Проф. д-р Нели Илиева Бояджиеваабв

array(2) { ["bio"]=> array(8) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(94) "Софийски университет 1976 г.- педагогика с психология" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(39) "Софийски университет" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(552) "СУ “Св.Кл.Охридски” – ФФ, Катедра “Теория и история на педагогиката” СУ “Св.Кл Охридски” – ФНПП, Катедра “ НУП” (от 1985) СУ “Св.Кл Охридски” – ФНПП, Катедра “Социална педагогика и социално дело”(от 1996) ШУ “Еп.К.Преславски”-Катедра “Педагогика и психология”(от 2000) 1993 – доцент по педагогика 05.07.01" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(56) "1981– доктор по педагогика 05.07.01" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(1123) "Основи на педагогиката (от 1985); Теория на възпитанието(от 1985) - СУ, ПУ, БУ,ШУ, ВТУ; Методика на художествено-творческата дейност(1984-1990); Теория и история на естетическото възпитание(от 1988); Семейна педагогика(от 1997); Въвеждане в специалността (социална педагогика) (от1997); Теория и методика на соц.-педагогическото консултиране (1997); Основи на професионално-педагогическото консултиране(маг.); Педагогика на свободното време(от1997); Мениджмънт на свободното време и културното участие(маг.); Изкуство и възпитание(от 1994); Артпедагогика и арттерапия(от1997); Фамилна социална работа(от 2000); Фамилна социокултурна анимация(от 2003)" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(433) "Теория на възпитанието; Теория и история на естетическото възпитание; Семейна педагогика; Теория и методика на социално-педагогическото консултиране; Педагогика на свободното време; Артпедагогика и арттерапия; Фамилна социална работа" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(1319) "Педагогически аспекти на културните потребности,1981-1982 Интересите и ценностните ориентации на средношколцитие,1983 Диагностика на възпитателната работа в средното училище, 1984 Социо- и етнокултурни особености в религиозното възпитание и ценностните ориентации на децата от НУВ,науч.р-л,1996-ФНПП Религиозно възпитание и ценностни ориентации на децата,1998 Религиозното възпитание на подрастващите в България,1999 Алтернативни тенденции в недържавното образование,2000-2002 Социониката в поведенческите науки и социалната сфера,2002 Съвремнно състояние и проблеми на образованието в българското частно училище, 2003 Професионален профил и кариерно развитие на учителите 2004 Програма “Здраве чрез движение сред природата” 2005" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(227) "Зам. декан на ФНПП по научната и международната дейност 1995-1999 Зам. декан на ФНПП по учебната и административна дейност 1999- 2003" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Проф. д-р  Нели Илиева Бояджиева

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: ПЕДАГОГИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Кабинет: Корпус 2, стая 210

Телефон:

Email: nelybo@abv.bg, n.boyadzhieva@shu.bg

Приемно време: понеделник и четвъртък 10-12

Завършен университет, специалност

Софийски университет 1976 г.- педагогика с психология

Месторабота преди постъпване в ШУ

Софийски университет

Заемани академични длъжности

СУ “Св.Кл.Охридски” – ФФ, Катедра “Теория и история на педагогиката”

СУ “Св.Кл Охридски” – ФНПП, Катедра “ НУП” (от 1985)

СУ “Св.Кл Охридски” – ФНПП, Катедра “Социална педагогика и социално дело”(от 1996)

ШУ “Еп.К.Преславски”-Катедра “Педагогика и психология”(от 2000)

1993 – доцент по педагогика 05.07.01

Придобити научни степени

1981– доктор по педагогика 05.07.01

Водени лекции и/или упражнения

Основи на педагогиката (от 1985); Теория на възпитанието(от 1985) - СУ, ПУ, БУ,ШУ, ВТУ; Методика на художествено-творческата дейност(1984-1990); Теория и история на естетическото възпитание(от 1988); Семейна педагогика(от 1997); Въвеждане в специалността (социална педагогика) (от1997); Теория и методика на соц.-педагогическото консултиране (1997); Основи на професионално-педагогическото консултиране(маг.); Педагогика на свободното време(от1997); Мениджмънт на свободното време и културното участие(маг.); Изкуство и възпитание(от 1994); Артпедагогика и арттерапия(от1997); Фамилна социална работа(от 2000); Фамилна социокултурна анимация(от 2003)

Области на научни интереси

Теория на възпитанието; Теория и история на естетическото възпитание; Семейна педагогика; Теория и методика на социално-педагогическото консултиране; Педагогика на свободното време; Артпедагогика и арттерапия; Фамилна социална работа

Участия в международни и национални научни проекти

Педагогически аспекти на културните потребности,1981-1982

Интересите и ценностните ориентации на средношколцитие,1983

Диагностика на възпитателната работа в средното училище, 1984

Социо- и етнокултурни особености в религиозното възпитание и ценностните ориентации на децата от НУВ,науч.р-л,1996-ФНПП

Религиозно възпитание и ценностни ориентации на децата,1998

Религиозното възпитание на подрастващите в България,1999

Алтернативни тенденции в недържавното образование,2000-2002

Социониката в поведенческите науки и социалната сфера,2002

Съвремнно състояние и проблеми на образованието в българското частно училище, 2003

Професионален профил и кариерно развитие на учителите 2004

Програма “Здраве чрез движение сред природата” 2005

Заемани ръководни позиции

Зам. декан на ФНПП по научната и международната дейност 1995-1999

Зам. декан на ФНПП по учебната и административна дейност 1999- 2003

Учебници

2005г. - Принципи на възпитанието; Екологично възпитание, В- Теория на възпитанието, Съст.Л. Димитров, С., 2005

2004г. - Социониката в социалната сфера, С.2004, 150 с

2001г. - Култура на поведението, В- Гражданско образование, Книга за учителя.,С.2001

1997г. - Теоретични основи на възпитанието.Второ доп. и прераб. изд.,С.1997

1995г. - Образователната система в Англия; Възгледи за структурата и функциите на културата; Формиране на художествено-естетическа култура; Екология и възпитание.Формиране на екологична култура.В-Теоретични основи на възпитанието.С.1995

1994г. - Възпитание чрез изкуството. Първите десетилетия на ХХ век. С.,1994, 100 с

1984г. - Формиране на потребностите от художествена култура на подрастващите.С.,1984

Учебни помагала

1993г. - Възгледи за структурата и функциите на културата; Формиране на художествено –естетическа култура; В-Основи на възпитанието.Курс лекции.С.,1993