Преп. д-р Христина Коларова-Василеваабв

array(2) { ["bio"]=> array(7) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(370) "2000 – 2004г. Шуменски Университет “Епископ Константин Преславски”, Бакалавър – Социална педагогика 2004 - 2006г. Шуменски Университет “Епископ Константин Преславски”, Магистър – Социална работа с бежанци" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(307) "1. "Надзор Консулт" - технически сътрудник 2. ДЦДВХУ “Слънчев лъч” гр.Шумен, Предоставяне на социални услуги на деца и лица с увреждания - Социален работник. Арт терапевт" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(132) "доктор по Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) - 2018г." ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(200) "Летен практически модул Професионален практикум - I част Професионален практикум - II част Преддипломен стаж" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(170) "Управление на социалните услуги Трудотерапия Прилагане на техники и умения в Арт терапията" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(2785) "1. Проект BG 051РО001-6.2.13 "Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище" 2. Международна конференция по аутизъм 2014г. 3. Проект № РД – 082 – 94 от 2015 „Иновационни практики в социалната работа с хора с увреждания”, 4. Международна конференция март 2016 г. "Моделиране на нови услуги за деца с увреждания в България". 5. Проект № РД – 08135 от 2016 „Изследователска дейност свързана с приложната социална работа". 6. Пътуващ семинар „Иновации в образованието”, 3 май – 11 май 2016 г. 7. Научна конференция на тема: „Иновации в образованието“, 30 септември до 02 октомври 2016 г 8. „Студентски практики" „BG05М2ОР001-2.002-0001 Проектът е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. 9. Проект № РД -08-85/03.02.2017 на ШУ "Еп.К.Преславски ", "Практико-приложни аспекти на социалната работа с група в обучението на социални работници" Шумен, 2017 г. 10. Пътуващ семинар „Иновации в образованието”, 29 април – 7 май 2017г. 11. Научна конференция на Педагогически факултет, 27.10. – 29.10.2017 г. 12. Проект № РД-08-131/07.02.2018 г. на ШУ “Еп. К. Преславски, „Стимулиране на научното творчество на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“, 2018 г. 13. Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“ 14.Мобилност с цел обучение по програмата "Еразъм+" в Университет Кордоба, Педагогически факултет, Кордоба, Испания, Април‘2018 15.Мобилност с цел обучение по програмата "Еразъм+" в Университет Истамбул, Педагогически факултет, Истамбул, Турция, Април‘2016 16.Вътрешноуниверситетски проекти" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(559) "1.Мероприятия на катедрата и студенти от специалността с други социални институции. 2.Коларова - Василева.Х., участие в организацията и провеждането на проект № РД-08-86/31.01.2019 г. на ШУ “Еп. К. Преславски, Стимулиране на международна мобилност на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“, 2019 г." ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Преп. д-р  Христина Коларова-Василева

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: СОЦИАЛНА РАБОТА

Кабинет: Корпус 2, стая 220

Телефон: 054 830365 вътр.160

Email: h.vasileva@shu.bg

Приемно време: сряда 10.00 - 12.00

Завършен университет, специалност

2000 – 2004г. Шуменски Университет “Епископ Константин Преславски”, Бакалавър – Социална педагогика

2004 - 2006г. Шуменски Университет “Епископ Константин Преславски”, Магистър – Социална работа с бежанци

Месторабота преди постъпване в ШУ

1. "Надзор Консулт" - технически сътрудник

2. ДЦДВХУ “Слънчев лъч” гр.Шумен, Предоставяне на социални услуги на деца и лица с увреждания - Социален работник. Арт терапевт

Придобити научни степени

доктор по Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) - 2018г.

Водени лекции и/или упражнения

Летен практически модул

Професионален практикум - I част

Професионален практикум - II част

Преддипломен стаж

Области на научни интереси

Управление на социалните услуги

Трудотерапия

Прилагане на техники и умения в Арт терапията

Участия в международни и национални научни проекти

1. Проект BG 051РО001-6.2.13 "Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище"

2. Международна конференция по аутизъм 2014г.

3. Проект № РД – 082 – 94 от 2015 „Иновационни практики в социалната работа с хора с увреждания”,

4. Международна конференция март 2016 г. "Моделиране на нови услуги за деца с увреждания в България".

5. Проект № РД – 08135 от 2016 „Изследователска дейност свързана с приложната социална работа".

6. Пътуващ семинар „Иновации в образованието”, 3 май – 11 май 2016 г.

7. Научна конференция на тема: „Иновации в образованието“, 30 септември до 02 октомври 2016 г

8. „Студентски практики" „BG05М2ОР001-2.002-0001 Проектът е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

9. Проект № РД -08-85/03.02.2017 на ШУ "Еп.К.Преславски ", "Практико-приложни аспекти на социалната работа с група в обучението на социални работници" Шумен, 2017 г.

10. Пътуващ семинар „Иновации в образованието”, 29 април – 7 май 2017г.

11. Научна конференция на Педагогически факултет, 27.10. – 29.10.2017 г.

12. Проект № РД-08-131/07.02.2018 г. на ШУ “Еп. К. Преславски, „Стимулиране на научното творчество на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“, 2018 г.

13. Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“

14.Мобилност с цел обучение по програмата "Еразъм+" в Университет Кордоба, Педагогически факултет, Кордоба, Испания, Април‘2018

15.Мобилност с цел обучение по програмата "Еразъм+" в Университет Истамбул, Педагогически факултет, Истамбул, Турция, Април‘2016

16.Вътрешноуниверситетски проекти

Организационна дейност

1.Мероприятия на катедрата и студенти от специалността с други социални институции.

2.Коларова - Василева.Х., участие в организацията и провеждането на проект № РД-08-86/31.01.2019 г. на ШУ “Еп. К. Преславски, Стимулиране на международна мобилност на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“, 2019 г.

Дисертации

2018г. - Автореферат за получаване на образователна и научна степен „Доктор” по Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) на тема:Оптимизиране на практическата подготовка на бъдещите социални работници.

Статии

2018г. - Kolarova – Vasileva, H., FORMATION OF SUBJECTIVE (INDIVIDUAL) POSITION OF FUTURE PROFESSIONALS IN PRACTICAL TRAINING OF SOCIAL WORKERS,pp 343-346, Issue 45, May 2018, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2018

2017г. - Коларова - Василева, Х., Креативността в професионалната дейност на социалните работници като основа за въвеждане на иновации, //сборник „Социални дейности. Теоретико-практически аспекти”, по проект № РД-08-85/03,02,2017, УИ, Шумен, 2017

2016г. - Kolarova - Vasileva, H.,Proverty and inequality - social consequences of the globalizing world, pp 75-80, Issue 18, Fevruary 2016, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publisher "Smart Ideals - Wise Decisions" Ltd.,Bulgaria,2016

2016г. - Kolarova – Vasileva, H., Mihaylova, R., Realization of graduates in specialty Social Activities at Konstantin Preslavsky – University of Shumen. Monitoring., pp. 60 – 66, Issue 22, June 2016 , ISSN 2367 – 5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2016

2016г. - Kolarova - Vasileva, H., Practical work and self study of specialty social activities , pp. 114–120, Issue 23, July 2016, ISSN 2367 – 57215721 (online), www.sociobrains.com, Publisher "Smart Ideals - Wise Decisions" Ltd.,Bulgaria,2016

2015г. - Kolarova – Vasileva, H., Research work during the practical training of the students specialty Social Activities, рр 35-42, Issue 12, August 2015, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2015

2015г. - Kolarova – Vasileva, H., Organisation of practical work with students of Social activities, рр 66-75, Issue 15, November 2015, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2015

Доклади

2018г. - Коларова - Василева, Х.,Формиране на субективна (индивидуална) позиция на бъдещите специялисти в практияеското обучение на социалните работници., Пътуващ семинар Одрин - Чанаккале - Дидим., Педагогически факултет на ШУ, 2018

2017г. - Kolarova – Vasileva, H., Social work whit groups in practical training of social workers, рр. 317-321, Issue 34, June 2017, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2017.

2016г. - Коларова - Василева, Х., Наблюдението и експериментът като основни методи на изследователската дейност в приложната социална работа. Пътуващ семинар Шумен-Флоренция, ПФ, ШУ., 2016

2016г. - Коларова - Василева, Х., Македонският опит в социалните услуги за деца в риск., Годишник на ШУ, ПФ, том XXD, УИ „Епископп К. Преславски, Ш., 2016