Ст. преп. д-р Крум Стойчев Миневабв

array(2) { ["bio"]=> array(8) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(93) "1994 – 1999 – Шуменски университет “Еп.К.Преславски”" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(122) "2000 – Преподавател по физическо възпитание - ПМГ “Н.Попович” Шумен" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(97) "2002 – ШУ “Епископ Константин Преславски” – асистент" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(79) "2018 – образователна и научна степен "доктор"" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(238) "Плуване (от 2002), Физическо възпитание и спорт (от 2002), Водни спортове (от 2003), Футбол (от 2004), Стратегии на научните изследвания (от 2005)." ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(58) "Завършен курс за воден спасител" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(3307) "2008-„Структура на спортно- рекреативните потребности на студентите от ШУ“ЕП. К. Преславски“ и оптимизиране на подходите, средствата, формите и методите за тяхното удовлетворяване“, ръководител- проф. Н. Йорданова; №РД-07 964/09.06.2008 г. 2009-„Разработване на модели за организация и подготовка на студентите в спортно- състезателна дейност и модулно обучение съобразно ДОИ“, ръководител- доц. д-р Ст. Базелков; №РД-05 248/11.03.2009 г. 2010-„Спортно усъвършенстване и състезателна дейност на студентите от ШУ“ЕП. К. Преславски“, ръководител- проф. Н. Йорданова; №РД-07 1000/29.03.2010 г. 2010- Международен проект „Училища без дискриминация“- №JLS/2008/FRAG/AG/124130-CE-0306237/00-05 с партньорството на Института по правата на човека- Кралство Дания 2011-„Методически аспекти в обучението по ритмика и танци“, ръководител- доц. д-р Ст. Базелков; №РД-05 189/07.03.2011 г. 2012-„Иновации в подготовката по спортни игри на студентите от специалност „Физическо възпитание“, ръководител- доц. д-р Ст. Базелков; №РД-05 284/15.03.2012 г. 2013-“Оптимизиране на извънаудиторните спортни дейности“ , ръководител- доц. д-р Ст. Базелков; №РД-08 297/15.03.2013 г. 2013- Национален Проект „Студентски практики“- 2013 г. 2014- "Проблеми на обучението по водни спортове", ръководител- проф. Н. Йорданова; №РД-08-255/14.03.2014 г. 2015-"Организация и управление на спорта в детската градина и училище"", ръководител- доц. д-р Ст. Базелков; №РД-08-296/12.03.2015 г. 2016-„Спортно-педагогически аспекти на обучението по физическо възпитание”, ръководител- гл. ас. д-р Ч. Стойчев; №РД-08-136/08.02.2016 г. 2017- Международен проект “Football3 for Respect!” (2017) co-funded by the Erasmus + Programme: Not-For-Profit European Sport Events, Project Number 579748-EPP-1-2016-2-DE-SPO-SCP 2017- Национален Проект „Студентски практики“- 2017 г. 2017- "Актуални проблеми на спортно-педагогическия процес в образователната система и спорта" вх.№ РД-08-89/03.02.2017 г. 2018- "Превенция на агресията чрез спорт" вх.№ РД-08-134/07.02.2018 г." ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(129) "Ръководител на отбора по Футбол към ШУ "Епископ Константин Преславски"" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Ст. преп. д-р  Крум Стойчев Минев

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Кабинет: Корпус 2, стая СК

Телефон: 054 830365 вътр. 108

Email: krum.minev@shu.bg

Приемно време: К1 - вторник- 12-14 ч..; К2 - четвъртък - 11-13 ч.;

Завършен университет, специалност

1994 – 1999 – Шуменски университет “Еп.К.Преславски”

Месторабота преди постъпване в ШУ

2000 – Преподавател по физическо възпитание - ПМГ “Н.Попович” Шумен

Заемани академични длъжности

2002 – ШУ “Епископ Константин Преславски” – асистент

Придобити научни степени

2018 – образователна и научна степен "доктор"

Водени лекции и/или упражнения

Плуване (от 2002), Физическо възпитание и спорт (от 2002), Водни спортове (от 2003), Футбол (от 2004), Стратегии на научните изследвания (от 2005).

Специализации

Завършен курс за воден спасител

Участия в международни и национални научни проекти

2008-„Структура на спортно- рекреативните потребности на студентите от ШУ“ЕП. К. Преславски“ и оптимизиране на подходите, средствата, формите и методите за тяхното удовлетворяване“, ръководител- проф. Н. Йорданова; №РД-07 964/09.06.2008 г.

2009-„Разработване на модели за организация и подготовка на студентите в спортно- състезателна дейност и модулно обучение съобразно ДОИ“, ръководител- доц. д-р Ст. Базелков; №РД-05 248/11.03.2009 г.

2010-„Спортно усъвършенстване и състезателна дейност на студентите от ШУ“ЕП. К. Преславски“, ръководител- проф. Н. Йорданова; №РД-07 1000/29.03.2010 г.

2010- Международен проект „Училища без дискриминация“- №JLS/2008/FRAG/AG/124130-CE-0306237/00-05 с партньорството на Института по правата на човека- Кралство Дания

2011-„Методически аспекти в обучението по ритмика и танци“, ръководител- доц. д-р Ст. Базелков; №РД-05 189/07.03.2011 г.

2012-„Иновации в подготовката по спортни игри на студентите от специалност „Физическо възпитание“, ръководител- доц. д-р Ст. Базелков; №РД-05 284/15.03.2012 г.

2013-“Оптимизиране на извънаудиторните спортни дейности“ , ръководител- доц. д-р Ст. Базелков; №РД-08 297/15.03.2013 г.

2013- Национален Проект „Студентски практики“- 2013 г.

2014- "Проблеми на обучението по водни спортове", ръководител- проф. Н. Йорданова; №РД-08-255/14.03.2014 г.

2015-"Организация и управление на спорта в детската градина и училище"", ръководител- доц. д-р Ст. Базелков; №РД-08-296/12.03.2015 г.

2016-„Спортно-педагогически аспекти на обучението по физическо възпитание”, ръководител- гл. ас. д-р Ч. Стойчев; №РД-08-136/08.02.2016 г.

2017- Международен проект “Football3 for Respect!” (2017) co-funded by the Erasmus + Programme: Not-For-Profit European Sport Events, Project Number 579748-EPP-1-2016-2-DE-SPO-SCP

2017- Национален Проект „Студентски практики“- 2017 г.

2017- "Актуални проблеми на спортно-педагогическия процес в образователната система и спорта" вх.№ РД-08-89/03.02.2017 г.

2018- "Превенция на агресията чрез спорт" вх.№ РД-08-134/07.02.2018 г.

Организационна дейност

Ръководител на отбора по Футбол към ШУ "Епископ Константин Преславски"

Дисертации

2018г. - „Актуални проблеми и тенденции на училищното физическо възпитание и спорт в Шуменски регион“

Учебници

2003г. - Водни спортове.-Пловдив, 2003. в съавторство

Учебни помагала

2015г. - Водни спортове. "Фабер", 2015, ISBN 978 619-00-0244-4, в съавторство с проф.Н.Йорданова, Ч.Стойчев, М.Базелков и С.Акерски, с. 6.

Статии

2018г. - Проблемът за агресивността през погледа на учителите по физическо възпитание и спорт// Сборник научни трудове от пътуващ семинар Одрин – Чанаккале – Дидим, Турция, (27.04.2018 - 04.05.2018), Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет “Иновации в образованието”, ISSN 2367-5721, ISSUE 45, MAY 2018, Шумен, 2018, с. 75.

2017г. - Проучване на отношението на учениците от 5. – 8. клас към физическото възпитание и спорта в градовете Шумен и Смядово// Сборник научни трудове от пътуващ семинар Италиански езера – Лугано, Швейцария (29.04.2017 - 7.05.2017), Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет “Иновации в образованието”, ISSN 2367-5721, Шумен, 2017, с. 127.

2017г. - Училищното физическо възпитание и спорт в град Шумен през погледа на учениците от 5. – 8. клас // Спорт и наука, №2, София, 2017 г., с. 189.

2017г. - Проблемът за агресивността на състезателите по футбол. Годишник на ШУ Т. XXI D ПФ, Шумен, 2017, с. 374.

2016г. - Отношение на учениците към училищното физическо възпитание и спорта в град Шумен // Сборник научни трудове, Пътуващ семинар Белград- Любляна- Италианска ривиера- Загреб, 03-10.05.2016 г., с. 155.

2015г. - Отношение на родителите към училищното физическо възпитание и спорт в град Шумен // Сборник научни трудове, Пътуващ семинар Шумен- Одрин- Измир- Чешме- Шумен, 04-09.05.2015 г., с. 197.

2014г. - Оценяване на студенти в групи по спорт - футбол в ШУ „Еп. К. Преславски”// Сборник научни трудове, Пътуващ семинар Шумен- Белград- Будапеща- Прага- Братислава, 05-11.05.2014 г., с. 173

2013г. - Възникване и развитие на физическото възпитание и спорта като компонент на образователната система в България// Сборник научни трудове, Пътуващ семинар Шумен- Будапеща- Виена, 16.05-20.05.2013, с. 125.

2012г. - Минев, К Изследване на зависимостта между статуса в отбора и социалните качества на спортистите// Сборник научни трудове, Пътуващ семинар Шумен- Риека- Венеция, 28.04-03.05.2012, в съавторство с П. Лазарова, с. 125.

2012г. - Оценяване на студенти в групи по спорт волейбол от ШУ“ЕП. К. Преславски“ //Сборник научни доклади. Университетско издателство, Шумен, 28-30.09.2012, в съавторство с Ч. Стойчев и А. Божкова, с. 267.

2011г. - Минев, К Учителите по „Физическо възпитание и спорт“- важен фактор за изграждане на интерес към спорта у подрастващите// III-та Международна конференция, В. Търново, 27-28.10.2011, в съавторство с Ч. Стойчев, с. 342.

2010г. - Минев, К Физическите упражнения- надеждно средство за борба с гръбначните деформации при 6-7 год. деца//Сборник научни доклади. Университетскоиздателство, Шумен, 2010, в съавторство с Н. Йорданова, Т. Симеонова и В. Маргаритова, с. 81

2010г. - Минев, К Оценка за качеството на обучение в магистърска програма “Физическо възпитание и спорт в училище” в ШУ”Еп. К. Преславски”, София, 2010, всъавторство с Т. Симеонова, с. 299

2009г. - Минев, К Измерване на ефективността в дефанзивните функции при 15-16 год. футболисти//Сборник научни доклади. Университетско издателство, Шумен, 2009,с. 100

2009г. - Минев, К Състояние на физическата годност на новоприети студенти в Шуменски Университет през учебната 2008/ //Сборник научни доклади. Университетскоиздателство, Шумен, 2009, в съавторство с Н. Йорданова, Т. Симеонова и Н. Карадочева, с. 55

2009г. - Минев, К Модели за усъвършенстване на модулното обучение//Спорт и наука. София, 2009, в съавторство с Т. Симеонова, с. 73

2009г. - Минев, К Обема и интензивността като фактори за увеличаване на тренировъчните натоварвания//Международна конференция, В. Търново, 5-6.11. 2009, всъавторство с П. Лазарова

2009г. - Минев, К Сравнителен анализ на успеваемостта на студентите от ШУ”Еп. К. Преславски” по дисциплината “Спорт” //Международна конференция, В. Търново,5-6.11. 2009, в съавторство с Н. Йорданова и Т. Симеонова

2007г. - Минев, К Ефективност във футболната игра//Научен семинар "Европейски стандарти в спортното образование", Враца, 15-16.03.2007, с. 104

2007г. - Минев, К Лидерството в спортния отбор //Спорт и наука. С. 2007, с. 249

2007г. - Минев, К Повишаване ефективността на обучението по спортни игри в третия учебен час по физическо възпитание и спорт//Международна конференция, В.Търново, 18-19.11.2007, с. 119

2006г. - Минев, К Проучване върху влиянието на агресията за успеха в спортните единоборства (при 15-16 годишни футболисти)//Сборник научни доклади. Университетскоиздателство, Шумен, 2006, с. 315

2006г. - Минев, К Примерно поурочно разпределение на модул “Спортни игри – футбол” за прогимназиален етап на основна образователна степен// IV научно-практическаконференция по ФВС, Варна, 2006, с.115

2004г. - Минев, К Спортно-подготвителните игри като средство за придобиване на начални спортни умения по тенис на маса и развиване на физическите качества надецата от предучилищна възраст. //Сборник доклади юбилейна конференция, посветена на 20 годишнината на ПФ, 2004,с.322

Цитирания

2018г. - Минев, К. цитиран от Симеонова, Т., в доклад – „Ниво на агресия при спортуващи и неспортуващи ученици". стр. 252, публикуван в Сборник научни трудове от пътуващ семинар Одрин – Чанаккале – Дидим, Турция, (27.04.2018 - 04.05.2018), Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет “Иновации в образованието”, ISSN 2367-5721, ISSUE 45, MAY 2018, Шумен, 2018, същият е посочен и в списъка на използваната литература на с. 255

2017г. - Минев, К. цитиран от Борисов, Л., в доклад – „Проучване на отношението на учениците от гимназиалния етап към занимания с физическо възпитание и спорт". стр. 139, публикуван в "Спорт и наука" брой 6, 2017, същият е посочен и в списъка на използваната литература на с. 148