Проф. д-р Меглена Живкова Апостоловаабв

array(2) { ["bio"]=> array(13) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(152) "Висш Музикално-Педагогически Институт гр. Пловдив Магистър "Музикална Педагогика"" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(423) "1976 - 1977 Пианист-корепетитор в Музикален Театър гр. Шумен. 1977 - 1978 Преподавател по пиано в ДМШ гр. Провадия. 1982 - 1983 Учител по музика в Пето ЕСПУ гр. Варна. 1983 - 1984 Преподавател по музика в Полувисш Институт за Начални Учители гр. Шумен ." ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(361) "1.11.1984 - Преподавател по пиано 1.07.1990 - Старши преподавател по пиано 1.11.1992 - Главен асистент по пиано 2.12.1998 - Доцент по пиано 1.11.2016 - Професор по Музикознание и музикално-изпълнителско изкуство – Пиано" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(51) "1995 Доктор по изкуствознание" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(237) "Пиано - специален предмет Пиано - задължителено пиано История на клавирната култура Преподавател по музикален инструмент/пеене" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(1182) "2002-2004 Преподавател по пиано/музикална теория/солфеж/хармония в Bahrain Music Institute,гр. Манама, Бахрейн 2004-2005 Директор на Classic Music Institute, гр. Мускат, Оман 2006-2009 Преподавател по Музика в Naseem International School, гр. Рифа, Бахрейн 2009-2010 Артистичен директор на Dhow Countries Music Academy, Занзибар, Танзания 2010-2012 Преподавател по музика, пиано и музикална теория в Bishop Mackenzie International School , гр. Лилонгве, Малави 2015г. - от 5 до 12 Октомври "visiting professor" в Greig Music Academy, Университета Берген, Норвегия 2016г. - oт 21 дo 25 Март"visiting professor"е Университета "Казимир Велики" в град Бидгошч, Полша 2016г. - от 17 до 23 април "visiting professor" в Норвежка Музикалната Академия в гр. Осло, Норвегия по програмата BG09 EEA Grants" ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(731) "Клавирна интерпретация Клавирна методика Клавирни стилове Съвременна клавирна музика - интерпретаторски проблеми Първи професионални пианисти, композитори и учители по пиано в гр. Шумен и България Методика на преподаването на музикален инструмент Начално обучение по пиано Начално обучение по музика Четене и свирене на "прима виста" на пиано Клавирно обучение на бъдещите учители по музика" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(1771) "Пиано интерпретация - Висш музикално-педагогически институт "Ференц Лист", гр. Ваймар, Германия Майсторски клас по пиано интерпретация в Яначковата Академия за музикално и драматично изкуство, гр. Бърно, Моравия, Чехия Пиано интерпретация - гр. Прага, Чехословакия 2006 – сертификат “PYP Inquiry", International Baccalaureate Organization, Primary Years Programme, гр. Манама, Бахрейн 2008 – сертификат "Inquiry", International Baccalaureate Organization, Primary Years Programme, гр. Манама, Бахрейн 2009 - сертификат "Inquiry and assessment” - International Baccalaureate Organization, Primary Years Programme, гр. Манама, Бахрейн 2009 – сертификат “Assessment”, International Baccalaureate Organization, Primary Years Programme 2010 – “Recording and Archiving Music” workshop, Университета Макерере, гр. Кампала, Уганда 2010 - сертификат за: 1. Using the Arts and Creativity in the Primary Classroom; 2. Learning in the Emotional Rooms 3. Building a Funraising Program 4. Running your successful Capital Campaign проведени по времето на конференцията на Асоциацията на международните училища в Африка, Найроби, Кения, Октомври 2010 2014 - сертификат "English for Lecturers", Румънско-Американски Университет RAM, Букурещ, Румъния" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(5037) "2006 – “PYP Inquiry Workshop”, International Baccalaureate Organization, Primary Years Programme, гр. Манама, Бахрейн 2008 – “Inquiry Workshop” (part 2), International Baccalaureate Organization, Primary Years Programme, гр. Манама, Бахрейн 2009 - “Inquiry and assessment” - International Baccalaureate Organization, Primary Years Programme, гр. Манама, Бахрейн2009 – Online workshop “Assessment”, International Baccalaureate Organization, Primary Years Programme 2009 - “UMOJA” – Aдис Абеба,Етиопия. 2010 - 1. Using the Arts and Creativity in the Primary Classroom; 2. Learning in the Emotional Rooms 3. Building a Funraising Program 4. Running your successful Capital Campaign проведени по времето на конференцията на Асоциацията на международните училища в Африка, Найроби, Кения, Октомври 2010. 2010 - “АRCHIVING MUSIC” – Makerere Univrsity , гр. Къмпала, Уганда. 2012 - "Viva la Musica!" - студентски творчески конкурси (№ РД-05-294/15.03.2012) 2013 - "Viva la Musica!" - студентски творчески дейности (№ РД-08-292/05.03.2013) 2013 - 17-18. 04. 2013 г. - Участие с Академична хорова формация в Осми международен фестивал "Среща на студентските хорове" в Американски университет в България, гр. Благоевград от 30 Юли 2013 - Експерт по културата към Европейската Изпълнителна Агенция за Образование, Аудиовизия и Култура 2014 - 22-26.09.2014 - "English for lecturers" в ( Румънско-Aметриканския Университет в Букурещ, Румъния) 2014 - "Музикален калейдоскоп" - студентски творчески дейности (№ РД-10-584/04.04.2014) 2014 - Председател на журито на студентски конкурс за дирижиране “Златната Палка” 2014 - Председател на журито на студентски клавирен конкурс “Пиано Аморе” 2015 - Участник в групата за изработване на портфолио “PEPELINO” за промотиране на езиково и междукултурно обучение в предучиищна възраст (английски с музика) в Европейския Център за модерни езици в гр. Грац, Австрия 2015 - от 5 до 12 Октомври "visiting professor" в Музикалната Академия "Григ", Университета Берген, Норвегия по програмата BG09 EEA Grants 2015 - "Музикална мозайка" - студентски художествено-творчески дейности (№ РД-08-290/12.03.2015) 2016г. - от 21 до 25 март -"visiting professor" в Универсотета "Казимир Велики" в град Бидгошч, Полша (Еразъм) 2016г. - "Viva la Musica! Viva Academia!" - цикъл студентски музикално-творчески дейности, посветени на 45-годишнината на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" (№ РД-08-134/08.02.2016) 2016г. - от 17 до 23 април "visiting professor" в Норвежка Музикалната Академия в гр. Осло, Норвегия (BG09 EEA Grants) 2016 - Естетически ценности и възпитание - 45 години Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" и 85 години от рождението на професор Венета Вичева. (ШУ "Еп. К. Преславски", Община Шумен, Общински детски комплекс - Шумен, Български хоров съюз) 2017 - "Музикална работилница" - студентски художествено-творчески дейности (РД-08-81/03.02.2017). 2018 - International Edvard Grieg Piano Competition 2018, Bergen, Norway, 1-9, September 2018 2018 - Университетски проект “Музика и празник – студентски художествено-творчески дейности”, РД-10-413 от 28 февруари 2018 г. 2019 - Университетски проект „Цикъл художественотворчески дейности на студентите от специалност „Педагогика на обучението по музика“, проект № РД-08-/31.01.2019" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(314) "1994 - 1996 - Декан на Факултета по Педагогика на изкуствата 2004 - 2005 - Директор на Classic Music Institute, гр. Мускат, Оман 2009 - 2010 - Артистичен директор на Dhow Countries Music Academy, Занзибар, Танзания" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(511) "Организатор на много концерти от национален и международен мащаб Организатор на музикални конкурси, майсторски класове, лекции и лектории Организатор на ученически и студентки музикални изяви в национален и международен мащаб Координатор на Програма Еразъм за катедра МЕМВИ" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [11]=> array(3) { ["detail"]=> string(506) "- Редовен член на Liszt Society, Англия; • Редовен член на СБК, секция Музиколози, София, България; • Асоцииран член на ELIA (European League of Institutes of the Arts), Амстердам, Холандия (1999 г.); • Член на EPTA (European Piano Teachers Association), Лондон (2001 г.); • Член на Асоциацията на преподавателите в Бахрейн (2004 г.)." ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [12]=> array(3) { ["detail"]=> string(3130) "HАГРАДИ • 1996 - За специален принос в създаването и изгаждането на Шуменски Университет “Епископ Константин Преславски” по случай 25-годишния му юбилей • 2009 – За подкрепа, лоялност и усърдна работа в Международно училище Насийм, гр. Рифа, Бахрейн • 2012 – За ценен принос в развитието и достиженията на Международно училище “Бишоп Макензи” , гр. Лилонгве, Малави • 2015 – За ценен принос в развитието и достиженията на Международно училище “Бишоп Макензи” , гр. Лилонгве, Малави ВКЛЮЧВАНЕ В ЕНЦИКЛОПЕДИИ - Енциклопедия “Научната слава на България”, изд. Сириус, 2009г., с.19-20 - Енциклопедия “Бележити български жени”, изд. Сириус, 2009г., с.214-215 СТУДЕНТСКИ НАГРАДИ • 2003: студентката Ахлам Абас печели Златен медал, Трета състезателна група - Пиано, Музикален фестивал “Сент Кристофър”, 27 Януари 2003г., Бахрейн • 2003: 5 студента на Доц. Апостолова печелят 5 престижни награди на церемонията за връчване на наградите на UNICEF, под патронажа на съпругата на Престонаследника на Бахрейн 28 Февруари 2003г., Бахрейн • 2003: Гранд при и още 4 награди за музика, Младежки фестивал за иакуства и литература, Бахрейн • 2004: Златен медал и Сребърен медал, Първа състезателна група - Пиано, Музикален фестивал “Сент Кристофър”, Бахрейн • 2004: Гранд при за музика, Втора и Трета награда във втора състезателна група, Младежки фестивал за иакуства и литература, Бахрейн • 2004: Специална награда за пиано, Международен конкурс по пиано “Еванджелия Джъри”, гр. Ларнака, Кипър. БЛАГОДАРСТВЕН ПИСМА 2016г - Благодарствено писмо от Норвежката Музикална Академия, гр. Осло, Норвегия; 2015г. - Благодарствено писмо от Музикалнатa Академия Григ, гр. Берген, Норвегия; 2016г. - Благодарствено писмо от Универсотета "Казимир Велики" в град Бидгошч, Полша." ["group id"]=> int(18) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(18) ["UNDN Name"]=> string(54) "Държавни и/или научни награди" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(13) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Проф. д-р  Меглена Живкова Апостолова

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: МУЗИКАЛНА ЕСТЕТИКА, МУЗИКАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛСТВО

Кабинет: Корпус 2, стая 104

Телефон: +359 988705578

Email: meglenaapostolova@yahoo.co.uk, m.apostolova@shu.bg

Приемно време: Вторник 12 - 14 ч.

Завършен университет, специалност

Висш Музикално-Педагогически Институт гр. Пловдив

Магистър "Музикална Педагогика"

Месторабота преди постъпване в ШУ

1976 - 1977 Пианист-корепетитор в Музикален Театър гр. Шумен.

1977 - 1978 Преподавател по пиано в ДМШ гр. Провадия.

1982 - 1983 Учител по музика в Пето ЕСПУ гр. Варна.

1983 - 1984 Преподавател по музика в Полувисш Институт за Начални Учители гр. Шумен .

Заемани академични длъжности

1.11.1984 - Преподавател по пиано

1.07.1990 - Старши преподавател по пиано

1.11.1992 - Главен асистент по пиано

2.12.1998 - Доцент по пиано

1.11.2016 - Професор по Музикознание и музикално-изпълнителско изкуство – Пиано

Придобити научни степени

1995 Доктор по изкуствознание

Водени лекции и/или упражнения

Пиано - специален предмет

Пиано - задължителено пиано

История на клавирната култура

Преподавател по музикален инструмент/пеене

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

2002-2004 Преподавател по пиано/музикална теория/солфеж/хармония в Bahrain Music Institute,гр. Манама, Бахрейн

2004-2005 Директор на Classic Music Institute, гр. Мускат, Оман

2006-2009 Преподавател по Музика в Naseem International School, гр. Рифа, Бахрейн

2009-2010 Артистичен директор на Dhow Countries Music Academy, Занзибар, Танзания

2010-2012 Преподавател по музика, пиано и музикална теория в Bishop Mackenzie International School , гр. Лилонгве, Малави

2015г. - от 5 до 12 Октомври "visiting professor" в Greig Music Academy, Университета Берген, Норвегия

2016г. - oт 21 дo 25 Март"visiting professor"е Университета "Казимир Велики" в град Бидгошч, Полша

2016г. - от 17 до 23 април "visiting professor" в Норвежка Музикалната Академия в гр. Осло, Норвегия по програмата BG09 EEA Grants

Области на научни интереси

Клавирна интерпретация

Клавирна методика

Клавирни стилове

Съвременна клавирна музика - интерпретаторски проблеми

Първи професионални пианисти, композитори и учители по пиано в гр. Шумен и България

Методика на преподаването на музикален инструмент

Начално обучение по пиано

Начално обучение по музика

Четене и свирене на "прима виста" на пиано

Клавирно обучение на бъдещите учители по музика

Специализации

Пиано интерпретация - Висш музикално-педагогически институт "Ференц Лист", гр. Ваймар, Германия

Майсторски клас по пиано интерпретация в Яначковата Академия за музикално и драматично изкуство, гр. Бърно, Моравия, Чехия

Пиано интерпретация - гр. Прага, Чехословакия

2006 – сертификат “PYP Inquiry", International Baccalaureate Organization, Primary Years Programme, гр. Манама, Бахрейн

2008 – сертификат "Inquiry", International Baccalaureate Organization, Primary Years Programme, гр. Манама, Бахрейн

2009 - сертификат "Inquiry and assessment” - International Baccalaureate Organization, Primary Years Programme, гр. Манама, Бахрейн

2009 – сертификат “Assessment”, International Baccalaureate Organization, Primary Years Programme

2010 – “Recording and Archiving Music” workshop, Университета Макерере, гр. Кампала, Уганда

2010 - сертификат за:

1. Using the Arts and Creativity in the Primary Classroom;

2. Learning in the Emotional Rooms

3. Building a Funraising Program

4. Running your successful Capital Campaign

проведени по времето на конференцията на Асоциацията на международните училища в Африка, Найроби, Кения, Октомври 2010

2014 - сертификат "English for Lecturers", Румънско-Американски Университет RAM, Букурещ, Румъния

Участия в международни и национални научни проекти

2006 – “PYP Inquiry Workshop”, International Baccalaureate Organization, Primary Years Programme, гр. Манама, Бахрейн

2008 – “Inquiry Workshop” (part 2), International Baccalaureate Organization, Primary Years Programme, гр. Манама, Бахрейн

2009 - “Inquiry and assessment” - International Baccalaureate Organization, Primary Years Programme, гр. Манама, Бахрейн2009 – Online workshop “Assessment”, International Baccalaureate Organization, Primary Years Programme

2009 - “UMOJA” – Aдис Абеба,Етиопия.

2010 - 1. Using the Arts and Creativity in the Primary Classroom;

2. Learning in the Emotional Rooms

3. Building a Funraising Program

4. Running your successful Capital Campaign

проведени по времето на конференцията на Асоциацията на международните училища в Африка, Найроби, Кения, Октомври 2010.

2010 - “АRCHIVING MUSIC” – Makerere Univrsity , гр. Къмпала, Уганда.

2012 - "Viva la Musica!" - студентски творчески конкурси (№ РД-05-294/15.03.2012)

2013 - "Viva la Musica!" - студентски творчески дейности (№ РД-08-292/05.03.2013)

2013 - 17-18. 04. 2013 г. - Участие с Академична хорова формация в Осми международен фестивал "Среща на студентските хорове" в Американски университет в България, гр. Благоевград

от 30 Юли 2013 - Експерт по културата към Европейската Изпълнителна Агенция за Образование, Аудиовизия и Култура

2014 - 22-26.09.2014 - "English for lecturers" в ( Румънско-Aметриканския Университет в Букурещ, Румъния)

2014 - "Музикален калейдоскоп" - студентски творчески дейности (№ РД-10-584/04.04.2014)

2014 - Председател на журито на студентски конкурс за дирижиране “Златната Палка”

2014 - Председател на журито на студентски клавирен конкурс “Пиано Аморе”

2015 - Участник в групата за изработване на портфолио “PEPELINO” за промотиране на езиково и междукултурно обучение в предучиищна възраст (английски с музика) в Европейския Център за модерни езици в гр. Грац, Австрия

2015 - от 5 до 12 Октомври "visiting professor" в Музикалната Академия "Григ", Университета Берген, Норвегия по програмата BG09 EEA Grants

2015 - "Музикална мозайка" - студентски художествено-творчески дейности (№ РД-08-290/12.03.2015)

2016г. - от 21 до 25 март -"visiting professor" в Универсотета "Казимир Велики" в град Бидгошч, Полша (Еразъм)

2016г. - "Viva la Musica! Viva Academia!" - цикъл студентски музикално-творчески дейности, посветени на 45-годишнината на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" (№ РД-08-134/08.02.2016)

2016г. - от 17 до 23 април "visiting professor" в Норвежка Музикалната Академия в гр. Осло, Норвегия (BG09 EEA Grants)

2016 - Естетически ценности и възпитание - 45 години Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" и 85 години от рождението на професор Венета Вичева. (ШУ "Еп. К. Преславски", Община Шумен, Общински детски комплекс - Шумен, Български хоров съюз)

2017 - "Музикална работилница" - студентски художествено-творчески дейности (РД-08-81/03.02.2017).

2018 - International Edvard Grieg Piano Competition 2018, Bergen, Norway, 1-9, September 2018

2018 - Университетски проект “Музика и празник – студентски художествено-творчески дейности”, РД-10-413 от 28 февруари 2018 г.

2019 - Университетски проект „Цикъл художественотворчески дейности на студентите от специалност „Педагогика на обучението по музика“, проект № РД-08-/31.01.2019

Заемани ръководни позиции

1994 - 1996 - Декан на Факултета по Педагогика на изкуствата

2004 - 2005 - Директор на Classic Music Institute, гр. Мускат, Оман

2009 - 2010 - Артистичен директор на Dhow Countries Music Academy, Занзибар, Танзания

Организационна дейност

Организатор на много концерти от национален и международен мащаб

Организатор на музикални конкурси, майсторски класове, лекции и лектории

Организатор на ученически и студентки музикални изяви в национален и международен мащаб

Координатор на Програма Еразъм за катедра МЕМВИ

Членства в научни организации

- Редовен член на Liszt Society, Англия;

• Редовен член на СБК, секция Музиколози, София, България;

• Асоцииран член на ELIA (European League of Institutes of the Arts), Амстердам, Холандия (1999 г.);

• Член на EPTA (European Piano Teachers Association), Лондон (2001 г.);

• Член на Асоциацията на преподавателите в Бахрейн (2004 г.).

Държавни и/или научни награди

HАГРАДИ

• 1996 - За специален принос в създаването и изгаждането на Шуменски Университет “Епископ Константин Преславски” по случай 25-годишния му юбилей

• 2009 – За подкрепа, лоялност и усърдна работа в Международно училище Насийм, гр. Рифа, Бахрейн

• 2012 – За ценен принос в развитието и достиженията на Международно училище “Бишоп Макензи” , гр. Лилонгве, Малави

• 2015 – За ценен принос в развитието и достиженията на Международно училище “Бишоп Макензи” , гр. Лилонгве, Малави

ВКЛЮЧВАНЕ В ЕНЦИКЛОПЕДИИ

- Енциклопедия “Научната слава на България”, изд. Сириус, 2009г., с.19-20

- Енциклопедия “Бележити български жени”, изд. Сириус, 2009г., с.214-215

СТУДЕНТСКИ НАГРАДИ

• 2003: студентката Ахлам Абас печели Златен медал, Трета състезателна група - Пиано, Музикален фестивал “Сент Кристофър”, 27 Януари 2003г., Бахрейн

• 2003: 5 студента на Доц. Апостолова печелят 5 престижни награди на церемонията за връчване на наградите на UNICEF, под патронажа на съпругата на Престонаследника на Бахрейн 28 Февруари 2003г., Бахрейн

• 2003: Гранд при и още 4 награди за музика, Младежки фестивал за иакуства и литература, Бахрейн

• 2004: Златен медал и Сребърен медал, Първа състезателна група - Пиано, Музикален фестивал “Сент Кристофър”, Бахрейн

• 2004: Гранд при за музика, Втора и Трета награда във втора състезателна група, Младежки фестивал за иакуства и литература, Бахрейн

• 2004: Специална награда за пиано, Международен конкурс по пиано “Еванджелия Джъри”, гр. Ларнака, Кипър.

БЛАГОДАРСТВЕН ПИСМА

2016г - Благодарствено писмо от Норвежката Музикална Академия, гр. Осло, Норвегия;

2015г. - Благодарствено писмо от Музикалнатa Академия Григ, гр. Берген, Норвегия;

2016г. - Благодарствено писмо от Универсотета "Казимир Велики" в град Бидгошч, Полша.

Дисертации

1994г. - 1994г. - "Клавирната музика на Иван Спасов до 1976г."

Монографии

2016г. - Апостолова, М. Пианистът – слуга или лидер в авангардната клавирна музика на ХХ век. Университетско кздателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2016, 278 с. ISBN: 978-619-201-93-5.

1997г. - Апостолова, М. Анастас Андреев Стоянов - първият български клавирен изпълнител, педагог и композитор. Аксиос, Шумен, 1997г.

1995г. - Янева, М. Параметри на стила и проблеми на интерпретацията в клавирната музика на Иван Спасов, Издателство на ВПИ "К.Преславски", Шумен, 1995.

Учебници

2016г. - Aпостолова, M. Преподавател по музикален инструмент. Лекционен курс (съкратена версия), публикуван на интернет страницата на Шуменския Университет (лична страница) за ползване от студентите, изучаващи дисциплината.

Студии

1995г. - Янева, М. Параметри на формата и драматургията в клавирната музика на Иван Спасов. В: сп."Музикални хоризонти, Извънреден брой, 1995г.

Статии

2019г. - Апостолова, М. "Предизвикателствата на алеаторнта музика към пианиста-изпълнител" В: Сборник научни трудове от пътуващ семинар “Иновации в образованието”, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ПФ, Шумен, Май 2019, с.

2019г. - Влиянието на Констанца – талантлива пианистка и предана съпруга на Добри Войников – за процъфтяването на музикалния град Шумен. – В: Музикалната дейност на енциклопедиста Добри Войников (1833–1878). Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 22 и 23 ноември 2018 г. в Шумен. Шумен: Университетско издателство  „Епископ Константин Преславски“, 2019, с. 103–114. ISBN.

2018г. - Apostolova, M. Arnold Shonberg - the talent and the conflict in the personality of one Genius. In: SocioBrains ISSN 2367-5721, Journal Homepage: www: sociobrains.com International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor ISSUE 51, November 2018, p. 457 - 463.

2018г. - Apostolova, M. Innovation and Tradition in the composicional technics of the 20th century Avant-garde Music . In: SocioBrains ISSN 2367-5721, Journal Homepage: www: sociobrains.com International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor ISSUE 45, May, 2018, p. 109 - 117.

2017г. - Apostolova, M. Non-verbal communication in support of Good Discipline in a Music Lesson. In: SocioBrains ISSN 2367-5721, Journal Homepage: www: sociobrains.com International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor ISSUE 34, June 2017, p. 160 - 165.

2017г. - Апостолова, М. "Изпълнението на дванадесет-тонова и сериална музика за пиано" на Леонард Щайн – первата клавирно-изпълнителска дисертация. В: Списание SocioBrains, Issue 39, November 2017, с.238-243.

2017г. - Apostolova, M. Teaching newest technical performing elements to the Artist-Pianist of the 21st century. В: сб. “Research themes for the learning of musical instruments”, Goiania, Brazil, 2017 г., с. 158-170.

2016г. - Апостолова, М. Eстетическите и педагогическите принципи на Анастас Стоянов. В: Сборника "Естетически ценности и възпитание". Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2016 г., с. 108-115.

2016г. - Apostova M. The role of Non-verbal Communication to Develop Good Behaviour in the Music Class”. In: Research on Humaniies and Social Sciances. Communication, Social Sciences, Arts. Peter Lang GmbH, 2016, pp 303-313. www.peterlang.com, registered at www.scopus.com. ISBN 978-3-631-69829-4 (Print). E-ISBN 978-3-631-67501-7 (E-Book) - (English).

2016г. - Апостолова, М. Джон Кейдж или как античната китайска “Книга на промените” променя изцяло музиката на ХХ век. В: Сборник научни трудове от пътуващ семинар “Иновации в образованието”, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ПФ, Шумен, Май 2016, с. 215-220

2015г. - Апостолова, М. Алеаторика и Додекафония - перфектното съчетание на две противоположности в клавирна музика на ХХ век. Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски", т. XIХ D, Шумен, 2015, с. 648-652.

2015г. - Апостолова, М. Додекафоничната клавирна музика на ХХ век. Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски", т. XIХ D, Шумен, 2015, с. 643-648.

2015г. - Апостолова, М. Ролята на изпълнителя в музикалното изкуство. В: Сборник научни трудове от пътуващ семинар “Иновации в образованието”, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ПФ, Шумен, 04-09 Май 2015 , с.211-215.

2015г. - Апостолова, М. Негово Величество Пианистът, В: Сборник научни трудове от пътуващ семинар“Иновации в образованието”, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ПФ, Шумен, 04-09 Май 2015, с.216-219.

2014г. - Апостолова, M. Нотното ограмотяване – логика и последователност - в “Най-лесният курс по пиано” на Джон Томпсън, Годишник на Шуменския Университет “Еп. К. Преславски”, Том XVIII D, Шумен, 2014, с.447-451.

2014г. - Апостолова, М. "Най-лесният курс по пиано" на Джон Томпсън в учебната практика. В: Сборник научни трудове от пътуващ семинар “Иновации в образованието”, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ПФ, Шумен, Май 2014, с. 237-242.

2013г. - Апостолова, М. Четенето и свиренето на клавирна музика от пръв поглед – важен компонент в обучението по пиано на бъдещите учители по музика. В: Сборник научни трудове от пътуващ семинар “Иновации в образованието”, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ПФ, Шумен, 16-20 Май 2013, с.160-169.

1996г. - Янева, М. Композиционни техники на ХХ век и съвременните български клавирни миниатюри в педагогически аспект. Годишник на ШУ "Епископ К.Преславски", Шумен, 1996, с. 79-89.

1994г. - Апостолова, М. Методически акценти при работата с учащите се над проблемите на звукоизвличането в клавирната музика на Иван Спасов. В: Сб. Юбилейна конференция, АМТИ, Пловдив, 1994 г., стр. 77-79

Доклади

2018г. - Апостолова, М. Влиянието на Констанца - талантливата пианистка и невероятна съпруга на Добри Войников - за процъфтяването на музикалния град Шумен. Доклад, Международната научна конференция “Музикалната дейност на енципеклопедиста Добри Войников (1833-1878)”,Шумен, 22-23 ноември 2018 г. -

2017г. - Apostolova, M. The Russo-Turkish war of 1877-78 and its impact on the development of the Musical culture of Bulgaria. Доклад, Международната конференция “Conflict, Healing and the Arts in the Long Nineteenth Century”, University College, Durham University, 27 май 2017 г.

2017г. - Апостолова, М. Новият пианизъм на авангардната клавирна музика на ХХ век. Доклад, Кръгла маса/научен форум на тема: "Художествено-творческата дейност за формиране на бъдещия музикален педагог", Октомври 2017 г.

2015г. - Apostolova, M. Build Music Routines – three musical procedures that could help the music teacher to save time and noise”. Доклад, VIII European Conference of Social and Behavioral Sciences, 1-3 Септември 2015, Белград, Сърбия

1993г. - Янева, М. Съвременни композиционно-технически системи и запознаване на студентите с тях чрез клавирното творчество на съвременните български композитори. В: Сб. Хуманизиране на педагогическия процес, Благоевград, 1993г.

Цитирания

2016г. - Апостолова,М. "Анастас Андреев Стоянов - първият български клавирен изпълнител, педагог и композитор", Аксиос, Шумен, 1997. В: Сборник с научни доклади "100 години от рождението на професор Асен Диамандиев". Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, Пловдив, 2016, с. 18. Цитирано В: Стефан Хърков "Участието на Асен Диамандиев в Националната музикалнопедагогическа конференция през 1955 г.", с. 14-22.

Художествено-творчески дейности

2016г. - 08.04.2016 г. Участие в концерта по случай 45 годишнината на Шуменски университет и 85 годишнината от рождението на Венета Вичева, гр. Шумен.

2016г. - 21.04.2016 г. Пиано рецитал изнесен в Норвежката Музикална Академия, “Gunnar Saeving”, грaд Осло, Норвегия;

2016г. - 23.03.2016 г. Пиано рецитал изнесен в Университет “Казимир Велики”, зала “Collegium Copernicanum”, град Бодгошч, Полша

2015г. - 26.06.2015 Пиано Рецитал на откриването на Комплекс “Овеч” гр. Провадия.

2015г. - 08.10.2015 Пиано рецитал и лекция “The first steps of Bulgarian Piano Music” изнесен в Музикална Академия “Григ”, Университет Берген, гр. Берген, Норвегия

2013г. - Осми международен фестивал "Среща на студентските хорове" , 17-18. 04. 2013 г. - Участие с Академична хорова формация в Американски университет в България, гр. Благоевград

2011г. - Концерт по случаи Кралската сватба на принц Уилиям, резиденция на Британския посланник в Лилонгве, Малави, 2011.

2010г. - Концерт на Международния Фестивал “BUSARA” – Стоун Таун, Занзибар, Февруари 2010

2010г. - Концерт в Малък Театър, Лилонгве и реализирано първо изпълнение на “Български Народни Хора” от Анастас Стоянов в Малави (и първо изпълнение на континента Африка), 2010.

2010г. - Концерт по случаи Националния ден на Обединеното Кралство, резиденция на Британския посланник в Лилонгве, Малави, 2010

2009г. - Концерт в Музикалната Академия в Занзибар пред Посланника на Швеицария в Танзания и други дипломатически представители – Октомври 2009.

2009г. - Концерт-запис в Националната Телевизия на Танзания – Ноември 2009.

2009г. - Участие в Международния Фестивал “Кизим Кадзе”, Занзибар, 2009

2008г. - Главен художествен pъководител на мюзикала "Синдбад плува отново", Международно училище "Насийм", Бахрейн, 2008.

2008г. - - Участие (половин програма) в концер-честване на композитора Majeed Marhoun към Бахрейнския Музикален Фестивал с първо ичпълнение на клавирното му произведение “Вароации върху тема” оп. 57 в Центъра за култура “Шейх Ибрахим, гр. Мухарак, Бахрейн, на 16 март 2008г. ( https://www.youtube.com/watch?v=Klda3uPQDeU )

2007г. - Главен художествен pъководител на музикалното шоу "Незабравима нощ", Международно училище "Насийм", Бахреин, 2007.

2004г. - Главен художествен pъководител на мюзикала "Снежанка и седемте джуджета", Международно училище "Рифа скул", Бахрейн, 2004.

2003г. - Главен художествен pъководител на мюзикала "Ловцът на плъхове", Международно училище "Рифа скул", Бахреин, 2003.

1997г. - Клавирен рецирал, 30 Май 1997 г., къща-музей "Панчо Владигеров", Шумен

1997г. - Клавирен рецитал, 1.Април 1997г, гр. Никозия, Кипър

1997г. - Клавирен рецитал, 8 Април 1997г, зала Фамагуста гейт, гр. Никозия, Кипър

1997г. - Откриване (първи концерт) на фестивала за класическа музика, 7 Април 1997 г, гр. Ларнака, Кипър

1997г. - Концерт в частното клавирно училище на мисис Нефен Нихаелидис, 12 Април 1997, гр. Лимасол, Кипър

1997г. - Клавирен рецитал, 26 Март 1997 г., читалище "Добри Войников", Шумен

1996г. - Първи концерт от Фестивала на класическата музика, 2 Април 1996 г., гр. Ларнака, Кипър.

1996г. - Тържествен Юбилеен Концерт, 30 Октомври 1996г., зала читалище "Добри Войников", гр.Шумен

1996г. - Първо изпълнение на клавирна тетрадка "Български народни хора" от Анастас Стоянов, 1 Ноември 1996 г., залa Оkръжна библиотека, гр. Шумен

1996г. - Първо изпълнение на клавирна тетрадка "Български народни хора" от Анастас Стоянов, 1 Ноември 1996 г., залa Оkръжна библиотека, гр. Шумен

Преподавател по музикален инструмент
Съкратен лекционен курс


Poster
Poster for Lecture-recital in Grieg Music Academy


IASSR Conference Belgrade
Certificate


IASSR Conference Bucharest
Certificate


Shumen Press release for Belgrade
Press release


Thank you letter from Norway
Grieg Music Academy, Bergen University, Norway


Provadiq News for Belgrade
Press relies


Certificate
English for Lecturers


Енциклопедия "Научната слава на България"
публикувана биография 2009г.


Енциклопедия "Бележити български жени" 2009
биография, публикувана в енциклопедията през 2009г.