Хон. проф. д-р Благомир Кирилов Папазовабв

array(2) { ["bio"]=> array(13) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(141) "ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", специалност "Изобразително изкуство" - графика, 1985" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(244) "Второ основно училище "Д-р Петър Берон" - гр. Шумен - 1987 МГ "Лиляна Димитрова" - гр.Шумен 1985 Фармахим - София - 1979 ДШП "В.Пискова"- Шумен - 1975" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(586) "асистент - ШУ \"Епископ Константин Преславски\" - 1988 старши асистент - ШУ \"Епископ Константин Преславски\"1990 главен асистент - ШУ \"Епископ Константин Преславски\" 1993 извънреден доцент - Технически университет - гр.Варна - 1996 доцент - ШУ \"Епископ Константин Преславски\" - 1998 професор - ШУ \"Епископ Константин Преславски\" - 2011" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(55) "1995 - доктор по педагогика 05.07.03" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(492) ""Теория на изкуството" "Методика на обучението по изобразително изкуство" "Рисуване" "Културно-историческо наследство" "Диагностика на детската изобразителна дейност" "История на художественото образование" "Актуални проблеми на визуалните и мултимедийни изкуства"" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(979) "- Лекционен курс - " Структура на учебното съдържание по изобразително изкуство. Нетрадиционни форми на работа в учебния процес - изобразителна дейност в ситуации, хепънинг, пърформанс, художествени инсталации" - Теория и методика на обучението по изобразително изкуство - Държавен хуманитарен университет - гр.Измайл, Украйна, 2002 - Спецкурс - "Диагностика на изобразителната дейност - (I-IV клас ) - критерии и показатели" - Теория и методика на обучението по изобразително изкуство - Държавен хуманитарен университет - гр.Измайл, Украйна, 2002" ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(238) "Теория на изкуството Методика на обучението по изобразително изкуство Изобразително изкуство Културно-историческо наследство" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(0) "" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(2766) "2001 - Проект “Художествени конструкции и инсталации”, МОН. 2002 - Проект “Художествени конструкции и инсталации”. 2002 - Нетрадиционни дълбокопечатни техники в графичното изкуство – проект, съвместно с проф.Безар и доц. В.Чакалов- Кралска художествена Академия, Антверпен, Белгия. 2003 – Проект “Експериментално изследване //”Die Modellierendes Klain Kinders” – принос в методиката на обучение по изобразително изкуство//. 2005 - Научно-изследователски проект - “Хартията - алтернативи” - съвместно с преподаватели от НХА и проф. Шуджи Ясада, Япония . 2006 – Научно-изследователски проект “Възможности на графичната техника “Сериграфия” в обучението по пластични изкуства”. 2007 – Проект “Нетрадиционни графични техники” 2008 – Проект “Стъпка по стъпка” 2009 – Проект “Изкуство и възпитание” 2009 – Проект “Стъпка по стъпка” 2010 – Проект “Съвременни измерения на обучението и възпитанието чрез изобразително изкуство” 2010 – Проект “Графичен диалог” 2011 - Проект "Артистични послания" 2011 - Проект "Мостове на изкуството" 2012 - Проект "Възпитание и изкуство" 2012 - Проект "Графично без граници" 2013 - Проект "Техники и технологии в изобразителното изкуство" 2014 - Проект "Нетрадиционно в традиционното" 2014 - Проект "Мегалитите в България" 2014 - Проект "Студентски практики" 2014 - Проект "Дистанционно обучение" 2015 - Проект "Студио АРТ" 2015 - Международен арт-проект "Urban Shortcut" - Германия, Полша, България 2016 - Проект "Студентски практики" 2016 - Проект "АРТ- АТЕЛИЕ" 2017 - Проект No РД 08- 84/03.02.2017г 2017 - Проект "Студентски практики" 2018 - Проект Формат А4+" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(386) "Ръководител катедра "Педагогика на изобразителното изкуство" 1994-2017 Зам. Декан на Факултет по изкуства 1997-2001 Зам.-декан на Педагогически факултет 2001-2005 2005-2007 2007-2011 Председател на ОС на Педагогическия факултет 2011" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(479) "Член на Академичен съвет - от1997-2015 Член на Факултетски съвет на ПФ - от 2001 Член на Библиотечен съвет - от 2011- Член на Издателския съвет - 2007-2011 Ръководител катедра "Педагогика на изобразителното изкуство" - от 1994-2017 Председател на ОС на Педагогическия факултет - 2011" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [11]=> array(3) { ["detail"]=> string(811) "- Член на Съюз на българските художници - секция "Графика" - 2003 - Член на Европейската асоциация на художниците към ЮНЕСКО - 2007 - Член на ДШХ Шумен -1985 - Член на Дружеството на педагозите в България - 1994 - Чуждестранен член на Редакционния съвет на сп. "Journal of Subject Didaktics", Белград, Р. Сърбия - Чуждестранен член на Редакционния съвет на сп.„ЗБОРНИК ФАКУЛТЕТА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ” ( htpp://www. Fl u.bg.ac.rs /) - Член на Представителството на СБХ – Шумен" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [12]=> array(3) { ["detail"]=> string(532) "Плакет "Trakia Uniwersiti" -1998 Плакет "Шуменски университет "Епископ К. Преславски" - 1999 Грамота "Шуменски университет "Епископ К. Преславски" - 2000 Грамота - X -та юбилейна национална изложба на художниците - педагози - 2004 Награда "Графика", Велико Търново, Национална изложба на педагозите художници, 2005" ["group id"]=> int(18) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(18) ["UNDN Name"]=> string(54) "Държавни и/или научни награди" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(13) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Хон. проф. д-р  Благомир Кирилов Папазов

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА, ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА

Кабинет: Корпус 2, стая 201

Телефон: 054 830365 вътр. 130

Email: b.papazov@abv.bg, b.papazov@shu.bg

Приемно време: понеделник 10.00 ч.-12.00 ч., стая 201, корпус 2, ПФ

Завършен университет, специалност

ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", специалност "Изобразително изкуство" - графика, 1985

Месторабота преди постъпване в ШУ

Второ основно училище "Д-р Петър Берон" - гр. Шумен - 1987

МГ "Лиляна Димитрова" - гр.Шумен 1985

Фармахим - София - 1979

ДШП "В.Пискова"- Шумен - 1975

Заемани академични длъжности

асистент - ШУ \"Епископ Константин Преславски\" - 1988

старши асистент - ШУ \"Епископ Константин Преславски\"1990

главен асистент - ШУ \"Епископ Константин Преславски\" 1993

извънреден доцент - Технически университет - гр.Варна - 1996

доцент - ШУ \"Епископ Константин Преславски\" - 1998

професор - ШУ \"Епископ Константин Преславски\" - 2011

Придобити научни степени

1995 - доктор по педагогика

05.07.03

Водени лекции и/или упражнения

"Теория на изкуството"

"Методика на обучението по изобразително изкуство"

"Рисуване"

"Културно-историческо наследство"

"Диагностика на детската изобразителна дейност"

"История на художественото образование"

"Актуални проблеми на визуалните и мултимедийни изкуства"

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

- Лекционен курс - " Структура на учебното съдържание по изобразително изкуство. Нетрадиционни форми на работа в учебния процес - изобразителна дейност в ситуации, хепънинг, пърформанс, художествени инсталации" - Теория и методика на обучението по изобразително изкуство - Държавен хуманитарен университет - гр.Измайл, Украйна, 2002

- Спецкурс - "Диагностика на изобразителната дейност - (I-IV клас ) - критерии и показатели" - Теория и методика на обучението по изобразително изкуство - Държавен хуманитарен университет - гр.Измайл, Украйна, 2002

Области на научни интереси

Теория на изкуството

Методика на обучението по изобразително изкуство

Изобразително изкуство

Културно-историческо наследство

Участия в международни и национални научни проекти

2001 - Проект “Художествени конструкции и инсталации”, МОН.

2002 - Проект “Художествени конструкции и инсталации”.

2002 - Нетрадиционни дълбокопечатни техники в графичното изкуство – проект, съвместно с проф.Безар и доц. В.Чакалов- Кралска художествена Академия, Антверпен, Белгия.

2003 – Проект “Експериментално изследване //”Die Modellierendes Klain Kinders” – принос в методиката на обучение по изобразително изкуство//.

2005 - Научно-изследователски проект - “Хартията - алтернативи” - съвместно с преподаватели от НХА и проф. Шуджи Ясада, Япония .

2006 – Научно-изследователски проект “Възможности на графичната техника “Сериграфия” в обучението по пластични изкуства”.

2007 – Проект “Нетрадиционни графични техники”

2008 – Проект “Стъпка по стъпка”

2009 – Проект “Изкуство и възпитание”

2009 – Проект “Стъпка по стъпка”

2010 – Проект “Съвременни измерения на обучението и възпитанието чрез изобразително изкуство”

2010 – Проект “Графичен диалог”

2011 - Проект "Артистични послания"

2011 - Проект "Мостове на изкуството"

2012 - Проект "Възпитание и изкуство"

2012 - Проект "Графично без граници"

2013 - Проект "Техники и технологии в изобразителното изкуство"

2014 - Проект "Нетрадиционно в традиционното"

2014 - Проект "Мегалитите в България"

2014 - Проект "Студентски практики"

2014 - Проект "Дистанционно обучение"

2015 - Проект "Студио АРТ"

2015 - Международен арт-проект "Urban Shortcut" - Германия, Полша, България

2016 - Проект "Студентски практики"

2016 - Проект "АРТ- АТЕЛИЕ"

2017 - Проект No РД 08- 84/03.02.2017г

2017 - Проект "Студентски практики"

2018 - Проект Формат А4+

Заемани ръководни позиции

Ръководител катедра "Педагогика на изобразителното изкуство" 1994-2017

Зам. Декан на Факултет по изкуства 1997-2001

Зам.-декан на Педагогически факултет 2001-2005 2005-2007 2007-2011

Председател на ОС на Педагогическия факултет 2011

Организационна дейност

Член на Академичен съвет - от1997-2015

Член на Факултетски съвет на ПФ - от 2001

Член на Библиотечен съвет - от 2011-

Член на Издателския съвет - 2007-2011

Ръководител катедра "Педагогика на изобразителното изкуство" - от 1994-2017

Председател на ОС на Педагогическия факултет - 2011

Членства в научни организации

- Член на Съюз на българските художници - секция "Графика" - 2003

- Член на Европейската асоциация на художниците към ЮНЕСКО - 2007

- Член на ДШХ Шумен -1985

- Член на Дружеството на педагозите в България - 1994

- Чуждестранен член на Редакционния съвет на сп. "Journal of Subject Didaktics", Белград, Р. Сърбия

- Чуждестранен член на Редакционния съвет на сп.„ЗБОРНИК ФАКУЛТЕТА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ

У БЕОГРАДУ” ( htpp://www. Fl u.bg.ac.rs /)

- Член на Представителството на СБХ – Шумен

Държавни и/или научни награди

Плакет "Trakia Uniwersiti" -1998

Плакет "Шуменски университет "Епископ К. Преславски" - 1999

Грамота "Шуменски университет "Епископ К. Преславски" - 2000

Грамота - X -та юбилейна национална изложба на художниците - педагози - 2004

Награда "Графика", Велико Търново, Национална изложба на педагозите художници, 2005

Дисертации

1995г. - Аспирант в СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Педагогика на изкуствата", защитил дисертация на тема "Роля и значение на изобразителната дейност "моделиране в кръгло" в началното училище", 1995 - доктор по педагогика

Монографии

2017г. - Папазов, Бл., "Изобразително изкуство. Методика и практика", ""FastPrintBooks"", Пд., 212 стр., 2017, ISBN 978-619-732-47-8.

2015г. - Изкуството. Теоретични аспекти, 323 стр., Второ преработено издание, "Fast Print Books", Пд. 2015, ISBN 978-619-7034-65-3,

2015г. - Художествено обучение чрез изобразително изкуство, 199 стр. издателство "Fast Print Books", Пловдив, 2015, ISBN: 978-619-7034-66-0

2014г. - Папазов, Бл., Изобразително изкуство, учебник, 220 стр., издателство "Фабер", Велико Търново, 2014, ISBN 978-619-00-0026-6

2013г. - ИЗКУСТВОТО - Теоретични аспекти, 320 стр., 2013, Университетско издателство "Епископ К. Преславски", 2013, ISBN 978-954-577-678-6,

2009г. - Културно наследство по българските земи, 160 стр., 2009, издателство "Фабер", Велико Търново, 2009,ISBN 978-954-400-039-4

1999г. - Папазов, Бл., Теория и методика на обучението по изобразително изкуство, 188 стр, Ш., УИ "Епископ К. Преславски", 1999, ISBN 954-577-050-3

1997г. - Изобразителна дейност моделиране в кръгло,126 стр., "Хермес и хермес", Шумен 1997, ISBN - 534- 008-8

Учебници

2018г. - Папазов, Бл. и кол.,"Изобразително изкуство за седми клас" издателство "Педагог 6", София, 2018, ISBN 978-954-324-197- 2

2018г. - Папазов, Бл. и кол.,"Изобразително изкуство за девети клас" издателство "Педагог 6", София, 2018, ISBN 978-954-324-201-6

2017г. - Папазов, Бл. и кол.,"Изобразително изкуство за шести клас" издателство "Педагог 6", София, 2017, ISBN 978-954-9415-00-4

2017г. - Папазов, Бл. и кол.,"Изобразително изкуство за осми клас" издателство "Педагог 6", София, 2017, ISBN 978-954-9415-08-6

2016г. - Папазов, Бл. и кол.,"Изобразително изкуство за първи клас" издателство "Бит и техника", Варна, 2016, ISBN 978-954-9412-60-4,печат - "Хеликс прес", Варна

2014г. - Изобразително изкуство, учебник, 220 стр., издателство "Фабер", Велико Търново, 2014, ISBN 978-619-00-0026-6

2010г. - Папазов, Бл., Изобразително изкуство - методически постановки, 228 стр., издателство "Фабер", Велико Търново, 2010, ISBN 978-954-400-346-3

Учебни помагала

2018г. - Папазов, Бл., Савчева, М., "Книга за учителя по изобразително изкуство“ (седми клас) издателство "Педагог 6",София, 2018, ISBN 978-954-324-89-4

2018г. - Папазов, Бл., Савчева, М., "Книга за учителя по изобразително изкуство“ (девети клас) издателство "Педагог 6",София, 2018, ISBN 978-954-324-98-5

2018г. - Папазов, Бл. и кол.,"Изобразително изкуство за седми клас", CD, издателство "Педагог 6", София, 2018,

2018г. - Папазов, Бл. и кол.,"Изобразително изкуство за девети клас", CD, издателство "Педагог 6", София, 2018,

2017г. - Папазов, Бл. и кол.,"Изобразително изкуство за шести клас", CD, издателство "Педагог 6", София, 2017,

2017г. - Папазов, Бл. и кол.,"Изобразително изкуство за осми клас", CD, издателство "Педагог 6", София, 2017

2017г. - Папазов, Бл., Савчева, М., "Книга за учителя по изобразително изкуство“ (шести клас) издателство "Педагог 6",София, 2017, ISBN 978-954-948-66-9

2017г. - Папазов, Бл., Савчева, М.,"Книга за учителя по изобразително изкуство“ (осми клас) издателство "Педагог 6",София, 2017, ISBN 978-954-978-69-5

2016г. - Папазов, Бл. и кол.,"Книга за учителя по изобразително изкуство“ (първи клас) издателство "Бит и техника", Варна, 2016, ISBN 978-954-9412-60-5, печат - "Хеликс прес", Варнa

2016г. - Папазов, Бл. и кол.,"Изобразително изкуство за първи клас", CD, издателство "Бит и техника" , Варна, 2016,

2014г. - Папазов, Бл., "Методика на обучението по изобразително изкуство", модул - дистанционно обучение, ШУ, "Епископ К. Преславски" 2014

Статии

2018г. - 2018 - Папазов, Бл., "За изразните възможности на живописта", Сп. Sociobrains, Issue 45, May 2018, international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com , ISSN 2367-5721, 2015, (SJIF = 5,536)

2017г. - 2017 - Papazov, Bl., "On the esthetic value of works of art" to "Journal of Subject Didactics", Beograd, Syrbia. http://aes.bio.bg.ac.rs/index.php/JSD/author/submission/186, ISSN - 2466 - 4596

2017г. - 2017 - Papazov, Bl., "About the ehpressed tecnological possibileteies of graphic technique", international scientific journal publisher: www. SocioBrains. com, ISSN 2367 _ 5721, Issue 39, November, 2017, pp.19-21

2017г. - Papazov, Bl., "ON CONTEMPORARY CONDITIONS AND REALIZATION IN ARTS TEACHING", Пътуващ семинар "Иновации в образованието", international scientific journal publisher: www. SocioBrains. com, ISSN 2367 _ 5721, Issue 34, June, 2017, pp.38-42

2017г. - Папазов, Бл., "За изразните технологични възможности на графичните техники", Годишник на ШУ, том ХХI, с. 58-61, ISSN 1314-6769, УИ, Шумен, 2017

2016г. - КЪМ ВЪПРОСА ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЧРЕЗ ДИСЦИПЛИНАТА „МЕТОДИКАТА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО", Пътуващ семинар "Иновации в образованието" – "Флоренция", 2016

2016г. - Папазов, Бл., "Изобразителното изкуство и изобразителната дейност като арттерапия" в "Годишник на ШУ "Епископ К. Преславски", том XX D, с.89-92, ISSN 1314-6769, Университетско издателство, Шумен, 2016.

2015г. - Papazov, Bl., ON THE ISSUE OF CHILDREN’S ART EXPRESSIVENESS IN FINE ARTS ACTIVITIES //International Internet platform for conceptual art forms "Urban shortcut", 2015. http://urbanshortcut.eu/childrens_art_publication_en.html http://urbanshortcut.eu/childrens_art_publication.html КЪМ ПРОБЛЕМА ЗА ДЕТСКАТА ХУДОЖЕСТВЕНА ИЗРАЗИТЕЛНОСТ ПРИ ИЗОБРАЗИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ- Международна платформа за концептуални форми на изкуство "Urban shortcut", 2015

2015г. - Папазов, Бл., "Чужденци – видни художници и преподаватели у нас в годините след Освобождението през 1878 г.", Пътуващ семинар "Иновации в образованието" – "Одрин, Чешме, Хиос", 2015

2015г. - Папазов, Бл., "Съвременното обучение по изобразително изкуство-проблеми и перспективи". Годишник на ШУ, том XIX D, с., 43-48, ISSN 1314-6769, УИ, Шумен. 2015

2015г. - Papazov, Bl., PARTICIPATION OF SERBIAN TEACHERS IN THE EDUCATIONAL WORK IN BULGARIA IN THE 19TH CENTURY . Сб. „ART AND THEORY”, s. 56-63, Volume I • Number 2 • November 2015, Beograd, Serbia , UDK 7.01(082) ISSN 2406-2162

2014г. - МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ПРЕЗ XVII ВЕК В ЗАПАДНА ЕВРОПА, сб. "Иновации в образованието" - Пътуващ семинар - "Белград - Прага", 2014, "Фабер" ВТ, ISBN 978-619-00-0092-1, стр. 17-22

2014г. - Папазов, Бл., Ил. Давидова, "Ролята на декоративно-приложните изкуства в обучението по изобразително изкуство", ШУ "Епископ К. Преславски", ПФ 2014

2014г. - Още за художествената творба, Годишник на ШУ "Епископ К. Преславски" том XVIII D, "Образователни технологии", с. 24-29, ISSN 1314-6769

2014г. - Папазов, Бл., Парушева, Д., Цветът и неговите свойства в авторското творчество, ШУ, ПФ, 2014

2014г. - Папазов, Бл., Димитров, Д., Интеграцията на учебният предмет музика в часовете по изобразително изкуство като стимул за развитие но детската творческа личност, 2014

2014г. - Папазов, Бл., Петрова, Г., КОСМИЧЕСКОТО ДЪРВО ВЪВ ВЯРВАНИЯТА НА ХОРАТА ЖИВЕЛИ ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ И ОТРАЖЕНИЕТО МУ В БЪЛГАРСКОТО НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО, ШУ, ПФ, 2014

2014г. - Папазов, Бл., Кръстева, Н., Проблеми на изучаване на графичния дизайн при обучението по изобразително изкуство, ШУ, ПФ 2014

2013г. - Методи на обучение по изобразително изкуство през XIX век в Западна Европа, Годишник на Шуменски Университет, Том XVII D, Педагогически факултет, стр. 44-49

2013г. - „Изобразително-изразни възможности на дълбокопечатните графични техники”, сб. "Пътуващ семинар – Белград, Будапеща, Виена", Ш, стр. 7-13, Изд. на ШУ, 2013

2013г. - Папазов, Бл., Андонова, Г., Приложните изкуства в програмата за изобразителна подготовка на учениците – възможност за творчество, себепознание и изява, ШУ, ПФ 2013

2013г. - Папазов, Бл., Цветанова, В., НЕТРАДИЦИОННИ И АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС, ШУ, ПФ, 2013

2013г. - Папазов, Бл., Николов, В., Интерактивни методи на обучение, ШУ, ПФ 2013

2012г. - Към проблема за класификациите в изкуствата, сб. "Пътуващ семинар - Риека, Венеция", стр. 13-21, ШУ, Ш., 2012

2012г. - За определенията и същността на изкуството, сб. "Образователни технологии", стр. 23-29, ШУ, Ш., 2012

2011г. - Студентски творчески изяви, ХГ "Е. Карамихайлова", Издание на Община Шумен, 2011

2011г. - Деформацията като художествено изразно средство в детската изобразителна дейност, сб., 40 ГОДИНИ ШУ "Епископ К. Преславски", Ш., 2011

2011г. - За мотивацията в урока по изобразително изкуство, сб., "40 години ШУ"Епископ К. Преславски", Ш., 2011

2010г. - Възможности на обучението по изобразително изкуство като арттерапия, сб. "Иновации в образованието" , изд. на ШУ "Епископ К. Преславски", Ш, 2010

2010г. - За началото на обучението по рисуване и провеждането на първия педагогически събор у нас, сб., "Иновации в образованието", ШУ, Ш., 2010

2005г. - Организиране на колежанското образование по специалността "Труд, техника и изобразително изкуство", сб., К., 2005

2004г. - Експерименталното изследване "Das Modellieren des Kleinekinders" на Здравка Ганчева - съществен принос в развитието на методиката на обучение по изобразително изкуство в България, сб., "Образование и изкуство", Ш., 2004

2003г. - Папазов, Бл., Ситуационните дейности в учебния процес по изобразително изкуство, сб. "Научни трудове" ПК, Добрич, с. 163-165,УИ "Епископ К. Преславски", 2003, ISSN 1312-2347

2003г. - Международно биенале на графиката, изд. "Галерия за графично изкуство", В., 2003

2003г. - Пластичните модификации на рисунката при графичните визуални системи, сб., Изкуство и възпитание", ШУ, Ш., 2003

2002г. - Към въпроса за изобразителните проблеми и участието на рисунъка при обемно-пластичното изграждане, сб., "Рисуването - образователни и творчески аспекти", НХА, изд. "Панорама", С., 2002

2002г. - Обучението по изобразително изкуство в VIII - XII клас на специализираните училища, сб. "30 години ПК - Добрич", Д., 2002

1999г. - Естетическото образование чрез Учебната програма по изобразително изкуство на МОН, Ш., "Алтос", 1999

1998г. - Формиране на възможности за социална адаптация на учениците от начална степен чрез учебния процес по изобразително изкуство, сб., "Съвременни тенденции в усъвършенстването на учебния процес", Д., 1998

1998г. - Запознаване с особеностите и използване формата и структурата на обектите чрез обучението по изобразително изкуство в началното училище, сб., "Съвременни тенденции в усъвършенстването на учебния процес", Д., 1998

1998г. - За структурата на учебното съдържание на урока по изобразително изкуство, сп. "Начално образование", С., 1998

1996г. - За мястото на пластично-обемната изобразителна дейност в системата на обучението и възпитанието по изобразително изкуство - сб. "Юбилейна конференция с международно участие "25 години Шуменски Университет" - Шумен,1996

1996г. - Художествено-изобразителни проблеми при обемно-пространственото изграждане - "Юбилейна конференция с международно участие "сб. 25 години Шуменски Университет" - Шумен, 1996

1995г. - Естетическото възпитание в учебния процес по изобразително изкуство - сборник "Национална конференция "Проблеми на възпитателната работа", ФПСП - Шумен, 1995

1994г. - Развитие на творчеството като обща способност в началното училище - Национална научна сесия "10 години от създаването на Факултета по начална и предучилищна педагогика" - СУ "Св. Кл. Охридски", София, 1994

1993г. - Извънучилищната изобразителна дейност в художествени галерии и музеи - сб. "Образованието и личността" - 1100 години от Великия Преславски събор, ШУ, Шумен, 1993

1993г. - Непосредствения емоционален контакт с творби на изобразителното изкуство - фактор за естетическото възпитание на личността - сб. Библиотека "Академика" изд. "Алтос", 1993

1993г. - Произведенията на изобразителното изкуство - фактор за емоционалното развитие на детската личност - сп. "Училище", стр. 42-49, бр. 7/8, София, 1993

1992г. - Проблемната група като оптимизиращ фактор в процеса на специализация по изобразително изкуство при подготовка на начални учители във висшите училища - Международна научно-практическа конференция "Проблеми в професионалната подготовка на учителските кадри" - ИДНУ, Добрич, 1992

1992г. - Към въпроса за мястото и ролята на моделирането в занятията по изобразителна дейност - Научно-практическа конференция с международно участие - сб. "Педагогически условия за детското творчество" - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и СУ "Св. Кл. Охридски", В. Търново, 1992

1992г. - Към въпроса за ролята и мястото на формата и структурата на обектите в обучението по изобразително изкуство в I - IV клас - Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие - ПИ "Дичо Петров", Смолян, 1992

1992г. - Влияние на дидактическите възгледи на Ян Амос Коменски у нас в кря на XIX и началото на XX век в обучението по рисуване - сб. Национална научна сесия "Ян Анос Коменски и нашата съвременност" - СУ "Св. Кл. Охридски", София, 1992

1990г. - Детската рисунка - същност, динамика и актуални проблеми - "Методически сборник", изд. на Об. СИК, Варна, 1990

Доклади

2018г. - Папазов, Бл., "Паметници на световното културно наследство в България под егидата на ЮНЕСКО" Международна научна конференция "Българско наследство", Балчик 2018

2018г. - Папазов, Бл., "За изразните възможности на живописта", Пътуващ семинар – „Одрин – Дидим“, 2018

2017г. - Папазов, Бл., "За изразните технологични възможности на графичните техники", Научна конференция "Иновации в образованието", 27- 29. Х, 2017, ПФ, ШУ, Шумен

2015г. - Международна научна конференция – „Изкуство и живот”, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 16-17 X, 2015 Папазов, Бл., "СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА ПРОФИЛИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА У НАС"

2014г. - Участие в Национална кръгла маса на тема "Ролята и ефективността на профилираните училища по изкуствата за създаване на кадри и формиранена културна среда в страната" - Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства "Константин Преславски", Варна, 2014

2003г. - Съвременната скулптура и мястото й в обучението по изобразително изкуство в средното училище, конференция с международно участие - "Изкуство и педагогика", СУ, С., 2003

2001г. - Художествената изразителност в детската рисунка, Юбилейна конференция с международно участие , ШУ, 2001

1996г. - "Формиране на възможности за социална адаптация на учениците от началното училище чрез учебно-възпитателния процес по Изобразително изкуство" - Национална конференция с международно участие "Съвременни тенденции в усъвършенстването на педагогическия процес" - Албена 1996

1996г. - Запознаване с особеностите и използване на формата и структурата на обектите чрез обучението по изобразително изкуство - Национална научна конференция с международно участие "Съвременни тенденции в усъвършенстването на педагогическия процес", Албена, 1996

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2019г. - Рецензия на дисертационен труд на тема –„Развитие на уменията за изобразяванена формата в обучението по изобразително изкуство (I клас)” на ас. Елица Иванова Александрова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Педагогически факултет).

2019г. - Становище на дисертационен труд на тема – „ХАРТИЯ И ПЕЧАТНА ГРАФИКА В ЕВРОПА“ на ДЕНИЦА ИВАНЧЕВА ИВАНОВА-АЛЕКСАНДРОВА (ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", ФИИ).

2019г. - Рецензия на научни трудове на доц. д-р Зора Георгиева Янакиева, участник в конкурс за професор по Методика на обучението по изобразително изкуство, 05.07.03 ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО..., АМТИИ, Пловдив 2019

2018г. - 2018 - Становище за дисертационен труд на тема "Активизиране на креативността на учениците от 5 и 6 клас чрез дигитална обработка на фотографски изображения в обучението по изобразително изкуство", разработен от Камен Мариус Теофилов - ШУ "Епископ К. Преславски".

2018г. - 2018 - Рецензия на дисертационен труд на тема "Изобразяване на натюрморт посредством графична рисунка от ученици в прогимназиален етап" на Петя Георгиева Узунова, АМТИИ, Пловдив

2017г. - Рецензия на трудове на доц. д-р Димитър Илиев Балкански за заемане на академичната длъжност „професор” в ШУ „Епископ К. Преславски" по: Научна област 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по изобразително изкуство), обявен в Държавен вестник от 29.12.2016 г. (бр № 104).

2017г. - Рецензия - „РОЛЯТА НА ОБУЧЕНИЕТО В МУЗЕИТЕ И ГАЛЕРИИТЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА КУЛТУРНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ”на Вяра Георгиева Гунева- Георгиева, кандидат в обявения конкурс за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в: Научна област 1. Педагогика, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност „Методика на обучението по изобразително изкуство”, към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогически факултет, катедра „Начална училищна педагогика“.

2017г. - Рецензия на дисертационен труд на тема „Развитие на творческите способности на подрастващите при рисуването на пленер“ на Илиян Маринов Христов, кандидат в обявения конкурс за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в: Научна област 1. Педагогика, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност „Методика на обучението по изобразително изкуство, към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогически факултет, катедра „Начална училищна педагогика“.

2017г. - Рецензия на дисертационен труд на тема "Ефективността на арттерапевтичните методи на работа в обучението по изобразително изкуство" на Анастасия Тонкова-Шрьотле„, кандидат в обявения конкурс за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в: Научна област 1. Педагогика, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност „Методика на обучението по изобразително изкуство, към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Факултет по изобразително изкуство, катедра „Стенопис“.

2017г. - 2017 - Рецензия на монография "ИНТЕРАКТИВНОТО ОБУЧЕНИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИТЕ ПО МЕТОДИКА НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО", автор - Зора Янакиева, АМТИИ - Пловдив, изд, "Имеон", Пд.

2017г. - Папазов, Бл., Рецензия на монография "Тестово-проблемния метод в обучението по изобразително изкуство в началното училище", автор Св. Чилингиров, Изд. ШУ, 2017

2017г. - Рецензия на статия "Интермедийно проектиране на природното в изкуственото" за сборник "От сетивното към визуалното"на доц. Младен Иванов Младенов, ВТУ, ФИИ, 2017 г.

2016г. - Рецензия на трудове на доц. дпн Мариана Минчева Гърмидолова за заемане на академичната длъжност „професор” във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” по: Научна област 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по изобразително изкуство), обявен в Държавен вестник, бр. 28 от 08.04. 2016.

2016г. - Рецензия - „Развитие на изобразителните умения на учениците в гимназиален етап в общообразователното училище посредством живописни материали и техники“ на Никола Илиев Гулев, кандидат в обявения конкурс за присъждане на образователна и научна степен „доктор” , АМТИИ. Пловдив, 2016

2016г. - Рецензия - „Развитие на визуално-комуникативни компетенции на 5-6 годишни деца чрез изобразителната дейност рисуване“ на ас. Стефан Николов Гостилов, кандидат в обявения конкурс за присъждане на образователна и научна степен „доктор” към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“,

2016г. - Становище - "Аспекти на художественото бронзолеене“ на ас. Николай Георгиев Коев, кандидат в обявения конкурс за присъждане на образователна и научна степен „доктор” – ВТУ „Св.св Кирил и Методий“

2016г. - Папазов, Бл., Рецензия – монография, Балкански, Д. Изобразителната дейност на деца с умствена изостаналост. УИ „Епископ К. Преславски”, ISBN 978-619-201-106-2

2016г. - 2016 г. – Папазов, Бл., Рецензия на учебник "Изобразително изкуство – V клас". Издателство "Педагог 6 " ,София, 2016, ISBN 978-954-324-129-3

2016г. - Папазов, Бл., Рецензия на учебно помагало - Балкански, Д., "Тестове по теория и методика на обучението по изобразителни дейности в детската градина." УИ „Епископ К. Преславски”, 2016, ISBN 978-619-201-081-2

2015г. - 2015 - Становище за конкурс за доцент на хабилитационен труд, разработен от Гл. ас. д-р Марина Теофилова Теофилова, представен за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” на ВТУ «Св. св. Кирил и Методий», Факултет по изобразително изкуство, катедра „Изкуствознание и теоретични дисциплини”, по област на висше образование - 1. Педагогически науки, професионално направление – 1.3. Методика на обучението по изобразително изкуство. , обявен в "Държавен вестник" бр. 93/11. 11. 2014 г.

2015г. - 2015 - Рецензия за конкурс за присъждане на ОНС "доктор" на доц. Мъгърдич Касапян, АМТИИ - Пловдив

2015г. - 2015 - Становище за конкурс за доцент на хабилитационен труд, разработен от Гл. ас. д-р М. Млячкова, представен за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” на ВТУ «Св. св. Кирил и Методий», Факултет по изобразително изкуство

2015г. - Научен рецензент на монография "Изобразителното изкуство при деца със специални образователни потребности" Балкански, Д., . Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”. 2015

2015г. - Научен рецензент на учебник "Изобразителната дейност в детската градина". Балкански, Д., Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2015

2014г. - 2014 -Становище на дисертационен труд на тема „Изобразителното изкуство като академична дисциплина в учебната програма на бъдещите архитекти и урбанисти ” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на гл. асистент Яким Дейков по: научна област: 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., научна специалност - 05.07.03. „Методика на обучението по изобразително изкуство”,.

2014г. - 2014г. - Рецензия на дисертационен труд на тема „Ролята на асоциативното мислене за развитие на творческото въображение в обучението по живопис” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на гл. асистент Маринета Георгиева Млячкова по: научна област: 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., научна специалност - 05.07.03. „Методика на обучението по изобразително изкуство”, към ВТУ «Св. св. Кирил и Методий», Факултет по изобразително изкуство, катедра „Живопис”.

2014г. - 2014 - Становище за конкурса за доцент, обявен в Държавен вестник, бр. 108 от 17.12.2013 г. и в интернет страницата на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” за нуждите на катедра „Естетическо възпитание” към Педагогически факултет, на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, по област на висше образование - 8. Изкуства, професионално направление – 8.2. Изобразително изкуство (Пластична анатомия и рисуване). Като кандидат участва гл. ас. д-р Методий Иванов Ангелов от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, преподавател в катедра „Естетическо възпитание”.

2014г. - 2014г. - Рецензия на дисертационен труд на тема „Формиране на културата на подрастващите в обучението по изобразително изкуство” за присъждане на образователна и научна степен „доктор на науките” на доц. д-р Марияна Минчева Гърмидолова по: научна област: 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., научна специалност - 05.07.03. „Методика на обучението по изобразително изкуство”, към ВТУ «Св. св. Кирил и Методий».

2014г. - 2014 - Становище за конкурса за доцент на хабилитационен труд на тема "Структура и движение", разработен от Деница Веселинова Янева, представен за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” на ВТУ «Св. св. Кирил и Методий», Факултет по изобразително изкуство, катедра „Рисуване”, по област на висше образование - 8. Изкуства, професионално направление – 8.2. Изобразително изкуство.

2014г. - Рецензия за учебник "Изобразителното изкуство в училище – система на обучение", 292 с., Университетско издателство "Паисий Хилендарски", ISBN 978-954-423-958-9, 2014, автор – проф. д-р Б. Дамянов

2014г. - Рецензия за учебник "Изобразителното изкуство в училище – методика на обучение", 206 с., Университетско издателство "Паисий Хилендарски", Пловдив, ISBN 978-954-423-959-6, 2014, автор – проф. д-р Б. Дамянов

2013г. - 2013 г. - Рецензия относно представените научни трудове, публикации и художествено-творческа дейност на Гл. ас. д-р Ростислава Георгиева Тодорова, кандидат в обявения конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област от висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика - Теоретични аспекти на изобразителното изкуство), обявен в „Държавен вестник”, бр. 6/22.01, 2013 год.

2013г. - 2013 - Становище на дисертационен труд на тема „Ескизът в обучението по живопис в университетските специалности" за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на гл. асистент Диана Лъчезарова Захариева, преподавател в ЮЗУ "Н. Рилски", Благоевград по: научна област: 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., научна специалност - 05.07.03. „Методика на обучението по изобразително изкуство”.

2012г. - 2012 - Становище върху дисертационен труд на тема „Пленерът в обучението по изобразително изкуство в начална училищна степен" за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на гл. асистент Светозар Йорданов Чилингиров, преподавател в ШУ "Епископ К. Преславски", по: научна област: 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., научна специалност - 05.07.03. „Методика на обучението по изобразително изкуство”.

2011г. - 2011 г. - Рецензия на дисертационен труд на тема "Развитие на идеята за детето като художник", за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Николай Маринов по: научна област: 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., научна специалност - 05.07.03. „Методика на обучението по изобразително изкуство”, към АМХТИ Пловдив.

2011г. - 2011 г. - Рецензия на дисертационен труд на тема "Педагогическата практика по изобразително изкуство във висшето училище", за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Зора Янакиева по: научна област: 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., научна специалност - 05.07.03. „Методика на обучението по изобразително изкуство”, към АМХТИ Пловдив.

2009г. - Рецензия на учебно пособие "Декоративно-приложните изкуства в обучението по изобразително изкуство", УИ "Епископ К. Преславски, ШУ, Шумен, 2009, ISBN 978-954-577-531-4, автор - Д. Балакански

2008г. - Рецензия (суперрецензент) на дисертационен труд на тема "Сравнителен анализ на обучението по изобразително изкуство във факултета по начална педагогика в Кувейт и катедра Педагогика на изкуствата в СУ "Св. Кл. Охридски", разработен от Муна Абд Ар-Рахман аш Шайн, Специализиран съвет по педагогика към ВАК, СУ "Св. Кл. Охридски", София, 2008

2007г. - Рецензия на дисертационен труд на тема "Методически аспекти на обучението по изобразително изкуство в релация с информационните технологии", разработен от Светослав Д. Бъчваров, Специализиран съвет по педагогика към ВАК, СУ "Св. Кл. Охридски", София, 2007

Цитирания

2019г. - Папазов, Бл., Изобразително изкуство, 220 стр., издателство "Фабер", Велико Търново, 2014, ISBN 978-619-00-0026-6 цитирано в: Янакиева, З., "Мотивиране на учениците за учебна дейност в обучението по изобрзително изкуство:, изд. "Имеон", 2019, ISBN 978-619-7416-72-5, с. 13

2019г. - Папазов, Бл. Теория и методика на обучението по изобразително изкуство. І-ІV клас на средното общо образователно училище. Шумен: УИ Епископ Константин Преславски 1999. с. 188. ISBN 954-577-050-3 цитирано в: Янакиева, З., "Мотивиране на учениците за учебна дейност в обучението по изобрзително изкуство:, изд. "Имеон", 2019, ISBN 978-619-7416-72-5, с. 161

2018г. - Папазов, Бл., Изкуството/ Теоретични аспекти, УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2013, с.34-37 Цитирано в: Иванова, Ек., "Рисунката и изкуството на Източна Азия – пресечни точки в изразността". В: Сб. от Трета международна научна конференция „От сетивното към визуалното – в търсене на идентичността”, ФИИ, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 01-02 декември 2016 г. Ред. Св. Косев. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2018. ISBN 978-619-208-141-6

2018г. - Папазов, Бл., Изобразително изкуство - методически постановки, издателство "Фабер", Велико Търново, 2010, ISBN 978-954-400-346-3 цитирано в: Янакиева, З., "Развитие на идеята за възпитание и образование в България - първата половина на ХХ век", изд. "Имеон", 2018,, Пд, ISBN 978-619-7416-54-1 с. 40

2017г. - Папазов, Бл., "Изкуството Теоретични аспекти", Ш. 2013 Университетско издателство, ШУ, Ш, 2013. – цитирано в "Усвояване на видовете декоративни композиции въз основа познаването на техните градивни елементи в заниманията по интереси при 9-10 годишните деца", Годишник на ШУ, ХХI, 2017, с 643

2017г. - Папазов, Бл., Изобразително изкуство - методически постановки, издателство "Фабер", Велико Търново, 2014, цитирано в: "Ефективността на арттерапевтичните методи на работа в обучението по изобразително изкуство", с. 56, 57, 58, Анастасия Тонкова-Шрьотле, В. Търново, 2017

2017г. - Папазов, Бл., Художественото обучение чрез изобразително изкуство "Fastprint books", Пловдив, 2015, цитирано в: "Ефективността на арттерапевтичните методи на работа в обучението по изобразително изкуство", с. 44, 49, Анастасия Тонкова-Шрьотле, В. Търново, 2017

2017г. - 93. Папазов, Бл. Изкуството. Теоретични аспекти. Пловдив: Fast Print Books, 2015. ISBN 978-619-7034-65-3 Публикувано в "ИНТЕРАКТИВНОТО ОБУЧЕНИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИТЕ ПО МЕТОДИКА НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО", изд. "Имеон" Пд, 2017, с. 17, 115

2017г. - Папазов, Бл. Художествено обучение чрез изобразително изкуство, Пловдив: Fast Print Books, 2015. ISBN 978-619-7034-66-0 Публикувано в "ИНТЕРАКТИВНОТО ОБУЧЕНИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИТЕ ПО МЕТОДИКА НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО", изд. "Имеон" Пд, 2017, с. 207

2017г. - Папазов, Бл. Теория и методика на обучението по изобразително изкуство. І-ІV клас на средното общо образователно училище. Шумен: УИ Епископ Константин Преславски 1999. с. 188. ISBN 954-577-050-3 2015. ISBN 978-619-7034-65-3 Публикувано в "ИНТЕРАКТИВНОТО ОБУЧЕНИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИТЕ ПО МЕТОДИКА НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО", изд. "Имеон" Пд, 2017, с. 18, 148, 151

2017г. - Папазов, Бл., Изкуството. Теоретични аспекти, 323 стр., , "Fast Print Books", Пд. 2015, ISBN 978-619-7034-65-3,"Изобразително изкуство. Методика и практика", ""FastPrintBooks"", Пд., 2017, .Цитирано в монография "Тестово-проблемния метод в обучението по изобразително изкуство в началното училище", с. 67, 85, автор Св. Чилингиров, Изд. ШУ, 2017

2017г. - Папазов, Бл., "Изобразително изкуство. Методика и практика", ""FastPrintBooks"", Пд., 2017, ISBN 978-619-732-47-8, .Цитирано в монография "Тестово-проблемния метод в обучението по изобразително изкуство в началното училище", с. 67, 85, автор Св. Чилингиров, Изд. ШУ, 2017

2017г. - Папазов, Бл. Теория и методика на обучението по изобразително изкуство. І-ІV клас на средното общо образователно училище. Шумен: УИ Епископ Константин Преславски 1999. ISBN 954-577-050-3 Цитирано в: Янакиева, З., "Интерактивното обучение в професионалната подготовка на студентите", (монография), изд. "Имеон", Пд, 2017, ISBN, с. 20, 21, 254.

2016г. - Папазов, Бл., ., Изобразително изкуство - методически постановки, Велико Търново, Фабер, 2014, Цитирано в: монография - "Детската рисунка като феномен на културата" с. 120, 121, 122. издателство "Екслибрис студио", Велико Търново, 2016. Автор - доц. дпн М. Мойнова

2016г. - Екатерина Иванова В: Сб. от Трета международна научна конференция „От сетивното към визуалното – В ТЪРСЕНЕ НА ИДЕНТИЧНОСТТА”, ФИИ, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 01-02 декември 2016 г. Ред. Св. Косев. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2018. ISBN 978-619-208-141-6 (цитира Папазов, Бл., Изкуството/ Теоретични аспекти, ШУ, Шумен, 2013, с.34-37)

2016г. - Папазов, Бл., Изобразително изкуство - методически постановки, издателство "Фабер", Велико Търново, 2010,цитирано в: "Развитие на визуално-комуникативни компетенции на 5-6 годишните деца чрез изобразителната дейност рисуване", с. 102, Стефан Гостилов, В. Търново 2016

2016г. - Папазов, Бл.,Изкуството. Теоретични аспекти, 2015, Пд, Цитирано в: "Развитие на визуално-комуникативни компетенции на 5-6 годишните деца чрез изобразителната дейност рисуване", с. 35, Стефан Гостилов, В. Търново 2016

2016г. - Папазов, Бл. Изобразително изкуство - методически постановки, учебник, 228 стр., издателство "Фабер", Велико Търново, 2010, ISBN 978-954-400-346-3 Цитирано в: Христов, И., "Развитие на творческите способности на подрастващите при рисуването на пленер" , дисертационен труд, с. 20, 221

2015г. - Папазов, Б. Теория и методика на обучението по изобразително изкуство, Шумен, Издателство на ШУ "Епископ К. Преславски",1999, Цитирано в: "Училище за художествено възпитание", Теофилова, М., изд. "Дъга плюс", Стара Загора, ISBN 978-954-9387-97-1 с. 212

2015г. - Папазов, Бл., Изобразително изкуство-методически постановки, Велико Търново, Фабер, 2014, Цитирано в: Годишник на ШУ, том XIX D, с. 543, "Психологически аспекти на творческия процес в детската възраст", К.Теофилов, 2015

2015г. - Папазов, Бл., ., Изобразително изкуство-методически постановки, Велико Търново, Фабер, 2014, Цитирано в: Изобразителна дейност в детската градина, с. 142, ШУ,УИ, 2015, Д. Балкански

2015г. - Папазов, Бл., ., Изобразително изкуство-методически постановки, Велико Търново, Фабер, 2014, Цитирано в: Изобразително изкуство при деца със специални образователни потребности, с. 113-114, ШУ, УИ, 2015, Д. Балкански

2015г. - Папазов, Бл., ., Изобразителната дейност моделиране в кръгло, „Хермес и Хермес”, 1997 Цитирано в: Изобразителна дейност в детската градина, с. 98 - 100, ШУ, УИ, 2015, Д. Балкански

2014г. - Папазов, Бл.,ИЗКУСТВОТО - Теоретични аспекти, 320 стр., 2013, Университетско издателство "Епископ К. Преславски", 2013, ISBN 978-954-577-678-6, Дейков, Я.Изобразителното изкуство като академична дисциплина в учебната програма на бъдещите архитекти и урбанисти, авторефрат, Ш., 2014 стр. 58, 60.

2014г. - Папазов, Бл., Изобразително изкуство - методически постановки, издателство "Фабер", Велико Търново, 2014,ISBN 978-619-00-0026-6, Дейков, Я., Изобразителното изкуство като академична дисциплина в учебната програма на бъдещите архитекти и урбанисти, авторефрат, Ш., 2014 стр. 9, 60.

2014г. - Папазов, Бл., Изобразително изкуство - методически постановки, издателство "Фабер", Велико Търново, 201О Цитирано в: Мойнова, М., "ФОРМИРАНЕ НА КУЛТУРАТА НА ПОДРАСТВАЩИТЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО", стр. 100, 102, ВТУ, В.Търново, 2014

2014г. - Папазов, Бл., Изобразително изкуство - методически постановки, издателство "Фабер", Велико Търново, 2014,ISBN 978-619-00-0026-6, Млячкова, М., "Ролята на асоциативното мислене за развитие на творческото въображение в обучението по живопис", с. 246, ВТ, 2014

2014г. - Папазов, Бл., Изобразително изкуство - методически постановки, издателство "Фабер", Велико Търново, 2010,ISBN 978-954-400-346-3, Дамянов, Б., "Изобразителното изкуство в училище - система на обучение", УИ "П. Хилендарски", Пловдив, ISBN 978-954-423-958-9, с. 25, 40, 214,

2014г. - Папазов, Б. Теория и методика на обучението по изобразително изкуство, Шумен, Издателство на ШУ "Епископ К. Преславски",1999, Дамянов, Б., "Изобразителното изкуство в училище - система на обучение", УИ "П. Хилендарски", Пловдив, ISBN 978-954-423-958-9, с.198, 214

2014г. - Папазов, Бл., "За началото на обучението по рисуване и провеждането на първия педагогически събор у нас", сб., "Иновации в образованието", ШУ, Ш., 2010, Дамянов, Б., "Изобразителното изкуство в училище - система на обучение", УИ "П. Хилендарски", Пловдив, ISBN 978-954-423-958-9, с. 14

2014г. - Папазов, Бл., Изобразително изкуство-методически аспекти, Велико Търново, Фабер, 2014, Теория и методика на обучението по изобразително изкуство, Ш., УИ "Епископ К. Преславски", 1999 Цитирано в: Годишник на ШУ, XVIII, "Образователни технологии", с. 171, "Художествения образ в контекста на съвремието: образователни аспекти", Деница Митакова-Иванова

2014г. - Папазов, Бл., Изкуството - теоретични аспекти, Шумен, 2013, Цитирано в: Годишник на ШУ, XVIII, "Образователни технологии", 2014, с. 790, "За академиите и академизма", д-р по педагогика Яким Дейков

2014г. - Папазов, Бл., Изобразително изкуство - методически постановки, издателство "Фабер", Велико Търново, 2010,I SBN 978-954-400-346-3, Цитирано в: Дамянов, Б., "Изобразителното изкуство в училище - методика на обучение", УИ "П. Хилендарски", Пловдив, 2014, ISBN 978-954-423-959-6, с. 66, 130,168,

2014г. - Папазов, Бл., Занков, Ог., "Развиващи функции на обучението по изобразително изкуство в началното училище", сп. "Начален учител", бр. 1, 1993, Цитирано в: "Изобразителното изкуство в училище – система на обучение", Дамянов, Б., УИ "П. Хилендарски", Пловдив, 2014

2014г. - Папазов, Бл., "Изобразително изкуство - методически постановки, издателство", "Фабер", Велико Търново, 2010, ISBN 978-954-400-346-3 Цитирано в: Балкански, Д., "Организацията на занятията по текуща педагогическа практика за студентите от специалност "Педагогика на обучението по изобразително изкуство", в сб. "Иновации в образованието – Пътуващ семинар Шумен-Белград- Будапеща- Прага-Братислава", 2014, изд. "Фабер", ВТ, ISBN - 978-619-00-0092-1, с. 74

2013г. - Папазов, Б. Теория и методика на обучението по изобразително изкуство, Шумен, Издателство на ШУ "Епископ К. Преславски",1999 Цитирано в: Захариева, Д., Езикът в обучението по живопис, Благоевград, ЮЗУ, стр. 49

2013г. - Папазов, Б. Теория и методика на обучението по изобразително изкуство, Шумен, Издателство на ШУ "Епископ К. Преславски",1999 Цитирано в: Захариева, Д., Проблемът на пластичната изразителност в студентските ескизи и етюди, Годишник "Наука - образование - изкуство" т. 7, част 2, Благоевград, ЮЗУ, с.118

2013г. - Папазов, Б. Теория и методика на обучението по изобразително изкуство, Шумен, Издателство на ШУ "Епископ К. Преславски",1999 Цитирано в: Захариева, Д., Ескизът в обучението по изобразително изкуство, автореферат на дисертация, Благоевград, ЮЗУ, с.49

2013г. - Папазов, Бл., Изобразително изкуство-методически аспекти, Велико Търново, Фабер, 2010, Дейков, Я., „За дидактическите принципи в обучението по изобразително изкуство като академична дисциплина”, „Годишник на ШУ, том XVII – D”, Университетско издателство ‘Епископ К. Преславски”, 2013, стр. 654- 658.

2013г. - Папазов, Б. Теория и методика на обучението по изобразително изкуство, Шумен, Издателство на ШУ "Епископ К. Преславски",1999 Цитирано в: сб. "Иновации в образованието", "Фабер", ВТ, 2013, с. 241, 245, "Проблеми на обучението по "живопис" в специалност ПОИИ", гл. ас. д-р Св. Чилингиров

2013г. - Папазов, Б. Теория и методика на обучението по изобразително изкуство, Шумен, Издателство на ШУ "Епископ К. Преславски",1999 Цитирано в: "Проблеми на обучението по дисциплината "Живопис" в специалността Педагогика на обучението по изобразително изкуство", в сб. "Научни трудове от пътуващ семинар Шумен–Белград–Будапеща–Виена, Иновации в образованието" , с. 245, изд. "Фабер", ISBN -978-954-400-925-0, автор – Св. Чилингиров

2012г. - Папазов, Б. Теория и методика на обучението по изобразително изкуство, Шумен, Издателство на ШУ "Епископ К. Преславски",1999 Цитирано в: Захариева, Д., Възможности за развитието на образното мислене при студенти чрез използване на ескизи в обучението по живопис, Годишник "Наука - образование - изкуство" т. 6, част 2, Благоевград, ЮЗУ, с.48

2012г. - Папазов, Б. Теория и методика на обучението по изобразително изкуство, Шумен, Издателство на ШУ "Епископ К. Преславски",1999 Цитирано в: Захариева, Д., Дидактически и творчески аспекти в обучението по живопис, Годишник "Науката -образование - изкуство" т..6, част 2, Благоевград, ЮЗУ, с.48

2012г. - Папазов, Бл., Изобразително изкуство - методически постановки, издателство "Фабер", Велико Търново, 2014,ISBN 978-619-00-0026-6, Цитирано в: сб. "Образователни технологии". изд. "Фабер", ВТ, 2012, с. 233, "Естетическото възпитание чрез пленерна практика в началното училище" . Гл. ас. д-р Св. Чилингиров

2012г. - Папазов, Бл., Изобразително изкуство - методически постановки, издателство "Фабер", Велико Търново, 2010 Янакиева, З., "Педагогическата практика по изобразително изкуство във висшето училище", Пловдив, 2012, стр. 58, 136

2012г. - Папазов, Бл., Изобразително изкуство - методически аспекти, Велико Търново, "Фабер", 2010 Чилингиров, Св., Пленерът в обучението по изобразително изкуство в начална училищна степен, УИ "Епископ К. Преславски", Шумен, 2012, с. 32, 36,38

2011г. - Папазов, Б. Теория и методика на обучението по изобразително изкуство, Шумен, Издателство на ШУ "Епископ К. Преславски",1999 Цитирано в: Захариева, Д., Дидактически и творчески аспекти в обучението по живопис, Годишник "Науката, образованието и изкуството през 21 век" т. 5, Благоевград, ЮЗУ, с.119

2011г. - Папазов, Бл. Изобразително изкуство - методически постановки, издателство "Фабер", Велико Търново, 2010 Балкански, Д., Ръководство за педагогическите практики, Университетско издателство "Епископ К. Преславски", 2011, стр. 33, 36, 117

2010г. - Папазов, Б. Теория и методика на обучението по изобразително изкуство, Шумен, Издателство на ШУ "Епископ К. Преславски",1999 Чилингиров, Св., "Възможности за развитие на изобразителните способности на учениците в началното училище чрез пленерната практика", сб. "Иновации в образованието", УИ "Епископ К. Преславски", 2010, с. 576

2010г. - Папазов, Б. Теория и методика на обучението по изобразително изкуство, Шумен, Издателство на ШУ "Епископ К. Преславски",1999, Дамянов, Б., "Изобразителното изкуство в училище - методика на обучение", УИ "П. Хилендарски", Пловдив, ISBN 978-954-423-959-6, с. 181

2010г. - Папазов, Б. Теория и методика на обучението по изобразително изкуство, Шумен, Издателство на ШУ "Епископ К. Преславски",1999, Цитирано в: сп. "Педагогика", бр. 6, 2010 г., стр. 105, "Особености на стадиалното развитие на портретната живопис в обучението на студентите от специалност ПОИИ" , доц. д-р Емил Куков

2010г. - Папазов, Бл., "Изобразителната дейност моделиране в началното училище", сп. "Начално образование", кн. 8, 1995, С. Цитирано в: "Учебните изобразителни задачи", автор - проф. д-р Б. Дамянов, УИ "П. Хилендарски", ISBN 978-954-423-655-7, Пловдив, 2010, с. 315

2010г. - Папазов, Бл., "Произведенията на изобразителното изкуство – фактор за емоционалното развитие на детската личност", сп. "Училище", бр. 7–8, С., 1993 Цитирано в: "Учебните изобразителни задачи", автор - проф. д-р Б. Дамянов, УИ "П. Хилендарски", ISBN 978-954-423-655-7, Пловдив, 2010, с. 315

2010г. - Папазов, Бл., Занков, Ог., "Развиващи функции на обучението по изобразително изкуство в началното училище", сп. "Начален учител", бр. 1, 1993, Цитирано в: "Учебните изобразителни задачи", автор - проф. д-р Б. Дамянов, УИ "П. Хилендарски", ISBN 978-954-423-655-7, Пловдив, 2010, с. 315

2010г. - Папазов, Бл. Теория и методика на обучението по изобразително изкуство, Ш., УИ "Епископ К. Преславски", 1999 Цитирано в: Балкански, Д., "Откриване и стимулиране на деца с изобразително-творчески способности" , Ш., УИ "Епископ К. Преславски", 2010, ISBN 978-954-577-560-4, с. 106

2010г. - Папазов, Бл., Изобразителната дейност моделиране в кръгло, Ш., УИ "Епископ К. Преславски", 1997 Дамянов, Б., Учебните изобразителни задачи, УИ "П. Хилендарски", Пловдив, 2010, с. 7, с. 315

2010г. - Папазов, Бл., Изобразително изкуство-методически аспекти, Велико Търново, Фабер, 2010, Теория и методика на обучението по изобразително изкуство, Ш., УИ "Епископ К. Преславски", 1999 Балкански, Д., Откриване и стимулиране на деца с изобразително-творчески способности, Ш., УИ "Епископ К. Преславски", 2010, с. 106

2010г. - Папазов, Бл. Теория и методика на обучението по изобразително изкуство, Ш., УИ "Епископ К. Преславски", 1999 Дамянов, Б., Как да разглеждаме произведения на изкуството, УИ "П. Хилендарски", Пловдив, 2010, стр. 118

2010г. - Папазов, Бл., „Изобразителната дейност моделиране в началното училище“, сп.“ Начално образование“, бр. 8, 1995, ISSN 0861-3982 Цитирано в: Дамянов, Б., „Учебните изобразителни задачи“,, с 7, 240, УИ "П. Хилендарски", Пловдив, 2010, ISBN 978-954-423-655-7

2009г. - Папазов, Б. Теория и методика на обучението по изобразително изкуство, Шумен, Издателство на ШУ "Епископ К. Преславски",1999 Балкански, Д., Художественото конструиране в обучението по изобразително изкуство в началното училище, сб. "Технологичното обучение - традиции и бъдеще" с. 340, Издателство "Фабер", ВТ, 2009

2009г. - Папазов, Бл. Теория и методика на обучението по изобразително изкуство, Ш., УИ "Епископ К. Преславски", 1999 Цитирано в: Захариева, Д., Изобразително изкуство в университета, Ескизът - фактор за развитие на живописните способности на студентите, Благоевград, УИ "Неофит Рилски", с. 116

2009г. - Папазов, Бл., Теория и методика на обучението по изобразително изкуство, Ш., УИ "Епископ К. Преславски", 1999. Цитирано в: Балкански, Д., Декоративно-приложните изкуства в обучението по изобразително изкуство, Ш., УИ "Епископ К. Преславски", 2009, стр.142, 160

2009г. - Папазов, Бл., Теория и методика на обучението по изобразително изкуство, Ш., УИ "Епископ К. Преславски", 1999 Куков, Е.,: Въведение в живописта - система на обучение по живопис в университета, Благоевград, УИ "Н. Рилски", 2009, стр. 137

2007г. - Папазов, Бл., Теория и методика на обучението по изобразително изкуство, Ш., УИ "Епископ К. Преславски", 1999, Бъчваров, Св, "Методически аспекти на обучението по изобразително изкуство в релация с информационните технологии", 2007, автореферат, стр 8, 16, 21

2007г. - Папазов, Бл., Теория и методика на обучението по изобразително изкуство, Ш., УИ Балкански, Д., Обучението по изобразително изкуство в полето на авангардизма, Ш., УИ, 2007, стр. 29, с.133

2006г. - Папазов, Бл., Изобразителната дейност моделиране в кръгло, Ш., УИ "Епископ К. Преславски", 1997 Балкански, Д., Ролята на нетрадиционните форми на обучението по изобразително изкуство в начална училищна степен за развитие креативността на учениците, ШУ, Шумен, 2006, стр. 40

2005г. - Папазов, Бл., Теория и методика на обучението по изобразително изкуство, Ш., УИ "Епископ К. Преславски", 1999 Балкански, Д., Художествено-педагогическа акция "Аз преобразявам природата" - начин за естетизиране на средата, сп. Начално образование, София, бр. 3, 2005, с. 50

2005г. - . Папазов, Бл., „Изобразителната дейност моделиране в кръгло“ „Хермес и Хермес“, Шумен, 1997, ISBN 954-534-008-8 Цитирано в: Занков, Ог., Методи за преподаване на изобразително изкуство в предучилищна и начална училищна възраст, София, изд. Просвета, 2005, с. 34, ISBN 954-01-1693-7

2004г. - Папазов, Бл. Теория и методика на обучението по изобразително изкуство, Ш., УИ "Епископ К. Преславски", 1999 Дамянов, Б., Методи в обучението по изобразително изкуство, София, 2004, с. 18, 19, 198

2003г. - Папазов, Б. Теория и методика на обучението по изобразително изкуство, Шумен, Издателство на ШУ "Епископ К. Преславски",1999 Бъчваров, Св., Тошев, З., Сюжетно-тематичен кръг на детското изобразително творчество, сб. "Изкуство и възпитание", Университетско издателство "Епископ К. Преславски", 2003, с. 73

2003г. - Папазов, Б. Теория и методика на обучението по изобразително изкуство, Шумен, Издателство на ШУ "Епископ К. Преславски",1999 Чилингиров, Св., Използване на изразните средства на живописта в процеса на обучение във висшето училище, сб. "Изкуство и възпитание", Университетско издателство "Епископ К. Преславски", 2003, с. 77

2003г. - Папазов, Бл., Теория и методика на обучението по изобразително изкуство, Ш., УИ "Епископ К. Преславски", 1999 Занков, Ог., Методи за преподаване на изобразително изкуство в предучилищна и начална училищна възраст, София, изд. Просвета, 2005, с. 64

Художествено-творчески дейности

2019г. - Участник и куратор в Международен пленер "Смеда" – 2019

2019г. - ХГ "Ел. Карамихайлова", Шумен Изложба - "Пролетен салон" - 2019

2019г. - ХГ "Ел. Карамихайлова" - Шумен. Изложба – Международен пленер "Смеда" – 2019

2018г. - 2018 - Папазов, Бл., Изложба - "Магистри и преподаватели" - Изложбени зали - Радио Варна - май 2018

2018г. - 2018 - Папазов, Бл. - Международен пленер - Живопис - Балчик - юни 2018

2018г. - Папазов, Бл., Участие в международен художествен пленер "Fata Morgana", Република Молдова, Моловата, 2018

2018г. - 2018 - Участие в художествена изложба "25 години катедра ВИТМ", ХГ "Елена Карамихайлова", Шумен

2017г. - 2017 - ХГ "Е. Карамихайлова" Шумен, Изложба "Зимен салон"

2017г. - 2017 - ХГ "Е. Карамихайлова" Шумен, Изложба "Пролетен салон"

2017г. - 2017 - Изложба Студенти & Преподаватели - "Художествена Галерия", гр. Добрич

2017г. - 2017 - Изложба Студенти & Преподаватели - Художествена Галерия "Никола Маринов", Търговище

2017г. - ХГ "Е. Карамихайлова", Шумен, Откупена живописна творба - "Композиция", акрил, пастел, 2017

2017г. - 2017 - ХГ "Е. Карамихайлова" Шумен, Изложба "Шуменски художници"

2016г. - 2016 - Папазов, Бл., участие в изложба на Ателиета - "СБХ" в ХГ "Е. Карамихайлова" - Шумен, 2016

2016г. - 2016 - Изложба Студенти & Преподаватели - Художествена Галерия гр. Разград,

2016г. - 2016 - Папазов, Бл., участие в Национална изложба на художници - педагози - ХГ - В. Търново, 2016

2016г. - 2016 - Папазов, Бл., - 13th International Biennial of Miniature Art, Gornji Milanovac, Serbia

2016г. - 2016 - Изложба Студенти & Преподаватели - Художествена Галерия "Дом на хумора и сатирата" - Габрово

2016г. - Папазов, Бл., Изложба "Пролетен салон" , ХГ "Ел. Карамихайлова", Шумен

2015г. - 2015 - Изложба Студенти & Преподаватели - Художествена Галерия "П. Персенгиев" - гр. Нови пазар, 17 март - 28 април

2015г. - 2015 - Бл. Папазов - участие в МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ НА РИСУНКАТА - В. Търново

2015г. - 2015 - Бл. Папазов - участие в изложба посветена на 20 години специалност "ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО" в ХГ "Ел. Карамихайлова", Шумен

2015г. - 2015 - Папазов, Бл., участие в Национална изложба на художници - педагози - ХГ - В. Търново, 2015

2015г. - 2015 - Папазов, Бл., Участие в художествен пленер "Черни връх" - юни - 2015

2015г. - 2015 - Папазов, Бл., участие в изложба на Ателиета - "СБХ" в ХГ "Е. Карамихайлова" - Шумен, 2015

2015г. - 2015 - Папазов, Бл., -"Пролетен салон" на ДШХ. ХГ "Елена Карамихайлова"

2015г. - 2015 -Изложба "Зимен салон" в ХГ "Елена Карамихайлова" гр. Шумен

2014г. - Изложба на Ателиета - СБХ - ХГ "Е. Карамихайлова" - Шумен, 2014

2014г. - Участие в изложба на преподаватели и студенти от ШУ в галерия "Jon Nikodim", Констанца, Румъния, 2014

2014г. - Изложба на преподаватели и студенти от ШУ в Художествена Академия - Белград, Р Сърбия - 2014

2014г. - Национална изложба на художници - педагози - В. Търново, 2014

2014г. - Участие в художествен пленер "Черни връх" - 16 - 18 IX 2014

2014г. - Зимен салон - ХГ "Е. Карамихайлова", декември - 2014

2014г. - Изложба Студенти & Преподаватели – Университет OVIDIUS, Констанца, Румъния, април 2014

2013г. - Изложба на ДШХ - Художествена галерия "АКТИВАРТ" -Варна

2013г. - Изложба на Ателиета СБХ - Артцентър Шумен

2013г. - Международен пленер "Изкуство без граници" Несебър. 2013

2013г. - Изложба "Зимен салон:" - ХГ "Е. Карамихайлова" - Шумен, 2013

2013г. - Национална изложба на художници - педагози - В. Търново, 2013

2012г. - Национална изложба на художници - педагози - В. Търново, 2012 Изложба "Ателиета - СБХ" - Радио Шумен, 2012 Изложба "Пролетен салон" ХГ "Е. Карамихайлова" - Шумен, 2012 Коледна изложба - ХГ "Е. Карамихайлова" - Шумен, 2012

2011г. - Изложба "Преподаватели и студенти от ШУ" - Художествена галерия - Университет Коджаели - Измит - Турция, 2011

2011г. - Национална изложба на художници - педагози - В. Търново, 2011 Изложба "Ателиета - СБХ" - ХГ "Е. Карамихайлова" - Шумен, 2011 Изложба "Пролетен салон" - ХГ "Е. Карамихайлова" - Шумен, 2011 Изложба на преподаватели от катедра ПИИ - "40 ГОДИНИ ШУ" -ХГ "Е. Карамихайлова" - Шумен, 2011 Изложба "Зимен салон" - ХГ "Е. Карамихайлова" - Шумен, 2011

2010г. - Изложба на преподаватели и студенти - Художествена Академия - Белград - Сърбия, 2010

2010г. - Изложба "Преподаватели от ШУ" - ХГ "Р. Карабиберов" - Нова загора, 2010 Изложба "Рисунка" - ХГ "Е. Карамихайлова" - Шумен, 2010 Национална изложба "Художници - педагози" - В. Търново, 2010 Обща изложба на ДШХ - ХГ "Е. Карамихайлова" - Шумен, 2010 Изложба "Зимен салон"- ХГ "Е. Карамихайлова" - Шумен, 2010 Художествено графично оформление "Изобразително изкуство - методически постановки" - изд. "Фабер" - В. Търново, 2010

2009г. - Пролетна изложба на ДШХ - ХГ "Е. Кармихайлова" - Шумен, 2009 Национална изложба на педагози - художници - В. Търново, 2009 Изложба проект - "Стъпка по стъпка" - ХГ - ДШХ - Шумен, 2009 Изложба "Зимен салон" - ХГ "Е. Кармихайлова" - Шумен, 2009 Художествено графично оформление "Културно наследство по българските земи" - изд. "Фабер" - В. Търново, 2009

2008г. - Пленер - художествен проект - "Стъпка по стъпка" - 2 - Балчик, 2008 Национална изложба "Художници - педагози" - В. Търново, 2008 Изложба - проект - "Стъпка по стъпка" - 2 - ХГ - ДШХ - Шумен, 2008 Обща изложба на ДШХ - ХГ "Е. Карамихайлова" - Шумен, 2008 Коледна изложба на ДШХ - ХГ "Е. Карамихайлова" - Шумен, 2008

2007г. - Изложба на група шуменски художници - Градска художествена галерия - Пловдив, 2007 Пленер "Стъпка по стъпка" - Балчик, 2007 Изложба - Художествен проект "Нетрадиционни графични техники" - Шумен, 2007 Обща изложба на ДШХ - ХГ "Е. Карамихайлова" - Шумен, 2007 Коледна изложба на ДШХ - ХГ "Е. Карамихайлова" - Шумен, 2007

2006г. - Изложба на ДШХ - ХГ "Е. Карамихайлова" - Шумен, 2006 Национална изложба на ХУДОЖНИЦИ - ПЕДАГОЗИ - В. Търново, 2006 Коледна изложба на ДШХ - ХГ "Е. Карамихайлова" -Шумен, 2006

2005г. - Изложба - "Хартията - алтернатива в изобразителното изкуство", Център за съвременно изкуство - 2005

2005г. - Международно биенале на графиката - Варна, 2005 Национална изложба на учители - В. Търново, 2005 Пленер "Балчик" - Балчик, 2005 Изложба 10 години специалност ПОИИ - ХГ "Е. Карамихайлова" - Шумен, 2005 Обща изложба - ХГ "Е. Карамихайлова" - Шумен, 2005

2004г. - Национален пленер - "Н. Маринов", 2004 Изложба - "Акварел" - "Н. Маринов" - Търговище, 2004 Художествена изложба - галерия "Епсилон" - Шумен, 2004 Национална изложба на художници-педагози - В. Търново,2004 Обща изложба на ДШХ - ХГ "Е. Карамихайлова", 2004

2003г. - Изложба "ДШХ" - Галерия " Средец" - София, 2003 Изложба на шуменски художници - ХГ "Н. Маринов" - Търговище, 2003 Обша изложаб на ДШХ - ХГ "Е. Карамихайлова" - Шумен, 2003 Коледна изложба на ДШХ - ХГ "Е. Карамихайлова" - Шумен, 2003

2003г. - Член на международно жури за награди на 12 Международно биенале - Графика - Варна, 2003 Изложба с международно участие - Галерия "Епсилон" - Шумен, 2003

2002г. - Нетрадиционни дълбокопечатни техники - Кралска художествена Академия - Антверпен - Белгия, 2002

2002г. - Член на международно селективно жури на 12 Международно биенале на графиката - Варна, 2002

2001г. - Обща изложба на ДШХ - ХГ "Е. Карамихайлова" - Шумен, 2001 Национална изложба на художници - педагози - В.Търново, 2001 Коледна изложба на ДШХ - ХГ "Е. Карамихайлова" - Шумен, 2001 Изложба на преподаватели от специалност "ПОИИ" - "30 години ШУ" - ХГ "Е. Карамихайлова" - Шумен, 2001

2000г. - Обща изложба на ДШХ - ХГ "Е.Караминайлова" - Шумен, 2000 Коледна изложба на ДШХ - ХГ "Е.Караминайлова" - Шумен, 2000 Изложба на художници - педагози - В. Търново, 2000

1999г. - Национална изложба на художници - педагози - В.Търново, 1999 Обща изложба на шуменски художници - ДШХ - ХГ "Е. Карамихайлова" - Шумен, 1999 Изложба на шуменски художници -ХГ - ДШХ - Шумен, 1999 Коледна изложба - ДШХ - ХГ "Е. Карамихайлова" - Шумен, 1999 Художествено графично оформление "Теория и методика на обучението по изобразително изкуство" - изд. на ШУ "Епископ К. Преславски", 1999

1998г. - Художествена инсталация (колектив) - TRAKIA UNIWERSITI - Р Турция, Одрин, 1998 Обща изложба на художници - преподаватели и студенти - TRAKIA UNIWERSITI - Р Турция, Одрин, 1998

1997г. - НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА - "Художници - педагози" - В. Търново, 1997 Обща изложба - Галерия "Артхинс" - Русе,1997 Изложба на шуменските художници, ХГ "Е. Карамихайлова" - Шумен, 1997 Изложба ХГ - "ДШХ" - Шумен, 1997 Художествено графично оформление - "Изобразителната дейност "моделиране в кръгло" изд "Хермес и Хермес" - Шумен, 1997

1996г. - Пролетна изложба на ДШХ - ХГ "Е. Карамихайлова" - Шумен, 1996 Изложба - базар - х-л "Велико Търново", 1996 Изложба "Експозиция - арт " - Слънчев бряг,1996 Изложба на ДШХ - ХГ "ДШХ" - Шумен,1996 КОЛЕДНА ИЗЛОЖБА - ДШХ - ХГ "Е. Карамихайлова" - Шумен, 1996

1995г. - Участие с графики и рисунки в експозиция - Галерия "Прима" - Скопие - Р Македония, 1995

1995г. - Благотворителна изложба в полза на болни от диабет деца - ХГ " И. Радев" - Шумен, 1995 Изложба на ДШХ - ХГ "Е. Карамихайлова" - Шумен,1995 Изложба на ХГ на ДШХ - Шумен,1995 Изложба -базар - галерия "Арт салон" - Слънчев бряг,1995 Изложба - базар - ХГ "Е. Карамихайлова" - Шумен,1995

1994г. - Изложба Галерия "Katonah Awenue" - Ney York, USA, 1994 (графика - щампи)

1994г. - Изложба галерия "Спектър" - Бургас, 1994 Изложба - ДШХ -"ХГ "Е. Карамихайлова" - Шумен, 1994 Изложба - Галерия - ДШХ -- Шумен, 1994 Изложба - "Паметник 1300 години", 1994 Изложба - "ХУДОЖНИЦИ - УЧИТЕЛИ" - Дом на учителя - Шумен, 1994

1993г. - Изложба "Арт салон" - к-с Дюни, 1993 Изложба Галерия "ДШХ" - Шумен, 1993 Изложба - Дом на учителя - Шумен, 1993 Изложба - Дом на учителя - Добрич, 1993 Изложба - ХГ " Е. Карамихайлова" - Шумен, 1993 Изложба - аукцион - галерия - Хеликс - Варна, 1993 Коледна изложба - ХГ " Е. Карамихайлова" - Шумен, 1993

1992г. - Изложба Къща - музей "И. Радев" - Шумен,1992 Изложба-базар "Арт - галерия" - Албена, 1992 Изложба Дом на учителя - Шумен, 1992 Изложба - Етнографски музей "Етъра", 1992 Изложба на ДШХ - ХГ "Е. Карамихайлова" - Шумен, 1992

1991г. - Изложба "Паметник 1300 години България", 1991 Изложба СБХ - к-с "Златни пясъци", 1991 Изложба Дом на учителя - Шумен, 1991 Обща изложба ДШХ - ХГ "Е. Карамихайлова",1991 Изложба Галерия "Огя" - Шумен, 1991 Коледна изложба - ДШХ - ХГ "Е. Карамихайлова", 1991

1990г. - Изложба - базар - СБХ к-с "Албена", 1990 Изложба Галерия "Огя" - Шумен, 1990 Обща изложба - Дом на учителя - Шумен,1990 Изложба Галерия "И. Радев" - Шумен, 1990 Коледна изложба ДШХ - ХГ- Шумен, 1990 Изложба - АМХ - Окръжна библиотека - Шумен,1990 Изложба на ДШХ -Галерия -Шумен, 1990

1989г. - Самостоятелна изложба "Графика - рисунка", Шумен, 1989 Национална изложба - Велико Търново, 1989 Изложба базар - "Паметник 1300 години България", 1989 Изложба - Дом СБУ - София, 1989 Обща ИЗЛОЖБА - ДШХ - Шумен, 1989

1988г. - 1988 - 2012 Участия в общите художествени изложби на Дружеството на шуменските художници в Художествена галерия "Елена Карамихайлова" - графика, рисунка и живопис, 1988

1988г. - Изложба АМХ - ХГ- Шумен, 1988

1988г. - Пленер - "Художници - учители" - Балчик, 1988

1988г. - Есенна изложба на шуменски художници - ХГ, Шумен, 1988

1988г. - Национална изложба на художници - педагози - В.Търново, 1988 Обща изложба на ДШХ - ХГ "Е.Карамихайлова" - Шумен, 1988 Изложба на ДШХ - ХГ "ДШХ" - Шумен, 1988 КОЛЕДНА ИЗЛОЖБА - ДШХ - ХГ "Е.Карамихайлова" - Шумен, 1988

1987г. - Изложба "Ателие на младия художник" - ХГ Шумен, 1987

1987г. - Изложба на художници - учители - Национален пленер - Асеновград, 1987

1987г. - Изложба на АМХ - Шумен,1987 Изложба на ДШХ - Шумен, 1987 Изложба на СБУ - галерия "Средец" - София