Проф. д.п.н. Веселин Желязков Маргаритовабв

array(2) { ["bio"]=> array(11) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(115) "ВИФ "Георги Димитров" - София - методист по физическа подготовка" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(59) "ПУ "Паисий Хилендраски" - Пловдив" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(54) ""асистент", "доцент", "професор"" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(77) ""доктор", "доктор на педагогическите науки"" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(81) "Теория и методика на физическото възпитание" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(84) "Германия - по проблемите на бойните спортове WT" ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(132) "психофизическа подготовка, управление на мениджмънта и маркетинга и др." ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(346) "Национален проект „Спорт за всички” – 2007, 2008, 2009, 2010 Национален проект „Ваканция и спорт” - 2007, 2008, 2009, 2010 Национален проект „Ски” - 2007, 2008, 2009, 2010 Национален проект „Плуване” - 2007, 2008, 2009, 2010" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(69) "ръководител катедра, декан, зам.-декан" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(192) "член на факултетски съвет при Педагогически факултет, член на Академичен съвет, дългогодишен член на ВАК" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(407) "награждаван с най-високото отличие на Пловдивски университет, Великотърновски университет и Благоевградски университет, от световната федерация по WT, награден с редица почетни плакети от наши и международни организации." ["group id"]=> int(18) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(18) ["UNDN Name"]=> string(54) "Държавни и/или научни награди" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(13) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Проф. д.п.н.  Веселин Желязков Маргаритов

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Кабинет: Корпус 2, стая СК

Телефон: 054/830 365 вътр.108

Email: janatel@abv.bg, v.margaritov@shu.bg

Приемно време: петък от 14-16 часа

Завършен университет, специалност

ВИФ "Георги Димитров" - София - методист по физическа подготовка

Месторабота преди постъпване в ШУ

ПУ "Паисий Хилендраски" - Пловдив

Заемани академични длъжности

"асистент", "доцент", "професор"

Придобити научни степени

"доктор", "доктор на педагогическите науки"

Водени лекции и/или упражнения

Теория и методика на физическото възпитание

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Германия - по проблемите на бойните спортове WT

Области на научни интереси

психофизическа подготовка, управление на мениджмънта и маркетинга и др.

Участия в международни и национални научни проекти

Национален проект „Спорт за всички” – 2007, 2008, 2009, 2010

Национален проект „Ваканция и спорт” - 2007, 2008, 2009, 2010

Национален проект „Ски” - 2007, 2008, 2009, 2010

Национален проект „Плуване” - 2007, 2008, 2009, 2010

Заемани ръководни позиции

ръководител катедра, декан, зам.-декан

Членства в научни организации

член на факултетски съвет при Педагогически факултет, член на Академичен съвет, дългогодишен член на ВАК

Държавни и/или научни награди

награждаван с най-високото отличие на Пловдивски университет, Великотърновски университет и Благоевградски университет, от световната федерация по WT, награден с редица почетни плакети от наши и международни организации.

Монографии

2010г. - Вътрешни и външни сили на човека – монография – изд. Тандема Ко, Пловдив, 2010.

Учебници

2017г. - „Спортната тренировка“

2014г. - „Теория и методика на физическото възпитание“

2009г. - Маргаритов, В. Водни спортове. Учебник за студенти. УИ „Паисий Хилендарски”. Пловдив, 2009

2009г. - Маргаритов, В. Теория и методика на физическото възпитание. Учебник за студенти. УИ „Паисий Хилендарски”. Пловдив, 2009

Учебни помагала

2015г. - Маргаритов, В.Българо-немски речник на спортните термини

Доклади

2010г. - Маргаритов, В., З. Волф. Модели за обучение на мултимедия-саунд-карате в училищата. Международна научна конференция „Съвременни пролбеми на физическото възпитание и спорта”. УИ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2010

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2011г. - - Маргаритов, В. Рецензия на представените трудове за участие в конкурс за „професор” на доц. д-р Л.Петров, В. Търново, 2011

2010г. - - За книгата на проф. Маргаритов „Вътрешни и външни сили на човека” в телевизия БНТ, Ринг ТВ, ПОТВ, 2010

Цитирания

2011г. - - на проф. Маргаритов от Оливър Кьониг в дисертационен труд за придобиване на образователно-научната степен „доктор”

2008г. - - на проф. В. Маргаритов от проф. Н. Йорданова в дисертационен труд за придобиване на научна степен „доктор на педагогическите науки”