното училище. International Scientific ConferenceTechnics.Technologies. Education. Year III, Yssue 2 (8), Volume 2 Educational Public Sciences. 2019, s. 160. ISSN 2535-0323.

2019г. - Русков, С., Я. Рускова, М. Лобутова, Р. Паскалева. Е-учебник по музика за 4. клас. Klett, Анубис, 2019. е-ISBN: 978-619-215-193-5. В: Електронните учебници в обучението по музика в общообразователното училище. International Scientific ConferenceTechnics.Technologies. Education. Year III, Yssue 2 (8), Volume 2 Educational Public Sciences. 2019, s. 160. ISSN 2535-0323.

2019г. - Русков, С. Музикалният педагог в съвременното информационно общество. В: Изкуство и образование - традиции и съвременност. Пловдив, 2015, с .222-229. Рускова, Я. За новите учебници по музика в началния етап на образованиеInternational Scientific ConferenceTechnics.Technologies. Education. Year III, Yssue 2 (8), Volume 2 Educational Public Sciences. 2019, s. 160. ISSN 2535-0323.

2019г. - Русков, С., Я. Рускова, М. Лобутова, Р. Паскалева. Е-учебник по музика за 2. клас. София: Издателска къща "Анубис", 2017. ISBN: е-978-619-215-133-1. В: Рускова, Я. За новите учебници по музика в началния етап на образование. International Scientific ConferenceTechnics.Technologies. Education. Year III, Yssue 2 (8), Volume 2 Educational Public Sciences. 2019, s. 160. ISSN 2535-0323.

2019г. - Русков, С. За дигиталната компетентност на учителя по музика. Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“, том XVII D, 2013, с. 582-587. В: Рускова, Я. Мислене и узикалноизпълнителска дейност. В: International Scientific ConferenceTechnics.Technologies. Education. Year III, Yssue 2 (8), Volume 2 Educational Public Sciences. 2019, s. 164. ISSN 2535-0323.

2019г. - Русков, С. Аудио и MIDI-технологии за създаване на дигитален аранжимент. Антос, 2015, с. 9. В: Василев, Д. Китарен съпровод - особености и възможности. В: International Scientific ConferenceTechnics.Technologies. Education. Year III, Yssue 2 (8), Volume 2 Educational Public Sciences. 2019, s. 167. ISSN 2535-0323.

2019г. - Русков, С., Я. Рускова, колектив. Учебник по музика за 5. клас. ИК Анубис, 2016. В: Будакова, С. Предмодерният фолклор в Дивдядово. International Scientific ConferenceTechnics.Technologies. Education. Year III, Yssue 2 (8), Volume 2 Educational Public Sciences. 2019, s. 170. ISSN 2535-0323.

2019г. - Русков, С., Я. Рускова, колектив. Учебник по музика за 6. клас. ИК Анубис, 2017. В: Будакова, С. Предмодерният фолклор в Дивдядово. International Scientific ConferenceTechnics.Technologies. Education. Year III, Yssue 2 (8), Volume 2 Educational Public Sciences. 2019, s. 170. ISSN 2535-0323.

2019г. - Русков, С., Я. Рускова, колектив. Учебник по музика за 7. клас. ИК Анубис, 2017. В: Будакова, С. Предмодерният фолклор в Дивдядово. International Scientific ConferenceTechnics.Technologies. Education. Year III, Yssue 2 (8), Volume 2 Educational Public Sciences. 2019, s. 170. ISSN 2535-0323.

2019г. - Русков, С., Я. Рускова, колектив. Учебник по музика за 8. клас. ИК Анубис, 2017. В: Панчева-Георгиева, А. Образователният потенциал на музикалното изкуство за формиране на музикално-теоретична компетентност у бъдещите учители по музика. International Scientific ConferenceTechnics.Technologies. Education. Year III, Yssue 2 (8), Volume 2 Educational Public Sciences. 2019, s. 176. ISSN 2535-0323.

2019г. - Русков, С., Я. Рускова, колектив. Учебник по музика за 9. клас. ИК Анубис, 2018. В: Панчева-Георгиева, А. Образователният потенциал на музикалното изкуство за формиране на музикално-теоретична компетентност у бъдещите учители по музика. International Scientific ConferenceTechnics.Technologies. Education. Year III, Yssue 2 (8), Volume 2 Educational Public Sciences. 2019, s. 176. ISSN 2535-0323.

2019г. - Русков, С., Я. Рускова, колектив. Книга за учителя по музика за 1. клас. ИК „Анубис“, 2016. В: Панчева-Георгиева, А. Образователният потенциал на музикалното изкуство за формиране на музикално-теоретична компетентност у бъдещите учители по музика. International Scientific ConferenceTechnics.Technologies. Education. Year III, Yssue 2 (8), Volume 2 Educational Public Sciences. 2019, s. 178. ISSN 2535-0323.

2019г. - Русков, С. За дигиталната компетентност на учителя по музика. Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“, том XVII D, 2013, с. 582-587. В: Панчева-Георгиева, А. Образователният потенциал на музикалното изкуство за формиране на музикално-теоретична компетентност у бъдещите учители по музика. International Scientific ConferenceTechnics.Technologies. Education. Year III, Yssue 2 (8), Volume 2 Educational Public Sciences. 2019, s. 178. ISSN 2535-0323.

2019г. - Русков, С. Виртуално музикално студио и дигитален аранжимент. В: Сборник научни трудове, част II, НВУ "В. Левски", Шумен, 2014, с. 309. Цитирано в: Рускова, Я. Интерпретацията в музикално-изпълнителската дейност - психологически аспекти. В: Иновации в образованието. Сборник научни трудове от пътуващ семинар. Шуменски университет "Еп. К. Преславски", Педагогически факултет. 2019, с. 498. ISBN: 978-619-00-0996-2.

2019г. - Русков, С. Софтуерен инструментариум за реализиране на дигитален аранжимент чрез аудио-проект в среда на Cakewalk Sonar. В: Science & Technologies, 2014, Volume IV, Number 8, p. 128. Цитирано в: Интерпретацията в музикално-изпълнителската дейност - психологически аспекти. В: Иновации в образованието. Сборник научни трудове от пътуващ семинар. Шуменски университет "Еп. К. Преславски", Педагогически факултет. 2019, с. 490 - 500. ISBN: 978-619-00-0996-2.

2019г. - Русков, С. За дигиталната компетентност на учителя по музика. Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“, том XVII D, 2013, ISSN: 1314-6769, с. 582-587. В: Спасова, Н. Възприятие, музика, движение. Имеон, 2019, с. 59. ISBN: 978-619-7416-60-2.

2019г. - Русков, С., Я. Рускова. Музикалният педагог в съвременното информационно общество. НВУ „В. Левски“, В. Търново, Сборник доклади, Педагогически и хуманитарни науки, том 1, 2013, с. 78-84, ISNN: 1314-1937. В: Спасова, Н. Възприятие, музика, движение. Имеон, 2019, с. 59. ISBN: 978-619-7416-60-2.

2019г. - Русков, С. Софтуерен инструментариум за реализиране на дигитален аранжимент чрез аудио-проект в среда Cakewalk Sonar. Science & Technologies, 2014, Volume IV, Number 8, s. 128-132, ISSN: 1314-4111. В: Рускова, Я. Интерпретацията в музикално-изпълнителската дейност. Иновации в образованието. Сборник научни трудове от пътуващ семинар. Шуменски университет "Еп. К. Преславски", Педагогически факултет, 2019, с. 495. ISBN: 978-619-00-0996-2.

2019г. - Русков, С. Виртуално музикално студио и дигитален аранжимент. Сборник научни трудове, част II, НВУ „В. Левски“, 2014, Шумен, с. 309-313, ISSN: 1314-1953. В: Рускова, Я. Интерпретацията в музикално-изпълнителската дейност. Иновации в образованието. Сборник научни трудове от пътуващ семинар. Шуменски университет "Еп. К. Преславски", Педагогически факултет, 2019, с. 495, ISBN: 978-619-00-0996-2.

2019г. - Русков, С., колектив. Учебник по музика за 8. клас. ИК "Анубис", 2016. В: Панчева-Георгиева, А. За същността на музикалното изкуство - исторически поглед и съвременна концепция. Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски", т. XXIII, с. 91, 94. ISSN 1314 – 6769.

2019г. - Русков, С., колектив. Учебник по музика за 9. клас. ИК "Анубис", 2017. В: Панчева-Георгиева, А. За същността на музикалното изкуство - исторически поглед и съвременна концепция. Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски", т. XXIII, с. 96. ISSN 1314 – 6769.

2019г. - Русков, С. и колектив: Учебник по музика за 5. клас, ИК „Анубис“, 2016. В: Будакова, С. Български народни песни, нотирани от Добри Войников. В: Музикалната дейност на енциклопедиста Добри Войников (1833–1878). Сборник с доклади от научна конференция. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2019, с. 238–257. ISBN 978-619-201-344-8.

2019г. - Русков, С. и колектив: Учебник по музика за 8. клас, ИК „Анубис“, 2017. В: Будакова, С. Български народни песни, нотирани от Добри Войников. В: Музикалната дейност на енциклопедиста Добри Войников (1833–1878). Сборник с доклади от научна конференция. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2019, с. 238–257. ISBN 978-619-201-344-8.

2019г. - Русков, С. Музикалният педагог в съвременното информационно общество. В: Изкуство и образование – традиции и съвременност. Пловдив, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, 2015, с. 222–229. Цитирано в: Рускова, Я. Български възрожденски песни в съвременни учебници по музика. В: Музикалната дейност на енциклопедиста Добри Войников (1833–1878). Сборник с доклади от научна конференция. Шумен, Университетско издателство "Еп. К. Преславски", 2019, с. 320-327. ISBN 978-619-201-344-8.

2019г. - Русков, С. Теоретични основи на дигиталния аранжимент като основна творческа дейност в обучението на студенти от специалност „Педагогика на обучението по музика“. В: Сборник научни трудове, част ІІ, Шумен, Национален военен университет „Васил Левски“, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, 2013, с. 171–176. Цитирано в: Рускова, Я. Български възрожденски песни в съвременни учебници по музика. В: Музикалната дейност на енциклопедиста Добри Войников (1833–1878). Сборник с доклади от научна конференция. Шумен, Университетско издателство "Еп. К. Преславски", 2019, с. 320-327. ISBN 978-619-201-344-8.

2019г. - Русков, С. и колектив. Учебник по музика за 6. клас. ИК „Анубис“, 2017. Цитирано в: Будакова, С. Народната песен „Мар’ Димитро льо“ в творчеството на Панчо Владигеров. В: Творческото наследство на Панчо Владигеров: минало, настояще, бъдеще. Сборник с доклади от кръгла маса, проведена на 13 и 14 март 2019 г. в Шумен. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2019, с. 83–98. ISBN 978-619-201-298-4.

2019г. - Русков, С. и колектив. Учебник по музика за 8. клас. ИК „Анубис“, 2017. Цитирано в: Будакова, С. Народната песен „Мар’ Димитро льо“ в творчеството на Панчо Владигеров. В: Творческото наследство на Панчо Владигеров: минало, настояще, бъдеще. Сборник с доклади от кръгла маса, проведена на 13 и 14 март 2019 г. в Шумен. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2019, с. 83–98. ISBN 978-619-201-298-4.

2015г. - Теоретични основи на дигиталния аранжимент като основна творческа дейност в обучението на студенти от специалност „Педагогика на обучението по музика“. Сборник научни трудове, част ІІ, НВУ “В. Левски”, Шумен, 2013, с. 171-176. В: Музикално-изпълнителска дейност и електронни музикални инструменти. Иновации в образованието, Шумен, 2015.

2015г. - За дигиталната компетентност на учителя по музика. Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“, том XVII D, 2013, с. 582-587. В: Рускова, Я. Професионализмът на бъдещия учител по музика. Антос, Шумен, 2015, с. 114.

2015г. - Обучението по музика и съвременните информационни системи и технологии. Юбилейна международна научна конференция, Добрич, 2003. В: Рускова, Я. Професионализмът на бъдещия учител по музика. Антос, Шумен, 2015, с. 151.

2015г. - Музикалният педагог в съвременното информационно общество. НВУ „В. Левски“, Велико Търново, Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, том 1, Педагогически и хуманитарни науки, 2013. В: Рускова, Я. Професионализмът на бъдещия учител по музика. Антос, Шумен, 2015, с. 111.

2014г. - Оценяването на MIDI-проект на студентите от специалност „Педагогика на обучението по музика“. Дисертация. В: Рускова, Я. За професионалната подготовка на бъдещите учители по музика и отношението им към музикално-педагогическата дейност. Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", том XVIII D, 2014, с. 795-803.

2013г. - Рускова, Я. Професионално самоопределение на студентите - бъдещи учители по музика. дисертация, 2012, с. 236

2013г. - http://sofiaculture.com/clip1/tv_studio.swf

2013г. - http://www.gramofona.com/izkustvo/valya-apostolova-praznuva-rozhden-den-s-parvi-disk

2013г. - http://www.youtube.com/watch?v=ukXNQiQ50y4&list=UUIZPbrN4CFcAb8Ifjq6Ugcw&index=4 http://www.youtube.com/watch?v=NWbKMswK9PM&list=UUIZPbrN4CFcAb8Ifjq6Ugcw&index=5 http://www.youtube.com/watch?v=oK4uPMl0Jnk&list=UUIZPbrN4CFcAb8Ifjq6Ugcw&index=6 http://www.youtube.com/watch?v=oK4uPMl0Jnk http://www.youtube.com/watch?v=NWbKMswK9PM http://www.zornitsacenter.eu/?cat=3

Други публикации

2016г. - Участие във Втора международна конференция „Създаване на качествено учебно съдържание в условията на новия Закон за предучилищното и училищното образование“, 09.11.2016 г., София

2015г. - Участие в международна конференция "Учебникът в контекста на обществените очаквания и потребности", София, 21 октомври

Художествено-творчески дейности

2019г. - Звукозапис и изработване на CD от Национален конкурс за гайдари и инструментални камерни състави „Вълшебни ритми“ – 2003-2019

2019г. - Звукозапис и изработване на CD от Национален конкурс за акордеонисти „Танцуващи клавиши“ – 2002-2019

2017г. - Студентски конкурс за аранжимент на песен, 14.12.2016; 13.12.2017

2016г. - Авторска музика за филм „Панайот Волов – Духът на революцията", посветен на 140 г. от Априлското въстание Авторски песни в CD – Марш на цифрите, В първи клас, Хвалил ми се Данчо

2016г. - Аранжимент и запис на песен за група "Шарена дъга" – проект по програма "Еразъм+" на ЦДГ №5 „Куклена мисия - детство без граници"

2015г. - Член на жури на национален фестивал на руската песен, поезия и танц „Пусть всегда будет солнце“, юни 2014, юни 2015

2014г. - Втора награда от Международен фестивал "Море и спомени", Варна - конкурс за нова авторска песен с морска тематика - аранжимент

2014г. - „От извора“ - автор на музика и аранжимент, ЦДГ №35; Аранжименти за спектакъл „Пипи дългото чорапче“, ЦДГ №1

2013г. - Лауреат 3-та степен от Международен конкурс "Музикална електроника и мултимедия", Москва, 5-6 ноември 2013

2013г. - Участия като аранжор и автор на музика: Руски културен център, София, 01.03. 2013 г.; София, НДК, 24. 03. 2013 г., Младежки фестивал на изкуствата

2012г. - 2012 III награда за авторска музика и аранжимент от Международен фестивал, Варна, 2012 Нова българска музика, София; Младежки фестивал на изкуствата, София, НДК; Варна, Международен фестивал „Море и спомени“; Берковица, Лачени обувки; Панагюрище, Родолюбие

2011г. - CD и DVD „Зорница в страната на чудесата“ – 15 аранжименти

2011г. - 2011 ІІІ награда за аранжимент на Национален конкурс «Сладкопойна чучулига», Бургас Юбилеен сборник П. Льондев – аранжименти CD и DVD „Зорница в страната на чудесата“ – аранжименти Химн на Мажоретен фестивал, Шумен – песен и аранжимент Химн на детска градина “Чучулига”, Дивдядово – песен и аранжимент

2010г. - 2010 CD “Празник с песен” – аранжименти “Рали “Стари столици” – песен и аранжимент Космонавт , м. П. Льондев – аранжимент на химн на ДГ «Космонавт»

2009г. - 2009 “DINAMICS OPERA – Опера на движението”, Варна, Асоциация “Булгарика” - аранжименти

MIDI технология част II
Въвеждане на MIDI информация


MIDI технология част I
Предварителни настройки в траковете


MIDI технология част III
Създаване на основните партии на аранжимента


MIDI технология част IV
Редактиране на MIDI информация


Алгоритъм за конвертиране на MIDI в аудио
Конвертиране с един и повече от един синтезатор