Доц. д-р Силвия Димитрова Салтирова-Радковаабв

array(2) { ["bio"]=> array(9) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(320) "Софийски университет "Св. Климент Охридски", магистър по специалност "Право" Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", магистър по специалност "Социални дейности"" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(75) "Агенция по заетостта, главен юрисконсулт" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(40) "Главен асистент - 2016 г." ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(99) "Доктор по право (Административно право и процес) - 2013 г." ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(296) "1. Социално законодателство и социална защита 2. Трудово и осигурително право 3. Основи на държавата и правото 4. Държавно и местно управление 5. Наказателно право" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(183) "административно право, наказателно право, социална защита на деца, социална защита на рискови групи" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(195) "1. Управление на проектния цикъл - 2012 г. 2. Търговска медиация - 2013 г. 3. Възлагане на обществени поръчки - 2014 г." ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(2316) "Национални проекти: 1. Национален проект на Агенция по заетостта, Проект BG051PO001 – 2.1.11 „Аз мога”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 2009-2013 2. Национален проект на Агенция по заетостта, Проект BG051PO001-1.1.01 „Ш@нс за реализация на младежите в България“. 2011-2012 3. Национален проект на Агенция по заетостта, Проект BG051PO001 – 2.2.01 „По-близо до работа”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 2011-2014 4. Национален проект на Агенция по заетостта, Проект BG051PO001 – 1.2.02 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент 3”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. 2012-2014 Вътрешноуниверситетски проекти: Проект на Катедра Социални дейности № РД-08-131 за 2018 г. на тема "Стимулиране към научно творчество на студенти и докторанти от специалност "Социални дейности" Проект № РД – 08-85/03.02.2017 „Практико-приложни аспекти на социалната работа с група в обучението на социални работници” „Областен (общински) ситуационен център при управление на кризи „Методология за оценка на критичната инфраструктура на общинско ниво”, № РД05-174/25.02.2011, Ръководител: доц. Радослав Узунов, кат. УСС, ФТН при Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, 2011 г." ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(64) "Член на съюза на учените в България" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Доц. д-р  Силвия Димитрова Салтирова-Радкова

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: СОЦИАЛНА РАБОТА

Кабинет: Корпус 2, стая 400А

Телефон:

Email: s.radkova@shu.bg

Приемно време:

Завършен университет, специалност

Софийски университет "Св. Климент Охридски", магистър по специалност "Право"

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", магистър по специалност "Социални дейности"

Месторабота преди постъпване в ШУ

Агенция по заетостта, главен юрисконсулт

Заемани академични длъжности

Главен асистент - 2016 г.

Придобити научни степени

Доктор по право (Административно право и процес) - 2013 г.

Водени лекции и/или упражнения

1. Социално законодателство и социална защита

2. Трудово и осигурително право

3. Основи на държавата и правото

4. Държавно и местно управление

5. Наказателно право

Области на научни интереси

административно право, наказателно право, социална защита на деца, социална защита на рискови групи

Специализации

1. Управление на проектния цикъл - 2012 г.

2. Търговска медиация - 2013 г.

3. Възлагане на обществени поръчки - 2014 г.

Участия в международни и национални научни проекти

Национални проекти:

1. Национален проект на Агенция по заетостта, Проект BG051PO001 – 2.1.11 „Аз мога”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 2009-2013

2. Национален проект на Агенция по заетостта, Проект BG051PO001-1.1.01 „Ш@нс за реализация на младежите в България“. 2011-2012

3. Национален проект на Агенция по заетостта, Проект BG051PO001 – 2.2.01 „По-близо до работа”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 2011-2014

4. Национален проект на Агенция по заетостта, Проект BG051PO001 – 1.2.02 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент 3”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. 2012-2014

Вътрешноуниверситетски проекти:

Проект на Катедра Социални дейности № РД-08-131 за 2018 г. на тема "Стимулиране към научно творчество на студенти и докторанти от специалност "Социални дейности"

Проект № РД – 08-85/03.02.2017 „Практико-приложни аспекти на социалната работа с група в обучението на социални работници”

„Областен (общински) ситуационен център при управление на кризи „Методология за оценка на критичната инфраструктура на общинско ниво”, № РД05-174/25.02.2011, Ръководител: доц. Радослав Узунов, кат. УСС, ФТН при Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, 2011 г.

Членства в научни организации

Член на съюза на учените в България

Дисертации

2013г. - Салтирова-Радкова, С. „Проблеми и механизми за усъвършенстване на нормативно-правните основи на децентрализираната и деконцентрираната изпълнителна власт". Дисертация за придобиване на образователната и научна степен „доктор”, Защитена Благоевград, 2013

Монографии

2017г. - Салтирова-Радкова, С. „Социална защита в България: Административноправни аспекти“, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2017, ISBN 978-619-201-174-1

Учебници

2017г. - Салтирова-Радкова, С. „Държавно и местно управление“, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2017, ISBN 978-619-201-171-0

2017г. - Салтирова-Радкова, С. „Социално законодателство и социална защита: Социално подпомагане и интеграция“, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2017, ISBN 978-619-201-173-4

2017г. - Салтирова-Радкова, С. „Социално законодателство и социална защита: Заетост, дискриминация и защита“, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2017, ISBN 978-619-201-178-9

Учебни помагала

2018г. - Илиева, С., С. Салтирова-Радкова, Ж. Жечев "Наръчник по академично писане за студенти и докторанти", УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2018, ISBN 978-619-201-233-5

Статии

2019г. - Saltirova-Radkova, S. "Conditions for Providing International Protection Under the Current Bulgarian Legislation", SocioBrains, Issue 57, May 2019, pp. 48-52, ISSN 2367-5721, (online), www.sociobrains.com

2017г. - Saltirova-Radkova, S. "State Ppower as a Constitutive Element of the State", SocioBrains, Issue 31, March 2017, pp. 139-142, ISSN 2367-5721, (online), www.sociobrains.com

2017г. - Saltirova-Radkova, S. "The Principle of Seperation of Powers", SocioBrains, Issue 31, March 2017, pp. 143-145, ISSN 2367-5721, (online), www.sociobrains.com

2017г. - Saltirova-Radkova, S. "The Challenges in Defining the Concept of Social Exclusion", Law Review, Issue 3, March 2017, pp. 40-44, ISSN 2534-9449

2017г. - Saltirova-Radkova, S. "The Executive Power - Concept and Definition", SocioBrains, Issue 32, April 2017, pp. 74-79, ISSN 2367-5721, (online) www.sociobrains.com

2017г. - Saltirova-Radkova, S. "Decentralization of Social Services in Bulgaria - Expectations and Reality", SocioBrains, Issue 32, April 2017, pp. 70-73, ISSN 2367-5721, (online) www.sociobrains.com

2017г. - Saltirova-Radkova, S. “The control over the state administration – guarantee for expedient and lawful activity of the executive authorities” // SocioBrains (online), issue 33, May 2017, pp. 80 – 89, ISSN 2367-5721 (online) www.sociobrains.com.

2017г. - Saltirova-Radkova, S. “Relations between the executive bodies and the local government bodies” // SocioBrains (online), issue 33, May 2017, pp. 60 – 79, ISSN 2367-5721 (online) www.sociobrains.com.

2017г. - Салтирова-Радкова, С. „Предизвикателствата при дефиниране на понятието „социално изключване“ // Правен преглед, бр. 3, март 2017, с. 34 – 39 (на български език), 40 – 44 (на английски език), ISSN 2534-9449.

2017г. - Saltirova-Radkova, S. “Child protection system: General characteristics of the Bulgarian legislation in the field” // SocioBrains (online), issue 30, February 2017, pp. 77 – 84, ISSN 2367-5721 (online) www.sociobrains.com.

2017г. - Saltirova-Radkova, S. “The legislative process in Bulgaria: Basic principles” // SocioBrains (online), issue 30, February 2017, pp. 72 – 76, ISSN 2367-5721 (online) www.sociobrains.com.

2017г. - Saltirova-Radkova, S. “Terms and conditions for placement of juveniles and minors in correctional boarding schools and socio-pedagogical boarding schools” // Годишник на Факултета по технически науки към ШУ „Епископ Константин Преславски“, 2017

2016г. - Салтирова-Радкова, С. Д. Договорът за военна служба според действащото българско законодателство. Сборник научни трудове НВУ “В. Левски” – Факултет “Артилерия, ПВО и КИС” Шумен, 2016

2016г. - Салтирова-Радкова, С. Д. Престъпленията срещу малолетни и непълнолетни като заплаха за сигурността на страната. Сборник научни трудове НВУ “В. Левски” – Факултет “Артилерия, ПВО и КИС” Шумен, 2016

2016г. - Салтирова-Радкова, С. Д. Статут на държавните служители в Министерството на вътрешните работи. Сборник научни трудове НВУ “В. Левски” – Факултет “Артилерия, ПВО и КИС” Шумен, 2016

2016г. - Saltirova-Radkova, S. Functions and Powers of the Executive Authorities and Local Self-Government in the Area of Social Assistance, SocioBrains, Issue 18, February 2016, pp. 70-74, ISSN 2367-5721, (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2016

2011г. - Салтирова-Радкова, С. „Контрол върху дейността на административните органи в условията на децентрализация“, Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2011 г.

Доклади

2017г. - Saltirova-Radkova, S. “State sovereignty: The effect of the EU membership on the understanding of the state sovereignty” // Proceedings of VII International scientific conference “Actual problems of humanities”, Kramatorsk, June 2017, pp. 67 – 69, ББК 60.5+74+80+87.3+88.3.

2015г. - Салтирова-Радкова, С. „Конституционна уредба на местното самоуправление в България“, доклад от Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски“, Велико Търново, 2015 г.

2015г. - Салтирова-Радкова, С. „Освобождаване от наказателна отговорност на непълнолетни лица“, доклад от Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски“, Велико Търново, 2015 г.

2015г. - Салтирова-Радкова, С. „Правна уредба на ограничителната заповед по българското наказателно-процесуално право в контекста на новия Закон за европейската заповед за защита“, доклад от Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски“, Велико Търново, 2015 г.

2014г. - Салтирова-Радкова, С. „Понятие за функции в сферата на държавното управление. Видове функции на органите на изпълнителната власт“, Сб-к НТ от Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски“, Велико Търново, 2014 г.

2014г. - Салтирова-Радкова, С. „Функции и правомощия на органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление в областта на отбраната и на вътрешните работи“, Сб-к НТ от Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски“, Велико Търново, 2014 г.

2013г. - Салтирова-Радкова, С. „Особености при възлагане на обществени поръчки, свързани със сигурността“, Сб-к НТ от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“, НВУ „Васил Левски“, Велико Търново, 2013 г.

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2019г. - Рецензент на монографията на Веселина Илиева - Социологически аспекти на социалната работа, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2019 ISBN 978-619-201-275-5

2019г. - Рецензент на монографията на доц. д-р Живко Жечев - Нагласи и отношение към институциите за деца. Емпирично изследване. УИ "Епископ Константин Преславски, Шумен, 2019 г., ISBN 978-619-201-292-2

2019г. - Рецензент на монографията на доц. д-р Живко Жечев - Социологическа и правна регулация на проблема "деца в неравностойно положение", УИ "Епископ Константин Преславски, Шумен, 2019 г., ISBN 978-619-201-291-5