Ас. д-р Камен Мариус Теофиловабв

array(2) { ["bio"]=> array(9) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(250) "2002 г. Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" ;магистър в специалност "Педагогика на обучението по изобразително изкуство"" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(618) "16.08.2010 – 18.10.2011 - Бертони ООД, Индустриална зона – гр.Шумен - Реклама– дизайн и фотография 12.09.2004 – 30.06.2005 год.СУ „Йоан Екзарх Български”, Шумен - преподавател по ИИ 20.10.2002 – 10.09.2003 - ІІ основно училище „Д-р Петър Берон”, Шумен - преподавател по ИИ 10.10.2002 – 10.09.2003 - ПГ по телекомуникации, ПГ по строителство и VІ основно училище-преподавател ИИ" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(16) "асистент" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(370) "2018 г. „доктор“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…., докторска програма „Методика на обучението по изобразително изкуство“" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(1150) ""Теория и методика на обучението по изобразително изкуство" "Теория и методика на обучението по изобразително изкуство за деца с интелектуална недостатъчност" "Теория и методика на обучението по изобразително изкуство в началното училище" "Диагностика на детската изобразителна дейност" "Психологически аспекти в изобразителната дейност при деца със специални образователни потребности" "Методика на обучението по изобразително изкуство" "Нетрадиционни и алтернативни форми на изобразителна дейност" "Хоспитиране" "Текуща педагогическа практика" "Преддипломна педагогическа практика" "Туризъм, алпинизъм, ориентиране"" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(105) "Методика Визуални изкуства Фотография Живопис Графика" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(601) "„АРТ-ателие” №РД-108-139/08.02.2016 г. – ръководител: Проф. д-р Благомир Кирилов Папазов „Студио-АРТ” №РД-08-292/12.03.2015 г. – ръководител: Проф. д-р Благомир Кирилов Папазов „Изкуство-традиции-иновации“ №РД-08-84/03.02.2017 г. – ръководител: проф. Валери Христов Чакалов "Формат А 4 +" №РД-08-84/03.02.2017 г. – ръководител: проф. Валери Христов Чакалов" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(165) "Отговорник по качеството и научно-изследователската, и художествено-творческата дейност." ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(63) "Дружество на шуменските художници" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Ас. д-р  Камен Мариус Теофилов

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА, ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА

Кабинет: Корпус 2, стая 201

Телефон: 054 830 365 / вътр. 134

Email: k.teofilov@shu.bg

Приемно време: вторникот 11.00 до 13.00 часа

Завършен университет, специалност

2002 г. Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

;магистър в специалност "Педагогика на обучението по изобразително изкуство"

Месторабота преди постъпване в ШУ

16.08.2010 – 18.10.2011 - Бертони ООД, Индустриална зона – гр.Шумен - Реклама– дизайн и фотография

12.09.2004 – 30.06.2005 год.СУ „Йоан Екзарх Български”, Шумен - преподавател по ИИ

20.10.2002 – 10.09.2003 - ІІ основно училище „Д-р Петър Берон”, Шумен - преподавател по ИИ

10.10.2002 – 10.09.2003 - ПГ по телекомуникации, ПГ по строителство и VІ основно училище-преподавател ИИ

Заемани академични длъжности

асистент

Придобити научни степени

2018 г. „доктор“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…., докторска програма „Методика на обучението по изобразително изкуство“

Водени лекции и/или упражнения

"Теория и методика на обучението по изобразително изкуство"

"Теория и методика на обучението по изобразително изкуство за деца с интелектуална недостатъчност"

"Теория и методика на обучението по изобразително изкуство в началното училище"

"Диагностика на детската изобразителна дейност"

"Психологически аспекти в изобразителната дейност при деца със специални образователни потребности"

"Методика на обучението по изобразително изкуство"

"Нетрадиционни и алтернативни форми на изобразителна дейност"

"Хоспитиране"

"Текуща педагогическа практика"

"Преддипломна педагогическа практика"

"Туризъм, алпинизъм, ориентиране"

Области на научни интереси

Методика

Визуални изкуства

Фотография

Живопис

Графика

Участия в международни и национални научни проекти

„АРТ-ателие”

№РД-108-139/08.02.2016 г. – ръководител: Проф. д-р Благомир Кирилов Папазов

„Студио-АРТ”

№РД-08-292/12.03.2015 г. – ръководител: Проф. д-р Благомир Кирилов Папазов

„Изкуство-традиции-иновации“

№РД-08-84/03.02.2017 г. – ръководител: проф. Валери Христов Чакалов

"Формат А 4 +"

№РД-08-84/03.02.2017 г. – ръководител: проф. Валери Христов Чакалов

Организационна дейност

Отговорник по качеството и научно-изследователската, и художествено-творческата дейност.

Членства в научни организации

Дружество на шуменските художници

Статии

2018г. - Теофилов 2018: Теофилов, К. Нови тенденции в алпинизма. – В: Сборник с доклади от Научна конференция "Иновации в образованието" на ПФ на ШУ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2018. стр. 340-345

2017г. - Теофилов 2017: Теофилов, К. Креативността и креативните прояви като аспект на новите учебни програми за 5. и 6. клас на средното училище. – В: Сборник с научни трудове от Пътуващ семинар „Иновации в образованието” на ШУ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2017.

2017г. - Теофилов 2017: Теофилов, К. Някои приложения на програмата Photoshop в часовете по изобразително изкуство в средното училище. – В: Сборник с доклади от Научната конференция „Иновации в образованието“ на ПФ на ШУ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2017.

2016г. - Теофилов 2016: Теофилов, К. Метаморфози на естетическото възприятие. – В: Кръгла маса на ПФ на ШУ „Епископ Константин Преславски” на тема: „Естетически ценности и възпитание” (09.04.2016), Шумен, 2016.

2015г. - Теофилов 2015: Теофилов, К. Психологически аспекти на творческия процес. – В: Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски” (25 – 27.09.2015), Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2015, с. 542 – 546.

2015г. - Теофилов 2015: Теофилов, К. Трансформация на традиционните схващания за качеството на изкуството по отношение на фактора време. – В: Доклади от Международната научна конференция „Изкуство и живот“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2015.

2015г. - Теофилов 2015: Теофилов, К. За някои зависимости между авангардното изкуство и алтернативните форми на обучението по изобразително изкуство. – В: Сборник с научни трудове от Пътуващ семинар „Иновации в образованието” на ШУ „Епископ Константин Преславски” (04.05.2015 – 09.05.2015), Шумен: Фабер, 2015, с. 136 – 141.

2014г. - Теофилов 2014: Теофилов, К. За някои зависимости между експресивните натури и експресивния рисунък. – В: Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски” (25 – 27.09.2014), Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2014.

Доклади

2019г. - 2019г. – Теофилов, К, Провеждане на конферанс в обучението по изобразително изкуство в средното училище. Принципи, пропуски и насоки – Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“, том ХХIII D, УИ „Епископ Константин Преславски“, 2019 c. 478-482, ISSN 1314 67-69

2019г. - 2019г. – Теофилов, К, Приложението на мултимедийна презентацияв часовете по изобразително изкуство в преддипломната педагогическа практика на студентите от специалности ПНУП, НУПЧЕ и ПОИИ – средство за повишаване на образните представи на учениците в средното училище . Сборник научни трудове от Пътуващ семинар Истанбул-Кушадасъ-Измир „Иновации в образованието“, 30.04.-07.05.2019. Шумен: Фабер, 2019, стр. 186-189

Художествено-творчески дейности

2019г. - 2019г. - Пролетен салон на ДШХ, май 2019, ХГ „Елена Карамихайлова“, Шумен

2019г. - 2019г. - Изложба „Магистри и преподаватели“, 13 май 2019, Салон за изкуства на Радио Варна, Варна

2019г. - 2019г. - Изложба на преподаватели и студенти от Катедра ВИТМ, Тракийски университет, Одрин, април 2019

2019г. - 2019г. - Международна изложба „Салон на графика малък формат. 5-то издание. България, Кипър, Германия, Италия, Молдавия, Полша, Румъния, Сърбия, Турция, 21-20 май 2019, Галерия „Университетска“, ШУ

2019г. - 2019г. - "Код Визуално” Юбилейна изложба по случай 25-годишнината от основаването на Катедра ВИТМ, 22.02.2019, ХГ „Никола Маринов“, Търговище

2019г. - Самостоятелна изложба „Елементи“ – ХГ „Елена Карамихайлова“ гр. Шумен, 22.10.2019 г. Проект реализиран след участие в конкурс на Общински фонд „Култура“ при Община Шумен

2018г. - 08.02.2018 г. - Участие в груповата изложба "Moment" в Pinelo Art Gallery, Истанбул, Турция

2018г. - Пролетен салон на ДШХ, май 2018, ХГ "Елена Карамихайлова" - Шумен

2018г. - Изложба на преподаватели и студенти от катедра ВИТМ н Националния университет по изкуствата - Букурещ, Румъния (ноември 2018)

2017г. - 23.02.2017 г. – Участие в изложба на студенти и преподаватели в Градската художествена галерия „Никола Маринов“, гр. Търговище.

2017г. - 19.04.2017 г. – участие в изложба на студенти и преподаватели в Градската художествена галерия, гр. Добрич.

2017г. - 21.04.2017 г. – Участие в Пролетен салон на изкуствата в ГХГ „Елена Карамихайлова“, гр. Шумен.

2017г. - Изработване на корица за монография, Малчева 2017: Малчева, Т. Открояващи се моменти при българските обичайно-обредни практики. Шумен, 2017.

2017г. - Изработване на корица за монография, Малчева 2017: Малчева, Т. Българският фолклор в песни. Шумен, 2017.

2017г. - Изработване на корица за монография, Малчева 2017: Малчева, Т. Български народен двуглас. Шумен, 2017.

2017г. - 25.09.2017 - Участие в изложба "Съвременни шуменски художници" на Групата на шуменските художници.

2017г. - Участие в каталог „Съвременни шуменски художници“

2017г. - Изработване на корица за книгата „Черковно-училищната борба (1868-1903)“ – издание на НЧ „Самообразование – 1897“ гр. В. Преслав.

2017г. - Изработване на корица за книгата „Планини и хора“ на Стефан Попов – изд. „Славена", София.

2017г. - 20.12.2017 г. – Участие в Зимния салон на изкуствата в ГХГ „Елена Карамихайлова“, гр. Шумен.

2016г. - 8.12.2016 г. – Участие в изложба „Морето ни „не“ е до колене“ на студенти и преподаватели в Дома на хумора и сатирата, гр. Габрово.

2006г. - Самостоятелна фотоизложба в НЧ "Напредък" гр. Шумен.