КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Гл. ас. д-р Теодора Желязкова Игнатоваабв

array(2) { ["bio"]=> array(9) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(320) "Родена в гр. Шумен. През 1989г. завършва висше образование във ВИФ"Георги Димитров" гр. София, специалност "Учител по физическо възпитание" и "Треньор по художествена гимнастика"." ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(351) "От 1983-86г работи в ДФС"Шумен" като треньор по художествена гимнастика, от 1989г. до 1999г. като учител по физическо възпитание в ХГ"Йоан Екзарх Български", а от 1999г. в ШУ"Епископ Константин Преславски"" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(116) "1999-2002 г. -асистент; 2002-07г.- старши асистент; 2007г. - главен асистент." ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(240) "НС "Доктор по Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура" шифър:05.07.05" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(364) "Лекции и упражнения по Кинезитерапия, лабораторни упражнения по Гимнастика,МП по гимнастика, Аеробика, Ритмика и танци, семинарни упражнения по Управление на спорта, ТМФВ, ТПП, Каланетика и стречинг." ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(130) "Преподавателска мобилност по програма Еразъм+ в Holy Cross University in Kielce in Poland" ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(189) "Гимнастика, аеробика, кинезитерапия, каланетика, пор де бра, ритмика и танци, психофизическа подготовка" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(2008) "2008г. Национален проект на МТСП по програма "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта, финансирана от ЕС, "Да успеем заедно". 2010 г. Международен проект „Училища без дискриминация” с партньорството на Институт по правата на човека - Кралство Дания. JLS/2008/FRAC/AG/124130-CE-0306237/01. 2010 г. Национален проект „Ние инвестираме в своето бъдеще” Национален проект. Договор BG051PO001- 4.2-03-1010г. 2010г. 2013г. Национален проект "Студентски практики". 2016 г. Национален проект "Студентски практики" 2016 г. Университетски проект „Спортно-педагогически аспекти на обучението по физическо възпитание“ 2017 г. Университетски проект „Актуални проблеми на спортно-педагогическия процес в образователната система и спорта“ 2017 г. Проект „Повишаване на чуждоезиковата подготовка на преподавателите в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”- РД-08-94/06.02.2017 практикоприложни аспекти 2018 г. Международен проект: 579917-EPP-1-2016-2-EL-SPO-SCP "Equal Sport For All" (ESFA): Development and evaluation of guide models mass athletics for sports in students. (2017) co-funded by the Erasmus + Programme: Not-For-Profit European Sport Events, (2017-2019 г.) 2018 г. Проект „Превенция на агресията чрез спорт“ РД-08-134/07.02.2018" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(2292) "Организационна дейност: Организира и провежда ежегодно "Аеробик маратон за купата на Ректора на ШУ" Организира и провежда "Празник на гимнастиката" Спортно-състезателна дейност: 2007г - ІІІ-то място на аеробикмаратон за "Купата на Ректора на НСА" , гр. София. 2008г. - І място на НУ на Асоциацията на университетски спорт "Академик", гр. София. 2009г. - II място на състезание по аеробика на АУС "Академик", гр. Пловдив 2011 г. - IV място на състезание по аеробика на АУС "Академик" 2012г. - VI място отборно класиране, I и II място индивидуално класиране на състезание по аеробика на АУС "Академик", гр. София 2013г. - V място отборно класиране, I и III място индивидуално класиране на състезание по аеробика на АУС "Академик", гр. София 2014 г. VII място отборно класиране на състезание по аеробика на АУС "Академик", гр. София 2016 г. IV място отборно класиране на НУШ на АУС "Академик", гр. София, VI място в индивидуално класиране жени и II,III място в индивидуално класиране мъже. 2017 г. I място отборно класиране -мъже и III място отборно класиране - жени, II, III място индивидуално класиране - мъже и III място индивидуално класиране - жени на състезание по аеробика на НУШ на АУС "Академик", гр. Пловдив. 2017 г. Спортен форум на преподаватели от ВУ - Лозенец 2019 г. Спортен форум на преподаватели от ВУ - Лозенец" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Гл. ас. д-р  Теодора Желязкова Игнатова

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Кабинет: Корпус 2, стая Спортен ко

Телефон: 054 830365 вътр.108

Email: t.ignatova@shu.bg, tediignatova@abv.bg

Приемно време: вторник, 12-13 часа, К2, сряда, 15-16 часа, К1

Завършен университет, специалност

Родена в гр. Шумен. През 1989г. завършва висше образование във ВИФ"Георги Димитров" гр. София, специалност "Учител по физическо възпитание" и "Треньор по художествена гимнастика".

Месторабота преди постъпване в ШУ

От 1983-86г работи в ДФС"Шумен" като треньор по художествена гимнастика, от 1989г. до 1999г. като учител по физическо възпитание в ХГ"Йоан Екзарх Български", а от 1999г. в ШУ"Епископ Константин Преславски"

Заемани академични длъжности

1999-2002 г. -асистент; 2002-07г.- старши асистент; 2007г. - главен асистент.

Придобити научни степени

НС "Доктор по Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура" шифър:05.07.05

Водени лекции и/или упражнения

Лекции и упражнения по Кинезитерапия, лабораторни упражнения по Гимнастика,МП по гимнастика, Аеробика, Ритмика и танци, семинарни упражнения по Управление на спорта, ТМФВ, ТПП, Каланетика и стречинг.

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Преподавателска мобилност по програма Еразъм+ в Holy Cross University in Kielce in Poland

Области на научни интереси

Гимнастика, аеробика, кинезитерапия, каланетика, пор де бра, ритмика и танци, психофизическа подготовка

Участия в международни и национални научни проекти

2008г. Национален проект на МТСП по програма "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта, финансирана от ЕС, "Да успеем заедно".

2010 г. Международен проект „Училища без дискриминация” с партньорството на Институт по правата на човека - Кралство Дания. JLS/2008/FRAC/AG/124130-CE-0306237/01.

2010 г. Национален проект „Ние инвестираме в своето бъдеще” Национален проект. Договор BG051PO001- 4.2-03-1010г. 2010г.

2013г. Национален проект "Студентски практики".

2016 г. Национален проект "Студентски практики"

2016 г. Университетски проект „Спортно-педагогически аспекти на обучението по физическо възпитание“

2017 г. Университетски проект „Актуални проблеми на спортно-педагогическия процес в образователната система и спорта“

2017 г. Проект „Повишаване на чуждоезиковата подготовка на преподавателите в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”- РД-08-94/06.02.2017 практикоприложни аспекти

2018 г. Международен проект: 579917-EPP-1-2016-2-EL-SPO-SCP "Equal Sport For All" (ESFA): Development and evaluation of guide models mass athletics for sports in students. (2017) co-funded by the Erasmus + Programme: Not-For-Profit European Sport Events, (2017-2019 г.)

2018 г. Проект „Превенция на агресията чрез спорт“ РД-08-134/07.02.2018

Организационна дейност

Организационна дейност: Организира и провежда ежегодно "Аеробик маратон за купата на Ректора на ШУ"

Организира и провежда "Празник на гимнастиката"

Спортно-състезателна дейност:

2007г - ІІІ-то място на аеробикмаратон за "Купата на Ректора на НСА" , гр. София.

2008г. - І място на НУ на Асоциацията на университетски спорт "Академик", гр. София.

2009г. - II място на състезание по аеробика на АУС "Академик", гр. Пловдив

2011 г. - IV място на състезание по аеробика на АУС "Академик"

2012г. - VI място отборно класиране, I и II място индивидуално класиране на състезание по аеробика на АУС "Академик", гр. София

2013г. - V място отборно класиране, I и III място индивидуално класиране на състезание по аеробика на АУС "Академик", гр. София

2014 г. VII място отборно класиране на състезание по аеробика на АУС "Академик", гр. София

2016 г. IV място отборно класиране на НУШ на АУС "Академик", гр. София, VI място в индивидуално класиране жени и II,III място в индивидуално класиране мъже.

2017 г. I място отборно класиране -мъже и III място отборно класиране - жени, II, III място индивидуално класиране - мъже и III място индивидуално класиране - жени на състезание по аеробика на НУШ на АУС "Академик", гр. Пловдив.

2017 г. Спортен форум на преподаватели от ВУ - Лозенец

2019 г. Спортен форум на преподаватели от ВУ - Лозенец

Дисертации

2010г. - Методика за формиране на психофизическа готовност у студенти за професионална педагогическа дейност. Автореферат, С., 2010

Учебници

2011г. - Ритмика и танци - учебник, Фабер, 2011

2001г. - Теория и методика на физическото възпитание – учебник., Шумен, 2001

2001г. - Строеви упражнения, Шумен, 2001

Учебни помагала

2001г. - Теория и методика на физическото възпитание – ръководство за семинарни упражнения, Шумен, 2001

Студии

2018г. - IGNATOVA, T. CONTROL AND EVALUATION OF PHYSICAL SUITABILITY OF STUDENTS. ISSN 2367-5721, JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 42, FEBRUARY 2018

Статии

2020г. - Игнатова, Т., Влияние на народните танци върху двигателните способности на 6-7 годишни деца. Годишник на ШУ "Еп. Константин Преславски", том XXI D, Шумен, 2017, с.754

2019г. - ПРОУЧВАНЕ НАГЛАСИТЕ НА ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА АДАПТИРАН МОДЕЛ ПО ТАНЦИ, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, УИ „Св. Климент Охридски“ ISSN 1314-2275, София, 2019, с. 342

2019г. - Игнатова, Т.,Танцът – осъзнат избор на студентите. Сборник научни трудове "Иновации в образованието", Шумен, 2019, ISВN 978-619-00-0996-2, с. 422

2018г. - IGNATOVA, Т., OPPORTUNITY TO IMPROVE THE DYNAMIC FLEXIBILITY OF FOOTBALL PLAYERS THROUGH THE MEANS OF AEROBICS. SocioBrains, issue 45, may, 2018 стр. 247-251, ISSN 2367-5721, IF/SJR I.F =5.536 www.sociobrains.com

2018г. - Игнатова, Т., По някои въпроси за ранното обучение в художествената гимнастика. Годишник ШУ „Еп. К. Преславски“, том XXII D, ISSN 1314-6769, Шумен, 2018, с. 803-807

2018г. - Игнатова, Т., Народните хора и танци – начин за регулиране на телесното тегло. МНК Педагигическото образование – традиции и съвременност, Ай анд Би, В. Търново, 2018, ISSN 2534-9317

2017г. - Игнатова, Т., Проучване мнението на учители за реализацията на допълнително ядро "Танци", Сборник научни трудове от пътуващ семинар "Иновации в образованието", Шумен, 2017 г.

2017г. - Игнатова, Т., Физическата дееспособност на ученички от III клас като фактор при обучението по бойни изкуства. Сборник научни трудове от пътуващ семинар "Иновации в образованието", Шумен, 2017 г.

2016г. - Игнатова, Т., Гимнастически ансамблови композиции в урока по физическо възпитание, сб. Иновации в образованието, Шумен, 2016, с. 367

2016г. - Игнатова, Т., Проучване отношението на студенти от специалност "Физическо възпитание" към дисциплината Гимнастика, Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски", ПФ, Образователни технологии, Шумен, 2016

2015г. - Игнатова, Т., Скрининг на затлъстяването при ученици от гимназиален етап на основна образователна степен. Сборник научни трудове от пътуващ семинар "Иновации в образованието", Шумен, 2015, с. 370-376

2014г. - Игнатова, Т., Развиване на двигателните способности на децата от предучилищна възраст чрез ритмика и танци. Сборник научни трудове от пътуващ семинар "Иновации в образованието", Шумен, 2014

2014г. - Игнатова, Т., МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПОДГОТОВКАТА ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ НУП И ПУНУП., МНК "Образователни технологии" 26-28.09.2014г., Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски", том XVIIID

2014г. - Игнатова, Т., ИСТОРИЯ НА АВИОМОДЕЛИЗМА В ШУМЕНСКИЯ РЕГИОН., МНК "Образователни технологии" 26-28.09.2014г., Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски", том XVIIID

2013г. - Игнатова, Т. ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ЗАНИМАНИЯТА НА ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ С БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ. Пътуващ семинар "Иновации в образованието" Шумен-Белград-Будапеща-Виена, 16.05.2013 - 20.05.2013 (в съавт. със С. Базелков)

2013г. - Игнатова, Т. Народните хора и танци като алтернатива на спорта във висшето училище. Пътуващ семинар "Иновации в образованието" Шумен-Белград-Будапеща-Виена, 16.05.2013 - 20.05.2013 (в съавт. със С. Базелков)

2012г. - Игнатова, Т., По някои въпроси за професионалния облик на съвременния учител. //Научни трудове, Том 51, серия 8.2, Физическо възпитание и спорт, Русе, 2012

2012г. - Игнатова, Т., СТРУКТУРНИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПСИХОФИЗИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИ ЧРЕЗ ЗАНИМАНИЯ С АЕРОБИКА Пътуващ семинар „Образователни технологии”, Шумен-Риека-Венеция, 28 април – 2 май 2012 г

2012г. - Игнатова, Т., ДИНАМИКА НА КОРЕЛАЦИОННИТЕ ЗАВИСИМОСТИ НА ПСИХОФИЗИЧЕСКАТА ГОТОВНОСТ В РЕЗУЛТАТ НА ПРИЛОЖЕН МОДЕЛ ПО АЕРОБИКА Научна конференция с международно участие Образователни технологии, 28 – 30 септември 2012 г.

2011г. - Игнатова, Т., Възможности за оптимизиране на структурата на психофизическата готовност на студентките чрез профилирано обучение по волейбол. //Научни трудове, том 50, серия 8,2, стр. 51, Русе, 2011

2011г. - Игнатова, Т., Влияние на модулното обучение по аеробика върху динамиката на физическата дееспособност на студентите. //Научни трудове, том 50, серия 8,2, стр. 105, Русе, 2011

2011г. - Игнатова, Т., Корелационна структура на някои страни на психофизическата подготовка на студенти от избираем вид спорт плуване. // Сборник научни трудове, МНК „40 години Шуменски университет 1971 – 2011“, УИ ,Шумен 2011, с.657 – 662. (в съавт. със С. Акерски)

2011г. - Игнатова, Т., Изследване на психическата готовност на студенти от педагогически специалности, занимаващи се с плуване. // Сборник научни трудове, МНК „40 години Шуменски университет 1971 – 2011“, УИ ,Шумен 2011, с.666 - 670.

2011г. - Игнатова, Т., Модел за профилирано обучение по волейбол на студентки от педагогически специалности. Годишник на техническия университет във Варна. МНК „Съвременни технологии на обучение, контрол и оценка по ФВ и спорт в образователната система.“, Варна 2011, с. 108 – 114. (в съавт със Ст. Базелков и С. Акерски)

2011г. - Игнатова, Т., Корелационна структура на някои страни на психофизическата готовност на студентки от избираем спорт бойни изкуства. Годишник на техническия университет във Варна. МНК „Съвременни технологии на обучение, контрол и оценка по ФВ и спорт в образователната система.“, Варна 2011, с. 197 - 201. (в съавт със С. Акерски и Ст. Базелков)

2011г. - Игнатова, Т., Поглед върху ефективността на кардио аеробиката, фит-бол аеробиката, денс аеробиката и пор де бра //15 symposium for sport and physical education оf youth, 16-17 September, 2011, Ohrid, Republic of Macedonia (в съавт. със С. Базелков)

2010г. - Игнатова, Т., Изследване на физическото развитие и функционално състояние на студенти от научно направление „Педагогика на обучението по..”// Научни трудове том 49, серия 8.2 , Русе 2010, с. 93 - 100. (в съавт. Й. Йонов)

2010г. - Игнатова, Т., Модел за профилирано обучение по плуване на студенти от педагогически специалности. // сб. Иновации в образованието. ШУ „Еп. К. Преславски”, ПФ, Шумен, 2010., с. 1056 - 1061. (в съавт. със С. Базелков)

2010г. - Игнатова, Т., Изследване на психическата готовност на студенти от педагогически специалности, занимаващи се с плуване. //Физическо възпитание, спорт и туризъм (спортологични изследвания), УИ "Епископ Константин Преславски", 2010, стр. 71

2010г. - Игнатова, Т., Бойното изкуство айкидо като нетрадиционен начин за повишаване на двигателните качества на студентите. //Спортно-състезателна дейност и модулно обучение в средните и висшите училища. УИ "Епископ Константин Преславски", 2010, стр 15

2009г. - Игнатова, Т., Профилираното обучение по спорт като фактор за повлияване на нивото на тревожност у студентките.// Научна конференция РУ&СУ’09, Научнитрудове, том 48, Русе, 2009

2009г. - Игнатова, Т., Диагностика на мотивацията за постижения и самооценката на личността.// Научна конференция РУ&СУ’09, Научни трудове, том 48, Русе, 2009

2009г. - Игнатова, Т., Нивото на тревожност у учителите от СОУ, в зависимост от заниманията им със спорт.// Международна научна конференция “25 годиниПедагогически факултет”, Велико Търново, 6-7 ноември, 2009

2008г. - Игнатова, Т. Динамика на моторните способности на студенти, занимаващи се с волейбол.//Юбилейна научна конференция с международно участие “Физическотовъзпитание и спортът в образователната система”, Благоевград, 2008

2008г. - Игнатова, Т., Аеробната гимнастика като фактор за развитието на качествата на вниманието. .// 12 symposium for sport and physical education, 19-21 September,2008, Ohrid, Republic of Macedonia // Физическа култура, бр.2, Скопие,2008

2008г. - Игнатова, Т., Влиянието на волейбола върху развитието на качествата на вниманието.//Научна конференция РУ&СУ’08, Научни трудове,том 47, серия 5.4,Русе,2008

2008г. - Игнатова, Т., Корелационна структура на някои страни на психофизическата подготовка на студенти от избираем спорт волейбол и аеробика.//Научнаконференция “Формиране на адекватна психофизическа готовност на учениците за преодоляване на екстремални ситуации“, Разград, 06 декември,2008

2008г. - Игнатова, Т., Опит за психопрофесиограма на учителите от СОУ.//Международна научна конференция “Актуални проблеми на физическата култура”,НСА”В.Левски”, София, 11-12 декември 2008

2007г. - Игнатова, Т., Ролята на спорта за формиране на съвременния тип специалист с висше образование като лидер в обществото.//Спорт и наука – ИБ 3, 2007

2007г. - Игнатова, Т., Мястото ма миниволейбола в учебните програми по физическо възпитание в началния етап на основна образователна степен.// Спорт и наука – ИБ 3,2007

2007г. - Игнатова, Т., Двигателната активност на учениците при занимания с минифутбол.// Спорт и наука – ИБ 3, 2007

2007г. - Игнатова, Т., Проучване интересите на студентите за занимания с аеробика.// Европейски стандарти в спортното образование – Враца, 2007

2007г. - Игнатова, Т., Динамика на моторните способности на студенти, занимаващи се с аеробна гимнастика.// 11 symposium for sport and physical education, 21-23September, 2007, Ohrid, Физическа култура, бр.1, Скопие,2007

2005г. - Игнатова, Т., Динамика на системата за физическо възпитание и спорт във висшите учебни заведения // Съвременни тенденции на развитие на физическото възпитание и спорта, София, 2005

2004г. - Игнатова, Т., Проучване на субективните фактори, формиращи професионалната насоченост на студенти от педагогически специалности. // Образование иизкуство, том ІІІ , Шумен, 2004 (в съавт. с Р. Атанасова)

2003г. - Игнатова, Т., М.Малчев.Социано-културни аспекти и проблеми на физическата култура в региони със смесени етноси // Физическа култура, физическо възпитаниеи спорт. – УИ”Еп. Константин Преславски”, Шумен,2003.(в съавт. с М. Малчев)

2003г. - Игнатова, Т., Динамика на моторните способности на деца от 3 до 7 години в зависимост от прилаганата дидактична технология по физическо възпитание//Физическа култура, физическо възпитание и спорт. – УИ”Еп. Константин Преславски”, Шумен,2003 .(в съавт. с Р.Атанасова)

2002г. - Игнатова, Т., Социални аспекти на наркоманиите и взаимовръзката им с физическата култура и спорта. // София, 2002 (в съавторство с Йонко Йонов)

2002г. - Игнатова, Т., Съвременни тенденции на развитие на физическото възпитание и спорта в българското училище, София, 2002 (в съавторство с Йонко Йонов)

2002г. - Игнатова, Т., Двигателната активност като превенция на наркоманиите – дрога, алкохол, тютюнопушене.// МЕЕТ”2002 -International symposium on sport in highereducation – Варна:10-11.10. 2002.(в съавт. с Павлина Лазарова)

2001г. - Игнатова, Т., Двигателната активност на децата – опасност от травматизъм.// Дом, дете, детска градина. – 2001, кн. 5, с. 40-43

Доклади

2011г. - Игнатова, Т., Динамика на физическото развитие и функционално състояние на студентките в зависимост от заниманията им със спорт. //МНК Съвременни тенденции, проблеми и иновации на физическото възпитание и спорта във висшите училища, София, 2011, стр. 82

2010г. - Игнатова, Т., Модел за профилирано обучение по бойни изкуства на студентки от педагогически специалности., //МНК на тема: „Съвременни проблеми, тенденции и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища”, София, 2010, УНСС (в съавт. със С. Акерски)

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2011г. - Рецензия на Държавни образователни изисквания за специалността "Помощник инструктор по фитнес" - ІІІ степен на професионално образование къмМОМН - НАПОО, 2011

Цитирания

2019г. - Цитирана от С. Акерски в "Проучване мнението и отношението на учители към заниманията на учениците с бойни изкуства в началния етап на основната образователна степен", Сборник научни трудове "Иновации в образованието", Шумен, 2019, ISВN 978-619-00-0996-2, с. 356

2019г. - Игнатова, Т., цитирана от М. Бурева в дисертационен труд „Модел за усъвършенстване на психофизическа подготовка на студенти за професионална реализация в институциите за сигурност и отбрана.“, с. 70, посочена под № 43, № 44

2016г. - Игнатова, Т., цитирана от Елиз Караманлиева в дисертационен труд „Индивидуалните особености на студентите в обучението по тенис на маса“, 2016 г.

2016г. - Игнатова, Т., цитирана от от С. Иванова в дисертация „Формиране на готовност за самоотбрана у студенти във висше училище с неспортна насоченост чрез обучение по джудо“, 2016 г.

2015г. - Игнатова, Т., цитирана от И. Коев в дипломна работа "Опит за профилактика на телесното тегло чрез целева двигателна програма", с. 27

2015г. - Игнатова, Т., цитирана от Томо Борисов в "Теория и методика на психо-физическата подготовка за действие в екстремални ситуации", София, 2015, с. 105

2014г. - Алексиев, Р., Методичски насоки за повишаване на двигателната активност на децата в детската градина, УИ "Епископ Константин Преславски", 2014

2014г. - Игнатова, Т., цитирана от Я. Георгиева в дисертационен труд „Физическата кондиция и моториката на студентите от инженерните специалности за професионалната им реализация", 2014

2012г. - Игнатова, Т., цитирана от Г. Дякова, Сравняване нивото на тревожност при спортуващи и неспортуващи студенти, Кинезиология’2012, В. Търново, 2012, с. 72