Хон. ст. преп. Таня Железова Йордановаабв

array(2) { ["bio"]=> array(11) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(162) "1975 - 1979 г. - ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”, специалност "Графика" при проф. Никола Хаджитанев" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(504) "1986 г. - Методист по Изобразително изкуство към Министерство на народната просвета - Регионален инспекторат, гр. Шумен 1979 г. - Второ основно училище „Д-р Петър Берон”, учител по изобразително изкуство, Регионален инспекторат на Министерството на народната просвета в гр. Шумен." ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(146) "1986 г. – асистент; 1990 г. - ст. асистент; 1993 г. – гл. асистент 2015 г. - ст. преподавател" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(610) "1986 - 1988 г. - Лекционен курс по ТМОИИ в началното училище 1986 - 1988 г. - Лекционен курс по ТМОИД в детската градина 1993 - 1996 г. - Рисуване и графика в специалност ПОИИ 1996 - 2013 г. - Графика в специалност ПОИИ 2014 - 2015 г. - Графика в специалност ПОИИ ,ТМОИИ в началното училище 2015 - 2016 г. - Графика и рисуване в специалност ПОИИ ,ТМОИИ в началното училище" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(320) "Изящна графика; класически и съвременни графични техники и технологии; рисуване; приложна графика; изобразително изкуство; методика на обучението по изобразително изкуство." ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(536) "1989 г. - Специализация в Педагогически университет, гр. Келце, Полша 1986 г. - Втори клас квалификация, МНП, Инситут за усъвършенстване на учителите, гр. София 1984 - 1985 г. - Целева редовна едногодишна специализация - "Методика на обучението по изобразително изкуство", МНП и ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(2944) "2008 г. - „Възможности на графичната техника „сериграфия” в обучението по пластични изкуства” – проект, финансиран от ШУ „Еп. Константин Преславски”, ПФ 2008 г. - „Стъпка по стъпка”, І-ва част – проект, финансиран от ШУ „Еп. Константин Преславски”, Педагогически факултет 2010 г. - „Графичен диалог” – проект, финансиран от ШУ „Еп. Константин Преславски”, Педагогически факултет 2010 г. - „Съвременни измерения на обучението и възпитанието чрез изобразително изкуство” – проект, финансиран от ШУ „Еп. Константин Преславски”, Педагогически факултет 2011 г. - ,Мостове на изкуството” – проект, финансиран от ШУ „Еп. Константин Преславски”, Педагогически факултет 2011 г. - „Артистични послания” – проект, финансиран от ШУ „Еп. Константин Преславски”, Педагогически факултет 2012 г. - „Изкуство и образование” – проект, финансиран от ШУ „Еп. Константин Преславски”, Педагогически факултет 2012 г. - „Графично без граници” – проект, финансиран от ШУ „Еп. Константин Преславски”, Педагогически факултет 2013 г. - Съвременни художествени практики - проект, финансиран от Ш У "Епископ Константин Преславски" 2013 г. - Техники и технологии в изобрзителното изкуство - проект, финансиран от ЩУ "Епископ Константин Преславски" 2014 г. - Участник във вътрешноуниверситетски проект "Съвременни художествени практики", финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски", № на договора РД-10-579/04.04.2014. 2015 г. - Участие в университетски проект АРТ ТРАНСФЕР творчески обмен с международно участие РД-10-657/01.04.2015, ПФ. 2016 г. - Участие в университетски проект ОБЕКТ- СУБЕКТ- КОМУНИКАЦИЯ творчески обмен с международно участие РД- 08-140/08.02.2016, ПФ." ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(115) "Ръководител на сектор "Изобразително изкуство"1986, катедра НУП." ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(1757) "Отговорник по качеството в катедра ПИИ - 2013 г. 2014 г. 2015 г.2016 г. Отговорник по научноизследователската дейност в катедра ПИИ - 2013 г. 2014 г. 2015 г.2016 г. Отговорник по художественотворческата дейност в катедра ПИИ - 2013 г. 2014 г. 2015 г.2016 г. Инициатор за създаването на специалност „ Педагогика на изобразителното изкуство” във ВПИ „Константин Преславски”, Факултет по педагогика на изкуствата 1993. Организиране на художествено-творчески изяви на деца – 1980-1982 г. Детска школа „Знаме на мира”, гр. Шумен; на ученици от Второ ОУ „Д-р Петър Берон” гр.Шумен; на студенти от ШУ „Епископ Константин Преславски”, специалност ПОИИ; на учители от Дом ма учителя гр.Шумен. Член на Управителния съвет на Представителството на СБХ гр. Шумен. Член на Управителния съвет на ДШХ. Член на ФС на Факултета по изкуствата в ШУ „Епископ Константин Преславски”. Председател на Ателието на шуменските художници – педагози. Отговорник на сектор "Изобразително изкуство" в Катедра НУП -1986." ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(1032) "2007 г – член на Съюз на българските художници, Секция Графика и илюстрация. 2007 г. -- член на Международна асоциациа эа пластични изкуства --I.A.A. UNESCO ,Франция 2007 г. – член на Представителството на СБХ – Шумен 2001 г. – асоцоииран член на Представителството на СБХ – Шумен 1997 г. – член на Група Цвят – България, официален представител за BG, в AIC /Световна организация по цвета/ 1992 г. – член на Международна асоциация за графично изкуство, Барселона, Испания. 1983 г. -- член на Дружеството на шуменските художници. 1980 г. – член на Ателието на шуменските художници – педагози." ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(3415) "2016 г.- Отличени творби - включени в колекцията на Националната библиотека на Каталуния , образци предназначени за изследователите на съвременното графично изкуство – Biblioteca de Catalunya, Bapcelona - юни , гр.Барселона 2016 г.- Номинация и диплом за графика от 22-та Национална изложба на художниците - педагози В.Търново 2016 г.- Диплом за графика от Ovidius University Констанца, Румъния 2015 г.- Наградата на Шумен за изкуство и култура - Индивидуалната награда в раздел " Изобразително изкуство " 2015 г. ( Общински съвет -Шумен, решение № 990, по протокол № 48/30. 04.2015 г ) 2015 г.- Включена в Международен каталог от специализирани изложби за графика -“MINI PRINT INTERNATIONAL OF CADAQUES“, 2015 Кадакес, Испания 2014 г - Международна награда за графика от изложба - 34th MINI PRINT INTERNATIONAL OF CADAQUES 2014, Кадакес, Испания. 2011 г.- Отличена графична миниатюра в Международна изложба „Илюзия и въображение” от Фондация „Inter-Art”, Аиуд и Университета на Алба Юлия, Румъния 2010 г.- Номинация за графика от 2-ри конкурс „Национални награди Алианц - България за живопис, скулптура и графика” 2009 г.- Номинация и диплом за графика от 15-та Национална изложба на художниците – педагози, В.Търново 2007 г - Номинация за Награда на Шумен в областта на изобразителното изкуство за 2006 г. 2006 г - Награда за графика „Булвест-Анубис” от 12-та Национална изложба на художниците - педагози, В.Търново 2005 г - Номинация и диплом за графика от 11-та Национална изложба на художниците – педагози, В.Търново 2004 г.- Номинация и диплом за графика от 10-та Национална изложба на художниците – педагози, В. Търново 1999 г - Включена в Националния биографичен справочник „Кой кой е в България” 1998 г.- Включена в Националния биографичен справочник „Кой кой е в българската култура”, изд „Славена”, Варна 1996 г.- Награда от изложба и пленер „Кабиюк 96”, ХГ „Ел. Карамихайлова”, Шумен 1989 г.- Наградата на Шумен за графика 1989 г. ( Плакет на Шумен и Грамота от ИК на ОбНС,-декември 1989 г.)" ["group id"]=> int(18) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(18) ["UNDN Name"]=> string(54) "Държавни и/или научни награди" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(13) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Хон. ст. преп.  Таня Железова Йорданова

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА, ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА

Кабинет: Корпус 2, стая 201

Телефон: 054 830365 вътр.134

Email: t..yordanova@shu.bg

Приемно време: понеделник от 10.00 до 12.00ч.

Завършен университет, специалност

1975 - 1979 г. - ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”, специалност "Графика" при проф. Никола Хаджитанев

Месторабота преди постъпване в ШУ

1986 г. - Методист по Изобразително изкуство към Министерство на народната просвета - Регионален инспекторат, гр. Шумен

1979 г. - Второ основно училище „Д-р Петър Берон”, учител по изобразително изкуство, Регионален инспекторат на Министерството на народната просвета в гр. Шумен.

Заемани академични длъжности

1986 г. – асистент;

1990 г. - ст. асистент;

1993 г. – гл. асистент

2015 г. - ст. преподавател

Водени лекции и/или упражнения

1986 - 1988 г. - Лекционен курс по ТМОИИ в началното училище

1986 - 1988 г. - Лекционен курс по ТМОИД в детската градина

1993 - 1996 г. - Рисуване и графика в специалност ПОИИ

1996 - 2013 г. - Графика в специалност ПОИИ

2014 - 2015 г. - Графика в специалност ПОИИ ,ТМОИИ в началното училище

2015 - 2016 г. - Графика и рисуване в специалност ПОИИ ,ТМОИИ в началното училище

Области на научни интереси

Изящна графика; класически и съвременни графични техники и технологии; рисуване; приложна графика; изобразително изкуство; методика на обучението по изобразително изкуство.

Специализации

1989 г. - Специализация в Педагогически университет, гр. Келце, Полша

1986 г. - Втори клас квалификация, МНП, Инситут за усъвършенстване на учителите, гр. София

1984 - 1985 г. - Целева редовна едногодишна специализация - "Методика на обучението по изобразително изкуство", МНП и ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”

Участия в международни и национални научни проекти

2008 г. - „Възможности на графичната техника „сериграфия” в обучението по пластични изкуства” – проект, финансиран от ШУ „Еп. Константин Преславски”, ПФ

2008 г. - „Стъпка по стъпка”, І-ва част – проект, финансиран от ШУ „Еп. Константин Преславски”, Педагогически факултет

2010 г. - „Графичен диалог” – проект, финансиран от ШУ „Еп. Константин Преславски”, Педагогически факултет

2010 г. - „Съвременни измерения на обучението и възпитанието чрез изобразително изкуство” – проект, финансиран от ШУ „Еп. Константин Преславски”, Педагогически факултет

2011 г. - ,Мостове на изкуството” – проект, финансиран от ШУ „Еп. Константин Преславски”, Педагогически факултет

2011 г. - „Артистични послания” – проект, финансиран от ШУ „Еп. Константин Преславски”, Педагогически факултет

2012 г. - „Изкуство и образование” – проект, финансиран от ШУ „Еп. Константин Преславски”, Педагогически факултет

2012 г. - „Графично без граници” – проект, финансиран от ШУ „Еп. Константин Преславски”, Педагогически факултет

2013 г. - Съвременни художествени практики - проект, финансиран от Ш У "Епископ Константин Преславски"

2013 г. - Техники и технологии в изобрзителното изкуство - проект, финансиран от ЩУ "Епископ Константин Преславски"

2014 г. - Участник във вътрешноуниверситетски проект "Съвременни художествени практики", финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски", № на договора РД-10-579/04.04.2014.

2015 г. - Участие в университетски проект АРТ ТРАНСФЕР творчески обмен с международно участие РД-10-657/01.04.2015, ПФ.

2016 г. - Участие в университетски проект ОБЕКТ- СУБЕКТ- КОМУНИКАЦИЯ творчески обмен с международно участие РД- 08-140/08.02.2016, ПФ.

Заемани ръководни позиции

Ръководител на сектор "Изобразително изкуство"1986, катедра НУП.

Организационна дейност

Отговорник по качеството в катедра ПИИ - 2013 г. 2014 г. 2015 г.2016 г.

Отговорник по научноизследователската дейност в катедра ПИИ - 2013 г. 2014 г. 2015 г.2016 г.

Отговорник по художественотворческата дейност в катедра ПИИ - 2013 г. 2014 г. 2015 г.2016 г.

Инициатор за създаването на специалност „ Педагогика на изобразителното изкуство” във ВПИ „Константин Преславски”, Факултет по педагогика на изкуствата 1993.

Организиране на художествено-творчески изяви на деца – 1980-1982 г. Детска школа „Знаме на мира”, гр. Шумен; на ученици от Второ ОУ „Д-р Петър Берон” гр.Шумен; на студенти от ШУ „Епископ Константин Преславски”, специалност ПОИИ; на учители от Дом ма учителя гр.Шумен.

Член на Управителния съвет на Представителството на СБХ гр. Шумен.

Член на Управителния съвет на ДШХ.

Член на ФС на Факултета по изкуствата в ШУ „Епископ Константин Преславски”.

Председател на Ателието на шуменските художници – педагози.

Отговорник на сектор "Изобразително изкуство" в Катедра НУП -1986.

Членства в научни организации

2007 г – член на Съюз на българските художници, Секция Графика и илюстрация.

2007 г. -- член на Международна асоциациа эа пластични изкуства --I.A.A. UNESCO ,Франция

2007 г. – член на Представителството на СБХ – Шумен

2001 г. – асоцоииран член на Представителството на СБХ – Шумен

1997 г. – член на Група Цвят – България, официален представител за BG, в AIC /Световна организация по цвета/

1992 г. – член на Международна асоциация за графично изкуство, Барселона, Испания.

1983 г. -- член на Дружеството на шуменските художници.

1980 г. – член на Ателието на шуменските художници – педагози.

Държавни и/или научни награди

2016 г.- Отличени творби - включени в колекцията на Националната библиотека на Каталуния , образци предназначени за изследователите на съвременното графично изкуство – Biblioteca de Catalunya, Bapcelona - юни , гр.Барселона

2016 г.- Номинация и диплом за графика от 22-та Национална изложба на художниците - педагози В.Търново

2016 г.- Диплом за графика от Ovidius University Констанца, Румъния

2015 г.- Наградата на Шумен за изкуство и култура - Индивидуалната награда в раздел " Изобразително изкуство " 2015 г. ( Общински съвет -Шумен, решение № 990, по протокол № 48/30. 04.2015 г )

2015 г.- Включена в Международен каталог от специализирани изложби за графика -“MINI PRINT INTERNATIONAL OF CADAQUES“, 2015 Кадакес, Испания

2014 г - Международна награда за графика от изложба - 34th MINI PRINT INTERNATIONAL OF CADAQUES 2014, Кадакес, Испания.

2011 г.- Отличена графична миниатюра в Международна изложба „Илюзия и въображение” от Фондация „Inter-Art”, Аиуд и Университета на Алба Юлия, Румъния

2010 г.- Номинация за графика от 2-ри конкурс „Национални награди Алианц - България за живопис, скулптура и графика”

2009 г.- Номинация и диплом за графика от 15-та Национална изложба на художниците – педагози, В.Търново

2007 г - Номинация за Награда на Шумен в областта на изобразителното изкуство за 2006 г.

2006 г - Награда за графика „Булвест-Анубис” от 12-та Национална изложба на художниците - педагози, В.Търново

2005 г - Номинация и диплом за графика от 11-та Национална изложба на художниците – педагози, В.Търново

2004 г.- Номинация и диплом за графика от 10-та Национална изложба на художниците – педагози, В. Търново

1999 г - Включена в Националния биографичен справочник „Кой кой е в България”

1998 г.- Включена в Националния биографичен справочник „Кой кой е в българската култура”, изд „Славена”, Варна

1996 г.- Награда от изложба и пленер „Кабиюк 96”, ХГ „Ел. Карамихайлова”, Шумен

1989 г.- Наградата на Шумен за графика 1989 г. ( Плакет на Шумен и Грамота от ИК на ОбНС,-декември 1989 г.)

Статии

2011г. - История на катедра „Педагогика на изобразителното изкуство”. Сборник „История на катедрите в ШУ „Еп. Константин Преславски” – 1971-2011”, стр.193/210, Университетско издателство „Еп. Константин Преславски” ISBN 981-954-577-578-9.

2002г. - „Овладяване на графичните изразни средства в обучението по изобразително изкуство на учениците от първи клас”, 25 години Педагогически колеж, сборник „Научни трудове” том ІІІ, стр.137-140, Добрич

2001г. - „Графиката като изобразителна дейност и творческите способности на личността”, Шумен, ЮНК „30 г.Шуменски университет“, сборник „Изкуство и образование”, Университетско изд. „Eпископ Константин Преславски”, стр.39-44

2001г. - „Проучване познанията на деца от предучилищна и начална училищна възраст за бедствията чрез изобразителната дейност”, сборник „Физическа култура, физическо възпитание, спорт”, ЮНК „30 г.Шуменски университет „Еп. К.Преславски”, стр. 48-56 (в съавторство с Р. Алексиев)

2001г. - “Проучване познанията на деца от предучилищна и начална училищна възраст за бетствията чрез изобразителната дейност” ,сборник“Физическа култура, физическо възпитание спорт” ЮНК - 30 г.Шуменски университет “Еп. К.Преславски” ,стр. 48- 56 (в съавторство с Р.Алексиев

1999г. - фактор в развитието на общите и изобразителните им способности” – Българо-италиански симпозиум 6-7 октомври в сборник “ Образованието днес, образованиеза утре”- университетско издателство София стр. 252-256

1998г. - „Образованието по графика на 4-10 годишните – фактор в развитието на общите и изобразителните им способности”. Българо-италиански симпозиум 6-7 октомври в сборник „Образованието днес, образование за утре”, Университетско издателство, София, стр. 252-256

1996г. - „Към въпроса за възпитание чрез изкуство. Някои възможности на изобразителната дейност апликиране, като средство за постигане на по-голяма изразителност в детското живописно творчество”. Научна конференция: „Проблеми на възпитателната работа”, ШУ „Еп. Константин Преславски”, Шумен, Сборник доклади „Проблеми на възпитателната работа”- изд.„Антос”, Шумен, стр.181-184

1993г. - „Към проблема за екологичното образование на учениците чрез обучението по „Роден край” и „Изобразително изкуство”. Научна конференция, посветена на 1100 годишнината от Великия Преславски събор „Образованието и личността”, ВПИ-Шумен. Сборник „Образованието и личността”, ШУ „К. Преславски”, ПФ, изд. Библиотека Академика, изд.Алтос, стр.177-178

1992г. - „Въвеждане на втора специалност „Изобразително изкуство” за студентите редовно обучение във ВУЗ – необходимост, организация, учебни планове”. Научна конференция с международно участие: „Проблеми на образованието в демократизиращото се общество”, Смолян, 28-29 май, 1992 г. Сборник „Проблеми на образованието в демократизиращото се общество”, Педогогически институт „Дичо Петров”, Смолян, 1992, стр.241-242

Доклади

2011г. - „Някои възможности за оптимизиране на обучението по графика на студентите от I и II курс на специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство”. Национална конференция с международно участие – „40 г. Шуменски университет 1971-2011”

2010г. - „Някои тенденции в обучението по графика на студентите от специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство”, Научно-практическа конференция с международно участие – ДИПКУ, Варна

2003г. - ”Към въпроса за декоративните задачи по изобразително изкуство в детската градина и началното училище”, СУ Св.Кл.Охридски, 23-26. 06.Китен

1999г. - „Tradycije I potrjeby. Mickewicz I Szumen”, Koszalin-Slupsk, Полша (съвместна публикация с Кр.Колева),1999

1997г. - : „Цветът - важен фактор за обучението по графика”. Международна научна конференция: „Цвят и обучение”, Варна

1996г. - „Към въпроса за естетическата култура. Изобрази¬тел¬но¬то изкуство и някои аспекти на оптимизацията на връзките между различните степени на образователната система”. Научна конференция: „Съвременни тенденции в усъвършенстването на педагогическия процес”, ШУ „Епископ Константин Преславски” и ИДНУ Добрич, Албена

1996г. - „Някои актуални проблеми на обучението по изобразително изкуство в средното училище”. Научна конференция, посветена на 25 годишнината на ШУ „Епископ Константин Преславски”, Шумен.

1994г. - „Към въпроса за влиянието на семейството при въвеждане на подрастващите в света на изобразителното изкуство”. Научно-теоретична конференция: „Семейството като възпитателен фактор”, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, В.Търново.

1993г. - „Подготовка на децата за самостоятелност и активност в сферата на духовните и естетическите ценности чрез въвеждането им в света на изобразителното изкуство”, Международна научна конференция: „Хуманизация на учебния процес”, Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград

1992г. - „Ролята на педагога за преодоляване страха на децата по време на изобразителната дейност – важно условие за проява на творчество”. Научна конференция с международно участие - ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, В.Търново

Цитирания

2015г. - "Време за разказване - IV, художествена творба от графичен цикъл "Време за разказване", см.техн. 2014 г.,автор Таня Йорданова . Цитирано 2015 -- www.sbhart.com

2015г. - "Време за разказване - IV", художествена творба от графичен цикъл "Време за разказване", см.техн. 2014 г., автор Таня Йорданова . Цитирано в "Съюз на българските художници",ИНФО брой 02/ 2015 г., стр.42 , ISSN 1313 -9622 .

Други публикации

2014г. - Художествено оформление на корица на научно списание за хуманитаристика "Любословие", тема на броя-„Библиотеката”, бр.14/2014, ФХН, ШУ "Епископ Константин Преславски”, 2014

2013г. - Художествено оформление на корица на научно списание за хуманитаристика "Любословие", тема на броя-„Герои и антигерои”, бр.13/2013 ФХН, ШУ "Епископ Константин Преславски”, 2013

2012г. - Художествено оформление на корица на научно списание за хуманитаристика "Любословие", тема на броя-„Човекът и войната”, бр.12/2012 ФХН, ШУ "Епископ Константин Преславски”, 2012

2011г. - Оформление на печатни издания. Сборник с доклади от 5-та Международна конференция “ Въображение и илюзия”

2011г. - Художествено оформление на корица на научно списание за хуманитаристика "Любословие", тема на броя-„Текст и тайна”, бр.11/2011 ФХН, ШУ "Епископ Константин Преславски”, 2011

2011г. - Оформление на печатни издания. Сборник с доклади от 5 -тата международна конференция "Въображение и илюзия"(илюстрация). Алба Юлия, Румъния

2010г. - Оформление на печатни издания. “Любословие” – списание за хуманитаристика. Тема на броя: “Времето”, бр.10, 2010

2008г. - Оформление на печатни издания. Studia hungaro-bulgarica. Унгарско-български сборник с научни статии- Сегед-Шумен, том ІІ, издателство “Фабер”, 2008

2008г. - Оформление на печатни издания. "Отговорността пред езика" 2, Фабер, Велико Търново

2007г. - Оформление на печатни издания. Марияна Костова. "Отстрани"1 Фабер, Велико Търново(с илюстрации).

2001г. - Оформление на печатни издания. Учебна тетрадка по дидактика – Я. Тоцева, Н. Витанова, изд. “Аксиос”, Шумен

2000г. - Оформление на печатни издания. Илюстрации към статия “Византийская белоглинянная керамика с рельефными изображениями из Преслава”, сб. “Таврика”, том І, Севастопол, Русия

1998г. - Създаване на портрет на Адам Мицкевич за MUSEUM LITERATURY IM. ADAMA MICKEWICZA W WARSZAWIE, гр. Варшава, Полша, /Копие от портрета се намира ваудитория “Адам Мицкевич” в ШУ “Епископ Константин Преславски”/

1992г. - Възстановка на църквата от площада – сп. “Археология”, кн. 3/1992

1991г. - Археологически институт и музей към БАН, филиал Шумен. Графична реконструкция на югоизточния район и Големия дворец по зададен план на основите.Възстановка на представителни сгради, крепостни стени и декоративни съоръжения, църква от Втората българска столица /пръв опит в българската археологическа наука/

1990г. - Оформление на печатни издания. Вестник “Лексикон” /за деца/, гр. Шумен

Художествено-творчески дейности

2016г. - Участие в изложба “Пролетен салон”2016 ХГ “Елена Карамихайлова”, Шумен 2016

2016г. - Участие в годишна изложба ” Зимен салон“ 2016 ДШХ и Представителството на СБХ, ХГ Елена Карамихайлова , гр.Шумен 2016

2016г. - Участие в изложба „Преподаватели и студенти“ в ХГ”Проф.Илия Петров”-18 май,гр.Разград, 2016

2016г. - Художествено оформление на корица на научно списание за хуманитаристика "Любословие", тема на броя-„Числата”, бр.16/2016, ФХН, ШУ "Епископ Константин Преславски”, 2016

2016г. - Изложба "Графика" на преподаватели и студенти във Факултет по изкуствата, Ovidius University Констанца, Румъния, 2016

2016г. - Международна изложба „Наградени автори от всички 34 издания на MINI PRINT INTERNATIONAL OF CADAQUES”- Galeria Аrteria , Bapcelona 14 януари гр.Барселона, 2016

2016г. - Участие в изложба „Преподаватели и студенти“ в ХГ”Дом на хумора и сатирата”гр.Габрово, 2016

2016г. - Участие в 22 Национална изложба на художниците педагози-2016, Велико Търново,ХГ “Рафаел Михайлов”, 23 май 2016

2015г. - Самостоятелна изложба "TANYA YORDANOVA Bulgaria" Winner artist of the 34 th MINI PRINT INTERNATIONAL OF CADAQUES, 25 юли 2015,"Taller Galeria Fort", гр.Кадакес, Испания.

2015г. - Участие в Международната изложба эа графика - 35 th MINI PRINT INTERNATIONAL OF CADAQUES 2015, Испания ( 22 - 31 юли 2015 г.)

2015г. - Двадесет и първа Национална изложба на художниците - педагози, ХГ "Рафаел Михайлов"2015,В.Търново.

2015г. - Изложба на ДШХ "Пролетен салон" ХГ"Елена Карамихайлова",11 май 2015, Шумен.

2015г. - "Изложба на випуск 79 отъ миналия векъ" - 23 май 2015 - Изложбени зали - "Рафаел Михайлов" В.Търново

2015г. - Художествено оформление на корица на научно списание за хуманитаристика "Любословие", тема на броя-„Граници и войни”, бр.15/2015, ФХН, ШУ "Епископ Константин Преславски”, 2015

2015г. - Член на международното жури на "35 th edition of the Mini Print I nternational of Ccadagues, composed of Tanya Yordanova (Bulgaria), Yasuko Tachi (Japan), Aidan Flanadan (Ireland), Irene Podornik Badia (Italy), Rosemary Mortimer (New Zealand),and Hortensia Peres Cuenca (Spain) - 2015 г., Испания .

2015г. - . Участие в годишна изложба ” Зимен салон“ 2015 ДШХ и Представителството на СБХ, ХГ "Елена Карамихайлова ", гр.Шумен, 2015 г.

2014г. - Международна изложба эа графика - 34 th MINI PRINT INTERNATIONAL OF CADAQUES 2014 , Испания

2014г. - Национална изложба - Седмо биенале на малките форми в изобразителното изкуство 2014,ХГ "Илия Бешков", Плевен.

2014г. - Изложба на ДШХ "Пролетен салон" ХГ"Елена Карамихайлова", 2014, Шумен.

2014г. - Изложба Студенти и Преподаватели – Galerie „Jon Nikodim”- галерия на дружеството на художниците от Констанца, Румъния, 8 април 2014

2014г. - Изложба Студенти и преподаватели –Ректорат на Университет OVIDIUS, Констанца, Румъния, април-май 2014

2014г. - Двадесета Национална изложба на художниците - педагози, ХГ "Рафаел Михайлов"2014,В.Търново.

2014г. - Участие в годишна изложба "Зимен салон" 2014, ДШХ и Представителствителството на СБХ, 2014 Шумен.

2013г. - Участие в Годишна изложба на ДШХ и Представителството на СБХ -Шумен.

2013г. - Участие в изложба на ДШХ "Голо тяло",Галерия "Арт център", Шумен.

2013г. - Участие в изложба на ДШХ "Пролетен салон" ХГ "Елена Карамихайлова", Шумен.

2013г. - 19-та национална изложба на художниците педагози. ХГ "Рафаел Михайлов", Велико Търново

2012г. - Уинфилд, Англия. Международна изложба на миниатюрната графика

2012г. - Кадакес, Испания. Международна изложба на миниатюрната графика

2012г. - Варна, България. 13 Международно биенале на графиката.

2012г. - Рокицани, Чехия. 6-то международно биенале за графично изкуство.

2012г. - Шумен, България. Международна изложба "Графични граници".

2012г. - Аиуд, Румъния. Рисунки, графики и живопис на 30 шуменски художници - фондация "Интер-арт".

2012г. - 6-то национално биенале на малките форми в изобразителното изкуство, ХГ "Илия Бешков" - Плевен.

2012г. - 1-ва национална изложба-биенале "Послания от вековете", ХГ "Рафаел Михайлов" - Велико Търново.

2012г. - 18-та национална изложба на художниците педагози - ХГ "Рафаел Михайлов", Велико Търново

2011г. - Кадакес, Испания. 31 Международна изложба – графика – малък формат.

2011г. - Уингфилд, Англия. Международна изложба на миниатюрната графика.

2011г. - Баж, Франция. Международна изложба на миниатюрната графика.

2011г. - Скопие, Македония. Международна изложба за работа върху хартия,.

2011г. - Барселона, Испания. Международна изложба на миниатюрната графика.

2011г. - Монтерей, Мексико. Международна графична изложба “За мир 2011”.

2011г. - Алба Юлия, Румъния. Международна изложба на миниатюрното изкуство “ Въображение и илюзия”Алба Юлия, Фондация “ Интер-Арт”.

2011г. - Варна, България. 16- то Международно биенале на графиката.

2011г. - 17 Национална изложба на художниците – педагози”// ХГ “Рафаел Михайлов” – В. Търново, май 2011

2011г. - Изложба “Пролетен салон” на ДШХ -, ХГ Е.Карамихайлова Шумен

2011г. - Традиционна пролетна изложба на ДШХ, ХГ “ Елена Карамихайлова”, Шумен , 2011

2011г. - Изложба на ДШХ- откриване на ХГ” Стоян Венев” в гр.Каспичан ноември

2011г. - Зимен салон на ДШХ, ХГ “ Елена Карамихайлова” ,Шумен, декември

2010г. - Кадакес, Испания. 30 Международна изложба – графика – малък формат.

2010г. - Вилнюс, Литва. 7 Международно триенале на графиката – малък формат.

2010г. - Национална изложба графика малък формат, ХГ “Сезони”, София, 2010

2010г. - Национална изложба - конкурс \"Национални награди \"Алианц България 2010\" за Живопис, Скулптура и Графика, Галерия \"Шипка6\", София, 2010

2010г. - Пето национално биенале на малките форми в изобразителното изкуство“ Плевен, октомври 2010

2010г. - 16 Национална изложба на художниците – педагози”// ХГ “Рафаел Михайлов” – В. Търново, май 2010

2010г. - Национални награди – Алианц – България за живопис, скулптура и графика, гр. Добрич, май 2010

2010г. - Изложба на преподавателите от Катедра “Педагогика на изобразителното изкуство” от ШУ “Еп. Константин Преславски” в ХГ “Руси Карабиберов”, гр. Нова Загора,май 2010

2009г. - Национална изложба графика малък формат, ХГ “Сезони”, София, 2009

2009г. - 15 Национална изложба на художниците – педагози”// ХГ “Рафаел Михайлов” – В. Търново, май 2009

2009г. - Изложба ”Зимен салон” ДШХ, ХГ “Е. Карамихайлова”, Шумен

2009г. - Участие в изложба 6-то Международно триенале на графичнотоизкуство,Битоля, Македония.2009

2009г. - Участие в изложба 15-то Международно биенале на графиката, Варна,2009 България.

2008г. - Кадакес, Испания. 28-ма Международна изложба на миниатюрната графика.

2008г. - Уингфилд, Англия. Международна изложба на миниатюрната графика.

2008г. - Баж, Франция. Международна изложба на миниатюрната графика.

2008г. - Тетово, Македония. IV Международно биенале на миниатюрната графика.

2008г. - Национална изложба на СБХ – секция “Графика и илюстрация” – май-юни – ХГ “Шипка” 6, София, 2008

2008г. - Четвърто Национално биенале на малките форми в изобразителното изкуство – октомври – ХГ ”Илия Бешков”, Плевен, 2008

2008г. - 14 Национална изложба на художниците – педагози”// ХГ “Рафаел Михайлов” – В. Търново, май 2008

2008г. - Изложба – ХГ “Александър” – юни – Шумен, 2008

2008г. - ДШХ “Пролет” март 2008

2008г. - Изложба “Автопортрет” , ХГ “Българска икона” – декември 2008

2008г. - Годишна изложба на ДШХ “Зимен салон” ХГ “Елена Карамихайлова”, Шумен, декември 2008

2007г. - Варна, България. 14 Международно биенале на графиката.

2007г. - София, България. 5 Международно триенале на графиката.

2007г. - Национална изложба на СБХ – новоприети членове, ХГ” Шипка 6”, София, 2007

2007г. - 13 Национална изложба на художниците–педагози- ХГ “Рафаел Михайлов”,В.Търново

2007г. - Изложба”Зимен салон”ДШХ, ХГ“ Е. Карамихайлова”,Шумен

2006г. - Кадакес, Испания. Международна изложба на миниатюрната графика.

2006г. - Чидингли, Англия. Международна изложба на миниатюрната графика

2006г. - Баж, Франция. Международна изложба на миниатюрната графика.

2006г. - Рокицани, Чехия. Биенале на графичното изкуство.

2006г. - Национална изложба на представителствата на СБХ, ХГ” Шипка 6”, София, 2006

2006г. - Национална изложба на СБХ- графика малък формат ХГ Си Банк, София, 2006

2006г. - 12 Национална изложба на художниците–педагози- ХГ “Рафаел Михайлов”,В.Търново, награда за графика на Булвест-Анубис”

2006г. - Великденска изложба на ДШХ, ХГ“ Е. Карамихайлова”,Шумен

2006г. - Изложба “ Рисунка” представителство на СБХ, ХГ “ Българска икона “ Шумен

2006г. - Изложба”Зимен салон”ДШХ, ХГ“ Е. Карамихайлова”,Шумен

2006г. - "Моят град". Самостоятелна изложба. ХГ "Елена Карамихайлова", Шумен.

2005г. - Кадакес, Испания. Международна изложба на миниатюрната графика.

2005г. - Уингфилд, Англия. Международна изложба на миниатюрната графика.

2005г. - Баж, Франция, Международна изложба на миниатюрната графика.

2005г. - Лвов, Украйна. Първа международна изложба за миниатюрно изкуство.

2005г. - Тетово, Македония. Трето международно биенале за графика малък формат.

2005г. - Национална изложба на СБХ- графика малък формат, София 2005

2005г. - 11 Национална изложба на художниците–педагози, ХГ “ Рафаел Михайлов”, В.Търново, номинация – диплом за графика

2005г. - Изложба по проект – “Хартията- алтернатива в съвременното изкуство”, Г”Център за съвременно изкуство”, Шумен

2004г. - Майданек - Люблин, Полша. Международно триенале на изкуството.

2004г. - Рокицани, Чехия. Биенале на графичното изкуство.

2004г. - Второ биенале на малките форми в изобразителното изкуство“ Плевен, 2004

2004г. - Национална изложба на СБХ- графика малък формат¬, София, 2004

2004г. - 10 Юбилейна национална изложба на художниците–педагози “ХГ “Рафаел Михайлов” В.Търново, номинация – диплом за графика

2004г. - 20 години педагогически факултет – изложба на преподаватели и студенти- ХГ “ Елена Карамихайлова”, Шумен

2004г. - Изложба на ДШХ в ГХГ- Пловдив

2004г. - "Гледна точка". Самостоятелна изложба. ХГ "Арт Деко", Шумен.

2003г. - Кадакес, Испания. Международна изложба на миниатюрната графика.

2003г. - Уингфилд, Англия. Международна изложба на миниатюрната графика.

2003г. - Баж, Франция. Международна изложба на миниатюрната графика.

2003г. - Тетово, Македония. II Международно биенале на малката графика.

2003г. - Изложба на преподаватели и магистри от ШУ “Епископ Константин Преславски”, Галерия “Средец” – МОН, София, 2003

2003г. - Изложба на ДШХ в гр. Търговище – ХГ “Н. Маринов” гр. Търговище

2003г. - Национална изложба на художниците педагози, Велико Търново

2002г. - Токио, Япония. Дарителска изложба в рамките на Международното триенале на миниатюрната графика TAMA ART UNIVERSITY MUSEUM.

2002г. - Национална изложба “Графика – малък формат”, София, 2002

2002г. - Изложба на Представителството на СБХ и на Дружеството на шуменските художници – “Шипка 6” София, 2002

2002г. - Първо биенале на малките форми в изобразителното изкуство, Плевен, 2002

2002г. - Изложба в рамките на “Карнавал на плодородието” – Шумен, ХГ на ДШХ

2002г. - Национална изложба на художниците педагози, Велико Търново

2001г. - Бая Маре, Румъния. Международен салон за малка гравюра Карабунар.

2001г. - Национална изложба “Графика – малък формат”, София, Пловдив, Бургас, 2001

2001г. - 30 години Шуменски университет – обща преподавателска изложба на катедра “ Изобразително изкуство”, ХГ “ Елена Карамихайлова”

2001г. - Коледна изложба – базар – Шумен, ХГ на ДШХ

2001г. - Коледна изложба – базар - Варна, ХГ “Виолет”

2001г. - Благотворителна изложба – базар – Шумен, Младежки дом

2001г. - Национална изложба на художниците педагози, Велико Търново

2000г. - Квебек, Канада. Международно биенале на изкуството на миниатюрата.

2000г. - Бая Маре, Румъния. Международен салон за малка гравюра Карабунар.

2000г. - Национална изложба “Графика” – малък формат, София, 2000

2000г. - Национална изложба на художниците педагози, Велико Търново

2000г. - "Графика". Самостоятелна изложба. НХГ "Н. Павлович", София.

1999г. - Кадакес, Испания. Международна изложба на миниатюрната графика.

1999г. - Уингфилд, Англия. Международна изложба на миниатюрната графика.

1999г. - Баж, Франция. Международна изложба на миниатюрната графика.

1999г. - Национална изложба на художниците педагози, Велико Търново

1998г. - Токио, Япония. Международно мини-принт триеналеTAMAART MUSEUM Токио

1998г. - Национална изложба на художниците педагози, Велико Търново

1998г. - "Графика". Самостоятелна изложба. Дом на учителя, Шумен.

1997г. - Национална изложба на художниците педагози, Велико Търново

1996г. - Квебек, Канада, Международно биенале на изкуството на миниатюрата

1996г. - Участие в регионален пленер “Кабиюк ‘96” – Кабиюк

1995г. - Национална изложба на художниците педагози, Велико Търново

1994г. - Кадакес, Испания. Международна изложба на миниатюрната графика

1994г. - Сеул, Корея. Международна изложба на миниатюрната графика

1994г. - Национална изложба на художниците педагози, Русе

1993г. - Лиеж, Белгия. Изложба–аукцион–фонд“Св.Прокопий” /благотворителен за деца, болни от астма/.

1993г. - Германия, Изложба Art-Fax

1993г. - Национална изложба-аукцион- фонд “Св. Прокопий”, София, 1993

1992г. - 1992 Испания, Международна изложба на миниатюрната графика

1992г. - Кадакес, Испания. Международна изложба на миниатюрната графика.

1992г. - Уингфилд, Англия. Международна изложба на миниатюрната графика.

1992г. - Национална изложба “Екология, гора, бъдеще”, София, 1992

1992г. - Национална изложба – конкурс “Човекът и морето”, Варна, 1992

1992г. - Есенен салон “Шипка 6”, София, 1992

1991г. - "Портрети". Самостоятелна изложба". Дом на учителя, Шумен.

1990г. - ОХИ “Миниатюра” , София 1990

1990г. - ОХИ “Шумен ‘90”, Шумен, 1990

1990г. - Национална изложба на художниците педагози, София

1989г. - ОХИ “Родопи” 9, Смолян, 1989

1989г. - Национална младежка изложба, София, 1989

1989г. - Първа национална младежка изложба на художниците – педагози

1989г. - Национален пленер с изложба на художниците педагози, Балчик

1989г. - "Паметник 1300 г. България". Графика. Самостоятелна изложба. Шумен.

1986г. - ХІ Национална изложба на художниците – педагози, София

1985г. - Регионални изложби на ДШХ в ХГ “Елена Карамихайлова”. Шумен, без прекъсване за периода от 1983 до

1984г. - ОХИ “Южна пролет”, Хасково, 1984

1984г. - ОХИ “Шумен ’84” Шумен, 1984

1984г. - VІІ Национална изложба на художниците – педагози, В.Търново

1983г. - ОХИ “Човекът и трудът”, Габрово, 1983

1983г. - VІ Национална изложба на художниците – педагози, София

1982г. - V Национална изложба на художниците – педагози, Варна

1980г. - ІІІ Национална изложба на художниците – педагози, София