Преп. д-р Севджихан Ахмедова Еюбоваабв

array(2) { ["bio"]=> array(10) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(932) "2018 / 2017 - Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" - Варна, ОНС "Доктор" по "Социална, организационна и консултативна психология" 2017 / 2015 - Медицински университет "Проф.д-р П.Стоянов"-Варна, магистър по "Управление на здравните грижи" 2006 / 2004 - Шуменски университет "Еп.Константин Преславски", магистър по "Психология" 2004 / 2002 - Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий", бакалавър по "Социални дейности" 2002 / 1999 - Медицински университет-Варна / Медицински колеж - Шумен, специалист "Медицинска сестра"" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(425) "2017 / 2015 - Медицински университет "Проф.д-р П.Стоянов"-Варна, Филиал Шумен, Заместник-директор 2015 / 2006 - "Многопрофилна болница за активно лечение -Шумен"АД, Психолог 2006 / 2003 - "Многопрофилна болница за активно лечение -Шумен"АД, Възпитател" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(133) "2018 - ОНС "Доктор" по "Социална, организационна и консултативна психология"" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(501) "Психология Педагогическа психология Социална психология Психология на управлението Специална психология Невропсихология и патопсихология Клиника на умствената изостаналост Психодиагностика на ДИН Диагностика и терапия при деца с нарушения от аутистичния спектър" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(38) "Riga Stradins University, Riga, Latvia" ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(613) "Клинична психология; Детска психология; Социална психология; Развитие на емоционалната интелигентност в детска възраст; Нарушения в детското развитие; Нарушения от аутистичния спектър; Емоционално-поведенчески проблеми в детството; Приложен поведенчески анализ; Психодиагностика; Интегрирани модели за консултиране; Здравни грижи" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(1428) "2016 - National University of Ireland, Galway / Center for Disability Law and Policy - Civil Society Impacting Change, The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2014 - Functional ABA: Pyramid Approach to Education Basic Training, Skopje/Macedonia 2014 - Picture Exchange Communication System (PECS), Level1, Skopje/Macedonia 2013 - ВСУ "Черноризец Храбър", майсторски клас при проф. д-р Марко Джанини "Психодиагностика на личностови разстройства" 2013 / 2012 - ALGI Terapi Merkezi, Istanbul / Turkey, Applied Behavioral Analyses (АВА), Специализация по приложен поведенчески анализ 2008 / 2007 - The University of Nottingham, Management and Care of Children with CLP 2007 / 2006 - Софийски университет "Св.Климент Охридски", Специализация по клинична и консултативна психология 2007- Медицински университет-София, Специализиран курс за работа с деца, преживели насилие 2006 / 2005 - Шуменски университет "Еп.Константин Преславски", Следдипломна квалификация "Индивидуално, семейно и групово консултиране"" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(342) "УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРОЕКТИ Проект № РД-08-131/07.02.2018 г. на ШУ “Еп. К. Преславски, на тема: „Стимулиране на научното творчество на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“, 2018 г." ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(440) "Дружество на психолозите в Република България (ДПБ) Българска асоциация на специалистите по здравни грижи (БАПЗГ) Eurlyaid – The European Association on Early Childhood Intervention (EAECI) International Society on Early Intervention (ISEI) Тhe European Association for Physician Health Тhe Association for Contextual Behavioral Science" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(802) "2017 - Грамота "Благородно сърце" от Национален алианс на хората с редки болести 2014 - Грамота от Фондация "Карин дом"-Варна за активно участие в обученията на медицински специалисти по проект "Социално влключване" на МТСП 2007 - Грамота от Министерство на държавната политика при бедствия и аварии на Република България за висок професионализъм и себеотрицание при ликвидиране на последиците от катастрофалното наводнение в община Цар Калоян" ["group id"]=> int(18) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(18) ["UNDN Name"]=> string(54) "Държавни и/или научни награди" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(13) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Преп. д-р  Севджихан Ахмедова Еюбова

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: ТЕХНОЛОГИЧНО ОБУЧЕНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

Кабинет: Корпус 2, стая 304

Телефон:

Email: s.eyubova@shu.bg

Приемно време:

Завършен университет, специалност

2018 / 2017 - Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" - Варна, ОНС "Доктор" по "Социална, организационна и консултативна психология"

2017 / 2015 - Медицински университет "Проф.д-р П.Стоянов"-Варна, магистър по "Управление на здравните грижи"

2006 / 2004 - Шуменски университет "Еп.Константин Преславски", магистър по "Психология"

2004 / 2002 - Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий", бакалавър по "Социални дейности"

2002 / 1999 - Медицински университет-Варна / Медицински колеж - Шумен, специалист "Медицинска сестра"

Месторабота преди постъпване в ШУ

2017 / 2015 - Медицински университет "Проф.д-р П.Стоянов"-Варна, Филиал Шумен, Заместник-директор

2015 / 2006 - "Многопрофилна болница за активно лечение -Шумен"АД, Психолог

2006 / 2003 - "Многопрофилна болница за активно лечение -Шумен"АД, Възпитател

Придобити научни степени

2018 - ОНС "Доктор" по "Социална, организационна и консултативна психология"

Водени лекции и/или упражнения

Психология

Педагогическа психология

Социална психология

Психология на управлението

Специална психология

Невропсихология и патопсихология

Клиника на умствената изостаналост

Психодиагностика на ДИН

Диагностика и терапия при деца с нарушения от аутистичния спектър

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Riga Stradins University, Riga, Latvia

Области на научни интереси

Клинична психология; Детска психология; Социална психология; Развитие на емоционалната интелигентност в детска възраст; Нарушения в детското развитие; Нарушения от аутистичния спектър; Емоционално-поведенчески проблеми в детството; Приложен поведенчески анализ; Психодиагностика; Интегрирани модели за консултиране; Здравни грижи

Специализации

2016 - National University of Ireland, Galway / Center for Disability Law and Policy - Civil Society Impacting Change, The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities

2014 - Functional ABA: Pyramid Approach to Education Basic Training, Skopje/Macedonia

2014 - Picture Exchange Communication System (PECS), Level1, Skopje/Macedonia

2013 - ВСУ "Черноризец Храбър", майсторски клас при проф. д-р Марко Джанини "Психодиагностика на личностови разстройства"

2013 / 2012 - ALGI Terapi Merkezi, Istanbul / Turkey, Applied Behavioral Analyses (АВА), Специализация по приложен поведенчески анализ

2008 / 2007 - The University of Nottingham, Management and Care of Children with CLP

2007 / 2006 - Софийски университет "Св.Климент Охридски", Специализация по клинична и консултативна психология

2007- Медицински университет-София, Специализиран курс за работа с деца, преживели насилие

2006 / 2005 - Шуменски университет "Еп.Константин Преславски", Следдипломна квалификация "Индивидуално, семейно и групово консултиране"

Участия в международни и национални научни проекти

УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРОЕКТИ

Проект № РД-08-131/07.02.2018 г. на ШУ “Еп. К. Преславски, на тема: „Стимулиране на научното творчество на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“, 2018 г.

Членства в научни организации

Дружество на психолозите в Република България (ДПБ)

Българска асоциация на специалистите по здравни грижи (БАПЗГ)

Eurlyaid – The European Association on Early Childhood Intervention (EAECI)

International Society on Early Intervention (ISEI)

Тhe European Association for Physician Health

Тhe Association for Contextual Behavioral Science

Държавни и/или научни награди

2017 - Грамота "Благородно сърце" от Национален алианс на хората с редки болести

2014 - Грамота от Фондация "Карин дом"-Варна за активно участие в обученията на медицински специалисти по проект "Социално влключване" на МТСП

2007 - Грамота от Министерство на държавната политика при бедствия и аварии на Република България за висок професионализъм и себеотрицание при ликвидиране на последиците от катастрофалното наводнение в община Цар Калоян

Статии

2018г. - Eyubova, S. What are the functions of auto-aggressive behaviours. SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp.180-183, Issue 45, May 2018

2018г. - Douglas H., Rheeston M., R.Johnson, S.Eyubova. The Solihull Approach - an integrative model in working with children and parents. Proceedings of International Conference "Child Language" Albena, ISBN 978-954-9458-25-1, pp.303-307, June 2018

2018г. - Бранева, И., Еюбова С., Как ни чуват децата /от 0 до 6 години/ ?, Сборник доклади международна конференция "Детският език" - Албена, ISBN 978-954-9458-25-1, с.308-311, Юни, 2018

2018г. - Еюбова, С., Приложение на Developmental Profile-3 в оценката, идентифицирането и насочването на деца за специална образователна подкрепа, Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", Т.ХХІІ D, УИ "Епископ Константин Преславски", ISSN 1314-6769, с.697-704, Шумен, 2018

2018г. - Тодорова, Е., Еюбова, С. Нумикон - иновативен метод за обучение по математика при деца със специални образователни потребности, Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", Т.ХХІІ D, УИ "Епископ Константин Преславски", ISSN 1314-6769, с.268-275, Шумен, 2018

2018г. - Еюбова, С. Теории и функционални модели, обясняващи автоагресията, ХVІІ Международна научна конференция „Приложна психология и социална практика“, Университетско издателство ВСУ „Черноризец Храбър“, гр. Варна, ISSN 1314 – 0507,с.420-427, юни 2018

2018г. - Еюбова, С. Изследване на автоагресивните поведения при момичета и момчета в юношеска възраст, Международна научна конференция „Приложна психология и социална практика“, Университетско издателство ВСУ „Черноризец Храбър“, гр. Варна, ISSN 1314 – 0507,с.428-437, юни 2018

2018г. - Еюбова, С. Българска версия на ревизираният модифициран чек лист за аутизъм – M-CHAT R/F. Сборник доклади от Международна научна конференция „Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушения в развитието” Том 3, Издател: НБУ, ISBN 978-954-535-863-0, с.34-40, 2018

2018г. - Еюбова, С., Тодоров, Ю. Разработване на мобилно приложение за скрининг на аутизъм в ранна детска възраст. Сборник доклади от Международна научна конференция „Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушения в развитието” Том 3, Издател: НБУ, ISBN 978-954-535-863-0, с.41-44, 2018

2015г. - Николов, Н., Еюбова С. Оценка на професионалното изчерпване с Burnout-Q, Международна научна конференция „Лидерство и организационно развитие“, 2015, с.1186-1192

2011г. - Еюбова, С., Бентеномания, сп."Практическа педиатрия", с.19, бр.10, 2011

2011г. - Еюбова, С., Адаптация на детето към болничната среда, сп."Практическа педиатрия", с.16, бр.5, 2011

2011г. - Еюбова, С., Как да съобщим на родителите, че детето им е родено с аномалия ?, сп."Практическа педиатрия", с.16, бр.4, 2011

2011г. - Еюбова, С., Синдром на родителско отчуждаване, сп."Практическа педиатрия", бр.2, 2011

2011г. - Еюбова, С., Психологично консултиране при деца, извършили опит за самоубийство, сп."Практическа педиатрия", с.17, бр.1, 2011

2009г. - Анастасов Ю, К.Гигов, М.Малинова, С.Еюбова, Р.Хатър, П.Войнов, Значение на анте и перинаталната информираност и ехографска диагностика при вродени лицеви аномалии. Данни на база анкета при 73 майки и 48 акушер-гинеколози."Българско списание за ултразвук в акушерството и гинекологията" с.42-45, бр.2, 2009

2009г. - Еюбова, С., Психологични фактори в оценката на суицидния риск, сп. "Клинична и консултативна психология", с.42-45, бр.1, 2009

2009г. - Анастасов Ю., К. Гигов, М.Малинова, С. Еюбова,Р. Хатър, П.Войнов. Значение на анте и перинаталната информираност и ехографска диагностика при вродени лицеви аномалии. Данни на база анкета при 73 майки и 48 акушер –гинеколози. Българско списание за ултразвук в акушерството и гинекологията. 2.2009, 42- 45.

2008г. - Еюбова, С., Аутизмът като предизвикателство в практиката, сп.”Практическа педиатрия”, с.6-7,бр.5, 2008

2008г. - Еюбова,С., Агресия и суицидно поведение при момичета в юношеска възраст, сборник статии – ШУ „Еп.Константин Преславски”- „Психологията в 21-ви век”, 2008

2006г. - Еюбова, С., Симеонова М., Шишкова Н., Михайлова М., „Burn-out” – синдром и степен на проява при медицинските специалисти, сп.”Здравни грижи”, с.13-17, бр.3, 2006

Доклади

2018г. - Еюбова, С. Българска версия на ревизираният модифициран чек лист за аутизъм – M-CHAT R/F. Международна научна конференция „Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушения в развитието” 23-25 март 2018, НБУ

2018г. - Еюбова, С., Тодоров, Ю. Разработване на мобилно приложение за скрининг на аутизъм в ранна детска възраст. Международна научна конференция „Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушения в развитието” 23-25 март 2018, НБУ

2018г. - Douglas H., Rheeston M., R.Johnson, S.Eyubova. The Solihull Approach - an integrative model in working with children and parents. International SLT Conference, Albena, June 2018

2018г. - Бранева, И., Еюбова С., Как ни чуват децата /от 0 до 6 години/ ?, Международна логопедична конференция, Албена, Юни, 2018

2018г. - Еюбова, С., Изследване на формите и функциите на несуицидните самонаранявания при юноши от общата популация, Национална научна конференция по детска неврология, психиатрия и психология на развитието с международно участие, 2018

2018г. - Еюбова, С. Капаните на перфекционизма или как да се справим с Burnout-a, Дванадесета конференция – Collegium Praxis Neurologicae, CPN012- „Шумен и приятели 2018“, Шумен, 02.11.-04.11.2018г.

2018г. - Еюбова, С. Теории и функционални модели, обясняващи автоагресията, ХVІІ Международна научна конференция „Приложна психология и социална практика“, ВСУ „Черноризец Храбър“, гр. Варна, юни 2018

2018г. - Еюбова, С. Изследване на автоагресивните поведения при момичета и момчета в юношеска възраст, Международна научна конференция „Приложна психология и социална практика“, гр.Варна, юни 2018

2018г. - Еюбова, С., Приложение на Developmental Profile-3 в оценката, идентифицирането и насочването на деца за специална образователна подкрепа, Научна конференция с международно участие „Съвременният дискурс в науката“, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ – Шумен, 26-28.10.2018г.

2017г. - Еюбова, С., Атанасова М. Работилница за емоции - методика за развитие на емоционалната грамотност при деца от предучилищна и начална училищна възраст. Сборник с доклади от международна конференция "Логопедични терапии", Албена, 2017, с.123-128

2017г. - Еюбова, С. Разкажи ми история - от диагностиката към терапията на емоционално-поведенческите проблеми в детството, Сборник с доклади от международна конференция "Логопедични терапии", Албена, 2017, с.117-122

2017г. - Еюбова, С. Сестрински грижи при пациенти с нарушения от аутистичния спектър.ХІІ-ти Национален форум на специалистите по здравни грижи, Шумен, 2016, с.68-75

2017г. - Еюбова, С. Скрининг за аутизъм в детските ясли. ХІІ-ти Национален форум на специалистите по здравни грижи, Шумен, 2016, с.121-126

2016г. - Еюбова, С. Оценка на детското развитие. Сборник доклади от Международна логопедична конференция, Албена, 2016, с.181-194

2016г. - Еюбова, С. ,Василева В., Национално проучване на знанията, нагласите и практиката на медицинските специалисти, работещи пряко с бебета и малки деца с увреждания,Първа конференция с международно участие "Здравни грижи - принос за качеството на живот", 2016

2016г. - Еюбова, С. Мениджмънт на проблемното поведение при деца с нарушения от аутистичния спектър. Международна конференция „Моделиране на нови услуги за деца със специални нужди в България“, Варна, 2016

2014г. - Еюбова, С. Диагностика на нарушенията от аутистичния спектър с CARS-2, VII-ми национален конгрес по психология, София, 2014

2014г. - Еюбова, С., Гергинова, Т. ПРОБИВ при съобщаване на нежелани новини в медицинската практика, ХI-ти Национален форум на специалистите по здравни грижи, Шумен, 2014

2014г. - Еюбова,С., Михайлова, М. Тревожност и депресия при пациенти на хемодиализа, Международна научна конференция "Приложна психология - възможности и перспективи", ВСУ, 20-22 юни 2014

2014г. - Еюбова,С., Николов, Н. Българска адаптация на Childhood Autism Rating Scale™,Второ издание (CARS™-2), Международна конференция по аутизъм, 30 май-1 юни 2014

2014г. - Toncheva, S., Eyubova,S. Knowledge and nursing approach to patients with chronic pain, 1st International Balkan Conference on Health Sciences, 14-16 May 2014, Edirne, Turkey

2012г. - Еюбова, С., Идентифициране на деца с риск в развитието в сестринската практика, чрез използване на скрининг теста DENVER II, Х-ти Национален Форум на специалистите по здравни грижи, Шумен, 2012

2012г. - Еюбова, С., Михайлова, М., Мехмедова, А., Депресия и тревожност при пациенти на хрониохемодиализа, Х-ти Национален форум на специалистите по здравни грижи, Шумен, 2012

2012г. - Еюбова, С., Възможности на DENVER II за ранно откриване и интервенция при проблеми в детското развитие, Национална конференция по детска неврология, детска психиатрия и психология на развитието с международно участие, София, 2012

2012г. - Еюбова, С., Използване на DENVER II при насочване на деца и семейства към центрове за ранна интервенция, І-ви Национален конгрес по Клинична и консултативна психология, София, 2012

2010г. - Eyubova S., Vicheva P., Why and what do we need to know about sensory processing disorder, Child Neurology Meets-III-Istanbul,Turkey, 2010

2009г. - Eyubova S., Vicheva P., Early intervention and multidisciplinary approach to West syndrome-Case Study, Child Neurology Meets-II-Ohrid, Macedonia, 2009

2009г. - Еюбова,С., Параметри на психологическото консултиране при деца, извършили опит за самоубийство, Международна конференция “Приложната психология в България – възможности и перспективи” - ВСУ “Черноризец Храбър”, гр.Варна-2009

2009г. - Еюбова, С., Форми на агресия и суицидно поведение в юношеска възраст, Международна конференция “Приложната психология в България – възможности и перспективи” - ВСУ “Черноризец Храбър”, гр.Варна-2009

2009г. - Еюбова, С., Психологически аспекти на сестринските грижи при раждане на дете с аномалия, Регионална конференция по здравни грижи, Шумен, 2009

2009г. - Еюбова, С., Емоции и емпатия при медицинските специалисти, обгрижващи деца, след опит за самоубийство, Регионална конференция по здравни грижи, Шумен, 2009

2008г. - Анастасов Ю., Г.Дейвис, И.Мавродиева, Ж.Ангелова, Н.Йорданова, К.Божикова, С. Еюбова, И.Миленкова. Проект за подобряване организацията и мултидисциплинарното лечение на вродените лицеви аномалии в България. Сборник ІІІ-ти Национален Конгрес на НСЛБ - 25-28 септември, Балчик, с.262-271, 2008

2007г. - Еюбова,С., Коева В., Алгоритъм за поведение при деца с новооткрит захарен диабет, доклад пред VІ-ти Национален форум по здравни грижи-Шумен,2007

2002г. - Еюбова, С., Николова Г., Близката среда - рисков фактор за нарастване на наркотичната зависимост сред учащите, ІІІ-та национална научна студентска сесия, Плевен, 2002

Цитирания

2018г. - 2018г. - Еюбова, С., Невропсихологичен профил при деца със синдром на Даун - възможности за интервенция, Национална конференция по детска неврология, психиатрия и психология на развитието,София, 2010 Цитирано в: Тодорова, Е., Еюбова, С. Нумикон - иновативен метод за обучение по математика при деца със специални образователни потребности, Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", Т.ХХІІ D, УИ "Епископ Константин Преславски", ISSN 1314-6769, с.268-275, Шумен, 2018

2016г. - Еюбова, С., Симеонова М., Шишкова Н., Михайлова М., „Burn-out” – синдром и степен на проява при медицинските специалисти, сп.”Здравни грижи”,2006,бр.3, с.13-17 / Цитирано в: Цветкова, С. Caseload and Burnout in medical professionals. KNOWLEDGE-International Journal Scientific Papers Vol. 14.2, ISSN 1857-92, pp.600-605, 2016

2013г. - Еюбова, С., Аутизмът като предизвикателство в практиката, сп.”Практическа педиатрия”, с.6-7,бр.5, 2008 Цитирано в: Колева, Р., Грозданова Г., Станкова, Т., Василева, А. Разстройства от аутистичния спектър /ASDs/ – пътят към диагнозата и лечението, списание "GP News", 2013, бр.10

2013г. - 2008г. - Анастасов Ю., Г.Дейвис, И.Мавродиева, Ж.Ангелова, Н.Йорданова, К.Божикова, С. Еюбова, И.Миленкова. Проект за подобряване организацията и мултидисциплинарното лечение на вродените лицеви аномалии в България. Сборник ІІІ-ти Национален Конгрес на НСЛБ - 25-28 септември, Балчик, с.262-271, 2008 / Цитирано в: Матанова В., Е. Тодорова. Ръководство за прилагане на методика за оценка на образователните потребности на децата и учениците. Институт за психично здраве и развитие, С., 2013.

2008г. - Еюбова, С., Симеонова М., Шишкова Н., Михайлова М., „Burn-out” – синдром и степен на проява при медицинските специалисти, сп.”Здравни грижи”,2006,бр.3, с.13-17 Цитирано в: Тодорова, М., Михайлова В. Професионална удовлетвореност и психоемоционално прегаряне при медицински специалисти.Управление и образование, Том ІV (3) 2008

Други публикации

2018г. - Еюбова, С. , Тодоров, Ю. Мобилно приложение за специфичен за аутизъм скрининг за Android OS https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eubova.mchat

2016г. - Еюбова, С., Николов, Н. Burnout Q - оценка на синдрома на бърнаут / РЪКОВОДСТВО, издател Фондация "Хестия", 2016

2013г. - Еюбова, С. , Калибацева З. Българска адаптация на Developmental Profile-3, издател OS Bulgaria, 2013

2013г. - Матанова, В. , Еюбова С. Българска адаптация на CARS-2 - рейтинг скала за оценка на детския аутизъм, издател OS Bulgaria, 2013

2012г. - Еюбова, С. Българска адаптация на DENVER II - скрининг тест за детско развитие, издател OS Bulgaria, 2012

2012г. - Еюбова, С., Скрининг и оценка на детското развитие с DENVER II /постер/, Национална конференция по детска неврология, детска психиатрия и психология на развитието с международно участие, София, 2012

2010г. - Еюбова, С., Невропсихологичен профил при деца със синдром на Даун - възможности за интервенция /постер/, Национална конференция по детска неврология, психиатрия и психология на развитието,София, 2010