Гл. ас. д-р Мая Димитрова Коноваабв

array(2) { ["bio"]=> array(7) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(188) "Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", специалност: Българска филология, ОКС "Магистър"" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(327) "Офис на обществения посредник в община Шумен - технически сътрудник в. "24 часа" - кореспондент в. "Труд" - кореспондент Телевизия Шумен - главен редактор "Север Изток" ООД - репортер" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(224) "Главен асистент в катедра "Социална работа", Педагогически факултет, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(32) "ОНС "доктор" - 2016 г." ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(39) "Социална комуникация" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(70) "Социална работа Социална комуникация" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(994) "2013 г. - Иновационни практики в домове за стари хора, № РД-08-293/15.03.2013 г., (университетски) 2014 г. - Иновационни практики в социално-педагогическата работа, № РД-08-260/14.03.2014 г., (университетски) 2015 г. - Иновационни практики с деца в риск, № РД-08-299/12.03.2015 г., (университетски) 2016 г. - Социално-педагогически практики при деца със специални образователни потребности., № РД-08-132/08.02.2016 г., (университетски) 2016 - 2017 по Проект № BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза 1, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г." ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Гл. ас. д-р  Мая Димитрова Конова

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: СОЦИАЛНА РАБОТА

Кабинет: Корпус 2, стая 403

Телефон: 0889 969 001

Email: m.konova@shu.bg

Приемно време: сряда, от 10 до 12 часа

Завършен университет, специалност

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", специалност: Българска филология, ОКС "Магистър"

Месторабота преди постъпване в ШУ

Офис на обществения посредник в община Шумен - технически сътрудник

в. "24 часа" - кореспондент

в. "Труд" - кореспондент

Телевизия Шумен - главен редактор

"Север Изток" ООД - репортер

Заемани академични длъжности

Главен асистент в катедра "Социална работа", Педагогически факултет, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Придобити научни степени

ОНС "доктор" - 2016 г.

Водени лекции и/или упражнения

Социална комуникация

Области на научни интереси

Социална работа

Социална комуникация

Участия в международни и национални научни проекти

2013 г. - Иновационни практики в домове за стари хора, № РД-08-293/15.03.2013 г., (университетски)

2014 г. - Иновационни практики в социално-педагогическата работа, № РД-08-260/14.03.2014 г., (университетски)

2015 г. - Иновационни практики с деца в риск, № РД-08-299/12.03.2015 г., (университетски)

2016 г. - Социално-педагогически практики при деца със специални образователни потребности., № РД-08-132/08.02.2016 г., (университетски)

2016 - 2017 по Проект № BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза 1, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Статии

2015г. - Konova, M., Nature of the social conflicts, SocioBrains, Issue 12, August 2015, pp. 106-113, ISSN 2367-5721, (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 2015

2015г. - Konova, M., The Ombudsmans role in overcoming social conflicts, SocioBrains, Issue 12, August 2015, pp. 100-105, ISSN 2367-5721, (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 2015

2015г. - Konova, M., Social Protection Of Bulgarian Citizens By Norms Of The European Social Charter, Issue 15, November 2015, pp. 51-61, ISSN 2367-5721, (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 2015

2015г. - Konova, M., Ombudsman Institutions In Countries In Transition From Totalitarianism To Democracy, Issue 16, December 2015, pp. 54-62, ISSN 2367-5721, (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 2015

2015г. - Konova, M., The Ombudsmans practice in developed democracies. Theoretical study., Issue 16, December 2015, pp. 67-75, ISSN 2367-5721, (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 2015