КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Доц. д-р Янна Павлова Русковаабв

array(2) { ["bio"]=> array(11) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(76) "АМТИИ - Пловдив, 1984 "Музикална педагогика"" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(39) "ПМГ "Н. Попович", Шумен" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(185) "2015 г. - доцент (Методика на обучението по музика) 1995 г. - гл. асистент 1992 г. - ст. асистент 1989 г. - асистент" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(89) "2013 г. - Доктор по методика на обучението по музика" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(954) "Лекции: Теория и методика на обучението по музика в детската градина Теория и методика на обучението по музика в началното училище Теория и методика на обучението по музика в училище Музикална психология Педагогическа организация на музикалната среда за опазване психическото здраве на децата Дидактика на музикалното образование Електронни инструменти Упражнения: Задължителен акордеон Музикален инструмент - акордеон Електронни музикални инструменти Нотни редактори Преподавател по музикален инструмент" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(340) "Музикална психология и педагогика; Музикално образование и възпитание; Инструментално обучение на деца и възрастни; Компютърни технологии в музиката; Компютърни музикални инструменти" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(62) "Technics-Orgelshule - Майнхайм, Германия, 1993" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(2331) "Градската песен в Шумен – една прекъсната културна традиция, ОбФК – Шумен, 2008 Европейските корени на вокалната музика в Шумен, ОбФК – Шумен, 2008 Европейските корени на вокалната музика в България, Комуникационна стратегия на правителството на България за ЕС, 2008 Образователният процес като условие за разгръщане на художествено-творческата дейност на студентите от специалност “Педагогика на обучението по музика”, 2008 Мултимедия и музика, 2008 Интегративно обучение – креативност – музикално възпитание и изпълнителство, 2009 Интегративно обучение – креативност – музикално възпитание и изпълнителство, 2010 “Viva la musica! Viva Academia!” – юбилейни концерти (40 г. Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, 20 г. специалност “Педагогика на обучението по музика”), 2011 “Viva la musica!» - студентски творчески конкурси, 2012 “Viva la musica!» - студентски творчески дейности, 2013 Музикален калейдоскоп - студентски художественотворчески дейности 2014 Музикална мозайка - студентски художественотворчески дейности 2015 VIVA LA MUSICA! VIVA ACADEMIA! – цикъл студентски музикално-творчески дейности, посветени на 45 г. ШУ „Епископ Константин Преславски“ 2016 Музикална работилница – студентски художественотворчески дейности 2017 Музика и празник – студентски художественотворчески дейности 2018" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(332) "от м. февруари 2017 - ръководител на катедра "Музикална естетика, музикално възпитание и изпълнителство" от м. декември 2017 - заместник декан по учебната работа в Педагогически факултет" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(188) "Член на организационен комитет за провеждане на Национален конкурс за акордеонист "Танцуващи клавиши"" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(2171) "2014 Диплом и благодарствен адрес за творчески постижения, Международен конкурс "Прекрасное далеко", Република Татарстан 2014 Лауреатски звания на възпитаници от Международен конкурс "Прекрасное далеко", Република Татарстан 2013 Лауреатски звания на възпитаници от международен конкурс "Национальное достояние", Чебоксари, Чувашка република 2013 Награда за дългогодишна творческа дейност и принос за популяризиране на музикалното изкуство, Община Нови пазар 2013 Диплом и статуетка за популяризиране на музикалното изкуство, Ветринци 2013 III награда от Национален конкурс "Шуменски вечери" 2012 Награда за високи художественотворчески успехи от Съюз на Народните читалища 2012 Диплом от международен конкурс "Национальное достояние", Чебоксары, Чувашка република Награди на възпитаници 2010 Награда за художественотворчески постижения, 24 май 2010, Община Нови пазар 2009 Панагюрище, конкурс “Родолюбие” 2009 Варна, Международен конкурс „Море и спомени” 2010 Награда на ВС “Доминанта” за художественотворчески резултати, Програма за закрила на деца с изявени дарби 2012 Международен конкурс “Съзвездие”, Чебоксари, Чувашка република 2013 Международен конкурс "Национальное достояние", Чебоксари" ["group id"]=> int(18) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(18) ["UNDN Name"]=> string(54) "Държавни и/или научни награди" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(13) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Доц. д-р  Янна Павлова Рускова

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: МУЗИКАЛНА ЕСТЕТИКА, МУЗИКАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛСТВО

Кабинет: Корпус 2, стая 104

Телефон: 0878887947; 054 830365, в. 133

Email: ruskova@shu.bg

Приемно време: сряда 14 - 16

Завършен университет, специалност

АМТИИ - Пловдив, 1984

"Музикална педагогика"

Месторабота преди постъпване в ШУ

ПМГ "Н. Попович", Шумен

Заемани академични длъжности

2015 г. - доцент (Методика на обучението по музика)

1995 г. - гл. асистент

1992 г. - ст. асистент

1989 г. - асистент

Придобити научни степени

2013 г. - Доктор по методика на обучението по музика

Водени лекции и/или упражнения

Лекции:

Теория и методика на обучението по музика в детската градина

Теория и методика на обучението по музика в началното училище

Теория и методика на обучението по музика в училище

Музикална психология

Педагогическа организация на музикалната среда за опазване психическото здраве на децата

Дидактика на музикалното образование

Електронни инструменти

Упражнения:

Задължителен акордеон

Музикален инструмент - акордеон

Електронни музикални инструменти

Нотни редактори

Преподавател по музикален инструмент

Области на научни интереси

Музикална психология и педагогика; Музикално образование и възпитание; Инструментално обучение на деца и възрастни; Компютърни технологии в музиката; Компютърни музикални инструменти

Специализации

Technics-Orgelshule - Майнхайм, Германия, 1993

Участия в международни и национални научни проекти

Градската песен в Шумен – една прекъсната културна традиция, ОбФК – Шумен, 2008

Европейските корени на вокалната музика в Шумен, ОбФК – Шумен, 2008

Европейските корени на вокалната музика в България, Комуникационна стратегия на правителството на България за ЕС, 2008

Образователният процес като условие за разгръщане на художествено-творческата дейност на студентите от специалност “Педагогика на обучението по музика”, 2008

Мултимедия и музика, 2008

Интегративно обучение – креативност – музикално възпитание и изпълнителство, 2009

Интегративно обучение – креативност – музикално възпитание и изпълнителство, 2010

“Viva la musica! Viva Academia!” – юбилейни концерти (40 г. Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, 20 г. специалност “Педагогика на обучението по музика”), 2011

“Viva la musica!» - студентски творчески конкурси, 2012

“Viva la musica!» - студентски творчески дейности, 2013

Музикален калейдоскоп - студентски художественотворчески дейности 2014

Музикална мозайка - студентски художественотворчески дейности 2015

VIVA LA MUSICA! VIVA ACADEMIA! – цикъл студентски музикално-творчески

дейности, посветени на 45 г. ШУ „Епископ Константин Преславски“ 2016

Музикална работилница – студентски художественотворчески дейности 2017

Музика и празник – студентски художественотворчески дейности 2018

Заемани ръководни позиции

от м. февруари 2017 - ръководител на катедра "Музикална естетика, музикално възпитание и изпълнителство"

от м. декември 2017 - заместник декан по учебната работа в Педагогически факултет

Организационна дейност

Член на организационен комитет за провеждане на Национален конкурс за акордеонист "Танцуващи клавиши"

Държавни и/или научни награди

2014 Диплом и благодарствен адрес за творчески постижения, Международен конкурс "Прекрасное далеко", Република Татарстан

2014 Лауреатски звания на възпитаници от Международен конкурс "Прекрасное далеко", Република Татарстан

2013 Лауреатски звания на възпитаници от международен конкурс "Национальное достояние", Чебоксари, Чувашка република

2013 Награда за дългогодишна творческа дейност и принос за популяризиране на музикалното изкуство, Община Нови пазар

2013 Диплом и статуетка за популяризиране на музикалното изкуство, Ветринци

2013 III награда от Национален конкурс "Шуменски вечери"

2012 Награда за високи художественотворчески успехи от Съюз на Народните читалища

2012 Диплом от международен конкурс "Национальное достояние", Чебоксары, Чувашка република

Награди на възпитаници

2010 Награда за художественотворчески постижения, 24 май 2010, Община Нови пазар

2009 Панагюрище, конкурс “Родолюбие”

2009 Варна, Международен конкурс „Море и спомени”

2010 Награда на ВС “Доминанта” за художественотворчески резултати, Програма за закрила на деца с изявени дарби

2012 Международен конкурс “Съзвездие”, Чебоксари, Чувашка република

2013 Международен конкурс "Национальное достояние", Чебоксари

Дисертации

2013г. - Професионално самоопределение на студентите - бъдещи учители по музика

Монографии

2015г. - Професионализмът на бъдещия учител по музика. Антос, Шумен, 2015. 159 с. ISBN: 978-954-8665-88-9

Учебници

2019г. - Рускова, Я. Учебник по музика за 4. клас (в съавторство със С. Русков, М. Лобутова, Р. Паскалева). Издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, 2019. ISBN: 978-619-215-406-6.

2019г. - Рускова, Я. Електронен учебник по музика за 4. клас (в съавторство със С. Русков, М. Лобутова, Р. Паскалева). Издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, 2019. ISBN: е-978-619-215-406-6.

2019г. - Рускова, Я. Учебник по музика за 10. клас (в съавторство със С. Хърков, С. Русков, Ю. Близнакова). Издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, 2019. ISBN: 978-619-215-434-9.

2019г. - Рускова, Я. Електронен учебник по музика за 10. клас (в съавторство със С. Хърков, С. Русков, Ю. Близнакова). Издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, 2019. ISBN:е- 978-619-215-434-9.

2018г. - Рускова, Я. Учебник по музика за 3. клас. Авт. колектив. ИК Анубис, 2018.

2018г. - Рускова, Я. Учебник по музика за 7. клас. Авт. колектив. ИК Анубис, 2018.

2018г. - Рускова, Я. Учебник по музика за 9. клас. Авт. колектив. ИК Анубис, 2018.

2018г. - Рускова, Я. Електронен учебник по музика за 3. клас. Авт. колектив. ИК Анубис, 2018.

2018г. - Рускова, Я. Електронен учебник по музика за 7. клас. Авт. колектив. ИК Анубис, 2018.

2018г. - Рускова, Я. Електронен учебник по музика за 9. клас. Авт. колектив. ИК Анубис, 2018.

2017г. - Рускова, Я. Учебник по музика за 2. клас. Авт. колектив. ИК Анубис, 2017.

2017г. - Рускова, Я. Учебник по музика за 6. клас. Авт. колектив. ИК Анубис, 2017.

2017г. - Рускова, Я. Учебник по музика за 8. клас. Авт. колектив. ИК Анубис, 2017.

2017г. - Рускова, Я. Електронен учебник по музика за 2. клас. Авт. колектив. ИК Анубис, 2017.

2017г. - Рускова, Я. Електронен учебник по музика за 6. клас. Авт. колектив. ИК Анубис, 2017.

2017г. - Рускова, Я. Електронен учебник по музика за 8. клас. Авт. колектив. ИК Анубис, 2017.

2016г. - Рускова, Я. Учебник по музика за 1. клас. ИК Анубис, Авт. колектив. 2016.

2016г. - Рускова, Я. Електронен учебник по музика за 5. клас. Авт. колектив. ИК Анубис, 2016.

2016г. - Рускова, Я. Учебник по музика за 5. клас. Авт. колектив. ИК Анубис, 2016.

2016г. - Рускова, Я. Електронен учебник по музика за 1. клас. Авт. колектив. ИК Анубис, 2016.

2014г. - Психология на изпълнителската дейност. В: Музикална психология, А. Атанасова-Вукова, УИ "Еп. К. Преславски", 2014, с. 202-250

2007г. - Учебник по музика за VІ клас, авт. колектив. Булвест, 2007

2007г. - Учебник по музика за VІ клас – Комплект звуконосители (аранжименти и вокални изпълнения). Булвест, 2007

2006г. - Учебник по музика за V клас – Комплект звуконосители (аранжименти и вокални изпълнения). Булвест, 2006

2005г. - Учебник по музика за ІV клас – Комплект звуконосители (аранжименти и вокални изпълнения). Булвест, 2005

2004г. - Учебник по музика за ІІІ клас – Комплект звуконосители (аранжименти и вокални изпълнения). Булвест, 2004

2003г. - Учебник по музика за ІІ клас – Комплект звуконосители (аранжименти и вокални изпълнения). Булвест, 2003

2002г. - Учебник по музика за І клас – Комплект звуконосители (аранжименти и вокални изпълнения). Булвест, 2002

1994г. - Учебна програма и художествен материал по електронни инструменти за деца от начална степен на СОУ, одобрена от МОН. София, 1994

Учебни помагала

2020г. - Рускова, Я., С. Русков, колектив. Книга за учителя по музика за 5. клас. Издателство "Клетт" ООД, 2020. ISBN 9786192155025.

2020г. - Рускова, Я., С. Русков, колектив. Книга за учителя по музика за 6. клас. Издателство "Клетт" ООД, 2020. ISBN 9786192155117.

2020г. - Рускова, Я., С. Русков, колектив. Книга за учителя по музика за 2. клас. Издателство "Клетт" ООД, 2020. ISBN 978-619-215-492-9.

2020г. - Рускова, Я., С. Русков, колектив. Книга за учителя по музика за 1. клас. Издателство "Клет България" ООД, 2020. ISBN 978-619-215-486-8.

2019г. - Рускова, Я., колектив. Книга за учителя по музика за 4. клас. КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД, 2019. ISBN: 978-619-215-404-2.

2019г. - Рускова, Я., колектив. Книга за учителя по музика за 10. клас. КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД, 2019. ISBN: 978-619-215-457-8.

2019г. - Рускова, Я., колектив. Табло по музика за 4. клас. Издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, 2019. ISBN: 978-619-215-419-6.

2018г. - Рускова, Я., С. Русков. Учебник по музика за 3. клас – комплект звуконосители. ИК Анубис, 2018.

2018г. - Рускова, Я., С. Русков. Учебник по музика за 7. клас – комплект звуконосители. ИК Анубис, 2018.

2018г. - Рускова, Я., колектив. Учебник по музика за 9. клас – комплект звуконосители. ИК Анубис, 2018.

2018г. - Рускова, Я. Книга за учителя по музика за 3. клас. Авт. колектив. ИК Анубис, 2018.

2018г. - Рускова, Я. Книга за учителя по музика за 7. клас. Авт. колектив. ИК Анубис, 2018.

2018г. - Рускова, Я. Книга за учителя по музика за 9. клас. Авт. колектив. ИК Анубис, 2018.

2018г. - Рускова, Я., колектив. Табло по музика за 3. клас. ИК "Анубис", 2018. ISBN: 978-619-215-316-8.

2018г. - Рускова, Я., колектив. Табло по музика за 7. клас. ИК "Анубис", 2018. ISBN: 978-619-215-323-6.

2017г. - Рускова, Я., С. Русков. Учебник по музика за 2. клас – комплект звуконосители. ИК Анубис, 2017.

2017г. - Рускова, Я., С. Русков. Учебник по музика за 6. клас – комплект звуконосители. ИК Анубис, 2017.

2017г. - Рускова, Я., колектив. Учебник по музика за 8. клас – комплект звуконосители. ИК Анубис, 2017.

2017г. - Рускова, Я. Книга за учителя по музика за 2. клас. Авт. колектив. ИК Анубис, 2017.

2017г. - Рускова, Я. Книга за учителя по музика за 6. клас. Авт. колектив. ИК Анубис, 2017.

2017г. - Рускова, Я. Книга за учителя по музика за 8. клас. Авт. колектив. ИК Анубис, 2017.

2016г. - Рускова, Я., С. Русков. Комплект звуконосители – учебник по музика за 5. клас, ИК Анубис, 2016.

2016г. - Рускова, Я., С. Русков. Комплект звуконосители – учебник по музика за 1. клас, ИК Анубис, 2016.

2016г. - Рускова, Я. Книга за учителя по музика за 5. клас. Авт. колектив. ИК Анубис, 2016.

2016г. - Рускова, Я. Книга за учителя по музика за 1. клас. ИК Анубис, Авт. колектив. 2016.

2016г. - Рускова, Я., колектив. Табло по музика за 1. клас "Музикален речник". ИК "Анубис", 2016. ISBN: 9786192153335.

2016г. - Рускова, Я., колектив. Табло по музика ца 1. клас "Празничен музикален празничен календар". ИК "Анубис", 2016. SBN: 9786192153342.

2008г. - Ансамблови пиеси за акордеон. Антос, 2008

2007г. - Книга за учителя по музика за VI клас. Авт. колектив. Булвест, 2007

2004г. - Шарена музика. Учебно помагало за подготвителните групи на детската градина и училище – Комплект звуконосители (аранжименти и вокални изпълнения).Булвест, 2004

1998г. - Сборник училищни песни със съпровод на акордеон. Шумен, Университетско издателство “Еп. Константин Преславски”, 1998

1998г. - We wish you a Merry Christmas – сборник коледни песни и стихотворения. “Антос”, 1998

1996г. - Музикални съпроводи за І, ІІ, ІІІ и ІV клас на СОУ - 4 аудиокасети. Учебно помагало, одобрено от МОН, 1996

1994г. - Учебна програма и художествен материал по електронни инструменти за деца от начална степен на СОУ, одобрени от МОН. София, 1994 (в съавт. със Ст. Русков)

Статии

2019г. - За новите учебници по музика в началния етап на образование. В: International Scientific ConferenceTechnics.Technologies. Education. Year III, Yssue 2 (8), Volume 2 Educational Public Sciences. 2019, s. 157-160. ISSN 2535-0323.

2019г. - Ruskova, Y., S. Ruskov. Competencies and electronic musical instruments. В: International scientific refereed online journal with Impact factor SocioBrains, Issue 59, Jully 2019, s. 71-77, ISSN 2367-5721.

2019г. - Електронните учебници в обучението по музика в общообразователното училище. В: International Scientific ConferenceTechnics.Technologies. Education. Year III, Yssue 2 (8), Volume 2 Educational Public Sciences. 2019, s. 161-162. ISSN 2535-0323.

2019г. - Мислене и музикалноизпълнителска дейност. B: International Scientific ConferenceTechnics.Technologies. Education. Year III, Yssue 2 (8), Volume 2 Educational Public Sciences. 2019, s. 163-166. ISSN 2535-0323.

2019г. - Интерпретацията в музикално-изпълнителската дейност - психологически аспекти. В: Иновации в образованието. Сборник научни трудове от пътуващ семинар. Шуменски университет "Еп. К. Преславски", Педагогически факултет. 2019, с. 490 - 500. ISBN: 978-619-00-0996-2.

2019г. - Етапите в музикално-изпълнителския процес - психологически аспекти. В: Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", T XXIII D, 2019, с. 1068-1075. ISSN 1314 – 6769.

2019г. - Български възрожденски песни в съвременни учебници по музика. В: Музикалната дейност на енциклопедиста Добри Войников (1833–1878). Сборник с доклади от научна конференция. Шумен, Университетско издателство "Еп. К. Преславски", 2019, с. 320-327. ISBN 978-619-201-344-8.

2019г. - Рускова, Я. За комуникативната функция на музикално-изпълнителската дейност // Известия на Съюза на учените, Сливен, том 34 (1), 2019, с. 137 – 141. ISSN 1311-2864.

2018г. - Урокът по музика - съвременни теоретични аспекти. В: Иновации в образованието. Сборник научни трудове. Фабер, 2018, с. 463 - 472. ISBN: 978-619-00-0783-8

2018г. - The lesson of music - contemporary theoretical aspects. В: SocioBrains, ISSUE 45, MAY 2018, s. 309-315. ISSN 2367-5721

2017г. - Рускова, Я. Успешна стратегия за обучението по музика в училище. В: SocioBrains, ISSUE 34, JUNE 2017. ISSN 2367-5721, с. 348-352.

2017г. - Рускова, Я. Psichological foundation of musical-performing activity. В: SocioBrains, Issue 39, 2017. ISSN 2367-5721, с. 482-489 – (български език).

2017г. - Рускова, Я. Психологически основи на музикално-изпълнителската дейност. В: Годишник на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Том XXI D, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2017, с. 831 - 841, ISSN 1314-6769.

2016г. - Основни функции на музикално-педагогическата дейност на учителя по музика. В: Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука, София, УИ "Св. Кл. Охфридски", 2015, с. 514-517

2016г. - За професионализма на бъдещия учител по музика. В: Scientific Technical Union of Mechanical Engineering, Year XXIV, ISSUE 10 (196), Volume 3, 2016, с. 80-82. ISSN: 1310 – 3946.

2016г. - За компетентностния модел на бъдещия учител по музика. В: Scientific Technical Union of Mechanical Engineering, Year XXIV, ISSUE 10 (196), Volume 3, 2016, с. 83-86. ISSN: 1310 – 3946.

2016г. - Учителят по музика и неговият професионализъм. Теоретични основи. В: Естетически ценности и възпитание. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2016, с. 93-100.

2015г. - За социално-педагогическата компетентност на учителя по музика. Научни известия Scientific technical union of mechanical enginering, year XXIII, ISSUE 8 (171), mai 2015, с. 9-12. ISSN: 1310-3946

2015г. - Музикално-педагогическата система Yamaha. Научни известия Scientific technical union of mechanical enginering, year XXIII, ISSUE 8 (171), mai 2015, с. 13-15 (в съавт. със Ст. Русков). ISSN: 1310-3946

2015г. - Музикално-изпълнителска дейност и електронни музикални инструменти. Иновации в образованието. Сборник научни трудове от пътуващ семинар. 2015

2015г. - Отношението на бъдещите музикални педагози към към основни музикалнопедагогически дейности. В: Изкуство и образование, Пловдив, 2015, с. 244-252. ISBN: 978-954-2963-12-7

2015г. - За компетентностите на съвременния педагог-музикант. В: Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", том XIX D, 2015, с.1038-1045

2015г. - За комуникативната компетентност на учителя по музика. В: International Scientific Refereed Online Journal Socio Brains, Issue 16, 2015. ISSN: 2367-5721

2014г. - Отношението на бъдещите учители по музика към музикално-изпълнителската дейност. Сборник научни трудове, част II, НВУ „В. Левски“, Шумен 2014, с. 316-324

2014г. - Отношението на бъдещите учители по музика към диригентската дейност. Сборник научни трудове, част II, НВУ „В. Левски“, Шумен 2014, с. 324-329

2014г. - За мотивацията на бъдещите учители по музика. Сборник научни трудове, част II, НВУ „В. Левски“, Шумен 2014, с. 330-338

2014г. - Музикално-педагогическо професионално образование и аудио-визуална култура на студентите. Научни известия, Scientific technical union of mechanical enginering, ISSN: 1310-3946, year XXII, ISSUE 3(152), mai 2014, , с. 44-46

2014г. - За усъвършенстване на професионалната подготовка на бъдещите учители по музика. Научни известия, Scientific technical union of mechanical enginering, ISSN: 1310-3946, year XXII, ISSUE 3(152), mai 2014, , с. 39-41

2014г. - За музикално-педагогическите дейности на бъдещите учители по музика. Иновации в образованието, Сборник научни трудове от пътуващ семинар, 2014, с. 442-448

2014г. - Отношението на бъдещите музикални педагози към композиторската дейност. Сборник научни доклади "Психолого-педагогически проблеми на развитието на личността на професионалиста в условията на университетско образование", АППС, 2014, том първи, с. 414-420

2014г. - За самооценката на личностно значими качества на студентите – бъдещи музикални педагози. Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", том XVIII D, 2014, с. 804-810

2014г. - За професионалната подготовка на бъдещите учители по музика и отношението им към музикално-педагогическата дейност. Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", том XVIII D, 2014, с. 795-803

2014г. - Профессиональное самоопределение будущих учителей музыки. Материалы всероссийской научной конференции с международном участием. Самара, ПГСГА, 2014, с. 300-308

2014г. - Професионално обучение и професионална идентичност на бъдещите учители по музика. Science & Technologies, Volume IV, Number 8, 2014, с. 123-127

2014г. - Основни типове професионално самоопределение на студентите – бъдещи музикални педагози. Сборник научни трудове, част II, НВУ „В. Левски“, Шумен, октомври 2014, с. 149-155

2014г. - За педагогическото осигуряване на формирането на личностни професионално-значими качества на студентите - бъдещи учители по музика. Сборник научни трудове, част II, НВУ „В. Левски“, Шумен, октомври 2014, с. 142-148

2014г. - Основни функции на музикално-педагогическата дейност на учителя по музика. Сборник научни трудове, част II, НВУ „В. Левски“, Шумен, октомври 2014, с. 139-142

2013г. - За художествено-творческото саморазвитие на музикалния педагог. Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“, том XVII, 2013, с.659-665

2013г. - Основни теоретични подходи към проблема за професионалното самоопределение на студентите – бъдещи музикални педагози. Сборник научни трудове, част ІІ, НВУ “В. Левски”, Шумен, 2013, с. 188-196

2013г. - Структуроопределящи понятия и категории за професионалното самоопределение на музикалните педагози. Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“, том XVII, 2013, с. 666-675

2013г. - За професионалната компетентност на учителя по музика. Четвърта национална конференция с международно участие „Музикално-образователни стратегии и практика в предучилищна, училищна и извънучилищна среда“, СУ „Св. Климент Охридски“, София, 2013, с. 171-176

2013г. - Теоретични основи на професионалното самоопределение на студентите – бъдещи музикални педагози: структура, етапи, форми. Сборник научни трудове, част ІІ, НВУ “В. Левски”, Шумен, 2013, с. 183-187

2013г. - Конкурсното начало за личностно-професионалното самоопределение на бъдещите музикални педагози. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Колеж - Добрич, т. VI, 2013, с. 203-208

2013г. - Конкурсното начало за личностно-професионалното самоопределение на бъдещите професионални педагози. Научни трудове, Шуменски университет, Колеж Добрич, ISSN 1312-2347, 2013, том VI, с. 203-208

2013г. - Проблемът за оценяването във висшето образование. Научни известия на НТСМ, ISSN: 1310 – 394, 2013, XXI, 9 (146), vol. 3, с. 73-79

2013г. - Музикално-изпълнителски способности на учителя по музика. НВУ „В. Левски“, Велико Търново, Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, том 1, Педагогически и хуманитарни науки, 2013, с. 69-77

2013г. - Музикалният педагог в съвременното информационно общество. НВУ „В. Левски“, Велико Търново, Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, том 1, Педагогически и хуманитарни науки, 2013, с. 78-84

2012г. - За структурата на музикално-изпълнителската компетентност на бъдещия учител по музика. Сборник научни трудове, част II. Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011“, 2012, с. 328-330

2012г. - За професионалната идентичност на бъдещите учители по музика. Сборник научни трудове, част ІІ, НВУ “В. Левски”, Шумен, 2012, с. 287-492

2012г. - За музикално-изпълнителската компетентност на бъдещия учител по музика. Научни трудове от конференция „Образователни технологии“ 28-30 септември 2012. Педагогически факултет. В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Том XVI D, Шумен, 2012, с. 643-646

2012г. - Обучението по електронни музикални инструменти и професионалните компетентности на бъдещия учител по музика. Сборник научни трудове, част ІІ, НВУ “В. Левски”, Шумен, 2012, с. 493-498

2010г. - Изследване на често използвани в музикалната практика аудиокодеци, базирани на психоакустичния модел, "Иновации в образованието", Шумен, 2010, с. 647-652

2006г. - Обучението по музикален инструмент и музикалния съпрод. // Система за повишаване на качеството на практическото обучение на студентите от специалност“Педагогика на обучението по музика”. Шумен, 2006, с.58

2003г. - Клавирните ансамбли в обучението по музикален инструмент. // Сб. Юбилейна научна канференция, Добрич, 2003, с. 123

2003г. - Една парадигма за органичната сплав на музикално-педагогическата традиция с предизвикателствата на новото време. // 150 години от рождението на Р. М. Рачев,Шумен, 2003

2003г. - За органичната сплав на музикално-педагогическата традиция с предизвикателствата на новото време. // СУБ, Ст. Загора, 2003, с. 298

2002г. - Съвременната музикална култура и обучението по музика в българското училище. // The Teacher of the 21.st.c., Битоля, 2002

2002г. - Обучението по музикален инструмент и музикалния съпровод. // Съюз на учените, Стара Загора, 2002, с. 312

2001г. - За ескизната форма на работа над музикалното произведение. //Шумен, 2001

1996г. - За музикалния съпровод и обучението по акордеон. // Шумен, 1996 (съавт. със С. Русков)

1992г. - Клавирните ансамбли в обучението по музикален инструмент на студентите-специализанти в ПФ. // Проблеми на обучението по музика в педагогическитеинститути, Шумен, 1992, с. 12 - 13

1991г. - Към въпроса за оптимизиране на учебния процес в ПФ на ВУЗ. // Проблеми и задачи на обучението по акордеон във висшите и средни учебни заведения, АМТИ -Пловдив, 1991, с. 1

1991г. - За формите на работа над музикалните произведения. // Хуманизация и обновителни тенденции на учебно-научния процес във ВУЗ, Силистра, 1991, с. 212 - 216

Доклади

2013г. - Отношението на бъдещите учители по музика към професионално-музикални дейности. 12-та Международна научно-практическа конференция «Современное музыкальное образование - 2013», Санкт-Петербург, Росийски държавен педагогически университет „А.И. Херцен“ и Санкт-Петербургска държавна консерватория „Н.А. Римски-Корсаков, 4-6 декември 2013

Цитирания

2020г. - Рускова, Я. За музикално-педагогическите дейности на бъдещите учители по музика. Иновации в образованието. Сборник научни трудове от пътуващ семинар. 2014, с. 442-448. ISBN: 978-619-00-0092-1 Цитирано в: Военкинова, Ж., Д. Желязков. Социализация на личността чрез музика. Изд. Антос, Шумен, 2020. ISBN 978-619-7364-16-3, с. 149.

2020г. - Рускова, Я. За компетентностите на съвременния педагог-музикант. Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски“, Том ХIХ D, Шумен, 2015, с.1038-1045. ISSN 1314-6769. Цитирано в: Военкинова, Ж., Д. Желязков, Социализация на личността чрез музика, Изд. Антос, Шумен, 2020, ISBN 978-619-7364-16-3, с. 152.

2020г. - Рускова, Я. Структурата на музикално-изпълнителската компетентност на бъдещия учител по музика. В: Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски“, Том ХVI D, Шумен, 2012, с. 643-647. ISSN 1314-6769. Цитирано в: Военкинова, Ж., Д. Желязков. Социализация на личността чрез музика. Изд. Антос, Шумен, 2020. ISBN 978-619-7364-16-3, с. 155.

2020г. - Рускова, Я. За художествено-творческото развитие на музикалния педагог. Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски, Том ХVII D, Шумен, 2013, с. с.659-665. ISSN1314-6769. Цитирано в: Военкинова, Ж., Д. Желязков, Социализация на личността чрез музика, Изд. Антос, Шумен, 2020, ISBN 978-619-7364-16-3, с. 175.

2020г. - Рускова, Я. Структуроопределящи понятия и категории за професионалното самоопределение на музикалните педагози. Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски, Том ХVII D, Шумен, 2013, с. 666-675. ISSN1314-6769. Цитирано в: Военкинова, Ж., Д. Желязков. Социализация на личността чрез музика. Изд. Антос, Шумен, 2020, ISBN 978-619-7364-16-3, с. 181.

2020г. - Рускова, Я. За професионалната подготовка на бъдещите учители по музика и отношението им към музикално-педагогическата дейност. Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски, Том ХVIII D, Шумен, 2014, с. 795-803. ISSN 1314-6769. Цитирано в: Военкинова, Ж., Д. Желязков. Социализация на личността чрез музика. Изд. Антос, Шумен, 2020, ISBN 978-619-7364-16-3, с. 187.

2020г. - Рускова, Я. За самооценката на личностно значими качества на студентите бъдещи музикални педагози. Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски, Том ХVIII D, Шумен, 2014, с. 804-810. ISSN 1314-6769. Цитирано в: Военкинова, Ж., Д. Желязков. Социализация на личността чрез музика. Изд. Антос, Шумен, 2020, ISBN 978-619-7364-16-3, с. 187.

2019г. - Рускова, Я. Професионализмът на бъдещия учител по музика. Антос, 2015. В: Панчева-Георгиева, А. Образователният потенциал на музикалното изкуство за формиране на музикално-теоретична компетентност у бъдещите учители по музика. International Scientific ConferenceTechnics.Technologies. Education. Year III, Yssue 2 (8), Volume 2 Educational Public Sciences. 2019, s. 176. ISSN 2535-0323.

2019г. - Рускова, Я. За професионалната компетентност на учителя по музика. Четвърта национална конференция с международно участие „Музикално-образователни стратегии и практика в предучилищна, училищна и извънучилищна среда“, СУ „Св. Климент Охридски“. София, 2013, с. 171. В: Панчева-Георгиева, А. Образователният потенциал на музикалното изкуство за формиране на музикално-теоретична компетентност у бъдещите учители по музика. International Scientific ConferenceTechnics.Technologies. Education. Year III, Yssue 2 (8), Volume 2 Educational Public Sciences. 2019, s. 176. ISSN 2535-0323.

2019г. - Рускова, Я., С. Рускова, колектив. Книга за учителя по музика за 1. клас. ИК „Анубис“, 2016. В: Панчева-Георгиева, А. Образователният потенциал на музикалното изкуство за формиране на музикално-теоретична компетентност у бъдещите учители по музика. International Scientific ConferenceTechnics.Technologies. Education. Year III, Yssue 2 (8), Volume 2 Educational Public Sciences. 2019, s. 178. ISSN 2535-0323.

2019г. - Рускова, Я., С. Русков, колектив. Учебник по музика за 9. клас. ИК Анубис, 2018. В: Панчева-Георгиева, А. Образователният потенциал на музикалното изкуство за формиране на музикално-теоретична компетентност у бъдещите учители по музика. International Scientific ConferenceTechnics.Technologies. Education. Year III, Yssue 2 (8), Volume 2 Educational Public Sciences. 2019, s. 176. ISSN 2535-0323.

2019г. - Рускова, Я., С. Русков, колектив. Учебник по музика за 8. клас. ИК Анубис, 2017. В: Панчева-Георгиева, А. Образователният потенциал на музикалното изкуство за формиране на музикално-теоретична компетентност у бъдещите учители по музика. International Scientific ConferenceTechnics.Technologies. Education. Year III, Yssue 2 (8), Volume 2 Educational Public Sciences. 2019, s. 176. ISSN 2535-0323.

2019г. - Рускова, Я., С. Русков, колектив. Учебник по музика за 5. клас. ИК Анубис, 2016. В: Будакова, С. Предмодерният фолклор в Дивдядово. International Scientific ConferenceTechnics.Technologies. Education. Year III, Yssue 2 (8), Volume 2 Educational Public Sciences. 2019, s. 170. ISSN 2535-0323.

2019г. - Рускова, Я., С. Русков, колектив. Учебник по музика за 6. клас. ИК Анубис, 2017. В: Будакова, С. Предмодерният фолклор в Дивдядово. International Scientific ConferenceTechnics.Technologies. Education. Year III, Yssue 2 (8), Volume 2 Educational Public Sciences. 2019, s. 170. ISSN 2535-0323.

2019г. - Рускова, Я., С. Русков, колектив. Учебник по музика за 10. клас. ИК Анубис, 2019. В: Будакова, С. Предмодерният фолклор в Дивдядово. International Scientific ConferenceTechnics.Technologies. Education. Year III, Yssue 2 (8), Volume 2 Educational Public Sciences. 2019, s. 170. ISSN 2535-0323.

2019г. - Рускова, Я., С. Русков и колектив. Книга за учителя по музика за 6. клас. ИК „Анубис“, 2017. В: Василев, Д. Китарен съпровод - особености и възможности. В: International Scientific ConferenceTechnics.Technologies. Education. Year III, Yssue 2 (8), Volume 2 Educational Public Sciences. 2019, s. 168. ISSN 2535-0323.

2019г. - Рускова, Я., С. Русков и колектив. Учебник по музика за 6. клас. ИК „Анубис“, 2017, с. 14. В: Василев, Д. Китарен съпровод - особености и възможности. В: International Scientific ConferenceTechnics.Technologies. Education. Year III, Yssue 2 (8), Volume 2 Educational Public Sciences. 2019, s. 167. ISSN 2535-0323.

2019г. - Рускова, Я., С. Русков и колектив. Книга за учителя по музика за 6. клас. ИК „Анубис“, 2017, с. 33. В: Знания, умения и компетентности, необходими за създаване на дигитален аранжимент с инструментариума на Caustic. В: International Scientific ConferenceTechnics.Technologies. Education. Year III, Yssue 2 (8), Volume 2 Educational Public Sciences. 2019, s. 151. ISSN 2535-0323.

2019г. - Рускова, Я., С. Русков и колектив. Учебник по музика за 4. клас. ИК „Анубис“, 2019, с. 15; 28. В: Русков, С. Знания, умения и компетентности, необходими за създаване на дигитален аранжимент с инструментариума на Caustic. В: International Scientific ConferenceTechnics.Technologies. Education. Year III, Yssue 2 (8), Volume 2 Educational Public Sciences. 2019, s. 151. ISSN 2535-0323.

2019г. - Рускова, Я., С. Русков и др. Учебник по музика за 7. клас. ИК Анубис, 2018, с. 13. В: Синтезиране на тестова система за оценяване на дигитален аранжимент, реализиран с инструментариума на Caustic 3. В: International Scientific ConferenceTechnics.Technologies. Education. Year III, Yssue 2 (8), Volume 2 Educational Public Sciences. 2019, s.156. ISSN 2535-0323.

2019г. - Рускова, Я., С. Русков и др. Учебник по музика за 4. клас. ИК Анубис, 2019, с. 15; 28. В: Русков, С. Синтезиране на тестова система за оценяване на дигитален аранжимент, реализиран с инструментариума на Caustic 3. В: International Scientific ConferenceTechnics.Technologies. Education. Year III, Yssue 2 (8), Volume 2 Educational Public Sciences. 2019, s. 156. ISSN 2535-0323.

2019г. - Рускова, Я. Рускова, Я. Психологически основи на музикално-изпълнителската дейност. В: Годишник на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Том XXI D, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2017, с. 831 - 841, ISSN 1314-6769. Цитирано в: Djambazova, V. Piano training of students of specialty "Pedagogy of music education" (psychological, pedagogical and aesthetic aspects). International Scientific refereed online Journal SocioBrains, ISSUE 57, mai 2019, ISSN 2367-5721, s. 53-55.

2019г. - Рускова, Я. Професионализмът на бъдещия учител по музика. Антос, 2015, с. 6. Цитирано в: Djambazova, V. Piano training of students of specialty "Pedagogy of music education" (psychological, pedagogical and aesthetic aspects). International Scientific refereed online Journal SocioBrains, ISSUE 57, mai 2019, ISSN 2367-5721, s. 53-55.

2019г. - Рускова, Я. За художествено-творческото саморазвитие на музикалния педагог. Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“, том XVII, 2013, с.661. Цитирано в: Djambazova, V. Piano training of students of specialty "Pedagogy of music education" (psychological, pedagogical and aesthetic aspects). International Scientific refereed online Journal SocioBrains, ISSUE 57, mai 2019, ISSN 2367-5721, s. 53-55.

2019г. - Рускова, Я., колектив. Книга за учителя по музика за 7. клас. ИК "Анубис", 2018. Цитирано в: Русков, С. Определяне на ниво на проявени знания, умения и компетентности като резултат от обективизацията на оценяването на Caustic-проект. В: Иновации в образованието. Сборник научни трудове от пътуващ семинар. Шуменски университет "Еп. К. Преславски", Педагогически факултет. 2019, с. 403. ISBN: 978-619-00-0996-2.

2019г. - Ruskova, Y. The lesson of music - contemporary theoretical aspects. В: SocioBrains, ISSUE 45, MAY 2018, s. 313. ISSN: 2367-5721. Цитирано в: Русков, С. Определяне на ниво на проявени знания, умения и компетентности като резултат от обективизацията на оценяването на Caustic-проект. В: Иновации в образованието. Сборник научни трудове от пътуващ семинар. Шуменски университет "Еп. К. Преславски", Педагогически факултет. 2019, с. 403. ISBN: 978-619-00-0996-2.

2019г. - Рускова, Я. Професионализмът на бъдещия учител по музика. Антос, 2015, с. 5, 13, 141, 142. ISBN: 978-954-8665-88-9. В: Спасова, Н. Възприятие, музика, движение. Имеон, 2019, с. 58-59-60 . ISBN: 978-619-7416-60-2.

2019г. - Я. Рускова, С. Русков. Музикалният педагог в съвременното информационно общество. НВУ „В. Левски“, В. Търново, Сборник доклади, Педагогически и хуманитарни науки, том 1, 2013, с. 78-84. ISNN: 1314-1937. В: Спасова, Н. Възприятие, музика, движение. Имеон, 2019, с. 59. ISBN: 978-619-7416-60-2.

2019г. - Рускова, Я., колектив. Книга за учителя по музика за 7. клас. ИК „Анубис“, 2018. В: Русков, С. Определяне на ниво на проявени знания, умения и компетентности като резултат от обективизацията на оценяването на Caustic-проект. Иновации в образованието. Сборник научни трудове от пътуващ семинар. Шуменски университет "Еп. К. Преславски", Педагогически факултет. 2019, с. 403. ISBN: 978-619-00-0996-2.

2019г. - Рускова, Я. Урокът по музика – съвременни теоретични аспекти. International Journal SocioBrains, Issue 45, Mai 2018, p. 309-315. ISSN: 2367-5721. В: Русков, С. Определяне на ниво на проявени знания, умения и компетентности като резултат от обективизацията на оценяването на Caustic-проект. Иновации в образованието. Сборник научни трудове от пътуващ семинар. Шуменски университет "Еп. К. Преславски", Педагогически факултет. 2019, с. 403. ISBN: 978-619-00-0996-2.

2019г. - Рускова, Я. Психологически основи на музикално-изпълнителската дейност. В: Годишник на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Том XXI D, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2017, с. 831 - 841, ISSN 1314-6769. В: Vasileva, D. Live of artistic work. Sociological and socio-psychological aspects. International Scientific refereed online Journal SocioBrains, ISSUE 60, avgust 2019, ISSN 2367-5721, p. 1-5.

2019г. - Рускова, Я., колектив. Учебник по музика за 8. клас. ИК "Анубис", 2016. В: Панчева-Георгиева, А. За същността на музикалното изкуство - исторически поглед и съвременна концепция. Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски", т. XXIII, с. 91, 94. ISSN 1314 – 6769.

2019г. - Рускова, Я., колектив. Учебник по музика за 9. клас. ИК "Анубис", 2017. В: Панчева-Георгиева, А. За същността на музикалното изкуство - исторически поглед и съвременна концепция. Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски", т. XXIII, с. 96. ISSN 1314 – 6769.

2019г. - Рускова, Я. Професионализмът на бъдещия учител по музика. Шумен, 2015, с. 5. В: Спасова, Н. Музика и движение. Ефекти на въздействие на музика и танц. Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски", т. XXIII, с. 743.

2019г. - Рускова, Я., колектив. Учебник по музика за 5 клас. „Анубис“, ISBN:978-619-215-063-1. В: Панова, Ю. Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски", т. XXIII, с. 1057, ISSN 1314 – 6769.

2019г. - Рускова, Я. и колектив: Учебник по музика за 5. клас, ИК „Анубис“, 2016. В: Будакова, С. Български народни песни, нотирани от Добри Войников. В: Музикалната дейност на енциклопедиста Добри Войников (1833–1878). Сборник с доклади от научна конференция. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2019, с. 238–257. ISBN 978-619-201-344-8.

2019г. - Рускова, Я. и колектив: Учебник по музика за 8. клас, ИК „Анубис“, 2017. В: Будакова, С. Български народни песни, нотирани от Добри Войников. В: Музикалната дейност на енциклопедиста Добри Войников (1833–1878). Сборник с доклади от научна конференция. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2019, с. 238–257. ISBN 978-619-201-344-8.

2019г. - Рускова, Я. и колектив. Учебник по музика за 6. клас. ИК „Анубис“, 2017. Цитирано в: Будакова, С. Народната песен „Мар’ Димитро льо“ в творчеството на Панчо Владигеров. В: Творческото наследство на Панчо Владигеров: минало, настояще, бъдеще. Сборник с доклади от кръгла маса, проведена на 13 и 14 март 2019 г. в Шумен. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2019, с. 83–98. ISBN 978-619-201-298-4.

2018г. - Рускова, Я., С. Русков. Сборник училищни песни със съпровод на акордеон. УИ „Еп. К. Преславски, 1996. ISBN 954-577-058-9. Цитирано в: Байчев, Ц. Иновационни технологии в обучението по музикален инструмент. УИ „Еп. К. Преславски, 2018, с. 61. ISBN 978-619-201-230-4.

2018г. - Рускова, Я. Професионализмът на бъдещия учител по музика. Антос, 2015, с. 132-133. ISBN 978-954-8665-88-9. Цитирано в: Байчев, Ц. Иновационни технологии в обучението по музикален инструмент. УИ „Еп. К. Преславски, 2018, с. 109. ISBN 978-619-201-230-4.

2018г. - Рускова, Я. Професионализмът на бъдещия учител по музика. Антос, 2015. ISBN 978-954-8665-88-9. Цитирано в: Русков, С. Създаване на дигитален аранжимент със смартфон и таблет. УИ „Еп. К. Преславски“, 2018, с. 163. ISBN 978-619-201-248-9.

2018г. - Рускова, Я. Обучението по електронни музикални инструменти и професионалните компетентности на бъдещия учител по музика. Сборник научни трудове, част ІІ, НВУ “В. Левски”, Шумен, 2012, с. 493-496. ISSN: 1313-7433. Цитирано в: Русков, С. Създаване на дигитален аранжимент със смартфон и таблет. УИ „Еп. К. Преславски“, 2018, с. 162. ISBN 978-619-201-248-9.

2018г. - Рускова, Я. Професионализмът на бъдещия учител по музика. Антос, 2015. Цитирано в: Ruskov, S.The possibilities of the mobile application Caustic 3 for the implementation of the digital arrangement. International Journal SocioBrains, Issue 45, Mai 2018, p. 218-220. ISSN: 2367-5721 218-220.

2018г. - Рускова, Я., Русков, Ст., Лобутова, М., Паскалева, Р. Книга за учителя по музика за трети клас. 2018, София, ИК Анубис. ISBN: 978-619-215-238-3. Цитирано в: Попова, Ц., Н. Кротева. Новата образователна парадигма и държавните стандарти за обучение по музика в начален етап. В: KNOWLEDGE – International Journal, Vol. 28.3, December, 2018, с. 1043-1050. ISSN: 2545-4439. Попова, Ц., Н. Кротева

2018г. - Рускова, Я., Русков, Ст., Лобутова, М., Паскалева, Р. Учебник по музика за трети клас. София, 2018, ИК Анубис. ISBN: 978-619-215-193-5. Цитирано в: Попова, Ц., Н. Кротева. Новата образователна парадигма и държавните стандарти за обучение по музика в начален етап. В: KNOWLEDGE – International Journal, Vol. 28.3, December, 2018, с. 1047. ISSN: 2545-4439.

2017г. - Рускова, Я. Музикално-изпълнителска дейност. В: Музикална психология, ШУ, 2017, с. 238. ISBN:978-954-577-999-2. Цитирано в: Панчева, А. За изпълнителската култура на бъдещия учител по музика. SocioBrainst, Issue 39, 2017, с.4. ISSN: 2367-5721.

2017г. - Рускова, Я. Професионализмът на бъдещия учител по музика. Антос, 2017, с. 133. ISBN 978-954-8665-88-9. Цитирано в: Панчева, А. За изпълнителската култура на бъдещия учител по музика. SocioBrainst, Issue 39, 2017, 1-5. ISSN: 2367-5721.

2016г. - Рускова Я. Психология на музикално-изпълнителската дейност. В: Музикална психология. Шумен, Университетско издателство “Еп. Константин Преславски", 2014. Цитирано в: Панова, Ю. Управленската компетентност на студентите, бъдещи учители по музика - решаващ фактор за организирането и провеждането на музикално-изпълнителски дейности. Лидерство и организационно развитие, СУ “Климент Охридски”, Китен, 16-19 юни 2016, с. 526. ISBN 978-954-07-4129-1.

2016г. - Рускова, Я. Професионализмът на бъдещия учител по музика. Антос, 2015, с. 5-6. ISBN 978-954-8665-88-9. Цитирано в: Маджарян, Е. Аспекти на музикално-теоретичната подготовка на студентите при обучението по солфеж. професионални компетентности у музикалния педагог чрез музикално-теоретични и музикално-изпълнителски дисциплини. Сборник научни трудове „Иновации в образованието“ от пътуващ семинар. Педагогически факултет, ШУ „Еп. К. Преславски“, 2016, с. 91. ISBN: 978-619-00-0477-6.

2016г. - Рускова, Я. За професионалната компетентност на учителя по музика. Четвърта национална конференция с международно участие „Музикално-образователни стратегии и практика в предучилищна, училищна и извънучилищна среда“, СУ „Св. Климент Охридски“, София, 2013, с. 171. Цитирано в: Джамбазова, В. Формиране на професионални компетентности у музикалния педагог чрез музикално-теоретични и музикално-изпълнителски дисциплини. Сборник научни трудове „Иновации в образованието“ от пътуващ семинар. Педагогически факултет, ШУ „Еп. К. Преславски“, 2016, с. 24. ISBN: 978-619-00-0477-6.

2015г. - Рускова, Я. Психология на музикално-изпълнителската дейност. В: Атанасова-Вукова, А. Музикална психология, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2014, с. 215. В: Василева, Д. Музикалното изкуство и неговата публика. Проблеми на взаимодействието. Шумен, 2015, с. 78

2015г. - Рускова, Я. Музикално-изпълнителска дейност и електронни музикални инструменти. Иновации в образованието. Сборник научни трудове от пътуващ семинар. Шумен, Педагогически факултет, 2015. В: Русков, С. Аудио и MIDI-технологии за създаване на дигитален аранжимент. Антос, 2015, с. 15.

2015г. - Рускова, Я. Професионализмът на бъдещия учител по музика. Антос, 2015, с. 4-6. В: Русков, С. Аудио и MIDI-технологии за създаване на дигитален аранжимент. Антос, 2015, с. 6.

2015г. - Рускова, Я. Музикално-изпълнителска дейност и електронни музикални инструменти. Иновации в образованието, Пътуващ семинар, Шумен, 2015. В: Русков, С. Придобиване и формиране на знания, умения и компетентности за реализиране на дигитален аранжимент чрез интерактивно мултимедийно обучение. В: International Scientific Refereed Online Journal Socio Brains, Issue 16, 2015. ISSN: 2367-5721

2015г. - Рускова, Я. Обучението по електронни музикални инструменти и професионалната компетентност на музикалния педагог. Сборник научни трудове, НВУ, Шумен, 2011. В: Русков, С. Музикалният педагог в съвременното информационно общество. Изкуство и образование, Пловдив, 2015, с. 222. ISBN: 978-954-2963-12-7

2015г. - Рускова, Я. Обучението по електронни музикални инструменти и професионалните компетентности на бъдещия учител по музика. Сборник научни трудове, ВНУ „В. Левски”, 2012, с. 493-498. В: Русков, С. Аудио и MIDI-технологии за създаване на дигитален аранжимент. Антос, 2015, с. 15, 175.

2015г. - Рускова, Я. Професионализмът на бъдещия учител по музика. Антос, 2015, с. 6-7. ISBN 978-954-8665-88-9. Цитирано в: Байчева, Б., Ц. Байчев. Подготовката на студентите за музикално-образователния процес в началното училище. Научни трудове на Русенския университет. 2015, т. 54, серия 6-2, с. 106-110. ISSN:1311-3321.

2013г. - Русков, С. Теоретични основи на дигиталния аранжимент като основна творческа дейност в обучението на студентите от специалност ПОМ. НВУ В. Левски, Сборник научни трудове, 2013, с. 174

2013г. - Русков, С. Дигиталният аранжимент и информационната култура на музикалния педагог. Сборник научни трудове "Иновации в образованието". ШУ „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Пътуващ семинар, май 2013, с. 295

2013г. - Русков, С. Теоретични основи на проблема за реализирането на дигитален аранжимент. Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“, том XVII D, 2013, с. 579

2013г. - Русков, С. Оценяване на MIDI-проект на студентите от специалност "Педагогика на обучението по музика". Дисертация, с. 16

2012г. - Златева, П. Читалището - стожер на българския дух. Фабер, В. Търново, 2012

Други публикации

2016г. - Участие във Втора международна конференция „Създаване на качествено учебно съдържание в условията на новия Закон за предучилищното и училищното образование“, 09.11.2016 г., София

2015г. - Участие в международна конференция "Учебникът в контекста на обществените очаквания и потребности", София, 21 октомври

Художествено-творчески дейности

2017г. - Член на организационен комитет и на жури на Национален конкурс за акордеонисти „Танцуващи клавиши“, 2013 – 2017

2016г. - Самостоятелни концерти като ръководител на ВС "Доминанта": 2 март 2016 г. – Концерт-спектакъл за 3 март 19 май 2016 г. – Годишен концерт на ВС „Доминанта“ и клас електронни инструменти

2016г. - Участие в концерти: като р-л на ВС "Доминанта" - 7 март 2016, 17 май 2016, 24 май 2016; като корепетитор на ВГ "Чар" - 7 март 2016

2015г. - Самостоятелни концерти като р-л на ВС "Доминанта": 28.02.2015, 18.05.2015, 21.12.2015

2015г. - Участия в концерти, 2015 г.: като р-л на ВС „Доминанта“ - 3 март, 6 март, 24 май, 29 май, 1 октомври, 9 октомври, 22 декември; като корепетитор на ВГ "Чар" - 6 март, 25 септември, 22 декември

2014г. - Участие и награди като ръководител на ВС "Доминанта" от Международен конкурс "Прекрасное далеко", Република Татарстан - две лауреатски звания I степен

2014г. - Самостоятелни концерти като р-л на ВС "Доминанта": 19.05.2014, 19.12.2014

2014г. - Участия в концерти: като р-л на ВС „Доминанта“ - 3 март, 7 март, 24 май, 29 май, 1 октомври, 14 октомври, 13 декември, 22 декември; като корепетитор - 27.09, 7.03, 1.10, 22.12 - НЧ "Христо Ботев"

2014г. - Студентски конкурс „Аccordeon forever“ – 16.12.2014

2013г. - Участие и награди (Лауреат III степен и Дипломант I степен) като ръководител на ВС "Доминанта" от Международен конкурс "Национальное достояние", Чебоксари, Чувашка република

2013г. - 10 национални концерта: 3.03.2013, 7.03.2013, 12.04.2013, 8.05.2013, 24.05.2013, 2.06.2013, 4.10.2013, 11.10.2013, 19.12.2013, 20.12.2013 - ръководител на ВС "Доминанта", НЧ "Христо Ботев - 1872"

2013г. - Студентски конкурс „Accordion forever“, 17 декември 2013

2013г. - Самостоятелни концерти като ръководител на ВС "Доминанта" - 1 юни 2013, 19 декември 2013, НЧ "Христо Ботев - 1872"

2012г. - 2012 Участие и награди (лична и на възпитаници) от Международен конкурс „Созвездие“, Чебоксари, Чувашка република

2010г. - 2010 CD "Празник с песен"

Електронни музикални инструменти
Модул 1


Електронни музикални инструменти
Модул 2


Електронни музикални инструменти
Модул 3


Задължителен акордеон
Модул 2


Панел с инструменти на Sibelius 3
Символи на панела с инструменти на Sibelius 3, отразяващи основни команди за създаване, редактиране, преглед (прослушване) и съхраняване на документ.


Меню Create на Sibelius 3
Всички функции на основно меню Create за създаване на елементи на партитура


Подменю Text на Sibelius 3
Текстови операции и готови модели за работа с различни видове текстове в партитура


Електронни музикални инструменти
Модул 4


Документи МОН - ДОС, учебни програми 1. - 4. клас


Дневник за практическа подготовка, специалност "Педагогика на об
За практическата подготовка на студентите от специалност ПОМ: Методика на обучението по музика, хоспитиране, текуща учебна практика, стажантска практика