Доц. д-р Лилия Цветанова Лозановаабв

array(2) { ["bio"]=> array(8) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(425) "Великотърновски университет ”СВ. СВ. Кирил и Методий”. Специалности „Начална училищна педагогика” -1994, „Европейска интеграция” -2007 г. Втори специалности „Психология”, „Журналистика” , „Издателска и полиграфическа дейност”." ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(873) "• Журналист в областните всекидневници за В.Търново „Янтра Днес” (1998 -2007 г.); «Борба» (2007 – 2009 г); • Редактор и журналист на великотърновското издание на вестник «Анонс» на белгийската медийна група «Россел Медия България» ЕАД. (2007 – 2009 ); • кореспондент на «Агровестник» - 2009 г. • докторант в катедра «Педагогика» на ВТУ «Св.Св. Кирил и Методий» (02.2010 – 02. 2013 ). - Журналист и кореспондент за области В. Търново и Шумен на Националният седмичник "Строителство имоти" - 2013 г." ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(638) "Доцент в катедра „Педагогика и управление на образованието” на ШУ „Епископ Константин Преславски” - 13.11.2017 г. Главен асистент в катедра „Педагогика и управление на образованието” на ШУ „Епископ Константин Преславски” - 01.01.2015 г. Асистент в катедра „Педагогика и управление на образованието” на ШУ „Епископ Константин Преславски”- март 2012 г." ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(108) "Доктор по "Теория на възпитанието и дидактика", февруари 2014." ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(497) "- Упражнения История на педагогиката и българското образование; - История на педагогиката и българското образование; - Сравнително образование; - Теория на обучението; - Семейна педагогика; - Педагогическа социология. Лекции - Медийна педагогика; - Училищна хигиена." ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(274) "- История на педагогиката и българското образование; - Сравнително образование; - Теория на обучението; - Семейна педагогика; - Медийна педагогика." ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(2842) "2013 г. Проект на ВТУ ”СВ. СВ. Кирил и Методий” - „ Развитие на академичния състав на ВТУ„Св. св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново, чрез повишаване мотивацията на младите хора за научна работа”. 2013 г.. Проект на ШУ "Епископ Константин Преславски" - "Мениджмънт на приобщаващото образование", 2013 2014 г..Проект "Студентски практики" по ОП "Развитие на човешките ресурси",2013 4.2014 г. – 540273-LLP-1-2013-1-1UK-Grundtvig-GMP COACH4U – Коучинг умения за специалисти в обучението 5. Проект RD 10 656 / 2015 г. 6. Проект DIR-5112122-11-79 „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново" по ОП “Околна среда 2007 – 2013 г.” , експерт „Връзки с обществеността”. на възрастни. -Национален проект „Квалификация на педагогически специалисти”, схема BG051PO001-3.1.03 (проект учител). 2015 г. Университетски проект № РД 08 295. 2015 г. Проект №РД - 08- 295/ 12.03.2015 г. от параграф Научни изследвания на ШУ "Епископ Константин Преславски". 2016 г. Студентски практики. 2016 г. № РД -08-138 / 08. 02. 2016 г." Мениджмънт на качеството на образование". 2017 г. "Проблеми на българското образование в контекста на новата нормативна уредба" 2017 Проект № РД -08-82/03.02.2017 от параграф на фонд „Научни изследвания” на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 2018 г.Вътрешноуниверситетски проект № РД-08-135/07.02.2018 г. на ШУ 2018 г. Сдружение „Българска агенция за развитие” - Проект „Усъвършенстване на компетенциите на обучителите за днешния и утрешния пазар на труда” - "SkillsUp" (2016-2018), обучаем. 2018 г.Сдружение „Българска агенция за развитие” - Проект “Осведоменост и здравна грамотност за здрава Европа” - "HealEU" (2016-2018),обучаем." ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(57) "Съюз на българските журналисти" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Доц. д-р  Лилия Цветанова Лозанова

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: ПЕДАГОГИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Кабинет: Корпус 2, стая 210

Телефон: 054 830365 вътр.116

Email: llozanova72@abv.bg, l.lozanova@shu.bg

Приемно време: първа седмица, сряда -10 и 30 ч. -13 ч.

Завършен университет, специалност

Великотърновски университет ”СВ. СВ. Кирил и Методий”. Специалности „Начална училищна педагогика” -1994, „Европейска интеграция” -2007 г.

Втори специалности „Психология”, „Журналистика” , „Издателска и полиграфическа дейност”.

Месторабота преди постъпване в ШУ

• Журналист в областните всекидневници за В.Търново „Янтра Днес” (1998 -2007 г.); «Борба» (2007 – 2009 г);

• Редактор и журналист на великотърновското издание на вестник «Анонс» на белгийската медийна група «Россел Медия България» ЕАД. (2007 – 2009 );

• кореспондент на «Агровестник» - 2009 г.

• докторант в катедра «Педагогика» на ВТУ «Св.Св. Кирил и Методий» (02.2010 – 02. 2013 ).

- Журналист и кореспондент за области В. Търново и Шумен на Националният седмичник "Строителство имоти" - 2013 г.

Заемани академични длъжности

Доцент в катедра „Педагогика и управление на образованието” на ШУ „Епископ Константин Преславски” - 13.11.2017 г.

Главен асистент в катедра „Педагогика и управление на образованието” на ШУ „Епископ Константин Преславски” - 01.01.2015 г.

Асистент в катедра „Педагогика и управление на образованието” на ШУ „Епископ Константин Преславски”- март 2012 г.

Придобити научни степени

Доктор по "Теория на възпитанието и дидактика", февруари 2014.

Водени лекции и/или упражнения

- Упражнения

История на педагогиката и българското образование;

- История на педагогиката и българското образование;

- Сравнително образование;

- Теория на обучението;

- Семейна педагогика;

- Педагогическа социология.

Лекции

- Медийна педагогика;

- Училищна хигиена.

Области на научни интереси

- История на педагогиката и българското образование;

- Сравнително образование;

- Теория на обучението;

- Семейна педагогика;

- Медийна педагогика.

Участия в международни и национални научни проекти

2013 г. Проект на ВТУ ”СВ. СВ. Кирил и Методий” - „ Развитие на академичния състав на ВТУ„Св. св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново, чрез повишаване мотивацията на младите хора за научна работа”.

2013 г.. Проект на ШУ "Епископ Константин Преславски" - "Мениджмънт на приобщаващото образование", 2013

2014 г..Проект "Студентски практики" по ОП "Развитие на човешките ресурси",2013

4.2014 г. – 540273-LLP-1-2013-1-1UK-Grundtvig-GMP COACH4U – Коучинг умения за специалисти в обучението

5. Проект RD 10 656 / 2015 г.

6. Проект DIR-5112122-11-79 „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново" по ОП “Околна среда 2007 – 2013 г.” , експерт „Връзки с обществеността”.

на възрастни.

-Национален проект „Квалификация на педагогически специалисти”, схема BG051PO001-3.1.03 (проект учител).

2015 г. Университетски проект № РД 08 295.

2015 г. Проект №РД - 08- 295/ 12.03.2015 г. от параграф Научни изследвания на ШУ "Епископ Константин Преславски".

2016 г. Студентски практики.

2016 г. № РД -08-138 / 08. 02. 2016 г." Мениджмънт на качеството на образование".

2017 г. "Проблеми на българското образование в контекста на новата нормативна уредба"

2017 Проект № РД -08-82/03.02.2017 от параграф на фонд „Научни изследвания” на ШУ „Епископ Константин Преславски”.

2018 г.Вътрешноуниверситетски проект № РД-08-135/07.02.2018 г. на ШУ

2018 г. Сдружение „Българска агенция за развитие” - Проект „Усъвършенстване на компетенциите на обучителите за днешния и утрешния пазар на труда” - "SkillsUp" (2016-2018), обучаем.

2018 г.Сдружение „Българска агенция за развитие” - Проект “Осведоменост и здравна грамотност за здрава Европа” - "HealEU" (2016-2018),обучаем.

Членства в научни организации

Съюз на българските журналисти

Монографии

2017г. - Лозанова, Л. Акценти в медийното образование. Университетско издателство ШУ „Епископ Константин Преславски” , Шумен,2017.с.267, ISBN: 978-619 -201-165-9

2016г. - Лозанова, Л., Ценностите на учениците в медийното общество,Университетско издателство на ШУ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2016. Вацов, С., Лозанова, Л.,Изкуството на комуникацията, издателство”,Фабер”, В. Търново, 2016.

2016г. - Вацов, С., Лозанова, Л.Изкуството на комуникацията.Фабер, В. Търново, 2016, ISBN 978-619 -00 -0445 -5

Статии

2019г. - 2019 Лозанова, Л.МОБИЛНОТО ОБУЧЕНИЕ В „КЛАСНАТА СТАЯ“ – ДОБРИ ПРАКТИКИ НА ЮНЕСКО И ЕС. Сборник научни трудове от пътуващ семинар Истанбул – Кушадасъ – Измир (30.04.2019 – 07.05.20189) “Иновации в образованието”, ISBN 978-619-00-0996-2, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Издателство „Фабер“, гр. Велико Търново

2019г. - 2019. Лозанова, Л.Влиянието на социалните мрежи върху отношението на учениците към ценности с хедонистична насоченост. Сп."Педагогика", книжка 6, 2019.

2019г. - Лозанова, Л. Същност на мобилното обучение и теории за ученето. Сп. „Педагогика“, книжка 8/2019, година XCI,с. 1155, ISSN 1314–8540 (Online), https://pedagogy.azbuki.bg/pedagogics/pedagogyarticle/pedagogyarticle2016-4/sp-pedagogika-knizhka-8-2019-godina-xci/

2019г. - Лозанова, Л. Аспекти на мобилното обучение и саморегулираното учене.Годишник на Шуменски университет”Епископ Константин Преславски” „35 години Педагогически факултет”, Шумен, 2019,ISSN 1314-6769, с.511.

2019г. - Лозанова, Л.Същност на мобилното обучение и теории за ученето. книжка 9/2019, година XCI, https://pedagogy.azbuki.bg/pedagogics/pedagogyarticle/pedagogyarticle2016-4/vliyanieto-na-soczialnite-mrezhi-varhu-otnoshenieto-na-ucheniczite-kam-czennosti-s-hedonistichna-nasochenost/

2019г. - Лозанова, Л. О МОБИЛЬНОМ ЧТЕНИИ .Сборник научных докладов с Международной научно-практической конференции Сахаровские чтения-2019, Санкт-Петербург, 2-3 декабря 2019 г. ( под печат).

2018г. - 1. Lozanova, L. STUDENTS VALUES IN THE TIMES DIGITAL MARKETING TEHNIGUES. Sociobrends, ISSUE 43, MARCH 2018.

2017г. - 2017 г. Лозанова, Л. Отношение на медийната грамотност към компетентностите, заложени в европейската нормативна база. SocioBrains, , Issue 35 July 2017, ISSN: 2367-5721.

2017г. - Lozanova, L. Въпроси свързани с влиянието на медиите върху отношението на ученици от горна училищна възраст към терминални ценности. SocioBrains, 2017, Issue 35 July 2017, ISSN: 2367-5721

2017г. - 3. 2017 г. Лозанова, Л. Някои проблеми на влиянието на новите медии върху формирането на екологична култура у учениците. Сборник с доклади от научна конференция с международно участие „Иновации в образованието”(27окомври- 29 октомври 2017 г.), (под печат).

2017г. - Лозанова, Л. Отношение на медийната грамотност към компетентностите, заложени в европейската нормативна база. SocioBrains, , Issue 35 July 2017, ISSN: 2367-5721.

2017г. - 2017 Лозанова, Л.Въпроси свързани с влиянието на медиите върху отношението на ученици от горна училищна възраст към терминални ценности. SocioBrains, 2017, Issue 35 July 2017, ISSN: 2367-5721

2017г. - 2017 г. Лозанова, Л. Някои проблеми на влиянието на новите медии върху формирането на екологична култура у учениците. SocioBrains, Issue 39 November 2017, ISSN: 2367-5721.

2017г. - Христианские ценности - духовная поддержка подростков в глобальном медийном обществе.НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ».Сборник статей VIII международной научно-практической конференции,город Пенза,www.naukaip.ru.

2017г. - Лозанова, Л. Някои проблеми на влиянието на новите медии върху формирането на екологична култура у учениците. Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XXI D, ISSN 1314-6769.

2016г. - 2016 г. Lozanova, L. Media_information_used_by_teachers_in_school_activitie, http://sociobrains.com/bg/top/issues/issue-17%2C-january-2016/

2016г. - Lozanova, L. New media and the use of media information in the education alprocess. SocioBrains,ISSUE 17, JANUARY 2016, ISSN: 2367-5721.

2016г. - 2016г. Lozanova, L. Media_information_used_by_teachers_in_school_activitie. SocioBrains,ISSUE 17, JANUARY 2016, ISSN: 2367-5721.

2016г. - Лозанова, Л. Отношение учителей из центральных северных и северовосточных районов Болгарии к медиаобразованию. Медиаобразование. Media Education. 2016. № 1, http://www.mediagram.ru/mediaed/journal/

2016г. - Лозанова, Л. Отношение учителей из центральных северных и северовосточных районов Болгарии к медиаобразованию. Медиаобразование. Media Education. 2016. № 1, http://www.mediagram.ru/mediaed/journal/

2016г. - Лозанова, Л. Самовыражение учащихся в социальных сетях и одна из задач медиаобразования. III Международной научно - практической конференции «Информационные системы и коммуникативные технологии в современном образовательном процессе» Перм, Русия,2016 г., под печат.

2016г. - 2016 г. Лозанова, Л. Формы введения медияобразования в Болгарии. Медияобразование. Media education.2016/ №2.

2016г. - Лозанова, Л. СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И ЗАДАЧИ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ. III Международной научно - практической конференции «Информационные системы и коммуникативные технологии в современном образовательном процессе» Перм, Русия,2016 г, ISBN:978 -5-94279 -330-2.

2016г. - 2016г. Лозанова, Л. Самовыражение учащихся в социальных сетях и одна из задач медиаобразования. Материалы III Международной научно - практической конференции «Информационные системы и коммуникативные технологии в современном образовательном процессе» ( Пермь 21-23 июня 2016 года), ISBN 978-5-94279 -330-2.

2016г. - Лозанова, Л. Методи на медийното образование. 55th Annual Science Conference ot Ruse University Smsrt Specialization –innovative strategy for regional economic transformation,2016, ISSN 1311-3321.

2015г. - Лозанова, Л. Електронните медии в учебно-възпитателния процес. Академично списание „Управление и образование”, кн.3, том 11, 2015 , Бургас.

2015г. - Лозанова, Л. Факти от историята на медийното образование във водещи страни в тази научна област, Академично списание „Управление и образование”, кн.3, том 11, 2015 , Бургас

2015г. - Лозанова, Л. Акценти в изданието на ЮНЕСКО „Педагогически аспекти на формирането на медийната и информационна грамотност”, Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии”, брой 6, 2015

2015г. - Лозанова, Л. Подходи и модели на медийно образование. Научни трудове на Русенския университет 2015, том 54, серия 6.2. Педагогика и психология. История, етнология и фооклор, ISSN 1311-3321

2015г. - Лозанова, Л. Подходи и модели на медийно образование. Научни трудове на Русенския университет -2015, том 54, серия 6.2, Русе, 2015, http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp15/6.2/6.2-24.pdf

2014г. - 12. Лозанова, Л.,Аспекти на ценностното формиране на учениците в условията на глобализация, Академично списание „Управление и образование”, кн.3 , том 10, Университет „Проф.д-р Асен Златаров”, Бургас, 2014.

2014г. - 13. Лозанова, Л.,Медии и образование, Академично списание „Управление и образование”, кн.3 , том 10, Университет „Проф.д-р Асен Златаров”, Бургас, 2014

2014г. - 14.Лозанова, Л., Акценти в Стратегия за мобилност 2020 за Европейското пространство за висше образование, свързана с кариерното израстване на преподавателите от висшите училища, сборник с доклади от Международната конференция с международно участие на тема: „Квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшето училище",Благоевград, 2014, под печат.

2014г. - 15.Лозанова, Л.,Някои аспекти на предпочитанията на ученици от начална училищна възраст от В. Търново към телевизията,Международна научна конференция” 30 години Педагогически факултет”, В. Търново, 2014, под печат.

2014г. - 16.Лозанова, Л., Някои аспекти на понятието „медийна грамотност”.// Сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен – Белград – Будапеща –Прага –Братислава „Иновации в образованието”, Шумен,2014

2013г. - 1.Лозанова, Л., .”Образование и иновации- водещи инициативи в „Европа 2020”,Сборник научни трудове от Пътуващ семинар „Иновации в образованието” 2013

2013г. - 2.Лозанова, Л.,Педагогически аспекти на отношението на ученици от горен курс към медиите”, под печат в сборник от конференция по проекта „Развитие на академичния състав на „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново чрез повишаване мотивацията на младите хора за научна работа“, 2013 (под печат)

2013г. - 4.Лозанова, Л.,Педагогически аспекти на отношението на ученици от горна училищна възраст към телевизията”, Годишник на ШУ”Епископ К. Преславски”, Том XVII D, 2013

2013г. - 3.Лозанова, Л.,„Педагогически аспекти на отношението на ученици от горна училищна възраст към терминални ценности”, сборник от „Майски четения Дни на науката 2013”, В. Търново (под печат).

2012г. - 5. Лозанова, Л., Иновативни практики в европейските училища, използване на информационни и комуникационни технологии. Шумен,2012

2012г. - 6. Лозанова, Л ., Педагогически аспекти на изследването ICCS 2009 на гражданското образование и ценности при юношите. Шумен, 2012

2012г. - 13. Лозанова, Л.Иновативни практики в европейските училища, използване на информационни и комуникационни технологии.Образователни технологии: Сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен – Риека – Венеция (28.04-03.05.2012), ISBN 978-954-400-755-3.

2011г. - 7. Лозанова, Л .,Основни акценти в Европейското и българското законодателство, свързани с регулиране на отношенията деца-медии. В.Търново,2011.

2011г. - 8. Лозанова, Л., Общуването на децата от начална училищна възраст с медиите и ролята на учителят в този процес, В.Търново,2011.

2011г. - Лозанова, Л. Общуването на децата от начална училиищна възраст с медиите и ролята на учителя в този процес. Дни на науката 2011, том 1.Съюз на учените в България- клон В. Търново,ISSN 1314-2283

2011г. - Лозанова, Л. Отношението към съвременните средства за масова комуникация на ученици от ОУ “Патриарх Евтимий” – В. Търново.Педагогически алманах 2011/ том19/брой 1, В. Търново, ISSN 1310-358Х

2010г. - 9. Лозанова, Л., Влиянието на медиите върху нравственото развитие на децата, В.Търново,2010.

2010г. - 2010. Лозанова, Л. Влиянието на медиите върху нравственото възпитание на децата.Педагогически алманах, XVIII, брой 2/2010, В. Търново, ISSN 1310-358Х.

Доклади

2019г. - Лозанова, Л. Мобилните библиотеки на 21 век. XVIII-тата национална научна конференция с международно участие„Библиотеки – четене – комуникации“, ноември, 2019 г.(под печат).

2018г. - Лозанова, Л. Аспекти на материалните ценности при ученици и студенти.Сборник научни трудове от пътуващ семинар Одрин-Чанаккале-Дидим (24.04.2018 -04.05.2018) „Иновации в образованието”, Шумен, 2018,ISBN: 978-619-00-0783-8.

2018г. - .Лозанова, Л.Ценности, свързани със самоутвърждаването на учениците и влияние на социалните мрежи върху тях. Годишник на Шуменски университет „Еп. Константин Преславски”, Том XXII D, Шумен, 2018, ISSN 1314-6769

2017г. - 2017 г. Лозанова, Л.Достъпът до официални документи на институциите – европейска практика и предизвикателство в глобалното съвремие. Сборник с научни трудове от конференция „Киберсигурността в информационното общество”, Шумен, 2017, ISBN 978-954-9681-82-6 .

2017г. - 2017 г. Лозанова, Л. Достъпът до официални документи на институциите – европейска практика и предизвикателство в глобалното съвремие. Сборник с научни трудове от конференция „Киберсигурността в информационното общество”, Шумен, 2017, ISBN 978-954-9681-82-6 .

2016г. - Лозанова, Л. Методи на медийното образование. 55th Annual Science Conference ot Ruse University Smsrt Specialization –innovative strategy for regional economic transformation,2016.

2016г. - Лозанова, Л. Методи на медийното образование. 55th Annual Science Conference ot Ruse University Smsrt Specialization –innovative strategy for regional economic transformation,2016.

2015г. - Lozanova, L. The preferred television channels by students from the primary stage of education as a part of the formation of visual culture,,KSI Jornal of Knowledge society. International scientific and technikal conference „Engineer. Techologies. Education. Security”, №2, V. Tarnovo, ISSN 2367 -7198

2015г. - Лозанова, Л. Факти от историята на медийното образование във водещи страни в тази научна област, Академично списание „Управление и образование”, кн.3, том 11, 2015 , Бургас

2015г. - Лозанова, Л. Акценти в първата част на изданието на ЮНЕСКО „Медийна и информационна грамотност: програма за обучение на педагози”, Сборник научни трудове от пътуващ семинар Одрин- Чешме -Измир-Одрин „Иновации в образованието”, Шумен, 2015

2015г. - Лозанова, Л. Опитът на Русия в медийното образование,Годишник на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Том XIX, Шумен, 2015

2015г. - Лозанова, Л. Някои определения на медийното образование в руската научна литература,Годишник на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Том XIX, Шумен, 2015

2015г. - Лозанова, Л.Подходи и модели на медийно образование, Сборник с доклади от научна конференция „70 години традиции и иновации”, Русе, 2015. г.

2014г. - 1.Лозанова, Л.,Използване на Интернет при самостоятелната подготовка по учебни предмети на ученици от начален етап на обучение, Годишник на Шуменския университет"Епископ Константин Преславски", Том XVIII D,2014

2014г. - 11.Лозанова, Л.,Колко често използват Интернет учениците от начален етап на обучение,Годишник на Шуменския университет"Епископ Константин Преславски", Том XVIII D,2014

2014г. - 2014г. - Лозанова, Л.,Някои аспекти на предпочитанията на ученици от начална училищна възраст от В. Търново към телевизията.// Международна научна конференция „30 години Педагогически факултет” на ВТУ”Св. Св. Кирил и Методий”,2014,под печат.

Цитирания

2019г. - Лозанова, Л. Ценности, свързани със самоутвърждаването на учениците и влияние на социалните мрежи върху тях. Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”,T.XXII D, Шумен, 2018, с.375-380. Цитирано в : Марчева-Йошовска,П.Оценка на областите на компетентност на приобщаващия учител. Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”,”35 години Педагогически факултет”, Шумен, 2019, с.794-803=

2019г. - 2. Л. Лозанова, Акценти в медийното образование, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, с. 255, 2017 Цитирано в: Колева, Н. Цифрови компетентности на българските учители.Шумен, 2019, ISBN 978-619-201 -335-6.

2019г. - Лозанова, Л.,Аспекти на ценностното формиране на учениците в условията на глобализация, Академично списание „Управление и образование”, кн.3 , том 10, Университет „Проф.д-р Асен Златаров”, Бургас, 2014.с.34. Цитирана в : Тодорова, Силвия Портфолиото на ученика. Доцимологични функции. Астарта, 2019. ISBN 978-954-350-274-5. (монография).

2018г. - Л. Лозанова, Акценти в медийното образование, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, с. 255, 2017 Цитирано в: Kusheva, G.Manipulative Linguistic Devices Used in the Creation of the Image of the British politician in The Sun and The Daily Mirror tabloids. Scientific journal 21st Century Media and Communications, 1/2017(p.91) , В. Търново.

2018г. - Л. Лозанова, Акценти в медийното образование, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, с. 255, 2017. Цитиран в: Dermendjieva S., G. Dyankova, V. Vardareva (2018) "I AM A CITIZEN OF ...?" THEORETICAL ASPECTS OF THE APPROACH "EDUCATION FOR EUROPEAN CITIZENSHIP" IN KINDERGARTEN. KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS. Instenational journal scientific papers Vol.22.3, p.683-689. (p.688) (ISSN 1857-923X, Global Impact & Quality Factor 1.322 ).

2018г. - ЛОЗАНОВА, Л. Mедии и образование. Управление и образование [онлайн]. 2014, год. 10(3), с. 105-109 [прегледан 01 март 2018 г.]. Университет „проф. д-р Асен Златаров“- Бургас. ISSN 1312-61. Цитирано в: Асенова, А., Дулев,П. Педагогически аспекти на образователната телевизия. ГОДИШНИК Телекомуникации 2018, том 5, с. 11 – 19, еISSN 2534-854X https://telecommunications.nbu.bg/bg/godishnik-telekomunikacii

2017г. - 2.Лозанова , Лилия. Ценностите на учениците в медийното общество, Шумен, 2016. ISBN: 978-619-201-094-2 ЦИТИРАНА В : МЛАДЕНОВ, П. IN MEMORIAM: ЗИГМУНТ БАУМАН (1925-2017) И НЯКОИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА НЕГОВИТЕ АНАЛИЗИ ВЪВ ВЪЗПИТАНИЕТО НА ХРИСТИЯНСКИ НРАВСТВЕНИ ЦЕННОСТИ, СП. „ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНЛОГИИ”, 8/2017, БУРГАС.

2017г. - Лозанова, Л. Формы введения медияобразования в Болгарии. Медиаобразование. Media education.2016/ №2. Цитирана в: Дацун, Н. Н. Эмпирические исследования по медиаобразованию: систематический обзор литературы, Медиаобразование. 2017, №1 .

2017г. - Лозанова, Л. Ценностите на учениците в медийното общество, Шумен, 2016. ISBN: 978-619-201-094-2. стр.152. цитирана в : Младенов, П. Inmemoriam: Зигмунт Бауман (1925-2017) и някои приложения на неговите анализи във възпитанието на християнски нравствени ценности, сп. „Образование и технологии”, 8/2017, Бургас.ISSN: 13141791 стр.202-208.

2016г. - Лозанова , Лилия. Ценностите на учениците в медийното общество, Шумен, 2016. ISBN: 978-619-201-094-2 ЦИТИРАНА В : Бошнакова, С, Мястото на Християнската добродетел в медийния свят. SocioBrains, Issue 27, November 2016

2016г. - 2. Бошнакова, С, Мястото на Християнската добродетел в медийния свят, sociobrains.com/bg, Issue 27 November 2016

2016г. - 3.Лозанова, Л. Отношение учителей из центральных северных и еверовосточных районов Болгарии к медиаобразованию,Медиаобразование, 2016,№1 Цитирано в : Барсуков В.И. МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ: НОВЫЕ КНИГИ, СТАТЬИ, Медиаобразование, 2016,№3.

2016г. - Лозанова, Л. Формы введения медияобразования в Болгарии. Медиаобразование. Media education.2016/ №2. Цитирано в: Дацун, Н. Н. Эмпирические исследования по медиаобразованию: систематический обзор литературы, Медиаобразование. 2017, №1 .

2016г. - Лозанова, Л. Ценностите на учениците в медийното общество, Шумен, 2016. ISBN: 978-619-201-094-2. стр.152. цитирана в : МЛАДЕНОВ, П. Християнски нравствени ценности и влиянието на обществото върху тяхното формиране в подрастващите,сп. „Образование и технологии”, 7/2016, Бургас. ISSN: 13141791 стр.31-37.

Други публикации

2016г. - Експерт към III Международной научно - практической конференции «Информационные системы и коммуникативные технологии в современном образовательном процессе» (21-23 июня 2016 г.), http://conf.psaa.ru/

Художествено-творчески дейности

2019г. - Национална награда „Зелено перо 2019”, раздел „Печатни Издания”, III място за серия статии с примери за устойчив бизнес.

2018г. - 2018 г. Втора награда в раздел «Печатни меди» в Национален журналистически конкурс „Зелено перо” на B2 media.

2016г. - Номинация за национална награда в националния журналистически конкурс „Зелено перо” на В2 media на 8.06.2016 г., линк към номинираните статии : http://green.b2bmedia.bg/index.php/green-pero/17-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE/79-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE-4-2016