Преп. д-р Николай Янков Николовабв

array(2) { ["bio"]=> array(7) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(238) "НСА "Васил Левски"- Треньор фехтовка,бакалавър,2007 г ШУ "Еп. Константин Преславски" гр. Шумен ; магистър: Спец. Социални дейности; 2009г." ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(308) "Ученическа спортна школа “Хан Крум”-Шумен. Вид на дейността и сферата на работа-Спорт - учебно тренировъчни занимания по фехтовка. Заемана длъжност-Учител по фехтовка." ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(24) "Преподавател" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(270) "2018 г. ОНС "Доктор", Област на висше образование 1. Педагогически науки, ПН 1.2. Педагогика, ДП "Теория на възпитанието и дидактика" /Социална педагогика/." ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(28) "Фитнес Плуване" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(86) "Социлана педагогика, Фехтовка, Социална работа" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(106) "2018 г., помощник-ректор в ШУ "Епископ Константин Преславски"" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Преп. д-р  Николай Янков Николов

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Кабинет: Корпус 1, стая 108

Телефон: 054 830 350

Email: n.j.nikolov@shu.bg

Приемно време:

Завършен университет, специалност

НСА "Васил Левски"- Треньор фехтовка,бакалавър,2007 г

ШУ "Еп. Константин Преславски" гр. Шумен ; магистър: Спец. Социални дейности; 2009г.

Месторабота преди постъпване в ШУ

Ученическа спортна школа “Хан Крум”-Шумен. Вид на дейността и сферата на работа-Спорт - учебно тренировъчни занимания по фехтовка. Заемана длъжност-Учител по фехтовка.

Заемани академични длъжности

Преподавател

Придобити научни степени

2018 г. ОНС "Доктор", Област на висше образование 1. Педагогически науки, ПН 1.2. Педагогика, ДП "Теория на възпитанието и дидактика" /Социална педагогика/.

Водени лекции и/или упражнения

Фитнес

Плуване

Области на научни интереси

Социлана педагогика, Фехтовка, Социална работа

Заемани ръководни позиции

2018 г., помощник-ректор в ШУ "Епископ Константин Преславски"

Статии

2017г. - Nikolov, N., Polyfunctionality of music in physical education, SocioBrains, Issue 34, June 2017, pp. 5-10, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2017 (co - authored by B.Takvoryan-Solakyan)

Доклади

2018г. - Nikolov, N „Социализация чрез спорт в детско-юношеска възраст“ В. Търново, ISSN 2534-9317, МНК Педагогическото образование – традиции и съвременност, Ай анд Би, електронен сборник на сайта на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

2018г. - Nikolov, N., Interactive innovative methods in the social works, SocioBrains, Issue 42, February 2018, pp. ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, 2018

2018г. - Nikolov, N., THEN NEW PEDAGOGICAL AREA IN TRAINING IN FENCING, SocioBrains, Issue 45, May 2018, pp. 155-157, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2018.

2017г. - Николов, Н., Социални функции на фехтовката в детско-юношеска възраст, В: Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", Том XXI D, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", с. 518-523, ISSN 1314-6769, Шумен, 2017

2016г. - Николов, Н., Развитие на фехтовката в гр. Шумен в периода от 1951 г. до 1997 г., Том XXI D, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", с. 691-965, ISSN 1314-6769, Шумен, 2017