Преп. Диляна Вичева Андоноваабв

array(2) { ["bio"]=> array(6) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(607) "Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 2006г. висше образование степен бакалавър; специалност - Специална педагогика /Логопедия/ - редовно обучение 2010г. висше образование степен магистър; специалност - Педагогическа рехабилитация на умствената изостаналост /задочно обучение/" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(51) "Регионален център - гр.Шумен" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(155) "Лятна практика Текуща педагогическа практика Преддипломна педагогическа практика" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(141) "В областта на специалната педагогика Логопедия - теория и методи на корекция" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(1737) ""Групова терапия при деца с комуникативни нарушения" - 07.04.2011г. "Монтесори педагогика и приложението й в работата с деца" - 31.10.2011г. "Иновации в работата на деца с увреждания Методи на корекционно въздействие" - 20.04.2012г. "Комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в предучилищна и начална училищна възраст" - 12.05.2012г. "Арт техники за развитие на индивидуалността" - 27.10.2012г. "Насоки и съдържание на работата по преодоляване на езиково-речевите нарушения при децата и учениците в предучилищна и начална училищна възраст" - 11.04.2013г. "Дислексия" - 23.05.2013г. "Професионален стрес и съхранение на ресурсния учител" "Подходи за работа с деца с разтройство на вниманието и хиперактивност" - 08.11.2014г. "Съвременни педагогически модели на обучение и интегриране на деца смножество увреждания" - 24.04.2015г. "Работа с родители на деца със специални образователни потребности" - 16.06.2015г. "Методи и практики, подпомагащи обучението и общуването с проблемни деца" - 05.12.2015г." ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(882) "Университетски проект "Ролята на извънучилищните дейности в социализацията на деца със специални образователни потребности", катедра "Специална педагогика" при Педагогически факултет на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", РД-08-87/03.02.2017г. Университетски проект „Специфични и неспецифични нарушения на способността за учене”, Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-128/07.02.2018 г." ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Преп.  Диляна Вичева Андонова

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: СОЦИАЛНА И СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

Кабинет: Корпус 2, стая 306 А

Телефон: 0899112280

Email: d.andonova@shu.bg

Приемно време: сряда - от 11.00 до 13.00ч.

Завършен университет, специалност

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 2006г. висше образование степен бакалавър; специалност - Специална педагогика /Логопедия/ - редовно обучение

2010г. висше образование степен магистър; специалност - Педагогическа рехабилитация на умствената изостаналост /задочно обучение/

Месторабота преди постъпване в ШУ

Регионален център - гр.Шумен

Водени лекции и/или упражнения

Лятна практика

Текуща педагогическа практика

Преддипломна педагогическа практика

Области на научни интереси

В областта на специалната педагогика

Логопедия - теория и методи на корекция

Специализации

"Групова терапия при деца с комуникативни нарушения" - 07.04.2011г.

"Монтесори педагогика и приложението й в работата с деца" - 31.10.2011г.

"Иновации в работата на деца с увреждания Методи на корекционно въздействие" - 20.04.2012г.

"Комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в предучилищна и начална училищна възраст" - 12.05.2012г.

"Арт техники за развитие на индивидуалността" - 27.10.2012г.

"Насоки и съдържание на работата по преодоляване на езиково-речевите нарушения при децата и учениците в предучилищна и начална училищна възраст" - 11.04.2013г.

"Дислексия" - 23.05.2013г.

"Професионален стрес и съхранение на ресурсния учител"

"Подходи за работа с деца с разтройство на вниманието и хиперактивност" - 08.11.2014г.

"Съвременни педагогически модели на обучение и интегриране на деца смножество увреждания" - 24.04.2015г.

"Работа с родители на деца със специални образователни потребности" - 16.06.2015г.

"Методи и практики, подпомагащи обучението и общуването с проблемни деца" - 05.12.2015г.

Участия в международни и национални научни проекти

Университетски проект "Ролята на извънучилищните дейности в социализацията на деца със специални образователни потребности", катедра "Специална педагогика" при Педагогически факултет на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", РД-08-87/03.02.2017г.

Университетски проект „Специфични и неспецифични нарушения на способността за учене”, Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-128/07.02.2018 г.

Статии

2017г. - Преддипломната практика на студентите от специалност - специална педагогика през учебната 2016-2017 година (в съавт. с Г. Кирилова)// Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", Том XXI D, УИ "Епископ Константин Преславски"; Ш., 2017 г., ISBN: 1314-6769