Проф. д.изк.н. Мирослав Кирилов Недялковабв

array(2) { ["bio"]=> array(8) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(109) "ВМПИ (АМТИИ) Пловдив // специалност „Музикална педагогика”." ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(43) "СМУ "Ф. Кутев" Котел 1985 г." ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(706) "- 1985 г. – асистент; - 1990 г. - ст. асистент; - 1993 г. – гл. асистент - 1999 г. – доцент по хармония (Висша атестационна комисия) - 2003 г. – професор по хармония (Висша атестационна комисия) Хабилитационни трудове: “Модалната хармония в обработката на българската народна музика”; "Концепция за основанието на минорната тоникалност в в контекста на еволюционните процеси в многогласното мислене"." ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(269) "- 2001 г. – доктор на изкуствознанието (Висша атестационна комисия) Защитена дисертация на тема: “История, теория и технология на оркестровия стил”." ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(367) "Хармония Аранжиране за хор Инструментознание Оркестрация Музикална акустика Модална хармония Методика на преподаване на хармония Структура на детската и популярната песен Контрапункт Нотопис" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(258) "Модална хармония, Оркестров стил, Стилове в хармонията, Историческо развитие на многогласа, Генезис на мажоро-минорната система, Сонантност." ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(1194) "РД-08.300/15.03.2013 г.) Иновационни технологии в музикалнообразователния процес РД-08-26/14.03.2014 г. Историко-теоретичните изследвания в музикалната литература – основа за оптимизиране на музикално-образователния процес РД – 08-289/12.03.2015 г. Историко-теоретични аспекти при формирането на националните музикални култури РД-08-137/08.02.2016 г. „Интегративни тенденции при музикално-теоретичните дисциплини в образователния процес по музика” РД-08-83/03.02.2017 г. Иновации при историко-теоретичните изследвания – принос за обогатяване на българската музикална култура” РД-08-127/07.02.2018 г. „Музикална епоха и музикален стил – музикално-теоретични и образователни аспекти”" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(99) "Ръководител катедра 1993-2014 с прекъсване за един мандат." ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Проф. д.изк.н.  Мирослав Кирилов Недялков

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: МУЗИКАЛНА ЕСТЕТИКА, МУЗИКАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛСТВО

Кабинет: Корпус 2, стая 111a

Телефон: 054 830365 вътр.132

Email: mnedyalkov@mail.bg, m.nedyalkov@shu.bg

Приемно време: понеделник 14-16 ч.

Завършен университет, специалност

ВМПИ (АМТИИ) Пловдив // специалност „Музикална педагогика”.

Месторабота преди постъпване в ШУ

СМУ "Ф. Кутев" Котел 1985 г.

Заемани академични длъжности

- 1985 г. – асистент;

- 1990 г. - ст. асистент;

- 1993 г. – гл. асистент

- 1999 г. – доцент по хармония (Висша атестационна комисия)

- 2003 г. – професор по хармония (Висша атестационна комисия)

Хабилитационни трудове: “Модалната хармония в обработката на българската народна музика”; "Концепция за основанието на минорната тоникалност в в контекста на еволюционните процеси в многогласното мислене".

Придобити научни степени

- 2001 г. – доктор на изкуствознанието (Висша атестационна комисия)

Защитена дисертация на тема: “История, теория и технология на оркестровия стил”.

Водени лекции и/или упражнения

Хармония

Аранжиране за хор

Инструментознание

Оркестрация

Музикална акустика

Модална хармония

Методика на преподаване на хармония

Структура на детската и популярната песен

Контрапункт

Нотопис

Области на научни интереси

Модална хармония, Оркестров стил, Стилове в хармонията, Историческо развитие на многогласа, Генезис на мажоро-минорната система, Сонантност.

Участия в международни и национални научни проекти

РД-08.300/15.03.2013 г.)

Иновационни технологии в музикалнообразователния процес

РД-08-26/14.03.2014 г.

Историко-теоретичните изследвания в музикалната литература – основа за оптимизиране на музикално-образователния процес

РД – 08-289/12.03.2015 г.

Историко-теоретични аспекти при формирането на националните музикални култури

РД-08-137/08.02.2016 г.

„Интегративни тенденции при музикално-теоретичните дисциплини в образователния процес по музика”

РД-08-83/03.02.2017 г.

Иновации при историко-теоретичните изследвания – принос за обогатяване на българската музикална култура”

РД-08-127/07.02.2018 г.

„Музикална епоха и музикален стил – музикално-теоретични и образователни аспекти”

Заемани ръководни позиции

Ръководител катедра 1993-2014 с прекъсване за един мандат.

Дисертации

2001г. - История, теория и технология на оркестровия стил

Монографии

2009г. - Минорната тоникалност, УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2009. 135 с.

1996г. - Модалната хармония в обработката на българската народна музика//Музикални хоризонти, 8-9/1996, с.1-36

Учебници

2014г. - Основи на модалната хармония, УИ "Епископ Константин Преславски", 128 с.

Учебни помагала

1993г. - Гълъби (игри с музика), Варна, 1993.

Статии

2019г. - Произход и значение на чувствителния водещ тон в многогласната каденца през вековете. //Сб. научни трудове от пътуващ семинар "Иновации в образованието" Истанбул-Кушадъсъ-Измир, 30.04.2019, УИ " Еп. К. Преславски" Шумен, 2019, с. 260-268. ISBN:978-619-00-0996-2.

2019г. - Обучението на Добри Войников по класическа хармония - същност и резултати.// Сб. с доклади от НК на 22-23 ноември 2018. УИ "Еп. К. Преславски" Шумен, 2019, с. 95-102.

2019г. - Линеарната каденца в многогласната музика. // Годишник на Шуменски университет "Еп. К. Преславски" Том XVI, с. 633-638. УИ "Еп. К. Преславски" Шумен, 2019. ISSN:1314-6769.

2018г. - Aspects of Harmony in the participation of Tympans in the process of syphonising the orchestral music in XVIII Century. SocioBrains, Issn 2367-5721 International Scientific Refereed online Journal with Impact factor SJIF=5.536, ISSUE 45, May 2018, 22.

2018г. - Структуриране и функции на дървената духова група в Лондонските симфонии на Хайдн. Годишник на ШУ, Том ХХII D, с. 508-516, УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2018. ISSN 1314-6769.

2017г. - За същността на някои дисциплини от музикалнотеоретичния цикъл. Сб. Музикалнотеоретичната подготовка във висшето музикално образование. Коала прес, Пловдив, 2017, с. 12-18.

2016г. - Стилизация на медната духова група при оркестриране от клавир на сонати от Виенската класика. Пролетни научни четения, с.17-24, Макрос, Пловдив, 2016, ISSN 1314-7005.

2016г. - Относно степента на централизация на модусите при хармонизацията и обработката на българския музикален фолклор. Сб. 100 години от рождението на проф. Асен Диамандиев, АМТИИ Пловдив, 2016, с. 33-42. ISBN: 978-954-2963-17-2

2015г. - Особености на многогласната каденца през епохата на Барока. Сб. научни трудове от пътуващ семинар „Иновации в образованието”, Шумен - Одрин - Чешме - Измир, 4-9.05.2015, с. 229-235.

2015г. - Относно фоничните свойства на квартата и нейното третиране в многогласната музика//МНК Изкуство и образование-традиции и съвременност, Пловдив, 2015, с. 109-118.

2014г. - Особености на многогласната каденца от нейното възвникване до епохата на Барока. Сб. научни трудове от пътуващ семинар „Иновации в образованието”, Шумен – Белград – Будапеща – Прага – Братислава, май 2014, с. 260-266.

2014г. - On properties of harmonic intervals: Sonance, acousticity, phonism//InternationalJournal of Literature and Arts, 2014; 2(1): 84-87 (http:/sciencepublishinggroup.com)

2013г. - Към въпроса за свойствата на хармоничните интервали // Иновации в образованието, сб. Научни трудове от пътуващ семинар Шумен – Белград – Будапеща – Виена, ШУ „Еп. К. Преславски”, Педагогически факултет, Шумен, 2013, с. 182-187.

2012г. - За стабилността на модусите в българския музикален фолклор и свързаните с това модулативни процеси//Образователни технологии, Фабер, В.Търново 2012, с. 167-173.

2012г. - Аспекти на хармонията при взаимодействието между хоризонталната и вертикална стабилност на модусите в българския музикален фолклор//Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, т. ХVІ D, УИ „Еп. К. Преславски, Шумен 2012, с. 345-349.

2011г. - Модалност. Определение, същностни черти, историческо развитие//40 години Шуменски университет 1971-2011, УИ „Еп. К. Преславски, Шумен, 2011, с. 393-396.

2010г. - Някои аспекти на сонантността. Метаморфозите на квартата // Иновации в образованието, Шумен, 2010, 627-633

2006г. - За някои нови тенденции в преподаването на музикално-теоретични дисциплини // Практическото обучение на студентите от специалност „Педагогика наобучението по музика”, Шумен, 2006, с. 22-24

2002г. - Орестровият стил в епохата на Барока // Музикални хоризонти, 5, София 2002, с. 30-35.

2001г. - Педализация в оркестровия стил на Класицизма // Музикални хоризонти, 3, София 2001, с. 23-27.

1993г. - Някои проблеми на обучението по хармония и слуховото развитие//Образованието и личността, Шумен 1993, т. 2, с. 93-96. Мирослав Кирилов Недялкв

1991г. - За някои проблеми на ладовото осмисляне и хармонизация на мелодии, използвани в обучението по музика//Проблеми на обучението по музика в педагогическите институти, Шумен 1991, с. 43-47.

1989г. - За развитие на хармоничния слух в часовете по солфеж//ХVІІ методическа конференция по въпросите на обучението и възпитание във ВУЗ, Пловдив 1989, с. 221-224.

1989г. - За някои интегративни тенденции в обучението по пиано и елементарна теория на музиката и солфеж//ХVІІ методическа конференция по въпросите на обучението и възпитание във ВУЗ, Пловдив 1989, с. 224-229.

1987г. - За художественото музициране в часовете по солфеж //Сб. Национална научна сесия на младите научни работници, Шумен 1987, т. 2, с. 121-125.

1987г. - Изграждане на музикалната култура на студентите в часовете по солфеж// Сб. Национална научна сесия на младите научни работници, Шумен 1987, т. 2, с. 125-129.