Преп. д-р Христина Коларова-Василеваабв

array(2) { ["bio"]=> array(7) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(370) "2000 – 2004г. Шуменски Университет “Епископ Константин Преславски”, Бакалавър – Социална педагогика 2004 - 2006г. Шуменски Университет “Епископ Константин Преславски”, Магистър – Социална работа с бежанци" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(307) "1. "Надзор Консулт" - технически сътрудник 2. ДЦДВХУ “Слънчев лъч” гр.Шумен, Предоставяне на социални услуги на деца и лица с увреждания - Социален работник. Арт терапевт" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(132) "доктор по Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) - 2018г." ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(200) "Летен практически модул Професионален практикум - I част Професионален практикум - II част Преддипломен стаж" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(170) "Управление на социалните услуги Трудотерапия Прилагане на техники и умения в Арт терапията" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(3191) "1. Проект BG 051РО001-6.2.13 "Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище" 2. Международна конференция по аутизъм 2014г. 3. Проект № РД – 082 – 94 от 2015 „Иновационни практики в социалната работа с хора с увреждания”, 4. Международна конференция март 2016 г. "Моделиране на нови услуги за деца с увреждания в България". 5. Проект № РД – 08135 от 2016 „Изследователска дейност свързана с приложната социална работа". 6. Пътуващ семинар „Иновации в образованието”, 3 май – 11 май 2016 г. 7. Научна конференция на тема: „Иновации в образованието“, 30 септември до 02 октомври 2016 г 8. „Студентски практики" „BG05М2ОР001-2.002-0001 Проектът е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. 9. Проект № РД -08-85/03.02.2017 на ШУ "Еп.К.Преславски ", "Практико-приложни аспекти на социалната работа с група в обучението на социални работници" Шумен, 2017 г. 10. Пътуващ семинар „Иновации в образованието”, 29 април – 7 май 2017г. 11. Научна конференция на Педагогически факултет, 27.10. – 29.10.2017 г. 12. Проект № РД-08-131/07.02.2018 г. на ШУ “Еп. К. Преславски, „Стимулиране на научното творчество на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“, 2018 г. 13. Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“ 14.Мобилност с цел обучение по програмата "Еразъм+" в Университет Кордоба, Педагогически факултет, Кордоба, Испания, Април‘2018 15.Мобилност с цел обучение по програмата "Еразъм+" в Университет Истамбул, Педагогически факултет, Истамбул, Турция, Април‘2016 16.Вътрешноуниверситетски проекти 17Коларова - Василева.Х., участие в организацията и провеждането на проект № РД-08-86/31.01.2019 г. на ШУ “Еп. К. Преславски, Стимулиране на международна мобилност на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“, 2019 г." ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(559) "1.Мероприятия на катедрата и студенти от специалността с други социални институции. 2.Коларова - Василева.Х., участие в организацията и провеждането на проект № РД-08-86/31.01.2019 г. на ШУ “Еп. К. Преславски, Стимулиране на международна мобилност на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“, 2019 г." ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Преп. д-р  Христина Коларова-Василева

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: СОЦИАЛНА РАБОТА

Кабинет: Корпус 2, стая 220

Телефон: 054 830365 вътр.160

Email: h.vasileva@shu.bg

Приемно време: сряда 10.00 - 12.00

Завършен университет, специалност

2000 – 2004г. Шуменски Университет “Епископ Константин Преславски”, Бакалавър – Социална педагогика

2004 - 2006г. Шуменски Университет “Епископ Константин Преславски”, Магистър – Социална работа с бежанци

Месторабота преди постъпване в ШУ

1. "Надзор Консулт" - технически сътрудник

2. ДЦДВХУ “Слънчев лъч” гр.Шумен, Предоставяне на социални услуги на деца и лица с увреждания - Социален работник. Арт терапевт

Придобити научни степени

доктор по Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) - 2018г.

Водени лекции и/или упражнения

Летен практически модул

Професионален практикум - I част

Професионален практикум - II част

Преддипломен стаж

Области на научни интереси

Управление на социалните услуги

Трудотерапия

Прилагане на техники и умения в Арт терапията

Участия в международни и национални научни проекти

1. Проект BG 051РО001-6.2.13 "Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище"

2. Международна конференция по аутизъм 2014г.

3. Проект № РД – 082 – 94 от 2015 „Иновационни практики в социалната работа с хора с увреждания”,

4. Международна конференция март 2016 г. "Моделиране на нови услуги за деца с увреждания в България".

5. Проект № РД – 08135 от 2016 „Изследователска дейност свързана с приложната социална работа".

6. Пътуващ семинар „Иновации в образованието”, 3 май – 11 май 2016 г.

7. Научна конференция на тема: „Иновации в образованието“, 30 септември до 02 октомври 2016 г

8. „Студентски практики" „BG05М2ОР001-2.002-0001 Проектът е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

9. Проект № РД -08-85/03.02.2017 на ШУ "Еп.К.Преславски ", "Практико-приложни аспекти на социалната работа с група в обучението на социални работници" Шумен, 2017 г.

10. Пътуващ семинар „Иновации в образованието”, 29 април – 7 май 2017г.

11. Научна конференция на Педагогически факултет, 27.10. – 29.10.2017 г.

12. Проект № РД-08-131/07.02.2018 г. на ШУ “Еп. К. Преславски, „Стимулиране на научното творчество на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“, 2018 г.

13. Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“

14.Мобилност с цел обучение по програмата "Еразъм+" в Университет Кордоба, Педагогически факултет, Кордоба, Испания, Април‘2018

15.Мобилност с цел обучение по програмата "Еразъм+" в Университет Истамбул, Педагогически факултет, Истамбул, Турция, Април‘2016

16.Вътрешноуниверситетски проекти

17Коларова - Василева.Х., участие в организацията и провеждането на проект № РД-08-86/31.01.2019 г. на ШУ “Еп. К. Преславски, Стимулиране на международна мобилност на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“, 2019 г.

Организационна дейност

1.Мероприятия на катедрата и студенти от специалността с други социални институции.

2.Коларова - Василева.Х., участие в организацията и провеждането на проект № РД-08-86/31.01.2019 г. на ШУ “Еп. К. Преславски, Стимулиране на международна мобилност на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“, 2019 г.

Дисертации

2018г. - Коларова - Василева, Х., Оптимизиране на практическата подготовка на бъдещите социални работници, дисертация за придобиване на образователната и научна степен "доктор" в професионално направление: 1.2 Педагогика, докторска програма: Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика), 2018

Статии

2019г. - Коларова-Василева ,Х., Разработване на иновативни проекти в социалната работа, Сборник Пътуващ семинар „Иновации в образованието“ (Истанбул-Кушадасъ-Измир), ПФ, Ш., 2019, с. 436-445, ISBN 978-619-00-0996-2

2019г. - Коларова - Василева, Х.,Василев Д., Математическо моделиране на социални взаимодействия в малка група, Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, т. XXIIID, 35 години Педагогически факултет, с. 1023-1028, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Фабер, Велико Търново, 2019, ISSN 1314-6769.

2018г. - Kolarova – Vasileva, H.,Formation of subjective (individual) position of future professionals in practical training of social workers,SocioBrains, Issue 45, May 2018, рр 343-346 ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 2018, (SJIF = 5.536) – (български език)

2017г. - Kolarova-Vasileva, H., Social work whit groups in practical training of social workers, SocioBrains, Issue 34, June 2017, рр 317-321 ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 2017, (SJIF = 5.536) – (български език)

2017г. - Коларова-Василева,Х. ,Креативността в професионалната дейност на социалните работници като основа за въвеждане на иновации,: „Теоретико-практически аспекти”, Сборник научни трудове, катедра “Социални дейности.“, Педагогически факултет, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", с. 93-100, ISBN:978-619-201-199-4, Шумен, 2017 по проект № РД-08-85/03,02,2017

2016г. - Kolarova-Vasileva, H., Poverty and inequality - social consequences of the globalizing world." SocioBrains, Issue 18, February 2016, рр 75-80 ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 2016, (SJIF = 5.536) – (български език)

2016г. - Kolarova-Vasileva H., Mihaylova, R., Realization of graduates in specialty Social Activities at Konstantin Preslavsky – University of Shumen. Monitoring.SocioBrains, Issue 22, June 2016 рр 60-66 ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 2016, (SJIF = 5.536) – (български език

2016г. - Kolarova-Vasileva, H. – Practical work and self study of specialty social activities." SocioBrains, Issue 23, July 2016, рр 114-120 ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 2016, (SJIF = 5.536) – (български език)

2015г. - Kolarova–Vasileva, H., Research work during the practical training of the students specialty "Social Activities","SocioBrains, Issue 12, August 2015, рр 35-42, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 2015, (SJIF = 5.536) – (български език)

2015г. - Kolarova–Vasileva, H., Application Delphi Method In Education, Social activities", „SocioBrains, Issue 14, October 2015, рр 89-97, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 2015, (SJIF = 5.536) – (български език)

2015г. - Kolarova–Vasileva, H., Organisation of practical work with students of "Social activities", SocioBrains, Issue 15, November 2015, рр 66-75 ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 2015, (SJIF = 5.536) – (български език)

Доклади

2019г. - Коларова-Василева ,Х., Участие с доклад: Разработване на иновативни проекти в социалната работа, Сборник Пътуващ семинар „Иновации в образованието“., Пътуващ семинар – Истанбул, Кушадасъ, Измир,(30.04 – 07.05.2019г) ), организиран от Педагогически факултет, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ Шумен, 2019

2019г. - Коларова - Василева, Х.,Василев Д., Участие с доклад: Математическо моделиране на социални взаимодействия в малка група в Научна конференция с международно участие “Съвременният дискурс в науката” (18 – 20 октомври 2019 г.), организирана от Педагогическия факултет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“

2018г. - Коларова - Василева, Х., Участие с доклад: Формиране на субективна (индивидуална) позиция на бъдещите специалисти в практическото обучение на социалните работници., Пътуващ семинар Одрин - Чанаккале – Дидим (27.04.2018 – 04.05.2018), организиран от Педагогически факултет, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ Шумен, 2018

2017г. - Коларова - Василева, Х., Участие с доклад: Социалната работа с група в практическото обучение на социалните работници., Пътуващ семинар Италиански езера – Лугано, Швейцария (29.04.2017 – 04.05.2017), организиран от Педагогически факултет, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ Шумен, 2017

2016г. - Коларова - Василева, Х., Участие с Доклад: Македонският опит в социалните услуги за деца в риск., Докторантска конференция, Педагогически факултет, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ (30.09-02.10.2016 г.), Шумен, 2016

2016г. - Коларова - Василева, Х., Участие с доклад: Наблюдението и експериментът като основни методи на изследователската дейност в приложната социална работа. Пътуващ семинар Шумен-Белград-Любляна-Италиански ривиера-Загреб,(03.05.2016-11.05.2016) организиран от Педагогически факултет, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“У., Шумен,2016