Хон. проф. д.ик.н. Красимир Марков Марковабв

array(2) { ["bio"]=> array(11) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(129) "ВНВАУ "Г. Димитров" - 1976 - Педагогика ВА "Г. С. Раковски" - 1984 - Военни науки" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(64) "НВУ "В. Левски", факултет А, ПВО и КИС" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(44) "доцент - 2000 професор - 2014" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(111) "доктор по психология - 1997 доктор на икономическите науки - 2010" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(276) "Психология, Еволюционна психология, Екстремална психология, Инженерна психология, Управление на конфликта, Психологически проблеми на агресивността" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(136) "Екстремална психология, Психология на управлението, Инженерна психология" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(269) "ВА "Г. С. Раковски" - Педагогически курс за квалификация, 1989 СУ "Св. Кл. Охридски" - курс по Методика на преподаване, 1989 ВМА - Позитивна психотерапия, 1992" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(3645) "“Алтернативни услуги за успешно и устойчиво социално включване на децата и юношите от ДДЛРГ “Детелина” – гр. Шумен” - Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд – 2010 Ролята на ресурсния учител в процеса на интегрираното обучение на децата със специални образователни потребности” – 2010 „Превенция на агресията при децата от предучилищна възраст.” Община Шумен, 2009 Психологически особености на педагогическото взаимодействие във висшето училище. 2008 Интерактивни форми на обучение по психология във висшите училища. 2009 Технология за формиране на комуникативни и педагогически компетентности и компетенции на студенти, 2010 г. Консултиране и управление на конфликти в образователната среда, 2011 „Практико-приложни аспекти на психология в образованието.” 2012 Министерство на образованието, младежта и науката; Проект № BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“; Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, 2013 Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси»; Проект № BG051РО001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на ШУ „Еп. К. Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”, 2012-2014 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Проект № BG051РО001-4.3.04-0016 „Нови възможности за учене през целия живот чрез модернизация на Център за дистанционно обучение към Национален Военен Университет „Васил Левски” 2012-2014 „Хуманизация и демократизация на образованието в България”, 2013 „Иновативни практики в мениджмънта на училището“, 2014, № РД-08-258/2014 "Проблеми на училищната организация", 2015, № РД-08-295, 2015 "Мениджмънт на качеството на образованието", 2016, № РД-08-138/08.02.2016 г. "Българското образование в контекста на новата нормативна уредба", 2017, № РД-08-82/03.02.2017 г." ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(158) "Ръководител катедра - 1997-2005 Зам. декан - 2005-2008 Ръководител катедра - 2009 - 2013 Декан - 2016-2017" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(69) "член на ФС - 1997- член на АС - 1997-2005; 2008-2009" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(165) "Член на Дружеството на психолозите в България Редовен член на Съюза на учените в България" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Хон. проф. д.ик.н.  Красимир Марков Марков

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: ПЕДАГОГИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Кабинет: Корпус 2, стая 203

Телефон: 054 830365 вътр.115

Email: kr.markov@shu.bg

Приемно време: сряда от 10.00 до 12.00 в ПФ ст. 203

Завършен университет, специалност

ВНВАУ "Г. Димитров" - 1976 - Педагогика

ВА "Г. С. Раковски" - 1984 - Военни науки

Месторабота преди постъпване в ШУ

НВУ "В. Левски", факултет А, ПВО и КИС

Заемани академични длъжности

доцент - 2000

професор - 2014

Придобити научни степени

доктор по психология - 1997

доктор на икономическите науки - 2010

Водени лекции и/или упражнения

Психология, Еволюционна психология, Екстремална психология, Инженерна психология, Управление на конфликта, Психологически проблеми на агресивността

Области на научни интереси

Екстремална психология, Психология на управлението, Инженерна психология

Специализации

ВА "Г. С. Раковски" - Педагогически курс за квалификация, 1989

СУ "Св. Кл. Охридски" - курс по Методика на преподаване, 1989

ВМА - Позитивна психотерапия, 1992

Участия в международни и национални научни проекти

“Алтернативни услуги за успешно и устойчиво социално включване на децата и юношите от ДДЛРГ “Детелина” – гр. Шумен” - Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд – 2010

Ролята на ресурсния учител в процеса на интегрираното обучение на децата със специални образователни потребности” – 2010

„Превенция на агресията при децата от предучилищна възраст.” Община Шумен, 2009

Психологически особености на педагогическото взаимодействие във висшето училище. 2008

Интерактивни форми на обучение по психология във висшите училища. 2009

Технология за формиране на комуникативни и педагогически компетентности и компетенции на студенти, 2010 г.

Консултиране и управление на конфликти в образователната среда, 2011

„Практико-приложни аспекти на психология в образованието.” 2012

Министерство на образованието, младежта и науката; Проект № BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“; Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, 2013

Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси»; Проект № BG051РО001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на ШУ „Еп. К. Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”, 2012-2014

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Проект № BG051РО001-4.3.04-0016 „Нови възможности за учене през целия живот чрез модернизация на Център за дистанционно обучение към Национален Военен Университет „Васил Левски” 2012-2014

„Хуманизация и демократизация на образованието в България”, 2013

„Иновативни практики в мениджмънта на училището“, 2014, № РД-08-258/2014

"Проблеми на училищната организация", 2015, № РД-08-295, 2015

"Мениджмънт на качеството на образованието", 2016, № РД-08-138/08.02.2016 г.

"Българското образование в контекста на новата нормативна уредба", 2017, № РД-08-82/03.02.2017 г.

Заемани ръководни позиции

Ръководител катедра - 1997-2005

Зам. декан - 2005-2008

Ръководител катедра - 2009 - 2013

Декан - 2016-2017

Организационна дейност

член на ФС - 1997-

член на АС - 1997-2005; 2008-2009

Членства в научни организации

Член на Дружеството на психолозите в България

Редовен член на Съюза на учените в България

Дисертации

2010г. - Марков, К. "Организация и управление на участието на подразделенията от Българската армия при справяне с последиците от екстремални ситуации". Дисертация за придобиване на научната степен „доктор на икономическите науки”, Защитена София, 2010, 380 с. Автореферат – София, 2010, 67 с.

1997г. - Марков, К. "Психични бариери пред военнопедагогическите иновации във ВВУ". Дисертация за придобиване на научната степен „доктор по психология”, Защитена София, 1997, 283 с. Автореферат – София, 1997, 42 с.

Монографии

2019г. - Марков, К. Психика и поведение в екстремални ситуации. УИ „Еп. К. Преславски“, Шумен, 2019 ISBN 978-619-201-321-9

2019г. - Марков, К. Психология на управление на промените и проблемите в организацията. УИ „Еп. К. Преславски“, Шумен, 2019, ISBN 978-619-201-322-6

2014г. - Марков К., Екстремални ситуации и психика. ИВИС, Велико Търново,2014,ISBN 978-954-2968-86-3

2014г. - Марков К Психология, управление, организация. ИВИС, Велико Търново, 2014, ISBN 987-954-2968-82-5

2010г. - Марков К., Екстремални ситуации и влиянието им върху поведението на хората. Възможности за управление на поведението. ИВИС, Велико Търново,2010 ,ISBN 978-954-8387-64-4

1999г. - Марков К., Психология на управлението и командирът на подразделението. АНТОС, Шумен,1999, ISBN 954-8901-41-2

1995г. - Марков К., Иновации и психически бариери в педагогическия процес във ВВУЗ. ВТС, Троян,1995, ISBN 954-799-528-6

Учебници

2014г. - Марков К. Лидерство и формиране на екипи. Издателски комплекс при НВУ „Васил Левски” Велико Търново, 2014, ISBN 978-954-753-205-2

2014г. - Марков К., Социална психология. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2014, ISBN 978-954-577-839-1

2014г. - Богданов А., К. Марков., Мениджмънт на сигурността Издателски комплекс при НВУ „Васил Левски” Велико Търново, 2014, ISBN 978-954-753-206-9

2013г. - Марков К. Психология. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2013, ISBN 978-954-577-778-3

2013г. - Марков К. Екстремална психология. Издателски комплекс при НВУ „Васил Левски” Велико Търново, 2013, ISBN 978-954-753-132-1

2013г. - Марков К. Конфликтология. Издателски комплекс при НВУ „Васил Левски”Велико Търново, 2013, ISBN 978-954-753-131-4

2007г. - Марков К. Психология. Университетско издателство »Еп. К. Преславски» Шумен, 2007, ISBN 978-954-577-412-6

2007г. - Марков К. Екстремална психология. Университетско издателство»Еп. К. Преславски» Шумен, 2007, ISBN 978-954-577-467-6

1998г. - Марков, К. “Воински добродетели”, “Воин на Отечеството” С., ИМО, “Св. Георги Победоносец”,ч.ІІ, 1998

1998г. - Марков, К.”Общуването като цел и условие за връзки с обществеността”, “Връзки с обществеността”, С., ВИ 1998

1994г. - Марков, К. “Нравствени характеристики на воинската дейност”, “Етика”, София, 1994

1993г. - Марков, К. “Военна педагогика”, “Военна педагогика” ВИК “Св.Г.Победоносец” Авторски колектив, София, 1993

1993г. - Марков, К. “Основи на възпитанието на воините”, “Военна педагогика” ВИК “Св.Г.Победоносец”, София, 1993

1993г. - Марков, К. “Принципи на възпитание на воините”, “Военна педагогика” ВИК “Св.Г.Победоносец”, София, 1993

1993г. - Марков, К. “Педагогически основи на воинско възпитание”, Д.Г. Цочев, “Военна педагогика” ВИК “Св.Г.Победоносец”, София, 1993

1993г. - Марков, К. “Педагогическо общуване”, Г. Карастоянов, “Военна педагогика” ВИК “Св.Г.Победоносец”, София, 1993

1993г. - Марков, К. “Методическо ръководство по Военна психология и Военна педагогика” Б. Н. Матеев, ИО на ВВУАПВО “П. Волов” 1993

1993г. - Марков, К. “Методика на изучаване, общуване и внедряване на челния опит”, М. .А. Йорданов, “Военна педагогика” ВИК “Св.Г.Победоносец”, София, 1993

1992г. - Марков, К. “Формиране на философските идеи през Средновековието и по време на турското робство”, Д.С. Митев, С.С. Антонов, “Философия”, Шумен, 1992, ВТС

1992г. - Марков, К. “Философи и философски идеи на ХІХ и ХХ век”, Д.С. Митев, “Философия”, Шумен, 1992, ВТС

1992г. - Марков, К. “Съзнание. Познаваемост на света”, “Философия”, Шумен, 1992, ВТС

1992г. - Марков, К. “Говорна педагогика”, Д.Г. Цочев, С.С. Тодоров, “Философия”, Шумен, 1992, ВТС

Учебни помагала

2014г. - Марков, К. Обща, възрастова и педагогическа психология. ШУ, Ш., 2014

Статии

2019г. - Markov K., For Basic Concepst In Extreme Psychology . In Proceedings of International Scientific Conference “Defense Technologies”, pp. 436 - 440 Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information Systems . Shumen 2019 ISSN 2367-7902

2019г. - Markov, K. For traumatic situation and criteria for pposttraumatic stress disorders. SocioBrains, international scientific refereed online journal with impact factor: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 31 – 41, Issue 54, February 2019

2019г. - Markov K., Extreme situations and psychogens SocioBrains, international scientific refereed online journal with impact factor: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 74 – 78, Issue 61, September 2019

2018г. - Markov, K. About psychological protection in the conflict. SocioBrains, international scientific refereed online journal with impact factor: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 96 – 103, Issue 46, June 2018

2018г. - Markov, K. The leader and the creation of the team. SocioBrains, international scientific refereed online journal with impact factor: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 93 – 103, Issue 49, September 2018

2018г. - Markov K., The organization, the change and the manager. SocioBrains, international scientific refereed online journal with impact factor: pp. 393 – 409, Issue 43, March 2018, ISSN 2367 – 5721

2018г. - Марков К., Комуникации, общуване и мениджмънт. Proceedings of International Scientific Conference “Defense Technologies”, Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information Systems Oktober 2018, ISSN 2367-7902, рр. 264-271

2017г. - Markov K., About some problems of psychology of Safety. SocioBrains, international scientific refereed online journal with impact factor: pp. 25 – 32, Issue 30, February 2017, ISSN 2367 – 5721

2017г. - Markov K., The butterfly effect, the law on pre-school and school education and providing psychological safety in the educational system. SocioBrains, international scientific refereed online journal with impact factor: pp. 122 – 126, Issue 34, June 2017, ISSN 2367 – 5721

2017г. - Марков К., Психологические проблемы управленческих ролей и умений руководителя. Сб. Современные проблемы и тенденции развития психологии в ХХС веке. Самара 2017, ISBN 978-5-9908011-3-4, с. 43-49

2017г. - Markov K., Aggression and agrisive behavior in school. SocioBrains, international scientific refereed online journal with impact factor: Issue 39, November 2017, рр. 211-216, ISSN 2367 – 5721

2016г. - Марков К., За оценяването на знанията и качеството на образованието. сб. Иновации в образованието от пътуващ семинар Шумен-Белград-Италианска ривиера-Загреб, Ш., 2016, ISSN 978-619-00-0047-6, с.148-154

2016г. - Марков К., Възможности за използване на внушението като метод за обучение. Годишник на ШУ, том XXD, УИ „Епископ К. Преславски, Ш., 2016, ISFN -1314-6769, с. 492-498

2016г. - Марков К., Марков К., Проблемът за риска в организацията. Сборник научни трудове НВУ “В. Левски” – Факултет “Артилерия, ПВО и КИС” Шумен, 2016, ISBN 978-954-9681-73-4, с.165-170

2016г. - Markov K., Problems of the strategic management and the strategic analysis. SocioBrains, international scientific refereed online journal with impact factor: pp. 16 – 29, Issue 21, May 2016, ISSN 2367 – 5721

2016г. - Марков К., За психологията и рекламата. Сб. Психологията в служба на обществото. Ивис, ВТ, 2016, ISBN 978-619-205-036-8, с. 7-13

2015г. - Markov, K. Psychology of Mass. Crowd and Laws of Its Behavior. SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 18 – 23, Issue 8, April 2015

2015г. - Марков К., Мениджърът и кризата. Сб. Научна конференция.“ Новите предизвикателства пред системите за информационна сигурност“., Факултет А, ПВО и КИС, Ш., 2015, ISBN 978-954-9681-65-9, с. 170-174

2015г. - Марков К., За някои проблеми на психологическия стрес. Сб. Научна конференция.“ Новите предизвикателства пред системите за информационна сигурност“., Факултет А, ПВО и КИС, Ш., 2015, ISBN 978-954-9681-65-9, с. 175-178

2015г. - Марков К., Някои проблеми на психофизиологичните основи на управлението. Сб. Научна конференция.“ Новите предизвикателства пред системите за информационна сигурност“., Факултет А, ПВО и КИС, Ш., 2015, ISBN 978-954-9681-65-9, с. 179-183,

2015г. - Марков К., За иновационното поведение на преподавателите от висшите училища. Годишник на ШУ, Конференция "Иновации в образованието", 25-27 септември, ПФ, УИ, Ш., 2015, ISSN 1314-6769, с. 368-372

2015г. - Markov K., Conflictology: the Perspectives of the Conflict. SocioBrains, international scientific refereed online journal with impact factor: , pp. 12 – 17, Issue 8, April 2015, ISSN 2367 – 5721

2015г. - Markov K., Psychology of Mass. Crowd and Laws of Its Behavior. SocioBrains, international scientific refereed online journal with impact factor: pp. 12 – 17, Issue 8, April 2015, ISSN 2367 – 5721

2015г. - Марков К., О сопротивлении педагогическим инновациям. Сб. Психолого-педагогическое знание в контексте современности: теория и практика, МГПУ, Самара, 2015, УДК 159.9, с. 87-93

2015г. - Марков К., Проблемът за педагогическите иновации. Сб. НТ от Пътуващ семинар Шумен-Одрин- Чешме-Измир "Иновации в образованието", ШУ, Фабер, ВТ., 2015, ISSN 978-619-00-0265-9, с.150-156

2014г. - dimitrov D., K. Markov. Investigate the influence of professional experience on military leaders self-assessment. Collections of papers from the international scientific conference, Sofia-Plovdiv, 18-20.10.2013, Sofia, 2014, ISBN: 978-619-185-132-4, pp. 112-117

2014г. - Марков К., Ръководителят и структурата на формалната подсистема на организацията. Сб. Научна сесия факултет А, ПВО и КИС, част ІІ, Ш. 2014, ISSN 1313-7433, с. 280-283

2014г. - Марков К., Подбор и разпределение на ръководителите. Сб. Научна сесия факултет А, ПВО и КИС, част ІІ, Ш. 2014, ISSN- 1313-7433, с. 284-287

2014г. - Марков К., Реализация на функциите на организацията. Сб. Научна сесия факултет А, ПВО и КИС, част ІІ, Ш. 2014, ISSN- 1313-7433, с. 288-291

2014г. - Марков К., Поглед върху мотивацията за учене. Сб. НТ от Пътуващ семинар Шумен-Белград- Будапеща-Прага-Братислава "Иновации в образованието", ШУ, Фабер, ВТ., 2014, ISBN-978-619-00-0092-1, с.167-172

2014г. - Марков К., Управленско-психологически аспекти при овладяването на кризи. сб. "Психологията за хуманизация и демоксратизация на образованието", УИ, Ш., 2014, ISBN 978-954-577-862-9, с.7-19

2013г. - Марков, К., Организационни подходи на управление на подразделенията в екстремални ситуации. НК, НВУ, ВТ., 2013

2013г. - Марков, К., Управление на личния състав в екстремални условия. НК, НВУ, ВТ., 2013

2013г. - Марков, К., Възможен метод за изследване на управлението и организационната среда в екстремална ситуация. НК, НВУ, ВТ., 2013

2013г. - Марков К., Проблеми на стратегическия анализ. Сб. НК НК „Защитата на личните данни в контекста на информационната сигурност“ факултет А, ПВО и КИС, Ш., 2013, ISBN 978-954-9681-49-9, с.70-76

2013г. - Марков К., Методи на стратегическото планиране. Сб. НК НК „Защитата на личните данни в контекста на информационната сигурност“ факултет А, ПВО и КИС, Ш., 2013, ISBN 978-954-9681-49-9, с.77-81

2013г. - Марков К., Определяне на целите като етап на стратегическото планиране. Сб. НК „Защитата на личните данни в контекста на информационната сигурност“факултет А, ПВО и КИС, Ш. 2013, ISBN 978-954-9681-49-9, с.82-87

2012г. - Марков К., Стресови реакции и посттравматични стресови разстройства при екстремални ситуации. Сб н.ст. Актуальные проблемы психологии. Самара, 2012. International academic cooperation.УДК-159.9, с.69-75

2012г. - Марков К., Екстремална ситуация и стрес. Сб н.ст. Актуальные проблемы психологии. Самара, 2012, International academic cooperation. УДК-159.9, с.75-84

2008г. - Марков К., Характеристика на екстремалната ситуация. Структура и класификации. сб. "Проблеми на психологията в началото на ХХI век", УИ, Ш., 2008, ISBN 978-954-310-030-9, с.124-142

1999г. - Марков, К. “Генерал Константин Кирков – бележит военачалник и педагог”, Сп. “Военноисторически сборник” кн. 5 / 1999, С

1995г. - Марков К., Пътища за преодоляване на психичните бариери върху процеса на внедряване на военнопедагогическите иновации във ВВУЗ Сборник трудове от НС на ВВУАПВО “Панайот Волов”, ч. VІ, 1995 г., Шумен, с.460-472

1995г. - Марков, К. “Педагогическите възгледи на генерал Радко Димитриев”, “Материали по история на Шуменския гарнизон”, Шумен, 1995

1993г. - Марков, К. “Видове педагогически иновации и психолого - педагогически проблеми при внедряването им”, Сборник “Образованието и личността” , “Антос”, Шумен,1993

1991г. - Марков, К. “Психически бариери пред военнопедагогическите нововъведения във ВВУЗ” Сп. “Общество и армия” , Кн. 10/1991, С

1991г. - Марков, К. “Изисквания към използването на технически средства за занятията” Сп. “Армейски преглед”, Кн. 3/1991, С

Доклади

2014г. - Марков К., Проблемът за домашното насилие. Сб. Научна конференция,“Новата парадигма за сигурност в киберпространството“ Факултет А, ПВО и КИС, Ш., 2014, ISBN 978-954-9681-49-9, с. 97-100

2014г. - Марков К., За суицидното поведение. Сб. Научна конференция,“Новата парадигма за сигурност в киберпространството“ Факултет А, ПВО и КИС, Ш., 2014, ISBN 978-954-9681-49-9, с.101-108

2014г. - Марков К., Психологически аспекти на корпоративната сигурност при водене на преговори. Сб. Научна конференция,“Новата парадигма за сигурност в киберпространството“ Факултет А, ПВО и КИС, Ш., 2014, ISBN 978-954-9681-49-9, с. 109-113

2013г. - Марков К., Проблеми на демократизацията на образованието. сб. НТ от пътуващ семинар Шумен-Белград-Будапеща-Виена. ШУ. ПФ., 2013, ISBN-978-954-400-925-3, с. 110-115

2013г. - Марков, К. За управлението и комуникациите при кризисни ситуации. Сборник научни тудове от научна сесия на факултет А, ПВО и КИС, октомври 2012. Ш. 2013, ISSN 1313-7433, с.83-87

2013г. - Марков, К. Престъпното поведение. Сборник научни тудове от научна сесия на факултет А, ПВО и КИС, октомври 2012. Ш. 2013, ISSN 1313-7433, с.88-92

2013г. - Марков, К. За психологическия портрет на терориста и неговите жертви. Сборник научни тудове от научна сесия на факултет А, ПВО и КИС, октомври 2012. Ш. 2013, ISSN 1313-7433, с.93-98

2012г. - Марков, К. Агресивност. Агресивността при децата в предучилищна възраст. Сб. НПК „Превенция на агресията в предучилищна възраст”, том І, Община Шумен, Ш., 2012

2012г. - Марков К., Образование, управление, цели. Сборник НТ от пътуващ семинар Шумен-Риека-Венеция /28.04-03.05.2012/, ШУ „Еп. К.Преславски”, Педагогически факултет, Фабер ВТ, 2012, ISBN-978-954-400-755-3, с.119-124

2012г. - Марков К., Някои аспекти на управлението на конфликта. Сб-к НТ от НК „Защита на информацията,състояние и перспективи“ на Факултет “А, ПВО и КИС”, Ш., 2012, ISBN-978-954-9681-49-9, с.122-128

2012г. - Марков К., Външна среда на фирмата и сигурност. Сб-к НТ от НК „Защита на информацията,състояние и перспективи“ на Факултет “А, ПВО и КИС”, Ш. 2012, ISBN-978-954-9681-49-9, с.127-130

2012г. - Марков К., Вътрешна среда на фирмата и сигурност. Сб-к НТ от НК „Защита на информацията,съдтояние и перспективи“ на Факултет “А, ПВО и КИС”, Ш. 2012, ISBN-978-954-9681-49-9, с.131-138

2012г. - Марков К., Глобализация и кризи. Сб. Научна сесия факултет А, ПВО и КИС, октомври 2011, Ш. 2012, ISSN 1383-7433, с.355-359

2012г. - Марков К., Организационни форми на управление. Сб. Научна сесия факултет А, ПВО и КИС, октомври 2011, Ш. 2012, ISSN 1383-7433, с.360-364

2012г. - Марков К., Някои проблеми на мениджмънта. Сб. Научна сесия факултет А, ПВО и КИС, октомври 2011, Ш. 2012, ISSN 1383-7433, с.365-367

2011г. - Марков К., Някои особености на опита на армиите на ФРГ и Р Австрия при ликвидиране на последствията от екстремални ситуации.. Сб. Научна конференция «Проблеми на информационната сигурност през ХХIвек». Ш., 2011, ISBN 978-954-9681-49-9, с.164-170

2011г. - Марков К., Особености в поведението на ръководителя в екстремални условия. Сб. Научна конференция «Проблеми на информационната сигурност през ХХIвек». Ш., 2011, ISBN 978-954-9681-49-9, с.160-163

2010г. - Марков, К. Особености на състоянието, поведението и дейността на хората в екстремални ситуации. Сб. Научни трудове на НВУ „В. Левски”. Ш. 2010

2010г. - Марков, К. Административни аспекти на дейностите в екстремални ситуации. Сб. Научни трудове на НВУ „В. Левски”. Ш. 2010

2010г. - Марков, К. Стратегическото управление в съвременни условия. Сборник доклади от годишна университетска научна конференция на Нац. военен унив. “Васил Левски”. - В. Търново, 2010, ISSN 1314-1937(print), 2367-7481 (online)

2009г. - Марков, К. Проблеми на лидерството в подразделенията. Сб. Научни трудове на НВУ „В. Левски”. Ш. 2009

2009г. - Марков, К. Проблеми на мениджърските роли във фирмата. Сб. Научни трудове на НВУ „В. Левски”. Ш. 2009

2009г. - Марков, К. Влиянието на стила на ръководство върху социалнопсихологическия климат във фирмата. Сб. Научни трудове на НВУ „В. Левски”. Ш. 2009

2009г. - Марков, К. Фактори, влияещи върху агресивността на децата в предучилищна възраст. Сб. материали от Кръгла маса. Ш. 2009

2008г. - Марков, К. “Психологическа помощ при екстремални ситуации”, Сб-к НТ от НС на Факултет “А, ПВО и КИС”, Шумен 2008

2008г. - Марков К., Принципи на психотерапия при посттравматични стресови разстройства след преживяна екстремална ситуация. Сб-к НТ от НС на Факултет “А, ПВО и КИС”, Шумен, 2008, ISBN-13: 978-954-9681-21-5, с.107-112

2008г. - Марков К., Психологическа помощ при екстремални ситуации. Сб-к НТ от НС на Факултет “А, ПВО и КИС”, Шумен 2008, ISBN-13: 978-954-9681-21-5, с.102-107

2008г. - Марков К., Отношението “личност-ситуация” в екстремални условия. Сб-к НТ от НС на Факултет “А, ПВО и КИС”, Шумен, 2008, ISBN-13: 978-954-9681-21-5, с.113-119

2007г. - Марков К., Масово поведение при бедствия. Сб-к НТ от НС на Факултет “А, ПВО и КИС”, Шумен, 2007, ISBN-13: 978-954-9681-21-5, с.26-233

2007г. - Марков К., Още веднъж за екстремалните ситуации,. Сб-к НТ от НС на Факултет “А, ПВО и КИС”, Шумен, 2007, ISBN-13: 978-954-9681-21-5, с.214-219

2007г. - Марков К., Кризисни състояния и стрес. Сб-к НТ от НС на Факултет “А, ПВО и КИС”, Шумен, 2007, ISBN-13: 978-954-9681-21-5, с.220-225

2006г. - Марков К., Стресът като проблем в еволюционната психология. Сб-к НТ от НС на Факултет “А, ПВО и КИС”, Шумен, 2006(ч. 3), ISBN-10: 954-9681-21-1, с.175-178

2006г. - Марков К., Агресията в патопсихологията. Сб-к НТ от НС на Факултет “А, ПВО и КИС”, Шумен, 2006 (ч. 3), ISBN-10: 954-9681-21-1, с.170-174

2006г. - Марков К., Проблемът за алкохолизма в патопсихологията. Сб-к НТ от НС на Факултет “А, ПВО и КИС”, Шумен, 2006(ч. 3), ISBN-10: 954-9681-21-1, с.161-169

2005г. - Марков К., Психология на насилието. Сб-к НТ от НС на Факултет “А, ПВО и КИС”, Шумен 2005(ч. 3) ISBN 954-9681-03-1, с.189-191

2005г. - Марков, К. “Проблеми на посттравматичната адаптация след участие в мисии за опазване на мира”Сб-к НТ от НС на Факултет “А, ПВО и КИС”, Шумен 2005

2005г. - Марков К., Психологически проблеми на конфликта. Сб-к НТ от НС на Факултет “А, ПВО и КИС”, Шумен, 2005 (ч. 3), ISBN 954-9681-03-1, с.186-188

2005г. - Марков К., Проблеми на посттравматичната адаптация след участие в мисии за опазване на мира. Сб-к НТ от НС на Факултет “А, ПВО и КИС”, Шумен, 2005 (ч. 3), ISBN 954-9681-03-1, с.183-185

2004г. - Марков К., Психологически аспекти на тероризма. Сб-к НТ от НС на Факултет “А, ПВО и КИС”, Шумен 2004(ч. 1) ISBN 954-9681-01-7 с.175-177

2004г. - Марков К., Актуални проблеми на бойния стрес при мисии за поддържане на мира. Сб-к НТ от НС на Факултет “А, ПВО и КИС”, Шумен 2004(ч. 1) ISBN 954-9681-01-7 с.181-183

2004г. - Марков, К. “За системен подход при изпитването и оценяването във военното образование”, Сб-к НТ на НС на НВУ “Васил Левски”, В. Търново 2004

2004г. - Марков К., Терористичният акт като екстремална ситуация – проблеми на психологията. Сб-к НТ от НС на Факултет “А, ПВО и КИС”, Шумен, 2004, (ч. 1) ISBN 954-9681-01-7, с.178-180

2004г. - Марков К., Актуални проблеми на бойния стрес при мисии за поддържане на мира. Сб-к НТ от НС на Факултет “А, ПВО и КИС”, Шумен, 2004 (ч. 1), ISBN 954-9681-01-7, с.181-183

2002г. - Марков, К. “Война, религия и възпитание”, Сб-к НТ на НС на ВВУАПВО “П. Волов”, Шумен 2002

2002г. - Марков, К. “Innovations and Military Education”, Сб-к НТ на НС на ВВУАПВО “П. Волов”, Шумен 2002

2002г. - Марков, К. “Проблеми на доцимологията в НВУ на Р. България”, Сб-к НТ на НС на ВВУАПВО “П. Волов”, Шумен 2002

2002г. - Марков, К. “Some Problems About the Military Education in Bulgaria of the beginning of the XXI Centuri”, Сб-к НТ на НС на ВВУАПВО “П. Волов”, Шумен 2002

2001г. - Марков, К. “Управленски роли и управленски умения на командира на подразделения”, Сб-к НТ от НС на ВВУАПВО “П. Волов”, Шумен 2001

2001г. - Марков, К. “Командирът и комуникациите в управлението на подразделението”, Сб-к НТ от НС на ВВУАПВО “П. Волов”, Шумен 2001

2001г. - Марков, К. “Тодор Панов за психологическия портрет на българина като участник в Балканската и Междусъюзническата война”, Сб-к НТ от НС на ВВУАПВО “П.Волов”, Шумен 2001

2001г. - Марков К., Командирът и комуникациите в управлението на подразделението. Сб-к НТ от НС на ВВУАПВО “П. Волов”, Шумен, 2001, ISBN 954-9681-01-7, с.321-325

2001г. - Марков К., Управленски роли и управленски умения на командира на подразделение. Сб-к НТ от НС на ВВУАПВО “П. Волов”, Шумен, 2001, ISBN 954-9681-01-7, с.326-329

2000г. - Марков, К. “Военно-теоретичното наследство на Петър Дървингов”, Сб-к НТ на НС на ВВУАПВО “П. Волов”, Шумен 2000

2000г. - Марков, К. “Военно-педагогическите възгледи на А. С. Суворов”, Сб-к НТ на НС на ВВУАПВО “П. Волов”, Шумен 2000

2000г. - Марков, К. “Внушение във възпитанието”, Сб-к НТ на НС на ВВУАПВО “П. Волов”, Шумен 2000

1999г. - Марков, К. “Командирът и контрола”, Сб-к НТ от НС на ВВУАПВО “П. Волов” ч. ІV, , Сб-к НТ от НС на ВВУАПВО “П. Волов”ч. ІV, 1999 г., Шумен

1999г. - Марков, К. “За психологията на отговорността на командира”, Сб-к НТ от НС на ВВУАПВО “П. Волов”, ч. ІV, 1999, Шумен

1999г. - Марков, К. “Българската военна доктрина – условие за интеграция на Европа и НАТО”, НК на ВВУАПВО “Панайот Волов”, Шумен 1999

1999г. - Марков К., Вземане на управленско решение от командира. Сб-к НТ от НС на ВВУАПВО “П. Волов”, ч. ІV, 1999, Шумен, ISBN 954-9681-01-7, с.278-283, с.321-325

1999г. - Марков К., За психологията на отговорността на командира. Сб-к НТ от НС на ВВУАПВО “П. Волов”, ч. ІV, 1999, Шумен, ISBN 954-9681-01-7, с. 284-289

1999г. - Марков К., Командирът и контрола. Сб-к НТ от НС на ВВУАПВО “П. Волов”ч. ІV, 1999 г., Шумен, ISBN 954-9681-01-7, с. 290-294

1998г. - Марков К., Организацията и промяната. Сб-к НТ на ВВУАПВО “П. Волов” от НС 1997, ч. ІV, Шумен, 1998, ISBN 954-9681-04-1, с.351-359

1998г. - Марков, К. “Изграждане на ефективно работещи групи и формиране на групова култура”, Сб-к НТ на ВВУАПВО “П. Волов” от НС 1997, ч. ІV, , Шумен 1998

1998г. - Марков, К. “Фактори на околната среда и влиянието им върху служебната и бойната дейност”, Сб-к НТ на ВВОУ “Васил Левски”, кн. 64, Велико Търново 1998

1998г. - Марков, К. “Възможности за профилактика на бойния стрес. Бойни стресови реакции”, Сб-к НТ на ВВОУ “Васил Левски”, кн. 64, Велико Търново 1998

1998г. - Марков, К. “Особености на груповото поведение при екстремални ситуации”, Сб-к НТ на ВВОУ “Васил Левски”, кн. 64, Велико Търново 1998

1998г. - Марков, К. “Схващания за същността на бойния стрес”, Сб-к НТ на ВВОУ “Васил Левски”, кн. 64, Велико Търново 1998

1998г. - Марков, К. “Психически измерения на властта на командира”, Сб-к “Морски научен форум”, т.4,Варна 1998

1998г. - Марков, К. “Конфликти в подразделението и управлението им от командира”, Сб-к “Морски научен форум”, т.4,Варна 1998

1998г. - Марков, К. “Възможности за управление на стресовите ситуации в подразделенията”, Сб-к “Морски научен форум”, т.4,Варна 1998

1998г. - Марков, К. “Състояние на обучението във ВВУ в процес на реформа” , Сб-к “85 г. от участието на българската авиация в Балканската война”, т. 3, Д. Митрополия 1998

1998г. - Марков, К. “Проблеми на оценяването на знанията и уменията на обучаемите”, Сб-к “85 г. от участието на българската авиация в Балканската война”, т. 3, Д.Митрополия, 1998

1998г. - Марков, К. “Използване на статистика в обучението”, Сб-к “85 г. от участието на българската авиация в Балканската война”, т. 3, Д. Митрополия, 1998

1998г. - Марков К., Изграждане на ефективно работещи групи и формиране на групова култура. Сб-к НТ на ВВУАПВО “П. Волов” от НС 1997, ч. ІV, Шумен, 1998, ISBN 954-9681-04-1, с.360-368

1998г. - Марков, К. Оценка на организационната структура. Сб-к НТ на ВВУАПВО “П. Волов” от НС 1997, ч. ІV, , Шумен, 1998, ISBN 954-9681-04-1, с.345-350

1997г. - Марков, К. “Влияние на възрастта на преподавателите върху поведението при усъвършенстване на военно-образователната система”, Сборник трудове от НС наВВУАПВО “Панайот Волов”, ч. V, , Шумен 1997

1997г. - Марков, К. “Влияние на преподавателския стаж на преподавателите от ВВУ върху поведението им при усъвършенстване на военно-образователната система”,Сборник трудове от НС на ВВУАПВО “Панайот Волов”, ч. V, , Шумен 1997

1997г. - Марков, К. “Влияние на потребността от постижения на преподавателите от ВВУ върху поведението им при усъвършенстване на военно-образователната система”,Сборник трудове от НС на ВВУАПВО “Панайот Волов”, ч. V, , Шумен 1997

1996г. - Марков, К. “Влияние на социалнопсихичния климат върху иновационното поведение на преподавателския състав на ВВУЗ”, Списание “Военен журнал”, Кн. 3 / 1996,С

1995г. - Марков, К. “Типология на педагогическите иновации във военното образование” Сборник трудове от НС на ВВУАПВО “Панайот Волов”, ч. VІ, 1995, Шумен

1995г. - Марков, К. “Психични детерминанти на иновационната дейност във ВВУЗ”, Сборник трудове от НС на ВВУАПВО “Панайот Волов”, ч. VІ, , Шумен 1995

1995г. - Марков, К. “Ценностни образци и иновационна активност на курсантите”, НТ на ВВОУ “В.Левски”, кн. 34, 1995 г., част І, ВТ

1995г. - Марков К., Пътища за преодоляване на психичните бариери върху процеса на внедряване на военнопедагогическите иновации във ВВУЗ Сборник трудове от НС на ВВУАПВО “Панайот Волов”, ч. VІ, 1995 г., Шумен, с.460-472

1995г. - Марков К., Психични детерминанти на иновационната дейност във ВВУЗ. Сборник трудове от НС на ВВУАПВО “Панайот Волов”, ч. VІ, , Шумен, 1995, с.450-459

1995г. - Марков К., Типология на педагогическите иновации във военното образование. Сборник трудове от НС на ВВУАПВО “Панайот Волов”, ч. VІ, 1995, Шумен, с.440-449

1993г. - Марков, К. ”Бариерна позиция на преподавателския състав от ВВУЗ”, НТ на ВВОУ “В.Левски”, кн. 25, 1993 г., част ІІ, ВТ

1993г. - Марков, К. “Агресивност и психични бариери в дейността на курсантите”, НТ на ВВОУ “В.Левски”, кн. 25, 1993 г., част ІІ, ВТ

1993г. - Марков, К. “Ценностна преориентация на личността”, НТ на ВВОУ “В.Левски”, кн. 25, 1993 г., част ІІ, ВТ

1993г. - Марков, К. “Проблеми на иновационното поведение на преподавателския състав от ВВУЗ”, НТ на ВВОУ “В.Левски”, кн. 25, 1993 г., част ІІ, ВТ

1991г. - Марков, К. “Проблеми на методиката на обучение във ВВУЗ”, А.И.Пъпешков, Б. Н. Матеев, Сборник “110 г. морско образование”, Варна, 1991

1990г. - Марков, К. “Усъвършенстване на методиката на обучение в условията на училището в съответствие с новите изисквания към подготовката на младите специалисти” А.И.Пъпешков, Б. Н. Матеев, УМС на ВНВАУ “Г. Димитров”, 1990 г.

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2018г. - Становище: Относно: присъждане на научната степен „доктор на науките”, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология на проф. д-р Валери Стилов Стоянов, на тема: „Системен модел за изследване на психичния стрес в организационна среда: нов синтез“, при Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", 2018

2018г. - Становище: Относно: конкурс за избор за заемане на академична длъжност „професор” по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, Професионално направление 3.2. Психология /Медицинска психология/, на Иван Стоянов Александров за нуждите на Медицински университет - Варна 2018

2018г. - Становище: Относно: придобиване на Образователната и научна степен „доктор”, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, по докторантска програма "Организация и управление извън сферата на материалното производство" на Ивелина Петрова Крушкова, на тема: „Организация и управление на организационната ефективност, фактор за сигурността - организационно културен подход,.”, обучаван в УНИБИТ 2018

2017г. - Становище: Относно: придобиване на Образователната и научна степен „доктор”, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология на Елисавета Веселинова Павлова, на тема: „Оценка и валидиране на методика за скрининг на хранителни нарушения”, обучавана в МУ-Варна 2017

2017г. - Становище: Относно: придобиване на Образователната и научна степен „доктор”, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, по докторантска програма "Организация и управление извън сферата на материалното производство" на Неделчо Русанов Неделчев, на тема: „Организация и управление на защита на населението при кризи.”, обучаван в УНИБИТ 2017

2017г. - Становище: Относно: придобиване на Образователната и научна степен „доктор”, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, по докторантска програма "Организация и управление извън сферата на материалното производство" на Мариана Петрова Владимирова, на тема: „Влияние на културната идентичност като фактор на националната сигурност.”, обучаван в УНИБИТ 2017

2017г. - Становище: Относно: придобиване на Образователната и научна степен „доктор”, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, по докторантска програма "Организация и управление извън сферата на материалното производство" на Николай Петров Димитров, на тема: „Оптимизиране на дейността по даване на достъп до класифицирана информация”, обучавана в УНИБИТ 2017

2017г. - Становище: Относно: придобиване на Образователната и научна степен „доктор”, професионално направление 9.1. Национална сигурност, по докторантска програма "Национална сигурност" на Мила Николаева Милева, на тема: „Права и задължения на държавата в киберпространството (сравнителноправен анализ)”, обучавана в УНИБИТ 2017

2017г. - Становище: Относно: придобиване на научна степен „доктор на науките”, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки на Румяна Стойкова Златева, на тема: „Организация и управление на развитието на малките и средни общини в България - социални аспекти.”, обучавана в УНИБИТ 2017

2017г. - Становище: Относно: придобиване на Образователната и научна степен „доктор” на Десислава Панчева Стоева на тема „Концепции и политики за киберсигурност на критичната елект-ронна инфраструктура” в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност при УНИБИТ

2017г. - Становище: Относно: присъждане на научна степен „доктор на науките”, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Военна психология) на полк. Георги Стоянов Карастоянов, на тема: „Индивидуални различия при вземане на решение”, обучавана във ВА "Г. С. Раковски" 2017

2016г. - Рецензия на учебник на Д. Диманова. Защита при бедствия, аварии и катастрофи. ШУ, Ш., 2016

2016г. - Становище: Относно: конкурс за избор за заемане на академична длъжност „доцент” по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, Професионално направление 3.2. Психология, /ДВ, бр. 31 от 19.04.2016 г./, на Димитър Янков Димитров за нуждите на ВА "Г. С. Раковски", София 2016

2016г. - Рецензия на учебно пособие на В. Петров "Административно право и административен процес", Ш., 2016

2016г. - Рецензия на учебно пособие на В. Петров "Административно право и административен процес", Ш., 2016

2016г. - Становище: Относно: придобиване на Образователната и научна степен „доктор”, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология на Вероника Андреева Иванова, на тема: „Влияние на семейните отношения и на взаимоотношенията родител-дете върху тревожната експресия при деца в предучилищна възраст”, обучавана в МУ-Варна 2016

2016г. - Становище: Относно: придобиване на научната степен „доктор на науките”, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология на доц. д-р Майяна Милчева Митевска-Енчева, на тема: „Личностни и ситуационни фактори на организационното поведение.”, обучавана във ВА "Г. С. Раковски", София, 2016

2016г. - Становище: Относно: заемане на академична длъжност "доцент" от гл. ас. д-р Доника Величкова Диманова в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Системи за сигурност) обявен в ДВ бр. 28/08.04.2016 г., за нуждите на ШУ, Факултет по технически науки

2015г. - Становище: Относно: придобиване на Образователната и научна степен „доктор”, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, по докторантска програма "Организация и управление извън сферата на материалното производство" на Веселина Стефанова Спасова, на тема: „Изследване на основни социално-икономически фактори, моделиращи потребителското поведение.”, обучавана в УНИБИТ 2015

2015г. - Становище: Относно: придобиване на Образователната и научна степен „доктор”, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология на Стефанка Петкова Томчева, на тема: „Динамика на формиране на агресивно поведение при 18-годишни ученици с регистрирани агресивни прояви в училище.”, обучавана в МУ-Варна 2015

2015г. - Становище: Относно: придобиване на Образователната и научна степен „доктор”, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, по докторантска програма "Организация и управление извън сферата на материалното производство" на Татяна Христова Дунчева, на тема: „Корупция и публична власт.”, обучавана в УНИБИТ 2015

2015г. - Становище: Относно: придобиване на образователната и научна степен „доктор”, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство” на инж. Борислав Пенков Игнатов, на тема: „Възможности на компетентностните модели за изграждане и развитие на лидери”, обучаван във ВА „Г. С. Раковски”, 2015

2015г. - Становище: Относно: придобиване на образователната и научна степен „доктор”, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (отбрана и национална сигурност)” на кап. Димитър Рачев Димитров, на тема: „Възможности за усъвършенстване на професионалното лидерство във военните формирования”, обучаван във НВУ „В. Левски”, 2015

2015г. - Рецензия на монография на Наталия Витанова и Нели Митева „Бърнаут синдромът в учителската професия”, УИ „Епископ К. Преславски”, Ш., 2015

2015г. - Становище: Относно: конкурс за избор за заемане на академична длъжност „доцент” по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, /ДВ, бр. 23 от 27.03.2015 г./, на Иван Стоянов Александров за нуждите на МУ "Проф. д-р П. Стоянов", Варна 2015

2015г. - Становище: Относно: придобиване на Образователната и научна степен „доктор”, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, по докторантска програма "Организация и управление извън сферата на материалното производство" на Райчо Рангелов, на тема: „Организация и управление на борбата срещу корупцията като заплаха за меката сигурност.”, обучавана в УНИБИТ 2015

2015г. - Становище: Относно: заемане на академична длъжност "доцент" от гл. ас. д-р Христо Атанасов Христов в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Системи за сигурност) обявен в ДВ бр. 26/07.04.2015 г., за нуждите на ШУ, Факултет по технически науки

2015г. - Становище: Относно: заемане на академична длъжност "главен асистент" от ас. д-р Здравко Юриев Кузманов в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки за нуждите на ШУ, Факултет по технически науки

2015г. - Становище: Относно: придобиване на Образователната и научна степен „доктор”, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, по докторантска програма "Организация и управление извън сферата на материалното производство" на Румина Рускова Вълкова, на тема: „Трансформация на културно-просветните функции на читалищата.”, обучавана в УНСС, 2015

2015г. - Становище: Относно: придобиване на Образователната и научна степен „доктор”, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, по докторантска програма "Организация и управление извън сферата на материалното производство" на Васил Гочев Тодоров, на тема: „Екологични проблеми на сигурността.”, обучаван в УНИБИТ 2015

2015г. - Становище: Относно: придобиване на Образователната и научна степен „доктор”, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, по докторантска програма "Организация и управление извън сферата на материалното производство" на Маргита Константинова Янкова, на тема: „Организация и управление на маркетинговите стратегии.”, обучавана в УНИБИТ 2015

2014г. - Становище: Относно: придобиване на Образователната и научна степен „доктор”, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, по докторантска програма "Организация и управление извън сферата на материалното производство" на Юксел Мюмюн Ахмед, на тема: „Дългосрочно прогнозиране на социалните конфликти, свързани с националната сигурност.”, обучаван във УНИБИТ 2014

2014г. - Рецензия: Относно: придобиване на Образователната и научна степен „доктор”, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, по докторантска програма "Организация и управление извън сферата на материалното производство" на Светослав Руменов Велков, на тема: „Интернет рекламата като маркетингов инструмент - проблеми и възможности за развитие (1994-2005).”, обучаван във УНИБИТ 2014

2014г. - Рецензия: Относно: придобиване на Образователната и научна степен „доктор”, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, по докторантска програма "Организация и управление извън сферата на материалното производство" на Гергана Андреева Андреева, на тема: „Организация на обучението за интеркултурни комуникации в специфична среда.”, обучаван във УНИБИТ 2014

2014г. - Становище: Относно: придобиване на Образователната и научна степен „доктор”, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, по докторантска програма "Организация и управление извън сферата на материалното производство" на Пламен Борисов Дянков, на тема: „Мрежоцентричен подход към управлението и организацията на логистиката.”, обучаван във УНИБИТ 2014

2013г. - Рецензия: Относно: придобиване на Образователната и научна степен „доктор”, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, по докторантска програма "Организация и управление извън сферата на материалното производство" (Национална сигурност) на Ивелина Петкова Андреева, на тема: „Концептуални модели на АИС на пенсионното осигуряване.”, обучавана в УНИБИТ 2013

2013г. - Рецензия на учебник Петров, В. "Правни аспекти на информационната сигурност" ИК на НВУ "В. Левски". 2013

2013г. - Рецензия: Относно: придобиване на Образователната и научна степен „доктор”, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, по докторантска програма "Организация и управление извън сферата на материалното производство" (Национална сигурност) на Христо Атанасов Христов, на тема: „Организация и управление на противодействието на посегателства срещу фирмената сигурност.”, обучаван във УНИБИТ 2013

2013г. - Становище: Относно: придобиване на Образователната и научна степен „доктор”, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, по докторантска програма "Организация и управление извън сферата на материалното производство" (Национална сигурност) на Мария Колева Гюлеметова, на тема: „Иновативен модел за образование за устойчиво развитие в контекста на екологична сигурност”, обучавана в УНИБИТ 2013

2013г. - Рецензия: Относно: конкурс за избор за заемане на академична длъжност „доцент” по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, Професионално направление 3.2. Психология, научна специалност Военна психология (по учебните дисциплини – Психология на лидерството в екстремални ситуации, Психология на кризиса, Лидерска подготовка и реторика) заповед на Министъра на отбраната № ОХ-534/31.07.2013 г. /ДВ, бр. 74 от 23.08.2013 г./, на подп. д-р Невена Цветкова Атанасова –Кръстева за нуждите на НВУ „В. Левски” - Велико Търново

2013г. - Рецензия на учебник Атанасова-Кръстева, Н. "Психология на кризиса" ИК на НВУ "В. Левски". 2013

2013г. - Рецензия: Относно: придобиване на Образователната и научна степен „доктор”, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, по докторантска програма "Организация и управление извън сферата на материалното производство" (Национална сигурност) на Здравко Юриев Кузманов, на тема: „Управление на сигурността на електроенергийната система при кризи.”, обучаван във УНИБИТ 2013

2013г. - Становище: Относно: конкурс за избор за заемане на академична длъжност „професор” по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, Професионално направление 3.2. Психология, /ДВ, бр. 42 от 10.05.2013 г./, на Георги Стоянов Карастоянов за нуждите на ВА "Г. С. Раковски", София 2013

2013г. - Рецензия: Относно: придобиване на Образователната и научна степен „доктор”, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, по докторантска програма "Организация и управление извън сферата на материалното производство" (Национална сигурност) на Стоян Господинов Тонев, на тема: „Управление на чувствителната информация в структурите на публичния сектор, като фактор за националната сигурност.”, обучаван във УНИБИТ 2013

2013г. - Становище: Относно: конкурс за избор за заемане на академична длъжност „доцент” по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, Професионално направление 3.2. Психология, научна специалност 05.06.01. Обща психология / ДВ, бр. 55 от 25.06.2013 г./, на Румяна Илиева Карева за нуждите на ВА „Г. С. Раковски”. София 2013

2013г. - Становище: Относно: придобиване на Образователната и научна степен „доктор”, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, по докторантска програма "Организация и управление извън сферата на материалното производство" на Гинка Стоименова Борисова, на тема: „Модел на структурата за публична комуникация на Народното събрание”, обучавана в УНИБИТ 2013

2013г. - Становище: Относно: придобиване на Образователната и научна степен „доктор”, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, по докторантска програма "Организация и управление извън сферата на материалното производство" на Николета Божидарова Абрашева, на тема: „Приложение на новите медии като инструмент на политическите комуникации”, обучавана в УНИБИТ 2013

2013г. - Рецензия: Относно: придобиване на Образователната и научна степен „доктор”, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, по докторантска програма "Организация и управление извън сферата на материалното производство" на Дилияна Николаева Нейчева, на тема: „Комуникационните техники като организационно средство за мотивиране.”, обучаван във УНИБИТ 2013

2012г. - на монография – Г. Сандев, «Сигурност на организациите», ШУ, 2012

2012г. - на монография – М. Млеченков „Педагогически технологии и техники за екипно обучение на студентите от специалност „Административна и информационна сигурност”, Ш, 2012

2012г. - Становище: Относно: конкурс за избор за заемане на академична длъжност „професор” в ШУ „Еп. К. Преславски”, по конкурс обнародван в ДВ, бр. 32 от 24.04.2012г. в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Системи за сигурност) на Димитър Салтиров Димитров за нуждите на ШУ „Еп. К. Преславски”. Шумен 2012

2011г. - Становище: Относно: конкурс за избор за заемане на академична длъжност „професор” в ШУ „Еп. К. Преславски”, по конкурс обнародван в ДВ, бр. 31 от 15.04.2011г. по научната специалност Психология (Педагогическа психология) за нуждите на ШУ „Еп. К. Преславски”.Стойко Ванчев Иванов. Шумен 2011

2011г. - Становище: Относно: конкурс за избор за заемане на академична длъжност „доцент” по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, Професионално направление 3.8. Икономика /Маркетинг/, / ДВ, бр. 53 от 12.07.2011 г./, на основание чл 26, ал. 2 от ЗРАСРБ на Труфка Русева Димитрова за нуждите на ШУ „Еп. К. Преславски”. Шумен 2011

2011г. - Становище: Относно: придобиване на Образователната и научна степен „доктор”, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, научна специалност 05.06.11 (Военна психология) на Анелия Димитрова Миткова на тема: „Психичен потенциал на малките бойни единици за участие в мисии извън граница.”, обучавана във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, заповед за провеждане на защита на началник ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” № 15000/20.12.2011 г., Варна 2011

2011г. - Становище: Относно: конкурс за избор за заемане на академична длъжност „доцент” по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, Професионално направление 3.2. Психология, научна специалност 05.06.01. Обща психология / ДВ, бр. 44 от 10.06.2011 г./, на Павлина Иванова Лазарова за нуждите на ШУ „Еп. К. Преславски”. Шумен 2011

Цитирания

2018г. - Марков, К. Екстремални ситуации и влиянието им върху поведението на хората. Възможности за управление на поведението., ВТ. Ивис. 2010,ISBN 978-954-8387-64-4. Цитирано от: Александров И., „Посттравматично стресово разстройство. (Клинико-психологични аспекти)“, изд. Стено 2018, Варна, стр. 43, ISBN 978-954-449-972-3, ISBN 978-619-221-161-5

2018г. - Марков, К. Екстремална психология. ИК при НВУ "В. Левски". 2013, ISBN 978-954-753-132-1. Цитирано от: Александров И., „Посттравматично стресово разстройство. (Клинико-психологични аспекти)“, изд. Стено 2018, Варна, стр. 43, ISBN 978-954-449-972-3, ISBN 978-619-221-161-5

2018г. - Марков, К. Екстремална психология. ШУ. 2007 ISBN 978-954-577-467-6 Цитирано в: Славчева М., Анатомия на човешката деструктивност. Професионално образование. Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“ : 20/2018 Print ISSN: 1314-555X Online-ISSN: 1314-8567 с. 607-614

2017г. - Марков К. Конфликтология. ИK при НВУ „Васил Левски”ВТ 2013. ISBN 978-954-753-131-4 Цитирано в: Николова М., Б Михалева. Конфликтът в училище. Педагогически форум Тракийски университет бр. 2, 2017 г. ISSN 1314-7986 (online) с.5

2016г. - Богданов,,А., К. Марков, Мениджмънт на сигурността. ИК НВУ, 2014, ISBN 978-954-753-206-9. Цитирано в: Христов Х., „Система за вътрешен контрол в организациите от публичния сектор“, Юридически сборник т. XXIII 2016, БСУ, Център по юридически науки, ISSN 1311-3771 с. 458-466

2016г. - Марков, К. Психология, управление, организация. ИВИС, ВТ., 2014. ISBN 987-954-2968-82-5 Цитирано В: Христов Х., „Система за вътрешен контрол в организациите от публичния сектор“, Юридически сборник т. XXIII 2016, БСУ, Център по юридически науки, ISSN 1311-3771 с. 458-466

2016г. - Марков, К. Организационни форми на управление. Сб. НС Ф-т А, ПВО и КИС, Ш., 2012. ISSN 1383-7433 Цитирано в: Кузманов З., „Видове контрол – характеристики“, Юридически сборник т. XXIII 2016, БСУ, Център по юридически науки, ISSN 1311-3771 с. 467-475

2016г. - Марков, К. Психология, управление, организация. ИВИС, ВТ., 2014. ISBN 987-954-2968-82-5 Цитирано в: Кузманов З., „Видове контрол – характеристики“, Юридически сборник т. XXIII 2016, БСУ, Център по юридически науки, ISSN 1311-3771 с. 467-475

2016г. - Марков К. Психология. УИ „Епископ Константин Преславски”. Шумен. 2007 ISBN 978-954-577-412-6 Цитирано в: Дечев З., Функции на туристическият екскурзовод като лидер на екскурзоводската група. Научни трудове на Русенския университет - 2016, том 55, серия 6.2. SAT-2G.307-2-PP-05 ISSN 1311-3321 (print) с. 74

2016г. - Марков К. Конфликтология. ИK при НВУ „Васил Левски”ВТ 2013. ISBN 978-954-753-131-4 Цитирано в: Радова Д., Профил на конфликтите в здравеопазването в дискурса на теорията за социалните конфликти. Варненски медицински форум, т. 5, 2016, брой 2 МУ-Варна ISSN 1314-8338(Print), ISSN 2367-5519 (Online) с.227

2016г. - Марков К. Конфликтология. ИK при НВУ „Васил Левски”ВТ 2013. ISBN 978-954-753-131-4 Цитирано в: Александрова В., Т Тодорова., Г Велева. Специфика на конфликта на работното място при осъществяването на държавен здравен контрол. Варненски медицински форум, т. 5, 2016, приложение 4 МУ-Варна ISSN 1314-8338 (Print) ISSN 2367-5519 (Online) с.367

2015г. - Марков К. Конфликтология. ИK при НВУ „Васил Левски”ВТ 2013. ISBN 978-954-753-131-4 Цитирано в: Konova Maya., Nature of the social conflicts. In the Social Sphere -SocioBrains, Issue 12, Aaugust 2015, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2015, p.106

2015г. - Марков, К., Психология, управление, организация, Велико Търново, 2014. ISBN 987-954-2968-82-5 Цитирано в:Sonya Ilieva., Some Functional Aspects for Management In the Social Sphere -SocioBrains, Issue 8, April 2015, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2015, p.1, p.5

2015г. - Марков, К., Лидерство и формиране на екипи, Велико Търново, 2014. ISBN 978-954-753-205-2 Цитирано в: Sonya Ilieva., Some Functional Aspects for Management In the Social Sphere -SocioBrains, Issue 8, April 2015, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2015, p.1, p.5

2013г. - Марков, К. Психология. ШУ. 2007 Цитирано в: Жечев, Ж.: Мотивация за социална активност чрез изкуството, Ш 2013, с. 173, дисертация за придобиване на ОНС "доктор"

2013г. - Марков, К. Психология. ШУ. 2007 ISBN 978-954-577-412-6 Цитирано в: Атанасова-Кръстева, Н. Психология на кризиса. ИК на НВУ "В. Левски". 2013, ISBN 978-954-753-110- 9 с. 156

2013г. - Марков, К. Екстремални ситуации и влиянието им върху поведението на хората. Възможности за управление на поведението. ВТ. Ивис. 2010, ISBN 978-954-8387-64-4 Цитирано в: Атанасова-Кръстева, Н. Психология на кризиса. ИК на НВУ "В. Левски". 2013, ISBN 978-954-753-110- 9 , с. 38; 45; 293

2013г. - Марков, К. Екстремална психология. ШУ. 2007, ISBN 978-954-577-467-6 Цитирано в: Атанасова-Кръстева, Н. Психология на кризиса. ИК на НВУ "В. Левски". 2013, , ISBN 978-954-753-110- 9 с. 38; 45; 191; 219; 247

2012г. - Марков, К. Екстремална психология. ШУ. 2007, ISBN 978-954-577-467-6 Цитирано в: В. Стоянов, Недев, П., Недев, С.: Оцеляване в ситуации, представляващи заплаха за живота и здравето на хората. УИ. ВСУ. Варна. 2012, ISBN 978-954-715-587-9.с.122

2012г. - Марков, К. Екстремални ситуации и влиянието им върху поведението на хората. Възможности за управление на поведението. ИВИС. ВТ. 2010, ISBN 978-954-8387-64-4 Цитирано в: В. Стоянов, Недев, П., Недев, С.: Оцеляване в ситуации, представляващи заплаха за живота и здравето на хората. УИ. ВСУ. Варна. 2012, ISBN 978-954-715-587-9. с.122

2012г. - Марков, К. Оценка на организационната структура. Сб. НТ на ВВУАПВО „П. Волов”, НС, 1997, част ІV, Шумен, 1998. ISBN 954-9681-04-1 Цитирано в: Мустафа, З.: Стресът в организационната среда – условия за управление. НВУ, Ф А, ПВО и КИС, НС. 2011, сб. НТ част ІІ. Ш. 2012, ISSN 1313-7433 с. 399

2012г. - Марков, К. Оценка на организационната структура. Сб. НТ на ВВУАПВО „П. Волов”, НС, 1997, част ІV, Шумен, 1998. ISBN 954-9681-04-1 Цитирано в: Мустафа, З.: Специфика на съвременната социална среда. НВУ, Ф А, ПВО и КИС, НС. 2011, сб. НТ част ІІ. Ш. 2012, ISSN 1313-7433 с. 407

2012г. - Марков, К. Стратегическото управление в съвременни условия. Сборник доклади от годишнатауниверситетска научна конференция на Нац.военен унив. “Васил Левски”. - В. Търново,2010 ISSN 1314-1937(print),2367-7481 (online) Цитирано в: Мустафа, З.: Управление на персонала в социалната организация. НВУ, Ф А, ПВО и КИС, НС. 2011, сб. НТ част ІІ. Ш. 2012, ISSN 1313-7433 с. 412

2012г. - Марков, К. Стратегическото управление в съвременни условия. Сборник доклади от годишнатауниверситетска научна конференция на Нац.военен унив. “Васил Левски”. - В. Търново,2010 ISSN 1314-1937(print),2367-7481 (online) Цитирано в: Мустафа, З.: Стресът в организационната среда – условия за управление. НВУ, Ф А, ПВО и КИС, НС. 2011, сб. НТ част ІІ. Ш. 2012, ISSN 1313-7433 с. 399

2012г. - Марков, К. Стратегическото управление в съвременни условия. Сборник доклади от годишнатауниверситетска научна конференция на Нац.военен унив. “Васил Левски”. - В. Търново,2010 ISSN 1314-1937(print),2367-7481 (online) Цитирано в: Мустафа, З.: Специфика на съвременната социална среда. НВУ, Ф А, ПВО и КИС, НС. 2011, сб. НТ част ІІ. Ш. 2012, ISSN 1313-7433 с. 407

2012г. - Марков, К. Екстремални ситуации и влиянието им върху поведението на хората. Възможности за управление на поведението. Ивис. ВТ. 2010, ISBN 978-954-8387-64-4 Цитирано в: Стоянов, В., М. Маринов, Лидерство и ръководство. Социалнопсихологически аспекти. в е-Journal VFU, бр. 6, 2012 ISSN 1313-7514 стр. 2 и стр. 20

2012г. - Марков, К. Екстремална психология. ШУ. 2007, ISBN 978-954-577-467-6 Цитирано в: Бонева, М.: Социално-екологични аспекти на сигурността. Велико Търново. Фабер, 2012, ISBN 978-954-400-634-1 с.235

2012г. - Марков, К. Екстремална психология. ШУ. 2007, ISBN 978-954-577-467-6 Цитирано в: Мустафа, З.: Стресът в организационната среда – условия за управление. НВУ, Ф А, ПВО и КИС, НС. 2011, сб. НТ част ІІ. Ш. 2012, ISSN 1313-7433 с. 399

2012г. - Марков, К. Екстремална психология. ШУ. 2007, ISBN 978-954-577-467-6 Цитирано в: Бонева, М., И. Йонков: Интердисциплинарния характер на социалната екология. НВУ, Ф А, ПВО и КИС, НС. 2011, сб. НТ част ІІ. Ш. 2012, ISSN 1313-7433 с. 476

2012г. - Марков, К. Екстремална психология. ШУ. 2007, ISBN 978-954-577-467-6 Цитирано в: Мустафа, З.: Специфика на съвременната социална среда. НВУ, Ф А, ПВО и КИС, НС. 2011, сб. НТ част ІІ. Ш. 2012, ISSN 1313-7433 с. 407

2012г. - Марков, К. Организацията и промяната. Сб. НТ на ВВУАПВО „П. Волов”, НС, 1997, част ІV, Шумен, 1998. ISBN 954-9681-04-1 Цитирано в: Мустафа, З.: Управление на персонала в социалната организация. НВУ, Ф А, ПВО и КИС, НС. 2011, сб. НТ част ІІ. Ш. 2012, ISSN 1313-7433 с. 412

2012г. - Марков, К. Организацията и промяната. Сб. НТ на ВВУАПВО „П. Волов”, НС, 1997, част ІV, Шумен, 1998. ISBN 954-9681-04-1 Цитирано в: Мустафа, З.: Стресът в организационната среда – условия за управление. НВУ, Ф А, ПВО и КИС, НС. 2011, сб. НТ част ІІ. Ш. 2012, ISSN 1313-7433 с. 399

2012г. - Марков, К. Организацията и промяната. Сб. НТ на ВВУАПВО „П. Волов”, НС, 1997, част ІV, Шумен, ISBN 954-9681-04-1 Цитирано в: Мустафа, З.: Специфика на съвременната социална среда. НВУ, Ф А, ПВО и КИС, НС. 2011, сб. НТ част ІІ. Ш. 2012, ISSN 1313-7433 с. 407

2012г. - Марков, К. Оценка на организационната структура. Сб. НТ на ВВУАПВО „П. Волов”, НС, 1997, част ІV, Шумен, 1998. ISBN 954-9681-04-1 Цитирано в: Мустафа, З.: Управление на персонала в социалната организация. НВУ, Ф А, ПВО и КИС, НС. 2011, сб. НТ част ІІ. Ш. 2012, ISSN 1313-7433 с. 412

2011г. - Марков, К. Екстремална психология. ШУ. 2007, ISBN 978-954-577-467-6 Цитирано в: Бонева, М.: Социална екология и глобализация. Велико Търново. Фабер, 2011, ISBN 978-955-400-610-5 с.28