Преп д-р Ирина Борисова Стояноваабв

array(2) { ["bio"]=> array(8) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(319) "Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Музикална педагогика Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Предучилищна и начална училищна педагогика" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(505) "ДГ "Слънце" - гр. Павликени - музикален ръководител ДГ "Ален мак" - гр. Велико Търново - музикален ръководинел ДГ "Космонавт" - гр. Шумен - детски учител ДГ "Латинка" - гр. Шумен - детски учител СУ "Панайот Волов" - гр. Шумен - старши учител CУ "Сава Доброплодни" - гр. Шумен - старши учител" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(35) "преподавател - 2016 г." ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(106) "доктор по Теория на възпитанието и дидактика (ПУНУП) - 2018 г." ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(254) "Предучилищна педагогика Теория на възпитанието Конструиране и технологии Формиране на начална технологична култура в детската градина" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(220) "Предучилищна и начална училищна педагогика, Технологично обучение и професионално образование, Теория на възпитанието" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(547) "Юни 2018 г. – Проект "Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет" РД - 08-157/09.02.2018 г.; Сертификат за владеене на английски език, ниво В2/10.10.2018 г. Октомври 2018 г. - Обучителен семинар за базите данни - Scopus, ScienceDirect и Mendeley; Сертифакта за участие 18.10.2018 г." ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(486) "Вътрешноуниверситетски проект на катедра "ТОПО и ПУНУП" - „Образователни технологии”, РД-08-88/03.02.201 г. Изследователски проект „Съвременни аспекти на образователния дискурс“, РД-08-130/07.02.2018 г., финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски”; 2018 г." ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
  Преп д-р Ирина Борисова Стоянова

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: ТЕХНОЛОГИЧНО ОБУЧЕНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

Кабинет: Корпус 2, стая 110 a

Телефон: 0898578776

Email: i.b.stoyanova@shu.bg

Приемно време: вторник, 10 - 12 часа

Завършен университет, специалност

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Музикална педагогика

Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Предучилищна и начална училищна педагогика

Месторабота преди постъпване в ШУ

ДГ "Слънце" - гр. Павликени - музикален ръководител

ДГ "Ален мак" - гр. Велико Търново - музикален ръководинел

ДГ "Космонавт" - гр. Шумен - детски учител

ДГ "Латинка" - гр. Шумен - детски учител

СУ "Панайот Волов" - гр. Шумен - старши учител

CУ "Сава Доброплодни" - гр. Шумен - старши учител

Заемани академични длъжности

преподавател - 2016 г.

Придобити научни степени

доктор по Теория на възпитанието и дидактика (ПУНУП) - 2018 г.

Водени лекции и/или упражнения

Предучилищна педагогика

Теория на възпитанието

Конструиране и технологии

Формиране на начална технологична култура в детската градина

Области на научни интереси

Предучилищна и начална училищна педагогика, Технологично обучение и професионално образование, Теория на възпитанието

Специализации

Юни 2018 г. – Проект "Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет" РД - 08-157/09.02.2018 г.; Сертификат за владеене на английски език, ниво В2/10.10.2018 г.

Октомври 2018 г. - Обучителен семинар за базите данни - Scopus, ScienceDirect и Mendeley; Сертифакта за участие 18.10.2018 г.

Участия в международни и национални научни проекти

Вътрешноуниверситетски проект на катедра "ТОПО и ПУНУП" - „Образователни технологии”, РД-08-88/03.02.201 г.

Изследователски проект „Съвременни аспекти на образователния дискурс“, РД-08-130/07.02.2018 г., финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски”; 2018 г.

Дисертации

2018г. - Автореферат за получаване на образователна и научна степен „Доктор” по Теория на възпитанието и дидактика (ПУНУП) на тема: Иновационните технологии във възпитателно-образователния процес на 6 – 7-годишните деца, Шумен, 2018

2018г. - Стянова, И. Иновационните технологии във възпитателно-образователния процес на 6 – 7-годишните деца

Статии

2018г. - 2018г. - Сотиров, Ч., И. Стоянова, Социологическо проучване относно приложението на иновационните технологии в детската градина. // Сборник научни трудове „Съвременни аспекти на образователния дискурс“, УИ „Епископ Константин Преславски“, 2018, ISBN 978-619-201-262-5

2018г. - Стоянова, И., Ч. Сотиров, Игрови образователни технологии в предучилищна възраст, списание SocioBrains - Пътуващ семинар "Иновации в образованието" (Одрин – Чанаккале - Дидим) проведен от 27 април до 4 май, май, 2018, с. 39 – 47, ISSN 2367-5721, проект № РД-08-130/07.02.2018г. от параграф на фонда „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“

2018г. - .Stoyanova I.,Ch. Sotirov, Opinion survey the parents of the application of innovative tehnologies in the educational process of 6 – 7- year olds, Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”, Том XXII D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2018, с. 28 – 39. ISSN 1314-6769

2017г. - Стоянова, И. Начини за приложение на иновационни методи, технологии и подходи във възпитателно-образователния процес на 6-7 годишните деца, Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”, Том XXI D, Шумен, УИ "Епископ Константин Преславски", 2017, с. 314- 324.ISSN 1314-6769

2017г. - Стоянова, И. Лапбукът – иновационна технология в заниманията по интереси в началния етап на образование, Сборник „Образователни технологии”, УИ „Епископ Константин Преславски“, 2017, с. 66, ISBN 978-619-201-200-7

2017г. - Стоянова, И. Иновационен модел за усвояване на учебното съдържание от образователно направление „Околен свят” от 6 – 7-годишни деца, Сборник „Научни трудове на студенти и докторанти от педагогически факултет“, УИ „Епископ Константин Преславски“, 2017, с. 60 – 67, ISSN 1314-6769

2016г. - Стоянова, И.,Ч. Сотиров. Съвременни технологии в предучилищното образование, Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”, Том XX D, Шумен, УИ "Епископ Константин Преславски", 2016, с. 426- 437.ISSN 1314-6769

2016г. - Стоянова, И. Фактори определящи спецификата на процеса на обучение в ДГ, Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет, ISSN 1314-6769, 2016,с. 107-112 (български)

2016г. - Стоянова, И. Същност и характеристика на интерактивните методи в предучилищна възраст, Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет, ISSN 1314-6769, 2016, с. 101-106 (български)

Доклади

2019г. - 2019г. - Ирина Б. Стоянова – Иновационните технологии и мястото им в образованието – Сборник….. Пътуващ семинар „Иновации в образованието“, Пътуващ семинар на Педагогически факултет към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Истанбул- Кушадасъ – Измир, 29.04. - 07.05.2019 г.

2018г. - 2018г. - Стоянова, И., Ч. Сотиров, Игрови образователни технологии в предучилищна възраст. // Пътуващ семинар "Иновации в образованието" Одрин-Чанаккале-Дидим, Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“27.04.-04.05, 2018 г.