Доц. д-р Зейнур Муталиб Мустафаабв

array(2) { ["bio"]=> array(6) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(405) "2000г - ШУ "Еп. Константин Преславски" - Специална педагогика 2002г. - ШУ "Еп. Константин Преславски" - Социална педагогика 2003г. - ШУ "Еп. Константин Преславски" - Психология 2006г. - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"- Счетоводство и контрол" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(58) "2001 - 2003 - ДОВДЛРГ "Детелина" Шумен" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(135) "2003 г. - асистент 2006 г. - старши асистент 2010 г. - главен асистент 2012г. - доцент" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(66) "2010 г. - доктор по Социална педагогика" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(255) "Социална педагогика Социална рехабилитация Организация и управление на социалните дейности Формиране на социално-педагогически умения" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(3197) "Национален проект BG051PO001 3.3.07-0002 „Студентски практики”, 2013г. Национален проект BG051PO001 – 4.3.04-0020 „Модернизиране на центъра за дистанционно обучение на ШУ”Еп. К. Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”, 2013г. Национален проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификацията на педагогическите специалисти”-за работа с деца и ученици със СОП”, 2013 г. Вътрешноуниверситетски проект № 05- 405/2010г.- Тема „Социално- педагогически професионален практикум на студенти в Домове за деца лишени от родителски грижи”- ръководител на проекта, 2010 г. Вътрешноуниверситетски проект № РД- 196/2011г.- Тема „Социално- педагогически професионален практикум на студенти с изключени групи” Вътрешноуниверситетски проект № 05-293 /2012 г. Тема “Социално- педагогическа дейност във Възпитателно училище интернат /ВУИ/” Вътрешноуниверситетски проект № 08-293 /2013 г. Тема „Иновационни практики в Домове за стари хора”-2013г Вътрешно университетски проект "Иновационни практики в социално- педагогическата работа", Договор N РД- 08-260/14.03.2014г. Вътрешно университетски проект "Иновационни практики с деца в риск", 2015г., Договор N РД 08-299/13.03.2015г. Вътрешно- университетски проект "Социално- педагогически практики с деца със специални образователни потребности"- N РД- 08-132/08.02.2016г. Национален проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики – фаза І”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд – 2016 – 2017 г. Вътрешно- университетски проект "Иновации в социалната педагогика"- N РД- 08-862/03.02.2017г. Вътрешно-университетски проект "Социално-педагогическа превенция на престъпността" РД-08-129/07.02.2018 г. Вътрешно- университетски проект "Стратегии и техники за преодоляване на агресията, насилието и девиациите в учебна среда, РД- 08-082/31.01.2019г." ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Доц. д-р  Зейнур Муталиб Мустафа

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: СОЦИАЛНА И СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

Кабинет: Корпус 2, стая 405a

Телефон: 054 830365 вътр. 138

Email: zeynur_ch@abv.bg, z.mustafa@shu.bg

Приемно време: понеделник 10-12

Завършен университет, специалност

2000г - ШУ "Еп. Константин Преславски" - Специална педагогика

2002г. - ШУ "Еп. Константин Преславски" - Социална педагогика

2003г. - ШУ "Еп. Константин Преславски" - Психология

2006г. - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"- Счетоводство и контрол

Месторабота преди постъпване в ШУ

2001 - 2003 - ДОВДЛРГ "Детелина" Шумен

Заемани академични длъжности

2003 г. - асистент

2006 г. - старши асистент

2010 г. - главен асистент

2012г. - доцент

Придобити научни степени

2010 г. - доктор по Социална педагогика

Водени лекции и/или упражнения

Социална педагогика

Социална рехабилитация

Организация и управление на социалните дейности

Формиране на социално-педагогически умения

Участия в международни и национални научни проекти

Национален проект BG051PO001 3.3.07-0002 „Студентски практики”, 2013г.

Национален проект BG051PO001 – 4.3.04-0020 „Модернизиране на центъра за дистанционно обучение на ШУ”Еп. К. Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”, 2013г.

Национален проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификацията на педагогическите специалисти”-за работа с деца и ученици със СОП”, 2013 г.

Вътрешноуниверситетски проект № 05- 405/2010г.- Тема „Социално- педагогически професионален практикум на студенти в Домове за деца лишени от родителски грижи”- ръководител на проекта, 2010 г.

Вътрешноуниверситетски проект № РД- 196/2011г.- Тема „Социално- педагогически професионален практикум на студенти с изключени групи”

Вътрешноуниверситетски проект № 05-293 /2012 г. Тема “Социално- педагогическа дейност във Възпитателно училище интернат /ВУИ/”

Вътрешноуниверситетски проект № 08-293 /2013 г. Тема „Иновационни практики в Домове за стари хора”-2013г

Вътрешно университетски проект "Иновационни практики в социално- педагогическата работа", Договор N РД- 08-260/14.03.2014г.

Вътрешно университетски проект "Иновационни практики с деца в риск", 2015г., Договор N РД 08-299/13.03.2015г.

Вътрешно- университетски проект "Социално- педагогически практики с деца със специални образователни потребности"- N РД- 08-132/08.02.2016г.

Национален проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики – фаза І”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд – 2016 – 2017 г.

Вътрешно- университетски проект "Иновации в социалната педагогика"- N РД- 08-862/03.02.2017г.

Вътрешно-университетски проект "Социално-педагогическа превенция на престъпността" РД-08-129/07.02.2018 г.

Вътрешно- университетски проект "Стратегии и техники за преодоляване на агресията, насилието и девиациите в учебна среда, РД- 08-082/31.01.2019г.

Дисертации

2009г. - Продуктивното образование - превенция на девиантното поведение на учениците и отпадането им от училище

Учебници

2011г. - Мустафа, З. Емпирично изследване на продуктивното образование като фактор за превенция на ранното отпадане на децата от училище. Шумен: Унив. изд. “Еп. К.Преславски”, 2011, 185 с

2011г. - Мустафа, З. Продуктивното образование като фактор за превенция на ранното отпадане на децата от училище. Шумен: Унив. изд. “Еп. К. Преславски”, 2011, 127 с

2011г. - Мустафа, З. Социално-педагогически проблеми на образованието и обучението. ./в съавторство с Лучиян Милков/ Шумен: Унив. изд. “Еп. К. Преславски”, 2011, 166с

2010г. - Мустафа, З. Социална администрация. Шумен: Унив. изд. “Еп. К. Преславски”, 2010, 202 с

2010г. - Мустафа, З. Методика „Здравословен начин на живот”. Проект „Алтернативни услуги за успешно и устойчиво социално включване на децата и юношите от ДДЛРГ„Детелина” – гр. Шумен”ОП „Развитие на човешките ресурси”. Шумен

2010г. - Мустафа, З. Методика за провеждане на интерактивна игра „Спин и инфекции предавани по полов път”. Проект „Алтернативни услуги за успешно и устойчивосоциално включване на децата и юношите от ДДЛРГ „Детелина” – гр. Шумен”ОП „Развитие на човешките ресурси”. Шумен

2010г. - Мустафа, З. Помагало за провеждане на интерактивна игра „Спин и инфекции предавани по полов път”. Проект „Алтернативни услуги за успешно и устойчивосоциално включване на децата и юношите от ДДЛРГ „Детелина” – гр. Шумен”ОП „Развитие на човешките ресурси”. Шумен

2010г. - Мустафа, З. Помагало за провеждане на интерактивна игра, свързана със здравословния начин на живот и превенция на зависимости. Проект „Алтернативни услугиза успешно и устойчиво социално включване на децата и юношите от ДДЛРГ „Детелина” – гр. Шумен”ОП „Развитие на човешките ресурси”. Шумен

Статии

2019г. - 2019г. - Мустафа, З., Същност и актуални проблеми на социалната администрация // Сб. научни трудове „Иновации в образованието” – Пътуващ семинар Истанбул – Кушадъсъ – Измир (30.04.2019 – 07.05.2019), Шумен, 2019, с. 78–94, ISBN: 978-619-00-0996-2 (в съавторство с Д. Чауш)

2019г. - 2019г. - Мустафа, З., Насилието сред учениците – същност, особености и причинна обусловеност, Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски“, ПФ, том XXIII D, ISSN 13-14-6769, УИ „Еп. К. Преславски“, 2019 (в съавторство с Ж. Айрянов)

2018г. - Мустафа, З. Поведението и неговия смисъл, SocioBrains, 2018, ISSN 2367-5721, issue 35, маy 2018

2017г. - Мустафа, З. Влиянието на дигиталните игри в съвремието на човека, Научни трудове от пътуващ семинар “Иновации в образованието”, ISSN 2367-5721, www.SocioBrains.com, June 2017,с. 85-88

2016г. - Фактори, обуславящи стабилност на статуса "отхвърлен" при децата в начална училищна възраст, В: Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски "Иновации в образованието", том ХХ D, Шумен, ISSN 1314-6769 (в съавторство с Е. Люцканова)

2015г. - Медиите в нашето общество, В: Сборник научни трудове от пътуващ семинар, ШУ, 2015 (в съавт. с Т.Тасинов)

2014г. - Образователни подходи и стратегии, В: Годишник на Шуменския университет "Еп.К. Преславски" "Образователни технологии", Университетско издателство, Шумен, 2014, с. 283-286, ISSN 1314-6769 (в съавт. с Екатерина Люцканова, Тасин Тасинов)

2014г. - Влияние на информационните и комуникационни технологии върху образованието и обучението, Соборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен- Белград- Будапеща- Прага- Братислава "Образование и иновации", Шумен, 2014

2014г. - Ролята на местният обществен посредник в конфликт в сферата на предучилищното образование, Сборник научни трудове „Аспекти на социално-педагогическата работа” ISBN 978-954-8665-77-3 (в съавторство с Мая Конова)

2013г. - Мустафа, З., Тенденции и стандарти в грижите за старите хора в България, В: Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, том XXII D, ISSN 1314-6769 (в съавторство с Е. Люцканова, Ч. Сотиров)

2013г. - Мустафа, З., Детската градина – предпоставка за плавен преход към началното училище, В: Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, том XXII D, ISSN 1314-6769 (в съавторство с Т. Сотирова)

2013г. - Мустафа, З., Физическата активност на старите хора, В: Сборник научни трудове от пътуващ семинар – Шумен-Белград-Будапеща-Виена (16.05.2013 – 20.05.2013), Иновации в образованието, ШУ, ISBN 978-954-400-925-0 ( в съавторство с Е. Люцканова, Ч. Сотиров)

2013г. - Мустафа, З., Щастие в третата възраст – „парадокс на благополучието”, В: Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, том XXII D, ISSN 1314-6769 (в съавторство с Е. Люцканова, Ч. Сотиров)

2013г. - Мустафа, З., Институционалната грижа за старите хора, Сборник научни трудове от пътуващ семинар – Шумен-Белград-Будапеща-Виена (16.05.2013 – 20.05.2013), Иновации в образованието, ШУ, ISBN 978-954-400-925-0 (в съавторство с Т. Тасинов, Ч. Сотиров)

2013г. - Мустафа, З., Иновативните технологии в живота на старите хора, Сборник научни трудове от пътуващ семинар – Шумен-Белград-Будапеща-Виена (16.05.2013 – 20.05.2013), Иновации в образованието, ШУ, ISBN 978-954-400-925-0 (в съавторство с Е. Люцканова, Т. Тасинов)

2012г. - Мустафа, З., Проучване мнението на студенти относно качеството на образование в специалност «Социална педагогика», годишник - ШУ, ISSN 1314-6769 (в съавторство с Ч. Сотиров, Е. Люцканова)

2012г. - Мустафа, З., Социално-педагогически аспекти на образованието, В: Сборник научни трудове от пътуващ семинар- Шумен – Риека - Венеция (28.04-2.05. 2012)" Образователни технологии", Фабер, ISBN 978-954-400-755-3

2012г. - Мустафа, З., Социално-педагогически аспекти на образованието//Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, 2012

2012г. - Мустафа, З., Социалната компетентност като механизъм на социализацията, В: Годишник на ШУ „Еп. Константин Преславски“, Том ХVI D, Научни трудове от конференция „Образователни технологии“ (300 години от рождението на Жан Жак Русо), ШУ, ISSN 1314-6769 (в съавторство с Е. Люцканова)

2011г. - Мустафа, З. Причини за отпадане от училище през погледа на учителите// Национална конференция с международно участие \"Иновации в педагогическата практика” – Община Варна, 2011

2011г. - Мустафа, З. Отпадането от училище – обществен и личен проблем// Национална конференция с международно участие \"Иновации в педагогическата практика” (в съавт.с Г. Колев) – Община Варна, 2011

2011г. - Мустафа, З. Стресът в организационната среда – условия за управление. // Научна конференция НВУ ”В. Левски”, 2011

2011г. - Мустафа, З. Специфика на съвременната социална среда. // Научна конференция НВУ ”В. Левски”, 2011

2011г. - Мустафа, З. Управление на персонала в социалната организация. // Научна конференция НВУ ”В. Левски”, 2011

2011г. - Мустафа, З. Институционализация на социалната работа в България в условията на социална промяна// Научна конференция РУ ”А. Кънчев”, Русе, 2011

2011г. - Мустафа, З. Разновидности на неблагополучния социален статус// Научна конференция РУ ”А. Кънчев”, Русе, 2011

2011г. - Мустафа, З. Социална работа с деца и нейното технологизиране. // Юбилейна научна конференция с международно участие, ШУ ”Еп. К. Преславски”, Шумен, 2011

2011г. - Мустафа, З. Насилието в училище. // Юбилейна научна конференция с международно участие, ШУ ”Еп. К. Преславски”, Шумен, 2011

2011г. - Мустафа, З. Превантивна дейност срещу насилието в училище. Стратегии за превенция на девиантните прояви. // Юбилейна научна конференция с международноучастие, ШУ ”Еп. К. Преславски”, Шумен, 2011

2011г. - Мустафа, З. Възможности на обяснителните модели, разработвани на базата на теорията за тоталната институция за конвергенция на позициите по остаинституция-субект-обект. // Юбилейна научна конференция , Китен, 2011

2011г. - Мустафа, З. Изследване на професионалната идентичност на социалния работник в България. София, 2011

2011г. - Мустафа, З. Проблеми на образованието по социална работа в България. София, 2011

2011г. - Мустафа, З. Социални и социално икономически проблеми и предизвикателства пред общините в Република България. София, 2011

2010г. - Мустафа, З. Социално-икономически предизвикателства пред образованието в България. София, 2010

2009г. - Мустафа, З. Фактори за отпадане на учениците от училище и за засилване на девиантните им прояви // Научно-практическа конференция \"Технологичнообучение –традиции и бъдеще” – Варна, 2009

2009г. - Мустафа, З. Нагласи за продуктивното образование в община Шумен // Научно-практическа конференция \"Технологично обучение –традиции и бъдеще” –Варна, 2009

2008г. - Мустафа, З. Да не подценяваме проблема на изоставането, неуспеваемостта и отпадането на учениците от училище – Педагогика, 2008, №3, с.26-40

2008г. - Мустафа, З. , Община Шумен – Продуктивното обучение като средство за повишаване качеството на младежката работна сила//Сборник от научна конференция„Демографски процеси и работна сила” – София, 2008

2007г. - Мустафа, З. Превенция на отпадането на учениците от училище в системата на глобалните проблеми – Педагогика, 2007, №8, с. 27-35

2007г. - Мустафа, З. Основни измерения на теорията и технологията на продуктивното обучение – Педагогика, 2007, №20, с. 21-40

2005г. - Чауш, З., Предпоставки за възникване на девиантно поведение при деца със специфични обучителни трудности//Сборник от юбилейна научна конференция"Образование и квалификация на педагогическите кадри - развитие и проекции през ХХI век" - Том Iл Варна, 2005 с. 98-101 /в съавт. с Е. Люцканова/

Цитирания

2017г. - Чауш, З. Фактори за отпадане на ученици от училище и за засилване на девиантните им прояви.// Сб. „Технологичното обучение – традиции и бъдеще”, Фабер, 2009, Цитирано в: Кирилова, Г., Преддипломната практика на студентите от специалност „Специална педагогика” през учебната 2016–2017 година (в съавт. с Д. Андонова)// Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХI D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2017 г., с. 147-153, ISBN: 1314-676

2017г. - Мустафа, З., Люцканова, Ек. Фактори, обуславящи стабилността на статуса „отхвърлен” при децата в начална училищна възраст.// Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХ D, УИ „Епископ Константин Преславски” Ш., 2016 г, Цитирано в: Kirilova, G., Monitoring and travelling – specific organizational forms of training, Issue 34, June 2017, pp. 40–45, ISSN 2367–5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2017;

2017г. - Мустафа, З. Влияние на информационните и комуникационните технологии върху образованието и обучението.// Сб. „Иновации в образованието” – Пътуващ семинар Шумен – Белград – Будапеща – Прага – Братислава (06.05.2014 – 11.05.2014), Шумен, 2014, Цитирано в: Kirilova, G., Monitoring and travelling – specific organizational forms of training, Issue 34, June 2017, pp. 40–45, ISSN 2367–5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2017

2017г. - Мустафа, З. Медиите в нашето общество// Сб. „Иновации в образованието” – Пътуващ семинар Шумен,2014 – Одрин – Чешме – Измир (04.05.2015 – 09.05.2015),Faber, с. 108-113, ISBN: 978-619-00-0265-9 цитирано в Ignatovska, Sv., Games – factors of socialization and social integration of children with special educational needs, International scientific online journal with impact factor, Issue 34, June 2017, pp. 250–253, ISSN 2367–5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2017

2017г. - Мустафа, З. Медиите в нашето общество// Сб. „Иновации в образованието” – Пътуващ семинар Шумен,2014 – Одрин – Чешме – Измир (04.05.2015 – 09.05.2015),Faber, с. 108-113, ISBN: 978-619-00-0265-9 цитирано в Ignatovska, Sv., Games – factors of socialization and social integration of children with special educational needs, International scientific online journal with impact factor, Issue 34, June 2017, pp. 250–253, ISSN 2367–5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2017