Преп. д-р Янко Василев Янковабв

array(2) { ["bio"]=> array(9) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(365) "2012 Международно висше бизнес училище - гр. Ботевград , бакалавър - Бизнесадминистрация 2014 Шуменски университет "Еп. Константин Преславски"- гр. Шумен, магистър - Физическо възпитание и спорт в училище." ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(45) "Баскетболен клуб " Шумен"" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(24) "Преподавател" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(239) "2019 ОНС "Доктор" с дисертационен труд на тема "Усъвършенстване на системата на детско-юношеския баскетбол в Североизточна България"" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(200) "Баскетбол и методика Баскетбол Теория и методика на спортната тренировка Ракетни спортове Стрийтбол ТМФВ" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(91) "Педагогика Физическо възпитание Спорт Методика" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(84) "2018 НСА "Васил Левски" СДК- треньор по баскетбол" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(519) "2016 - Международен проект, Project: Innovative Learning Resources to Foster Equal Participation in Grassroots Sports Dealing with Discrimination, Racism and Violence Incidents No: 557109-EPP-1-2014-1-EL-SPO-SCP 2017 - "Актуални проблеми на спортно-педагогическия процес в образователната система и спорта" вх.№ РД-08-89/03.02.2017 г. 2017 - Студентски практики - Фаза 1 - BG05M2OP001-2.002-0001" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(770) "Организира и провежда ежегодно турнир по стрийтбол "Наташа Цветкова" Спортно-състезателна дейност като студент: 2013 г. - ЛЯТНА УНИВЕРСИАДА на АУС „Академик“ - КАМЧИЯ 2013, Баскетбол 3Х3- 5 място Баскетбол 3х3 2015 , Благоевград 5 място мъже 2016 5 -ти НАЦИОНАЛЕН ШАМПИОНАТ БАСКЕТБОЛ 3Х3 НА АУС, 9 МЯСТО МЪЖЕ 2017 2 място мъже на 3х3 баскетбол на АУС "Академик" 2017 - Европейско университетско първенство по баскетбол 3х3 Сплит - 13 място мъже" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Преп. д-р  Янко Василев Янков

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Кабинет: Корпус 1, стая Катедра ТМФВ

Телефон: 054 830365 вътр.108

Email: y.yankov@shu.bg ; yanko.v.yankov@gmail.com

Приемно време:

Завършен университет, специалност

2012 Международно висше бизнес училище - гр. Ботевград , бакалавър - Бизнесадминистрация

2014 Шуменски университет "Еп. Константин Преславски"- гр. Шумен, магистър - Физическо възпитание и спорт в училище.

Месторабота преди постъпване в ШУ

Баскетболен клуб " Шумен"

Заемани академични длъжности

Преподавател

Придобити научни степени

2019 ОНС "Доктор" с дисертационен труд на тема "Усъвършенстване на системата на детско-юношеския баскетбол в Североизточна България"

Водени лекции и/или упражнения

Баскетбол и методика

Баскетбол

Теория и методика на спортната тренировка

Ракетни спортове

Стрийтбол

ТМФВ

Области на научни интереси

Педагогика

Физическо възпитание

Спорт

Методика

Специализации

2018 НСА "Васил Левски" СДК- треньор по баскетбол

Участия в международни и национални научни проекти

2016 - Международен проект, Project: Innovative Learning Resources to Foster Equal Participation in Grassroots Sports Dealing with Discrimination, Racism and Violence Incidents No: 557109-EPP-1-2014-1-EL-SPO-SCP

2017 - "Актуални проблеми на спортно-педагогическия процес в образователната система и спорта" вх.№ РД-08-89/03.02.2017 г.

2017 - Студентски практики - Фаза 1 - BG05M2OP001-2.002-0001

Организационна дейност

Организира и провежда ежегодно турнир по стрийтбол "Наташа Цветкова"

Спортно-състезателна дейност като студент:

2013 г. - ЛЯТНА УНИВЕРСИАДА на АУС „Академик“ - КАМЧИЯ 2013, Баскетбол 3Х3- 5 място

Баскетбол 3х3 2015 , Благоевград 5 място мъже

2016 5 -ти НАЦИОНАЛЕН ШАМПИОНАТ БАСКЕТБОЛ 3Х3 НА АУС, 9 МЯСТО МЪЖЕ

2017 2 място мъже на 3х3 баскетбол на АУС "Академик"

2017 - Европейско университетско първенство по баскетбол 3х3 Сплит - 13 място мъже

Дисертации

2019г. - Усъвършенстване на системата на детско-юношеския баскетбол в Североизточна България

Статии

2019г. - Янко В. Янков, Надежда Г. Йорданова – „ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЯТ БАСКЕТБОЛ В КОНТЕКСТА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ В СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ– ОЦЕНКА НА УЧИТЕЛИТЕ“ Сборник научни трудове – Иновации в образованието, Шумен 2019, стр.479-489

2018г. - Янко В. Янков, Янка С. Георгиева„АНАЛИЗ НА ОБЧЕНИЕТО В ГРУПИ ПО СПОРТ – ВОЛЕЙБОЛ ПРИ ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ И ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА”” Годишник ШУ „Еп. К. Преславски” том XXII D ISSN 1314-6769, Университетско издателство „Еп. К. Преславски”, Шумен 2018, с.856-865

2017г. - Simeonova T., Y. Yankov Physical and technical readiness of 12 year old boys from Basketball Club Shumen, International Scientific Congress “Applied Sports Sciences” 1-2 december, Sofia, Publisher: NSA Press ISBN (Print): 978-954-718-489-3 ISBN (Online): 978-954-718-490-9, pp 91

2017г. - Янков.Я. , "Баскетфест– път за изява на 8-10 годишни деца, трениращи баскетбол".Годишник на ШУ ЕП.К.Преславски” том 21 D” Шумен

2016г. - Simeonova, T.,Yanko Yankov, DYNAMICS OF PHYSICAL PREPAREDNESS OF BOYS 3. GRADE, PRACTICING BASKETBALL, Research in Kinesiology(2016), Vol 44, No 2 ДИНАМИКА НА ФИЗИЧЕСКА ПОДГОТВЕНОСТ НА МОМЧЕТА 3. КЛАС, ПРИ ОБУЧЕНИЕ ПО БАСКЕТБОЛ Теодора Симеонова Янко Янков ISSN 1857-7679

2016г. - Teodora Simeonova and Yanko Yankov EVALUATION OF THE COLLECTIVE AND EGO ORIENTATON OF THE ATHLETES FROM THE “SHUMEN” BASKETBALL CLUB (99-101), APES(2016) Vol.6, No.1, Симеонова, Т. Я. Янков ОЦЕНКА НА КОЛЕКТИВНАТА И ЕГО ОРИЕНТАЦИЯ НА СЪСТЕЗАТЕЛИ ОТ БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ „ШУМЕН“ APES(2016) Vol.6, No.1 UDC: 796 ISSN: 1857-7687

2016г. - Янков, Я., „Физическа подготвеност на момичета 5-8 клас трениращи баскетбол” „ Годишник на ШУ ЕП.К.Преславски” том 20 D” Шумен

2016г. - Янков, Я., Йорданова, Н., „Анкетно проучване на мнението на родители, за заниманията на децата им с баскетбол“-„Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорт” издателство „ Св. Климент Охридски“ 2016

2015г. - Симеонова, Т., Янков,Я., ПРОУЧВАНЕ ОТНОШЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 9. – 12. КЛАС ТРЕНИРАЩИ БАСКЕТБОЛ, ОТНОСНО ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ , Спорт и наука извн. брой 5, С. 2015

2014г. - Симеонова, Т., Р. Алексиев, Я. Янков, .” Сравнителен анализ на психически качества на момичета и момчета от 9 клас в занимания по баскетбол” "Личност. Мотивация.Спорт." том 19, с 199, София , 2014

Доклади

2015г. - Teodora SIMEONOVA,Petya PETKOVA, Petko VASILEV, Mustafa MUSTAFA, Darina BACHVAROVA, Nadezhda YORDANOVA and Yanko YANKOV, Application of Physics in Volleyball , 2014,9th International Balkans Education and Science Congress - Edirne

2014г. - Янков.Я Състояние и перспективи на детско-юношеския спорт в община Шумен, сборник научни трудове от пътуващ семинар, ПФ, ШУ "Еп. К. Преславски", с.404 в съавторство със Т.Симеонова и Ч. Стойчев

2014г. - Teodora SIMEONOVA,Petya PETKOVA, Petko VASILEV, Mustafa MUSTAFA, Darina BACHVAROVA, Nadezhda YORDANOVA and Yanko YANKOV, Physical Capability and Coordination of Students in grades 5 - 8 , 2014,9th International Balkans Education and Science Congress - Edirne

Художествено-творчески дейности

2019г. - 2019 Пети летни университетски игри за преподаватели по спорт - 1 място баскетбол 3х3, 1 място плажен волейбол, 2 място бридж-белот, 2 място комплексно класиране

2019г. - 2019 Баскетбол 3х3 АУС Академик - 3място мъже, 6 място жени

2019г. - Национална универсиада Варна 2019 – Баскетбол мъже 2 място

2019г. - Европеско университетско първенство по баскетбол 3х3, Порто 2019 - 10 място мъже

2018г. - 2018 Четвърти летни университетски игри за преподаватели по спорт - 1 място баскетбол 3х3, 5 място плажен волейбол, 1 място комплексно класиране