Доц. д-р Павлина Иванова Лазароваабв

array(2) { ["bio"]=> array(13) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(641) "1993 - 1998 год. - Медицински университет Варна, Здравен мениджмънт 1998 - 2001 год. - Великотърновски Университет “Свети Свети Кирил и Методи”, СДК Психология 1999 – 2001 год. - Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, магистратура Социални дейности 2001 - 2003 год. - Великотърновски Университет “Свети Свети Кирил и Методи”, магистратура Психология" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(0) "" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(443) "1999 – ШУ “Епископ Константин Преславски” –асистент 2003 – ШУ “Епископ Константин Преславски” – старши асистент 2007 – ШУ “Епископ Константин Преславски” – главен асистент, доктор 2011 – ШУ “Епископ Константин Преславски” – доцент, доктор" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(154) "2007 год. - Доктор по психология (шифър: 05.06.05 „Педагогическа и възрастова психология”)" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(273) "1. Обща психология 2. Възрастова психология 3. Педагогическа психология 4. Социална психология 5. Психология 6. Възрастова и педагогическа психология" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(0) "" ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(264) "Възрастова и педагогическа психология, геронтопсихология, етнопсихология, спортна психология, когнитивна психология, психология на личността." ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(105) "2016 г. - Обучение: Съдебно-психологическа експертиза, Шумен" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(3810) "2008 - Психологически особености на педагогическото взаимодействие във висшето училище., ръководител – доц. д-р Стойко Иванов, ШУ „Еп. К. Преславски”. 2009 - Интерактивни форми на обучение по психология във висшите училища., ръководител - доц. д-р Стойко Иванов, ШУ „Еп. К. Преславски”. 2010 - Технология за формиране на комуникативни и педагогически компетентности и компетенции на студенти., ръководител – доц. дпн Стойко Иванов, ШУ „Еп. К. Преславски”. 2011 - Консултиране и управление на конфликти в образователната среда., ръководител – проф. дпн Стойко Иванов, ШУ „Еп. К. Преславски”. 2012 - Практико-приложни аспекти на психология в образованието., ръководител – проф. дпн Стойко Иванов, ШУ „Еп. К. Преславски”. 2013 - Хуманизация и демократизация на образованието в България., ръководител - проф. дпн Стойко Иванов, ШУ "Еп. К. Преславски" 2014 - "Идентифициране на потребността от включване на учебната дисциплина футурология в учебния план на специалност „Социални дейности” на ШУ „Еп. К. Преславски” Вх. № РД-08-250/14.03.2014 г., № РД-10-573-/04.04.2014 г. 2015 - Проект № РД – 082 – 94 от 2015 „Иновационни практики в социалната работа с хора с увреждания” 2016 - Проект № РД-08-135/08.02.2016 “Изследователска дейност свързана с приложната социална работа” 2017 - Проект № РД-08-85/03.02.2017г "Практико-приложни аспекти на социалната работа с група в обучението на социални работници ” 2018 - Проект № РД-08-128/07.02.2018 г. „Специфични и неспецифични нарушения на способността за учене” 2018 – Проект № РД - 08-157/09.02.2018 Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет 2018 - Международен проект 2016-TR01-KA201-034856 (КД 201) „Развитие на капацитетав предучилищното образование, програма „Erasmus +“, 2017-2018. 2018 – Международен проект 2017-BG01-КА101-26069 (КД 101) „Иновации чрез квалификация, програма „Erasmus +“, 2017-2018. 2019 - Проект № РД-08-86/31.01.2019 г. на ШУ “Еп. К. Преславски, Стимулиране на международна мобилност на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“, 2019 г. 2019 – Проект № РД - 08-17/09.02.2019 Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(0) "" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(0) "" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [11]=> array(3) { ["detail"]=> string(102) "1. Дружество на психолозите в България 2. Съюз на учените" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [12]=> array(3) { ["detail"]=> string(0) "" ["group id"]=> int(18) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(18) ["UNDN Name"]=> string(54) "Държавни и/или научни награди" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(13) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Доц. д-р  Павлина Иванова Лазарова

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: СОЦИАЛНА РАБОТА

Кабинет: Корпус 2, стая 400 или 05a

Телефон: 054 830365 вътр.222

Email: p_o_l_i@abv.bg

Приемно време: понеделник 12.00 - 13.00 ч.

Завършен университет, специалност

1993 - 1998 год. - Медицински университет Варна, Здравен мениджмънт

1998 - 2001 год. - Великотърновски Университет “Свети Свети Кирил и Методи”, СДК Психология

1999 – 2001 год. - Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, магистратура Социални дейности

2001 - 2003 год. - Великотърновски Университет “Свети Свети Кирил и Методи”, магистратура Психология

Заемани академични длъжности

1999 – ШУ “Епископ Константин Преславски” –асистент

2003 – ШУ “Епископ Константин Преславски” – старши асистент

2007 – ШУ “Епископ Константин Преславски” – главен асистент, доктор

2011 – ШУ “Епископ Константин Преславски” – доцент, доктор

Придобити научни степени

2007 год. - Доктор по психология (шифър: 05.06.05 „Педагогическа и възрастова психология”)

Водени лекции и/или упражнения

1. Обща психология

2. Възрастова психология

3. Педагогическа психология

4. Социална психология

5. Психология

6. Възрастова и педагогическа психология

Области на научни интереси

Възрастова и педагогическа психология, геронтопсихология, етнопсихология, спортна психология, когнитивна психология, психология на личността.

Специализации

2016 г. - Обучение: Съдебно-психологическа експертиза, Шумен

Участия в международни и национални научни проекти

2008 - Психологически особености на педагогическото взаимодействие във висшето училище., ръководител – доц. д-р Стойко Иванов, ШУ „Еп. К. Преславски”.

2009 - Интерактивни форми на обучение по психология във висшите училища., ръководител - доц. д-р Стойко Иванов, ШУ „Еп. К. Преславски”.

2010 - Технология за формиране на комуникативни и педагогически компетентности и компетенции на студенти., ръководител – доц. дпн Стойко Иванов, ШУ „Еп. К. Преславски”.

2011 - Консултиране и управление на конфликти в образователната среда., ръководител – проф. дпн Стойко Иванов, ШУ „Еп. К. Преславски”.

2012 - Практико-приложни аспекти на психология в образованието., ръководител – проф. дпн Стойко Иванов, ШУ „Еп. К. Преславски”.

2013 - Хуманизация и демократизация на образованието в България., ръководител - проф. дпн Стойко Иванов, ШУ "Еп. К. Преславски"

2014 - "Идентифициране на потребността от включване на учебната дисциплина футурология в учебния план на специалност „Социални дейности” на ШУ „Еп. К. Преславски” Вх. № РД-08-250/14.03.2014 г., № РД-10-573-/04.04.2014 г.

2015 - Проект № РД – 082 – 94 от 2015 „Иновационни практики в социалната работа с хора с увреждания”

2016 - Проект № РД-08-135/08.02.2016 “Изследователска дейност свързана с приложната социална работа”

2017 - Проект № РД-08-85/03.02.2017г "Практико-приложни аспекти на социалната работа с група в обучението на социални работници ”

2018 - Проект № РД-08-128/07.02.2018 г. „Специфични и неспецифични нарушения на способността за учене”

2018 – Проект № РД - 08-157/09.02.2018 Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет

2018 - Международен проект 2016-TR01-KA201-034856 (КД 201) „Развитие на капацитетав предучилищното образование, програма „Erasmus +“, 2017-2018.

2018 – Международен проект 2017-BG01-КА101-26069 (КД 101) „Иновации чрез квалификация, програма „Erasmus +“, 2017-2018.

2019 - Проект № РД-08-86/31.01.2019 г. на ШУ “Еп. К. Преславски, Стимулиране на международна мобилност на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“, 2019 г.

2019 – Проект № РД - 08-17/09.02.2019 Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет

Членства в научни организации

1. Дружество на психолозите в България

2. Съюз на учените

Дисертации

2007г. - Етнопсихически различия на лица в напреднала и старческа възраст. Дисертация за придобиване на образователна степен доктор по научна специалност 05.06.05. „Педагогическа и възрастова психология”, 213 с. Защитена София, 2007 г. Автореферат - Шумен, 40с.

Монографии

2011г. - Изследване на формално-динамичните свойства на студентите, Ш, 2011

2011г. - Изследване на характерологичните особености на студентите, Ш, 2011

2010г. - Мониторинг на информираността и отношението на учениците от 14 до 18 години по проблема наркомании, Ш, 2010

2009г. - Дисоциативни преживявания в третата възраст, Ш, 2009

Учебници

2009г. - Учебно пособие по спортна психология, ВТ, 2009 (в съавт. с Д. Кайков)

2008г. - Теоретични основи на социалната работа, част първа. Университетско издателство „Еп. К. Преславски, Ш., 2008 (в съавт. с Ив. Кусев, Г. Колев и Н. Николов)

Статии

2019г. - Темпераментът като фактор за избора на бъдеща професия //Годишник на Шуменския Университет „Епископ Константин Преславски“ Т. ХXІІІ D 35 години Педагогически Факултет ISSN 1314 – 6769, Шумен, 2019, с. 777-782

2018г. - Study of intrinsic and extrinsic academic motivation of students // SocioBrains, Issue 48, AUGUST 2018, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2018, p.154-159.

2018г. - 16. Study on aggressiveness, social qualities and students’ psychic ymptomatic status // SocioBrains, Issue 49, SEPTEMBER 2018, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2018, p.104-110.

2017г. - Study of self-relation of students // SocioBrains, Issue 35, JULY 2017, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2017, p.144-147.

2017г. - Study of sociability of students // SocioBrains, Issue 35, JULY 2017, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2017, p.148-151.

2017г. - Study motivational profile of students (Изследване на мотивационната структура на личността на студентите) // SocioBrains, Issue 34, JUN 2017, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2017, p.196-201.

2017г. - Study of socio-psychological adaptation of students // SocioBrains, Issue 35, JULY 2017, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2017, p.152-155.

2017г. - Correlation between degree of anxiety and socio-psychological adaptation of students // SocioBrains, Issue 36, AUGUST 2017, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2017, p.28-31.

2017г. - Correlation between degree of anxiety and socio-psychological adaptation of students // SocioBrains, Issue 36, AUGUST 2017, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2017, p.28-31.

2016г. - Особености на тревожността и стила на поведение в конфликтни ситуации на студентите // Сборник научни трудове от пътуващ семинар Белград – Любляна – Италианска Ривиера - Загреб (03.05. – 11.05.2016), Шумен, 2016., с. 259 – 263

2016г. - Ethno-psychological characteristics of the anxiety and adaptation of students // SocioBrains, Issue 28, December 2016, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2016, p.57-60.

2016г. - Specifics of volitional qualities of students // SocioBrains, Issue 28, December 2016, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2016, p.61-64

2015г. - Eтнопсихични особености на адаптацията на студентите //Психолого-педагогическое знание в контексте совремемнности: теория и практика. Сборник научных статей, Самара, 2015., с. 82-87

2012г. - Етнопсихични особености на агресивните прояви и социалните качества на студенти // Сборник НВУ „В. Левски”, „Сборник научни трудове, част 2”, Шумен, 2012, с. 413-418

2012г. - Етнопсихични особености на агресивните прояви и темперамента на студенти // Сборник НВУ „В. Левски”, „Сборник научни трудове, част 2”, Шумен, 2012, с. 419-425

2012г. - Етнопсихични особености на темперамента на студенти // Сборник НВУ „В. Левски”, „Сборник научни трудове, част 2”, Шумен, 2012, с. 426-431

2012г. - Исследование профиля мышления и концентрации внимания студентов // Актуалные проблемый психологии. Сборник научных статей, Самара, 2012., с. 52-54

2012г. - Исследование самооценки и свойств личности в юношеском возрасте // Актуалные проблемый психологии. Сборник научных статей, Самара, 2012., с. 55-58

2012г. - Изследване на зависимостта между статуса в отбора и социалните качества на спортистите // Сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен – Риека – Венеция (28.04. – 03.05.2012), Шумен, 2012., с. 125 – 130 (в съавт. с К. Минев)

2011г. - Изследване на структурата на темперамента при студенти от специалност ПОФВ с въпросника на Б. Н. Смирнов // Личност, мотивация, спорт, том 16, НСА ПРЕС, С., 2011, с. 278-283

2011г. - Изследване на зависимостта между профила на мислене и антиципацията при стрелбата в баскетбола // Личност, мотивация, спорт, том 16, НСА ПРЕС, С., 2011, с. 274-277 (в съавт. с Т. Симеонова)

2011г. - Етнопсихични особености на социалните качества на студенти //Научни трудове на Русенския университет - 2011, том 50, серия 6.2, с. 34-39

2010г. - Изследване свойствата на личността в юношеска възраст. //сп. Психология теория и практика, Варна бр. 1, 2010, с. 82-90. (в с съавт. Д. Крумова)

2010г. - Самооценка, представа за себе си и партньора в юношеска възраст, //сп. Психология теория и практика, Варна бр. 2, 2010, с. 19-25. (в съавт. с Д. Крумова)

2010г. - Бойното изкуство айкидо като нетрадиционен начин за повишаване на двигателните качества на студентите. (в съавт. Т. Игнатова и С. Акерски). //СборникСпортно-състезателна дейност и модулно обучение в средните и висшите училища, Ш., 2010, с. 15- 20

2010г. - Темперамент и антиципация при стрелбата в баскетбола. (в съавт. Т. Симеонова). //Сборник Спортно-състезателна дейност и модулно обучение в средните ивисшите училища, Ш., 2010, с. 86- 93

2010г. - Изследване на зависимостта между точността при стрелбата в баскетбола и темперамента с въпросника на Дейвид Кейрси. (в съавт. Т. Симеонова). //СборникИновации в образованието, Ш., 2010, с. 1067-1072

2010г. - Прилагане на въпросника на Д Кейрси за диагностика на взаимоотношенията в училищния клас (в съавт. с А. Трифонова). // Сборник НВУ „В. Левски”, „Сборникнаучни трудове, част 3”, Шумен, 2010, с. 69-74

2010г. - Изследване на детската тревожност при деца в предучилищна възраст (в съавт. с Д. Крумова). // Сборник НВУ „В. Левски”, „Сборник научни трудове, част 3”,Шумен, 2010, с. 75-79

2010г. - Изследване на темперамента при ученици и студенти с въпросника на Х. Айзенк (в съавт. с Д. Крумова). // Сборник НВУ „В. Левски”, „Сборник научни трудове,част 3”, Шумен, 2010, с. 80-84

2010г. - Установка подростков к употреблению наркотиков, Сборник научных трудов учоных Московского городского педагогичского университета и Бакинскогословянского университета, М., 2010, с. 237-241 (в съавт. с Л. Георгиева и Й. Маринова)

2010г. - Роля на мотивацията в дейността на спортиста //Сборник доклади, Велико търново, 2010, с. 651-654

2010г. - Психична подготовка на спортистите в годишния тренировъчен макроцикъл //Сборник доклади, Велико търново, 2010, с. 655-659

2010г. - Обема и интензивността като фактори за увеличаване на тренировъчните натоварвания (в съавт. с К. Минев). //Сборник доклади, Велико търново, 2010, с.660-662

2009г. - Психологически климат и лидерство в училищния клас (в съавт. с А. Трифонова). //Научни трудове на Русенския университет - том 48, серия 6.2, 2009, с.197-201

2009г. - Взаимовръзка на видовете агресия и типовете темперамент (в съавт. Д. Крумова). //Научни трудове на Русенския университет - 2009, том 48, серия 6.2, 2009, с.202-205

2009г. - Психологически особености на спортния отбор. //Научни трудове на Русенския университет - 2009, том 48, серия 8.2, 2009, с. 164-168

2009г. - Диагностика на мотивацията за постижения и самооценката на личността. (в съавт. Т. Игнатова). //Научни трудове на Русенския университет - том 48, серия8.2, 2009, с. 174-177

2008г. - Психологически климат и лидерство във волейболния отбор. //Проблеми на психологията в началото на ХХI век, Ш., 2008, с. 213-221

2008г. - Проучване мнението и поведението на учениците относно превенцията на ХИВ/СПИН и ППИ и предпазване от нежелана бременност. // Научни трудове на русенския университет, том 47, серия 5.4, Р., 2008, с. 21-24

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2014г. - Изготвяне на становище за хабилитация в академична длъжност „Професор“ и член на научно жури за доц., д.ик.н. Красимир Марков Марков- преподавател в катедра "Социална педагогика" в Педагогически факултет на Шуменски университет - гр. Шумен, 2014

2014г. - Изготвяне на становище за хабилитация в академична длъжност „Професор“ и член на научно жури за доц., д-р Румяна Борисова Милкова- преподавател в катедра "Социална педагогика" в Педагогически факултет на Шуменски университет - гр. Шумен, 2014

Цитирания

2018г. - 2018г. -Лазарова, П. Дисоциативни преживявания в третата възраст. Юни Експрес ООД, 2009 //в Николов, Н., Социално-педагогически функции на спорта, дисертационен труд, с. 34

2016г. - 2016г. - Кайков, Д., П. Лазарова. Учебно пособие на спорна психология - Велико Търново., 2009 // в Караманлиева, Е., Индивидуалните особености на студентите в обучението по тенис на маса, дисертационен труд, с. 54

2014г. - Lazarova, P., 2010: Monitoring of the informativeness and attitude of students of age 14 – 18 on drug problems, Shumen; IN: Ilieva, I., Scientific priorities of the Department “Social Work” at Shumen Univeristy “Konstantin Bishop of Preslav”, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 23– 33, Issue 3, December 2014, P. 26

2014г. - Lazarova, P., 2011: Study on the formal dynamical characteristics of students, Shumen; IN: Ilieva, I., Scientific priorities of the Department “Social Work” at Shumen Univeristy “Konstantin Bishop of Preslav”, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 23– 33, Issue 3, December 2014, P. 26

2014г. - Lazarova, P., 2011: Study on the character peculiarities of students, Shumen; IN: Ilieva, I., Scientific priorities of the Department “Social Work” at Shumen Univeristy “Konstantin Bishop of Preslav”, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 23– 33, Issue 3, December 2014, P. 26

2014г. - Lazarova, P., 2009: Dissociative experiences inthird age, Publishing house Uni Express OOD; IN: Ilieva, I., Scientific priorities of the Department “Social Work” at Shumen Univeristy “Konstantin Bishop of Preslav”, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 23– 33, Issue 3, December 2014, P. 26

2014г. - Lazarova, P., 2012: Ethno – psychological peculiarities of aggressive behavior and the student’s temperament // Symposium NMU „V. Levski, “, „Collection of research works, part 2, Shumen, p. 419-425; IN: Ilieva, I., Scientific priorities of the Department “Social Work” at Shumen Univeristy “Konstantin Bishop of Preslav”, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 23– 33, Issue 3, December 2014, P. 26

2014г. - Lazarova, P., 2012: Ethno - psychological peculiarities of students’ aggressive behavior and social Qualities // Symposium NMU „V. Levski, “, „Collection of research works, part 2, Shumen, p.413 – 418 ; IN: Ilieva, I., Scientific priorities of the Department “Social Work” at Shumen Univeristy “Konstantin Bishop of Preslav”, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 23– 33, Issue 3, December 2014, P. 26