Доц. д-р Йорданка Стоянова Пейчеваабв

array(2) { ["bio"]=> array(8) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(166) "Висш педагогически институт гр. Шумен 1981 г. І специалност - биология ІІ специалност - химия" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(126) "1981-1984 г. - учител в СОУ "Д. Благоев" гр. Смядово 1984 - 1989 г.- ОСМТА гр. Шумен" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(136) "1989 г. - асистент 2009 г. - доцент по методика на технологичното обучение (05.07.03)" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(107) "2004 г. - доктор по методика на технологичното обучение (05.07.03)" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(872) "Методика на обучението по домашен бит и техника Дидактическо прогнозиране и моделиране Екологични основи на технологичната култура Проблеми на познавателната активност в технологичното обучение Технологичното обучение в условията на информационна среда Аспекти на творчеството в обучението по домашен бит и техника Образователно портфолио в технологичното обучение Проектно базирано технологично обучение Методика на обучението по технологии и предприемачество" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(381) "Методика на технологичното обучение Екологични аспекти в технологичното обучение Технологичното обучение в условията на информационна среда Познавателна активност Професионално образование и обучение" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(6461) "1. Междупредметни връзки в обучението в началното училище и детската градина. - Катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2006 г.; 2. „Помогни ми, за да си помогнеш”. - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Карин-дом – гр. Варна, Университет за професионално образование – Ротердам и Монтесори-училище – гр. Дордрехт, Холандия, 2006 г.; 3. Интернет в работата на детския и началния учител. - Катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2007 г.; 4. Иновационни техники и технологии в обучението. - Катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2008 г.; 5. Съвременни тенденции на предучилищното и началното образование. - Катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2009 г.; 6. Съвременни тенденции и педагогически иновации на предучилищното и началното образование. - Катедра „ТОПО и ПУНУП” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2010 г. 7. “Училища без дискриминация” – национален, организатор - Комисия за защита от дискриминация, финансиран от Европейската комисия, Генерална дирекция “Правосъдие”, Дирекция “Основни права и гражданство”, 2010 г. 8. Интерактивни технологии на педагогическото взаимодействие в предучилищното и началното образование Катедра „ТОПО и ПУНУП” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2011 г. - ръководител 9. Образователни технологии в детската градина и в началния етап на основна образователна степен. - Катедра „ТОПО и ПУНУП” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2012 г. 10. ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“,ОП“Развитие на човешките ресурси”, 2014. 11. “Иновации в предучилищното и началното училищно образование”, катедра ТОПО и ПУНУП, ШУ, , № РД-08-295/15.03.2013 12. Министерство на образованието, младежта и науката Проект № BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“,ОП“Развитие на човешките ресурси”, 2013 тема: Интегриране на деца и ученици със специални образователни потребности в условията на масова детска градина и общообразователното училище”. 13. Министерство на образованието, младежта и науката Проект № BG051PO001-3.3.07-0002 “Студентски практики”, ОП“Развитие на човешките ресурси”, 2013. 14. "Образователни технологии", катедра ТОПО и ПУНУП, ШУ, № РД-08-253/15.03.2014 15. Национален: „Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставяни от центровете за професионално обучение“ BG051PO001-3.1.10-0001, 2014 15. ”Иновации в предучилищното и начално образование”, проект на катедра „ТОПО и ПУНУП”, РД-08-298/12.03.2015 16. Вътрешноуниверситетски проект „Иновации в образователните технологии”, РД-08-131/08.02.2016 г. – ръководител 17. BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза I по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на МНО със съдействието на Европейски структурни и инвестиционни фондове, доп. споразумение № СП-АН-003/28.09.2016; 18. - Вътрешноуниверситетски проект на катедра "ТОПО и ПУНУП" - „Образователни технологии”, РД-08-88/03.02.2017 г. - ръководител" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(194) "Ръководител на педагогическите практики на студентите в начално училище. Член на Методическия съвет в ШУ." ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Доц. д-р  Йорданка Стоянова Пейчева

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: ТЕХНОЛОГИЧНО ОБУЧЕНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

Кабинет: Корпус 2, стая 302

Телефон: 054 830365 вътр.117

Email: pey4eva@abv.bg, y.peycheva@shu.bg

Приемно време: І седмица -понеделник 12.00 - 14.00 ч., ІІ седмица - вторник 10.00 - 12.00 ч.

Завършен университет, специалност

Висш педагогически институт гр. Шумен 1981 г.

І специалност - биология

ІІ специалност - химия

Месторабота преди постъпване в ШУ

1981-1984 г. - учител в СОУ "Д. Благоев" гр. Смядово

1984 - 1989 г.- ОСМТА гр. Шумен

Заемани академични длъжности

1989 г. - асистент

2009 г. - доцент по методика на технологичното обучение (05.07.03)

Придобити научни степени

2004 г. - доктор по методика на технологичното обучение (05.07.03)

Водени лекции и/или упражнения

Методика на обучението по домашен бит и техника

Дидактическо прогнозиране и моделиране

Екологични основи на технологичната култура

Проблеми на познавателната активност в технологичното обучение

Технологичното обучение в условията на информационна среда

Аспекти на творчеството в обучението по домашен бит и техника

Образователно портфолио в технологичното обучение

Проектно базирано технологично обучение

Методика на обучението по технологии и предприемачество

Области на научни интереси

Методика на технологичното обучение

Екологични аспекти в технологичното обучение

Технологичното обучение в условията на информационна среда

Познавателна активност

Професионално образование и обучение

Участия в международни и национални научни проекти

1. Междупредметни връзки в обучението в началното училище и детската градина. - Катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2006 г.;

2. „Помогни ми, за да си помогнеш”. - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Карин-дом – гр. Варна, Университет за професионално образование – Ротердам и Монтесори-училище – гр. Дордрехт, Холандия, 2006 г.;

3. Интернет в работата на детския и началния учител. - Катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2007 г.;

4. Иновационни техники и технологии в обучението. - Катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2008 г.;

5. Съвременни тенденции на предучилищното и началното образование. - Катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2009 г.;

6. Съвременни тенденции и педагогически иновации на предучилищното и началното образование. - Катедра „ТОПО и ПУНУП” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2010 г.

7. “Училища без дискриминация” – национален, организатор - Комисия за защита от дискриминация, финансиран от Европейската комисия, Генерална дирекция “Правосъдие”, Дирекция “Основни права и гражданство”, 2010 г.

8. Интерактивни технологии на педагогическото взаимодействие в предучилищното и началното образование Катедра „ТОПО и ПУНУП” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2011 г. - ръководител

9. Образователни технологии в детската градина и в началния етап на основна образователна степен. - Катедра „ТОПО и ПУНУП” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2012 г.

10. ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“,ОП“Развитие на човешките ресурси”, 2014.

11. “Иновации в предучилищното и началното училищно образование”, катедра ТОПО и ПУНУП, ШУ, , № РД-08-295/15.03.2013

12. Министерство на образованието, младежта и науката

Проект № BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“,ОП“Развитие на човешките ресурси”, 2013

тема: Интегриране на деца и ученици със специални образователни потребности в условията на масова детска градина и общообразователното училище”.

13. Министерство на образованието, младежта и науката

Проект № BG051PO001-3.3.07-0002 “Студентски практики”, ОП“Развитие на човешките ресурси”, 2013.

14. "Образователни технологии", катедра ТОПО и ПУНУП, ШУ, № РД-08-253/15.03.2014

15. Национален: „Подобряване качеството на услугите по професионално

обучение на възрастни, предоставяни от центровете за професионално обучение“ BG051PO001-3.1.10-0001, 2014

15. ”Иновации в предучилищното и начално образование”, проект на катедра „ТОПО и ПУНУП”, РД-08-298/12.03.2015

16. Вътрешноуниверситетски проект „Иновации в образователните технологии”, РД-08-131/08.02.2016 г. – ръководител

17. BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза I по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на МНО със съдействието на Европейски структурни и инвестиционни фондове, доп. споразумение № СП-АН-003/28.09.2016;

18. - Вътрешноуниверситетски проект на катедра "ТОПО и ПУНУП" - „Образователни технологии”, РД-08-88/03.02.2017 г. - ръководител

Организационна дейност

Ръководител на педагогическите практики на студентите в начално училище. Член на Методическия съвет в ШУ.

Монографии

2018г. - Пейчева, Й. Познавателна активност и креативност в обучението по технологии и предприемачество. Шумен: УИ "Еп. К. Преславски". ISBN 978-619-201-240-3

2007г. - Я. Тоцева, Пейчева, Й., К. Велчева. Педагогическа технология за формиране и развитие на графична култура у учениците в общообразователното училище (І – VІІІ клас), УИ, Ш., 2007, с. 128.

2007г. - Пейчева, Й. Екологично образование и възпитание в системата на технологичното обучение, УИ, Ш. 2007, с. 156

Учебници

2019г. - Николова, Т., Й. Пейчева,С. Гърневска, С. Ананиева, В. Ананиев, Технологии и предприемачество за четвърти клас. Издателство "Бит и техника", Варна., 2019, ISBN 978-619-7523-32-4

2019г. - Николова, Т., Й. Пейчева, С. Гърневска, С. Ананиева, В. Ананиев, Технологии и предприемачество за четвърти клас. e-book, Издателство "Бит и техника", В., 2019.

2013г. - Проблеми на познавателната активност в технологичното обучение. УИ "Епископ Константин Преславски", електронно издание, 2013. ISBN 978-954-577-958-9

2013г. - Екологични основи на технологичната култура. УИ "Епископ Константин Преславски", ІІ преработено електронно издание, 2013. ISBN 978- 954-577-826-1

2008г. - Екологични основи на технологичната култура. УИ, Ш.,2008, с. 214

2002г. - Учебник по Домашен бит и техника за I клас – Техника, С., 2002, 88 с. (в съавт. със С. Плачков, Л. Колев и Е. Катерова)

Учебни помагала

2019г. - Николова, Т., Й. Пейчева, С. Ананиева, В. Ананиев, Книга за учителя по технологии и предприемачество за четвърти клас. Издателство "Бит и техника", В., 2019, 619-7523-14-0

2019г. - Николова, Т., Й. Пейчева, С. Ананиева, В. Ананиев, Албум Технологии и предприемачество за четвърти клас. Издателство "Бит и техника", В., 2019, ISBN 978-619-7523-31-7

2002г. - Ръководство за учителя по Домашен бит и техника за I клас – Варна, 2002, 32 с. (в съавт. с В. Ананиев)

2002г. - Книга за учителя към учебника по ДБТ за I клас – Техника, С., 2002, 40 с. (в съавт. със С. Плачков, Л. Колев и Е. Катерова)

2000г. - Методическо ръководство за учителя по Ръчен труд за I клас – Варна, 2000, 24 с. (в съавт. със Св. Ананиева и В. Ананиев)

2000г. - Методическо ръководство за учителя по Ръчен труд за II клас – Варна, 2000, 24 с. (в съавт. със Св. Ананиева и В. Ананиев)

2000г. - Методическо ръководство за учителя по Ръчен труд за III клас – Варна, 2000, 24 с. (в съавт. със Св. Ананиева и В. Ананиев)

2000г. - Методическо ръководство за учителя по Ръчен труд за IV клас – Варна, 2000, 24 с. (в съавт. със Св. Ананиева и В. Ананиев)

Студии

2008г. - Система за измерване и оценяване на екологосъобразните умения, придобити в технологичното обучение в І – VІІІ клас, УИ, Ш. 2008

Статии

2019г. - Пейчева, Й. Мотивацията на учениците от начален етап за усвояване основите на ключовата компетентност „Инициативност и предприемчивост”. Сборник научни трудове от пътуващ семинар Истанбул - Кушадасъ – Измир, 30.04.2019-07.05.2019 „Иновации в образованието“, ШУ „Епископ К. Преславски”, ПФ, 2019, Изд. „Фабер“, В. Търново, с. 164-173. ISBN 978-619-00-0996-2

2019г. - Пейчева, Й., И. Алексиева, Формиране на начални творчески способности у децата от подготвителна група в условията на проектна практико-приложна дейност. Годишник на ШУ, „Иновации в образованието”, Том ХХІІІD, Шумен: УИ „Епископ К. Преславски”, 2019, с. 439-449. ISSN 1314 6769

2019г. - Пейчева, Й., Д. Кирилова, Екологичната култура като компонент на технологичната култура на личността в условията на новото учебно съдържание в първи клас. In: SocioBrains, International scientific online journal, Issue 58, 2019, pp. 17–22, Publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721 (език на статията - български)

2018г. - Пейчева, Й. DIDACTICAL APPROACHES AND INSTRUMENTS FOR THE IMPLEMENTATION OF REFLECTIVE ACTIVITY IN THE PROCESS OF TECHNOLOGICAL TRAINING. (Дидактически подходи и инструменти за осъществяване на рефлексивна дейност в процеса на технологичното обучение), В: SocioBrains, Issue 45, ISSN 2367 – 5721, pp. 316-321

2018г. - Пейчева, Й., М. Иванова. Изграждане основите на ключовата компетентност инициативност и предприемчивост в технологичното обучение на първокласниците. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски",,ПФ „Иновации в образованието”, том XXIІ D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2018, с. 308-315. ISSN 1314-6769

2018г. - Y. Peycheva, S. Lazarova. The lapbook as a didactic tool to implement intergrated training in natural science and technology and entrepreneurship at primary school level. Knowledge International Journal, vool 28, Institute of Knowledge Management, Skopie, 2018. ISSN 1857 923X, Global Impact & Quality Factor (GIF) 1.322. – (английски ез.)

2018г. - Пейчева, Й. Предприемачеството като иновация в технологичното обучение. Сб. "Съвременни аспекти на образователния дискурс", Шумен: УИ "Еп. К. Преславски". ISBN 978-619-201-262-5

2017г. - Пейчева, Й. Информационната среда – желана и непозната територия за учениците от начален етап в технологичното обучение. - В: SocioBrains, Issue 34, June 2017, pp. 98-102, ISSN 2367-5721.

2017г. - Peycheva, Y. The role of the educator to provoke cognitive activity and creativity in students in the prozess of technological training. Knowledge International Journal № 16.1 ISSN каталогизација, и Global Impact & Quality Factor (GIF) 1.025. ISSN 1857-923X, Институт за менаџмент на знаењето Јане Сандански, 3-2-13 Скопје, 2017, s. 395-398

2017г. - Пейчева, Й., М. Иванова. Скрапбукингът като проект в технологичното обучение. Годишник на ШУ, ПФ „Иновации в образованието”, том XXI D, 2017, - В: SocioBrains, Issue 39, November 2017, ISSN 1314-6769, pp. 192-195.

2017г. - Пейчева, Й. Формиране на екологична култура в условията на извънкласна проектна практико-приложна дейност. сб. научни трудове на катедра ТОПО и ПУНУП „Образователни технологии”, Университетско изд. „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2017, ISBN 978-619-201-200-7.

2017г. - Пейчева, Й., И. Колева. Програма за извънкласна дейност „Приятели на природата” и изследване на нейната ефективност. Сб. Научни трудове на студенти и докторанти от ПФ. УИ «Еп. К. Преславски”, Шумен, 2017, с. 68-76, ISSN 1314 – 6769

2016г. - Пейчева, Й. Сн. Лазарова. Проектът като дидактически инструмент за реализиране на ключовата компетентност „инициативност и предприемчивост” в І клас. 55-та научна конференция с международно участие на РУ$СУ 2016 на тема: „Интелигентната специализация – иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация”, ISSN 1311-3321.

2016г. - Пейчева, Й. Развитие на екологичната култура и креативността като социални позиции и нагласи у бъдещите педагози. Научни трудове от пътуващ семинар „Иновации в образованието”, с място на провеждане: Белград – Любляна – Италианска Ривиера – Загреб, 3 – 11. 05. 2016, с.125-131. ISBN: 978-619-00-0477-6

2016г. - Пейчева, Й. Активността на учениците при опознаване света на техниката и технологиите // Образование и технологии:„Иновации в обучението и познавателното развитие” 7/2016, Бургас,.09. 2016

2016г. - Пейчева, Й., А. Чобанова. Развитие на творческите способности на учениците в условията на проектно базирано обучение. Сб. Научни трудове на студенти и докторанти от ПФ. УИ «Еп. К. Преславски”, Шумен, 2016, с. 90-95. ISSN 1314 – 6769.

2016г. - Пейчева, Й. Проблемността в технологичното обучение на учениците от начална училищна степен. Годишник на ШУ, ПФ от Юбилейна научна конференция с международно участие „Иновации в образованието”, том XX D, 2016, с. 418-425. ISSN 1314-6769.

2016г. - Peycheva, Y. Open training of students. Knowledge International Journal № 15.2, ISSN 1857-92, Global Impact & Quality Factor (GIF) 1.023. Institute of Knowledge Management, Skopie, 2016.

2016г. - Пейчева, Й., Сн. Георгиева. Развитие на психомоторните качества на ученици със специални образователни потребности. Сб. Научни трудове на студенти и докторанти от ПФ. УИ «Еп. К. Преславски”, Шумен, 2016, с. 96-100. ISSN 1314 – 6769

2016г. - Пейчева, Й., А. Ангелова. Развитие на конструктивно-техническите способности на учениците от ІV клас при работа с отпадъчни материали. сб. Научни трудове на студенти и докторанти от ПФ. УИ «Еп. К. Преславски”, Шумен, 2016, с. 83-89. ISSN 1314 – 6769.

2015г. - Пейчева, Й., М. Иванова. Базовият учител в начална училищна степен като консултант и наставник в педагогическата практика на студентите. Годишник на ШУ „Еп. Константин Преславски”, том ХІХ D „Иновации в образованието”, Педагогически факултет, 2015. Изд. УИ „Епископ Константин Преславски”, ISSN 1314-6769, с. 499 -504.

2015г. - Пейчева, Й. Конструктивистки подход при формиране на ключови компетентности в технологичното обучение в начална училищна степен. сп. „Образование и технологии” 6/2015, гр. Бургас, изд. „Изкуства”, с. 157 – 159.

2015г. - Пейчева, Й. Формиране на специфични и ключови умения у студентите от специалностите НУП, НУПЧЕ и ПУНУП - сб. "Иновации в образованието", научни трудове от пътуващ семинар Шумен - Одрин - Чешме - Измир, ПФ на ШУ "Еп. Константин Преславски", ISBN: 978-619-00-0265-9, ВТ: Фабер, 2015, с. 123 - 130.

2015г. - Пейчева, Й. Ученическото портфолио в начална училищна степен като образователна технология. Годишник на ШУ „Еп. Константин Преславски”, Педагогически факултет, том ХІХ D „Иновации в образованието”, 2015. Изд. УИ „Еп. Константин Преславски”, с. 505 -511.

2014г. - Пейчева, Й. Дидактически модел на образователно портфолио в технологичното обучение в начална училищна степен. Научни трудове от пътуващ семинар, „Иновации в образованието”, изд. "Фабер", В. Т., 2014

2014г. - Развитие на творческите технически способности на учениците от ІV клас в условията на мултисензорна образователна среда. Университетско издателство „Епископ К. Преславски, Шумен, 2013, сб. с. 180-187, (в съавторство със Ст. Тодорова)

2014г. - Повишаване на мотивацията и интереса на учениците от ІV клас в обучението по Домашен бит и техника в условията на информационна среда (в съавторство с Добринка Желева, МП НУПИТ), Научни трудове на студенти и докторанти от ПФ 2014 г., ISSN 1314-6769, УИ, Шумен, стр. 88 - 94

2014г. - Развитие на творческите способности у учениците от ІV клас при овладяване основите на биониката (в съавторство със Стилияна Георгиева, МП ИТПУНО), Научни трудове на студенти и докторанти от ПФ 2014 г., ISSN 1314-6769, УИ, Шумен, стр. 229 - 232

2014г. - Разширяване на познанията за природата в процеса на работа с природни материали (в съавторство с Джемиле Конарова, специалност ПУНУП), Научни трудове на студенти и докторанти от ПФ 2014 г., ISSN 1314-6769, УИ, Шумен, стр. 67 - 72

2014г. - Роля на мултимедийната презентация за осъществяване на интеркултурна интеграция в процеса на технологичното обучение в І – ІV клас (в съавторство с Кольо Георгиев, МП НУПИТ), Научни трудове на студенти и докторанти от ПФ 2014 г., ISSN 1314-6769, УИ, Шумен, стр. 129 - 135

2014г. - Електронните тестове като средство за овладяване и оценяване на знания в технологичното обучение при деца-билингви (в съавторство с Младен Виячев, МП НУПИТ), Научни трудове на студенти и докторанти от ПФ 2014 г., ISSN 1314-6769, УИ, Шумен, стр. 179 - 185

2014г. - Пейчева, Й. А. Добрева. Интересът на учениците от начална училищна степен към продуктивните дейности в технологичното обучение. Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски", том ХVІІІ D, 2014, с. 312-318

2013г. - Педагогическото общуване в процеса на технологичното обучение в начална училищна степен.// Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски", том ХVІІ D, с. 275-280

2013г. - Пейчева, Й. Интелект карти в технологичното обучение в І – ІV клас. сб. Научни трудове “Иновации в образованието”, ШУ, ПФ, изд. “Фабер”, 2013, с. 91 – 97

2012г. - Интерактивни методи и подходи за преодоляване на репродуктивната конструктивно-техническа дейност в обучението по домашен бит и техника. // Годишник на ШУ, том ХVІ D, УИ “Еп. К. Преславски”, Ш., 2012, с. 227-232

2012г. - Пейчева, Й. Педагогическа стратегия за формиране на умение за технологично планиране у учениците от начална училищна степен. Сб. “Образователни технологии”, изд. „Фабер”, В. Т., 2012, с. 91-96

2011г. - Пейчева, Й. Мултимедийната презентация в помощ на технологичното планиране по Домашен бит и техника. Годишник на ШУ, ПФ”, УИ “Еп. К. Преславски”, Ш., 2011, т. 1, с. 271-275.

2011г. - Пейчева, Й., М. Иванова. Развиване на творческия потенциал на учениците от І – ІV клас при работа с отпадъчни материали в процеса на обучение по Домашен бит и техника. Годишник на ШУ, ПФ, т. 2, УИ “Еп. К. Преславски”, Ш., 2011.

2010г. - Дидатически параметри на интеграцията на информационните технологии с обучението по домашен бит и техника. // сп. “Начално образование”, 2010, кн. 2 с. 19- 28

2010г. - Пейчева, Й. Интересите и мотивацията на учениците от начална училищна степен в процеса на придобиване на технологична култура. сб. “Иновации в образованието”, изд. „Фабер”, В. Т., 2010, с. 291 - 297

2010г. - Развитие на познавателната активност и самостоятелност на учениците от втори клас в обучението по домашен бит и техника чрез интегриране на информационно-комуникационните технологии. сб. научни трудове на катедра ПУНУП, том 2, УИ, Ш., 2010, с. 44 – 54, (в съавт. с. М. Сотирова)

2009г. - Иновационната дейност на учителя в технологичното обучение. // Годишник на ШУ, том ХІХ, Природни науки, методика, 2009, с. 160 – 166, (в съавт. с К. Велчева)

2009г. - Развиване на творческите способности при работа с модулни елементи и шаблони в обучението по домашен бит и техника. // сп. “Начално образование”, 2009, кн.2 с. 23 – 30

2009г. - Интернет в помощ на обучението по домашен бит и техника. сб. научни трудове на катедра ПУНУП, том 1, УИ, Ш., 2009, с. 68-78.

2008г. - Познавателна активност и самостоятелност на учениците в технологичното обучение в І – ІV клас.// сп. “Начално образование”, 2008, кн. 2, с. 58 - 67

2008г. - Ученето чрез опит и преживяване в обучението по Домашен бит и техника. // сп. “Начално образование”, 2008, кн. 3, с. 17 – 25

2008г. - Изследване на познавателната активност и самостоятелност на учениците, придобити в технологичното обучение в І - ІV клас. // сп. „Вiдкритий урок: розробки,технологii, досвiд”, видавництво „Плеяди”, Украiна, Киев, 2008, кн. 6, с. 51 – 53

2008г. - Проблемът за естетизация в технологичното обучение в І - ІV клас. // сп. “Педагогика”, 2008, кн. 5, с. 73 – 79

2008г. - Необходимост от система за измерване и оценяване на екологосъобразните умения, придобити в технологичното обучение в І – VІІІ клас. // Годишник на ШУ, томХVІІІ, Природни науки, методика, 2008, с. 111 – 119

2008г. - Повишаване на ефективността на технологичното обучение чрез осъществяване на връзки с местните организации, институции и предприятия. // Годишник на ШУ,том ХVІІІ, Природни науки, методика, 2008, с. 200 – 206

2008г. - Приемственост на екологичните аспекти в технологичното обучение в началния и прогимназиалния етап в СОУ. // Годишник на ШУ, том ХVІІІ, Природни науки,методика, 2008, с. 206 – 211, (в съавт. с К. Велчева)

2008г. - Традиционните български занаяти в технологичното обучение – предпоставка за формиране на национално самочувствие и обогатяване на културната европейска идентичност. // Годишник том шести “Интеркултурен диалог и интеграция”, ЮЗУ “Неофит Рилски”, Бл., 2008, с. 109-110, (в съавт. с К. Велчева)

2007г. - Система на междупредметните връзки между природонаучното и технологично направление в съвременната система за обучение в началния училищен период //сп. “Начално образование”, 6/, 2007, с. 3 – 10, (в съавт. със С. Лазарова)

2005г. - Екологичното образование и възпитание в процеса на технологичното обучение в България. // сп. “Педагогика”, 2005, кн. 3, с. 32-38

2001г. - Екологично базираният модел на преподаване в процеса на технологичното обучение. Годишник на ШУ “Еп. К. Преславски”, УИ “Епископ Константин Преславски”, 2001

2001г. - Междупредметните връзки между Роден край и Труд и техника I клас – необходимо условие за реализиране на екологичен подход в обучението. Годишник на ШУ “Еп. К. Преславски”, УИ “Еп. Константин Преславски”, 2001, с. 114 -118

1998г. - Роля на знанията по бионика за повишаване познавателната активност у учениците при конструиране на технически обекти. // сп. “Начално образование”, 1998, кн. 8,с. 25 – 33

1996г. - Повишаване на екологичната култура на студентите от начална училищна педагогика. // сп. “Педагогика”, 1996, кн. 5, с. 29 – 35

1996г. - Възпитаване на творчески способности чрез знанията по бионика в извънкласните форми по Ръчен труд във II клас. // сп. “Начално образование”, 1996, кн. 5, с. 19 –26 (в съавт. с В. Кюркчийска)

1995г. - Предпоставки за формиране на екологосъобразни умения у учениците при обучението по Ръчен труд // сп. “Начално образование”, 1995, кн. 9 с. 22 - 26

1994г. - Екологичният подход в обучението по Ръчен труд, // сп. “Начално образование”, кн. 5, 1994, с. 26 – 30

Доклади

2018г. - Пейчева, Й., И. Колева. Програма за извънкласна дейност „Приятели на природата” и изследване на нейната ефективност. Сб. Научни трудове на студенти и докторанти от ПФ. УИ «Еп. К. Преславски”, Шумен, 2017, с. 68-76, ISSN 1314 – 6769

2018г. - Пейчева, Й. Предприемачеството като иновация в технологичното обучение в начален етап. Сб. Съвременни аспекти на образователния дискурс. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2018, ISBN 978-619-201-261-5.

2016г. - • Пейчева, Й., А. Чобанова. Развитие на творческите способности на учениците в условията на проектно-базирано обучение. Научни трудове на студенти и докторанти от ПФ на ШУ, ISSN 1314-6769, УИ, Шумен, с. 90-95

2013г. - Пейчева, Й., М. Георгиева Проектната работа по констуктивно-технически и битови дейности в подготвителна група - фактор за повишаване на мотивацията за първи клас. Научни трудове на студенти и докторанти от ПФ на ШУ, ISBN 1314-6769, Университетско издателство „Епископ К. Преславски, Ш., 2013, с. 311-329

2013г. - Пейчева, Й., Б. Али. Роля на интерактивната дъска за повишаване на ефективността на обучението по домашен бит и техника в ІV клас. Ел. сб. научни трудове на докторанти и студенти от ПФ, УИ „Еп. К. Преславски”, 2013, ISSN 1314-6769.

2010г. - Ефективност на екологичното образование и възпитание на учениците от първи клас в условията на проектно обучение по домашен бит и техника., // сб. “Иновации в образованието”, изд. „Фабер”, В. Т., 2010, с. 297 – 303, (в съавт. с. Т. Димитрова)

2009г. - Повишаване ефективността на технологичното обучение на децата от ромски произход в условията на интеграция с информационно- комуникационните технологии. сб. “Технологичното обучение-традиции и бъдеще”, изд. „Фабер”, В. Т., 2009, (в съавт. с. А. Иванова)

2009г. - Повишаване на познавателната активност и самостоятелност в обучението по домашен бит и техника чрез мултимедийни уроци. сб. “Технологичното обучение-традиции и бъдеще”, В. Т., 2009, (в съавт. с. Т. Петкова)

2008г. - Възпитаване на етническа толерантност чрез проектноорганизирано гражданско образование в начална училищна степен. // сб. „Многообразие без граници” Изд. „Фабер”, В. Т., 2008, с. 213 – 223, (в съавт. със С. Лазарова)

2008г. - Измерване и оценяване на методическата подготовка на студентите в областта на технологичното обучение. // сб. „Българската наука и Европейското изследователско пространство”, Ст. Загора, 2008.

2007г. - Насоки за изграждане на педагогическа технология за формиране на екологична култура у учениците в процеса на технологичното обучение // ІV Балкански конгрес „Образованието, Балканите, Европа”, Ст. Загора, Т. 2, 2007, с. 395- 400

2007г. - Проектната ориентация на обучението по Домашен бит и техника. Сб. „Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика”, изд.“ВЕДА СЛОВЕНА – ЖГ”, С., 2007, с. 504 - 508

2007г. - Българските занаяти в съвременното технологично обучение // Сб. „Управление и образование”, том 3, изд. „Проф. Д-р Асен Златаров”, Б., 2007 г., с. 86 - 91 (в съавт. с К. Велчева)

2006г. - Познавателната самостоятелност на учениците в процеса на формиране на графична култура // сб. “Подготовка на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция”, изд.“ВЕДА СЛОВЕНА – ЖГ”, С., 2006 г., с. 364 - 367

2005г. - Провокиране на творческите способности у учениците за конструиране на изделия в обучението по Домашен бит и техника. // “Образование и квалификация на педагогическите кадри-развитие и проекции през ХХІ век”, том 2, Варна, 2005, с. 268 – 272, (в съавт. с М. Иванова)

2004г. - Формиране на умения за планиране и проектиране чрез технологичното обучение в първи клас. // Образование и изкуство – том II, Ш., 2004, с. 50-53

1990г. - Математически основи на обучението по труд и творчество. //сб. „Състояние, цели и перспективи на обучението по математика в І-ІІІ и ІV клас” Ст. Загора, 1990, с. 72-73

Цитирания

2019г. - Пейчева, Й. Пейчева, Й. Екологично образование и възпитание в системата на технологичното обучение, УИ, Ш. 2007., Цитирано в: Kirilova, D. Importance of the multimedia presentations for the recovery of environmental knowledge and skills in technology training and entrepreneurship. SocioBrains, International scientific online journal, Issue 59, 2019, pp. 26, Publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721.

2019г. - Пейчева, Й. Мултимедийната презентация в помощ на технологичното планиране по Домашен бит и техника. Годишник на ШУ, ПФ”, УИ “Еп. К. Преславски”, Ш., 2011, т. 1, с. 271-275. Цитирано в: Kirilova, D. Importance of the multimedia presentations for the recovery of environmental knowledge and skills in technology training and entrepreneurship. SocioBrains, International scientific online journal, Issue 59, 2019, pp. 27, Publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721.

2019г. - Пейчева, Й. Познавателна активност и креативност в обучението по технологии и предприемачество. Шумен: УИ „Еп. К. Преславски”, 2018. ISBN 978-619-201-240-3, Цитирано в: Kirilova, D. Importance of the multimedia presentations for the recovery of environmental knowledge and skills in technology training and entrepreneurship. SocioBrains, International scientific online journal, Issue 59, 2019, pp. 27, Publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721.

2019г. - Я. Тоцева, Пейчева, Й., К. Велчева. Педагогическа технология за формиране и развитие на графична култура у учениците в общообразователното училище (І – VІІІ клас), УИ, Ш., 2007. Цитирано от: Петкова, Св.,в: Игрова технология на педагогическо взаимодействие в „Конструиране и технологии”. Сборник научни трудове от пътуващ семинар Истанбул - Кушадасъ – Измир, 30.04.2019-07.05.2019 „Иновации в образованието“. Изд. „Фабер“, В.Търново, ISBN 978-619-00-0783-8, с.321.

2019г. - Пейчева, Й. Познавателна активност и креативност в обучението по технологии и предприемачество. Шумен: УИ „Еп. К. Преславски”, 2018. ISBN 978-619-201-240-3, Цитирано в: Калинова, А., Г. Иванов Обучението по технологии и предприемачество за възпитаване на човешки ценности. Годишник на ШУ, „Иновации в образованието”, Том ХХІІІD, Шумен: УИ „Епископ К. Преславски”, 2019, с. 439-449. ISSN 1314 6769, с.73.

2019г. - Пейчева, Й. Познавателна активност и креативност в обучението по технологии и предприемачество. Шумен: УИ „Еп. К. Преславски”, 2018. ISBN 978-619-201-240-3, Цитирано в: Калинова, А., Г. Иванов Дейностите извън учебния час по технологии и предприемачество за формиране на преносими умения у учениците от начална училищна възраст. Годишник на ШУ, „Иновации в образованието”, Том ХХІІІD, Шумен: УИ „Епископ К. Преславски”, 2019, с. 439-449. ISSN 1314 6769, с. 81.

2019г. - Пейчева, Й. Ученическото портфолио в начална училищна степен като образователна технология. Годишник на ШУ „Еп. Константин Преславски”, Педагогически факултет. Том ХІХ D „Иновации в образованието”. Шумен: УИ „Еп. Константин Преславски”, 2015. Цитирано от: Георгиева, С., в: Портфолио – технологический аспект эффективного университетского образования будущих учителей родного языка. - Вiсник Черкаського унiверситету. Серiя Педагогiчнi науки. Черкаси: Міністерство освіти і науки україни. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2019, № 2, ISSN 2076-586X (Print); ISSN 2524-2660 (Online), с. 80 - 86.

2019г. - Пейчева, Й. Конструктивистки подход при формиране на ключови компетентности в технологичното обучение в начална училищна степен. сп. „Образование и технологии” 6/2015, гр. Бургас, изд. „Изкуства”, с. 157 – 159. Цитирано от К. Велчева в: Структурни компоненти на процесите в производствените технологии. Сборник научни трудове от пътуващ семинар Истанбул - Кушадасъ – Измир, 30.04.2019-07.05.2019 „Иновации в образованието“. Изд. „Фабер“, В.Търново, ISBN 978-619-00-0783-8, с.171.

2018г. - Пейчева, Й. Конструктивистки подход при формиране на ключови компетентности в технологичното обучение в начална училищна степен. сп. „Образование и технологии” 6/2015, гр. Бургас, изд. „Изкуства”, с. 157 – 159. Цитирано от К. Велчева в: STRUCTURNE COMPONENTS ON PROCESS IN MANUFACTURE OF TECHNOLOGY. В: SocioBrains, Issue 45, May 2018, рр. 70

2018г. - Я. Тоцева, Пейчева, Й., К. Велчева. Педагогическа технология за формиране и развитие на графична култура у учениците в общообразователното училище (І – VІІІ клас), УИ, Ш., 2007. Цитирано от: Петкова, Св.,в: GAME TECHNOLOGY OF PEDAGOGICAL INTERACTION IN "DESIGN AND TECHNOLOGY" В: SocioBrains, Issue 45, May 2018

2018г. - Пейчева, Й. Проблемността в технологичното обучение на учениците от начална училищна степен. Годишник на ШУ, ПФ от Юбилейна научна конференция с международно участие „Иновации в образованието”, том XX D, 2016, с. 418-425. ISSN 1314-6769. Цитирано от: Лазарова, С., в: Използване на проблемното обучение при запознаване на учениците с природната и обществената среда. В: Годишник на ШУ, ПФ „Иновации в образованието”, том XX D ІІ, 2018, ISSN 1314-6769. с. 730.

2018г. - Пейчева, Й. Познавателна активност и креативност в обучението по технологии и предприемачество. Шумен: УИ „Еп. К. Преславски”, 2018. Цитирано от: Стоянова, И., в: Дисертационен труд на тема „Иновационните технологии във възпитателно-образователния процес на 6-7 годишниге деца”, с. 67

2017г. - Пейчева, Й., А. Добрева. Интересът на учениците от начална училищна степен към продуктивните дейности в технологичното обучение, Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски", том ХVІІІ D, 2014, с. 312-318– Цитирано от К. Велчева в СЪВРЕМЕННО РАЗВИТИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО МИСЛЕНЕ. - В: SocioBrains, Issue 34, June 2017, pp. 119, 120. ISSN 2367-5721.

2017г. - 11. Пейчева, Й., Тоцева, Я., Велчева, К., Педагогическа технология за формиране на графична култура у учениците в общообразователното училище // УИ “Епископ Константин Преславски” 2007. (стр. 128) Цитирано от: Петкова, Св. Педагогически модел за нарастване игровата компетентност на децата от предучилищна възраст в прехода им към самостоятелна игрова дейност. - В: SocioBrains, Issue 34, June 2017;(с. 243-249), ISSN 2367-5721 (E) Scientific Journal Impact Factor for 2015 = 4.308

2017г. - Пейчева, Й. Формиране на специфични и ключови умения у студентите от специалностите НУП, НУПЧЕ и ПУНУП - сб. "Иновации в образованието", научни трудове от пътуващ семинар Шумен - Одрин - Чешме - Измир, ПФ на ШУ "Еп. Константин Преславски", ISBN: 978-619-00-0265-9, ВТ: Фабер, 2015 с. 123 - 130. - Цитирано от: Георгиева, С. От комуникативната компетентност на учителя към комуникативната компетентност на ученика. Годишник на Шуменски университет. Педагогически факултет. Том XXI D. Шумен: Университетско издателство "Еп. Константин Преславски", 2017.

2017г. - Пейчева, Й. Формиране на специфични и ключови умения у студентите от специалностите НУП, НУПЧЕ и ПУНУП - сб. "Иновации в образованието", научни трудове от пътуващ семинар Шумен - Одрин - Чешме - Измир, ПФ на ШУ "Еп. Константин Преславски", ISBN: 978-619-00-0265-9, ВТ: Фабер, 2015 с. 123 - 130. - Цитирано от: Сн. Д. Георгиева, в: Комуникативната компетентност на учителя към комуникативната компетентност на ученика. - В: SocioBrains, Issue 39, November 2017, ISSN 1314-6769

2016г. - Й. Пейчева, Я. Тоцева, Велчева, К. Педагогическа технология за формиране на графична култура на учениците в общообразователното училище (I-VIII клас). УИ "Епископ Константин Преславски", Шн. 2007 (29 стр.). Цитирано от: Петкова, Св., Нагледното моделиране – ефективно средство за техническо възпитание в детската градина. Сборник научни трудове от пътуващ семинар БЕЛГРАД – ЛЮБЛЯНА – ИТАЛИАНСКА РИВИЕРА – ЗАГРЕБ. Иновации в образованието, Шумен, 2016, с. 308 – 315, ISBN 978-619-00-0477-6.

2016г. - Пейчева, Й. Проблемът за естетизация в технологичното обучение в І - ІV клас. сп. “Педагогика”, 2008, кн. 5, с. 73 – 79. Цитирано от Д. Балкански в „Естетическото оформление на предметно-пространствената среда в детската градина – фактир за обогатяване на естетико-художествените възприятия на децата. Годишник на ШУот Юбилейна научна конференция с международно участие на ПФ „Иновации в образованието”, 2016, с. 308

2016г. - Й. Пейчева, Я. Тоцева, Велчева, К. Педагогическа технология за формиране на графична култура у учениците в общообразователното училище//УИ “Епископ Константин Преславски” 2007. (стр. 128) Цитирано от: Петкова, Св., Формиране на начална графична култура в конструктивно-технически и битови дейности. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски. Шумен, 2016”.

2016г. - Пейчева, Й. Развиване на творческите способности при работа с модулни елементи и шаблони в обучението по домашен бит и техника. Сп. Начално образование, София, 2/2009, с.24//Цитирано от Д. Балкански в „Някои проблеми на самостоятелната работа на учениците в обучението по изобразително изкуство”, в Сб. научни трудове от пътуващ семинар „Иновации в образованието”, с място на провеждане: Белград – Любляна – Италианска Ривиера – Загреб, 3 – 11. 05. 2016, с.125-131

2016г. - Пейчева, Й. Познавателна активност и самостоятелност на учениците в технологичното обучение в І - ІV клас., сп. „Начално образование” 2/2008, с. 58-67. //Цитирано от Сн. Лазарова в „Лапбукът като средство за повишаване на познавателната активност на учениците”, Образование и технологии - Иновации в обучението и познавателното развитие, 7/2016, Бургас, 09. 2016.

2015г. - Пейчева, Й. Интелект карти в технологичното обучение в І – ІV клас. сб. Научни трудове “Иновации в образованието”, ШУ, ПФ, изд. “Фабер”, 2013, с. 92, Цитирано от Лазарова, Сн., Мисловните карти в обучението по човекът и природата. Годишник на ШУ „Еп. Константин Преславски”, Том ХІХ D „Иновации в образованието”, Педагогически факултет, 2015. Изд. УИ „Епископ Константин Преславски” с. 901

2012г. - Пейчева, Й. Екологичният подход в обучението по Ръчен труд, сп. Начално образование, 1994/5//Цитирано от Влаева, E. в „Екологичното възпитание и неговата реализация в часовете по Домашен бит и техника”. сп. „Професионално образование”, 2012/3.

2012г. - Пейчева, Й. Предпоставки за формиране на екологосъобразни умения у учениците, Начално образование, 1995/9//Цитирано от Влаева, E. в „Екологичното възпитание и неговата реализация в часовете по Домашен бит и техника”. сп. „Професионално образование”, 2012/3.

2003г. - Пейчева, Й. Екологичният подход в обучението по Ръчен труд, сп. Начално образование, 1994/5//Цитирано от Иванова, М. в „Теория и методика на обучението по труд техника и технология”. УИ, Пловдив, 2003.