Преп. д-р Ергиджан Осман Алиндер-Исмаиловаабв

array(2) { ["bio"]=> array(5) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(205) "ШУ "Епископ Константин Преславски", магистърска програма Лингвистика и превод, специалност Английска филология" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(413) "Организатор във Функционален деканат „Чуждестранни студенти, специализанти и докторанти” към ТУ - Варна - 2003-2008 Преподавател по английски език в Професионална техническа гимназия „Симеон Велики” - гр. Велики Преслав - 2001-2002" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(142) "ОНС "Доктор" по Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) - 2018 г." ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(125) "Практически английски език I част Практически английски език II част" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(842) "Тракийски университет, Одрин, Турция - 2015 г. Анкарски университет, Анкара, Турция - 2012 г. Тренинг на представители на студентските организации от ЕС – Букурещ`2007 Участие в европейски младежки семинар, организиран от Галатасарай университета, Истанбул, Турция – 2006 г. Европейски тренинг за млади лидери „Лидерство и лидерски качества” – Истанбул 2006 г. Стаж в Университет Зийген, Германия (август – октомври 2005 г.) Европейски семинар – Дебрецен, Унгария (2004 г.)" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Преп. д-р  Ергиджан Осман Алиндер-Исмаилова

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: ТЕХНОЛОГИЧНО ОБУЧЕНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

Кабинет: Корпус 2, стая 304

Телефон: 054/830365, вътр.263

Email: alinder@shu.bg

Приемно време: четвъртък: 14-16 ч.

Завършен университет, специалност

ШУ "Епископ Константин Преславски", магистърска програма Лингвистика и превод, специалност Английска филология

Месторабота преди постъпване в ШУ

Организатор във Функционален деканат „Чуждестранни студенти, специализанти и докторанти” към ТУ - Варна - 2003-2008

Преподавател по английски език в Професионална техническа гимназия „Симеон Велики” - гр. Велики Преслав - 2001-2002

Придобити научни степени

ОНС "Доктор" по Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) - 2018 г.

Водени лекции и/или упражнения

Практически английски език I част

Практически английски език II част

Специализации

Тракийски университет, Одрин, Турция - 2015 г.

Анкарски университет, Анкара, Турция - 2012 г.

Тренинг на представители на студентските организации от ЕС – Букурещ`2007

Участие в европейски младежки семинар, организиран от Галатасарай университета, Истанбул, Турция – 2006 г.

Европейски тренинг за млади лидери „Лидерство и лидерски качества” – Истанбул 2006 г.

Стаж в Университет Зийген, Германия (август – октомври 2005 г.)

Европейски семинар – Дебрецен, Унгария (2004 г.)

Дисертации

2018г. - Интеркултурната комуникация в сферата на висшето образование

Монографии

2019г. - Алиндер-Исмаилова, Е. Социални аспекти на интеркултурното взаимодействие в образователната среда.Шумен, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 146 с., 2019, ISBN 978-619-201-340-0.

Статии

2019г. - Алиндер-Исмаилова, Е. Комуникация, технологии и компетенции - предпоставки за успешна интеграция.- In: SocioBrains, International scientific online journal, Issue 53, January 2019, pp. 19– 24, Publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721.

2019г. - Алиндер-Исмаилова, Е. Интеркултурни проекти и взаимодействия в образователната среда. - В: Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски" - 35 години Педагогически факултет, т. XXIII D, ISSN 1314 – 6769, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”: Шумен, 2019, с. 356-366.

2018г. - Алиндер-Исмаилова, Е. Културната и етническата идентичности - фактори, влияещи върху взаимодействието между представителите от различните култури в университетската среда.- В: Съвременни аспекти на образователния дискурс, ISBN 978-619-201-262-5, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”: Шумен, 2018, с. 18-29.

2017г. - Алиндер-Исмаилова, Е. Ethnical and Cultural Identity Within the Educational Area.- In: SocioBrains, International scientific online journal, Issue 31, March 2017, pp. 158 – 162, Publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721.

2017г. - Алиндер-Исмаилова, Е. Some Theoretical Aspects of the Intercultural Education Area within the Context of the Socialization and Personal Development. В: Издательский дом «Буки-Веди», Москва, 2017, ISBN 978-5-4465-0936-2, с. 1-5.

2017г. - Алиндер-Исмаилова, Е. Особености на взаимодействието между представителите на различни култури в образователната среда. В: Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски” - Иновации в образованието, т. XXI D, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”: Шумен, 2017, с. 261-268.

2017г. - Алиндер-Исмаилова, Е. Интеркултурни компетентности и особености на комуникацията в сферата на висшето образование. В: Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогическия факултет, ISSN 1314-6769, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”: Шумен, 2017, с. 37-46.

2016г. - Алиндер-Исмаилова, Е. Интеркултурното образователно пространство в контекста на социализация на личността. В: Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски” - Иновации в образованието, т. XX D, Унив. издат. “Епископ Константин Преславски”: Шумен, 2016, с.362-370.

Доклади

2019г. - Алиндер-Исмаилова, Е. Интеркултурни проекти и взаимодействия в образователната среда - Научна конференция с международно участие „Съвременният дискурс в науката“, Педагогически факултет на Шуменския университет, 18.10.-20.10.2019 г., Шумен

2017г. - Особености на взаимодействието между представителите на различни култури в образователната среда - Научна конференция с международно участие "Иновации в образованието", Педагогически факултет на Шуменския университет, 27-29.10.2017 г., Шумен.

2017г. - Интеркултурни компетентности и особености на комуникацията в сферата на висшето образование - Докторантска конференция "Иновации в образованието", Педагогически факултет на Шуменския университет, Шумен.

2016г. - Интеркултурното образователно пространство в контекста на социализация на личността - Юбилейна научна конференция с международно участие "Иновации в образованието", Педагогически факултет на Шуменския университет, 30.09-02.10.2016 г., Шумен.

Цитирания

2019г. - Алиндер-Исмаилова, Е. Комуникация, технологии и компетенции - предпоставки за успешна интеграция.- In: SocioBrains, International scientific online journal, Issue 53, January 2019, pp. 19– 24, Publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721. Цитирано в: Добрева, С. Грешките в текстовете на студентите с педагогически профил в ракурсите на констативността и на перспективността – В: Годишник на ПФ, Т. ХXІІІ D 35 години ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, ISSN 1314 – 6769, 2019 - (български език).

2019г. - Алиндер-Исмаилова, Е., Социални аспекти на интеркултурното взаимодействие в образователната среда, Шумен, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 146 с., 2019, ISBN 978-619-201-340-0 Цитирано в: Ivanova, V., Population age in Bulgaria - trends and policies, SocioBrains, www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, Issue 63, November 2019, pp. 71-82, 2019, p. 77, ISSN 2367-5721 (online), (SJIF = 5.985) – (български език).

2019г. - Алиндер-Исмаилова, Е., Интеркултурни компетентности и особености на комуникацията в сферата на висшето образование, Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет, Шумен, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2017, с. 37-46, ISSN 2367-5764 Цитирано в: Ivanova, V., Population age in Bulgaria - trends and policies, SocioBrains, www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, Issue 63, November 2019, pp. 71-82, 2019, p. 80, ISSN 2367-5721 (online), (SJIF = 5.985) – (български език).

2019г. - Алиндер-Исмаилова, Е., Интеркултурни проекти и взаимодействия в образователната среда, Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, т. XXIIID, 35 години Педагогически факултет, Велико Търново, Издателство „Фабер“, 2019, с. 356-366, ISSN 1314-6769 Цитирано в: Ivanova, V., Population age in Bulgaria - trends and policies, SocioBrains, www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, Issue 63, November 2019, pp. 71-82, 2019, p. 80, ISSN 2367-5721 (online), (SJIF = 5.985) – (български език).