Хон. доц. Валентин Каролинов Кулевабв

array(2) { ["bio"]=> array(9) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(311) "Национална Художествена академия - София - степен"Магистър", специалност „Стенопис" ШУ „Епископ Константин Преславски” - Шумен - степен"Магистър", специалност"Теология"" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(357) "СОУ "Сава Доброплодни"-Шумен Дружество на шуменските художници,Обшина Шумен АПК "Мир"-с.Ивански,област Шумен НЧ"Пробуда",гр.Върбица,област Шумен ДФС"Локомотив"- София ХФЗ-София ЗТА"Мадара"-Шумен" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(144) "2001 г. - доцент по изкуствознание и изобразителни изкуства (рисуване), шифър 05.08.04" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(214) "Рисуване Живопис (етюд) Живопис (композиция) Стенопис Иконопис Проблеми на художествената рисунка Църковна утвар" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(176) "Работи в областта на графиката, стенописта, живописта, иконописта, малката пластика и рисунката." ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(2048) "2009 г.Ръководител на проект - Студентско иконографско ателие "Преображение на духа - преображение на културата. Иконографски и културни измерения на модела "Преображение" в изкуството", финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски" 2010 г.Ръководител на проект - Студентско иконографско ателие "Обучението по рисуване в контекста на каноничната изобразителна система на православната кавалетна и монументална живопис", финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски" 2011 г..Ръководител на проект - Студентско иконографско ателие „Книги, образи, символи – Евангелските изображения в контекста на каноничната изобразителна система на православната миниатюрна и кавалетна живопис”, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски" 2012 г..Ръководител на проект - Студентско иконографско ателие „Стенописната иконографска програма в православния храм”, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски" 2013 -.Ръководител на проект - Студентско иконографско ателие „Европейски влияния върху българската монументална и кавалетна църковна живопис през Възраждането”, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски"" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(729) "Председател на Представителство на СБХ - Шумен Председател на ДШХ Помощник директор на СОУ ”Сава Доброплодни” - Шумен Експерт към СБХ - направление „Съвременно изкуство” Член на УС на СБХ Член на УС на Фонд „Култура” - Община Шумен Член на УС на КДК-Шумен Член на Художествения съвет при Община Шумен Член на Комисия за даровити деца Член на редколегията на в-к „Литературен месечник” - Шумен" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(441) "Съюз на българските художници/СБХ/ Международна асоциация за пластични изкуства АИАП Научен център „Преславска книжовна школа” Научен център за православна култура иизкуства"Св. Архангел Михаил” Дружество на шуменските художници/ДШХ/" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(564) "2016 - Награда на Шумен(за кураторски проект) 2009 - Награда за графика от Международно биенале - графика - гр. Аиуд, Румъния 1997 - Награда на Шумен (за стенопис) 1984 - Награда на Шумен (за графика) 1983 - Награда на Шумен(за живопис) 1978 - Извънредна награда на МНО (за стенопис) Почетен гражданин на гр. Върбица,Област Шумен" ["group id"]=> int(18) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(18) ["UNDN Name"]=> string(54) "Държавни и/или научни награди" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(13) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Хон. доц.  Валентин Каролинов Кулев

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА, ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА

Кабинет: Корпус 2, стая 201

Телефон: 054 830365 вътр.134

Email: v.kulev@abv.bg

Приемно време: петък от 10.00 до 12.00 ч

Завършен университет, специалност

Национална Художествена академия - София - степен"Магистър", специалност „Стенопис"

ШУ „Епископ Константин Преславски” - Шумен - степен"Магистър", специалност"Теология"

Месторабота преди постъпване в ШУ

СОУ "Сава Доброплодни"-Шумен

Дружество на шуменските художници,Обшина Шумен

АПК "Мир"-с.Ивански,област Шумен

НЧ"Пробуда",гр.Върбица,област Шумен

ДФС"Локомотив"- София

ХФЗ-София

ЗТА"Мадара"-Шумен

Заемани академични длъжности

2001 г. - доцент по изкуствознание и изобразителни изкуства (рисуване), шифър 05.08.04

Водени лекции и/или упражнения

Рисуване

Живопис (етюд)

Живопис (композиция)

Стенопис

Иконопис

Проблеми на художествената рисунка

Църковна утвар

Области на научни интереси

Работи в областта на графиката, стенописта, живописта, иконописта, малката пластика и рисунката.

Участия в международни и национални научни проекти

2009 г.Ръководител на проект - Студентско иконографско ателие "Преображение на духа - преображение на културата. Иконографски и културни измерения на модела "Преображение" в изкуството", финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски"

2010 г.Ръководител на проект - Студентско иконографско ателие "Обучението по рисуване в контекста на каноничната изобразителна система на православната кавалетна и монументална живопис", финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски"

2011 г..Ръководител на проект - Студентско иконографско ателие „Книги, образи, символи – Евангелските изображения в контекста на каноничната изобразителна система на православната миниатюрна и кавалетна живопис”, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски"

2012 г..Ръководител на проект - Студентско иконографско ателие „Стенописната иконографска програма в православния храм”,

финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски"

2013 -.Ръководител на проект - Студентско иконографско ателие „Европейски влияния върху българската монументална и кавалетна църковна живопис през Възраждането”, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски"

Заемани ръководни позиции

Председател на Представителство на СБХ - Шумен

Председател на ДШХ

Помощник директор на СОУ ”Сава Доброплодни” - Шумен

Експерт към СБХ - направление „Съвременно изкуство”

Член на УС на СБХ

Член на УС на Фонд „Култура” - Община Шумен

Член на УС на КДК-Шумен

Член на Художествения съвет при Община Шумен

Член на Комисия за даровити деца

Член на редколегията на в-к „Литературен месечник” - Шумен

Членства в научни организации

Съюз на българските художници/СБХ/

Международна асоциация за пластични изкуства АИАП

Научен център „Преславска книжовна школа”

Научен център за православна култура иизкуства"Св. Архангел Михаил”

Дружество на шуменските художници/ДШХ/

Държавни и/или научни награди

2016 - Награда на Шумен(за кураторски проект)

2009 - Награда за графика от Международно биенале - графика - гр. Аиуд, Румъния

1997 - Награда на Шумен (за стенопис)

1984 - Награда на Шумен (за графика)

1983 - Награда на Шумен(за живопис)

1978 - Извънредна награда на МНО (за стенопис)

Почетен гражданин на гр. Върбица,Област Шумен

Други публикации

2015г. - 2015 - Икона на камък"Св.Иван Рилски"В парк"Шуменско плато" - на полза роду

2015г. - 2015 - Икона на камък"Св.Мандилион"- туристически комплекс "Калимански хан"-с.Калиманци,област Варна

2015г. - 2015 - Икона на камък "Св,Богородица Умиление"- туристически комплекс "Калимански хан"-с.Калиманци,област Варна

2015г. - 2015 - Концепция и организация на Пленер "Другата ръка"- парк"Шуменско плато'

2015г. - 2015 - Стенописна икона" Св.ап.Павел"-Туристически комплекс"Калимански хан",с.Калиманци,обл.Варна

2015г. - 2015 - Стенописна икона" Св.ап.Петър"-Туристически комплекс"Калимански хан",с.Калиманци,обл.Варна

2015г. - 2015 - Стенописна икона" Св.ап.Йоан"-Туристически комплекс"Калимански хан",с.Калиманци,обл.Варна

2015г. - 2015 - Стенописна икона" Св.ап.Матей"-Туристически комплекс"Калимански хан",с.Калиманци,обл.Варна

2015г. - 2015 - Стенописна икона" Св.ап.Лука"-Туристически комплекс"Калимански хан",с.Калиманци,обл.Варна

2015г. - 2015 - Стенописна икона" Св.ап.Вартоломей"-Туристически комплекс"Калимански хан",с.Калиманци,обл.Варна

2015г. - 2015 - Стенописна икона" Св.ап.Симон"-Туристически комплекс"Калимански хан",с.Калиманци,обл.Варна

2015г. - 015 - Стенописна икона" Св.ап.Тома"-Туристически комплекс"Калимански хан",с.Калиманци,обл.Варна

2015г. - 2015 - Стенописна икона" Св.ап.Андрей"-Туристически комплекс"Калимански хан",с.Калиманци,обл.Варна

2015г. - 2015 - Стенописна икона" Св.ап.Филип"-Туристически комплекс"Калимански хан",с.Калиманци,обл.Варна

2015г. - 2015 - Стенописна икона" Св.ап.Иаков"-Туристически комплекс"Калимански хан",с.Калиманци,обл.Варна

2015г. - 2015 - Стенописна икона" Св.ап.Марк"-Туристически комплекс"Калимански хан",с.Калиманци,обл.Варна

2014г. - 2014 - Икона на камък"Св.Богородица-Одигитрия" в парк"Кьошкове"-Шумен - на полза роду

2013г. - 2013 - Пленер със студенти, гр. Велики Преслав, Шуменска област

2013г. - 2013 - Икона на камък"Св.Богородица-Умиление-в парк "Кьошкове"-Шумен - на полза роду

2012г. - 2012 - Пленер със студенти,с.Радко Димитриево ,Шуменска област

2012г. - 2012 - Паметна плоча в чест на св.Ганча и св.Райко-Шуменски - в храм "Св.Вознесение"Шумен - на полза роду

2008г. - 2008г.Пленер"Родопи"-с.Борино,област Смолян

2004г. - 2004 - Пленер със студенти, с. Черни връх, Шуменска област

1987г. - 1987 - Международен пленер - рисунка, Полша, Келтце

1985г. - 1985 - Международен пленер - живопис, Чехословакия, Слоуп

Художествено-творчески дейности

2016г. - 2016г. – 2016 – Изложба на преподаватели от Катедра ПИИ и студенти в ХГ”Проф.Илия Петров”-Разград

2016г. - 2015г. - 2015 - Самостоятелна изложба "Въгленчета" -Шумен

2016г. - 2016г. - 2016 - Пролетен салон на ДШХ-ХГ"Елена Карамихайлова"-Шумен

2016г. - 2016г - 2016-Самостоятелна изложба-живопис-ХГ"П.Персенгиев"-Нови пазар

2016г. - 2016 - Самостоятелна изложба-графика-Радио Шумен - Шумен

2015г. - 2015 - Юбилейна изложба"20 год.Катедра Изобразително изкуство"в ШУ-ХГ"Е.Карамихайлова"-Шумен

2015г. - 2015 - Пролетен салон на ДШХ-ХГ"Елена Карамихайлова"-Шумен

2015г. - 2015 - Участие в годишна изложба Зимен салон -ДШХ и Представителството на СБХ, ХГ Елена Карамихайлова ,гр.Шумен

2015г. - 2015 - Куратор и участие в изложба"Другата ръка"-ХГ"Елена Карамихайлова"-Шумен

2015г. - 2015 - Куратор и участие в Изложба "Другата ръка"-в Артгалерия-Велики Преслав

2014г. - 2014 - Участие в изложбаМейл-арт в Аржентина,Буенос Айрес

2014г. - 2014 - Самостоятелна изл.Юбилейна-65г.Портрет-пастел-ХГ"Е.Карамихайлова"-Шумен

2014г. - 2014 - Участие в изложба Мейл-арт "Огън,Земя,Вода" във Франция,Гуран

2014г. - 2014 - Участие в междунар.изл.Мейл-арт"Огън,Земя,Вода"-IIч.в Радио Шумен

2014г. - 2014 - Участие в изложба Мейл-арт в Унгария,Мишколц

2014г. - 2014 - Участие в изложба Мейл-арт в Мексико,Монтерей

2014г. - 2014 - Участие в колективна изложба, завъшващ етап от студентски проект"Иконопис” -ХГ"Е.Карамихайлова"-Шумен

2014г. - 2014 - Участие в годишна изложба Зимен салон -ДШХ и Представителството на СБХ, ХГ Елена Карамихайлова ,гр.Шумен

2014г. - 2014 - Участие в пролетен салон- графика- ХГ”Е.Карамихайлова”- Шумен

2014г. - 2014 - Цялостно художествено оформление - стенописи,иконостас,икони,на параклис"Св.Архидякон Стефан"- с.Калиманци,област Варна

2014г. - 2014 - Участие в изложба Мейларт в Турция,Истанбул

2014г. - Участие в изложба Мейларт -Италия,Ла Специя -графика

2013г. - 2013 - Заключителната изложба по проект „Студентско иконографско ателие”, Галерия на Община Велики Преслав, гр. Велики Преслав

2013г. - 2013 - Участие в изложба -Колекция на Аиуд-Мейл-арт САЩ – Нюйорк

2013г. - 2013 - Участие в. Биенале на графиката. Македония-Тетово

2013г. - 2013 - Участие в изложба “Хайл-кунст” Сърбия-Ниш

2013г. - 2013 - Участие в изложба Мейл-арт Румъния-Аиуд

2013г. - 2013 - Участие в изложба Мейл-арт Румъния – Алба Юлия

2013г. - .2013 - Участие в Изложба изкуство върху хартия – 12 европейски и 10 шуменски художници – Арт Галерия “Ива” Шумен

2013г. - 2013 - Участие в Национална изложба на художниците- педагози- В.Търново;

2013г. - 2013 - В Участие в.обща изложба на ДШХ и Представителство на СБХ Шумен “Голо тяло” „ Галерия “Ива” – гр. Шумен

2013г. - 2013 - Участие в изложба от проведен пленер в гр. Велики Преслав – Арт-галерия – гр.В.Преслав;

2013г. - 2013 - Участие в пролетен салон- графика- ХГ”Е.Карамихайлова”- Шумен

2013г. - 2013 - Участие в колективна изложба, завъшващ етап от студентски проект"Иконопис” Градска галерия - гр. Велики Преслав;

2013г. - 2013 - Участие в Изложба от пленер във В.Преслав – Арт галерия - В.Преслав.

2013г. - 2013 - Участие в годишна изложба Зимен салон -ДШХ и Представителството на СБХ, ХГ Елена Карамихайлова ,гр.Шумен

2013г. - 2013 - Колективна изложба"Вальо Кулев и приятели"- Арт-център ИВА - Шумен

2013г. - 2013 - Самостоятелна изложба"Циганско лято"- живопис - Арт-център ИВА - Шумен

2012г. - 2012 - Изложба „Недялка Митич и приятели”, ХГ „Елена Карамихайлова”, Шумен

2012г. - 2012 - Изложба, галерия „Ива”, Шумен

2012г. - 2012 - Заключителната изложба по проект „Студентско иконографско ателие”, ХГ „Елена Карамихайлова”, Шумен

2012г. - 2012 - „Пролетен салон”, ХГ "Елена Карамихайлова", Шумен

2012г. - 2012 - Изложба EXLIBRIS - Гуан Джоу, Китай

2012г. - 2012 - Биенале малка графика - Аиуд, Румъния

2012г. - 2012 - Изложба малка графика - галерия „Леседра”, София

2012г. - 2012 - Триенале на графиката - Битоля, Македония

2012г. - 2012 - Национална традиционна изложба на художници-педагози - В. Търново

2012г. - 2012 - Международна изложба „Графични граници” - Шумен

2012г. - 2012 - Изложба Мейл-арт, Галерия „Интер-арт” - Аиуд, Румъния

2012г. - 2012 - Международна изложба графика - Бая Маре, Румъния

2012г. - 2012 - Изложба „Екслибрис на 21 век” - Алба Юлия, Румъния

2012г. - 2012 - Изложба „30 художници от Шумен” - Алба Юлия, Румъния

2012г. - 2012 - Шесто биенале на малките форми в изобразителното изкуство - Плевен

2012г. - 2012 - Годишна изложба на ДШХ - Шумен, ХГ ”Е. Карамихайлова”

2011г. - 2011 - Изложба „ Вальо Кулев и приятели”, ХГ ”Е. Карамихайлова”, Шумен

2011г. - 2011 - „Избиване на бездомните кучета", ХГ ”Е. Карамихайлова”, Шумен

2011г. - 2011 - Изложба „Рисунка и малка пластика” на Секция „Скулптура”, "Шипка 6", София

2011г. - 2011 - „Църковни стенописи”, Художествена сбирка „Стоян Венев”, Каспичан

2011г. - 2011 - Стенопис „Аспарух”, гр. Върбица, Шуменска област(дарение)

2011г. - 2011 - Изложба Мейл-арт, Галерия „Интер-арт” - Аиуд, Румъния

2011г. - 2011 - Изложба Мейл-арт, Исторически музей - Алба Юлия, Румъния

2011г. - 2011 - Национална изложба на художници-педагози, В. Търново

2011г. - 2011 - Изложба графика на фондация Интер-Арт, Аиуд, Румъния - Фоайе на РБ "Стилиян Чилингиров", Шумен

2011г. - 2011 - Биенале на миниатюрната графика, Александрия, Египет

2011г. - 2011 - Изложба на преподавателите от Катедра ПИИ по повод 40 години от създаването на ШУ, ХГ ”Е. Карамихайлова”, Шумен

2011г. - 2011 - Изложба „Шуменски художници” - ДШХ, СБХ-Шумен, Художествена сбирка „Стоян Венев”, гр. Каспичан

2011г. - 2011 - Изложба-иконопис "Студентско иконографско ателие", преподаватели и студенти - Арт галерия, В. Преслав

2011г. - 2011 - Изложба-иконопис "Студентско иконографско ателие", преподаватели и студенти, ХГ ”Е. Карамихайлова”, Шумен

2011г. - 2011 - Пролетен салон-графика, ХГ ”Е. Карамихайлова”, Шумен - графика

2010г. - 2010 - Международна изложба графика, Рокицани, Чехия

2010г. - 2010 - Колективна изложба на преподаватели на катедра ПИИ, Н. Загора

2010г. - 2010 - Национална изложба на художници-педагози, В.Търново

2010г. - 2010 - Авторска реставрация на стенопис "Златен век", (1986 г.), СОУ „П. Хилендарски”, гр. Върбица (дарение)

2010г. - 2010 - Изложба „35 години с четка”, Галерия „Алфа Арт”, Варна - живопис

2010г. - 2010 - Международна изложба малка графика, галерия „Леседра”, София

2010г. - 2010 - Международна изложба графика - Румъния, Бая Маре, Флореан музей

2010г. - 2010 - Изложба графика, Буенос Айрес, Аржентина

2010г. - 2010 - Биенале на малките форми - графика, Тетово, Македония

2010г. - 2010 - Международна изложба рисунка, Скопие, Македония

2010г. - 2010 - Международна изложба графика - САЩ, Айова

2010г. - 2010 - Международна изложба малка графика - Румъния, Аиуд

2010г. - 2010 - Изложба-конкурс на Алианц България, ХГ Добрич

2010г. - 2010 - Международна изложба Еxlibris – Китай, Гуан Джоу

2010г. - 2010 - Биенале на малките форми в изобразителното изкуство, Плевен

2010г. - 2010 - Зимен салон, ХГ ”Е. Карамихайлова”, Шумен - графика

2010г. - 2010 - Пролетен салон - графика, ХГ ”Е. Карамихайлова”, Шумен

2010г. - 2010 - Изложба „Рисунка” - ДШХ, СБХ - Шумен, ХГ ”Е. Карамихайлова”, Шумен

2010г. - 2010 - Изложба-иконопис "Студентско иконографско ателие", преподаватели и студенти, ХГ ”Е. Карамихайлова”, Шумен

2009г. - 2009 - Изложба Малки форми - графика, Италия, Милано

2009г. - 2009 - Международно Триенале на графиката, Македония, Битоля

2009г. - 2009 - Изложба графика, Румъния, Байя Маре

2009г. - 2009 - Авторска реставрация на стенопис „Възраждане”, (1982 г.), СОУ „Черноризец Храбър”, гр. Велики Преслав

2009г. - 2009 - Юбилейна изложба „Образи”, ХГ ”Е. Карамихайлова”, Шумен - стенопис и графика

2009г. - 2009 - Авторска реставрация на стенопис „Златен век”, (1979 г.), СОУ „Черноризец Храбър”, гр. Велики Преслав

2009г. - 2009 - Стенопис „Поклонение на жертвата”, (в съавторство с Т. Христова), с. Цонево, Варненска област, (дарение)

2009г. - 2009 - Изложба малка графика - галерия „Леседра”, София

2009г. - 2009 - Биенале на миниатюрната графика, Египет, Александрия

2009г. - 2009 - Биенале на църковното изкуство, В.Търново

2009г. - 2009 - Изложба графика, Мексико, Монтерей

2009г. - 2009 - Изложба графика Mail-art, Румъния, Аиуд

2009г. - 2009 - Изложба-конкурс на СиБанк, София

2009г. - 2009 - Национална изложба на художници-педагози, В.Търново

2009г. - 2009 - Изложба-конкурс на СиБанк, Пловдив

2009г. - 2009 - Изложба „Студентско иконографско ателие”, преподаватели и студенти, Арт-зала - Община В. Преслав

2009г. - 2009 - Изложба „Студентско иконографско ателие”, преподаватели и студенти, ХГ ”Е. Карамихайлова”, Шумен

2009г. - 2009 - Зимен салон, ХГ”Е.Карамихайлова”, Шумен

2008г. - 2008 - Изложба Мейл-арт, Галерия „Интер-арт” - Аиуд, Румъния

2008г. - 2008 - Биенале на малките форми - графика, Тетово, Македония

2008г. - 2008 - Стенопис в олтара на храма (съвместно с Т. Христова), храм „Св. Цар Борис”, с. Цонево, Варненска област

2008г. - 2008 - Изложба Малка графика, Румъния, Сибиу

2008г. - 2008 - Международно биенале графика, Рокицани, Чехия

2008г. - 2008 - Изложба „Пролет”, ХГ ”Е. Карамихайлова”, Шумен

2008г. - 2008 - Изложба „Иконопис и стенопис”, Галерия „П. Персенгиев”, Н. Пазар, (съвместно с Т. Христова)

2008г. - 2008 - 11 екстериорни икони на фасадата на храм „Св. Цар Борис”, с. Светлен

2008г. - 2008 - Пано „Христос Пантократор”, храм „Св. Иван Рилски”, гр. Дългопол, Варненска област

2008г. - 2008 - Изложба малка графика - галерия „Леседра”, София

2008г. - 2008 - Изложба Малки форми графика - Аиуд, Румъния

2008г. - 2008 - Изложба от пленер „Родопи”

2008г. - 2008 - Перманент- пърформанс- живопис, Чехия, Рокицани

2008г. - 2008 - Национална изложба на художници-педагози, В. Търново

2008г. - 2008 - Изложба „Автопортрет”, Галерия „Българска икона”, Шумен

2008г. - 2008 - Зимен салон, ХГ ”Е. Карамихайлова”, Шумен

2008г. - 2008 - Изложба „Автопортрет” - ДШХ и Представителство на СБХ, ХГ ”Е. Карамихайлова", Шумен

2007г. - 2007 - Изложба графика, Португалия, Доуро

2007г. - 2007 - Храмова икона, стенопис върху фасадата, (съвместно с Т. Христова), храм „Св. Цар Борис”, с. Цонево, Варненска област

2007г. - 2007 - Стенопис „Св. Богородица Ширшая небес”, (съвместно със студенти), МБАЛ Шумен, Детско отделение, (дарение от ПФ)

2007г. - 2007 - Изложба „Православна традиция”- икони и стенопис, (съвместно с Т. Христова), ХГ „Е.Карамихайлова”, гр. Шумен

2007г. - 2007 - Икона „Св. Марко, архиепископ Преславски”, храм „Св. Вознесение”, гр. Шумен, (дарение)

2007г. - 2007 - Стенописна икона "Св. Димитър”, храм „Св.Димитър”, с. Арковна, Варненска област, (дарение)

2007г. - 2007 - Изложба „Православна традиция”, ХГ ”Е. Карамихайлова”, (съвместно с Т. Христова)

2007г. - 2007 - Изложба Малка графика, Румъния, Сибиу

2007г. - 2007 - Биенале на графиката, Варна

2007г. - 2007 - Триенале на графиката, София

2007г. - 2007 - Изложба „Автопортрет”, живопис, София, СГХГ

2007г. - 2007 - Национална изложба на художници-педагози, В. Търново

2007г. - 2007 - Зимен салон, ХГ ”Е. Карамихайова”, Шумен

2006г. - 2006 - Изложба „Приятелите и Вальо Кулев”, (съвместно със студенти), Галерия "Българска икона", гр. Шумен

2006г. - 2006 - Храмова икона, храм „Св.Димитър”, с. Арковна, Варненска област, (дарение)

2006г. - 2006 - Изложба „ Графика и рисунка”, - ХГ ”П. Персенгиев”, Н. Пазар

2006г. - 2006 - Изложба „Приятелите и Вальо Кулев”, (съвместно със студенти), Градска галерия, гр. Смядово, Шуменска област

2006г. - 2006 - Изложба „Рисунка”, Зала „Българска икона”, Шумен - куратор и участник

2006г. - 2006 - Стенописи „Екзистенциум І”, „Екзистенциум ІІ”, с. Върбешница, Врачанска област

2006г. - 2006 - Биенале на малката графика, Румъния, Аиуд

2006г. - 2006 - Изложба графика, Чехия, Рокицани

2006г. - 2006 - Триенале на графиката, Македония, Битоля

2006г. - 2006 - Изкуството на българската книга, София

2006г. - 2006 - Изложба на секция „Графика”- графика

2006г. - 2006 - Биенале на малките форми в изобразителното изкуство, Плевен

2006г. - 2006 - Изложба на секция „Скулптура” - рисунка и малка пластика

2006г. - 2006 - Национална изложба на художници-педагози, В.Търново

2006г. - 2006 - Коледна изложба, Галерия ДШХ - Шумен

2006г. - 2006 - Великденска изложба на ДШХ, Галерия на ДШХ - Шумен

2005г. - 2005 - Изложба на представителствата на СБХ - живопис

2005г. - 2005 - Изложба „Иконопис”, (съвместно със студенти), открита от проф. дин Т. Тотев, Унгарски културен институт - София

2005г. - 2005 - Годишна изложба на ДШХ, ХГ ”Е. Карамихайлова”, Шумен

2005г. - 2005 - Изложба „Иконопис”, (съвместно със студенти), открита от проф. дин Т. Тотев, Информационен център на Паметник „1300 години България” - Шумен

2005г. - 2005 - Стенопис, Медицински център „Св. Иван Рилски” - гр. Шумен

2005г. - 2005 - Национална изложба на художници-педагози, В. Търново

2005г. - 2005 - Изложба на ДШХ, ХГ ”Е. Карамихайлова”, Шумен

2004г. - 2004 - Стенопис (съвместно с Т. Христова), Медицински център „Св. Иван Рилски” - гр. Шумен

2004г. - 2004 - Изложба на шуменски художници в Бургас, Галерия ”Богориди”

2004г. - 2004 - Биенале на малките форми в изобразителното изкуство, Плевен

2004г. - 2004 - Изложба на ДШХ в Пловдив, Градска галерия

2004г. - 2004 - Изложба на ДШХ във В. Търново, Изложбени зали „Р. Михайлов”

2004г. - 2004 - Изложба на преподаватели и студенти „20 години ПФ”, ХГ ”Е. Карамихайлова”, Шумен

2004г. - 2004 - Изложба-дарение, Младежки дом, гр. Върбица - живопис

2004г. - 2004 - Изложба от пленер „Черни връх”, (съвместно със студенти), ХГ „Е.Карамихайлова”, гр. Шумен

2004г. - 2004 - Олтарни икони (съвместно с Т. Христова), храм „Св. Георги Победоносец”, с. Ветрище, Шуменска област

2004г. - 2004 - Изложба на ДШХ, ХГ ”Е. Карамихайлова”, Шумен

2004г. - 2004 - Национална изложба на художници-педагози, В. Търново

2003г. - 2003 - Изложба „25 години творческа дейност”, ХГ ”Е. Карамихайлова”, Шумен

2003г. - 2003 - Изложба на шуменски художници в Народно събрание

2003г. - 2003 - Годишна изложба на ДШХ, ХГ ”Е. Карамихайлова”, Шумен

2003г. - 2003 - Изложба на преподаватели и студенти, Зала „Средец”, София

2003г. - 2003 - Изложба на ДШХ в Търговище, ХГ ”Н. Маринов”

2003г. - 2003 - Изложба от пленер „Кирека”, ХГ ”Е. Карамихайлова”, Шумен

2003г. - 2003 - Изложба „Пролет”, Галерия на ДШХ

2003г. - 2003 - Национална изложба на художници-педагози, В. Търново

2002г. - 2002 - Национална изложба на художници-педагози, В. Търново

2002г. - 2002 - Изложба на Представителството на СБХ - Шумен, София, „Шипка” 6

2002г. - 2002 - Стенописи и икони за параклис, (съвместно с Т. Христова), параклис „Св. пр. Илия”, с. Доброплодно, Варненска област

2002г. - 2002 - Стенопис „Априлско въстание”, "Брадърс Комерс", Шумен

2002г. - 2002 - Стенопис „Празник на гроздето”, "Брадърс Комерс", Шумен

2002г. - 2002 - Стенопис „Ботев”, "Брадърс Комерс", Шумен

2001г. - 2001 - Изложба на ДШХ, ХГ ”Е. Карамихайлова”, Шумен

2001г. - 2001 - Национална изложба на художници-педагози, В. Търново

2001г. - 2001 - Стенописи и икони за параклис "Св. ап. Петър”, гр. Шумен

2001г. - 2001 - Благотворителна изложба-базар, Младежки дом - Шумен

2001г. - 2001 - Коледна изложба на ДШХ, ХГ ”Е. Карамихайлова”, Шумен

2001г. - 2001 - Изложба на преподаватели от Катедра ПИИ, Шуменски университет, ХГ "Е. Карамихайлова”, Шумен

2000г. - 2000 - Изложба „Рисунка”, „Шипка” 6, София

2000г. - 2000 - Национална изложба на художници-педагози, В. Търново

2000г. - 2000 - Биенале EX LIBRIS, Полша, Рациборц

1999г. - 1999 - Изложба „Живопис”, гр. Върбица

1999г. - 1999 - Юбилейна изложба „50 години”, ХГ ”Е. Карамихайлова” - живопис

1999г. - 1999 - Изложба графика, Румъния, Байя Маре

1998г. - 1998 - Изложба „Графика”, НЧ „Д. Войников”, Шумен

1998г. - 1998 - Изложба „Иконопис”, (съвместно с ученици от СОУ „С.Доброплодни”), фоайе на Община Шумен

1998г. - 1998 - Изложба „Иконопис”, (съвместно с ученици от СОУ „С. Доброплодни”), Културен дом - гр. В. Преслав

1997г. - 1997 - Изложба „Графика и иконопис”, Дом на енергетика - Козлодуй

1997г. - 1997 - Изложба „Иконопис”, (съвместно с ученици от СОУ „С.Доброплодни”), фоайе на Община Шумен

1996г. - 1996 - Изложба „Живопис”, Ловен дом - „Паламара”

1996г. - 1996 - Изложба „Иконопис”, (съвместно с ученици от СОУ „С.Доброплодни”), НЧ "Добри Войников", Шумен

1995г. - 1995 - Стенопис „Златен век”, СОУ „Сава Доброплодни”, гр. Шумен

1993г. - 1993 - Изложба „Рисунка”, Дом на енергетика - Козлодуй

1991г. - 1991 - Изложба „Живопис”, Градска галерия - Смядово

1991г. - 1991 - Стенопис „Св. св. Кирил и Методий”, СОУ „Кирил и Методий” - ет. ІІ, гр. Смядово, Шуменска област

1990г. - 1990 - ОХИ „Шумен’ 90”, живопис

1989г. - 1989 - Декоративно пано „Революционен край”, Читалище на с. Ивански, Шуменска област

1989г. - 1989 - Декоративно пано „Младост”, Читалище на с. Ивански, Шуменска област

1989г. - 1989 - Изложба „Графика” - НЧ ”Пробуда”, с. Ивански, Шуменска област

1988г. - 1988 - ОХИ „Кюстендилска пролет” - живопис

1988г. - 1988 - Стенопис „Аспарух”, Техникум по механотехника, гр. Търговище

1987г. - 1987 - ОХИ „Земята и хората” - графика

1987г. - 1987 - Стенопис „Младежта във възход”, Техникум по енергомонтаж, гр. В. Преслав, Шуменска област

1987г. - 1987 - Биенале на графиката, Варна

1986г. - 1986 - Стенопис „Златен век”, СОУ в гр. Върбица, Шуменска област

1986г. - 1986 - Декоративно пано-сграфито (фасада), ППО - гр. Шумен

1986г. - 1986 - Стенопис „Братство”, СОУ, гр. В. Преслав, Шуменска област, ІV етаж

1986г. - 1986 - Стенопис „Основаване на българската държава", СОУ „В. Левски”, гр. Шумен

1986г. - 1986 - Декоративно пано (сграфито), Читалищна сграда - гр. Смядово, Шуменска област

1986г. - 1986 - Декоративно пано (сграфито), Читалищна сграда - с. Черенча, Шуменска област

1985г. - 1985 - ОХИ Русе - графика

1985г. - 1985 - ОХИ София - графика

1985г. - 1985 - Стенопис „Първите”, СОУ, гр. В. Преслав, Шуменска област, ІII етаж

1985г. - 1985 - Биенале на хумора и сатирата - рисунка, Габрово

1985г. - 1985 - Биенале на графиката, Варна

1984г. - 1984 - Изложба „Графика”, КДК - Шумен

1984г. - 1984 - ОХИ София - графика

1984г. - 1984 - Младежка изложба „Южна пролет”, Хасково - графика

1984г. - 1984 - ОХИ Бургас - графика

1984г. - 1984 - Изложба „Графика”, НЧ ”В. Андреев”, София

1984г. - 1984 - ОХИ „Шумен’ 84” - графика

1984г. - 1984 - Изложба „Графика”, Младежки дом - Върбица

1983г. - 1983 - Биенале на графиката, Варна

1983г. - 1983 - Изложба- реглед на избрани произведения на изобразителното изкуство, София

1983г. - 1983 - Младежка изложба „Южна пролет”, Хасково

1983г. - 1983 - ОХИ Габрово - графика

1983г. - 1983 - ОХИ София - малка пластика

1983г. - 1983 - Национална изложба „Акварел”, Търговище

1983г. - 1983 - Изложба „Живопис”, ХГ ”Е. Карамихайлова”, Шумен

1983г. - 1983 - Изложба „Живопис”, Галерия „Раковски” 108, София

1983г. - 1983 - Стенопис „Златен век”, Военно поделение, ІІ етаж, с. Горна Малина, Софийска област

1983г. - 1983 - Представителна изложба на българското изкуство - графика, Германия, Берлин

1983г. - 1983 - ОХИ Благоевград - графика

1983г. - 1983 - Изложба - дарение, графика, Благоевград

1982г. - 1982 - ОХИ „Земята и хората”, Добрич

1982г. - 1982 - Изложба-преглед на избрани произведения на изобразителното изкуство, София

1982г. - 1982 - Групова изложба живопис, Украина, Херсон

1982г. - 1982 - ОХИ „Човекът и трудът”, Перник

1981г. - 1981 - ОХИ Разград - живопис

1980г. - 1980 - Стенопис „Възраждане”, СОУ, II етаж, гр. В. Преслав, Шуменска област

1979г. - 1979 - Стенопис „Златен век”, СОУ, I етаж, гр. В. Преслав, Шуменска област

1978г. - 1978 - Стенопис „Аспарух”, СОУ, І етаж, гр. Върбица, Шуменска област

1978г. - 1978 - ОХИ ”Плевен’ 78” - живопис

1977г. - 1977 - Стенопис „Ивайло”, МНО (КСВ), V етаж - гр. София

1976г. - 1976 - „Агатополис” (сграфито), Фасада на Битов комбинат, гр. Ахтопол, Бургаска област