Гл. ас. д-р инж. Тасин Юкселов Тасиновабв

array(2) { ["bio"]=> array(13) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(435) "ОКС „Магистър“ – специалност „Комуникационни и информационни системи“, Шуменски университет „ Епископ Константин Преславски“ ОКС „Бакалавър“ – специалност „Информатика“, Шуменски университет „ Епископ Константин Преславски“" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(0) "" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(11) "гл. ас." ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(21) "ОНС "доктор"" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(1145) "• Практикум по комуникации и технологии в социалната сфера • Образователни технологии, • Методика на компютърното проектиране и моделиране в технологичното обучение, • Технически практикум ''Кулинарни технологии'', • Поливалентни технологии, • Технически практикум ''Проектиране и конструиране на изделия от метални материали‘‘, • Дидактическо прогнозиране и моделиране, • Техническа естетика, • Диагностика на резултатите в технологичното обучение, • Функционална грамотност на личността в технологичното обучение, • Педагогическа дейност в технологичното обучение • Техники за обработване на материалите" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(0) "" ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(207) "Разработка и поддръжка на уеб базирани приложения в сферата на висшето образование и мултимедийните технологии." ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(0) "" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(2038) "2012 - "Социално- педагогическа дейност във Възпитателно училище- интернат" - Вътрешно университетски проект 2012 - ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“ - Национален проект 2013 - "Иновационни практики в Домове за стари хора" - Вътрешно университетски проект 2014 - Вътрешно университетски проект №08-260/14.03.2014г., "Иновационни практики в социално- педагогическата работа" 2014 - Секторна програма "ЕРАЗЪМ" - участие в преподавателска мобилност с цел обучение. 2014 - Национален проект BG051PO001-3.3.07-0002 /2013г., "Студентски практики" 2014 - 2015 ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“ - Национален проект 2015 - Project Number 557109-EPP-1-2014-1-EL-SPO-SCP - Innovative Learning Resources to Foster Equal Participation in Grassroots Sports Dealing with Discrimination, Racism and Violence Incidents, (2015-2016) 2016 - Project Number 557109-EPP-1-2014-1-EL-SPO-SCP - Innovative Learning Resources to Foster Equal Participation in Grassroots Sports Dealing with Discrimination, Racism and Violence Incidents, (2015-2016)" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(213) "2017 - Ръководител на Център "Компютри и комуникационни мрежи" 2016- зам. директор "Център за дистанционно обучение" на ШУ" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(147) "2015 - Секторна програма "ЕРАЗЪМ" - посрещане на гост лектори. 2016 - Млад икономист 2016" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [11]=> array(3) { ["detail"]=> string(0) "" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [12]=> array(3) { ["detail"]=> string(0) "" ["group id"]=> int(18) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(18) ["UNDN Name"]=> string(54) "Държавни и/или научни награди" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(13) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Гл. ас. д-р  инж. Тасин Юкселов Тасинов

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: ТЕХНОЛОГИЧНО ОБУЧЕНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

Кабинет: Корпус 2, стая 405А

Телефон: 054 830365 вътр. 138; 0899118203

Email: t.tasinov@shu.bg

Приемно време: вторник от 12:00 - 13:00

Завършен университет, специалност

ОКС „Магистър“ – специалност „Комуникационни и информационни системи“, Шуменски университет „ Епископ Константин Преславски“

ОКС „Бакалавър“ – специалност „Информатика“, Шуменски университет „ Епископ Константин Преславски“

Заемани академични длъжности

гл. ас.

Придобити научни степени

ОНС "доктор"

Водени лекции и/или упражнения

• Практикум по комуникации и технологии в социалната сфера

• Образователни технологии,

• Методика на компютърното проектиране и моделиране в технологичното обучение,

• Технически практикум ''Кулинарни технологии'',

• Поливалентни технологии,

• Технически практикум ''Проектиране и конструиране на изделия от метални материали‘‘,

• Дидактическо прогнозиране и моделиране,

• Техническа естетика,

• Диагностика на резултатите в технологичното обучение,

• Функционална грамотност на личността в технологичното обучение,

• Педагогическа дейност в технологичното обучение

• Техники за обработване на материалите

Области на научни интереси

Разработка и поддръжка на уеб базирани приложения в сферата на висшето образование и мултимедийните технологии.

Участия в международни и национални научни проекти

2012 - "Социално- педагогическа дейност във Възпитателно училище- интернат" - Вътрешно университетски проект

2012 - ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“ - Национален проект

2013 - "Иновационни практики в Домове за стари хора" - Вътрешно университетски проект

2014 - Вътрешно университетски проект №08-260/14.03.2014г., "Иновационни практики в социално- педагогическата работа"

2014 - Секторна програма "ЕРАЗЪМ" - участие в преподавателска мобилност с цел обучение.

2014 - Национален проект BG051PO001-3.3.07-0002 /2013г., "Студентски практики"

2014 - 2015 ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“ - Национален проект

2015 - Project Number 557109-EPP-1-2014-1-EL-SPO-SCP - Innovative Learning Resources to Foster Equal Participation in Grassroots Sports Dealing with Discrimination, Racism and Violence Incidents, (2015-2016)

2016 - Project Number 557109-EPP-1-2014-1-EL-SPO-SCP - Innovative Learning Resources to Foster Equal Participation in Grassroots Sports Dealing with Discrimination, Racism and Violence Incidents, (2015-2016)

Заемани ръководни позиции

2017 - Ръководител на Център "Компютри и комуникационни мрежи"

2016- зам. директор "Център за дистанционно обучение" на ШУ

Организационна дейност

2015 - Секторна програма "ЕРАЗЪМ" - посрещане на гост лектори.

2016 - Млад икономист 2016

Статии

2014г. - Образователни подходи и стратегии, В: Годишник на Шуменския университет "Еп.К. Преславски" "Образователни технологии", Университетско издателство, Шумен, 2014, с. 283-286, ISSN 1314-6769 (в съавт. с Зейнур Мустафа, Ек. Люцканова)

2014г. - Защитеното жилище в прехода от специализирана институция към общността. Сборник Научни трудове "Аспекти на социално педагогическата работа" в съавт. Бехра Хебиб

2013г. - Иновативните технологии в живота на старите хора, Сборник научни трудове от пътуващ семинар – Шумен-Белград-Будапеща-Виена (16.05.2013 – 20.05.2013), Иновации в образованието, ШУ(в съавторство с Е. Люцканова, З. Мустафа)

2013г. - Институционалната грижа за старите хора, Сборник научни трудове от пътуващ семинар – Шумен-Белград-Будапеща-Виена (16.05.2013 – 20.05.2013), Иновации в образованието, ШУ (в съавторство с З. Мустафа, Ч. Сотиров)

2013г. - Проучване възможностите за рехабилитация и профилактика на преждевременното стареене чрез музикално-ритмичната гимнастика, Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, том XXII D(в съавторство с Ч. Сотиров, Е. Люцканова)

2013г. - Положителни страни на старостта, Сборник научни трудове от пътуващ семинар – Шумен-Белград-Будапеща-Виена (16.05.2013 – 20.05.2013), Иновации в образованието, ШУ(в съавторство с Е. Люцканова, Ч. Сотиров)

Доклади

2019г. - TYPES OF RAW MATERIALS USED FOR 3D PRINTING OF OBJECTS IN TECHNOLOGICAL TRAINING, In: Journal homepage: www.sociobrains.com, ISSN 2367-5721, ISSUE 55, March, 2019, (език на статията-български)

2017г. - SOFTWARE SYSTEM FOR DOCUMENT MANAGEMENT AT THE FACULTY TO UNIVERSITY N. NENKOV, T. TASINOV, M. PETROVA, 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017, www.sgemsocial.org, SGEM2017 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-22-5 / ISSN 2367-5659, 24 - 30 August, 2017, Book 3, Vol 5, 457-464 pp, DOI: 10.5593/sgemsocial2017/35/S13.060

2016г. - Използване на лавандулови стръкове като биомаса за производство на изолационни материали от целулоза в строителството. Сборник научни трудове от пътуващ семинар Белград – Любляна – Италианска ривиера – Загреб 2016, с. 364-366, Издателство "Фабер", 2016 | ISBN: 978-619-00-0477-6

2015г. - Алтернативни и екологосъобразни материали, Сборник научни трудове от пътуващ семинар „Иновации в образованието” 4-9 май 2015 г., Ш. 2015

2011г. - Анализ на глобалната компютърна мрежа на Шуменски университет. Юбилейна научна конференция – „40 г. ШУ”, 2011 Тасинов

Въведение в ActiveInspire
Ръководство за запознаване с функциите и възможностите на софтуерният продукт ActiveInspire за разработка на учебни материали използвани за работа с интерактивна дъска ActiveBoard