Гл. ас. д-р Чавдар Лучиянов Милковабв

array(2) { ["bio"]=> array(10) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(368) "1996 - ШУ "Епископ К. Преславски", специалност Социална педагогика ШУ "Епископ К. Преславски", Магистърска програма "Социални дейности" ШУ "Епископ К. Преславски", Магистърска програма "Социална педагогика" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(134) "Община Търък, Англия, главен специалист в Дирекция "Социално подпомагане"" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(36) "2017 - главен асистент" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(419) "2012 - образователната и научна степен „доктор“. Област на висше образование: 1. Педагогически науки. Професионално направление: 1. 2. Педагогика. Научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика“ (Социална работа с мигранти)" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(174) "Социална работа с бежанци и мигранти със специалности Социални дейности и Социална педагогика" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(216) "Лекционни курсове пред мигрантски общности в Англия по проблемите на социалната интеграция и гражданската адаптация" ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(103) "Мениджмънт; Социални проблеми на миграцията и бежанците" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(217) "2010-2011 Университет Норич, Англия - двугодишна следдипломна специализация на тема: "Социална работа с бежанци и мигранти"" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(129) "Главен експерт в Дирекция "Социално подпомагане", община Търък - Англия" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(75) "Общност на социалните работници в Англия" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Гл. ас. д-р  Чавдар Лучиянов Милков

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: СОЦИАЛНА И СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

Кабинет: Корпус 2, стая 309

Телефон: 054830365, вътр. 118

Email: ch.milkov@shu.bg

Приемно време: петък – първа седмица от 14,00–15,00

Завършен университет, специалност

1996 - ШУ "Епископ К. Преславски", специалност Социална педагогика

ШУ "Епископ К. Преславски", Магистърска програма "Социални дейности"

ШУ "Епископ К. Преславски", Магистърска програма "Социална педагогика

Месторабота преди постъпване в ШУ

Община Търък, Англия, главен специалист в Дирекция "Социално подпомагане"

Заемани академични длъжности

2017 - главен асистент

Придобити научни степени

2012 - образователната и научна степен „доктор“. Област на висше образование: 1. Педагогически науки. Професионално направление: 1. 2. Педагогика. Научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика“ (Социална работа с мигранти)

Водени лекции и/или упражнения

Социална работа с бежанци и мигранти със специалности Социални дейности и Социална педагогика

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Лекционни курсове пред мигрантски общности в Англия по проблемите на социалната интеграция и гражданската адаптация

Области на научни интереси

Мениджмънт; Социални проблеми на миграцията и бежанците

Специализации

2010-2011 Университет Норич, Англия - двугодишна следдипломна специализация на тема: "Социална работа с бежанци и мигранти"

Заемани ръководни позиции

Главен експерт в Дирекция "Социално подпомагане", община Търък - Англия

Членства в научни организации

Общност на социалните работници в Англия

Дисертации

2012г. - Милков, Ч. (2012). Социално-педагогически проблеми на миграцията.

Монографии

2016г. - Милков, Ч. (2016). Мениджмънт на социалните дейности. Антос. София. ISBN 978-954-8665-98-8. В съавторство с Г. Колев

2015г. - Милков, Ч. (2015). Социална адаптация и гражданска интеграция на мигрантите във Великобритания. Антос. София. 124 с. ISBN 978-954-8665-85-8.

2014г. - Милков, Ч. (2014). Поведението на мениджъра в процеса на управление (Опит за социално-психологически анализ), Растер ЕООД, С., 2014,164 с. ISBN 978-954-9454-78-9.

2013г. - Милков, Ч. (2013). Миграцията и миграционните процеси в живота на човечеството. Юни Експрес. София. 202 с. ISBN 978-954-9454-74-1

Статии

2017г. - Милков, Ч. (2017). Социалните предизвикателства пред Европейския съюз, породени от глобалната миграционна вълна. Традиционни и иновационни подходи в социалната педагогика. Сборник научни трудове. ШУ „Епископ Константин Преславски“. ISBN 978-619201-211-3.

2017г. - Милков, Ч. (2017). Социален мениджмънт- същност и особености. Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Том XXI D. УИ „Епископ Константин Преславски“. Шумен. C. 781-788. ISSN 1314-6769.

2016г. - Милков, Ч. (2016). Готовността за професионален труд- отговорност на личността и университета. Стратегии на образователната и научна политика. Кн. 6. С. 592-607. ISSN 1310-0270 (Print); ISSN 1314-8575 (Online).

2016г. - Милков, Ч. (2016). Европейски образователни политики в областта на ученето през целия живот и обучението на възрастни. Сборник статии: „Психологията в служба на обществото“. Издателство „ИВИС“. Велико Търново. С. 30-43. ISBN 978-619-205-036-8

2016г. - Милков, Ч. (2016). Психолого-педагогически проблеми при деца на родители с разтрогнат брак. Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Том XX D. УИ „Епископ Константин Преславски“. Шумен. C. 1020-1026. ISNN 1314-6769

2015г. - Милков, Ч. (2015). Пътят към професията- стратегия за бъдещето на личността и обществото. Стратегии на образователната и научната политика. Kн. 3. C. 280-300. ISSN 1310-0270 (Print); ISSN 1314-8575 (Online).

2015г. - Милков, Ч. (2015). Индивид и личност-пътят на социализация. Психолого-педагогическое знание в контексте современности: теория и практика. Сборник статей. Международное академическое сотрудничество. Самарский филиал МГПУ. Самара. C. 116-126. УДК 159.9 БКК 88.

2015г. - Милков, Ч. (2015). Същност и специфика на неформалното обучение. Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Том XIX D. УИ „Епископ Константин Преславски“. Шумен. C. 985-994. ISNN 1314-6769

2015г. - Милков, Ч. (2015). Глобализацията и гражданското общество. Научна конференция „Новите предизвикателства пред съвременната информационна сигурност“ на Национален военен университет. Факултет „Артилерия, ПВО и НИС“. Шумен. С. 120-132. ISBN 978-954-9681-65-9

2015г. - Милков, Ч. (2015). Гражданското общество и усъвършенстването на управленските процеси. Научна конференция „Новите предизвикателства пред съвременната информационна сигурност“ на Национален военен университет. Факултет „Артилерия, ПВО и НИС“. Шумен. С. 133-144. ISBN 978-954-9681-65-9

2015г. - Милков, Ч. (2015). Социализация на индивида в съвременното общество. Научна конференция „Новите предизвикателства пред съвременната информационна сигурност“ на Национален военен университет. Факултет „Артилерия, ПВО и НИС“. Шумен. С. 145-153. ISBN 978-954-9681-65-9

2014г. - Милков, Ч. (2014). Добри практики на Англия в областта на миграционната политика и възможностите за приложението им в България. Научна конференция „Новата парадигма за сигурност в киберпространството“ на Национален военен университет. Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“. Шумен. C. 121-128. ISBN 978-954-9681-49-9

2014г. - Милков, Ч. (2014). Взаимоотношенията „Държава-Гражданско общество“. Научна конференция „Новата парадигма за сигурност в киберпространството“ на Национален военен университет. Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“. Шумен. C. 128-140. ISBN 978-954-9681-49-9

2014г. - Милков, Ч. (2014). Социално-педагогически проблеми на съвременните миграционни процеси. Сборник „Психологията за хуманизация и демократизация на образованието“. УИ „Епископ Константин Преславски“. Шумен. C. 34-52. ISBN 978-954-577-862-9

2014г. - Милков, Ч. (2014). Поведение на мениджъра в процеса на управление. Сборник „Психологията за хуманизация и демократизация на образованието“. УИ „Епископ Константин Преславски“. Шумен. C. 53-74. ISBN 978-954-577-862-9

2014г. - Милков, Ч. (2014). Същност и етапи в развитието на гражданското общество. Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Том XVIII D. УИ „Епископ Константин Преславски“. Шумен. C. 767-774. ISNN 1314-6769.

2014г. - Милков, Ч. (2014). Функции на гражданското общество. Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Том XVIII D. УИ „Епископ Константин Преславски“. Шумен. C. 775-783. ISNN 1314-6769

2014г. - Милков, Ч. (2014). Роли, функции и качества в социално-психологическата характеристика на мениджъра. Научна сесия 2014 г. на Национален Военен университет. Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“. Шумен. C. 168-177. ISSN 1314-1953.

2014г. - Милков, Ч. (2014). Мотивацията като фактор за управление на поведението и дейността на мениджъра. Сборник научни трудове „Аспекти на социално-педагогическата работа (теория и практика)“. Антос. Шумен. C. 176-190. ISBN 978-954-8665-83-4

2011г. - Милков, Ч. (2011). Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) и информационната среда- фактори за развитие на интелектуалния потенциал на студентите. Международна научно-практическа конференция „Преподаване, учене и качество във висшето образование-2011”. Международно висше бизнес училище-Ботевград. Издателство на МВБУ. Ботевград. C. 794-806. ISBN 978-954-9432-42-10

2011г. - Милков, Ч. (2011). Преговорите като средство за разрешаване на конфликта. Международна Юбилейна научна конференция с международно участие „40 години Шуменски университет”. Сборник научни трудове. УИ „Епископ Константин Преславски“. Шумен. C. 744-751. ISBN 978-954-577-582-6

2011г. - Милков, Ч. (2011). Модели и стратегии на преговаряне. Международна Юбилейна научна конференция с международно участие „40 години Шуменския университет”. Сборник научни трудове. УИ „Епископ Константин Преславски“. Шумен. C. 736-743. ISBN 978-954-577-582-6.

2011г. - Милков, Ч. (2011). Специфика на миграционните процеси в Европа през XXI век. Научна конференция „Новата парадигма за сигурност в киберпространството“ на Национален военен университет. Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“. Шумен. C. 114-121. ISBN 978-954-9681-49-9

2010г. - Милков, Ч. (2010). Международни правни документи, регулиращи миграционните процеси в света. Иновации в образованието. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”. УИ „Епископ Константин Преславски“. Шумен. C. 404-407. ISBN 978-954-400-298-5

2010г. - Милков, Ч. (2010). Социална адаптация и гражданска интеграция на мигрантите в Англия. Иновации в образованието. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”. УИ „Епископ Константин Преславски“. Шумен. C. 408-411. ISBN 978-954-400-298-5

2010г. - Милков, Ч. (2010). Образованието на деца мигранти. Международна юбилейна научна конференция, посветена на 25-годишнината на Педагогическия факултет на ВТУ „Свети свети Кирил и Методий”. Издателство „Фабер“. Велико Търново. С. 246-250. ISBN 978-954-400-422-4

2010г. - Милков, Ч. (2010). Социална интеграция и гражданска адаптация на деца-мигранти чрез обучението и възпитанието в училище. Образование. Kн. 6. C. 69-77. ISSN 0861-475X

2010г. - Милков, Ч. (2010). Фактори и причини, стимулиращи международната принудителна миграция. Докторантски форум „Докторантите в диалог с науката”. Юго-Западен университет „Неофит Рилски”. Издателство на ЮЗУ. Благоевград. C. 142-155. ISBN 978-954-680-695-6

2009г. - Милков, Ч. (2009). Социална интеграция и гражданска адаптация на мигрантите. Русенски университет „Ангел Кънчев”. Научни трудове. Том 48. Серия 10. Филиал Силистра. Майски научни четения. Издателство на РУ. Русе. C. 68-72. ISBN 1311-3321

2009г. - Милков, Ч. (2009). Социално-педагогически и образователни проблеми при работата с мигранти. Русенски университет „Ангел Кънчев”. Научни трудове. Том 48. Серия 6. 2. Педагогика и психология. Издателство на РУ. Русе. C. 168-172. ISBN 1311-3321

2009г. - Милков, Ч. (2009). Социална адаптация и гражданска интеграция на мигрантите чрез обучението и възпитанието във ВУЗ. Международна научно-практическа конференция „Висшето икономическо образование- изследване, обучение, иновации”. Международно висше бизнес училищe-Ботевград. Издателство на МВБУ. Ботевград. C. 531-540. ISBN 978-954-9432-37-4.

2006г. - Милков, Ч. (2006). Водене на преговори в културален контекст. Международна научно-практическа конференция „Конкурентни стратегии във висшето образование”. Международно висше бизнес училище-Ботевград. Издателство на МВБУ Ботевград. С. 230-240. ISBN 954-9432-16-5.

2006г. - Милков, Ч. (2006). Рискови фактори за поведението в юношеска възраст. Четвърта есенна научна конференция на ФПНП при СУ „Свети Климент Охридски”. Издателство „Веда Словена-ЖГ“. София. C. 587-592. ISBN 954-8510-97-9.

2005г. - Милков, Ч. (2005). Реализация на конкурентни стратегии при подготовката на висши икономически кадри. Международна научно-практическа конференция „Съвременното обучение по икономика и мениджмънт”. Международно висше бизнес училище- Ботевград. Издателство на МВБУ Ботевград. С. 313-320. ISBN 954-9432-05-X.

2005г. - Милков, Ч. (2005). Фактори за формиране на девиантно поведение у децата. Трета есенна научна конференция на ФНПП при СУ „Свети Климент Охридски”. Издателство „Веда Словена-ЖГ“. София. С. 466-468. ISBN 954-8510-92-8

2004г. - Милков, Ч. (2004). Трудното дете като потенциален носител на девиантност. Юбилейна международна научна конференция, посветена на 20-годишнината на Педагогическия факултет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Том ІІІ „Образование и изкуство”. УИ „Епископ Константин Преславски”. Шумен. С. 14-19. ISBN 954-577-217-4.

2004г. - Милков, Ч. (2004). Икономически детерминанти на девиантното поведение у децата. Втора есенна научна конференция на ФНПП на СУ „Свети Климент Охридски”. Издателство „Веда Словена-ЖГ“. София. С. 486-487. ISBN 954-8510-87-1.

2004г. - Милков, Ч. (2004). Корекционно-възпитателната работа при деца с девиантно поведение. Международна конференция „Предизвикателствата пред образованието и науката в контекста на глобализацията”. Бургаски свободен университет. Издателство на БСУ. Бургас. С. 161-166. ISBN 954-9370-12-7.

Цитирания

2016г. - Цитиран в: Милков, Л. (2016). От пригодност за труд към професионално майсторство: психологически и педагогически условия. Научни трудове на УНСС. Том I. ISSN 0861-9344.

2015г. - Цитиран в: Петров, П. Р. (2015). Педагогическото познание в сложния спектър на науките за образованието. Педагогика. Кн. 8. ISSN 1314- 8540 (Online)

2014г. - Цитиран в: Сотиров, Ч. (2014). Системата „Двигателна активност“- фактор за социализацията на децата от предучилищна възраст. УИ „Епископ Константин Преславски“. Шумен. ISBN 978-619-201-003-1

2014г. - Цитиран в: Милков, Л. (2014). Синдромът „Неприемане на Другия“ и другостта във философско-педагогически план. Стратегии на образователната и научна политика. Кн. 6. ISSN 134-8575 (Online).