Проф. д-р Галин Борисов Цоковабв

array(2) { ["bio"]=> array(11) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(137) "1987 – Софийски университет “Св. Климент Охридски”, магистър по педагогика" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(94) "2005 – Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(342) "2011 г.- ПУ ”Паисий Хилендарски” - професор 2005 г. ПУ ”Паисий Хилендарски” - доцент 2001 – ШУ “Епископ Константин Преславски” – доцент 1988 – ШУ “Епископ Константин Преславски” – асистент" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(57) "1998 – доктор по педагогика 05.07.01" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(278) "Педагогика Организационен мениджмънт в образованието, Иновациии в образованието Училищна администрация и законодателство Сравнително образование" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(247) "Управление на образованието, Образователни политики Училищна администрация и законодателство, Сравнително образование Педагогика" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(1301) "2009 година- Специализация по “Организация на социалната работа по отношение на хора с умствена изостаналост” Католически университет Льовен, Медико-педагогически център „Св. Франциск” гр. Розаал, Белгия 2008 година - Специализация по Образователен мениджмънт CEDEFOP Study Visit 326 “Роля на директора на училището и на инспектората по образование”, Валенсия, Испания 2002 година - Специализация по образователен мениджмънт, с профил организационен мениджмънт в образованието Амстердамски университет , Холандия, 1996-1997 година - Специализиция „ Дистанционно обучение във висшите училища” Национален център по дистанционно обучение 1993 г. – Специализация Информационни технологии в образованието, СУ “Кл. Охридски”" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(2282) "PHARE Contract ? 97-0487 "Elaborating Methods of Communication between Minority groups and civil Society in Bulgaria “Open Society” Foundation - Sofia, “Development of Master Programme in Educational Management” Inter-universities Bulgarian-Dutch Project “Transformation of Educational Management in Bulgaria” 2009 г.- 2011 г “Проект за следдипломна квалификация на персонал в социални домове за възрастни хора с умствена изост”- ПУ, Медико-педагогически център “Св.Франциск” в Роозаал, Белгия – член на екипа 2009 – 2010 “QATRAIN 4 Students”, UK/09/LLP-LdV/TOI-163_285, European Commission, Lifelong Learning Programme Leonardo da Vinci Transfer of Innovation член на екипа 2011 – 2013 „Ефективни социални грижи за по-добър живот на интелектуално затруднени мъже в защитена среда” ПУ и Медико-педагогически център “Св.Франциск” в Роозаал, Белгия – Ръководител на проекта 2011 – 2012 г. УАСОПКН 11 ФМИ 002/30.05.2011 Концептуално и компютърно моделиране на методики и процедури за оценяване и акредитация (с приложение във висшето образование)- КОМПАС - член на екипа 2011 – 2012 г. НИ 11 ПФ 0011 ПФ Психично благополучие на хората в третата възраст и хора със специални потребности - член на екипа 2011 – 2012 г. МУ 11 ПФ007 ПФ Междуличностни отношения, самооценка и емоционална регулация – Ръководител на проекта 2012-2014 г. BG 051РО001-4.3.04-0064 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование“ – Координатор на дейности по проекта" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(281) "2011 г. – досега Зам.- декан на Педагогически факултет, ПУ ”Паисий Хилендарски 1992 – 1994, 1999-2000, 2002-2004 – зам.декан на ПФ на ШУ “Епископ Константин Преславски”" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(1398) "2007г. – досега Член на Постоянната комисия по Педагогически науки на Националната агенция по оценяване и акредитация -Член на работна група към МОМН по Националната квалификационна рамка и изготвянето на проекта на национален доклад за съотнасянето й към Европейската квалификационна рамка (ЕКР) за учене през целия живот и Рамката на квалификациите на Европейското пространство за висше образование (КРЕПВО). – назначена със Заповед No РД09-60 от 19.01.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката, Член на Контролния съвет на ПУ „Паисий Хилендарски” 1991- 1995 Председател на Общинското училищно настоятелство, гр. Шумен 1991-1995 Зам-председател на Постоянната комисия по „Просвета, наука и висше образование” към Общински съвет, гр. Шумен и общински съветник" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(400) "Съюза на Учените в България Българското педагогическо дружество Междууниверскитетски институт по мениджмънт на образованието - Интераула Национален център по дистанционно обучение St. Cloud State University International Education Faculty" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Проф. д-р  Галин Борисов Цоков

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: ПЕДАГОГИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Кабинет: Корпус 2, стая 210

Телефон: 054 830365/ вътр. 116

Email: g_tzokov@abv.bg, g.cokov@shu.bg

Приемно време: І учебна седмица, петък от 15-17 часа

Завършен университет, специалност

1987 – Софийски университет “Св. Климент Охридски”, магистър по педагогика

Месторабота преди постъпване в ШУ

2005 – Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

Заемани академични длъжности

2011 г.- ПУ ”Паисий Хилендарски” - професор

2005 г. ПУ ”Паисий Хилендарски” - доцент

2001 – ШУ “Епископ Константин Преславски” – доцент

1988 – ШУ “Епископ Константин Преславски” – асистент

Придобити научни степени

1998 – доктор по педагогика 05.07.01

Водени лекции и/или упражнения

Педагогика

Организационен мениджмънт в образованието,

Иновациии в образованието

Училищна администрация и законодателство

Сравнително образование

Области на научни интереси

Управление на образованието,

Образователни политики

Училищна администрация и законодателство,

Сравнително образование

Педагогика

Специализации

2009 година- Специализация по “Организация на социалната работа по отношение на хора с умствена изостаналост” Католически университет Льовен, Медико-педагогически център „Св. Франциск” гр. Розаал, Белгия

2008 година - Специализация по Образователен мениджмънт CEDEFOP Study Visit 326 “Роля на директора на училището и на инспектората по образование”, Валенсия, Испания

2002 година - Специализация по образователен мениджмънт, с профил организационен мениджмънт в образованието Амстердамски университет , Холандия,

1996-1997 година - Специализиция „ Дистанционно обучение във висшите училища”

Национален център по дистанционно обучение

1993 г. – Специализация Информационни технологии в образованието, СУ “Кл. Охридски”

Участия в международни и национални научни проекти

PHARE Contract ? 97-0487 "Elaborating Methods of Communication between Minority groups and civil Society in Bulgaria

“Open Society” Foundation - Sofia, “Development of Master Programme in Educational Management”

Inter-universities Bulgarian-Dutch Project “Transformation of Educational Management in Bulgaria”

2009 г.- 2011 г “Проект за следдипломна квалификация на персонал в социални домове за възрастни хора с умствена изост”- ПУ, Медико-педагогически център “Св.Франциск” в Роозаал, Белгия – член на екипа

2009 – 2010 “QATRAIN 4 Students”, UK/09/LLP-LdV/TOI-163_285, European Commission, Lifelong Learning Programme Leonardo da Vinci Transfer of Innovation член на екипа

2011 – 2013 „Ефективни социални грижи за по-добър живот на интелектуално затруднени мъже в защитена среда” ПУ и Медико-педагогически център “Св.Франциск” в Роозаал, Белгия – Ръководител на проекта

2011 – 2012 г. УАСОПКН 11 ФМИ 002/30.05.2011 Концептуално и компютърно моделиране на методики и процедури за оценяване и акредитация (с приложение във висшето образование)- КОМПАС - член на екипа

2011 – 2012 г. НИ 11 ПФ 0011 ПФ Психично благополучие на хората в третата възраст и хора със специални потребности - член на екипа

2011 – 2012 г. МУ 11 ПФ007 ПФ Междуличностни отношения, самооценка и емоционална регулация – Ръководител на проекта

2012-2014 г. BG 051РО001-4.3.04-0064 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование“ – Координатор на дейности по проекта

Заемани ръководни позиции

2011 г. – досега Зам.- декан на Педагогически факултет, ПУ ”Паисий Хилендарски

1992 – 1994, 1999-2000, 2002-2004 – зам.декан на ПФ на ШУ “Епископ Константин Преславски”

Организационна дейност

2007г. – досега Член на Постоянната комисия по Педагогически науки на Националната агенция по оценяване и акредитация

-Член на работна група към МОМН по Националната квалификационна рамка и изготвянето на проекта на национален доклад за съотнасянето й към Европейската квалификационна рамка (ЕКР) за учене през целия живот и Рамката на квалификациите на Европейското пространство за висше образование (КРЕПВО). – назначена със Заповед No РД09-60 от 19.01.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката,

Член на Контролния съвет на ПУ „Паисий Хилендарски”

1991- 1995 Председател на Общинското училищно настоятелство, гр. Шумен

1991-1995 Зам-председател на Постоянната комисия по „Просвета, наука и висше образование” към Общински съвет, гр. Шумен и общински съветник

Членства в научни организации

Съюза на Учените в България

Българското педагогическо дружество

Междууниверскитетски институт по мениджмънт на образованието - Интераула

Национален център по дистанционно обучение

St. Cloud State University International Education Faculty

Дисертации

1998г. - Децентрализация в структурите за управление на образованието на местно ниво /традиции и перспективи/: Автореферат. – София, 1998.

Монографии

2011г. - Управлението на училищната организация в информационното общество. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2011., 244 стр

2011г. - Образователни политики по отношение на училищното образование. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2011., 312 стр

2010г. - Organizational changes required for Bulgarian universities in the Context of Lifelong Education. - Lifelong Education. Theory and practice of Lifelong Education for sustainable development., Saint-Petersburg, 2010 /в съавторство//

2009г. - Comparative Blended Learning Practices and Environments. - Chapter 15. Online Literacy among Students and Faculty: A Comparative Study between the United States and Eastern European Countries.Hong Kong, Institute of Education, Hong Kong, 2009., 301-323 / в съавторство/

2001г. - Частното образование в България – държавна образователна политика и училищно законодателство. - Шумен, 2000 -110 с.

2000г. - Училищното настоятелство в българското образование. - София, 2000 -115 с.

Учебници

2010г. - Управление и развитие на училището. Практически на наръчник. РААБЕ, С., 2010 г. (ръководител на авторския колектив и съавтор), 340 стр

2009г. - Организационен мениджмънт в образованието. Пловдив. 2009

2006г. - Педагогика. под редакцията на Пл. Радев., Хермес.2006. /съавтор/

1999г. - Училищна администрация.,Шумен, 1999. -156 с.

Статии

2012г. - Модел на управление на училищната организация при използване на информационните и комуникационни технологии.- сп. Образование и технологии, № 3, 2012.

2012г. - Стратегически приоритети в управлението на съвременното училищно образование - Стратегии на образователната и научната политика, кн. 3, 2012.

2012г. - Междуличностни отношения в Интернет и управлението на безопасността във виртуалната училищна среда.-Сб. Междуличностни отношения, самооценка и емоционална регулация., Пловдив, 2012

2012г. - Иновационный мениджмент в болгарском школьном образование. – сб. „Социально-экомомические и психологические проблемы управление”., Москва, 2012., 66-70

2011г. - Необходими приоритети на националната образователна политика в контекста на стратегията „Европа 2020“. – сб. Обучението като път към образованието, Пл., 2011., 131-140

2011г. - Управлението на училищната организация чрез използване на Уеб2 инструменти. – сб. Електронно, дистанционно или обучението на 21 век", С., 2011. стр. 164-172

2011г. - Организационни модели на съвременното училище и техния иновационен потенциал – Управление на образованието, 2, 2011., стр. 47 - 60.

2010г. - Специфики на иновационните процеси в българското училищно образование – E-образование, 35, 2010. 3-8

2010г. - Управление на системата за социални грижи за хора с увреждания. – сб. Социална работа и подкрепа на интелектуално увредени потребители на социални услуги в защитена среда., Пл., 2010.,89-99.

2010г. - Виртуализация на обучението в академична среда, чрез използване на социалната мрежа „Фейсбук”.- Педагогика, 2, 2010., 34-48

2010г. - Организация на виртуалната училищна среда. Интернет сайт на училището.- Управление и развитие на училището, РААБЕ, актуализация № 1, 2010., 1-14.

2010г. - Иновационни процеси в управлението на българското училище.- сб. Българското училище – ключ към обществото и икономиката на знанието. С. 2010. , 185-190

2010г. - Организация интегрированного обучения детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательных школах в В Болгарии.- Przeciw wykluczeniu spolecznemu, czesc 2, pod red Anny Klim-Klimaszewskiaj, Siedlice, Polska, 2010., 71-77

2010г. - The Policy for the internal quality assurance in the activities of the National Evaluation and Accreditation Agency. – Proceedings of The 2nd International Conference: Institutional Strategic Quality Management ISQM 2010, v. 2, S., 2010, 467-475

2009г. - Специфики на съвременната университетска организация.- Педагогика, 11-12, 2009.,69-78

2008г. - Кариерните центрове и организационното развитие на българските университети. – сб. Професионален интерес – кариерно развитие., Бл., 2008, 5-11.

2003г. - Bulgarian shool legislation and the problems of integration. Conference 10 yars Studies of Defectology in Macedonia. Ohrid, Mecedonia. 17-20.09.2003. с.

2001г. - Децентрализация и приватизация в образователните структури. – Стратегии на образователната и научната политика, 2001/1

2000г. - Модел за въвеждане на дистанционно обучение в българското средно училище. - сп. Ново Училище 2000 / 2

1998г. - Сравнителен анализ на структурите за управление на образованието на местно ниво в различни образователни системи. - Педагогика 1998 / 1