Хон. проф. д-р Росен Костадинов Алексиевабв

array(2) { ["bio"]=> array(10) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(194) "1973 - 1977 г. - ВИФ "Георги Димитров" гр. София, ул. "Тина Киркова" 1 специалност - треньор по гимнастика - магистър" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(303) "1977 - 1982 г. - треньор по гимнастика в ДФС "Панайот Волов" гр. Шумен 1982 - 1986 г. - методист по спортна и художествена гимнастика, бокс и фехтовка в ДФС "Панайот Волов" гр. Шумен" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(1126) "1986 - 1993 г. - асистент 1993 - 1996 г. - старши асистент 1997 - 2001 г. - главен асистент 2002 - 2006 г. - главен асистент, доктор по научна специалност "Теория и методика на физическото възпитание, спортната тренировка (вкл. лечебна физкултура)", шифър - 05.07.05 2007 - 2013 г. - доцент в научното направление "Педагогически науки по научната специалност "Теория и методика на физическото възпитание, спортната тренировка (вкл. лечебна физкултура)", шифър - 05.07.05" 2014 г.- професор по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт)." ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(345) "2003 г. - доктор в научното направление "Педагогически науки по научната специалност "Теория и методика на физическото възпитание, спортната тренировка (вкл. лечебна физкултура)", шифър - 05.07.05"" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(348) "- Двигателни дейности в детската градина; - Теория и методика на обучението по физическо възпитание и кинезитерапия; - История на физическата култура; - Гимнастика; - Гражданска безопасност." ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(566) "- Специализирана подготовка на децата от предучилищна и начална училищна възраст за действия в бедствени ситуации; - Психофизическа подготовка на учители от Шуменски регион за оцеляване в бедствени ситуации; - Двигателна подготовка на децата от предучилищна възраст и подготвителните групи/клас за училище." ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(1201) "2008 г. Проект, финансирани от ДАМС – 2008 г. “Създаване на методика за психофизическа подготовка на учениците за адекватно противодействие при критични ситуации, бедствия и социална агресия” 2012 г. - Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение. - Проект № Д01-428/29.10.2012 на Министерството на образованието, младежта и науката по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" със съдействието на Европейски социален фонд, BG 051PO 001-4.3.04-0020; 2012 г. Проект BG051PO001-3.3.07-0002 Студентски практики" - функционален експерт за ПФ на ШУ "Еп. К. Преславски"" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(765) "1993 - 1996 г- - ръководител на катедра "ТМФВ и спорт". 2008 - 2012 г. - заместник декан по научно-изследователската и художествено-творческа дейност, качеството на обучението и управление на проекти от университетски фонд за научни изследвания. Член на ФС и АС. от 2012 г. заместник декан по научно-изследователската и художествено-творческа дейност и управление на проекти от университетски фонд за научни изследвания. Член на ФС." ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(165) "Ръководител на магистърска програма "Компетенции и умения при бедствия и аварии", 2009 - 2012 г." ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(169) "Член на Национално сдружение "Спорт, стрес, адаптация" към НСА "Васил Левски" гр. София,от 1998 г." ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Хон. проф. д-р  Росен Костадинов Алексиев

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Кабинет: Корпус 2, стая 212

Телефон: 054 830365 вътр.108

Email: r.alexiev@abv.bg, r.alexiev@shu.bg

Приемно време: вторник, 10 -12 часа

Завършен университет, специалност

1973 - 1977 г. - ВИФ "Георги Димитров" гр. София, ул. "Тина Киркова" 1

специалност - треньор по гимнастика - магистър

Месторабота преди постъпване в ШУ

1977 - 1982 г. - треньор по гимнастика в ДФС "Панайот Волов" гр. Шумен

1982 - 1986 г. - методист по спортна и художествена гимнастика, бокс и фехтовка в ДФС "Панайот Волов" гр. Шумен

Заемани академични длъжности

1986 - 1993 г. - асистент

1993 - 1996 г. - старши асистент

1997 - 2001 г. - главен асистент

2002 - 2006 г. - главен асистент, доктор по научна специалност "Теория и методика на физическото възпитание, спортната тренировка (вкл. лечебна физкултура)", шифър - 05.07.05

2007 - 2013 г. - доцент в научното направление "Педагогически науки по научната специалност "Теория и методика на физическото възпитание, спортната тренировка (вкл. лечебна физкултура)", шифър - 05.07.05"

2014 г.- професор по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт).

Придобити научни степени

2003 г. - доктор в научното направление "Педагогически науки по научната специалност "Теория и методика на физическото възпитание, спортната тренировка (вкл. лечебна физкултура)", шифър - 05.07.05"

Водени лекции и/или упражнения

- Двигателни дейности в детската градина;

- Теория и методика на обучението по физическо възпитание и кинезитерапия;

- История на физическата култура;

- Гимнастика;

- Гражданска безопасност.

Области на научни интереси

- Специализирана подготовка на децата от предучилищна и начална училищна възраст за действия в бедствени ситуации;

- Психофизическа подготовка на учители от Шуменски регион за оцеляване в бедствени ситуации;

- Двигателна подготовка на децата от предучилищна възраст и подготвителните групи/клас за училище.

Участия в международни и национални научни проекти

2008 г. Проект, финансирани от ДАМС – 2008 г. “Създаване на методика за психофизическа подготовка на учениците за адекватно противодействие при критични ситуации, бедствия и социална агресия”

2012 г. - Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение. - Проект № Д01-428/29.10.2012 на Министерството на образованието, младежта и науката по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" със съдействието на Европейски социален фонд, BG 051PO 001-4.3.04-0020;

2012 г. Проект BG051PO001-3.3.07-0002 Студентски практики" - функционален експерт за ПФ на ШУ "Еп. К. Преславски"

Заемани ръководни позиции

1993 - 1996 г- - ръководител на катедра "ТМФВ и спорт".

2008 - 2012 г. - заместник декан по научно-изследователската и художествено-творческа дейност, качеството на обучението и управление на проекти от университетски фонд за научни изследвания. Член на ФС и АС.

от 2012 г. заместник декан по научно-изследователската и художествено-творческа дейност и управление на проекти от университетски фонд за научни изследвания. Член на ФС.

Организационна дейност

Ръководител на магистърска програма "Компетенции и умения при бедствия и аварии", 2009 - 2012 г.

Членства в научни организации

Член на Национално сдружение "Спорт, стрес, адаптация" към НСА "Васил Левски" гр. София,от 1998 г.

Дисертации

2002г. - Специализирана подготовка на деца от предучилищна и начална училищна възраст за действия в бедствени ситуации: Автореферат. – София, 2002

Монографии

2014г. - Исторически аспекти на физическата култура. Шумен. УИ „Епископ Константин Преславски“, 115 с., 2014.

2004г. - Оцеляване в бедствени ситуации. ИДК - НСА "Васил Левски", София, 2004.

Учебници

2005г. - История на физическата култура – Ръководство за студенти. Шумен, 2005 (в съавторство с Ив. Лазаров)

2001г. - Теория и методика на физическото възпитание. Учебник за студентите от ШУ “Еп. Константин Преславски”:. – Шумен, 2001. - 215 с. (в съавт. с М. Малчев, Н.Йорданова, Ст. Базелков, К. Хаджиев, Т. Игнатова и Ив. Лазаров)

1997г. - Ученически отдих и туризъм: Учебно – методически практикум. – Шумен, 1997. - 143 с. (в съавт. с Ив. Лазаров, К. Хаджиев, М. Малчев, Н. Йорданова и Ст.Базелков)

1997г. - Теория и методика на физическото възпитание: Учебно помагало за студентите от ШУ “Еп. Константин Преславски”. – Шумен, 1997. - 203 с. (в съавт. с Н.Йорданова, М. Малчев и Ст. Базелков)

Учебни помагала

2014г. - Методически насоки за повишаване на двигателната активност на децата в детската градина.Шумен, УИ "Епископ Константин Преславски",197 с., 2014.

2014г. - За да е незабравимо детството. В.Търново, „ИВИС“, 169 с., (в съавт.с Анна Георгиева), 2014.

2013г. - За правилата на движението и детската безопасност.УИ на ШУ”Еп.К.Преслaвски”2013(в съавт. с Анна Георгиева )

2013г. - Гражданска безопасност. По проект № Д01-428/29.10.2012 на Министерството на образованието-електонно издание.2013

2008г. - Детски баскетбол. Книга. В.Търново,”Фабер”, 2008 (в съавторство с Т.Симеонова)

2006г. - Двигателна активност на детето в детската градина.Книга. Шумен, 2006 (в съавт.с Й. Димитрова, Д. Димитрова)

2005г. - Двигателна дейност в детската градина. Ръководство.”Юни експрес”. Шумен, 2005

2003г. - Ръководство за семинарни упражнения по ТМФВ. – Шумен, 2003. - 145 с. (в съавт. с М. Малчев, Н. Йорданова, Ст. Базелков, К. Хаджиев, Т. Игнатова и Ив.Лазаров)

1989г. - Практикум по лагерно дело.- Шумен, 1989. – 101 с. (в съавт. с М. Малчев, Н. Йорданова и К. Хаджиев)

Статии

2016г. - Ролята на заниманията сред природата за повишаване на двигателните качества и екологичното възпитание на учениците от втори клас.Сборник научни трудове от пътуващ семинар. Иновации в образованието. Шумен, 2016(в съавторство със Снежана Лазарова)

2015г. - Проучване на възможностите на децата от предучилищна възраст за оцеляване при бедствени ситуации. Шумен УИ, Годишник на Шуменски университет "Иновации в образованието" 25-27.09.2015г. стр.817, в съавт. с Анна Георгиева - 2015

2014г. - Изследване влиянието на екологичното възпитание за подобряване на психофизическото развитие и здравословно състояние на учениците от I и II клас на смесени паралелки.Шумен, УИ, Образователни технологии,с.583-588,2014.

2014г. - Възможности на средствата за повишаване на двигателната активност на децата от предучилищна възраст. Шумен УИ, Образователни технологии стр.576, 2014г.

2013г. - Проучване на въздействието на двигателната дейност върху здравния статус и психофункционално състояние на 18 - 19-годишни ученици. Сборник научни трудове от пътуващ семинар. Иновации в образованието. Шумен, 2013 (в съавторство с Теменужка Койчева)

2013г. - Взаимовръзка между психомоторната активност и физическата дееспособност на учениците от гимназиална степен на обучение. Годишник на ШУ. Образователни технологии. Том. ХVІІ D, 2013 (в съавторство с Теменужка Койчева).

2009г. - За някои аспекти и проблеми на двигателната активност и здравословното състояние на децата в съвременните детски градини.//Русе, НК, 30-31.10.2009

2009г. - Модел за обучение на деца билингви от смесена група на ПУВ по безопасност на движението по пътищата. В. Търново, НК с международно участие, 6-7.11.2009 (с М.Карова)

2008г. - Ролята на двигателните дейности за повишаване на екологичното възпитание на децата от подготвителната група за училище.//МНК Кинезиология . В. Търново, 2008

2008г. - Лечение чрез движение в условията на предучилищните детски заведения.//Благоевград 2008

2008г. - Развитие на психофизическите възможности на учениците от 2 клас за оцеляване в бедствени ситуации чрез програма за специализирана подготовка.//Скопие,”Физичка култура” бр.2, 2008

2008г. - Ролята на подвижните игри за стимулиране на речевата активност на децата. //Русе, том 47, серия 5.4, 2008.

2008г. - Образованието в предотвратяване на бедствените ситуации. //Разград, НК ”Формиране на адекватна психофизическа готовност на учениците за преодоляване наекстремални ситуации”. 6.12, 2008

2007г. - За някои бедствени ситуации в живота на педагозите.//НПК „35 г. катедра ТМФВ и спорт”-17-18.05.2007.С., Спорт и наука, бр.3 / 2007.(в съавт. с Т. Симеонова)

2006г. - Социализация на 4–5 годишните деца чрез сюжетните подвижни игри.”Физическо възпитание спорт и туризъм”.//С. НСА, 2006.

2006г. - По някои аспекти на училищния спорт и олимпийското образование и възпитание.// НПК, Варна-26-29.04.2006 ”Физическо възпитание и спорт в училище”

2006г. - Ролята на музикалните игри за повишаване на двигателната активност на децата от подготвителната група за училище. ”Физическо възпитание спорт и туризъм”.//С. НСА, 2006

2006г. - За някои аспекти и проблеми на сигурността на децата от предучилищна възраст. // С. НСА, 2006.

2004г. - Проучване познанията и готовността за оцеляване на педагозите при бедствени ситуации.//Образование и изкуство, том 3. ЮНК “20 г. ПФ на ШУ и 115 г.предучилищно възпитание в гр. Шумен. 2004, с. 367-369

2004г. - Ролята на подвижните игри за формиране на готовност в 5-годишните деца за действия в критични ситуации.// ЮНК “20 г. ПФ на ШУ и 115 г. предучилищновъзпитание в гр. Шумен. 2004, с. 351-354 (в съавт. с Н.Йорданова, Й.Мършелева)

2004г. - Физическото възпитание – основен фактор в подготовката за оцеляване в бедствени ситуации.//МНК “Актуални проблеми на физическата култура”. С., НСА, 2004.

2004г. - Психическата готовност на 6-7 годишните деца за оцеляване при бедствени ситуации в условията на детската градина.//“Формиране на готовност за оцеляване”.С.2004. НСА “В. Левски”

2004г. - Влияние на психофизическата подготовка върху децата от начална училищна възраст за оцелване в бедствени ситуации. “Национална сигурност, физическаподготовка и спорт”, С., 2004

2003г. - Изследване на психофизическата готовност за действия в бедствени ситуации при 5-6 годишни деца и ученици от начална училищна възраст.//Кинезиология,2002; В. Търново, 2003, с. 269

2003г. - Подвижните и спортноподготвителни игри в специализираната подготовка на учениците.// “Физическа култура,физическо възпитание, спорт”. ЮНК “ 30 годиниШУ”Еп. Константин Преславски”, 2003, с. 57 - 65 (в съавт. с К. Хаджиев)

2003г. - Формиране на психофизическа готовност у ученици от ІV клас за действия в сложни ситуации.//Формиране на готовност за действия в екстремални ситуации. С;2003, с.16-24 (в съавт. с Т. Давидова)

2003г. - Проучване познанията на деца от предучилищна и начална училищна възраст за бедствията чрез изобразителната дейност.//“Физическа култура,физическовъзпитание, спорт. ”ЮНК“ 30 години ШУ ”Еп. Константин Преславски”. 2003, с. 48 - 56 (в съавт. с Т. Йорданова)

2002г. - Проучване на готовността на учителите за действия в бедствени ситуации. //Проблеми на училищното физическо възпитание и спорт., София, 2002, с. 24 – 27

2002г. - Двигателната подготовка на децата от подготвителна група за училище – фактор за успешната им адаптация.//ЮНК “Актуални проблеми на физическата култура”.С; 2002, с.57 (в съавт.с Н. Йорданова)//Спорт и наука

2002г. - Ефективност на нови методи за психофизически въздействия в началното обучение по плуване.// Проблеми на училищното физическо възпитание и спорт. София,2002, с. 65 – 72 (в съавт. с Ц. Дилова)

2002г. - За развитието на координационните възможности на учениците от II – ри клас.// Проблеми на училищното физическо възпитание и спорт. София, 2002,, с. 73 – 79(в съавт. с Ц. Дилова)

2002г. - По някои проблеми на специализираната подготовка на учители за действия в бедствени ситуации.// Проблеми на училищното физическо възпитание и спорт.София, 2002, с. 28 – 33 (в съавт. с Т. Давидова)

2001г. - Да защитим децата.// Дом, дете, детска градина, 2001, № 5, с. 24 – 26

1999г. - Психофизическата готовност на педагозите и децата от ПУВ за действие при бедствени и екстремални ситуации.// Педагогика, Шумен, 1999, с. 9 – 13

1999г. - Физическата дееспособност на студентите от I – ви курс – сравнителен анализ между ШУ “Еп. К. Преславски” и РУ “А. Кънчев”.// Педагогика. Шумен, 1999, с. 31 –36 (в съавт. със Ст. Базелков, Д. Иванова, Ив. Лазаров, Н. Цветкова, Д. Станчев, К. Хаджиев и Р. Атанасова)

1999г. - Физическата готовност – фактор за оцеляване на децата при бедствени ситуации. //Спорт и наука, 1999, № 2, с. 129 – 134

1999г. - Психофизическа готовност на педагозите за действия при бедствени ситуации. //Първи международен конгрес “Спорт, стрес, адаптация”. София 1999, с. 65

1996г. - Рекреационната дейност и нетрадиционните игрови средства на физическото възпитание в структурата на цялостния възпитателен процес от ПУВ.// Проблеми навъзпитателната работа. Шумен, 1996, с. 236 – 239 (в съавт. с Кр. Колева)

1996г. - Нетрадиционни средства в системата на физическото възпитание за начална училищна степен – състояние и перспективи.// Проблеми на физическото възпитаниеи спорта. Свищов, 1996, с. 36 – 48 (в съавт. с М. Малчев)

1994г. - Ефективност на обучение в спортно – подготвителни упражнения и игри на базата на модел “Мини футбол”.// Оптимизиране на физическото възпитание вусловията на плуралистичното образование в България. София, 1994, с. 14 – 18

1993г. - За мястото на туристическата дейност и начално обучение по ориентиране с деца от III група.// Научно – практически аспекти на физическото възпитание. В.Търново, 1993, с. 102 – 106 (в съавт. с М. Малчев, Ст. Базелков и Я. Иванова)

1993г. - Физическото възпитание в светлината на съвременните концепции за възпитателната работа в предучилищните детски заведения. // Образованието и личността.Шумен, 1993, с. 120 – 121 (в съавт. с М. Малчев)

1992г. - Мястото на учебните планове и програми за подготовка на специалистите по физическо възпитание във ВУЗ. // Проблеми на образованието в демократизиращотосе общество. Смолян, 1992, с. 99 (в съавт. с М. Малчев, Н. Йорданова и Ст. Базелков)

1988г. - Тематика и качество на научните публикации в специализираните педагогически и спортно- периодични издания и педагогическата подготовка на детските иначалните учители ,подготвящи се във ВУЗ.//Благоевград,1988,(в съавт.с М.Малчев,Н.Георгиева,и Р. Атанасова)

Доклади

2015г. - Ефективност на комплекси за възпитаване на двигателното качество, гъвкавост при ученици от начална училищна възраст в урока по гимнастика. Шумен УИ. Сборник научни трудове "Иновации в образованието" стр.285, 2015

2014г. - Ефективност на средствата от програма за специализирана подготовка на 5-6 годишни деца от предучилищна възраст за безопасно поведение в опасни ситуации. Сб. Научни трудове Шумен – Белград – Будапеща – Прага – Братислава, Шумен, 2014, с. 311 – 316.

2013г. - Безопасността на движението и децата на21 век.НПК с международно участие.Шумен 2013.

2013г. - - Сравнителен анализ на психически качества на момичета и момчета от 9 клас в занимания по баскетбол конференция"Личност. Мотивация.Спорт." София НСА- в съавсторство със Симеонова, Т., Я. Янков .2013

2013г. - Корелационни зависимости между показателите за физическа , техническа и психическа подготовка в баскетбола при момичета 9 – 12 клас в съавторство със Симеонова, Т. и М. Петева, София, НСА „Личност, Мотивация, Спорт”, том 18, 2013.

2012г. - Ефективност на двигателната дейност за адаптиране на децата към промените в околната среда. Сб. Научни трудове Шумен – Риека – Венеция, Ш. 2012. С.201-214 Проучване на влиянието на нови средства за развитие на качеството гъвкавост и повишаване на двигателната активност при учениците от втори клас. Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски“ XVI D. Ш. 2012. С. 447-451

2012г. - Модел за оценяване на ядро "Спортни игри" - Баскетбол - 12 клас. РУ "Ангел Кънчев". Сб. Научни трудове том 51, серия 8.2. Физическо възпитание и спорт. 2012

2011г. - Проучване на проблема за наднорменото тегло в някои региоти та републека Българи при деца от предучилищна възраст. Сб. научни трудове, НК „40 години ШУ“, Шумен, УИ, Изследване качествата на вниманието на учениците I-IV клас, Сб. научни трудове „Кинезиология“, В. Търново, 2011

2010г. - Оценка за качеството на обучение на магистърска програма „Физическо възпитание и спорт в училище” в ШУ „Еп. К. Преславски”. С., МНК „90 г. УНСС”, 2010 Подготовка за формиране на готовност за оцеляване в бедствени ситуации. Шумен, УИ „Еп. К. Преславски”, сб.: Спортно-състезателна дейност и модулно обучение в средните и висшите училища, 2010

2010г. - Изследване на промените в пулсовата честота на учениците от V- клас при специализирана ПФП в урока по физическо възпитание. Шумен, УИ „Еп. К. Преславски”, сб.: Спортно-състезателна дейност и модулно обучение в средните и висшите училища, 2010

2010г. - Подготовка за формиране на готовност за оцеляване в бедствени ситуации. Шумен, УИ "Еп. К. Преславски", сб.Спортно-състезателна дейност и модулно обучение в средните и висшите училища., 2010.

2009г. - Готовността на студентите от ШУ”Еп.К.Преслaвски” за действия в опасни ситуации.//Шумен УИ сб. „Методически аспекти на физическото възпитание и спорта”, 2009