Преп. д-р Севджихан Ахмедова Еюбоваабв

array(2) { ["bio"]=> array(10) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(932) "2018 / 2017 - Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" - Варна, ОНС "Доктор" по "Социална, организационна и консултативна психология" 2017 / 2015 - Медицински университет "Проф.д-р П.Стоянов"-Варна, магистър по "Управление на здравните грижи" 2006 / 2004 - Шуменски университет "Еп.Константин Преславски", магистър по "Психология" 2004 / 2002 - Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий", бакалавър по "Социални дейности" 2002 / 1999 - Медицински университет-Варна / Медицински колеж - Шумен, специалист "Медицинска сестра"" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(425) "2017 / 2015 - Медицински университет "Проф.д-р П.Стоянов"-Варна, Филиал Шумен, Заместник-директор 2015 / 2006 - "Многопрофилна болница за активно лечение -Шумен"АД, Психолог 2006 / 2003 - "Многопрофилна болница за активно лечение -Шумен"АД, Възпитател" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(133) "2018 - ОНС "Доктор" по "Социална, организационна и консултативна психология"" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(556) "Психология Обща и възрастова психология Педагогическа психология Социална психология Психология на управлението Специална психология Невропсихология и патопсихология Клиника на умствената изостаналост Психодиагностика на ДИН Диагностика и терапия при деца с нарушения от аутистичния спектър" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(38) "Riga Stradins University, Riga, Latvia" ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(613) "Клинична психология; Детска психология; Социална психология; Развитие на емоционалната интелигентност в детска възраст; Нарушения в детското развитие; Нарушения от аутистичния спектър; Емоционално-поведенчески проблеми в детството; Приложен поведенчески анализ; Психодиагностика; Интегрирани модели за консултиране; Здравни грижи" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(1428) "2016 - National University of Ireland, Galway / Center for Disability Law and Policy - Civil Society Impacting Change, The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2014 - Functional ABA: Pyramid Approach to Education Basic Training, Skopje/Macedonia 2014 - Picture Exchange Communication System (PECS), Level1, Skopje/Macedonia 2013 - ВСУ "Черноризец Храбър", майсторски клас при проф. д-р Марко Джанини "Психодиагностика на личностови разстройства" 2013 / 2012 - ALGI Terapi Merkezi, Istanbul / Turkey, Applied Behavioral Analyses (АВА), Специализация по приложен поведенчески анализ 2008 / 2007 - The University of Nottingham, Management and Care of Children with CLP 2007 / 2006 - Софийски университет "Св.Климент Охридски", Специализация по клинична и консултативна психология 2007- Медицински университет-София, Специализиран курс за работа с деца, преживели насилие 2006 / 2005 - Шуменски университет "Еп.Константин Преславски", Следдипломна квалификация "Индивидуално, семейно и групово консултиране"" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(342) "УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРОЕКТИ Проект № РД-08-131/07.02.2018 г. на ШУ “Еп. К. Преславски, на тема: „Стимулиране на научното творчество на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“, 2018 г." ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(490) "Дружество на психолозите в Република България (ДПБ) Българска асоциация на специалистите по здравни грижи (БАПЗГ) Eurlyaid – The European Association on Early Childhood Intervention (EAECI) International Society on Early Intervention (ISEI) Тhe European Association for Physician Health Тhe Association for Contextual Behavioral Science The European Network for Mental Health Promotion" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(802) "2017 - Грамота "Благородно сърце" от Национален алианс на хората с редки болести 2014 - Грамота от Фондация "Карин дом"-Варна за активно участие в обученията на медицински специалисти по проект "Социално влключване" на МТСП 2007 - Грамота от Министерство на държавната политика при бедствия и аварии на Република България за висок професионализъм и себеотрицание при ликвидиране на последиците от катастрофалното наводнение в община Цар Калоян" ["group id"]=> int(18) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(18) ["UNDN Name"]=> string(54) "Държавни и/или научни награди" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(13) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Преп. д-р  Севджихан Ахмедова Еюбова

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: ТЕХНОЛОГИЧНО ОБУЧЕНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

Кабинет: Корпус 2, стая 304

Телефон: 054 830365

Email: s.eyubova@shu.bg

Приемно време: понеделник 10:00 - 12:00 часа

Завършен университет, специалност

2018 / 2017 - Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" - Варна, ОНС "Доктор" по "Социална, организационна и консултативна психология"

2017 / 2015 - Медицински университет "Проф.д-р П.Стоянов"-Варна, магистър по "Управление на здравните грижи"

2006 / 2004 - Шуменски университет "Еп.Константин Преславски", магистър по "Психология"

2004 / 2002 - Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий", бакалавър по "Социални дейности"

2002 / 1999 - Медицински университет-Варна / Медицински колеж - Шумен, специалист "Медицинска сестра"

Месторабота преди постъпване в ШУ

2017 / 2015 - Медицински университет "Проф.д-р П.Стоянов"-Варна, Филиал Шумен, Заместник-директор

2015 / 2006 - "Многопрофилна болница за активно лечение -Шумен"АД, Психолог

2006 / 2003 - "Многопрофилна болница за активно лечение -Шумен"АД, Възпитател

Придобити научни степени

2018 - ОНС "Доктор" по "Социална, организационна и консултативна психология"

Водени лекции и/или упражнения

Психология

Обща и възрастова психология

Педагогическа психология

Социална психология

Психология на управлението

Специална психология

Невропсихология и патопсихология

Клиника на умствената изостаналост

Психодиагностика на ДИН

Диагностика и терапия при деца с нарушения от аутистичния спектър

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Riga Stradins University, Riga, Latvia

Области на научни интереси

Клинична психология; Детска психология; Социална психология; Развитие на емоционалната интелигентност в детска възраст; Нарушения в детското развитие; Нарушения от аутистичния спектър; Емоционално-поведенчески проблеми в детството; Приложен поведенчески анализ; Психодиагностика; Интегрирани модели за консултиране; Здравни грижи

Специализации

2016 - National University of Ireland, Galway / Center for Disability Law and Policy - Civil Society Impacting Change, The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities

2014 - Functional ABA: Pyramid Approach to Education Basic Training, Skopje/Macedonia

2014 - Picture Exchange Communication System (PECS), Level1, Skopje/Macedonia

2013 - ВСУ "Черноризец Храбър", майсторски клас при проф. д-р Марко Джанини "Психодиагностика на личностови разстройства"

2013 / 2012 - ALGI Terapi Merkezi, Istanbul / Turkey, Applied Behavioral Analyses (АВА), Специализация по приложен поведенчески анализ

2008 / 2007 - The University of Nottingham, Management and Care of Children with CLP

2007 / 2006 - Софийски университет "Св.Климент Охридски", Специализация по клинична и консултативна психология

2007- Медицински университет-София, Специализиран курс за работа с деца, преживели насилие

2006 / 2005 - Шуменски университет "Еп.Константин Преславски", Следдипломна квалификация "Индивидуално, семейно и групово консултиране"

Участия в международни и национални научни проекти

УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРОЕКТИ

Проект № РД-08-131/07.02.2018 г. на ШУ “Еп. К. Преславски, на тема: „Стимулиране на научното творчество на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“, 2018 г.

Членства в научни организации

Дружество на психолозите в Република България (ДПБ)

Българска асоциация на специалистите по здравни грижи (БАПЗГ)

Eurlyaid – The European Association on Early Childhood Intervention (EAECI)

International Society on Early Intervention (ISEI)

Тhe European Association for Physician Health

Тhe Association for Contextual Behavioral Science

The European Network for Mental Health Promotion

Държавни и/или научни награди

2017 - Грамота "Благородно сърце" от Национален алианс на хората с редки болести

2014 - Грамота от Фондация "Карин дом"-Варна за активно участие в обученията на медицински специалисти по проект "Социално влключване" на МТСП

2007 - Грамота от Министерство на държавната политика при бедствия и аварии на Република България за висок професионализъм и себеотрицание при ликвидиране на последиците от катастрофалното наводнение в община Цар Калоян

Статии

2019г. - Eюбова, С. Алгоритъм за оценка на детското развитие. В: Сборник научни трудове от пътуващ семинар Истанбул-Кушадасъ-Измир „Иновации в образованието“ – Шуменски университет „Еп.К.Преславски“. ИК „Фабер“, 2019, ISBN: 978-619-00-0996-2, с. 347-354

2019г. - Еюбова, С. „Играй с Фори“ – програма за развитие на емоционалната грамотност в предучилищна възраст, основана на използването на мобилни технологии. В: Сборник научни трудове от научно-практическа конференция „Предизвикателствата на съвремието и качеството на образование“ ( 26-28 септември 2019) –Шумен. УИ „Еп.Константин Преславски“, 2019, ISBN: 978-619-201-329-5, с.120-126

2019г. - Eyubova SA (2019) Hidden Aggression in Adolescence – What Do Teachers Need to Know? In: Valeeva R (Ed) V International Forum on Teacher Education, Kazan Federal University, Russia. 29-31 May 2019. ARPHA Proceedings 1: 1451-1459. https://doi.org/10.3897/ap.1.e1378

2019г. - Доганджийска, Я., Еюбова, С. Оценка на невро-психическото развитие при деца до 3-годишна възраст със скалите на В.Манова-Томова. - В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Педагогически факултет. Том XXIII D. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1314 – 6769, с. 1063 – 1067.

2019г. - Еюбова, С. Разработване на мобилно приложение за подобряване на емоционалната грамотност при деца в предучилищна възраст. – В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Педагогически факултет. Том XXIII D. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1314 – 6769, с. 910 – 915.

2018г. - Eyubova, S. What are the functions of auto-aggressive behaviours. SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp.180-183, Issue 45, May 2018

2018г. - Еюбова, С. Емоциите като елемент на когнитивното развитие. – В: Съвременни аспекти на образователния дискурс. Сборник научни трудове на катедра ТОПО и ПУНУП. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2018, ISBN 978-619-201-262-5, с. 101 - 109.

2018г. - Douglas H., Rheeston M., R.Johnson, S.Eyubova. The Solihull Approach - an integrative model in working with children and parents. Proceedings of International Conference "Child Language" Albena, ISBN 978-954-9458-25-1, pp.303-307, June 2018

2018г. - Бранева, И., Еюбова С., Как ни чуват децата /от 0 до 6 години/ ?, Сборник доклади международна конференция "Детският език" - Албена, ISBN 978-954-9458-25-1, с.308-311, Юни, 2018

2018г. - Еюбова, С., Приложение на Developmental Profile-3 в оценката, идентифицирането и насочването на деца за специална образователна подкрепа, Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", Т.ХХІІ D, УИ "Епископ Константин Преславски", ISSN 1314-6769, с.697-704, Шумен, 2018

2018г. - Тодорова, Е., Еюбова, С. Нумикон - иновативен метод за обучение по математика при деца със специални образователни потребности, Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", Т.ХХІІ D, УИ "Епископ Константин Преславски", ISSN 1314-6769, с.268-275, Шумен, 2018

2018г. - Еюбова, С. Теории и функционални модели, обясняващи автоагресията, ХVІІ Международна научна конференция „Приложна психология и социална практика“, Университетско издателство ВСУ „Черноризец Храбър“, гр. Варна, ISSN 1314 – 0507,с.420-427, юни 2018

2018г. - Еюбова, С. Изследване на автоагресивните поведения при момичета и момчета в юношеска възраст, Международна научна конференция „Приложна психология и социална практика“, Университетско издателство ВСУ „Черноризец Храбър“, гр. Варна, ISSN 1314 – 0507,с.428-437, юни 2018

2018г. - Еюбова, С. Българска версия на ревизираният модифициран чек лист за аутизъм – M-CHAT R/F. Сборник доклади от Международна научна конференция „Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушения в развитието” Том 3, Издател: НБУ, ISBN 978-954-535-863-0, с.34-40, 2018

2018г. - Еюбова, С., Тодоров, Ю. Разработване на мобилно приложение за скрининг на аутизъм в ранна детска възраст. Сборник доклади от Международна научна конференция „Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушения в развитието” Том 3, Издател: НБУ, ISBN 978-954-535-863-0, с.41-44, 2018

2015г. - Николов,Н., Еюбова,С. (2015) Оценка на професионалното изчерпване с Burnout-Q. В: Лидерство и организационно развитие, ISBN 978-954-07-3946-5, С. УИ "Св. Кл. Охридски", с. 1186-1192

2011г. - Еюбова, С., Бентеномания, сп."Практическа педиатрия", с.19, бр.10, 2011

2011г. - Еюбова, С., Адаптация на детето към болничната среда, сп."Практическа педиатрия", с.16, бр.5, 2011

2011г. - Еюбова, С., Как да съобщим на родителите, че детето им е родено с аномалия ?, сп."Практическа педиатрия", с.16, бр.4, 2011

2011г. - Еюбова, С., Синдром на родителско отчуждаване, сп."Практическа педиатрия", бр.2, 2011

2011г. - Еюбова, С., Психологично консултиране при деца, извършили опит за самоубийство, сп."Практическа педиатрия", с.17, бр.1, 2011

2009г. - Анастасов Ю, К.Гигов, М.Малинова, С.Еюбова, Р.Хатър, П.Войнов, Значение на анте и перинаталната информираност и ехографска диагностика при вродени лицеви аномалии. Данни на база анкета при 73 майки и 48 акушер-гинеколози."Българско списание за ултразвук в акушерството и гинекологията" с.42-45, бр.2, 2009

2009г. - Еюбова, С., Психологични фактори в оценката на суицидния риск, сп. "Клинична и консултативна психология", с.42-45, бр.1, 2009

2009г. - Анастасов Ю., К. Гигов, М.Малинова, С. Еюбова,Р. Хатър, П.Войнов. Значение на анте и перинаталната информираност и ехографска диагностика при вродени лицеви аномалии. Данни на база анкета при 73 майки и 48 акушер –гинеколози. Българско списание за ултразвук в акушерството и гинекологията. 2.2009, 42- 45.

2008г. - Еюбова, С., Аутизмът като предизвикателство в практиката, сп.”Практическа педиатрия”, с.6-7,бр.5, 2008

2008г. - Еюбова,С., Агресия и суицидно поведение при момичета в юношеска възраст, сборник статии – ШУ „Еп.Константин Преславски”- „Психологията в 21-ви век”, 2008

2006г. - Еюбова, С., Симеонова М., Шишкова Н., Михайлова М., „Burn-out” – синдром и степен на проява при медицинските специалисти, сп.”Здравни грижи”, с.13-17, бр.3, 2006

Доклади

2019г. - Еюбова, С., Проучване на нагласите, свързани с психичното здраве по време на бременността и раждането, Конференция "Ранно детско развитие: Наука и практика", Нов Български Университет, София, 13-14 септември 2019

2019г. - Еюбова, С. Разработване на мобилно приложение за подобряване на емоционалната грамотност при деца в предучилищна възраст. – Научна конференция с международно участие "Съвременният дискурс в науката" - в честа на 35-години Педагогически факултет, 18-20 октомври 2019 г., Шумен

2019г. - Еюбова, С. „Играй с Фори“ – програма за развитие на емоционалната грамотност в предучилищна възраст, основана на използването на мобилни технологии. Научно-практическа конференция „Предизвикателствата на съвремието и качеството на образование“, 26-28 септември 2019 –Шумен

2019г. - Eyubova S., Hidden Aggression in Adolescence – What Do Teachers Need to Know? - V International Forum on Teacher Education, Kazan Federal University, Russia. 29-31 May 2019

2018г. - Еюбова, С. Българска версия на ревизираният модифициран чек лист за аутизъм – M-CHAT R/F. Международна научна конференция „Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушения в развитието” 23-25 март 2018, НБУ

2018г. - Еюбова, С., Тодоров, Ю. Разработване на мобилно приложение за скрининг на аутизъм в ранна детска възраст. Международна научна конференция „Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушения в развитието” 23-25 март 2018, НБУ

2018г. - Douglas H., Rheeston M., R.Johnson, S.Eyubova. The Solihull Approach - an integrative model in working with children and parents. International SLT Conference, Albena, June 2018

2018г. - Бранева, И., Еюбова С., Как ни чуват децата /от 0 до 6 години/ ?, Международна логопедична конференция, Албена, Юни, 2018

2018г. - Еюбова, С., Изследване на формите и функциите на несуицидните самонаранявания при юноши от общата популация, Национална научна конференция по детска неврология, психиатрия и психология на развитието с международно участие, 2018

2018г. - Еюбова, С. Капаните на перфекционизма или как да се справим с Burnout-a, Дванадесета конференция – Collegium Praxis Neurologicae, CPN012- „Шумен и приятели 2018“, Шумен, 02.11.-04.11.2018г.

2018г. - Еюбова, С. Теории и функционални модели, обясняващи автоагресията, ХVІІ Международна научна конференция „Приложна психология и социална практика“, ВСУ „Черноризец Храбър“, гр. Варна, юни 2018

2018г. - Еюбова, С. Изследване на автоагресивните поведения при момичета и момчета в юношеска възраст, Международна научна конференция „Приложна психология и социална практика“, гр.Варна, юни 2018

2018г. - Еюбова, С., Приложение на Developmental Profile-3 в оценката, идентифицирането и насочването на деца за специална образователна подкрепа, Научна конференция с международно участие „Съвременният дискурс в науката“, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ – Шумен, 26-28.10.2018г.

2017г. - Еюбова, С., Атанасова М. Работилница за емоции - методика за развитие на емоционалната грамотност при деца от предучилищна и начална училищна възраст. Сборник с доклади от международна конференция "Логопедични терапии", Албена, 2017, с.123-128

2017г. - Еюбова, С. Разкажи ми история - от диагностиката към терапията на емоционално-поведенческите проблеми в детството, Сборник с доклади от международна конференция "Логопедични терапии", Албена, 2017, с.117-122

2017г. - Еюбова, С. Сестрински грижи при пациенти с нарушения от аутистичния спектър.ХІІ-ти Национален форум на специалистите по здравни грижи, Шумен, 2016, с.68-75

2017г. - Еюбова, С. Скрининг за аутизъм в детските ясли. ХІІ-ти Национален форум на специалистите по здравни грижи, Шумен, 2016, с.121-126

2016г. - Еюбова, С. Оценка на детското развитие. Сборник доклади от Международна логопедична конференция, Албена, 2016, с.181-194

2016г. - Еюбова, С. ,Василева В., Национално проучване на знанията, нагласите и практиката на медицинските специалисти, работещи пряко с бебета и малки деца с увреждания,Първа конференция с международно участие "Здравни грижи - принос за качеството на живот", 2016

2016г. - Еюбова, С. Мениджмънт на проблемното поведение при деца с нарушения от аутистичния спектър. Международна конференция „Моделиране на нови услуги за деца със специални нужди в България“, Варна, 2016

2014г. - Еюбова, С. Диагностика на нарушенията от аутистичния спектър с CARS-2, VII-ми национален конгрес по психология, София, 2014

2014г. - Еюбова, С., Гергинова, Т. ПРОБИВ при съобщаване на нежелани новини в медицинската практика, ХI-ти Национален форум на специалистите по здравни грижи, Шумен, 2014

2014г. - Еюбова,С., Михайлова, М. Тревожност и депресия при пациенти на хемодиализа, Международна научна конференция "Приложна психология - възможности и перспективи", ВСУ, 20-22 юни 2014

2014г. - Еюбова,С., Николов, Н. Българска адаптация на Childhood Autism Rating Scale™,Второ издание (CARS™-2), Международна конференция по аутизъм, 30 май-1 юни 2014

2014г. - Toncheva, S., Eyubova,S. Knowledge and nursing approach to patients with chronic pain, 1st International Balkan Conference on Health Sciences, 14-16 May 2014, Edirne, Turkey

2012г. - Еюбова, С., Идентифициране на деца с риск в развитието в сестринската практика, чрез използване на скрининг теста DENVER II, Х-ти Национален Форум на специалистите по здравни грижи, Шумен, 2012

2012г. - Еюбова, С., Михайлова, М., Мехмедова, А., Депресия и тревожност при пациенти на хрониохемодиализа, Х-ти Национален форум на специалистите по здравни грижи, Шумен, 2012

2012г. - Еюбова, С., Възможности на DENVER II за ранно откриване и интервенция при проблеми в детското развитие, Национална конференция по детска неврология, детска психиатрия и психология на развитието с международно участие, София, 2012

2012г. - Еюбова, С., Използване на DENVER II при насочване на деца и семейства към центрове за ранна интервенция, І-ви Национален конгрес по Клинична и консултативна психология, София, 2012

2010г. - Eyubova S., Vicheva P., Why and what do we need to know about sensory processing disorder, Child Neurology Meets-III-Istanbul,Turkey, 2010

2009г. - Eyubova S., Vicheva P., Early intervention and multidisciplinary approach to West syndrome-Case Study, Child Neurology Meets-II-Ohrid, Macedonia, 2009

2009г. - Еюбова,С., Параметри на психологическото консултиране при деца, извършили опит за самоубийство, Международна конференция “Приложната психология в България – възможности и перспективи” - ВСУ “Черноризец Храбър”, гр.Варна-2009

2009г. - Еюбова, С., Форми на агресия и суицидно поведение в юношеска възраст, Международна конференция “Приложната психология в България – възможности и перспективи” - ВСУ “Черноризец Храбър”, гр.Варна-2009

2009г. - Еюбова, С., Психологически аспекти на сестринските грижи при раждане на дете с аномалия, Регионална конференция по здравни грижи, Шумен, 2009

2009г. - Еюбова, С., Емоции и емпатия при медицинските специалисти, обгрижващи деца, след опит за самоубийство, Регионална конференция по здравни грижи, Шумен, 2009

2008г. - Анастасов Ю., Г.Дейвис, И.Мавродиева, Ж.Ангелова, Н.Йорданова, К.Божикова, С. Еюбова, И.Миленкова. Проект за подобряване организацията и мултидисциплинарното лечение на вродените лицеви аномалии в България. Сборник ІІІ-ти Национален Конгрес на НСЛБ - 25-28 септември, Балчик, с.262-271, 2008

2007г. - Еюбова,С., Коева В., Алгоритъм за поведение при деца с новооткрит захарен диабет, доклад пред VІ-ти Национален форум по здравни грижи-Шумен,2007

2002г. - Еюбова, С., Николова Г., Близката среда - рисков фактор за нарастване на наркотичната зависимост сред учащите, ІІІ-та национална научна студентска сесия, Плевен, 2002

Цитирания

2019г. - Еюбова, С. Емоциите като елемент на когнитивното развитие. – В: Съвременни аспекти на образователния дискурс. Сборник научни трудове на катедра ТОПО и ПУНУП. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2018, ISBN 978-619-201-262-5, с. 101 - 109. В: Georgieva SD (2019) The Role of Feedback When Training Pre-Service Native Language Teachers. In: Valeeva R (Ed) V International Forum on Teacher Education, Kazan Federal University, Russia. 29-31 May 2019. ARPHA Proceedings 1: 211-221. https://doi.org/10.3897/ap.1.e0196

2019г. - Eyubova, S. Application of developmental profile-3 in assessment, identification and referring children for special educational support. – SocioBrains. International scientific refereed online journal with impact factor. Issue 51, November 2018, pp. 119 – 124, ISSN: 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria; В: Събева, Г. Образователни направления в детската градина, на които се прави редукция на учебното съдържание // Сб. научни трудове „Иновации в образованието” – Пътуващ семинар Истанбул – Кушадъсъ – Измир (30.04.2019 – 07.05.2019), Шумен, 2019, с. 78–94, ISBN: 978-619-00-0996-2

2018г. - 2018г. - Еюбова, С., Невропсихологичен профил при деца със синдром на Даун - възможности за интервенция, Национална конференция по детска неврология, психиатрия и психология на развитието,София, 2010 Цитирано в: Тодорова, Е., Еюбова, С. Нумикон - иновативен метод за обучение по математика при деца със специални образователни потребности, Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", Т.ХХІІ D, УИ "Епископ Константин Преславски", ISSN 1314-6769, с.268-275, Шумен, 2018

2016г. - Еюбова, С., Симеонова М., Шишкова Н., Михайлова М., „Burn-out” – синдром и степен на проява при медицинските специалисти, сп.”Здравни грижи”,2006,бр.3, с.13-17 / Цитирано в: Цветкова, С. Caseload and Burnout in medical professionals. KNOWLEDGE-International Journal Scientific Papers Vol. 14.2, ISSN 1857-92, pp.600-605, 2016

2013г. - Еюбова, С., Аутизмът като предизвикателство в практиката, сп.”Практическа педиатрия”, с.6-7,бр.5, 2008 Цитирано в: Колева, Р., Грозданова Г., Станкова, Т., Василева, А. Разстройства от аутистичния спектър /ASDs/ – пътят към диагнозата и лечението, списание "GP News", 2013, бр.10

2013г. - 2008г. - Анастасов Ю., Г.Дейвис, И.Мавродиева, Ж.Ангелова, Н.Йорданова, К.Божикова, С. Еюбова, И.Миленкова. Проект за подобряване организацията и мултидисциплинарното лечение на вродените лицеви аномалии в България. Сборник ІІІ-ти Национален Конгрес на НСЛБ - 25-28 септември, Балчик, с.262-271, 2008 / Цитирано в: Матанова В., Е. Тодорова. Ръководство за прилагане на методика за оценка на образователните потребности на децата и учениците. Институт за психично здраве и развитие, С., 2013.

2008г. - Еюбова, С., Симеонова М., Шишкова Н., Михайлова М., „Burn-out” – синдром и степен на проява при медицинските специалисти, сп.”Здравни грижи”,2006,бр.3, с.13-17 Цитирано в: Тодорова, М., Михайлова В. Професионална удовлетвореност и психоемоционално прегаряне при медицински специалисти.Управление и образование, Том ІV (3) 2008

Други публикации

2018г. - Еюбова, С. , Тодоров, Ю. Мобилно приложение за специфичен за аутизъм скрининг за Android OS https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eubova.mchat

2016г. - Еюбова, С., Николов, Н. Burnout Q - оценка на синдрома на бърнаут / РЪКОВОДСТВО, издател Фондация "Хестия", 2016

2013г. - Еюбова, С. , Калибацева З. Българска адаптация на Developmental Profile-3, издател OS Bulgaria, 2013

2013г. - Матанова, В. , Еюбова С. Българска адаптация на CARS-2 - рейтинг скала за оценка на детския аутизъм, издател OS Bulgaria, 2013

2012г. - Еюбова, С. Българска адаптация на DENVER II - скрининг тест за детско развитие, издател OS Bulgaria, 2012

2012г. - Еюбова, С., Скрининг и оценка на детското развитие с DENVER II /постер/, Национална конференция по детска неврология, детска психиатрия и психология на развитието с международно участие, София, 2012

2010г. - Еюбова, С., Невропсихологичен профил при деца със синдром на Даун - възможности за интервенция /постер/, Национална конференция по детска неврология, психиатрия и психология на развитието,София, 2010