Преп д-р Ирина Борисова Стояноваабв

array(2) { ["bio"]=> array(8) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(319) "Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Музикална педагогика Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Предучилищна и начална училищна педагогика" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(505) "ДГ "Слънце" - гр. Павликени - музикален ръководител ДГ "Ален мак" - гр. Велико Търново - музикален ръководинел ДГ "Космонавт" - гр. Шумен - детски учител ДГ "Латинка" - гр. Шумен - детски учител СУ "Панайот Волов" - гр. Шумен - старши учител CУ "Сава Доброплодни" - гр. Шумен - старши учител" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(35) "преподавател - 2016 г." ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(106) "доктор по Теория на възпитанието и дидактика (ПУНУП) - 2018 г." ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(840) "Семинарни упражнения по Предучилищна педагогика Семинарни упражнения по Теория на възпитанието Лекции и Семинарни упражнения по Педагогика на ранното детство Суминерни упражнения по Предучилищно образование - актуални проблеми Семинарни упражнения по Конструиране и технологии Семинарни упражнения по Формиране на начална технологична култура в детската градина Хоспитиране, Текуща педагогическа практика и стажантска практика в детската градина" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(279) "Предучилищна и начална училищна педагогика, Технологично обучение и професионално образование, Теория на възпитанието, Педатгогика на ранното детство" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(859) "2019 -– Проект "Чуждоезиково обучение на преподавателите и докторантите в Шуменския университет" РД - 08-97/01.02.2019 г.; Сертификат за владеене на английски език, ниво В2+/12.10.2019 г. Юни 2018 г. – Проект "Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет" РД - 08-157/09.02.2018 г.; Сертификат за владеене на английски език, ниво В2/10.10.2018 г. Октомври 2018 г. - Обучителен семинар за базите данни - Scopus, ScienceDirect и Mendeley; Сертифакта за участие 18.10.2018 г." ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(592) "2017 - Вътрешноуниверситетски проект РД-08-88/03.02.2017 г. на катедра "ТОПО и ПУНУП" – „Образователни технологии”, 2018 - Проект № РД- 08-130/07.02.2018 г. на катедра „ТОПО и ПУНУП" – „Съвременни аспекти на образователния дискурс” 2019 г. Проект № РД-08-81/31.01.2019 г. на катедра "ТОПО и ПУНУП" – "Съвременни аспекти на педагогическата комуникация“" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
  Преп д-р Ирина Борисова Стоянова

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: ТЕХНОЛОГИЧНО ОБУЧЕНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

Кабинет: Корпус 2, стая 110 a

Телефон: 0898578776

Email: i.b.stoyanova@shu.bg

Приемно време: вторник, 10 - 12 часа

Завършен университет, специалност

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Музикална педагогика

Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Предучилищна и начална училищна педагогика

Месторабота преди постъпване в ШУ

ДГ "Слънце" - гр. Павликени - музикален ръководител

ДГ "Ален мак" - гр. Велико Търново - музикален ръководинел

ДГ "Космонавт" - гр. Шумен - детски учител

ДГ "Латинка" - гр. Шумен - детски учител

СУ "Панайот Волов" - гр. Шумен - старши учител

CУ "Сава Доброплодни" - гр. Шумен - старши учител

Заемани академични длъжности

преподавател - 2016 г.

Придобити научни степени

доктор по Теория на възпитанието и дидактика (ПУНУП) - 2018 г.

Водени лекции и/или упражнения

Семинарни упражнения по Предучилищна педагогика

Семинарни упражнения по Теория на възпитанието

Лекции и Семинарни упражнения по Педагогика на ранното детство

Суминерни упражнения по Предучилищно образование - актуални проблеми

Семинарни упражнения по Конструиране и технологии

Семинарни упражнения по Формиране на начална технологична култура в детската градина

Хоспитиране, Текуща педагогическа практика и стажантска практика в детската градина

Области на научни интереси

Предучилищна и начална училищна педагогика, Технологично обучение и професионално образование, Теория на възпитанието, Педатгогика на ранното детство

Специализации

2019 -– Проект "Чуждоезиково обучение на преподавателите и докторантите в Шуменския университет" РД - 08-97/01.02.2019 г.; Сертификат за владеене на английски език, ниво В2+/12.10.2019 г.

Юни 2018 г. – Проект "Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет" РД - 08-157/09.02.2018 г.; Сертификат за владеене на английски език, ниво В2/10.10.2018 г.

Октомври 2018 г. - Обучителен семинар за базите данни - Scopus, ScienceDirect и Mendeley; Сертифакта за участие 18.10.2018 г.

Участия в международни и национални научни проекти

2017 - Вътрешноуниверситетски проект РД-08-88/03.02.2017 г. на катедра "ТОПО и ПУНУП" – „Образователни технологии”,

2018 - Проект № РД- 08-130/07.02.2018 г. на катедра „ТОПО и ПУНУП" – „Съвременни аспекти на образователния дискурс”

2019 г. Проект № РД-08-81/31.01.2019 г. на катедра "ТОПО и ПУНУП" – "Съвременни аспекти на педагогическата комуникация“

Дисертации

2018г. - 2018г. – Стянова, И. Иновационните технологии във въззпитателно-образователния процес на 6 – 7-годишните деца, Шумен, 2018

Статии

2019г. - 2019г. - Стоянова, И. Иновационните технологии и мястото им в образованието. - В: Сборник научни трудове от пътуващ семинар Истанбул – Кушадасъ – Измир „Иновации в образованието“ (30.04.2019 г. – 07.05.2019 г. ). Шумен: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет. ИК „Фабер”, 2019, ISSN 2367-5721, ISBN: 978-619-00-0996-2,с. 156 – 163.

2019г. - 2019г. – Стоянова, И. Иновационните технологии през призмата на детското познание и мислене. Образование и технологии. Edukation and Tehnologies. 2019, http://www.edutechjournal.org, ISSN 1314-1791, с.

2019г. - 2019г. – Стоянова, И. Съвременни методи на обучение в предучилищна възраст. -В: Сборник научни трудове от Научно-практическа конференция "Предизвикателствата на съвремието и качеството на образованието", Шумен, 2019, ISBN 978-619-201-329-5

2019г. - 2019г. – Стоянова, И. Модел на иновационни образователни технологии в предучилищна възраст. Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”, Том XXIII D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2019, с. 457 – 466. ISSN 1314-6769

2019г. - 2019г. – Димитрова, Д., А. Д. Иванова-Неделчева, И. Стоянова. Иновативни техники по Човекът и обществото в четвърти клас. Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”, Том XXIII D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2019, с. 263 – 277. ISSN 1314-6769

2018г. - 2018г. - Сотиров, Ч., И. Стоянова, Социологическо проучване относно приложението на иновационните технологии в детската градина. // Сборник научни трудове „Съвременни аспекти на образователния дискурс“, УИ „Епископ Константин Преславски“, 2018, ISBN 978-619-201-262-5

2018г. - Стоянова, И., Ч. Сотиров, Игрови образователни технологии в предучилищна възраст, списание SocioBrains - Пътуващ семинар "Иновации в образованието" (Одрин – Чанаккале - Дидим) проведен от 27 април до 4 май, май, 2018, с. 39 – 47, ISSN 2367-5721, проект № РД-08-130/07.02.2018г. от параграф на фонда „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“

2018г. - .Stoyanova I.,Ch. Sotirov, Opinion survey the parents of the application of innovative tehnologies in the educational process of 6 – 7- year olds, Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”, Том XXII D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2018, с. 28 – 39. ISSN 1314-6769

2017г. - Стоянова, И. Начини за приложение на иновационни методи, технологии и подходи във възпитателно-образователния процес на 6-7 годишните деца, Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”, Том XXI D, Шумен, УИ "Епископ Константин Преславски", 2017, с. 314- 324.ISSN 1314-6769

2017г. - Стоянова, И. Лапбукът – иновационна технология в заниманията по интереси в началния етап на образование, Сборник „Образователни технологии”, УИ „Епископ Константин Преславски“, 2017, с. 66, ISBN 978-619-201-200-7

2017г. - Стоянова, И. Иновационен модел за усвояване на учебното съдържание от образователно направление „Околен свят” от 6 – 7-годишни деца, Сборник „Научни трудове на студенти и докторанти от педагогически факултет“, УИ „Епископ Константин Преславски“, 2017, с. 60 – 67, ISSN 1314-6769

2016г. - Стоянова, И.,Ч. Сотиров. Съвременни технологии в предучилищното образование, Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”, Том XX D, Шумен, УИ "Епископ Константин Преславски", 2016, с. 426- 437.ISSN 1314-6769

2016г. - Стоянова, И. Фактори определящи спецификата на процеса на обучение в ДГ, Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет, ISSN 1314-6769, 2016,с. 107-112 (български)

2016г. - Стоянова, И. Същност и характеристика на интерактивните методи в предучилищна възраст, Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет, ISSN 1314-6769, 2016, с. 101-106 (български)

Доклади

2019г. - Доклад Иновационните технологии през призмата на детското познание и мислене. – Национален научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, 21 – 23.08.2019, Бургас, 2019

2019г. - Доклад Съвременни методи на обучение в предучилищна възраст. – Научно-практическа конференция "Предизвикателствата на съвремието и качеството на образованието", 26-28 септември, 2019, Шумен, 2019

2019г. - Доклад Модел на иновационни образователни технологии в предучилищна възраст. – Научна конференция с международно участие „Съвременният дискурс в науката“, 18-20 октомври, 2019, Шумен, 2019

Цитирания

2019г. - 2019г. - Стоянова, И., Ч. Сотиров. Игрови педагогически технологии в предучилищна възраст. SocioBrains, ISSN 2367-5721, Issue 45, May 2018, pp. 39-47 Цитирано в: Петкова, С., Развитие на комбинаторните умения на децата от предучилищна възраст при моделиране с природни форми. – В: Сборник научни трудове от пътуващ семинар Истанбул – Кушадасъ – Измир „Иновации в образованието“ (30.04.2019 г. – 07.05.2019 г. ). Шуменски университет „Еп. К. Преславски”, Педагогиечски факултет, ИК „Фабер”, 2019, ISBN: 978-619-00-0996, с. 329-334

2019г. - 2019г. - Стоянова, И., Ч. Сотиров. Игрови педагогически технологии в предучилищна възраст. сп. SocioBrains, ISSN 2367-5721, Issue 45, May 2018, pp. 39-47 Цитирано в: Сотиров, Ч., За някои аспекти на готовността на детето за училище. – В: Сборник научни трудове от пътуващ семинар Истанбул – Кушадасъ – Измир „Иновации в образованието“ (30.04.2019 г. – 07.05.2019 г. ). Шуменски университет „Еп. К. Преславски”, Педагогиечски факултет, ИК „Фабер”, 2019, ISBN: 978-619-00-0996, с. 446-454

2019г. - 2019г. - Стоянова, И. Начини за приложение на иновационни методи, технологии и подходи във възпитателно-образователния процес на 6 – 7-годишните деца. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XXI D, Шумен, УИ "Епископ Константин Преславски", 2017 , pp. 314-324 Цитирано в: Сотиров, Ч.,. – В: Сборник научни трудове от пътуващ семинар Истанбул – Кушадасъ – Измир „Иновации в образованието“ (30.04.2019 г. – 07.05.2019 г. ). Шуменски университет „Еп. К. Преславски”, Педагогиечски факултет, ИК „Фабер”, 2019, ISBN: 978-619-00-0996, с. 446-454

2019г. - 2019г. - Стоянова, И. Начини за приложение на иновационни методи, технологии и подходи във възпитателно-образователния процес на 6 – 7-годишните деца. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XXI D, Шумен, УИ "Епископ Константин Преславски", 2017 , pp. 314-324 Цитирано в: Димитрова, Д. А. Иванова-Неделчева, И. Стоянова. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XXIII D, Шумен.УИ "Епископ Константин Преславски",2019, ISSN: 1314 – 6769, с. 263-277

2019г. - 2019г. - Стоянова, И. Начини за приложение на иновационни методи, технологии и подходи във възпитателно-образователния процес на 6 – 7-годишните деца. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XXI D, Шумен, УИ "Епископ Константин Преславски", 2017 , pp. 314-324 Цитирано в: Сотиров, Ч.. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XXIII D, Шумен.УИ "Епископ Константин Преславски",2019, ISSN: 1314 – 6769, с. 1048-1055

2019г. - 2019г. - Стоянова, И., Ч. Сотиров. Игрови педагогически технологии в предучилищна възраст. – сп. SocioBrains, ISSUE 45. 2018, pp. 41 Цитирано в: Сотиров, Ч. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XXIII D, Шумен.УИ "Епископ Константин Преславски", 2019, ISSN: 1314 – 6769, с. 1048-1055

2019г. - 2019г. Стоянова, И. Иновационните технологии и мястото им в образованието. – В: Сборник научни трудове от пътуващ семинар Истанбул – Кушадасъ – Измир „Иновации в образованието“ (30.04.2019 г. – 07.05.2019 г. ). Шумен: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет. ИК „Фабер”, 2019, ISSN 2367-5721, ISBN: 978-619-00-0996-2,с. 156 – 163. Цитирано в Добрева,С. Езиковото развитие на децата при прехода от подготвителни групи към първи клас – готовност в контекста на приемственост. – В: Сборник научни трудове от Научно-практическа конференция "Предизвикателствата на съвремието и качеството на образованието", Шумен, 2019, ISBN 978-619-201-329-5, с. 203 - 213