Хон. проф. д.ик.н. Лучиян Ангелов Милковабв

array(2) { ["bio"]=> array(11) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(209) "1970 г. – 1974 г. - СУ „Св. Кл. Охридски” , Философски факултет, специалност „Педагогика”, специализация „Психология”" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(161) "1974 г. - 1980 г. - Преподавател в Институт за учители IV-VIII клас „Дочо Михайлов“, гр. Силистра" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(228) "1981 г. - Асистент в ШУ 1984 г. - Старши асистент 1986 г. - Главен асистент 1990 г. - Доцент в ШУ 1996 г.- Доцент в УНСС 2011 г. - Професор в ШУ" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(120) "1987 г. - Доктор по педагогика 2013 г. - Доктор на икономическите науки" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(370) "Теория на възпитанието Дидактика Социология на образованието Професионална култура и общуване Управление на образованието Сравнително образование Семейна педагогика Педагогическо консултиране" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(202) "Педагогическа антропология, Философия на образованието, Методология на научните изследвания, Конфликтология" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(234) "Едногодишна специализация в СУ "Свети Климент Охридски", Факултет по педагогика - теория на възпитанието и дидактика: 1981 г. - 1982 г." ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(1294) "1. Национален проект „Мисия „Благоденствие” с финансова подкрепа на оперативна програма "Адм.капацитет", Бенефициент: областна администрация Разград. Финансиран от Европейския съюз чрез ЕСФ. 2012-2014 2. Проект: BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти”, Министерство на образованието и науката, Европейски социален фонд, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.- обучител на педагогически специалисти в област Силистра, област Кюстендил, област Хасково, област София-град, област Сливен - юли-ноември 2013 3. Университетски проект: "Усъвършенстване на учебната документация: учебни планове и програми в специалността "Публична администрация" на УНСС. Бенефициент: МОН. 2013" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(2099) "- Зам. Декан на Свободен факултет на ШУ „Епископ Константин Преславски”- от 1987 г. до 1989 г. - Декан на Свободен факултет на ШУ „Епископ Константин Преславски”- от 1989 г. до 1990 г. - Зам. Декан на ПФ на ШУ „Епископ Константин Преславски”- от 1990 г. до 1991 г. - Декан на ПФ на ШУ „Епископ Константин Преславски”- от 1991 г. до 1993 г. - Член на Ректорско-декански съвет на ШУ „Епископ Константин Преславски“- от 1989 г. до 1993 г. - Член АС на ШУ „Епископ Константин Преславски“- от 1989 г. до 1996 г. - Ръководите на катедра „Педагогика и психология” при ПФ на ШУ „Епископ Константин Преславски”- от 1991 г. до 1996 г. - Научен секретар на катедра „Психология и педагогика” в УНСС- от 1997 г. до 2005 г. - Ръководител на катедра „Психология и педагогика” в УНСС от 2005 г. до 2007 г. - Ръководител на секция „Психология” към катедра „Икономическа социология и икономическа психология” при УНСС от 2007 г. до 2011 г. - Член на ФС на Общоикономически факултет на УНСС от 1997 г. до 2008 г. - Член на ФС на факултет „Управление и администрация“ при УНСС- София от 2008 г. до края на 2012 г. - Зам. Председател на Общото събрание на факултет „Управление и администрация“ при УНСС- София от XI. 2008 г. до XI. 2012 г." ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(431) "От 1988 г. член на Международна организация „В. А. Сухомлински” със седалище в Университет „Филип”, гр. Марбург, Федерална република Германия. От 1992 до 1996 г. – Вицепрезидент на организацията. Член на Дружеството на педагозите в България." ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(39) "Отличник на МОН - 1988 г." ["group id"]=> int(18) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(18) ["UNDN Name"]=> string(54) "Държавни и/или научни награди" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(13) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Хон. проф. д.ик.н.  Лучиян Ангелов Милков

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: СОЦИАЛНА И СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

Кабинет: Корпус 2, стая 405а

Телефон: 054 830365 вътр.118

Email: milkovl@abv.bg

Приемно време: петък – първа седмица от 14,00–15,00

Завършен университет, специалност

1970 г. – 1974 г. - СУ „Св. Кл. Охридски” , Философски факултет, специалност „Педагогика”, специализация „Психология”

Месторабота преди постъпване в ШУ

1974 г. - 1980 г. - Преподавател в Институт за учители IV-VIII клас „Дочо Михайлов“, гр. Силистра

Заемани академични длъжности

1981 г. - Асистент в ШУ

1984 г. - Старши асистент

1986 г. - Главен асистент

1990 г. - Доцент в ШУ

1996 г.- Доцент в УНСС

2011 г. - Професор в ШУ

Придобити научни степени

1987 г. - Доктор по педагогика

2013 г. - Доктор на икономическите науки

Водени лекции и/или упражнения

Теория на възпитанието

Дидактика

Социология на образованието

Професионална култура и общуване

Управление на образованието

Сравнително образование

Семейна педагогика

Педагогическо консултиране

Области на научни интереси

Педагогическа антропология, Философия на образованието, Методология на научните изследвания, Конфликтология

Специализации

Едногодишна специализация в СУ "Свети Климент Охридски", Факултет по педагогика - теория на възпитанието и дидактика: 1981 г. - 1982 г.

Участия в международни и национални научни проекти

1. Национален проект „Мисия „Благоденствие” с финансова подкрепа на оперативна програма "Адм.капацитет", Бенефициент: областна администрация Разград. Финансиран от Европейския съюз чрез ЕСФ. 2012-2014

2. Проект: BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти”, Министерство на образованието и науката, Европейски социален фонд, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.- обучител на педагогически специалисти в област Силистра, област Кюстендил, област Хасково, област София-град, област Сливен - юли-ноември 2013

3. Университетски проект: "Усъвършенстване на учебната документация: учебни планове и програми в специалността "Публична администрация" на УНСС. Бенефициент: МОН. 2013

Заемани ръководни позиции

- Зам. Декан на Свободен факултет на ШУ „Епископ Константин Преславски”- от 1987 г. до 1989 г.

- Декан на Свободен факултет на ШУ „Епископ Константин Преславски”- от 1989 г. до 1990 г.

- Зам. Декан на ПФ на ШУ „Епископ Константин Преславски”- от 1990 г. до 1991 г.

- Декан на ПФ на ШУ „Епископ Константин Преславски”- от 1991 г. до 1993 г.

- Член на Ректорско-декански съвет на ШУ „Епископ Константин Преславски“- от 1989 г. до 1993 г.

- Член АС на ШУ „Епископ Константин Преславски“- от 1989 г. до 1996 г.

- Ръководите на катедра „Педагогика и психология” при ПФ на ШУ „Епископ Константин Преславски”- от 1991 г. до 1996 г.

- Научен секретар на катедра „Психология и педагогика” в УНСС- от 1997 г. до 2005 г.

- Ръководител на катедра „Психология и педагогика” в УНСС от 2005 г. до 2007 г.

- Ръководител на секция „Психология” към катедра „Икономическа социология и икономическа психология” при УНСС от 2007 г. до 2011 г.

- Член на ФС на Общоикономически факултет на УНСС от 1997 г. до 2008 г.

- Член на ФС на факултет „Управление и администрация“ при УНСС- София от 2008 г. до края на 2012 г.

- Зам. Председател на Общото събрание на факултет „Управление и администрация“ при УНСС- София от XI. 2008 г. до XI. 2012 г.

Членства в научни организации

От 1988 г. член на Международна организация „В. А. Сухомлински” със седалище в Университет „Филип”, гр. Марбург, Федерална република Германия. От 1992 до 1996 г. – Вицепрезидент на организацията.

Член на Дружеството на педагозите в България.

Държавни и/или научни награди

Отличник на МОН - 1988 г.

Дисертации

2013г. - Милков, Л. (1987). Гуманистическое воспитание учащихся в педагогическом наследии В. А. Сухомлинского. Киев. 166 с. . Дисертация за получаване на образователната и научна степен „Доктор“ по научна специалност „Педагогика“: „Теория на възпитанието и дидактика“

2013г. - Милков, Л. (2013). Готовността за административен труд в процеса на обучение по публична администрация във висшите училища. Автореферат за получаване на научната степен „Доктор на икономическите науки“. София. 58 с.

2013г. - Милков, Л. (1987). Гуманистическое воспитание учащихся в педагогическом наследии В. А. Сухомлинского. Автореферат на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Киев. 18 с.

2013г. - Милков, Л. (2013). Готовността за административен труд в процеса на обучение по публична администрация във висшите училища. София. 347 с.Дисертация за получаване на научната степен „Доктор на икономическите науки“ по научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Монографии

2011г. - Милков, Л. (2011). Психология на управлението. Издателство „Юни Експрес“. София. 352 с. ISBN 978-954-9454-52-9.

2011г. - Милков, Л. (2011). Социално-педагогически проблеми на образованието и обучението. УИ „Епископ Константин Преславски“. Шумен. 168 с. В съавторство със З. Мустафа. ISBN 978-954-577-601-4.

2010г. - Милков, Л. (2010). Конфликтология. Издателство „Юни Експрес“. София. 358 с. ISBN 978-954-9454-47-5.

2009г. - Милков, Л. (2009). Общуване, култура, професия. Издателство „Юни Експрес“. София. 442 с. ISBN 978-954-9454-42-0.

2007г. - Милков, Л. (2007). Психологически и социално-педагогически проблеми на образователната дейност. Издателство „Юни Експрес“. София. 488 с. В съавторство с Р. Милкова. ISBN 978-954-9454-22-2.

2007г. - Милков, Л. (2007). Конфликтология. Издателство „Юни Експрес“. София. 224 с. В съавторство с Р. Милкова. ISBN 978-954-9454-27-7.

2005г. - Милков, Л. (2005). Информатизацията на образованието като иновационен процес. Издателство „Юни Експрес“. София. 272 с. ISBN 954-9454-07-X.

2003г. - Милков, Л. (2003). Професионална култура и общуване. Издателство „Юни Експрес“. София. 200 с. В съавторство с Р. Милкова. ISBN 954-91344-3-1.

2003г. - Милков, Л. (2003). Предизвикателствата на ХХІ век към образованието и обучението. Издателство „Юни Експрес“. София. 148 с. В съавторство със З. Марков. ISBN 954-91066-8-3.

1995г. - Милков, Л. (1995). Встъпителни бележки, анализ, съставител и научен редактор на: В. А. Сухомлински. Писма до българския учител. Издателство „Алтос“. Шумен. 126 с. ISBN 954-588-022-8.

1995г. - Милков, Л. (1995). Хуманизмът на Василий Александрович Сухомлински. Издателство „Алтос“. Шумен. 106 с. ISBN 954-588-019-8.

1986г. - Милков, Л. (1986). В. А. Сухомлински за ролята на колектива при възпитаването на социалистически хуманизъм у учениците. Годишник на Висшия педагогически институт- гр. Шумен. Филологически факултет. Том Х А. ДИ „Наука и изкуство”. София. С. 127-144.

1986г. - Милков, Л. (1986). В. А. Сухомлински за ролята на колектива при възпитаването на социалистически хуманизъм у учениците. Годишник на Висшия педагогически институт- гр. Шумен. Филологически факултет. Том Х А. ДИ „Наука и изкуство”. София. С. 127-144.

Учебници

2013г. - Милков, Л. (2013). Социални аспекти на публичната администрация. Издателство „Юни Експрес“. София. 326 с. ISBN 978-954-9454-75-8.

2005г. - Милков, Л. (2005). Психология на икономическата дейност. Издателство „Юни Експрес“. София. 272 с. В съавторство с Р. Милкова. ISBN 954-9454-11-8.

2005г. - Милков, Л. (2005). Педагогика. Втора част: Теория на обучението. Дидактика. Издателство „Типографика” ООД. София. Глава № 14, с. 145-161; Глава № 17, с. 193-205. В съавторство с Т. Попов и др. ISBN 954-82-88-07-4.

2004г. - Милков, Л. (2004). Обща педагогика. Издателство „Юни Експрес“. София. 196 с. ISBN 954-91344-8-2.

2002г. - Милков, Л. (2002). Дидактика. Издателство „Юни Експрес“. София. 500 с. ISBN 954-91066-4-0.

1995г. - Милков, Л. (1995). Дидактика. Част втора. Издателство „Антос“. Шумен. 108 с. ISBN 954-8901-01-3.

1994г. - Милков, Л. (1994). Обща педагогика. Дидактика. Издателство „Шумен-Полиграф“. Шумен. 212 с. В съавторство с Г. Колев. ISBN 954-8741-01-6.

1992г. - Милков, Л. (1992). Обща педагогика. Част първа: Основи на педагогиката. Издателство „Глаукс“. Шумен. 148 с. ISBN 954-8164-09-4.

Учебни помагала

1988г. - Милков, Л. (1988). Ръководство за лабораторни и семинарни упражнения по педагогика. Издателство на Висш Педагогически институт (ВПИ). Шумен. 98 с.

Студии

2016г. - Милков, Л. (2016). От пригодност за труд към професионално майсторство: психологически и педагогически условия. Научни трудове на УНСС. Том I. УИ „Стопанство“. София. С. 77-112. ISSN 0861-9344.

2016г. - Милков, Л. (2016). Нравствено-етичното и религиозното в съвременната педагогическа наука. Педагогика. Кн. 4. С. 439-462. ISSN 0861-3982.

2015г. - Милков, Л. (2015). Социални аспекти на публичната администрация. Икономически и социални алтернативи. Кн. 1. C. 81-98. В съавторство с Р. Милкова. ISSN 1310-0270.

2015г. - Милков, Л. (2015). Телеологични проблеми пред педагогическата наука в XXI век. Стратегии та образователната и научна политика. Кн. 4. София. С. 351-376. ISSN 1310-0270.

2015г. - Милков, Л. (2015). Личността във философско-антропологически аспект. Философия. Кн. 4. С. 421-435. ISSN 0861-6302.

2014г. - Милков, Л. (2014). Синдромът „неприемане на Другия“ и Другостта във философско-педагогически план. Стратегии на образователната и научната политика. Кн. 6. С. 598-613. ISSN 1310-0270.

2013г. - Милков, Л. (2013). Деформирането на администрацията и преодоляването на корупционните явления. Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Том XVII D. УИ „Епископ Константин Преславски“. Шумен. С. 312-320. ISBN 1314-6769.

2013г. - Милков, Л. (2013). Интердисциплинарни основи на социалната администрация. Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Том XVII D. УИ „Епископ Константин Преславски“. Шумен. С. 304-311. ISBN 1314-6769.

2011г. - Милков, Л. (2011). Феноменът „време” и неговите измерения (Опит за психологически анализ). Научни трудове на УНСС. Том І. УИ „Стопанство”. София. С. 205-242. ISSN 0861-9344.

2006г. - Милков, Л. (2006). Приложение на екипната дейност в университетското обучение. Научни трудове на УНСС. Том І. УИ „Стопанство”. София. С. 65-102. ISSN 0861-9344.

2003г. - Милков, Л. (2003). Личностно и професионално развитие на бъдещите икономисти чрез съвременните методи на обучение. Алтернативи. Приложение 1. Част І „Икономика”. София. С. 2-21.

2002г. - Милков, Л. (2002). Педагогическата технология при планирането, организирането и контрола на обучението по икономика. Научни трудове на УНСС. Том І. УИ „Стопанство”. София. С. 137-166. ISSN 0861-9344.

1993г. - Милков, Л. (1993). Семейството и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Годишник на ВПИ „Константин Преславски” -гр. Шумен. Том ХVІ А. Издателство „Хелиос“. Шумен. С. 79-97.

1993г. - Милков, Л. (1993). Индивидуалната работа със студенти, имащи личностни проблеми в дейността и поведението в процеса на адаптация във ВУЗ. Годишник на Висш педагогически институт „Константин Преславски”- гр. Шумен. Том ХІІІ А. Издателство ”К. Преславски”. Шумен. С. 95-103.

1986г. - Милков, Л. (1986). В. А. Сухомлински за ролята на колектива при възпитаването на социалистически хуманизъм у учениците. Годишник на Висшия педагогически институт- гр. Шумен. Филологически факултет. Том Х А. ДИ „Наука и изкуство”. София. С. 127-144.

Статии

2016г. - Милков, Л. (2016). Философско-педагогически измерения на другостта. Икономически и социални алтернативи. Кн. 2. С. 140-153. ISSN 1314-6556.

2016г. - Милков, Л. (2016). Връзката с „Другия“- приемане или отхвърляне, релация между „Аз“ и „Ти“. Философия. Кн. 1. С. 20-34. ISSN 0861-6302.

2016г. - Милков, Л. (2016). Дейност и време. Свободното време на личността. Стратегии на образователната и научна политика. Кн. 4. С. 393-410. ISSN 1310-0270.

2015г. - Милков, Л. (2015). Социални аспекти на публичната администрация. Икономически и социални алтернативи. Кн. 1. C. 81-98. В съавторство с Р. Милкова. ISSN 1310-0270.

2015г. - Милков, Л. (2015). Личността във философско-антропологически аспект. Философия. Кн. 4. С. 421-435. ISSN 0861-6302.

2014г. - Милков, Л. (2014). Синдромът „неприемане на Другия“ и Другостта във философско-педагогически план. Стратегии на образователната и научната политика. Кн. 6. С. 598-613. ISSN 1310-0270.

2013г. - Милков, Л. (2013). Интердисциплинарни основи на социалната администрация. Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Том XVII D. УИ „Епископ Константин Преславски“. Шумен. С. 304-311. ISBN 1314-6769.

2013г. - Милков, Л. (2013). Деформирането на администрацията и преодоляването на корупционните явления. Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Том XVII D. УИ „Епископ Константин Преславски“. Шумен. С. 312-320. ISBN 1314-6769.

2013г. - Милков, Л. (2013). Агресията и враждебността в предучилищна възраст. Педагогика. Кн. 1, с. 58-64. ISSN 0861-3982.

2012г. - Милков, Л. (2012). Професионална насоченост на личността и осъзнатост на мотивите за избор на бъдещата професия. Стратегии на образователната и научна политика. Кн. 3. С. 211-223. ISSN 1310-0270.

2012г. - Милков, Л. (2012). Професионална насоченост на личността и осъзнатост на мотивите за избор на бъдещата професия. Стратегии на образователната и научна политика. Кн. 3. С. 211-223. ISSN 1310-0270.

2012г. - Милков, Л. (2012). Формиране на отношението на студентите към административната професия. Икономически и социални алтернативи. Кн. 3. С. 27-40. ISSN 1310-0270.

2012г. - Милков, Л. (2012). Агресивно поведение на децата и пътищата за преодоляването му. Национална научно-практическа конференция с международно участие: „Превенция на агресията в предучилищна възраст“. Община Шумен и ШУ „Еп. К. Преславски“. Сборник с доклади в два тома. Том първи. Шумен. с.13-23.

2012г. - Милков, Л. (2012). Същност на интерактивните методи на обучение и приложението им в учебната дейност. В: Актуальные проблемы психологии. Сборник научных статей. Серия „Международное академическое сотрудничество“. Самара. С. 84-94.

2011г. - Милков, Л. (2011). Роля на информационните и комуникационни технологии за професионалния избор на личността. Международна научна конференция: „Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието“. 2-3 декември. , УНСС, София. С. 534-541.

2011г. - Милков, Л. (2011). Специфика на конфликтното поведение на личността, Обучението като път към образованието, Сборник с материали по случай 60-годишнината на проф. д. п. н. Пламен Радев, УИ „Паисий Хилендарски”, Пловдив , 2011, с. 114-120.

2011г. - Административна култура, Основни термини използвани в учебния процес, В три тома, Том II „Управление и администрация“, Издателски комплекс-УНСС, С., 2011, с. 20.

2011г. - Изграждане на пригодност за труд у студентите, Юбилейна научна конференция с международно участие „40 години Шуменски университет”, Шумен, 2011, с. 318-235.

2011г. - Динамика на готовността за труд на студентите в системата „Публична администрация” в процеса на подготовка в УНСС-София, Осма международна научно-практическа конференция на МВБУ- Ботевград, Сборник материали, Ботевград, 2011, с. 607-621.

2011г. - Професионалната насоченост като водеща страна в структурата на готовността за труд, Традиция и модерност в българската наука и образование, В: Известия на НЦ „Св. Дазий Доростолски“, Книга 4, Силистра, 2011, с. 258-273.

2011г. - За характера и структурата на понятието „професия”, Юбилейна научна конференция с международно участие „40 години Шуменски университет”, Шумен, 2011, с. 310-318.

2011г. - Конфликти в публичната администрация, Основни термини използвани в учебния процес, В три тома, Том II „Управление и администрация“, Издателски комплекс-УНСС, С., 2011, с. 186.

2011г. - Конфликт на интереси, Основни термини използвани в учебния процес, В три тома, Том II „Управление и администрация“, Издателски комплекс-УНСС, С., 2011, с. 184-

2011г. - Милков, Л. (2011). Категорията „психична готовност за труд” и нейната реализация в процеса на обучение във висшите училища. Осма международна научно-практическа конференция на МВБУ-Ботевград., Сборник материали. Ботевград. С. 591-606.

2011г. - Милков, Л. (2011). Професионалната насоченост като водеща страна в структурата на готовността за труд. Традиция и модерност в българската наука и образование. В: Известия на НЦ „Св. Дазий Доростолски“. Книга 4. Силистра. C. 258-273.

2011г. - Милков, Л. (2011). Компетентността и компетенциите на студентите, като фактор за изграждане на готовност за труд в системата „Публична администрация”. Икономически алтернативи. Kн. 2. C. 61-72. ISSN 1310-0270.

2011г. - Милков, Л. (2011). Изграждане на готовност за труд у студентите от специалност „Публична администрация” в процеса на подготовката в университета. Икономически алтернативи. Кн. 4

2010г. - Същност на интерактивните методи на обучение и приложението им в учебната дейност, Международен сборник на ШУ „Еп. К. Преславски” и Самарскиуниверситет- Русия, Сборник материали, Самара, 2010

2010г. - Концептът „свободно време”: социално-психологически аспекти, Икономически алтернативи, 2010, кн. 4, с. 69-86

2010г. - The “Free Time” Concept: Socio-Psychological Aspects, Economic alternatives, 2010, issue 2, pp. 9-22

2006г. - Приложение на екипната дейност в университетското обучение, Научни трудове на УНСС, Том І, 2006, УИ „Стопанство”, С., 2006, с. 65-102

2006г. - Информационната култура на преподавателя като фактор за създаване на качествена образователна услуга във висшето училище, Икономически алтернативи, 2006, кн. 1, с. 70-82

2006г. - Конструктивизмът като образователна идея, Педагогика, 2006, кн. 1, с. 29-43

2006г. - Психологически характеристики на личността в икономическата дейност, Икономически алтернативи, 2006, кн. 2, с. 102-114. В съавторство с Р. Милкова

2005г. - Иновационна дейност и информатизация на образованието, Педагогика, 2005, кн. 8, с. 3-15

2005г. - Философско-методологически проблеми на педагогиката, Педагогика, 2005, кн. 10, с. 3-14

2004г. - Понятиен апарат на педагогиката, Стратегии на образователната и научната политика, 2004, кн. 3, с. 37-41

2004г. - Developing Teamwork Skills in University, Searching Excellence in Education, 8-10 Oktober 2004, Trakya University, Edirne, Turkey, p. 683-689 (Изграждане на умения заекипна работа във висшето училище)

2003г. - Личностно и професионално развитие на бъдещите икономисти чрез съвременните методи на обучение, Алтернативи, Приложение 1, Част І „Икономика”,октомври 2003, с. 2-21

2003г. - Педагогическите технологии и подготовката на учителски кадри, Национална научна конференция „ Образованието и предизвикателствата на ХХІ век”, ШУ „Еп. К. Преславски”, Сборник материали, Шумен, 2003, с. 204-211.

2002г. - Педагогическата технология при планирането, организирането и контрола на обучението по икономика, Научни трудове на УНСС, Том І, 2002, УИ „Стопанство”, С.2002, с. 137-166

2002г. - The implication of information and communication technologies in education, AARMS, Budapest, Hungary, Volume 1, Issue 1 (2002) 93-102 (Специфика наинформационните и комуникационни технологии в образованието). В съавторство със З. Марков

2002г. - Информационните и комуникационни технологии в образованието, Педагогика, 2002, кн. 5, с. 48-60. В съавторство със З. Марков

2002г. - Целеполагането в обучението и образованието, Педагогика, 2002, кн. 7, с. 33-44

2002г. - Подходите към образованието, обучението и подготовката на икономическите кадри, Алтернативи, 2002, кн. 5-7, с. 81-85

2002г. - Дистанционното образование като алтернатива пред висшите училища през ХХІ век, Алтернативи, 2002, кн. 10, с. 28-31

2001г. - Икономическата социализация на учащите се в съвременните условия, Национална научна конференция „Иновации в подготовката на икономически кадри”, УНСС, Сборник материали, С., 2001, с. 47-53.

1997г. - Човекознанието в педагогическата система на Платон, Педагогика, 1997, кн. 4, с. 55-66

1997г. - В. А. Сухомлински за педагогическата рефлективност, Педагогика, 1997, кн. 10, с. 77-83

1994г. - Педагогиката като антропология, Педагогика, 1994, кн. 4, с. 29-42. В съавторство с Ив. Стаменов

1994г. - Синдромът „неприемане на другия” и педагогиката, Педагогика, 1994, кн. 6, с. 47-61

1993г. - Индивидуалната работа със студенти, имащи личностни проблеми в дейността и поведението в процеса на адаптация във ВУЗ, Годишник на Висшия педагогически институт „Константин Преславски” - Шумен, Том ХІІІ А, Издателство ”К. Преславски”, Шумен, 1993, с. 95-103

1993г. - Семейството и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Годишник на ВПИ „Константин Преславски” - Шумен, Том ХVІ А, Хелиос, Шумен,1993, с. 79-97

1993г. - В търсене на водещата педагогическа триада, Педагогика, 1993, кн. 1, с. 12-26. В съавторство с Ив. Стаменов

1993г. - Мотивационната сфера у малолетните и непълнолетните правонарушители, Училище, 1993, кн. 7-8, с. 139-147

1993г. - Изповедността в педагогиката, Педагогика, 1993, кн. 10, с. 17-29. В съавторство с Ив. Стаменов

1993г. - Developing of Power of Observation in Children of Pre-School Age, Practice-Orientated Research to the Quality of Early Childhood Education, Kriopigi, Chalkidiki, Greece, 1-3September 1993, р. 75-76 (Развитие на наблюдателността у децата в предучилищна възраст)

1993г. - Педагогиката като антропогогика, Научна конференция, посветена на 1100-годишнината от Великия Преславски събор, Университет „К. Преславски”, Шумен,Сборник резюмета, Шумен, 1993, с. 125-126

1992г. - Педагогическите технологии в образователно-възпитателния процес във висшето учебно заведение, Юбилейна международна научна конференция „Проблеми на образованието в демократизиращото се общество”, Педагогически институт-Смолян, Сборник резюмета, Смолян, 1992, с. 22

1991г. - Осъзнаване на обществената значимост на учителската професия от студентите в педагогическия ВУЗ, ІІІ конгрес на психолозите в България-София, 1991, СБУ, С.,1991, с. 26

1990г. - Гуманистическое воспитание учащихся в педагогическом наследии В. А. Сухомлинского, Международная конференция: „Учитель и общество: Опыт, проблемы,поиски”, Тезисы докладов, Измаил, Украйна, 1990, с. 70-71 (Хуманистичното възпитание на обучаемите в педагогическото наследство на В. А. Сухомлински)

1989г. - Опознаване обекта на бъдещата професионална дейност-проблеми, същност, специфика, ХVІІ методическа конференция по въпросите на обучението и възпитанието във ВУЗ, ПУ „Паисий Хилендарски”, Сборник резюмета, Пловдив, 1989, с. 10

1988г. - Човеколюбие и доброта (70 години от рождението на В. А. Сухомлински), Армейски комунист, 1988, кн. 8, с. 46-52

1988г. - Особености и перспективи при използването на компютрите в политическата учебна година, Персоналният компютър в политическата просвета, Дом за политическа просвета, Шумен, 1988, с. 1-8

1988г. - Содержателно-технологическая подготовка в педагогическом вузе как компонент психической готовности к педагогическому труду, Международная конференция„дидактико воспитательный процесс в педагогических вузах- в теории и практики, Краковской высшей педагогической школы, Тезисы докладов, Краков, Полша, 11-13. 04. 1988, с. 10 (Съдържателно-технологичнатаподготовка в педагогическия ВУЗ, като компонент на психичната готовност за педагогически труд)

1988г. - Социалистическият хуманизъм в педагогическата система на А. С. Макаренко, Юбилейна научна сесия, посветена на 100-годишнината от раждането на А. С.Макаренко, С., 1988, Сборник резюмета, с. 60-62

1988г. - Ценностна ориентация на студентите-бъдещи учители, ІІ научна конференция с международно участие „Приносът на младите научни работници за научно-техническия и социалния прогрес”, Сборник резюмета, Варна, 1988, с. 41

1988г. - Хуманизмът във възпитателната система на В. А. Сухомлински, Юбилейна научна сесия на ВТУ „Кирил и Методий”, Сборник Резюмета, В. Търново, 1988, с. 60

1986г. - В. А. Сухомлински за ролята на колектива превъзпитаването на социалистически хуманизъм у учениците, Годишник на Висшия педагогически институт в Шумен,Филологически факултет, Том Х А, ДИ „Наука и изкуство”, С., 1986, с. 127-144

1985г. - Личност молодого учителя и ее формирование, Международна научна конференция, Университет „Лайош Кошут”, Дебрецен, Унгария, 1985, Сборник материали, с.69-75 (Личността на младия учител и нейното формиране)

1984г. - Сухомлински за възпитанието на гражданина, Проблеми на комунистическото възпитание, 1984, кн. 3, с. 44-48

1983г. - Януш Корчак-приятелят на децата, Проблеми на комунистическото възпитание, 1983, кн. 1, с. 63-67. В съавторство с Р. Милкова

1983г. - „Трудните” деца в педагогическата система на Сухомлински, Обществено възпитание, 1983, кн. 2, с. 39-41

1983г. - Часът на истината, Обществено възпитание, 1983, кн. 4, с. 34-40

1983г. - Когато от погледа се скрие ТВУ, Обществено възпитание, 1983, кн. 5, с. 17-21

1983г. - Хармония на нужното, трудното и прекрасното, Посоки, 1983, кн. 7, с. 45-48

1983г. - Хуманизмът във възпитателната система на В. А. Сухомлински, Народна просвета, 1983, кн. 10, с. 82-85

1983г. - Професионалната адаптация на детските учители, Предучилищно възпитание, 1983, кн. 10, с.18-22. В съавторство с Р. Милкова

1982г. - В. А. Сухомлински за предучилищното възпитание и подготовката на децата за училище, Предучилищно възпитание, 1982, кн. 3, с. 30-32

1982г. - Отговорност от всички, Проблеми на комунистическото възпитание, 1982, кн. 7, с. 66-68. В съавторство с Р. Милкова

1982г. - Динамика на избирателно-волевото отношение към професията в процеса на подготовка за учителски труд, ІІ конгрес на психолозите в НР България- София, 1982,Комитет за култура, С., 1982, с. 202-203

1981г. - В. А. Сухомлински за творческите способности на учащите се, Проблеми на комунистическото възпитание, 1981, кн. 10, с. 54-58

Доклади

2012г. - Агресивно поведение на децата и пътищата за преодоляването му, Научно-практическа конференция с международно участие: „Превенция на агресията в предучилищна възраст“, 8-9 ноември 2012 г., Община Шумен и ШУ „Еп. К. Преславски“, Сборник с доклади в два тома, Том първи, Шумен, 2012, с.13-23.

2011г. - Категорията „психична готовност за труд” и нейната реализация в процеса на обучение във висшите училища, Осма международна научно-практическа конференция на МВБУ-Ботевград, Сборник материали, Ботевград 2011

2011г. - Динамика на готовността за труд на студентите в системата „Публична администрация” в процеса на подготовка в УНСС-София, Осма международна научно-практическа конференция на МВБУ- Ботевград, Сборник материали, Ботевград 2011

2010г. - Конфликтологична култура и компетентност на педагога, Международна Юбилейна конференция на Педагогическия факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”,Сборник материали, Абагар, В. Търново, 2010, с. 61-69

2010г. - Дидактически измерения на образователната услуга и образователния продукт, Между научна конференция на Факултета по педагогика на СУ „Св. Кл. Охридски”,УИ ”Св. Кл. Охридски”, С., 2010, с. 88-97

2010г. - Агресивно поведение на децата и пътища за преодоляването му, Научна конференция, Сборник материали, Шумен 2010

2010г. - Технологични аспекти на преподаването, Международна научно- практическа конференция „Диалогът между поколенията и обществените структури чрез училищната институция”, Сборник материали, ИК „Образование”, С., 2010, с. 472-481

2010г. - Психични особености на агресията и враждебността в предучилищна възраст, Сборник материали, Шумен 2010

2010г. - Образователната система като елемент на публичната администрация и видовете конфликти в нея, Международна Юбилейна научна конференция „Иновации вобразованието”, по случай 25-та годишнина на Педагогическия факултет на ШУ „Еп. К. Преславски”, Сборник материали, Шумен, 2010, с. 354-357

2010г. - Изграждане на конфликтологична култура и компетентност в личността, Международна Юбилейна научна конференция „Иновации в образованието”, по случай25-та годишнина на Педагогическия факултет на ШУ „Еп. К. Преславски”, Сборник материали, Шумен, 2010, с. 357-361

2010г. - Изграждане и развитие на информационна компетентност у студентите чрез възпитанието на критическо мислене у тях, Седма международна научно-практическа конференция „Преподаване, учене и качество във висшето образование- ”, МВБУ-Ботевград, Сборник материали, Ботевград 2010

2010г. - ИКТ (Информационните и комуникационни технологии) във висшето образование (Направление „Публична администрация”), Седма международна научно-практическа конференция „Преподаване, учене и качество във висшето образование- ”, МВБУ-Ботевград, Сборник материали, Ботевград 2010

2010г. - Специфика на конфликтното поведение на личността, Юбилеен сборник на ПУ „П. Хилендарски” по случай 60-годишнината на проф. д. п. н. Пламен Радев,Сборник материали, Пловдив 2010

2007г. - Някои проекции на педагогическата парадигма на дистанционното обучение, Международна научно-практическа конференция „Съвременни измерения на дистанционното обучение", Международно висше бизнес училище-Ботевград, Сборник материали, Ботевград, 2007, с. 277-296. В съавторство с Б. Гьошев

2006г. - Модели и стилове на преговаряне в бизнеса, Международна научно-практическа конференция „Конкурентни стратегии във висшето образование”, Международно висше бизнес училище-Ботевград, Сборник материали, Ботевград, 2006, с. 344-359

2006г. - Иновациите във висшето икономическо образование, Международна научно-практическа конференция „Конкурентни стратегии във висшето образование”,Международно висше бизнес училище-Ботевград, Сборник материали, Ботевград, 2006, с. 25-43. В съавторство с Б. Гьошев

2006г. - Интернет-общуването и зависимостите на личността, Научна конференция „Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция”,,СУ „Св. Кл. Охридски”, Веда Словена-ЖГ, Сборник материали, С., 2006, с. 581-586

2005г. - Дистанционното обучение и проблемът за качеството на образователната услуга, Научна конференция „Качеството на образованието-дидактически измерения”, СУ„Св. Кл. Охридски”, Сборник материали, ИК „ЛИК”, С., 2005, с. 27 -39

2005г. - Личностно и професионално развитие на бъдещите икономисти и мениджъри чрез съвременните методи на обучение, Международна научно-практическа конференция „Съвременното обучение по икономика и мениджмънт”, Международно висше бизнес училище-Ботевград, Сборник материали, Ботевград, 2005, с. 13-46. В съавторство с Б. Гьошев

2005г. - Специфика на взаимоотношението: Икономическо образование-Информационна среда, Международна научно-практическа конференция „Съвременното обучение по икономика и мениджмънт”, Международно висше бизнес училище-Ботевград, Сборник материали, Ботевград, 2005, с. 137-144

2005г. - Информационната култура на педагога като фактор за качествено обучение, Научна конференция „Осигуряване и оценяване качеството на обучение”, СУ „Св. Кл.Охридски”, Веда Словена-ЖГ, Сборник материали, С., 2005, с.463-465

2004г. - Социализацията на индивида като педагогически явление, Научна конференция „Обучение и възпитание”, СУ „Св. Климент Охридски”, Веда Словена-ЖГ, Сборникматериали, С., 2004, с. 466-468

2004г. - Педагогика и информатика: Проблеми и перспективи на взаимовръзката им, Международна конференция „Образование и изкуство”, ШУ „Еп. К. Преславски”, УИ„Еп. К. Преславски”, Том І, Шумен, 2004, с. 108-115

2004г. - Същностни характеристики на информационната култура на педагога, Международна конференция „Предизвикателствата пред образованието и науката вконтекста на глобализацията”, Бургаски свободен университет, Сборник доклади, Том първи, Бургас, 2004, с.15-20

2004г. - Психологически и дидактически характеристики на дистанционното обучение, Втора национална научно-практическа конференция „Новите технологии вобразованието и професионалното обучение”, Център за европейско образование и мултикултурни комуникации, Сборник материали, Пловдив, 2004, с. 18-26. В съавторство с Р. Милкова

2004г. - Информатизация на образователния процес, Трета научна конференция „Образователни иновации и конкурентоспособност на икономическите кадри”, УНСС, УИ„Стопанство”, Сборник материали, С., 2004, с 77-84

2004г. - Стратегии за учене и модели на обучение във висшето училище, Международна научно-практическа конференция „Преподаване, учене и контрол във висшето образование”, Международно висше бизнес училище - Ботевград, Сборник материали, Ботевград, 2004, с. 256-264

2003г. - Педагогическите технологии и подготовката на учителски кадри, Научна конференция „ Образованието и предизвикателствата на ХХІ век”, ШУ „Еп. К.Преславски”, Сборник материали, Шумен, 2003, с. 204-211

2001г. - Икономическата социализация на учащите се в съвременните условия, Научна конференция „Иновации в подготовката на икономически кадри”, УНСС, Сборник материали, С., 2001, с. 47-53

1999г. - Професионално значими качества в личността на учителя и готовността му за педагогически труд при съвременните условия, Научна конференция „Иновации в образователния процес по икономическите дисциплини”, УНСС, Сборник материали, С., 1999, с. 50-56

1994г. - Интензификация на учебно-възпитателния процес във Висшите учебни заведения, Втора научна школа на младите педагози, Сборник материали, София, 1994, с.47-53

1988г. - За характера и структурата на учителската професия, Научно-практическа конференция „Научно-техническият прогрес и подготовката на учителски кадри,Институт за подготовка на учители „Дочо Михайлов”, Силистра, Сборник материали, Силистра, 1988, с. 30-35

1985г. - Динамика на емоционалната сфера в отношението на студентите към бъдещата професия при подготовката им за учителски труд, Научна конференция„Комплексният подход в педагогическия процес”, Институт за детски и начални учители „Т. Киркова”, Толбухин, Сборник материали, Толбухин, 1985, с.94-99

1984г. - Психолого-педагогически проблеми на отношението към професията в подготовката за учителски труд, Научно-практическа конференция „Издигане качеството напрофесионалната подготовка на педагогическите кадри във ВУЗ”, Висш педагогически институт-Шумен, Сборник материали, Шумен, 1984, с. 101-109. В съавторство с Р. Милкова

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2013г. - Изготвяне на становище за хабилитация в академична длъжност „Професор“ и член на научно жури за доц., д-р Красимира Тошева Бенкова - ръководител на катедра "Социални дейности" в Медицински факултет на Тракийски университет - гр. Стара Загора, 11.10. 2013

2012г. - Изготвяне на становище за получаване на образователна и научна степен „Доктор“ и член на научно жури за Тони Антонов Теллалов. ШУ "Еп. К. Преславски". 2012

2012г. - Изготвяне на становище за получаване на образователна и научна степен „Доктор“ и член на научно жури за Екатерина Любомирова Люцканова. ШУ "Еп. К. Преславски". 2012

2012г. - Изготвяне на становище за хабилитация в академично звание „Доцент“ и член на научно жури за гл. ас., д-р Пламен Киров Иванов- преподавател в катедра „Социални дейности“ в ПФ на ШУ. 2012

2012г. - Изготвяне на рецензия за получаване на образователна и научна степен „Доктор“ и член на научно жури за гл. ас. Галина Русева Лечева- преподавател във филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев“. 2012

2012г. - Изготвяне на рецензия за хабилитация в академично звание „Доцент“ и член на научно жури за гл. ас., д-р Зейнур Муталиб Мустафа- преподавател в катедра „Социална педагогика“ в ПФ на ШУ. 2012

2012г. - Изготвяне на рецензия за получаване на образователна и научна степен „Доктор“ и председател на научно жури за ас. Калин Петров Боянов- преподавател в УНСС. 2012

2012г. - Изготвяне на становище за получаване на образователна и научна степен „Доктор“ и член на научно жури за Владислав Димитров Чалъков. ШУ "Еп. К. Преславски". 2012

Цитирания

2012г. - Боянов, К., Факторна обусловеност на мотивацията на учителя в професионалните гимназии по икономика в България, дисертация за получаване на образователна и научна степен „доктор“, С., 2012.

2012г. - Никова, Д., Социално общуване. Социално взаимодействие. Социометрия, УИ „Стопанство“, С., 2012.

2011г. - Бояджиева, Н., Проблемът за обосноваването на принципите на възпитанието в българската университетска педагогика, Обучението като път към образованието, Сборник с материали по случай 60-годишнината на проф., д. п. н. Пламен Радев, УИ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2011.

2011г. - Никова, Д., Иновационната активност на студентите. Мотивация и личностни измерения, Издателство „Авангард Прима“, С., 2011.

2010г. - Димчев, К., Методиката на обучението по български език в съвременното научно пространство, Образование, 2010, кн. 2.

2010г. - Никова, Д., Проблеми на социалната психология: Кратък лекционен курс, УИ „Стопанство“, С., 2010.