Проф. д.изк.н. Стефан Иванов Хърковабв

array(2) { ["bio"]=> array(8) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(691) "Стефан Хърков завършва последователно Средно музикално училище в Бургас (специалност "Пиано"), Българска държавна консерватория в София (специалност"Музикознание", профил "История на музиката") и аспирантура в Института за изкуствознание при БАН (секция "История на музиката"). Специализирал е в Hochschule fur Musik Franz Liszt, Weimar (Пиано и Камерна музика) и Amsterdam Summer University (Културна политика)." ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(151) "хоноруван асистент - 1988 асистент - 1989 главен асистент - 1994 доцент - 1997 професор - 2005" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(147) "доктор по изкуствознание - 1994 доктор на науките (доктор на изкуствознанието) - 2003" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(1702) "История на музиката I, специалност ПОМ, бакалавърска програма История на музиката II, специалност ПОМ, бакалавърска програма История на българската музика, специалност ПОМ, бакалавърска програма Музикална литература за деца и юноши, специалност ПОМ, бакалавърска програма Музикален инструмент (Пиано), специалност ПОМ, бакалавърска програма Методика на обучението по музикално-теоретични дисциплини (модул История на музиката), специалност ПОМ, бакалавърска програма Музика и медии, специалност ПОМ, бакалавърска програма Музиката на XX век, специалност Музикална педагогика, магистърска програма История на музиката, специалност Музикална педагогика, магистърска програма Актуални проблеми на обучението по музикално-теоретични дисциплини (модул История на музиката), специалност Музикална педагогика, магистърска програма Музикална литература за деца и юноши, специалност Музикална педагогика, магистърска програма" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(2379) "2008 - Интегративни тенденции в музикалнообразователния процес 2009 - Историко-теоретични аспекти на биполярния тонален модел в многогласното мислене 2011 - Проблеми на практическата подготовка на студентите от специалност Педагогика на обучението по музика 2012 - Модалността – едно от предизвикателствата в оптимизирането на музикалнообразователния процес, вх. № РД 05-285/15.03.2012 2013 - Иновационни технологии в музикалнообразователния процес, вх.№ РД 08-300/15.03.2013 2014 - Историко-теоретичните изследвания в музикалната литература – основа за оптимизиране на музикално-образователния процес, вх. № РД 08-26/14.03.2014 2014 - Проект по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" BG 051PO 001-4.3.04 "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование". 2015 - Историко-теоретични аспекти при формирането на националните музикални култури (№ РД-08-289/12.ІІІ.2015) 2016 - "Интегративни тенденции при музикално-теоретичните дисциплини в образователния процес по музика", № РД-08-137. 2017 - "Иновации при историко-теоретичните изследвания" – принос за обогатяване на българската музикална култура", РД-08-83/03.02.2017 г. 2018 – "Музикална епоха и музикален стил – музикално-теоретични и образователни аспекти", РД-08-127 / 07.02.2018 2019 – "Концепции в музикално-теоретичната подготовка на студентите", РД-08-84 / 31.01.2019" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(280) "Председател на Общото събрание на Факултета по педагогика на изкуствата 1994-1999 г. Ръководител на катедра "Музикално възпитание и изпълнителство": 2001-2006 г." ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(371) "Участие в Общото събрание на Шуменския университет Участие в съвета на Научен център "Преславска книжовна школа" Участие в съвета на катедра "Музикална естетика, музикално възпитание и изпълнителство"" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(277) "Съюз на българските композитори (секция "Музиколози") Verein zur Erforschung der Monodie (Vienna, Austria) International Musicological Society (Basle, Switzerland) International Society for Orthodox Church Music (Joensuu, Finland)" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Проф. д.изк.н.  Стефан Иванов Хърков

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: МУЗИКАЛНА ЕСТЕТИКА, МУЗИКАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛСТВО

Кабинет: Корпус 2, стая 111A

Телефон: 054 830365 вътр.132

Email: sth@abv.bg, stefan.harkov@shu.bg

Приемно време: четвъртък (ІІ-ра седмица), 11-13 ч.

Завършен университет, специалност

Стефан Хърков завършва последователно Средно музикално училище в Бургас (специалност "Пиано"), Българска държавна консерватория в София (специалност"Музикознание", профил "История на музиката") и аспирантура в Института за изкуствознание при БАН (секция "История на музиката"). Специализирал е в Hochschule fur Musik Franz Liszt, Weimar (Пиано и Камерна музика) и Amsterdam Summer University (Културна политика).

Заемани академични длъжности

хоноруван асистент - 1988

асистент - 1989

главен асистент - 1994

доцент - 1997

професор - 2005

Придобити научни степени

доктор по изкуствознание - 1994

доктор на науките (доктор на изкуствознанието) - 2003

Водени лекции и/или упражнения

История на музиката I, специалност ПОМ, бакалавърска програма

История на музиката II, специалност ПОМ, бакалавърска програма

История на българската музика, специалност ПОМ, бакалавърска програма

Музикална литература за деца и юноши, специалност ПОМ, бакалавърска програма

Музикален инструмент (Пиано), специалност ПОМ, бакалавърска програма

Методика на обучението по музикално-теоретични дисциплини (модул История на музиката), специалност ПОМ, бакалавърска програма

Музика и медии, специалност ПОМ, бакалавърска програма

Музиката на XX век, специалност Музикална педагогика, магистърска програма

История на музиката, специалност Музикална педагогика, магистърска програма

Актуални проблеми на обучението по музикално-теоретични дисциплини (модул История на музиката), специалност Музикална педагогика, магистърска програма

Музикална литература за деца и юноши, специалност Музикална педагогика, магистърска програма

Участия в международни и национални научни проекти

2008 - Интегративни тенденции в музикалнообразователния процес

2009 - Историко-теоретични аспекти на биполярния тонален модел в многогласното мислене

2011 - Проблеми на практическата подготовка на студентите от специалност Педагогика на обучението по музика

2012 - Модалността – едно от предизвикателствата в оптимизирането на музикалнообразователния процес, вх. № РД 05-285/15.03.2012

2013 - Иновационни технологии в музикалнообразователния процес, вх.№ РД 08-300/15.03.2013

2014 - Историко-теоретичните изследвания в музикалната литература – основа за оптимизиране на музикално-образователния процес, вх. № РД 08-26/14.03.2014

2014 - Проект по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" BG 051PO 001-4.3.04 "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование".

2015 - Историко-теоретични аспекти при формирането на националните музикални култури (№ РД-08-289/12.ІІІ.2015)

2016 - "Интегративни тенденции при музикално-теоретичните дисциплини в образователния процес по музика", № РД-08-137.

2017 - "Иновации при историко-теоретичните изследвания" – принос за обогатяване на българската музикална култура", РД-08-83/03.02.2017 г.

2018 – "Музикална епоха и музикален стил – музикално-теоретични и образователни аспекти", РД-08-127 / 07.02.2018

2019 – "Концепции в музикално-теоретичната подготовка на студентите", РД-08-84 / 31.01.2019

Заемани ръководни позиции

Председател на Общото събрание на Факултета по педагогика на изкуствата 1994-1999 г.

Ръководител на катедра "Музикално възпитание и изпълнителство": 2001-2006 г.

Организационна дейност

Участие в Общото събрание на Шуменския университет

Участие в съвета на Научен център "Преславска книжовна школа"

Участие в съвета на катедра "Музикална естетика, музикално възпитание и изпълнителство"

Членства в научни организации

Съюз на българските композитори (секция "Музиколози")

Verein zur Erforschung der Monodie (Vienna, Austria)

International Musicological Society (Basle, Switzerland)

International Society for Orthodox Church Music (Joensuu, Finland)

Дисертации

2003г. - Сливенският музикално-теоретичен фрагмент като извор за изучаване на хирономичните невмени знаци (semadia aphona) в балканската православна музика от XVII до началото на XIX век [за присъждане на научната степен “Доктор на изкуствознанието”]. Рец. Елена Тончева, Светлана Куюмджиева и Кристина Япова. Защитена на 28 октомври пред СНС по музикознание имузикално изкуство. София, 2003

1994г. - Печатните църковнопевчески сборници в музикалната практика на българското възраждане [за присъждане на научната степен “Kандидат на изкуствознанието”].Рец. Агапия Баларева и Светлана Куюмджиева. Защитена на 6 декември пред СНС по музикознание и музикално изкуство. София, 1994

Книги

1996г. - Евангелската стихира “На гору оученикомъ идущимъ” в музикалните традиции на балканските православни народи (по извори от първата половина на XIX век), София, 1996.

Учебници

2019г. - Учебник по музика за 10. клас. (в съавторство с доц. д-р Янна Рускова, доц. д-р Стефан Русков и Юлиана Близнакова). Издателска къща „Анубис“ – Клет България ООД, 2019. ISBN: 978-619-215-434-9

2019г. - Електронен учебник по музика за 10. клас. (в съавторство с доц. д-р Янна Рускова, доц. д-р Стефан Русков и Юлиана Близнакова). Издателска къща „Анубис“ – Клет България ООД, 2019.

2018г. - Учебник по музика за 9. клас. (в съавторство с доц. д-р Янна Рускова, доц. д-р Стефан Русков и Юлиана Близнакова). Издателска къща "Анубис". ISBN: 978-619-215-263-5

2018г. - Електронен учебник по музика за 9. клас. (в съавторство с доц. д-р Янна Рускова, доц. д-р Стефан Русков и Юлиана Близнакова). Издателска къща "Анубис".

2017г. - Учебник по музика за 8. клас (в съавторство с доц. д-р Янна Рускова, доц. д-р Стефан Русков и Юлиана Близнакова). Издателска къща "Анубис", 2017.

2017г. - Електронен учебник по музика за 8. клас (в съавторство с доц. д-р Янна Рускова, доц. д-р Стефан Русков и Юлиана Близнакова). Издателска къща "Анубис", 2017.

2014г. - Музикална литература за деца и юноши. Шумен, 2014. http://cdo.shu.bg/course/view.php?id=5152

Учебни помагала

2019г. - Книга за учителя към учебник по музика за 10. клас. (в съавторство с доц. д-р Янна Рускова, доц. д-р Стефан Русков и Юлиана Близнакова). Издателска къща „Анубис“ – Клет България ООД, 2019.

2018г. - Книга за учителя към учебник музика за 9. клас. (в съавторство с доц. д-р Янна Рускова, доц. д-р Стефан Русков и Юлиана Близнакова). Издателска къща "Анубис". ISBN: 978-619-215-

2017г. - Книга за учителя към учебник музика за 8. клас (в съавторство с доц. д-р Янна Рускова, доц. д-р Стефан Русков и Юлиана Близнакова). Издателска къща "Анубис", 2017.

2017г. - Аудио CD по музика за 8. клас (в съавторство с доц. д-р Янна Рускова, доц. д-р Стефан Русков и Юлиана Близнакова). Издателска къща "Анубис", 2017.

Студии

2019г. - Добри Войников – основоположникът на многогласната хорова музика в българското училище. – В: Музикалната дейност на енциклопедиста Добри Войников (1833–1878). Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 22 и 23 ноември 2018 г. в Шумен. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2019, с. 37–80. ISBN 978-619-201-344-8

Статии

2019г. - Поглед към ранното българско оперно творчество (1899–1932): между традицията и модерността. – В: VIII Академични пролетни четения в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София, 25–26 април 2018 г. София: Марс 09, 2019, с. 95–122. ISSN 1314–9261

2019г. - Образът на св. Иван Рилски, претворен в музикална творба от Панчо Владигеров. – В: IX Академични пролетни четения в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София, 2–3 април 2019 г.. София: Марс 09, 2019, с. 32–41. ISSN 1314–9261

2019г. - Кой е първият български многогласен училищен хор? (в съавторство с Деница Узунова) – В: Музикалната дейност на енциклопедиста Добри Войников (1833–1878). Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 22 и 23 ноември 2018 г. в Шумен. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2019, с. 135–141. ISBN 978-619-201-344-8

2018г. - За богослужебната музика в ранносредновековния Велики Преслав (по данни от Преславската керамична плочка с богослужебно съдържание от края на IX – началото на Х век). – В: Благовестие и мисия. Мисионерско и просветителско дело на светите братя Кирил и Методий и свети Климент Охридски. София, 2018, с. 25-38. ISBN: 978-619-188-159-8

2018г. - Рилският манастир и началото на българската печатна музикална книжнина. – В: Рилският манастир – история, памет, духовност. Доклади от Международна научна конференция, 28 септември – 1 октомври 2017 г., Рилски манастир. Българска академия на науките, Институт за изследване на изкуствата. Светлана Куюмджиева (отг. редактор). София: Изд. Изток-Запад, 2018, с. 160-181. ISBN 978-619-01-0305-9.

2018г. - The 9th and 10th Century Notational Tipes: Some Observations. In: Theorie und Geschichte der Monodie. Band 9.1. Brno – Wien, 2018, p. 91–110. ISBN 978-80-263-1094-5.

2017г. - Френски възгледи за история на музиката: преподавателският опит, отразен в книгата "История на музиката", съставена под ръководството на Мари-Клер Белтрандо-Патие. В: Музикално-теоретичната подготовка във висшето музикално образование. 40 години катедра "Теория и история на музиката" в АМТИИ. Пловдив: Коала прес, 2017, с. 103-116, ISBN: 978-954-2963-24-0.

2017г. - Българи от ново време: поглед към началото на новата българска музикална култура. В: Изкуствоведски четения 2016. Том II. Автори, течения, взаимодействия. София: Институт за изследване на изкуствата - БАН, 2017, с. 56-63.

2017г. - Възникване на оперета в България (от "Войникът-беглец" в 1850, през "Царския пуяк" в 1883, до "Кармозинела" в 1914 и "Царицата на чардаша" в 1918). В: Юбилеен сборник "100 години от началото на българското оперетно изкуство (1914-2014)". София: Издава Съюз на българските композитори, 2017, с. 46-63.

2017г. - "Държавна намеса в българското оперетно изкуство през 1941 г.: причини и последици". В: Юбилеен сборник "100 години от началото на българското оперетно изкуство (1914-2014)". София: Издава Съюз на българските композитори, 2017, с. 259-263.

2017г. - "Началото на българското музикално-сценично изкуство за деца и младежи в 1883 г. В: Юбилеен сборник "100 години от началото на българското оперетно изкуство (1914-2014)". София: Издава Съюз на българските композитори, 2017, с. 285-307.

2017г. - . "Оркестърът в първите български оперетни спектакли" (в съавторство с Калина Георгиева) . В: Юбилеен сборник "100 години от началото на българското оперетно изкуство (1914-2014)". София: Издава Съюз на българските композитори, 2017, с. 95-107.

2017г. - "Ангел Сладкаров (1892-1977) и началото на оперетата в София" (в съавторство с Радостина Кацарова). В: Юбилеен сборник "100 години от началото на българското оперетно изкуство (1914-2014)". София: Издава Съюз на българските композитори, 2017, с. 170-179.

2017г. - Reviewing the Earliest Notated Sources of Bulgarian Music. In: Aspects of Christian Culture in Byzantium and Eastern Christianity: Word, Sound and Image in the Context of liturgical and Christian Symbolism. Editors: Ivan Moody and Vesna Sara Peno. Publishers: Muzikoloski Institute of SASA, Belgrade, Serbia and International Society for Orthodox Church Music, Joensuu, Finland. pp. 7-30.

2016г. - Участието на Асен Диамандиев в Националната музикалнопедагогическа конференция през 1955 г. В: 100 години от рождението на проф. Асен Диамандиев. Юлиан Куюмджиев - съставител и редактор. Пловдив: Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, 2016, с. 14-22.

2016г. - Венета Вичева: съдбата на изкуството в университетска интелектуална среда. В: Естетически ценности и възпитание. Материали от кръгла маса. Шумен, 9 април 2016 г. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2016, с. 9-16.

2016г. - Bulgarian Composers Based outside Bulgaria: Four Generations of Musical Migrants Unappretiated in Their Native Land. In: Ivan Zajc (1832-1914). Musical Migrations and Cultural Transfers. in the Long 19th Century in Cnetral Europe and Beyond. Croatian Musicological Society. Series Musicological Proceedings, No. 17. Zagreb: Croatian Musicological Society, 2016, pp. 197-208.

2016г. - Мишо Тодоров - родственик на Антон Пан? В: Сливенци. Старите родове. Том I. Сливен: Агенция Компас, 2016, 96-98.

2016г. - Сливенските симфоници. В: Сливенци. Старите родове. Том I. Сливен: Агенция Компас, 2016, 51-56.

2016г. - Диктат и отговорност: опит за прочит на една страница от българското музикално минало. В: Шести академични пролетни четения 2016. Международна конференция "Музика и диктат". Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров", април 2016. София: Марс 09, 2016, с. 42-47.

2016г. - Солмизационни срички в православната музика. В: Академичен форум "Интегрална музикална теория" 2015. Международна конференция, 12-13 ноември. Сборник с доклади. София: Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров", 2016, с. 80-90.

2016г. - Слогови наименования на тоновете в православната музика. В: In honorem 3. Quadrivium. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Веселин Панайотов. Шумен: Научен център "Преславска книжовна школа", 2016, с. 63-71.

2016г. - Presenting South East European Music of Classical Antiquity and Early Middle Ages Through Initiatives of the International Musicological Society (IMS): Recent Activity. Българско музикознание, № 2-3, 2016, с. 251-266.

2016г. - Човек с мисия. В: Вичева, Венета, Светлин Пламенов и Росица Добрева. Разкажи ми песен. Второ преработено и допълнено издание, посветено на 85 години от рождението на Венета Вичева. Шумен: Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", 2016, с. 132-134.

2015г. - Ранни форми на невмено нотиране от IX и X век. В: Международна научна конференция "Изкуство и образование - традиции и съвременност". Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив. Том II. Пловдив, 2015, 26-37.

2015г. - Liturgy and Music: Cyrillo-Methodian Impact on the Christian Epigraphy (Preslav Ceramic Plate from the late 9th - early 10th c.). In: Cyril and Methodius: Byzantium and the World of the Slavs. Proceedings of the International Scientific Conference dedicated to the 1150th anniversary of the Christian Mission in Great Moravia of the Holy Brothers St Cyril and St Methodius. Thessaloniki, 2015, 84-90.

2015г. - Творческото дело на Мишо Тодоров. Жажда. Списание за литература и изкуство. Год. XХ (2015). Юбилеен брой - 20 години. с. 101-103.

2015г. - Българската музика, представена в списание Der Sturm. Пети академични пролетни четения в Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София. Международна конференция "XX век - време на конфронтации, време на открития". София, Марс 09, 2015, 263-275.

2014г. - Manuscript Iasi 160 / IV-34: a new look at the history of the codex. In: Musical Romania and the Neighbouring Cultures. Traditions - Influences - Identities. Vasiliu, L., Luchian, F., Iatesen, L., Andron, D.-B. (editors). Series: Eastern European Studies in Musicology - Volume 2. Edited by Maciej Golab. Peter Lang International Academic Publishers. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2014, pp. 63-72.

2014г. - Преславската керамична плочка с прокименов репертоар от края на IX - началото на X век: едно свидетелство за православното богослужебно пеене във Велики Преслав. Преславска книжовна школа, том 14. Шумен, 2014, с. 426-435.

2014г. - Композитори-авангардисти извън родината си: две съдби - Андрей Букурещлиев (Andre Boucourechliev, 1925-1997) и Хенри Лазаров (Henri Lazarof, 1932-2013). В: Академични пролетни четения в Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София, София, Марс 09, 2014, 143-151.

2013г. - 80 години Симфоничен оркестър Сливен. Музикални хоризонти, № 6, 2013, с. 20-22.

2013г. - Опит за превод (тълкуване) на оригиналното заглавие на цикъла Шест бранденбургски концерта от Йохан Себастиан Бах. Музикални хоризонти, № 5, 2013, с. 13-15.

2013г. - Учредяването на дружество “Съвременна музика” в цялостния ход на българската музикална история. В: Академични пролетни четения в Националната музикална академия “Проф. Панчо Владигеров” – София. Национална среща на преподаватели по история на музиката и музикален фолклор в средните и висши учебни заведения и преподаватели по музика в средните общообразователни училища. София, Марс 09, 2013, с. 38-53.

2012г. - Европейски тип музикално образование в България. Идеи и реализации през XIX-XX век. В: Ars musica и изкуството на образованието. С., 2012, 31-47.

2012г. - Нотирани песнопения в чест на свети Наум Преславско-Охридски. Преславска книжовна школа. Том 12. Шумен, 2012, 432-440.

2012г. - Musical manuscripts from Sozoplis. Българско музикознание, С., 2012, кн. 3-4, 71-80.

2012г. - Песнопения в чест на св. Наум Преславско-Охридски. В: Развитие на практическото и нравственото богословие в България. Традиции, проблеми, перспективи. С., 2012, 186-194.

2012г. - Възгледи за развитието на българската църковна музика през Възраждането: йеромонах Неофит Рилски и хаджи Ангел Иванов-Севлиевец. В: Наследството на отец Неофит Рилски: изкуствоведски, богословски и философски аспекти. С., 2012, 89-106.

2011г. - Хирономични невмени знаци в ръкописен фрагмент Zagreb HAZU V d/I. Theorie und Geschichte der Monodie. Festschrift fur Bozhidar Karastoyanov Anlaslich seines 70. Geburtstags, Wien, 2011, 147-158

2011г. - An enigmatic hymn for Saint Petka-Paraskeva: the canon and its interpretation in the thematic replacement of chants. Musicology, 11. Belgrade, 2011, pp. 63-74.

2010г. - Детските песни на Атанас Бадев: 150 години от рождението на композитора. Иновации в образованието. Шумен, 2010, с. 643-646

2010г. - Едно свидетелство за църковното пеене в югозападна Македония през XIX век. Акъи бъчела любодельна. Шумен, 2010, с. 333-338

2009г. - Премиерата на “Легенда” от Петко Стайнов в българския периодичен печат до 1944 година. Петко Стайнов в паметта на времето. София, 2009, с. 349-353

2009г. - Делото на Франтишек Швестка като композитор и диригент в светлината на новооткрити материали. Чехи в България. Ролята на чешкото присъствие забългарското национално възраждане. София, 2009, с. 81-88

2009г. - Breitkopf’s influence: а Balkan way of musical publishing. Composing and Chanting in the Orthodox Church. Proceedings of the Second International Conference on Orthodox Church Music, The International Society on Orthodox Church Music & University of Joensuu, Finland, Joensuu, 2009, pp. 199-202

2007г. - Църковнопевчески школи-средища на българското църковно пеене през Възраждането. Българско музикознание, 3-4, 2007, с. 210-220

2006г. - Славянски наименования на невмените знаци: нови наблюдения. Нови идеи в музикознанието 2006, София, 2006, с. 195-201

2006г. - Синтез между музика и слово в една възрожденска драма. Музика и театър. Взаимодействия между универсално и национално. София, 2006, с. 19-21

2006г. - Поглед към началото на музикалната дейност на Иван Качулев. Българско музикознание, 3, 2006, с. 62-66

2006г. - Практическото обучение на студентите по дисциплината “История на българската музика”. Практическото обучение на студентите по специалността “Педагогика наобучението по музика”. Шумен, 2006, с. 21-22

2006г. - Музикалното дело на братя Михайлович. Жажда. Списание за литература и изкуство. Год. XII (2006), кн. 3, с. 2-4

2005г. - Сава Доброплодни и музиката. 185 години от рождението на Сава Доброплодни. Сливен, 2005, с. 159-170

2005г. - Едно свидетелство за църковното пеене в югозападна Македония през XIX век. Българско историческо музикознание: подходи и конкретизации. София, 2005, с.11-18

2005г. - Анастас Стоянов в Браила. 150 години от рождението на Анастас Стоянов. Шумен, 2005, с. 17-22

2004г. - Да формираш оркестър: към началото на първия български оркестър. Образование и изкуство, Т. 2. Шумен, 2004, с. 504-507

2003г. - Многогласна музика и културна идентичност през Българското възраждане. Българско музикознание, 4, 2003, с. 84-91

2003г. - Музикално творчество за деца и юноши: поглед върху културното развитие на младежта върху примери от творчеството на Йохан Себастиан Бах. Образованието –глобална идентичност и културно разнообразие, Т. 3, Стара Загора, 2003, с. 186-191

2003г. - Николай Триандафилов Сливненец и неговата роля за напредъка на българската музика през Възраждането. Българската емиграция през Възраждането. Сливен,2003, с. 261-263

2001г. - Newly discovered documents about Joan Harmosin of Ohrid. Macedonian music, Skopje, 2, 2001, 69-78

2001г. - Megala Semadia during the 17th-18th cc.: observations on Byzantine chant and notation, XXe Congres International des Etudes Byzantines, III, Paris, 2001, 160

2000г. - Карел Махан за византийската музика. Културната интеграция между чехи и българи в европейската традиция, София, 2000, с. 106-112

2000г. - Нови данни за сливенския музикален фрагмент от XVIII век. Българско музикознание, 2, 2000, с. 71-76

2000г. - Взаимно сътрудничество между балканските православни народи в областта на църковната музика през XVII-XIX век. Интербалкански музикално-културни взаимодействия, София, 2000, с. 94-100

2000г. - Първите учители на Панчо Владигеров. Български музикални хроники, 2, 2000, с. 36-42

1999г. - Песнопения за св. вмчк Никита Готски в музикални ръкописи от XIII-XIV и XVIII век. Българско музикознание, 3, 1999, с. 79-85

1999г. - Представители на фамилия Жефарович в музикалния живот на Виена от края на XVIII и началото на XIX век. Българско музикознание, 2, 1999, с. 86-90

1999г. - Дейността “Възприемане на музика” в двата учебника по музика за 1. клас. Музикално-образователната система-традиции и перспективи. София, 1999, с. 8-10.(съвместно с Вероника Касабова)

1998г. - Националната идея в българската църковна музика през Възраждането. Култура, църква и революция през Възраждането. Сливен, 1998, с. 273-276

1998г. - За необходимостта от квалификация на музикалния педагог в детската градина (към въпроса за въвеждането на църковната песенност в детската градина).Квалификация на учителите – реалности и перспективи, Т. 2. Варна, 1998, с. 77-80. (съвместно с Вероника Касабова)

1998г. - За българо-чешките музикални взаимоотношения през Възраждането. Чехи в България и българи в Чехия. Етносоциални и културно-антропологични модели.Литературоведски и лингвистични аспекти. Шумен, 1998, с. 265-272

1998г. - Драматургията на Йордан Йовков в оперното творчество на Парашкев Хаджиев. Йордан Йовков и неговото време. Сливен, 1998, с. 58-64

1996г. - Възрожденски представи за “Болгарский роспев”. Епископ-Константинови четения – 3. Шумен, 1996, с. 119-124

1992г. - Новооткрит фрагмент от музикален ръкопис в Историческия музей на град Сливен. Българско музикознание, 1, 1992, с. 65-68

1990г. - Петър Динев за църковнопевческите школи в България. Българско музикознание, 2, 1990, с. 85-90

1990г. - Към началото на българската музикална публицистика. Българска музика, 2, 1990, с. 42-45

1990г. - Родственик на Антон Пан. Българска музика, 8, 1990, с. 20-22

1988г. - За печатните църковнопевчески сборници от XIX век и тяхната роля в музикално-културната практика на Възраждането. Музикални хоризонти, 17-18, 1988, с.36-40

Доклади

2019г. - Arnold Schoenberg and Andre Boucourechliev: From a nonexistent film to a nonexistent opera. Wissenschaftliche tagung: Austauschprozesse zwischen West und Ost in der europaeischen Musikkultur unter dem Aspekt der Lehre von Arnold Schoenberg und der Wiener Schule. Wien, Arnold Schoenberg Center, 5. Juni 2019

2017г. - "Поетични творби на епископ Константин Преславски в музикално произведение от българския композитор Константин Илиев" Доклад, прочетен по време на международния симпозиум "Константин Преславски и неговата епоха", организиран от Научен център "Преславска книжовна школа" при Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", проведен на 12 – 14 октомври 2017 г. в Шумен и Велики Преслав. (под печат)

2017г. - "Рилският манастир и началото на българската печатна нотирната музикална книжнина". Доклад, прочетен по време на международната научна конференция "Рилският манастир – история, памет, духовност", организирана от Българската Патриаршия и Българската академия на науките, проведена на 28 септември – 1 октомври 2017 г. в Рилския манастир. (под печат)

2017г. - "Катя Вълева и Учебният оперен театър при Българската държавна консерватория" Доклад, предаден за публикуване в сборник с доклади, посветени на живота и делото на пианистката Катя Вълева, организиран от Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров". (под печат)

2017г. - "Френски възгледи за история на музиката: преподавателският опит, отразен в книгата "История на музиката", съставена под ръководството на Мари-Клер Белтрандо-Патие". (под печат) Доклад, прочетен по време на юбилейна научна конференция "Музикално-теоретичната подготовка във висшето музикално образование", проведена на 31 март 2017 г. в Пловдив, посветена на 40-годишнината от основаването на катедра "Теория и история на музиката" в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив. (под печат)

2017г. - "За първия български ученически духов оркестър". Доклад, предаден за публикуване в сборник със статии от кръглата маса: "Художественотворческата дейност за формиране на бъдещия музикален педагог", организирана от Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", Педагогически факултет, Катедра "Музикална естетика, музикално възпитание и изпълнителство". (под печат)

2017г. - "За богослужебната музика в ранносредновековния Велики Преслав (по данни от Преславската керамична плочка с богослужебно съдържание от края на IX – началото на Х век)". Доклад, предаден за публикуване в сборник "Благовестие и мисия", посветен на делото на светите братя Кирил и Методий и на свети Климент Охридски, организиран от Софийския университет "Свети Климент Охридски", Богословски факултет. (под печат)

2016г. - Българи от ново време, поглед към началото на новата българска музикална култура. В: Изкуствоведски четения 2016, модул "Ново изкуство". Институт за изследване на изкуствата при БАН - София, 13-15 април 2016 г. (под печат)

2014г. - The Ninth and Tenth Century Notational Types: Some Observations. In: 8. Internationale wissenschaftliche Tagung "Theorie und Geschichte der Monodie". Verein zur Erforschung der Monodie. Wien, 01.-03. Oktober 2014 (под печат)

2014г. - Reception of the New Method in Bulgaria. In: International Musicological & Psaltic Congress "Byzantine Music Through the New Method of Notation (1814-2014): Reception - Issues - Perspectives". Aristotle University Thessaloniki. Thessaloniki, 30th October - 1st November 2014 (под печат)

2014г. - Държавна намеса в българското оперетно изкуство през 1941 г.: причини и последици. В: Национална кръгла маса на тема "Един век оперетно изкуство в България (1914-2014)". Българска академия на науките и Народно читалище "Добри Войников" - Шумен. Шумен, 5 ноември 2014 г. (под печат)

2013г. - Reviewing the Earliest Notated Sources of Bulgarian Music. In: Aspects of Christian Culture in Byzantium and Eastern Christianity: Word, Sound and Image in the Context of liturgical and Christian Symbolism. Ivan Moody, (ed.). Belgrade, 2013 (под печат)

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2020г. - Предговор към: Творческото наследство на Панчо Владигеров: минало, настояще, бъдеще. Сборник с доклади от кръгла маса, проведена на 13 март 2019 г. в Шумен. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2019, с. 11–15. ISBN 978-619-201-298-4

2019г. - „Арнолд Шьонберг и неговата школа: постижения, наследство, влияние“. Българско музикознание, 2019, № 2, с. 115–119. ISSN 0204-823Х

2019г. - „Химнографската книга Трополог: извори, богослужение и певчески репертоар“, Списание на БАН, 2019, № 3, с. 80–81. ISSN 0007-3989

2019г. - „В търсене на пространствените измерения на православната музика. Нова книга за ранните форми на многогласното църковно пеене в Русия“, Музикални хоризонти, 2019, № 2, с. 26–27. ISSN 1310–0076

2019г. - „Процеси на обмен между Запада и Изтока в европейската музикална култура“, Музикални хоризонти, 2019, № 7, с. 14–16. ISSN 1310-0076

2019г. - Предговор към: Борисов, Ивайло. Селенията на православната музика. София: Фондация „Покров Богородичен“, Изд. „Омофор“, 2019, с. 9–11. ISBN 978-954-2972-76-1

2019г. - Предговор към: Музикалната дейност на енциклопедиста Добри Войников (1833–1878). Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 22 и 23 ноември 2019 г. в Шумен. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2019, с. 14–20. ISBN 978-619-201-344-8

2019г. - Nicolae Georgita, Musical Crossroads: Church Chants and Brass Bands at the Gates of the Orient. – In: International Review of the Aesthetics and Sociology of Music. Zagreb: Croatian Musicological Society, Vol. 50, No. 1–2, June - December 2019, pp. 373-376. ISSN 0351-5796

2018г. - Българска монография за ранната християнска музика [Kujumdzieva, Svetlana. The Hymnographic Book of Tropologion. Sources, Liturgy and Chant Repertory. Routledge, London-New York, 2018]. – Музикални хоризонти, 2018, брой № 2, с. 25-26. ISSN: 1310-0076

2018г. - Orthodox Chanting in the Balkans in the Example of Greek and Serbian Traditions. Between East and West, Ecclesiology and Ideology. [Peno, Vesna Sara. Православно поjанье на Балкану на примеру грчке и србске традициjе. Између Истока и Запада, еклесиологиjе и идеологиjе. Belgrade, Serbian Academy of Sciences and Arts, 2016]. In: Journal of the International Society for Orthodox Church Music (ISOCM). Volume 3. Joensuu (Finland), 2018, p. 358–359. ISSN: 2342-1258.

2018г. - Уводни думи от редактора. – В: Ръкописни сборници с музикални творби от Добри Войников (фототипно издание на ръкописи от фонда на къща музей „Добри Войников“ – Шумен). Шумен – Велико Търново: Изд. Фабер, 2018, с. 7–9. ISBN: 978-619-00-0859-0

2017г. - Нова книга за синтеза на културите между Изтока и Запада. Музикални хоризонти, 2017, брой № 3, с. 26-28.

2017г. - Честване на Бисерка Граматикова в Бургас. Музикални хоризонти, 2017, № 1, с. 9

2017г. - "Честване на Бисерка Граматикова в Бургас". Музикални хоризонти, 2017, брой № 1, с. 9.

2017г. - "Нова книга за синтеза на културите между Изтока и Запада". Музикални хоризонти, 2017, брой № 3, с. 26-28.

2017г. - "Предговор от съставителя". В: Юбилеен сборник "100 години от началото на българското оперетно изкуство (1914-2014)". София: Издава Съюз на българските композитори, 2017, с. 13-20.

2016г. - Честит юбилей! Музикални хоризонти, № 10, 2016, с. 7

2016г. - Музикоучители-певци представени в книга. Електронно издание "Двери на православието", 25 октомври 2016. dveri.bg/wqydf

2016г. - Preliminary Words to the Conference Proceedings. Българско музикознание, № 2-3, 2016, с. 8-10. ISSN 0204-823Х

2016г. - "За проф. Анастасия Атанасова-Вукова." В: Атанасова-Вуковa, Анастасия. Моята педагогическа изповед. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2016, с. 152-153.

2015г. - Един век оперетно изкуство в България (1914-2014). Българско музикознание, Издание на Институт за изследване на изкуствата при БАН, 2015, брой № 1, с. 84-95, ISSN 0204-823Х.

2015г. - 6th International Conference of the IMS Regional Association for the Study of Music in the Balkans, Sofia, August 31 - September 4, 2015. Report. In: Website of the International Musicological Society: http://ims-international.ch/content/images/pdf/RASMB_Sofia_2015.pdf

2015г. - Премиерни изпълнения на творби от Владимир Панчев във Виена. Музикални хоризонти, Списание за музика и танц, Издание на Съюза на българските музикални и танцови дейци, 2015, брой № 7, с. 13-17, ISSN 1310-0076.

2015г. - За международната научна конференция "Изкуство и образование - традиции и съвременност", посветена на 50-годишнината на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив. Българско музикознание, 2015, № 1, 96-104.

2015г. - Международен музиковедски форум в София. Българско музикознание, 2015, № 4, с. 98-105

2013г. - “Музикални хоризонти” е коректно и авторитетно издание. Музикални хоризонти, № 4, 2013, с. 2.

2013г. - Музика сред картини (рецитал на пианиста Ромео Смилков в София). Музикални хоризонти, № 4, 2013, с. 9-10.

2013г. - Славянски музикални ръкописи в Рилския манастир. Ценен принос в изучаването на православната музика. Българско музикознание, Издание на Институт за изследване на изкуствата при БАН, 2013, брой № 2, с. 98-103, ISSN 0204-823Х.

2010г. - Ценно музикално-културно изследване. В: Кацарова, Р. Формиране на музикално-сценична традиция в Шумен (1813-1914). Издателство “Фабер”, 2010, с. 3-4

2006г. - Светлана Куюмджиева: “Ранновъзрожденски български музикални паметници и певчески репертоар. Йоасаф Рилски”. Българско музикознание, Год. XXXI (2006), кн.1, с. 133-137

2006г. - Музикалното краезнание като съдба (Бисерка Граматикова на 60 години). Музикални хоризонти, 5, 2006, с. 35-36

2005г. - Музика, която вълнува (Димитър Христов на 70 години). Музика. Вчера. Днес, издание на музикално общество “Васил Стефанов” – София. Год. XII (2005), кн. 3, с.4-7

2005г. - Титаничното дело на Стефан Македонски. Жажда. Списание за литература и изкуство, Год. XI (2005), кн. 2, с. 20-22

2003г. - Четири десетилетия в служба на “звучащата теология” (опит за портрет на Елена Тончева). Paleobulgarica / Старобългаристика, XXVII (2003), 1, с. 100-107

2001г. - Нашите млади музиканти заслужават по-добра съдба. Везни, издание за литература, изкуство, критика и философия. Брой 9-10, Год. XI (2001), с. 50-52

Цитирания

2020г. - * Хърков, Стефан (2007). Църковнопевчески школи – центрове на българското църковно пеене през Възраждането. Българско музикознание, 2007, № 3–4, с. 214–215. Цитирана в: Борисов, Ивайло. Селенията на православната музика. София: Фондация „Покров Богородичен“, Изд. „Омофор“, 2019, с. 112.

2019г. - * Хърков, Стефан (2000): Първите учители на Панчо Владигеров. – Български музикални хроники, 2000, № 2, с. 36-42. Цитирана в: Бектешев, Бексай (2019): „Свиреща кутийка“ из Миниатюри „Шумен“ оп. 29 от Панчо Владигеров. – В: Творческото наследство на Панчо Владигеров: минало, настояще, бъдеще. Сборник с доклади от кръгла маса, проведена на 13 март 2019 г. в Шумен. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2019, с. 11–15.

2019г. - * Хърков, Стефан (2014): Музикална литература за деца и юноши (електронен учебник). http://cdo.shu.bg/course/view.php?id=5152 Цитирана в: Бектешев, Бексай (2019): „Свиреща кутийка“ из Миниатюри „Шумен“ оп. 29 от Панчо Владигеров. – В: Творческото наследство на Панчо Владигеров: минало, настояще, бъдеще. Сборник с доклади от кръгла маса, проведена на 13 март 2019 г. в Шумен. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2019, с. 11–15.

2019г. - * Хърков, Стефан (2004): Да формираш оркестър: към началото на първия български оркестър. – В: Образование и изкуство, Т. 2. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, 2004, с. 504–507. Цитирана в: Недялков, Мирослав (2019): Обучението на Добри Войников по класическа хармония – същност и резултати. – В: Музикалната дейност на енциклопедиста Добри Войников (1833–1878). Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 22 и 23 ноември 2018 г. в Шумен. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2019, с. 95–102. Цитирана в: Панчева–Георгиева, Анна (2019): Оркестровото дело в Шумен през втората половина на XIX век. – В: Музикалната дейност на енциклопедиста Добри Войников (1833–1878). Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 22 и 23 ноември 2018 г. в Шумен. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2019, с. 165–177.

2019г. - * Хърков, Стефан (2005): Анастас Стоянов в Браила. – В: 150 години от рождението на Анастас Андреев Стоянов. Сборник с материали. Шумен: Славена, 2005, с. 17–22. Цитирана в: Апостолова, Меглена (2019): Влиянието на Констанца – талантлива пианистка и предана съпруга на Добри Войников – за процъфтяването на музикалния град Шумен. – В: Музикалната дейност на енциклопедиста Добри Войников (1833–1878). Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 22 и 23 ноември 2018 г. в Шумен. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2019, с. 103–114. Цитирана в: Апостолова–Шаркова, Галина (2019): Васил Папазович – български композитор, цигулар и пианист от втората половина на XIX век. – В: Музикалната дейност на енциклопедиста Добри Войников (1833–1878). Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 22 и 23 ноември 2018 г. в Шумен. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2019, с. 283–290.

2019г. - * Хърков, Стефан (1998): За българо-чешките музикални взаимоотношения през Възраждането. – В: Чехи в България и българи в Чехия. Етносоциални и културно-антропологични модели. Литературоведски и лингвистични аспекти. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 1998, с. 265-272. Цитирана в: Апостолова–Шаркова, Галина (2019): Васил Папазович – български композитор, цигулар и пианист от втората половина на XIX век. – В: Музикалната дейност на енциклопедиста Добри Войников (1833–1878). Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 22 и 23 ноември 2018 г. в Шумен. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2019, с. 283–290.

2019г. - * Хърков, Стефан (2005): Музикалното дело на братя Михайлович. – Жажда. Списание за литература и изкуство. Год. XII, № 3, с. 2–4. Цитирана в: Апостолова–Шаркова, Галина (2019): Васил Папазович – български композитор, цигулар и пианист от втората половина на XIX век. – В: Музикалната дейност на енциклопедиста Добри Войников (1833–1878). Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 22 и 23 ноември 2018 г. в Шумен. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2019, с. 283–290.

2019г. - * Хърков, Стефан (1988). За печатните църковнопевчески сборници от XIX век и тяхната роля в музикалнокултурната практика на Възраждането. Музикални хоризонти, 1988, № 17–18, с. 38 Цитирана в: Борисов, Ивайло. Селенията на православната музика. София: Фондация „Покров Богородичен“, Изд. „Омофор“, 2019, с. 36.

2019г. - * Печатните църковно-певчески сборници в музикалната практика на българското възраждане. Дисертация, 1994. Цитирано в: Kujumdzieva, Svetlana. From Monophonic to Polyphonic Church Music: The Case of Bulgaria. – In: Liturgy and Music. Proceedings of the Seventh International Conference on Orthodox Church Music. University of Joensuu, Finland, 2019, 47-58, p. 57-58. ISBN 978-952-99883-8-9