Хон. проф. д-р Румяна Борисова Милковаабв

array(2) { ["bio"]=> array(13) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(202) "1970 г. – 1974 г. Софийски университет “Свети Климент Охридски”, Философски факултет, специалност “Педагогика”" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(377) "1975 г . – 1982 г. – Преподавател по психология в Институт за подготовка на учители ІV – VІІІ клас “Дочо Михайлов” в гр. Силистра; 1982 г. – 1984 г. – Преподавател по психология в ПИНУ “Д-р Петър Берон”, гр. Шумен;" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(326) "От ІХ. 1984 г. преподавател по психология в ШУ “Епископ Константин Преславски” – асистент; 1988 - ст. асистент; 1990 - гл. асистент; 1998 - доцент по психология 2014 - професор по психология" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(186) "1997 г. – доктор по психология, шифър 05. 06. 05. 1998 г. – доцент по обща и възрастова психология, шифър 05. 06. 05." ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(346) "Психология; Обща и педагогическа психология; Възрастова психология; Когнитивна психология; Медицинска психология; Психология на труда; Професионална култура и общуване; Педевтология." ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(0) "" ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(118) "Педевтология; Професионална култура и общуване; Конфликтология." ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(0) "" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(2261) "Милкова, Р., Психологически особености на педагогическото взаимодействие във висшето училище, 2008 Милкова, Р., Интерактивни форми на обучение по психология във висшето училище, 2009 Милкова, Р., Технология за формиране на комуникативни и педагогически компетентности и компетенции на студенти, 2010 Консултиране и управление на конфликти в образователната среда, 2011 Практико-приложни аспекти на психология в образованието. 2012 Хуманизация и демократизация на образованието в България. 2013 „Мисия „Благоденствие” с финансовата подкрепа на оперативна програма „Административен капацитет“ на областна администрация Разград, финансиран от Европейския съюз чрез ЕСФ. 2012-2014 Проект: BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти”, Министерство на образованието и науката, Европейски социален фонд, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.- обучител на педагогически специалисти в област Силистра, област Кюстендил и област Хасково- юли-август 2013 „Иновационни практики в социално-педагогическата работа“, катедра „Социална педагогика“, 2014 "Иновационни практики с деца в риск", № РД-08-299, 2015 „Социално- педагогически практики с деца със специални образователни потребности“. Шумен. РД-08-132/08. 02. 2016 г." ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(0) "" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(0) "" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [11]=> array(3) { ["detail"]=> string(71) "Дружеството на психолозите в България." ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [12]=> array(3) { ["detail"]=> string(0) "" ["group id"]=> int(18) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(18) ["UNDN Name"]=> string(54) "Държавни и/или научни награди" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(13) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Хон. проф. д-р  Румяна Борисова Милкова

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: ТЕХНОЛОГИЧНО ОБУЧЕНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

Кабинет: Корпус 2, стая 05а

Телефон: 054 830365 вътр.221

Email: milkovaru@abv.bg, r.milkova@shu.bg

Приемно време: на дати, посочени в разписите и графиците за изпити

Завършен университет, специалност

1970 г. – 1974 г. Софийски университет “Свети Климент Охридски”,

Философски факултет, специалност “Педагогика”

Месторабота преди постъпване в ШУ

1975 г . – 1982 г. – Преподавател по психология в Институт за подготовка на

учители ІV – VІІІ клас “Дочо Михайлов” в гр. Силистра;

1982 г. – 1984 г. – Преподавател по психология в ПИНУ “Д-р Петър Берон”,

гр. Шумен;

Заемани академични длъжности

От ІХ. 1984 г. преподавател по психология в ШУ “Епископ Константин

Преславски” – асистент;

1988 - ст. асистент;

1990 - гл. асистент;

1998 - доцент по психология

2014 - професор по психология

Придобити научни степени

1997 г. – доктор по психология, шифър 05. 06. 05.

1998 г. – доцент по обща и възрастова психология, шифър 05. 06. 05.

Водени лекции и/или упражнения

Психология;

Обща и педагогическа психология;

Възрастова психология;

Когнитивна психология;

Медицинска психология;

Психология на труда;

Професионална култура и общуване;

Педевтология.

Области на научни интереси

Педевтология; Професионална култура и общуване; Конфликтология.

Участия в международни и национални научни проекти

Милкова, Р., Психологически особености на педагогическото взаимодействие във висшето училище, 2008

Милкова, Р., Интерактивни форми на обучение по психология във висшето училище, 2009

Милкова, Р., Технология за формиране на комуникативни и педагогически компетентности и компетенции на студенти, 2010

Консултиране и управление на конфликти в образователната среда, 2011

Практико-приложни аспекти на психология в образованието. 2012

Хуманизация и демократизация на образованието в България. 2013

„Мисия „Благоденствие” с финансовата подкрепа на оперативна програма „Административен капацитет“ на областна администрация Разград, финансиран от Европейския съюз чрез ЕСФ. 2012-2014

Проект: BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти”, Министерство на образованието и науката, Европейски социален фонд, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.- обучител на педагогически специалисти в област Силистра, област Кюстендил и област Хасково- юли-август 2013

„Иновационни практики в социално-педагогическата работа“, катедра „Социална педагогика“, 2014

"Иновационни практики с деца в риск", № РД-08-299, 2015

„Социално- педагогически практики с деца със специални образователни потребности“. Шумен. РД-08-132/08. 02. 2016 г.

Членства в научни организации

Дружеството на психолозите в България.

Монографии

2016г. - Милкова, Р., Психологически проблеми на дейността, Антос, Шумен, 2016. 200 с.

2013г. - Милкова, Р., Социални проблеми на професионалния труд на педагога, Юни Експрес, С., 2013. 444 с.

2007г. - Милкова, Р. Психологически и социално-педагогически проблеми на образователната дейност, Юни Експрес, С., 2007. В съавторство с Л. Милков, 488 с

2003г. - Милкова, Р. Професионална култура и общуване, Юни Експрес, С., 2003. 200 с. В съавторство с Л. Милков

1998г. - Милкова, Р. Емоционалната устойчивост на учителя, Аксиос, Шумен, 1998, 80 с

1997г. - Милкова, Р. Психична готовност за педагогически труд, Антос, Шумен, 1997, 124 с

1996г. - Милкова, Р. Основни функции на учителската професия, Антос, Шумен, 1996, 108 с

Учебници

2007г. - Милкова, Р. Конфликтология, Юни Експрес, С., 2007. В съавторство с Л. Милков, 224 с

2006г. - Милкова, Р. Психология (Избрани проблеми), Второ издание, Антос, Шумен, 2006, 380 с

2005г. - Милкова, Р. Психология на икономическата дейност, Юни Експрес, С., 2005,272 с. В съавторство с Л. Милков

2000г. - Милкова, Р. Психология (Избрани проблеми), Антос, Шумен, 2000, 380 с

1993г. - Милкова, Р. Обща, възрастова и педагогическа психология, Артос, Шумен, 1993, 332 с. В съавторство

Студии

2015г. - Милкова, Р., Л. Милков, Социални аспекти на публичната администрация, Икономически и социални алтернативи, 2015, кн. 1, с. 81-98. ISSN 1310-0270. ISSN 1314-6556

2015г. - Милкова, Р., Компетентността и компетенциите на личността- стратегия на университетското образование през XXI век, Стратегии на образователната и научна политика, 2015, кн. 1, с. 38-64.ISSN 1310-0270.

Статии

2016г. - Милкова, Р. Психологически анализ на съвременните теории за ученето и учебната дейност. Сб. Психологията в служба на обществото. Ивис, ВТ, 2016, ISBN 978-619-205-036-8, с. 14-29

2016г. - Милкова, Р., Дейността на личността- същностг и проблеми, Годишник на ПФ при ШУ: Иновации в образованието, УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2016.

2016г. - Милкова, Р., Специфика на конфликтологичната компетентност и култура на личността, Сборник научни трудове: Иновации в образованието, ШУ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2016.

2016г. - Милкова, Р., Емпатията и емпатичната способност при работата с деца със СОП, Сборник научни трудове: Иновации в образованието, ШУ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2016.

2015г. - Милкова, Р., Педагогическо майсторство и професионално усъвършенстване на педагозите, Сборник научни трудове: „Иновации в образованието“, Фабер, 2015, с. 303-308. ISBN 978-619-00-0265-9.

2015г. - Милкова, Р., Компетентностният подход и новата образователна парадигма, В: Психолого-педагогическое знание в контексте современности: теория и практика, Сборник статьей, Международное академическое сотрудничество, Самарский филиал МГПУ, Самара, 2015, с. 103-116. УДК 159.9 БКК 88.

2015г. - Милкова, Р., Педагогоческото творчество и педагогическата наблюдателност- условия за резултатна творческа дейност, Том XIX D, Педагогически факултет, УИ „Еп. К. Преславски“, Шумен, 2015, с. 834-840. ISSN1314-6769.

2015г. - Милкова, Р., Чувствата в процеса на общуване и поведението на личността, Том XIX D, Педагогически факултет, УИ „Еп. К. Преславски“, Шумен, 2015, с. 841-847. ISSN1314-6769.

2015г. - Милкова, Р., За необходимостта от приложение на теориите за социално учене и образование в българското училище. Стратегии на образователната и научната политика. Kн. 6. 2015.

2014г. - Милкова, Р. Иновационна активност на студентите. Иновации в образованието, сб. НТ, Фабер ВТ., 2014, с. 326-333

2014г. - Милкова, Р. Публичната комуникация като средство за кризисен мениджмънт на организацията. Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, т. ХVІІІ D. Научни трудове от конференция „Образователни технологии” 26-28 септември, Педагогически факултет. Ш., 2014, с. 600-608

2014г. - Милкова, Р. Самооценката на личността и нивото на претенции у нея. Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, т. ХVІІІ D. Научни трудове от конференция „Образователни технологии” 26-28 септември, Педагогически факултет. Ш., 2014, с. 609-618

2014г. - Милкова, Р. Психологически проблеми на здравето на педагога. Сб. Психологията за хуманизация и демократизация на образованието. Ш., 2014

2014г. - Милкова, Р., Адаптация към педагогическата професия и дейност, Сборник научни трудове: Аспекти на социално-педагогическата работа (теория и практика), Антос, Шумен, 2014, с. 133-143.

2013г. - Милкова, Р., Стратегии за учене и модели на обучение, Стратегии на образователната и научната политика, 2013, кн. 2, с. 194-206.

2013г. - Милкова, Р. Кариерно развитие на социалните работници. Научни трудове от конференция с международно участие „Иновации в образованието” 27-29 септември, ПФ, Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски” т. ХVІІ D. Ш. 2013

2013г. - Милкова, Р. Организационната култура на социалния работник. Научни трудове от конференция с международно участие „Иновации в образованието” 27-29 септември, ПФ, Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски” т. ХVІІ D. Ш. 2013

2012г. - Милкова, Р. Същност и особености на педагогическите способности и умения. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски". Педагогически факултет. Том XVI. УИ "Епископ Константин Преславски". Шумен. С. 471-478. 2012. ISSN 1314-6769.

2012г. - Милкова, Р. Ролята на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) и информационната среда за развитие на интелектуалния потенциал на личността, В: Актуальные проблемы психологии, Сборник научных статьей, Самарский филиал МГПУ, Самара, 2012, с. 95-103.

2011г. - Семейството като обект на рекламната дейност и изграждането на потребителско поведение у личността, Международна научно-практическа конференция„Преподаване, учене и качество във висшето образование”, Международно висше бизнес училище Ботевград, Издателство МВБУ, 2011, с

2011г. - Психологическа характеристика на деловото общуване в процеса на обучение, Юбилейна научна конференция с международно участие „40 години Шуменски университет”, Шумен 2011

2011г. - Зависимост на личността от Интернет- психологически аспекти, Юбилейна научна конференция с международно участие „40 години Шуменски университет”,Шумен 2011

2011г. - Психологически аспекти на зависимостта към Интернет, Юбилеен сборник, посветен на 60 годишнината на проф., д. п. н. Пламен Радев, ПУ „П. Хилендарски” 2011

2011г. - Милкова, Р. Влияние на информационните и комуникационни технологии върху образователната система. Международна научна конференция: "Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието. УНСС. УИ "Стопанство". София. С. 5452-550. 2011. ISBN 978-954-92247-3-3.

2010г. - Екипната работа в процеса на обучение като нов технологичен модел в българското училище, Международна научно-практическа конференция „Диалогът междупоколенията и обществените структури чрез училищната институция”, ИК „Образование”, С., 2010, с. 482-491

2010г. - Психологически аспекти на насилието между 13-18 годишни деца, Международна научна конференция на ПФ на ШУ „Еп. К. Преславски” „Иновации в образованието”, Фабер, 2010, с. 509-513

2010г. - Иновативната активност на психологическите кадре-водещ проблем на образователните стратегии на университета, Международна научна конференция на ПФ на ШУ „Еп. К. Преславски” „Иновации в образованието”, Фабер, 2010, с.133-137

2010г. - Психологически принципи на манипулиране в икономическата дейност, Международна научно-практическа конференция „Преподаване, учене и качество във висшето образование”, Международно висше бизнес училище Ботевград, Издателство МВБУ, 2010, с. 54-66

2010г. - Психологически характеристики на интерактивните методи при обучението във висшите училища, Международна научно-практическа конференция „Преподаване,учене и качество във висшето образование”, Международно висше бизнес училище Ботевград, Издателство МВБУ, 2010, с. 138-150

2006г. - Психологически характеристики на личността в икономическата дейност, Икономически алтернативи, 2006, кн. 2, с. 102-114. В съавторство с Л. Милков 2006

2006г. - Проблеми на съвременното семейство, Научна конференция „Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция” при ФНППна СУ „Св. Кл. Охридски”, Веда Словена-ЖГ, 2006, 574-580

2006г. - Конфликтите в икономическата дейност, Международна научно-практическа конференция „Преподаване, учене и качество във висшето образование”,Международно висше бизнес училище Ботевград, Издателство МВБУ, 2006, с. 205-217

2005г. - Моделиране на образователната среда (психологически аспекти), Научна конференция „Осигуряване и оценяване качеството на обучение” при ФНПП на СУ „Св.Кл. Охридски”, Веда Словена-ЖГ, С., 2005, с. 443-444

2005г. - Отношението към парите – елемент на икономическата социализация на личността, Международна научно-практическа конференция „Съвременното обучение по икономика и менеджмънт”, Международно висше бизнес училище Ботевград, Издателство МВБУ, 2005, с. 370-380

2004г. - Психологически аспекти на творческата преподавателска дейност, Международна научно-практическа конференция „Преподаване, учене и контрол във висшето образование”, Международно висше бизнес училище Ботевград, Издателство МББУ, 2004, с. 101-107

2004г. - Психологически измерения на преподавателската дейност в новите образователни условия, Юбилейна международна научно-практическа конференция„Образование и изкуство”, УИ „Еп. К. Преславски”, Том І, 2004, с. 476-483

2004г. - Взаимодействието и сътрудничеството в процеса на обучение (Психологически анализ), Международна конференция „Предизвикателствата пред образованието инауката в контекста на глобализацията”, БСУ, Бургас, 2004, с. 431-436

2004г. - Психологически и дидактически характеристики на дистанционното обучение, Втора национална научно-практическа конференция „Новите технологии в образованието и професионалното обучение”, Пловдив, 2004, с. 18-26. В съавторство с Л. Милков

2003г. - Мисленето в условията на взаимодействие и сътрудничество в процеса на обучение във висшето училище, Алтернативи, 2003, кн. 4, с. 27-31

2003г. - Отношението към парите-елемент на социализацията на личността. Психологически аспекти, Научна конференция “Социология и икономика”, УНСС, София, 2003,с. 54-60

2003г. - Изграждане на способности за водене на преговори у бъдещите икономисти, Научно-практическа конференция „Образователни иновации и конкурентноспособностна икономическите кадри”, УНСС, София, 2003, с. 94-100

2003г. - Психологически аспекти на субективизма при оценяването във ВУЗ, Научна конференция „Психологически проблеми на образованието”, УИ „Еп. К. Преславски”,Шумен, 2003, с. 129-135

1999г. - Емоционалната устойчивост на учителите и стратегиите на обществената динамика и промени, Научно-практическа конфуренция „Иновации в образователнияпроцес”, УНСС, София, 1999, с. 62-72

1996г. - Професионално-значими качества на личността на бъдещия учител – предпоставки за тяхното формиране, Национална научна конференция, посветена на 25-татагодишнина на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 1996, с. 141-146

1996г. - Особености в процеса на възпитание в социалните домове, Научна конференция „Проблеми на възпитателната работа”, Шумен, 1996, с. 310-314

1996г. - Психологически проблеми при подготовката за учителски труд, научна конференция „Проблеми на възпитателната работа”, Шумен, 1996, с. 424-427

1994г. - Рудолф Щайнер – педагогически възгледи от гледна точка на антропософията, Компас, 1994. кн. 6, с. 42-44

1993г. - Професионално-ценностната ориентация на студентите-бъдещи учители, Годишник на ВПИ “К. Преславски”, Шумен, 1993, с. 67-79

1993г. - Психична готовност за педагогически труд, Годишник на ВПИ “К. Преславски”,Шумен, 1993, с.105-120

1993г. - Ценностната ориентация на учителя в етапа на началната професионална адаптация, Училище, 1993. кн. 7-8, с. 116-121

1993г. - Forming of Skills for Investigation Work in Children of Pre-School Age, Practice-Orientated Research to the Quality of Early Childhood Education, Kriopigi, Chalkidiki, Greece,1-3 September 1993, р. 75-76. (Изграждане умения за изследователска дейност у децата от предучилищна възраст, Европейска асоциация за изследвания в ранна детска възраст, Криопиги, Гърция, 1993, с. 73-76.)

1992г. - Готовността за педагогически труд у студентите-бъдещи учители, Педагогика, 1992. кн. 3, с. 3-10

1992г. - Умение за самооценка у студентите – бъдещи учители, Научна конференция „Проблеми на педагогическата подготовка на учителските кадри”, Добрич, 1992, с.18-23

1991г. - Степен на осведоменост за учителската професия като компонент на професионално-ценностната ориентация на студентите в педагогическия ВУЗ, Трети конгресна психолозите в България. София, 1991, с. 26-29

1991г. - Степен на осведоменост за учителската професия като компонент на професионално-ценностната ориентация на студентите в педагогическия ВУЗ, Трети конгресна дружеството на психолозите в България, София, 1991, с. 27-28

1990г. - Гуманистическое воспитание учащихся в педагогическом наследии В. А. Сухомлинского, Международная конференция: „Учитель и общество : Опыт, проблемы,поиски”, Тезисы докладов, Измаил, Украйна, 1990, с. 70-71. (Хуманистичното възпитание на учащите в педагогическото наследство на В. А. Сухомлински) 1990

1988г. - Психическая готовность к педагогическому труду в ВУЗЕ, Международная конференция : Дидактическо-воспитательный процесс в педагогических вузах - в теориии практики, Тезисы докладов, Краков, Полша, 11-13 апреля, 1988, с. 9-10. (Психична готовност за педагогически труд във ВУЗ) 1988

1985г. - Динамика на емоционалната сфера на отношението към професията в процеса на подготовка за учителски труд, Годишник на ВПИ Благоевград, Благоевград, 1985,с. 256-260

1985г. - Влияние на различните компоненти на дейността в учителския институт за формиране на положително отношение у студентите към бъдещата професия, Научна конференция „Комплексният подход в педагогическия процес”, Толбухин, 1985, с. 106-110

1984г. - Степен на осъзнатост на мотивите за избор на учителска професия, научна конференция „Издигане качеството на професионалната подготовка на педагогически кадри във ВУЗ”, ВПИ Шумен, Шумен, 1984, с. 36-44

1984г. - Психолого-педагогически проблеми на отношението към професията в подготовката за учителски труд, Научна конференция „Издигане качеството на професионалната подготовка на педагогически кадри във ВУЗ”, ВПИ Шумен, Шумен, 1984, с. 101-110

1983г. - Януш Корчак - приятелят на децата, Проблеми на комунистическото възпитание, 1983, кн. 1, с. 63-67. В съавторство с Л. Милков

1983г. - Професионалната адаптация на детските учители, Предучилищно възпитание, 1983 кн.10, с. 18-22

1982г. - Отговорност от всички, Проблеми на комунистическото възпитание, 1982, кн. 7, с. 66-68. В съавторство с Л. Милков

1982г. - Динамика на интелектуалната сфера на отношението към професията в процеса на подготовка за педагогически труд, Втори конгрес на психолозите в България.София, 1982, с. 203-204

Доклади

2014г. - Милкова, Р., Психологически проблеми на професионалния труд на педагога, Пленарен доклад на конференция на ПФ „Образователни технологии“, 26-28 септември 2014.

2012г. - Милкова, Р. Същност и особености на педагогическите способности и умения, Годишник на ШУ Еп. К. Преславски”, том ХVІ, Шумен, 2012, с. 471-478.

Цитирания

2016г. - Милков, Л. От пригодност за труд към професионално майсторство: психологически и педагогически условия. Сборник „Научни трудове“ на УНСС. Том I. ИК на УНСС. София. 2016

2015г. - Никова, Д. Общуването като взаимодействие в икономическата дейност. Сборник "Научни трудове" на УНСС. Том 2-3. Част втора. ИК- УНСС. 2015.

2014г. - Милков, Ч., Поведение на мениджъра в процеса на управление, Издателство „Юни Експрес“, С., 2014

2012г. - Игнатова, Т., По някои въпроси за професионалния облик на съвременния учител, Научни трудове, Том 51, Серия 8. 2. Физическо възпитание и спорт, Русе, 2012.

2012г. - Никова, Д., Социално общуване. Социално взаимодействие. Социометрия, ИК- УНСС, С., 2012.

2012г. - Цветкова, С., Увод в психологията, Издателство на Медицински университет- гр. Плевен, Плевен, 2012.

2012г. - Милков, Л. Професионалната насоченост на личността и осъзнатостта на мотивите за избор на бъдещата професия. Стратегии на образователната и научна политика. Кн. 3. 2012. ISSN 3010-0270.

2011г. - Игнатова, Т., Методика за формиране на психо-физическа готовност у студенти за професионална педагогическа дейност, Дисертация за получавате на образователна и научна степен „Доктор“, Шумен, 2011.

2011г. - Милков, Л. Изграждането на готовност за труд у студентите от специалност "Публична администрация" в процеса на подготовка в Университета за национално и световно стопанство. Кн. 3. 2011. ISSN 1312-5281.

2009г. - Витанова, Н., Основи на училищното обучение, Издателство „Фабер“, Шумен, 2009.

2009г. - Петров, П., Педагогическото общуване, Първа част: Теоретичен ескиз, Издателство „Лени-Ан“, Русе, 2009.

2008г. - Витанова, Н., Дидактическа анимация, Издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2008.

2008г. - Военкинова, Ж.,Социална педагогика, Издателство „Антос“, Шумен, 2008.

2006г. - Савова, Т., Състояние и развитие на потребностно-мотивационната сфера при подрастващи в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, Дисертация за получаване на образователна и научна степен „Доктор“, С., 2006.

2005г. - Военкинова, Ж., Негативно влияние на улицата върху деца от 7-18 годишна възраст, Издателство „Антос“, Шумен, 2005.

2005г. - Петров, П., Комуникативна дидактика. Научна ориентация и аспекти, Издателство „Лени-Ан“, Русе, 2005.

2004г. - Колев, Г., Ж. Военкинова, Социална педагогика, Издателство „Антос“, Шумен, 2004.

2004г. - Левкова, И., Транзакционен анализ в педагогическата психология, Издателство „Faber“, Велико Търново, 2004.

2003г. - Военкинова, Ж.,Социална педагогика. Избрани проблеми, Издателство „Антос“, Шумен, 2003.

1994г. - Колев, Г., Социална педагогика. Избрани актуални проблеми, Издателство „Медицина и физкултура“, С., 1994.