Хон. проф. д.п.н. Малчо Стоянов Малчевабв

array(2) { ["bio"]=> array(12) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(589) "Висш институт за физическа култура "Г. Димитров" София – 1970 г., Магистър – специалност "Туризъм, алпинизъм, ориентиране"; придобита квалификация учител по физическо възпитание и треньор по алпинизъм. ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Велико Търново; Магистърска програма "Културно-историческо наследство – културен туризъм"." ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(230) "1970 -1973 г. Директор и треньор-преподавател на Окръжна детско-юношеска школа по ориентиране и алпинизъм към ОС на БТС в гр. Шумен." ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(358) "1973 - до 2009 г. преподавател на основен трудов договор в ШУ”Епископ Константин Преславски”. След 05.02.2009 г. – пенсионер. 05.02. 2009 до сега – хоноруван преподавател в ШУ ”Епископ Константин Преславски”" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(59) "доктор на педагогическите науки" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(443) "Теория и методика на физическото възпитание; Теория и методика на спортната тренировка; "Туризъм, алпинизъм, ориентиране", "Въведение в туризма"; "Спортна анимация в туризма";; "Ски", "Спортна статистика"; "Здравно образование и хигиена на спорта"." ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(286) "Краткосрочни през 1985 и 1988 г. във Висшия педагогически институт “Ян Кохановски”, гр. Келце, Полша, на тема: “Организация и управление на обучението във ВУЗ”." ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(336) "Спортна педагогика; Спортология; Теория на физическата култура; Теория и методика на физическото възпитание; Теория на спорта /в частен аспект на алпинизма и състезателното катерене/." ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(690) "През 1982 г. завършва 18-месечна следдипломна специализация в Висшия институт за физическа култура - София на тема: “Организация и усъвършенстване на учебния процес по физическо възпитание в учебните заведения”. През 1983 г. завършва дългосрочна специализация в Държавния централен институт за физическа култура в Москва на тема: “Професионално-приложна физическа подготовка”." ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(733) "Четене на пет лекционни курса; ръководител на дипломанти; ръководител на докторанти; въвеждал образователни технологии, свързани с подобряване на качеството на учебния процес в Университета; работи по научни проекти; през 2009 г. участва в проект от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – „Да направим училището привлекателно за младите хора”. Член и Зам.- председател на СНС към ВАК." ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(993) "1993 – 1994 Декан на свободен факултет 2002 до 2008 – Зам.- ректор по учебната работа на Шуменски университет ШУ”Епископ Константин Преславски” 9700 Шумен, ул. “Университетска” №115 Ръководил и контролирал цялостната дейност на висшето училище по управлението на учебния процес, контролирал университетската Система за качеството на обучението и на академичния състав, контролирал научни проекти към Световната банка, ръководи дейността по програмните акредитации към НАОА Хабилитиран преподавател – професор, доктор на педагогическите науки" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(387) "Член на Национално сдружение “Спорт, стрес, адаптация” към НСА “Васил Левски” гр. София Член и Зам.- председател на СНС по "Теория и методика на физическото възпитание, спортната тренировка и..." при ВАК (до 2010 г.)" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [11]=> array(3) { ["detail"]=> string(323) "Кавалер на държавните отличия: Орден "За гражданска доблест и заслуги" – II степен (за уникална спасителна акция и спасяване живота на деца в бедствие) и "Орден на труда" – златен." ["group id"]=> int(18) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(18) ["UNDN Name"]=> string(54) "Държавни и/или научни награди" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(13) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Хон. проф. д.п.н.  Малчо Стоянов Малчев

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Кабинет: Корпус 2, стая 6А

Телефон: 0899 901 903

Email: mal.m@abv.bg

Приемно време: 11:00 – 12:00

Завършен университет, специалност

Висш институт за физическа култура "Г. Димитров" София – 1970 г., Магистър – специалност "Туризъм, алпинизъм, ориентиране"; придобита квалификация учител по физическо възпитание и треньор по алпинизъм.

ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Велико Търново; Магистърска програма "Културно-историческо наследство – културен туризъм".

Месторабота преди постъпване в ШУ

1970 -1973 г. Директор и треньор-преподавател на Окръжна детско-юношеска школа по ориентиране и алпинизъм към ОС на БТС в гр. Шумен.

Заемани академични длъжности

1973 - до 2009 г. преподавател на основен трудов договор в ШУ”Епископ Константин Преславски”. След 05.02.2009 г. – пенсионер.

05.02. 2009 до сега – хоноруван преподавател в ШУ ”Епископ Константин Преславски”

Придобити научни степени

доктор на педагогическите науки

Водени лекции и/или упражнения

Теория и методика на физическото възпитание; Теория и методика на спортната тренировка; "Туризъм, алпинизъм, ориентиране", "Въведение в туризма"; "Спортна анимация в туризма";; "Ски", "Спортна статистика"; "Здравно образование и хигиена на спорта".

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Краткосрочни през 1985 и 1988 г. във Висшия педагогически институт “Ян Кохановски”, гр. Келце, Полша, на тема: “Организация и управление на обучението във ВУЗ”.

Области на научни интереси

Спортна педагогика; Спортология; Теория на физическата култура; Теория и методика на физическото възпитание; Теория на спорта /в частен аспект на алпинизма и състезателното катерене/.

Специализации

През 1982 г. завършва 18-месечна следдипломна специализация в Висшия институт за физическа култура - София на тема: “Организация и усъвършенстване на учебния процес по физическо възпитание в учебните заведения”.

През 1983 г. завършва дългосрочна специализация в Държавния централен институт за физическа култура в Москва на тема: “Професионално-приложна физическа подготовка”.

Участия в международни и национални научни проекти

Четене на пет лекционни курса; ръководител на дипломанти; ръководител на докторанти; въвеждал образователни технологии, свързани с подобряване на качеството на учебния процес в Университета; работи по научни проекти; през 2009 г. участва в проект от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – „Да направим училището привлекателно за младите хора”.

Член и Зам.- председател на СНС към ВАК.

Заемани ръководни позиции

1993 – 1994 Декан на свободен факултет

2002 до 2008 – Зам.- ректор по учебната работа на Шуменски университет

ШУ”Епископ Константин Преславски”

9700 Шумен, ул. “Университетска” №115

Ръководил и контролирал цялостната дейност на висшето училище по управлението на учебния процес, контролирал университетската Система за качеството на обучението и на академичния състав, контролирал научни проекти към Световната банка, ръководи дейността по програмните акредитации към НАОА

Хабилитиран преподавател – професор, доктор на педагогическите науки

Членства в научни организации

Член на Национално сдружение “Спорт, стрес, адаптация” към НСА “Васил Левски” гр. София

Член и Зам.- председател на СНС по "Теория и методика на физическото възпитание, спортната тренировка и..." при ВАК (до 2010 г.)

Държавни и/или научни награди

Кавалер на държавните отличия: Орден "За гражданска доблест и заслуги" – II степен (за уникална спасителна акция и спасяване живота на деца в бедствие) и "Орден на труда" – златен.

Дисертации

2005г. - Малчев, М. Система за спортна подготовка по състезателно катерене.- Автореферат, София, 2005, 62 с.

Книги

2005г. - Малчев, М Спортно и състезателно катерене .- Велико Търново, 2005, 55 с.

2005г. - Малчев, М. Биомеханични основи на техниката на катерене.- Велико Търново, 2005, 55 с.

1989г. - Малчев, М Единна програма и методика за обучение и тренировка по спортно катерене. - София, 1989. - 117 с. (в съавт. с М.Златанов)

Монографии

2019г. - Малчев, М. Физическото възпитание и спортът в приобщаващото образование. Монография. Първо издание. Изд. Анд ай Би, Велико Търново, 2019, 186 с, ISBN: 978-619-7281-44-6=.

2018г. - Малчев, М. в съавт. с М. Бъчваров, К. Костов и Л. Петров. Спортологични основи & спортологичен анализ на физическото възпитание.- Велико Търново, Изд. Ай анд Би, 2018, 227 с.

2015г. - Малчев, М., Ч. Сотиров. Балнеоложки туризъм.- Шумен, УИ „Епископ Константин Преславски”, 2015, 160 с.

2015г. - Малчев, М., Ч. Сотиров. Планински туризъм.- Шумен, УИ „Епископ Константин Преславски”, 2015, 177 с.

1997г. - Малчев, М. (1997) Оптимизиране на обучениетои тренировката по спортно катерене за деца и юноши.-Монография, Изд. Алтос, Шумен, 107 с.1997.

1997г. - Малчев, М Физическото възпитание в помощното училище. - София, 1997. - 87 с.

Учебници

2011г. - Малчев, М. Туризъм Алпинизъм Ориентиране. Учебник в съавт. с Ч. Сотиров и Ст. Базелков. Изд. "Фабер", Велико Търново, 2011, 211 с., ISBN : 978-954-400-583-2.

2008г. - Малчев, М. Ски спорт.- Изд. "Фабер", Велико Търново, 2008. – 95 с.(в съавт. със Ст. Базелков и Ч. Сотиров)

2004г. - Малчев, М Спортна анимация в туризма.- Шумен, 2004, 215 с. (в съавт. с Н.Йорданова)

2003г. - Малчев, М Въведение в туризма. - Шумен, 2003. - 180 с. (в съавт. с В. Великов и М. Стоянова)

2001г. - Малчев, М Теория и методика на физическото възпитание: Учебник. - Шумен, 2001 .- 215 с. (в съавт. с Н.Йорданова и др.)

1983г. - Малчев, М. и др. Ръководство по физическо възпитание, масова физкултура и спорт за ФОП. - Шумен, 1984. - 257 с. (в съавт.с В.Терзийски и др.)

Учебни помагала

2006г. - Малчев, М Ръководство за педагогическите практики на студентите от специалност “Педагогика на обучението по физическо възпитание” и специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика”.- Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2006, 144 с. (в съавт. с Надежда Йорданова).

2003г. - Малчев, М Ръководство за семинарни упражнения по теория и методика на физическото възпитание. - Шумен, 2003. - 145 с. (в съавт. с Н.Йорданова и др.)

1997г. - Малчев, М.и др. Теория и методика на физическото възпитание: Учебно помагало за студентите от ШУ “Еп.Константин Преславски”. - Шумен, 1997. - 203 с.

1989г. - Малчев, М. Практикум по лагерно дело. - Шумен, 1989. - 101 с. (в съавт. с Н.Йорданова и др.).

1986г. - Малчев, М. и др. Наставление по скално катерене. - София, 1986. - 72 с. (в съавт. с М.Златанов и С.Бешев)

1985г. - Малчев, М Методическо ръководство по алпинизъм за спортните школи и клубовете. - София, 1985. - 93 с.

1984г. - Малчев, М. Методическо ръководство по скално катерене. - София, 1984. - 79 с. (в съавт. с М.Златанов).

Студии

2014г. - Малчев 2014: Малчев, М., Ч. Сотиров, Д. Календжиева - Гергиева. Реимаджинейшъна в приключенския туризъм. – В: Сп. „Спорт & Наука”, изв.брой 2, 2014, с.94–101.

2001г. - Малчев, М. Физическо възпитание: строеви упражнения.- Шумен, 2001. - 35 с. (в съавт. с Т. Игнатова)

1995г. - Малчев, М. Биомеханична класификация на движенията при катерене. // Спорт и Наука, 1995, № 1, с.13. (в съавт. с М.Златанов).

1995г. - Малчев, М. Здравното състояние и функционалната готовност – личностни характеристики, необходими за педагогическата дейност по физическо възпитание. // Спорт и Наука, 1995, № 9, с.35-40. (в съавт. с Н.Йорданова и С.Базелков)

1983г. - Малчев, М Физическо развитие, дееспособност и спортно-техническа подготовка на учениците от Шуменски регион. - Шумен, 1983. - 40 с. (в съавт. С Ив.Лазаров).

Статии

2018г. - Малчев, М. Особености на тренировъчния процес за височинни изкачвания в условията на България// В: Сборник от международна научна конференция "Съвременни аспекти на височинната подготовка при състезатели от спортове за издръжливост". Електронно издание. София: Изд. НСА, ISBN 978-954-718-453-4, 2016.

2016г. - М. Малчев. Спортният туризъм в Република България – експертно проучване. – В: сборник „Педагогическото образование – традиции и съвременност”, Велико Търново 18–19. 11. 2016. (в съавт. с Календжиева, Д.).

2014г. - Малчев, М. и др. Феноменът спорт и феноменът туризъм в глобализирания XXI век. – В: Сп. „Спорт & Наука”, извънреден брой 2/2014, с. 83–90. (в съавт. с Календжиева – Георгиева, Д. и Ч. Сотиров).

2013г. - Малчев, М. Еволюция на спорта – фактор и условие за развитие на спортния туризъм. – В: Сборник „Европейски стандарти в спортното образование", 2013. ISBN 978-954-9689-79-2 (в съавторство с Календжиева - Георгиева, Д.), Международна научна конференция Враца, 2013, с.

2012г. - Малчев, М. „Новите дрехи” на планинския туризъм в България// В: Научен алманах на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, Юридически науки и обществена сигурност, ISSN:1313-7263, 2012, с. 127 – 136.

2012г. - Малчев, М. Съвременният спортен туризъм// Научен алманах на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Серия "Юридически науки и обществена сигурност", кн.19, 2012, ISSN 1311-9222. (в съавт. с Календжиева, Д.).

2007г. - Малчев, М. Болонският процес и качеството на обучението в специалност «Физическо възпитание»//сп. «Спорт и Наука», изв. бр. 1, 2007, с. 9 – 17, в съавт. с Н. Йорданова.

2007г. - Малчев, М. Съвременни аспекти на спортната наука и проблеми на наукометрията// В сп. "Спорт & Наука", Извънреден брой 3, 2007, с.26 – 35..

2006г. - Малчев, М. Спортно-педагогическите ресурси – условие и фактор за ефективност на системата за физическо възпитание и спорт в Република България// Сборник “Епископ Константинови четения”, том ХІ, Издателство на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, 2006, с. 7 – 13. (в съавт. с Надежда Йорданова).

2006г. - Малчев, М. и др. Обучуваньето на студентите со педагошка насока во контекстот на новите образовни стратегии. Списание "Физичка култура", Скопje, Р. Македониjа, ISSN 0350-3836, 2006, бр. 2, 246-250 (в съавт. с Л. Петров и А. Кръстева)

2004г. - Малчев, М. Приложение на туристическите практики и активност в детските градини от крайморските райони// В: Сборник "Образование и изкуство", том. III, 2004, УИ "Епископ Константин Преславски, с.340–342. ISBN: 954-577-217-4. В съавт. с Ив. Бързакова

2004г. - Малчев, М. Проблеми на началното обучение по ски алпийски дисциплинив съкратен курсна студентиот специалността педагогика на обучението по физическо възпитани// В: Сборник "Образование и изкуство", том. III, 2004, УИ "Епископ Константин Преславски, с.343–345. ISBN: 954-577-217-4. В съавт. с Роза Атанасова и Ст. Базелков

2003г. - Малчев, М. Влияние на Паневритмията върху гръбначните изкривявания// Втора научна конференция по паневритмия. Сборник доклади “Паневритмията като система за хармонично развитие на човека и обществото”. София, 2003, с. 109 – 113. (в съавт. с В. Спасова и Ив. Сакелариев).

2002г. - Малчев, М. Антропология на физическата култура и спорта // Съвременни тенденции на развитие на физическото възпитание и спорта в българското училище, София, 2002, с. 7-16.

2002г. - Малчев, М. Социално-културни аспекти и проблеми на физическата култура в региони със смесени етноси.// Сборник доклади “Физическа култура, физическо възпитание, спорт” Шумен, УИ “Епископ Константин Преславски”, 2002, с. 10-18. (в съавт. с Т. Игнатова).

2002г. - Малчев, М. Физическо развитие и скоростно-силови качества на учениците от ІІІ и ІV клас на ПУ “Васил Друмев” – Шумен // В: сб. Проблеми на училищното физическо възпитание и спорт. Изд. СЕРДОЛИК,. София: 2002, с. 80-92. (в съавт. с Н. Йорданова). ISBN 954-90530-7-5. COBISS. BG-ID 10388323684.

2000г. - Малчев, М. Количествена и качествена характеристика на двигателната активност на учениците от начална училищна възраст. // Годишник на ШУ “Епископ Константин Преславски”, Шумен, т.ом ХV Д, Факултет по педагогика и изкуства, 2000, с.47-50. (в съавт. с Д.Кръстева и Н.Йорданова).

1999г. - Малчев, М. Extramural students, adaptation to professional-applied motive activiti. // І st international scientific congress “Sport, stress, adaptation”.- Sofia 23-24.1999, p.107.

1993г. - Малчев, М Анализ върху техниката за катерене за трудност. // Спорт и наука, 1993, № 11-12, с.11.

1988г. - Малчев, М. Особености на тренировката на алпинисти за височинни изкачвания. //В: сп. Туристически организатор, София:1988, № 4, с. 22-29. (в съавт. с М.Златанов).

1983г. - Малчев, М. Педагогическите кадри в Североизточна България и проблемите на физическото възпитание, спорта и туризма. // Въпроси на физическата култура, 1983, № 8, с.485-495. (в съавт. с Н. Матеева).

1982г. - Малчев, М Един нов тест “500-0,300” . // Въпроси на физическата култура, 1982, № 2, с.89-93. (в съавт. с М.Златанов)

1982г. - Малчев, М. Структура на физическата подготовка на състезателите по скално катерене. // Въпроси на физическата култура. 1982, № 10, с.639-745. (в съавт. с М.Златанов).

Доклади

2010г. - :Малчев, М. 2010: Малчев, М., Д. Цонкова, Л. Петров. Интегративен подход при обучението по паневритмия// В: Сборник Паневритмия: здраве, творчество и социалност. Българска рекреация. Университетско издателство "Св.св Кирил и Методий", Велико Търново: 2010, с.228–234. ISBN 978-954-524-740-8.

2010г. - Малчев, М. 2010: Малчев, М., Д. Цонкова. Развитие на двигателните умения (движение, управление на движението, двигателен навик) Интегративен подход при обучението по паневритмия// В: Сборник Паневритмия: здраве, творчество и социалност. Българска рекреация. Университетско издателство "Св.св Кирил и Методий", Велико Търново: 2010, с.249–254. ISBN 978-954-524-740-8.

1993г. - Малчев, М. За мястото на туристическата дейност и началното обучение по ориентиране с деца от ІІІ група. // Сборник “Научно-практически аспекти на физическото възпитание”. Велико Търново, 1993, с. 102-106.

1986г. - Малчев, М. Изследвания върху специалната издръжливост на алпинистите в подготовката за височинни изкачвания // В: Сборник доклади Проблеми а експедиционната дейност. Под редакцията на Борис Лазаров Маринов, Държавно издателство Медицина и физкултура, София: 1986, с.44–49. Код 06.9531822231/1752-75-86. В съавторство с Миньо Златанов.

1986г. - Малчев, М. Експертната оценка като един надежден метод за определяне на специалната физическа, техническа и тактическа подготовка на алпинистите от експедиция “Еверест 84”. // Сборник Проблеми на експедиционната дейност, под редакцията на Борис Лазаров Маринов,. Държавно издателство Медицина и Физкултура, София: 1986, с. 61–66. Код: 06.9531822231/1752-75-86. В съавторство с Миньо.Златанов.