Проф. д-р Пламен Киров Ивановабв

array(2) { ["bio"]=> array(10) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(304) "ШУ "Св. Константин Преславски" Факултет по Педагогика Специалност Социална педагогика ШУ "Св. Константин Преславски" Факултет по природни науки Специалност Туризъм" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(61) "ТПК "КОЛЕКТИВЕН ТРУД"гр.ПЛАЧКОВЦИ" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(291) "2003 г. – асистент; 2011 г. - главен асистент 2012 Г. - ДОЦЕНТ ПО ТЕОРИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ДИДАКТИКА (СОЦИАЛНА РАБОТА) 2017- ПРОФЕСОР - СТОПАНСКИ, СОЦИАЛНИ И ПРАВНИ НАУКИ" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(125) "2010 г. - доктор по теория на възпитанието и дидактика (социална работа)" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(390) "ТРЕНИНГ КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ МЕТОДОЛОГИЯ НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА - УПРАЖНЕНИЯ ТРЕНИНГ ФОРМИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКА НА СТАРЕЕНЕТО – ЛЕКЦИИ, УПРАЖНЕНИЯ ТРЕНИНГ РАБОТА С ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА МЕТАЛОЗНАНИЕ" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(308) "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, МУЗИКА ТУРИЗЪМ, РАБОТА С ВЪЗРАСТНИ, ПРОФИЛАКТИКА НА СТАРЕЕНЕТО, МЕТОЛООБРАБОТВАНЕ, МЕТАЛОЗНАНИЕ" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(65) "СОЦИАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПСИХОЛОГИЯ" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(3879) "ПРОЕКТ „ФОРМИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ ПО СОЦИАЛНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „Социални дейности” чрез участие в планиране, мениджмънт и оценка на проекти за развитие, Шумен 2009 г. Ролята на професионалния пред дипломен стаж на студентите по специалност „Социални дейности” за адаптацията на клиентите от дом за стари хора „Ст. Смядовски” гр.Шумен 2010г. Футурологично прогнозиране на развитието на социалните услуги в България 2011 г. Ролята на професионалния пред дипломен стаж на студентите от специалност „Социални дейности” в БЧК за подпомагане на пълноправното включване на възрастните хора в обществения живот в Шуменски регион” 2012 г. Социализация чрез арттерапия в ДДЛРГ „Детелина” – Шумен 2013 ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ ЗА РАБОТА С ДЕЦА СЪС СОП ПРОЕКТ НА МОН ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА НА ЕС 2013 BG 051PO001/3.1.03-001 ПРОГРАМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА ШУ 2013 Проект студентски практики на МОН BG 051PO001/3.3.07-002 "Идентифициране на потребността от включване на учебната дисциплина футурология в учебния план на специалност „Социални дейности” на ШУ „Еп. К. Преславски” Вх. № РД-08-250/14.03.2014 г., № РД-10-573-/04.04.2014 г. Проект № РД – 082 – 94 от 2015 „Иновационни практики в социалната работа с хора с увреждания”, Проект “Изследователска дейност свързана с приложната социална работа”,.вх. № РД-08-135/08.02.2016 г Проект BG 051PO001-3.1.10-001 Подобряване качеството на услугите по професионално обучение за възрастни предоставяни от центровете за професионално обучение. проекта се осъществява с финансовата подкрепа на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС по договор Д01-3995/08.05.2012 проект № РД -08-85/03.02.2017 на ШУ "Еп.К.Преславски ", "Практико-приложни аспекти на социалната работа с група в обучението на социални работници" Проект № РД -08-131/07.02.2018 на ШУ "Еп.К.Преславски ", „Стимулиране на научното творчество на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“, 2018 ПРОЕКТ№ РД - 08-86/31,01,2019 НА ШУ "Еп.К.Преславски " СТИМУЛИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНА МОБИЛНОСТНА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(48) "ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КООПЕРАЦИЯ" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(284) "СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ПО СОЦИАЛНА РАБОТА, БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ТУРИЗЪМ И ОТДИХ, СЪЮЗ НА СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Проф. д-р  Пламен Киров Иванов

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: СОЦИАЛНА РАБОТА

Кабинет: Корпус 2, стая 308

Телефон: 0876511422

Email: plamen_kirov2001@abv.bg, p.ivanov@shu.bg

Приемно време: ВСЯКА СРЯДА от 12.00 до 14.00

Завършен университет, специалност

ШУ "Св. Константин Преславски" Факултет по Педагогика Специалност Социална педагогика

ШУ "Св. Константин Преславски" Факултет по природни науки Специалност Туризъм

Месторабота преди постъпване в ШУ

ТПК "КОЛЕКТИВЕН ТРУД"гр.ПЛАЧКОВЦИ

Заемани академични длъжности

2003 г. – асистент;

2011 г. - главен асистент

2012 Г. - ДОЦЕНТ ПО ТЕОРИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ДИДАКТИКА (СОЦИАЛНА РАБОТА)

2017- ПРОФЕСОР - СТОПАНСКИ, СОЦИАЛНИ И ПРАВНИ НАУКИ

Придобити научни степени

2010 г. - доктор по теория на възпитанието и дидактика (социална работа)

Водени лекции и/или упражнения

ТРЕНИНГ КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ

МЕТОДОЛОГИЯ НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА - УПРАЖНЕНИЯ

ТРЕНИНГ ФОРМИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ

ПРОФИЛАКТИКА НА СТАРЕЕНЕТО – ЛЕКЦИИ, УПРАЖНЕНИЯ

ТРЕНИНГ РАБОТА С ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА

МЕТАЛОЗНАНИЕ

Области на научни интереси

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, МУЗИКА ТУРИЗЪМ, РАБОТА С ВЪЗРАСТНИ, ПРОФИЛАКТИКА НА СТАРЕЕНЕТО, МЕТОЛООБРАБОТВАНЕ, МЕТАЛОЗНАНИЕ

Специализации

СОЦИАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПСИХОЛОГИЯ

Участия в международни и национални научни проекти

ПРОЕКТ „ФОРМИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ ПО СОЦИАЛНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „Социални дейности” чрез участие в планиране, мениджмънт и оценка на проекти за развитие, Шумен 2009 г.

Ролята на професионалния пред дипломен стаж на студентите по специалност „Социални дейности” за адаптацията на клиентите от дом за стари хора „Ст. Смядовски” гр.Шумен 2010г.

Футурологично прогнозиране на развитието на социалните услуги в България 2011 г.

Ролята на професионалния пред дипломен стаж на студентите от специалност „Социални дейности” в БЧК за подпомагане на пълноправното включване на възрастните хора в обществения живот в Шуменски регион” 2012 г.

Социализация чрез арттерапия в ДДЛРГ „Детелина” – Шумен 2013

ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ ЗА РАБОТА С ДЕЦА СЪС СОП ПРОЕКТ НА МОН ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА НА ЕС 2013 BG 051PO001/3.1.03-001

ПРОГРАМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА ШУ 2013

Проект студентски практики на МОН BG 051PO001/3.3.07-002

"Идентифициране на потребността от включване на учебната дисциплина футурология в учебния план на специалност „Социални дейности” на ШУ „Еп. К. Преславски” Вх. № РД-08-250/14.03.2014 г., № РД-10-573-/04.04.2014 г.

Проект № РД – 082 – 94 от 2015 „Иновационни практики в социалната работа с хора с увреждания”,

Проект “Изследователска дейност свързана с приложната социална работа”,.вх. № РД-08-135/08.02.2016 г

Проект BG 051PO001-3.1.10-001 Подобряване качеството на услугите по професионално обучение за възрастни предоставяни от центровете за професионално обучение. проекта се осъществява с финансовата подкрепа на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС по договор Д01-3995/08.05.2012

проект № РД -08-85/03.02.2017 на ШУ "Еп.К.Преславски ", "Практико-приложни аспекти на социалната работа с група в обучението на социални работници"

Проект № РД -08-131/07.02.2018 на ШУ "Еп.К.Преславски ", „Стимулиране на научното творчество на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“, 2018

ПРОЕКТ№ РД - 08-86/31,01,2019 НА ШУ "Еп.К.Преславски " СТИМУЛИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНА МОБИЛНОСТНА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Заемани ръководни позиции

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КООПЕРАЦИЯ

Членства в научни организации

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ПО СОЦИАЛНА РАБОТА, БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ТУРИЗЪМ И ОТДИХ, СЪЮЗ НА СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ

Дисертации

2010г. - ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА КОНФЛИКТИ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ ГЕНЕРАЦИИТЕ

Монографии

2015г. - ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА. ФАБЕР 2015

Учебници

2015г. - ОСНОВИ НА СОЦИАЛНО-НОРМАТИВНИЯ ТРЕНИНГ ЧАСТ I. ШУМЕН 2015

2015г. - ОСНОВИ НА СОЦИАЛНО-НОРМАТИВНИЯ ТРЕНИНГ ЧАСТ II. ШУМЕН 2015

2013г. - Модул ПРОФИЛАКТИКА НА СТАРЕЕНЕТО. Шумен, Електронно обучение, ШУ „Еп. К. Преславски”, 2013

2012г. - ПРОФИЛАКТИКА НА СТАРЕЕНЕТО, ФАБЕР, 2012

2012г. - КОНФЛИКТИ В СОЦИАЛНАТА РАБОТА,ФАБЕР, 2012

2011г. - ЛИЧНОСТНО И ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ, ШУМЕН 2011

Статии

2019г. - ЗНАНИЕТО/НЕЗНАНИЕТО - ОСИ НА КОМУНИКАТИВНАТА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ.ГОДИШНИК НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "ЕП. К. ПРЕСЛАВСКИ"ТОМ ХХІІІD стр. 805-811

2019г. - МАРГАРИТА БОНЕВА ПЛАМЕН КИРОВ ИВАНОВ ГРАМОТНОСТТА - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА СИГУРНОСТ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ.ГОДИШНИК НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "ЕП. К. ПРЕСЛАВСКИ"ТОМ ХХІІІD стр. 553 -564

2018г. - Ivanov Plamen , Psychosocial aspects of the conflicts between the families in the family, Конференция на университет «А. Златаров»- Бургас, 2018 Г. Академичен журнал управление и образование С.71-74

2018г. - Иванов П., Т. Сотирова, Детската агресия и храненето, Годишник на Шуменския университет "Еп. К. Преславски", том ХХІІ, Педагогически факултет, 2018 Г., ISSN 1314-6769, С.601-611

2017г. - НЕОБХОДИМИ ПРОМЕНИ В СЪВРЕМЕННИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС СПИСАНИЕ Стратегии на образователната и научната политика Volume 25, Number 4, 2017, СТР.395-409

2016г. - ИДЕНТИФИЦИРАНИ ФОРМИ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ В ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ДЕЦА

2016г. - РЕЛИГИОЗНИ, УТОПИЧНИ И ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ОСНОВИ НА ПРОГНОЗИРАНЕТО ГОДИШНИК НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "ЕП.К.ПРЕСЛАВСКИ" ТОМХХ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ СТР732

2016г. - ГЛОБАЛИСТИКАТА И АЛТЕРНАТИВИСТИКАТА - СЪВРЕМЕННИЯТ ЕТАП ОТ РАЗВИТИЕТО НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА ЗА БЪДЕЩЕТО ГОДИШНИК НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "ЕП.К.ПРЕСЛАВСКИ" ТОМХХ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ СТР742

2015г. - СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО - ВИДОВЕ, ОСОБЕНОСТИ В СРАВНЕНИЕ С ДРУГИТЕ ВИДОВЕ СОЦИАЛНА РАБОТА. ГОДИШНИК НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "ЕП.К.ПРЕСЛАВСКИ " ТОМ XIXD ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ СТР.789

2015г. - ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО - СОЦИАЛНО ЯВЛЕНИЕ. СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ ОТ ПЪТУВАЩ СЕМИНАР ОДРИН-ЧЕШМЕ-ИЗМИР-ОДРИН - СЪКРОВИЩАТА НА ТУРЦИЯ И ТАЙНАТА НА МАСТИХА ХИО, ШУМЕН 2015 СТР.280

2014г. - ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛАТА НА ДЕТЕТО: РАЗРАБОТКА НА ДЪЛГОТРАЕН ПРОЕКТ ЗА ПО-НАТАТЪШНИЯ МУ ЖИВОТ- сборник от пътуващ семинар на ПФ май 2014

2014г. - СОЦИАЛНА РАБОТА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРЕЧКИТЕ ПРЕД РАЗВИТИЕТО НА ДЕЦАТА-сборник от пътуващ семинар на ПФ май 2014

2014г. - Миграцията от гледна точка на социалната работа- Единадесета международна научна конференция- 2014 ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ организирана от Международното висше бизнес училище-Ботевград

2014г. - Потребности на детето с оглед развитието на личността му -Единадесета международна научна конференция- 2014 ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ организирана от Международното висше бизнес училище-Ботевград

2013г. - Юбилейна международна научна конференция на тема “ 50 ГОДИНИ ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”- СЕМЕЙСТВОТО OПРЕДЕЛЯЩ ФАКТОР ЗА СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ДЕТЕТО- сборник под печат

2013г. - Иванов, П. Социална работа с безработни. Научни трудове от конференция с международно участие „Иновации в образованието” 27-29 септември, ПФ, Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски” т. ХVІІ D. Ш. 2013

2013г. - Иванов, П. Приемната грижа и осиновяването – две алтернативи за деинституционализацията на децата. Реалности, проблеми и препоръки. Научни трудове от конференция с международно участие „Иновации в образованието” 27-29 септември, ПФ, Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски” т. ХVІІ D. Ш. 2013

2011г. - Иванов, Пл., ПЕДАГОГИЧЕСКИ МЕТОДИ В ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК ПРИ ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ПОДДРЪЖКА НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ – КОНФЕРЕНЦИЯ 40ГОДИНИ ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ 2011 Г.СТР.493

2011г. - Иванов, Пл., КОНФЛИКТИТЕ – ТРУДНИ ЖИЗНЕНИ СИТУАЦИИ РАЗРЕШАВАНИ В СОЦИАЛНАТА РАБОТА – КОНФЕРЕНЦИЯ 40 ГОДИНИ ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - 2011, Г.СТР.486

2011г. - Иванов, Пл., КОМУНИКАТИВНА СПЕЦИФИКА НА ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК – КОНФЕРЕНЦИЯ НА ВВМУ ”Н. Й. ВАПЦАРОВ” ГР.ВАРНА – СБОРНИК ПОДПЕЧАТ - 2011 Г

2011г. - Иванов, Пл., КОНФЛИКТИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ И В ОБЩЕСТВОТО – КОНФЕРЕНЦИЯ НА ВВМУ”Н. Й. ВАПЦАРОВ” ГР.ВАРНА – СБОРНИК ПОД ПЕЧАТ - 2011 Г

2011г. - Иванов, Пл., ПРЕГОВОРИТЕ – НАЧИН ЗА РАЗРЕШАВАНЕТО НА КОНФЛИКТИ – КОНФЕРЕНЦИЯ НА ВВМУ”Н. Й. ВАПЦАРОВ” ГР.ВАРНА – СБОРНИК ПОД ПЕЧАТ - 2011 Г

2011г. - Иванов, Пл., КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА КОНФЛИКТИТЕ -КОНФЕРЕНЦИЯ НА УНИВЕРСИТЕТ «А. ЗЛАТАРОВ»- БУРГАС 2011 Г. АКАДЕМИЧЕН ЖУРНАЛ УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ КН.2 СТР.207

2011г. - Иванов, Пл., ВЗАИМОВРЪЗКИ И ВЗАИМОВЛИЯНИЯ МЕЖДУ СОЦИАЛНАТА РАБОТА И СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ-КОНФЕРЕНЦИЯ НА УНИВЕРСИТЕТ «А. ЗЛАТАРОВ»- БУРГАС 2011 Г. АКАДЕМИЧЕН ЖУРНАЛ УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ КН.2 СТР.212

2011г. - Иванов, Пл., СОЦИАЛНА РАБОТА С ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ И УЧЕНИЦИ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ - ОСМА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКАКОНФЕРЕНЦИЯ „ПРЕПОДАВАНЕ, УЧЕНЕ И КАЧЕСТВО ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ – 2011” - ПОСВЕТЕНА НА 20 ГОДИНИ МВБУ - гр. БОТЕВГРАД - РЕЗИДЕНЦИЯ „БОЯНА” СТР. 1104

2011г. - Иванов, Пл., СОЦИАЛНА РАБОТА С УЧЕНИЦИ ОТ 5 ДО 11 КЛАС - ОСМА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПРЕПОДАВАНЕ, УЧЕНЕ И КАЧЕСТВО ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ – 2011” - ПОСВЕТЕНА НА 20 ГОДИНИ МВБУ - гр.БОТЕВГРАД - РЕЗИДЕНЦИЯ „БОЯНА” СТР. 1113

2011г. - Иванов, Пл., ВИДОВЕ И ФУНКЦИИ ОБЩУВАНЕ- МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ «УНИТЕХ-11» ГР. ГАБРОВО, 2011, СТР. ІІІ-213

2011г. - Иванов, Пл., СОЦИАЛНА РАБОТА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА- МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ «УНИТЕХ-11» ГР. ГАБРОВО, 2011, СТР. ІІІ-218

2010г. - Иванов, Пл., ЛИЧНОСТНИ ЕЛЕМЕНТИ НА КОНФЛИКТА. МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИКОНОМИКА И ТЕХНОЛОГИИ”, 02-04.09.2010, ХТИ „АСЕН ЗЛАТАРОВ” гр.БУРГАС АКАДЕМИЧНО СПИСАНИЕ „ УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ” КН.ІV стр.139

2010г. - Иванов, Пл., РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИКОНОМИКА ИТЕХНОЛОГИИ” 02-04.09.2010, ХТИ „АСЕН ЗЛАТАРОВ” гр.БУРГАС АКАДЕМИЧНО СПИСАНИЕ „ УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ” КН.ІV стр.133

2010г. - Иванов, Пл., ФУНКЦИИ НА СОЦИАЛНИТЕ КОНФЛИКТИ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО” ПОСВЕТЕНА НА 25-ГОДИШНИНАТАНА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” 2010\\г. Стр.824

2010г. - Иванов, Пл., КОНФЛИКТА КАТО СОЦИАЛЕН ФЕНОМЕН, МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПОСВЕТЕНА „ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО” НА25-ГОДИШНИНАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” 2010\\г. Стр.828

2010г. - Иванов, Пл., ЛИЧНОСТНИ ФАКТОРИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА КОНФЛИКТИ В СОЦИАЛНАТА РАБОТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, БУРГАСКИ СВОБОДЕНУНИВЕРСИТЕТ 2010 Г. СПИСАНИЕ СЪВРЕМЕННА ХУМАНИТАРИСТИКА СТР.98

2010г. - Иванов, Пл., КОНФЛИКТИ В ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ПРАКТИКА, МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ 2010 СТР.307

2010г. - Иванов, Пл., КОНФЛИКТИТЕ ОТ ПОЗИЦИИТЕ НА НОВИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗЪМ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 19 – 20 November 2010, GABROVOСТР.ІІІ-254

2010г. - Иванов, Пл., МЕДИАЦИЯТА ФОРМА ЗА РАЗРЕШАВАНЕТО НА КОНФЛИКТИ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 19 – 20 November 2010, GABROVO СТР.ІІІ-257

2010г. - Иванов, Пл., НАЧИНИ ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА СОЦИАЛНИ КОНФЛИКТИ, ГОДИШНАТА УНИВЕРСИТЕТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 30 септември - 1 октомври 2010, НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ТОМ І стр.108

2010г. - Иванов, Пл., ОБЕКТИВНИ ФАКТОРИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕТО НА КОНФЛИКТИ, ГОДИШНАТА УНИВЕРСИТЕТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 30 септември - 1 октомври 2010 г. НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ТОМ І стр.122

2010г. - Иванов, Пл., ПРИЧИННО – СЛЕДСТВЕНИ ВРЪЗКИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА СОЦИАЛНИ КОНФЛИКТИ, ГОДИШНАТА УНИВЕРСИТЕТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 30септември - 1 октомври, 2010, НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ТОМ І стр.119

2009г. - Иванов,Пл., КОНФЛИКТИ МЕЖДУ ГЕНЕРАЦИИТЕ. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ “ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ – ТРАДИЦИИ И БЪДЕЩЕ” – ВАРНА 2009, стр.243

2009г. - Иванов, Пл., ОРИЕНТИРАНА КЪМ КУЛТУРНИТЕ ОСОБЕНОСТИ НА КЛИЕНТИТЕ СОЦИАЛНАТА РАБОТА. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 20 – 21 November 2009, GABROVO томІІІ стр.235

2009г. - Иванов, Пл., ЧУЖДИЯТ ОПИТ В СОЦИАЛНАТА РАБОТА: ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО МУ В БЪЛГАРИЯ. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, 20 – 21 November 2009, GABROVO томІІІ стр.239

2007г. - Иванов, Пл., ВЛИЯНИЕТО НА ЛИЧНОСТНИТЕ ОСОБЕНОСТИ НА СТАРИТЕ ХОРА ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕТО НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА С ТЯХНАТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА -05.10-07.10. БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ПО СОЦИАЛНА РАБОТА – НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ –СОФИЯ сборник ПРОБЛЕМИ НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА стр.202

Доклади

2017г. - МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СЪВРЕМЕНОТО УЧИЛИЩЕ 1.1. СОЦИОКУЛТУРНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕТО НА ОБЩОТО ОБРАЗОВАНИЕСтратегии на образователната и научната политика Volume 27, Number 4, 2017, СТР.603-609

2012г. - ДОКЛАД НА КОНФЕРЕНЦИЯТА НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „В.ЛЕВСКИ” гр. В. ТЪРНОВО, 2012 СОЦИАЛНА РАБОТА С БЕДНИ

2012г. - ДОКЛАД НА КОНФЕРЕНЦИЯТА НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „В.ЛЕВСКИ” гр. В.ТЪРНОВО, 2012 ДОКЛАД НА КОНФЕРЕНЦИЯТА НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „В.ЛЕВСКИ” гр. В. ТЪРНОВО ИСТОРИЯ НА БОРБАТА С БЕДНОСТТА

2012г. - ДОКЛАД НА КОНФЕРЕНЦИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНОТО БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ В РЕЗИДЕНЦИЯ «БОЯНА» 2012 ЕТНОЦЕНТИЗЪМ И ПРОБЛЕМИ НА СОЦИАЛНАТА ПОДДРЪЖКА НА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ

2012г. - СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ ОТ ПЪТУВАЩ СЕМИНАР ШУМЕН-РИЕКА-ВЕНЕЦИЯ, 2012 СЪВРЕМЕННИ КОНЦЕПЦИИ ЗА БЕДНОСТТА КАТО НАУЧНА ОСНОВА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА С БЕДНИ СТР. 193

2012г. - ДОКЛАД НА КОНФЕРЕНЦИЯТА НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „В.ЛЕВСКИ” гр. В. ТЪРНОВО, 2012 ПРОФИЛАКТИКА И ТЕРАПИЯ НА БЕДНОСТТА

2012г. - КОНФЕРЕНЦИЯ 300 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЖАН - ЖАК-РУСО – ШУМЕН. 2012 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА СОЦИАЛНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ – ОСНОВНА ЗАДАЧА НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК СТР. 435

2012г. - МЕТОДИ ЗА ИНДИВИДУАЛНА СОЦИАЛНА РАБОТА. ДОКЛАД НА КОНФЕРЕНЦИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНОТО БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ В РЕЗИДЕНЦИЯ «БОЯНА» 2012

2012г. - конференция 300 години от рождението на Жан Жак Русо – Шумен 2012 Взаимодействие между социалния работник и клиента. Стр 429

2012г. - 2012конференция 300 години от рождението на Жан Жак Русо – Шумен 2012 Взаимодействието между социалния работник и клиента. Стр 429

Цитирания

2016г. - ЦИТИРАНЕ В МОНОГРАФИЯТА НА Г.КОЛЕВ И Ч. МИЛКОВ МЕНИДЖМЪНТ НА СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ СОФИЯ2016, СТР106,120, 127, 128, 154.

2015г. - Цитиране от Ч.Г.Сотиров, Е.Люцканова, в статията им „ЕМПАТИЯТА В КОНТЕКСТА НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА” сборник научни трудове от пътуващ семинар иновации в образованието на ШУ „Еп.К.Преславски” 2015г.

2014г. - Цитиране от Ч.Г.Сотиров, и Й.П.Георгиева в статията им Дневните центрове- алтернатива за старите хора” сборник научни трудове от пътуващ семинар иновации в образованието на ШУ „Еп.К.Преславски” 2014г.

2013г. - Цитиране от Ч.Г.Сотиров, Е.Люцканова, З.Мустафа в статията им „Физическата активност на старите хора” сборник научни трудове от пътуващ семинар иновации в образованието на ШУ „Еп.К.Преславски” 2013г.

2013г. - Цитиране от Ж.Военкинова в статията и”Обучение на студенти за работа със стари хора” сборник научни трудове от пътуващ семинар иновации в образованието на ШУ „Еп.К.Преславски” 2013г.

2013г. - Цитиране от Е.Люцканова, Ч.Г.Сотиров, Тасин Тасинов в сатията им „Положителни страни на старостта” сборник научни трудове от пътуващ семинар иновации в образованието на ШУ „Еп.К.Преславски” 2013г