Проф. д-р Светлозар Петков Вацовабв

array(2) { ["bio"]=> array(13) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(312) "ВИИ "Карл Маркс"- София, магистър "Управление и планиране на народното стопанство" - 1978 г. ШУ “Епископ Константин Преславски”, магистър "Управление на образованието" - 2005 г." ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(184) ""Балкантурист" - Шумен: директор - 1986-1991 г. Мадара интертур" ЕАД - Шумен: изпълнителен директор - 1991-1997 г." ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(123) "асистент - 2007 г. главен асистент - 2008 г. доцент - 2012 г. професор - 2016 г." ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(61) "доктор по педагогика (05.07.01.) - 2007 г." ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(532) "Управление на образованиетo Икономика на социалната сфера Основи на управлението Образователен мениджмънт Образователен маркетинг и връзки с обществеността Икономика и финансов мениджмънт в образованието Управление на персонала в училище Бизнес планиране Управление на иновациите" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(0) "" ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(213) "Мениджмънт, маркетинг, управление на образованието, икономика на социалната сфера, управление на човешките ресурси." ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(36) "University of Tampa (USA) - 1993 г." ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(247) "Партньорски проект на НИОД и Британски съвет - България: "РАЗВИВАНЕ НА ЛИДЕРСКИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩНИ ДИРЕКТОРИ" - 2010 г." ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(179) "Помощник ректор - 2001-2005 г. Ръководител катедра "Педагогика и управление на образованието" - от 2015 г." ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(0) "" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [11]=> array(3) { ["detail"]=> string(0) "" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [12]=> array(3) { ["detail"]=> string(0) "" ["group id"]=> int(18) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(18) ["UNDN Name"]=> string(54) "Държавни и/или научни награди" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(13) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Проф. д-р  Светлозар Петков Вацов

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: ПЕДАГОГИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Кабинет: Корпус 2, стая 210

Телефон: 054 830 365; 0898 549860

Email: sv.vacov@abv.bg, s.vacov@shu.bg

Приемно време: 10-12 ч.

Завършен университет, специалност

ВИИ "Карл Маркс"- София, магистър "Управление и планиране на народното стопанство" - 1978 г.

ШУ “Епископ Константин Преславски”, магистър "Управление на образованието" - 2005 г.

Месторабота преди постъпване в ШУ

"Балкантурист" - Шумен: директор - 1986-1991 г.

Мадара интертур" ЕАД - Шумен: изпълнителен директор - 1991-1997 г.

Заемани академични длъжности

асистент - 2007 г.

главен асистент - 2008 г.

доцент - 2012 г.

професор - 2016 г.

Придобити научни степени

доктор по педагогика (05.07.01.) - 2007 г.

Водени лекции и/или упражнения

Управление на образованиетo

Икономика на социалната сфера

Основи на управлението

Образователен мениджмънт

Образователен маркетинг и връзки с обществеността

Икономика и финансов мениджмънт в образованието

Управление на персонала в училище

Бизнес планиране

Управление на иновациите

Области на научни интереси

Мениджмънт, маркетинг, управление на образованието, икономика на социалната сфера, управление на човешките ресурси.

Специализации

University of Tampa (USA) - 1993 г.

Участия в международни и национални научни проекти

Партньорски проект на НИОД и Британски съвет - България: "РАЗВИВАНЕ НА ЛИДЕРСКИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩНИ ДИРЕКТОРИ" - 2010 г.

Заемани ръководни позиции

Помощник ректор - 2001-2005 г.

Ръководител катедра "Педагогика и управление на образованието" - от 2015 г.

Дисертации

2007г. - “Образователният маркетинг като инструмент за управление на образованието”, 2007.

Книги

2016г. - Светлозар Вацов, Лилия Лозанова, Изкуството на комуникацията, Велико Търново, “Фабер”, 2016.

Монографии

2016г. - Светлозар Вацов, Успешният ръководител, Шумен, УИ “Епископ Константин Преславски”, 2016.

2016г. - Светлозар Вацов, Императивът на компетентностния подход, Велико Търново, “Фабер”, 2016.

2011г. - Светлозар Вацов, Комуникационна политика на учебното заведение, Велико Търново, “Фабер”, 2011.

2010г. - Петър Балкански, Светлозар Вацов, Изследване на управлението в образованието, Шумен, УИ „Епископ Константин Преславски”, 2010.

2010г. - Светлозар Вацов, Управление на персонала в училище, Велико Търново, “Фабер”, 2010.

2008г. - Светлозар Вацов, Маркетингово управление на образованието, Шумен, УИ “Епископ Константин Преславски”, 2008.

Учебници

2016г. - Светлозар Вацов, Икономика на социалната сфера, Шумен, УИ “Епископ Константин Преславски”, 2016.

Учебни помагала

2014г. - Образователен маркетинг и връзки с обществеността – модул за електронно обучение

2014г. - Управление на персонала в училище – модул за електронно обучение

2014г. - Учебни материали за едногодишно специализиращо обучение във висши училища с цел придобиване на професионална квалификация „учител“ /в съавторство/

2013г. - Маркетинг в образованието – модул за електронно обучение

Статии

2019г. - КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ В ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПРОФИЛ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СПЕЦИАЛИСТ, Годишник на ШУ, т. XXIII D,.Шумен, УИ “Епископ Константин Преславски”, 2019, ISSN 1314–6769

2019г. - В центъра на образователната парадигма на XXI век, сп. „Педагогика“, книжка 8/2019, ISSN 0861–3982.

2018г. - THE MANAGEMENT OF EDUCATION AS SCIENCE,SocioBrains, International scientific refereed online journal with impact factor, Issue 45, May 2018

2018г. - ПОДХОДИ КЪМ ИЗУЧАВАНЕТО НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, Известия на СУБ - клон Сливен, том 33, 2018 г.

2018г. - Специфика на училището като обект на управление, Годишник на ШУ, т. XXII D.

2017г. - Светлозар Вацов, ЗА ПОНЯТИЯТА „ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА“ И „УЧИЛИЩНА КУЛТУРА“, Годишник на ШУ, т. XXI D.

2017г. - "Висшето образование и пазарът на труда", Известия на СУБ - клон Сливен, том 32, 2017 г.

2017г. - The school manager as head of the staff council (в съавторство с проф. Б. Гьошев) , SocioBrains, International scientific refereed online journal with impact factor, Issue 34, June 2017

2016г. - Аn important Factor for an efficient anti-crisis Management, International scientific refereed online journal SOCIOBRAINS.Issue 21, May 2016

2016г. - The immaterial Motivation, IInternational scientific refereed online journal SOCIOBRAINS.Issue 21, May 2016

2016г. - The Magic of the Leadership, IInternational scientific refereed online journal SOCIOBRAINS.Issue 20, April 2016

2016г. - A Model for forming a positive Image of the School, International scientific refereed online journal SOCIOBRAINS. Issue 22, June 2016

2016г. - Ефективното лидерство, сп. „Управление и образование”, том XII (1), 2016.

2016г. - Създаване на нов тип организационна култура, сп. „Управление и образование”, том XII (1), 2016.

2016г. - Развитие на общественoтo началo в управлението на училището, Годишник на ШУ, т. XX D.

2015г. - "Времето – постоянно недостигащият ресурс на училищния директор", Академично списание „Управление и образование”, кн. 3, том 11, 2015, с. 72-77.

2015г. - "Предизвикателства пред измерването на компетенциите", Академично списание „Управление и образование”, кн. 3, том 11, 2015, с. 78-84.

2015г. - “Дидактически принципи на компетентностния подход в образованието”, Известия на СУБ - клон Сливен, том 30, 2015 г.

2015г. - „Компетенциите – във фокуса на съвременното образование”, Годишник на ШУ, т. XIX D

2015г. - „Компетентностен профил на френския учител“, Годишник на ШУ, т. XIX D

2015г. - "Иновативна форма на непрекъснато образование", Годишник на Висше училище по мениджмънт, том VIII, 2015

2015г. - "За компетентностите в професионалния профил на училищните директори", Българско списание за образование, брой 2, 2015

2014г. - Нови моменти в оценяването на педагогическите кадри в САЩ, Годишник на ШУ, т. XVIII D.

2014г. - "Изследване нагласите на студентите за дистанционно обучение" - Известия на СУБ - клон Сливен, том XXVI I, 2014 г.

2013г. - Важно условие за управление на професионалното развитие на учителите, Известия на СУБ - клон Сливен, 2013 г.

2013г. - Императивът на приобщаващото образование, Годишник на ШУ, т. XVIII D.

2013г. - Използване на образователните възможности на Интернет, Годишник на ШУ, т. XVIII D.

2013г. - Образователният пазар в България, Годишник на ШУ, т. XVIII D.

2012г. - “Участие на училищния директор в съвещания и заседания” (в съавторство с доц. Б. Гьошев) - е-списание: Училищен мениджър, 2012, http://www.niod.bg

2011г. - "Основни способи за нематериална мотивация" - Академично списание „Управление и образование”, кн. 1, том 7, 2011, с. 251-255.

2011г. - "Откриване и развитие на лидерите" - Академично списание „Управление и образование”, кн. 1, том 7, 2011, с. 230-234.

2010г. - “Диференцираното заплащане и мотивацията на педагогическите кадри”, Академично списание “Управление и образование”, кн. 1, том 6, 2010, с. 152-155.

2010г. - “Брендът на учебното заведение – негово конкурентно преимущество”, Академично списание “Управление и образование”, кн. 1, том 6, 2010, с. 156-160.

2008г. - “Регионален център по образователен маркетинг” – Академично списание “Управление и образование”, кн. 1, том 4, 2008, с. 133-137.

2008г. - “Планирането в дейността на училищните директори” (в съавторство с доц. Б. Гьошев) – “Годишник на СУБ – Благоевград”, том 2, 2008, с. 405-411.

2008г. - “Нов елемент в управлението на образованието“ – списание “Стратегии на образователната и научната политика” – брой 4, 2008, с. 345-352,

2007г. - “Специфика на маркетинга в образованието” – Академично списание “Управление и образование”, кн. 1, том 3, 2007, с. 236-242,

2007г. - “Маркетинг на дистанционното обучение” (в съавторство с доц. Б. Гьошев) – списание “Е” и “М” еврообразование” – брой 2-3, 2007, с. 24-30.

2007г. - “Нова управленска парадигма в образованието” – списание “Стратегии на образователната и научната политика” – брой 3, 2007, с. 232-241.

2007г. - “Важен критерий за успешността на училището“- сп. “Педагогика”, Брой 11, 2007, с. 16-22.

2006г. - “Образователният маркетинг като инструмент за управление на образованието” – Информационен бюлетин “Управление на средното образование” – брой 1-2, 2006, с.100–111.

2006г. - “Организация на маркетинговата дейност в училище” – Академично списание “Управление и образование”, кн. 1, том 2, 2006, с. 57-62.

2003г. - “Информационните технологии и маркетингът на образователните услуги” –“Научни съобщения на СУБ – клон Добрич”, том 5, № 2, 2003, c. 431-435.

Доклади

2016г. - Нови предизвикателства пред управлението, Пътуващ семинар ”Иновации в образованието”, 3 -10 май 2016 г.

2015г. - "Родоначалниците на компетентностния подход", Пътуващ семинар “Иновации в образованието”, 2015

2015г. - "Някои особености на компетентностния модел в немското образование", "Education as a Factor of Human Capital Formation and Economic Development of the Society",Colection of Scientific Papers, Cherkasy, 2015.

2015г. - The birth of educational marketing (a literature review) - Международная научно-практическая интернет-конференция “Психолого-педагогические аспекты обучения взрослых в системе непрерывного образования”, 22 октября 2015 г., Белая Церковь (Украина)

2014г. - The framework for a teacher’s career - International research and training conference “Personality in the modern education: problems of training and development”, Donezk, 2014

2014г. - New marketing paradigm in higher educations management – International Scientific and Practical Internet-Conference “Actual problems and ways of implementation the regional socio-economic development”, Dnepropetrovsk, 2014

2014г. - Кариерната траектория на американските учители - Пътуващ семинар “Иновации в образованието”

2014г. - От квалификационeн подход към компетентностен – Международна научна конференция "Квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшето училище", Благоевград, 2014 г.

2014г. - Основна дейност на училищния директор – Десета международна научна конференция, ВУМК, Добрич, 2014 г.

2014г. - "Културно-историческият туризъм като фактор за социално-икономическото развитие на Община Каспичан" = Научна конференция, 19.09. 2014 г.

2013г. - България и европейските цели в областта на образованието, Десета международна научна конференция „Съвременният модел на Европейския съюз и мястото на България в него“, София, 2013.

2013г. - Компетентностен модел на подготовка на студентите, Пътуващ семинар Будапеща-Виена, 2013.

2012г. - Контролът на качеството на оценяване - основна управленска функция в училище - Международна научна конференция "МАТТЕХ - 2012", Шумен, 2012.

2012г. - Маркетингово управление на качеството на висшето образование, Пътуващ научен семинар „Образователни технологии”, Шумен –Риека, 2012.

2011г. - "Използване на социалните мрежи в образователния процес" - Осма международна конференция „Преподаване, учене и качество във висшетообразование – 2011”, София, 17 и 18 юни 2011, с. 767-774.

2011г. - "Някои проблеми на конкурентоспособността на висшето училище" - Осма международна конференция „Преподаване, учене и качество във висшетообразование – 2011”, София, 17 и 18 юни 2011, с. 197-203.

2011г. - "От мениджмънт към лидерство" - Юбилейна научна конференция с международно участие „40 години Шуменски университет”, Шумен, 13 – 14 септември 2011

2011г. - "Балансиране на личните и общите цели в организацията" - Юбилейна научна конференция с международно участие „40 години Шуменскиуниверситет”, Шумен, 13 – 14 септември 2011.

2011г. - "Участие на родителите в управлението на училището" - Международна научна конференция „Образователни технологии 2011”, Сливен, 30.09. -02.10. 2011.

2011г. - "За атестирането на училищните директори" - Национална конференция с международно участие „Хуманизъм и прагматизъм в образованието на XXIвек”, Варна, ноември 2011.

2010г. - "Using of relationship marketing in continuing education" - “Lifelong education continuous education for sustainable development, Proceedings of InternationalCooperation”, Vol. 8, Saint-Petersburg, 2010, p. 52-55.

2010г. - “Маркетинговото управление на библиотеката – важно условие за подобряване на качеството на университетското образование”, Втора научна конференция смеждународно участие "Библиотечният мениджмънт-научни и практически аспекти, 2010.

2010г. - “Иновации в управлението на извънучилищните педагогически учреждения”, Първа научнопрактическа конференция „Извънучилищната дейност – най-добрият избор за свободното време на учениците”, Шумен, март 2010.

2010г. - “Using of standards for the career development of teachers”, Sub-regional Conference of countries from South East Europe, Quality education for all through improvingteacher training, Sofia, 22-24 April 2010.

2010г. - “Управление на кариерното развитие на учителите”, Научно - практическа конференция с международно участие “Иновации в образованието”, Варна, 4–7 юни 2010.

2010г. - “Изследване на мотивите за избор на училище”, Научно - практическа конференция с международно участие “Иновации в образованието”, Варна, 4–7 юни 2010.

2010г. - “Училището и пазара на труда”, Седма международна научно-практическа конференция “Преподаване, учене и качество във висшето образование – 2010”, Правец,18 и 19 юни 2010.

2010г. - “Подготовка по мениджмънт на студентите”, Седма международна научно-практическа конференция “Преподаване, учене и качество във висшето образование –2010”, Правец, 18 и 19 юни 2010.

2010г. - “За управленската компетентност на училищните директори”, Hационална конференция с международно участие, “Oбразователни технологии 2010”, Сливен,8-9.10. 2010.

2010г. - "За професионалната пригодност на учителите";, Юбилейна национална конференция с международно участие “Хуманизъм и прагматизъм вобразованието на 21 век”, Варна, 2-4.11. 2010, c. 270-272.

2009г. - “Характеристика на пазара на образователни услуги у нас” - “Научни трудове на Русенския университет - 2009“, том 48, 2009, серия 5.1., c. 109-113.

2009г. - “Управление на персонала в условията на криза" - Кръгла маса “Управленски аспекти на кризата и тяхното отражение в процеса на преподаване”,Варна, 15 -17 май 2009.

2009г. - “Предизвикателствата на компетентностния подход” - Международна научна конференция “Развитието на икономиката и обществото на основата на знанието”,Стара Загора, 4-5 юни 2009.

2009г. - “Връзки с обществеността на учебното заведение” - Международна научна конференция “Развитието на икономиката и обществото на основата на знанието”,Стара Загора, 4-5 юни 2009.

2009г. - “Методологическа подготовка и стил на управление” - Шеста международна конференция “Преподаване, учене и качество във висшето образование – 2009”,Правец, 19-20 юни 2009.

2009г. - “Модели на компетентност на училищните директори” - Шеста международна конференция “Преподаване, учене и качество във висшето образование – 2009”,Правец, 19-20 юни 2009.

2009г. - “Модел за маркетингово обучение на училищни ръководители” - Национална конференция с международно участие “Образователни технологии 2009”, Сливен, 9 –11.10. 2009.

2009г. - “Особености на мотивацията на учителите” - Национална конференция с международно участие “Образователни технологии 2009”, Сливен, 9 – 11.10. 2009.

2008г. - “Работа на училищните директори с решенията” (в съавторство с доц. Б. Гьошев) – “Годишник на СУБ - Благоевград”, том 2, 2008, с. 419-426.

2008г. - “Стратегически план на учебното заведение” – “Известия на Съюза на учените – Сливен”, том 14, 2008, с. 18-21.

2008г. - “Нов подход за финансиране на образованието” - “Известия на Съюза на учените – Сливен”, том 14, 2008, с. 22-25

2008г. - “Регионалният маркетинг като фактор за развитие на културно-историческия туризъм” - Първа национална конференция “Пътуванията в средновековна България исъвременният туризъм”, Шумен, 8 – 11 май 2008.

2008г. - “Направления за подобряване на ефикасността на системата за повишаване квалификацията на учителите” - Международна научна конференция “Българскатанаука и Европейското изследователско пространство”, Стара Загора, 5-6 юни 2008.

2008г. - “Социално-отговорният маркетинг – основна концепция в управлението на образованието” - Международна научна конференция “Българската наука иЕвропейското изследователско пространство”, Стара Загора, 5-6 юни 2008.

2008г. - “Маркетингово управление на общинската образователна система” - Научна конференция с международно участие “Икономика на знанието – възможности ипредизвикателства пред висшето образование”, Бургас, 13-15 юни 2008.

2008г. - “Използване на времето на училищния директор” - Научна конференция с международно участие “Икономика на знанието – възможности и предизвикателствапред висшето образование”, Бургас, 13-15 юни 2008 (в съавторство с доц. Б. Гьошев).

2008г. - “Стратегическо управление на компетенциите на персонала” - Пета международна конференция “Преподаване, учене и качество във висшето образование – 2008”,Ботевград, 13 и 14 юни 2008.

2008г. - “Използване на компетентностния подход в образованието по мениджмънт” - Пета международна конференция “Преподаване, учене и качество във висшетообразование – 2008”, Ботевград, 13 и 14 юни 2008.

2008г. - “Имиджът като критерий за успешността на училището” - Международна научна конференция "Образование, наука, икономика и технологии вглобализиращия се свят", Бургас, 12 - 14 Септември 2008.

2008г. - “Зависимост между стила на ръководство и организационната култура на училището” - Научна конференция “120 години специалност Педагогика – традиции инови реалности”, Китен, 20-21 септември 2008, с. 618-624.

2007г. - “Използване на маркетинговите комуникации в училище” -“Известия на Съюза на учените – Сливен”, том 12, 2007, с. 28 - 32.

2007г. - “Особености на мениджмънта на дистанционното обучение” – Четвърта международна научно-практическа конференция “Съвременни измерения вдистанционното обучение”, Правец, 15-16 юни 2008, с. 157–162

2007г. - “Приложение на маркетинговите принципи в дистанционното образование” (в съавторство с доц. Б. Гьошев) – Четвърта международна научно-практическаконференция “Съвременни измерения в дистанционното обучение”, Правец, 15-16 юни 2007, с. 99– 105

2007г. - “Обучение по мениджмънт на училищните директори” – Научно-приложна конференция с международно участие “Образование, наука, икономика и технологии вглобализиращия се свят”, Бургас, 14–16 септември 2007.

2007г. - “Изследване на маркетинговата подготовка на училищните директори” – Национална конференция с международно участие “Хуманизъм и прагматизъм вобразованието на ХХІ век” (Варна, 2007), с. 293-297.

2007г. - “Маркетингово управление на образованието” - Научно-практическа конференция “Предизвикателствата на съвремието и качеството на образованието” (Шумен, ),том І, 2007, с. 216 – 221.

2006г. - “Местният бизнес като потребител на образователния пазар” – Трета международна научно-практическа конференция “Конкурентни стратегии във висшетообразование”, Правец, 16-17 юни 2006, с. 166–172

2006г. - "Подготовка на педагогическите кадри в областта на образователния маркетинг", Юбилейна научна конференция “Педагогическото образование вБългария: състояние и тенденции”, Благоевград, 27-28 октомври 2006, т. 3, с. 445–449.

2005г. - “Особености на образователния мениджмънт” – Юбилейна научна конференция “Образование и квалификация на педагогическите кадри – развитие и проекциипрез ХХІ век”, Варна, 26-28 май 2005, т. І, с. 136–144.

2005г. - ”Пазарът на труда и образователния маркетинг” – Международна научно-практическа конференция “Съвременното обучение по икономика и мениджмънт”, Правец,17–18 юни 2005, с. 300–306.

2004г. - “Образованието като услуга” – “Образование и изкуство”, т. І, Шумен, УИ “Еп. Константин Преславски”, 2004, с. 299–304.

Цитирания

2020г. - Вацов, Светлозар, Управление на персонала в училище, Фабер, 2010 цитирана от Александрина Величкова в ОРГАНИЗАЦИОННО - УПРАВЛЕНСКИ ТРЕНИНГОВ МОДЕЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ, дисертация за присъждане на образователна и научна степен "ДОКТОР”, Шумен, 2019.

2019г. - Вацов, Светлозар, Предизвикателствата на компетентностния подход, Международна научна конференция, Ст. Загора, 2009 г. – цитирана от Недка Николова в КОМПЕТЕНТНОСТНИЯТ ПОДХОД В СТРАТЕГИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ, KNOWLEDGE – International Journa,l Vol. 26.1, September, 2018, ISSN 2545 – 4439.

2019г. - Вацов, Светлозар, Предизвикателствата на компетентностния подход, International Science Conference “Economics and Society development of the Base of Knowledge”, 4-5 June 2009, Volume 2, Stara Zagora, Bulgaria, 2009 - цитирана от Недка Николова в КОМПЕТЕНТНОСТНО-БАЗИРАНИ МОДЕЛИ В КОРПОРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ, СБОРНИК ДОКЛАДИ ОТ НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА”, Велико Търново, 25-26 октомври 2018 година, ISSN 2367-7473

2019г. - "Използване на социалните мрежи в образователния процес" - Осма международна конференция „Преподаване, учене и качество във висшето образование – 2011”, София, 17 и 18 юни 2011, с. 767-774 – цитирана от.Николинка Топенчарова в СЪВРЕМЕННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕНДЕНЦИИ В ДИГИТАЛНО ОБЩЕСТВО, ФНОИ, Електронно списание за наука, култура и образование, брой 9, 2018, ISSN 2367-6396.

2019г. - Вацов, Светлозар, Използване на социалните мрежи в образователния процес, Осма международна конференция „Преподаване, учене и качество във висшето образование – 2011”, София, 17 и 18 юни 2011, с. 767-774 – цитирана от.Николинка Топенчарова в РОЛЯТА НА УЧИТЕЛЯ В ДИГИТАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА, сп. УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ, том XIV (3) 2018, ISSN: 13126121

2019г. - Вацов, Светлозар, Предизвикателствата на компетентностния подход, International Science conference "Economics and Society development on the Base of Knowledge", 4th- 5th June 2009, Stara Zagora, ISBN 978-954-9329-45-2, цитирана от Жоржетина Атанасова, Любимка Габрова в МЕТОДЪТ „ДИЗАЙН МИСЛЕНЕ“ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ТЕХНОЛОГИЯ „СЕМИОТИКА-МАПИНГ-ДЕТЕ“ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩНА ГОТОВНОСТ, СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ от НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА СЪВРЕМИЕТО И КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ”, Шумен, 26 - 28 септември 2019 г.,ISВN 978-619-201-329-5.

2019г. - Вацов, Светлозар Управление на персонала в училище, Фабер, 2010 - цитирана от Пламена Неделчева в РАБОТНИ ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛА В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ, СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ от НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА СЪВРЕМИЕТО И КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ”, Шумен, 26 - 28 септември 2019 г.,ISВN 978-619-201-329-5.

2019г. - Вацов, Светлозар, Маркетингово управление на образованието, Шумен, УИ “Епископ Константин Преславски”, 2008 - цитирана от Пламенa Неделчева.в Държавната политика за развитие на центровете за подкрепа за личностно развитие като институции в системата на предучилищното и училищното образование, VI Национална Педагогическа конференция "Съвременни методи на обучение", Банско, 16.- 18.11.2018 г.

2019г. - Вацов, Светлозар, ЗА ПОНЯТИЯТА „ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА“ И „УЧИЛИЩНА КУЛТУРА“, Годишник на ШУ, т. XXI D – цитирана от Божидара Кривирадева в СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАБОТАЮЩИХ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ - Сборник статей международной научно-практической конференции "Астана как центр межкультурных коммуникаций и международного сотрудничества в области хореографического искусства", Астана, 2018, ISBN 978-601-7812-40-9.

2019г. - Вацов, Светлозар, Компетентностен модел на подготовка на студентите, Пътуващ семинар Будапеща-Виена, 2013 – цитирана от Snezhanka Georgieva в INTERACTIVE MODELS OF REVERSE RELATIONS AND THEIR ROLE IN EDUCATION OF STUDENTS WITH PEDAGOGICAL PROFILE, SocioBrains, International scientific refereed online journal with impact factor, Issue 51, November 2018

2019г. - Вацов, Светлозар, Предизвикателствата на компетентностния подход, Международна научна конференция, Ст. Загора, 2009 г. – цитирана от Габриела Кирова във Възможности за реализиране на компетентностния подход в обучението по математика в трети клас, Годишник на ШУ, т. XXII D.

2019г. - Предизвикателствата на компетентностния подход, International Science conference "Economics and Society development on the Base of Knowledge", 4th- 5th June 2009, Stara Zagora, ISBN 978-954-9329-45-2, цитирана от Ангелов, А. в КОМПЕТЕНТНОСТЕН МОДЕЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИЗЧИСЛИТЕЛНОТО МИСЛЕНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, АВТОРЕФЕРАТ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор“, Пловдив, 2019

2019г. - Предизвикателствата на компетентностния подход, International Science conference "Economics and Society development on the Base of Knowledge", 4th- 5th June 2009, Stara Zagora, ISBN 978-954-9329-45-2, цитирана от Узунова, Г,. в БИЗНЕСЪТ В ОБУЧЕНИЕТО В КОНТЕКСТА НА КОМПЕТЕНТНОСТНИЯ ПОДХОД,Електронното списание i-Продължаващо образование, том 13 /2018

2019г. - Вацов, Светлозар, ЗА ПОНЯТИЯТА „ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА“ И „УЧИЛИЩНА КУЛТУРА“, Годишник на ШУ, т. XXI D – цитирана от Божидара Кривирадева, Надежда Калоянова в “Лидерство, организационна култура и наставничество в образователни институции”, ISBN 978-954-471-479-6.

2019г. - Вацов, Светлозар Управление на персонала в училище, Велико Търново, “Фабер”, 2010,цитирана от Пламенa Неделчева.в СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ ЗА ЦЯЛОСТНАТА ДЕЙНОСТ НА ЦПЛР В ОБЛАСТЕН ГРАД - ШУМЕН И В МАЛЪК ГРАД - НОВИ ПАЗАР, СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2018, ISSN 2367-5764

2019г. - Вацов, Светлозар, Маркетингово управление на образованието, Шумен, УИ “Епископ Константин Преславски”, 2008 - цитирана от Stojkovska, Tanja Kitanovska в SOCIAL AND MARKET COMPONENT OF SPORTS IN PRIMARY EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA, Activities in Physical Education & Sport, 2017, Vol. 7,Issue 2, p177-179.

2019г. - Вацов С. Използване на социалните мрежи в образователния процес. Преподаване, учене и качество във висшето образование – 2011 : Oсма международна конференция на МВБУ. София : МВБУ, 2011. с. 765–769, цитирана от Изворска Д. И., Топенчарова Н в ИННОВАЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИГИТАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ, НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА, Серія 5 Педагогічні науки: реалії та перспективи, Випуск 68 Том 1, Київ, 2019, ISSN 2311-5491

2019г. - Вацов, Светлозар, Императивът на компетентностния подход, Велико Търново, “Фабер”, 2016,, цитирана от Аксения Б. Тилева в За необходимостта от оценка на дигиталните компетенции на учителите от детските градини в България, СБОРНИК С МАТЕРИАЛИ ОТ МЕЖДУНАРОДНА ПЕДАГОГИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ, Казанлък, септември 2019.

2019г. - Вацов, С. Управление на персонала в училище, град София, „Фабер“, 2010, цитирана от Аксения Тилева в Оценка на дигиталните компетенции на учителите от детските градини, Годишник на ШУ, т. XXIII D,.Шумен, УИ “Епископ Константин Преславски”, 2019, ISSN 1314–6769.

2019г. - Вацов, С. Императивът на компетентностния подход, „Фабер“, 2016, цитирана от Аксения Тилева в Оценка на дигиталните компетенции на учителите от детските градини, Годишник на ШУ, т. XXIII D,.Шумен, УИ “Епископ Константин Преславски”, 2019, ISSN 1314–6769.

2019г. - Вацов, Светлозар, Управление на персонала в училище. В.Търново: „Фабер“,2010, цитирана от Александрина Величкова в ОБУЧЕНИЕТО, КВАЛИФИКАЦИЯТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ – АКТУАЛНИ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКИ АСПЕКТИ, Годишник на ШУ, т. XXIII D,.Шумен, УИ “Епископ Константин Преславски”, 2019, ISSN 1314–6769.

2019г. - Вацов, Светлозар, Предизвикателствата на компетентностния подход, Международна научна конференция, Ст. Загора, 2009 г. – цитирана от Колева, Н. В Смесеното обучение в университетското образование, Шумен, 2019, ISBN 978-619-201-289-2

2019г. - Вацов, Светлозар, Компетенциите – във фокуса на съвременното образование, Годишник на ШУ, т. XIX D - цитирана от Колева, Н. в Смесеното обучение в университетското образование, Шумен, 2019, ISBN 978-619-201-289-2.

2019г. - Вацов, Светлозар, Императивът на компетентностния подход, Велико Търново, “Фабер”, 2016,, цитирана от Георгиева, Сн, в КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ РОДНОГО ЯЗЫКА В КОНТЕКСТЕ И ПЕРСПЕКТИВАХ, "Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки", No 3 (2019).

2018г. - Вацов, Светлозар, Управление на персонала в училище, Фабер, 2010 цитирана от Ирена Иванова в INNOVATIONS IN THE CAREER DEVELOPMENT OF TEACHERS, SocioBrains, International scientific refereed online journal with impact factor, Issue40, December, 2017

2018г. - Вацов, Светлозар, Императивът на компетентностния подход, Велико Търново, “Фабер”, 2016, цитирана от Пенка Кожухарова в ПОРТФОЛИОТО НА УЧИТЕЛЯ КАТО ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОСТИЖЕНИЯ, SocioBrains, ISSUE 34, JUNE 2017

2018г. - Вацов, Светлозар, Предизвикателствата на компетентностния подход, Международна научна конференция “Развитието на икономиката и обществото на основата на знанието”,Стара Загора, 4-5 юни 2009, цитирана от Коста Гъров, Севдалина Георгиева, Елена Ковачева, Ангел Ангелов в „Интегративни връзки в компетентностния подход в обучението по математика и информационни технологиии“, сп. „Математика и информатика“, кн. 5/2017

2018г. - Вацов, Светлозар, Имиджът като критерий за успешността на училището, сп.”Управление и образование” том IV (1)/2008 г., цитирана от Ирена Димитрова, в „Модел за оценяване и изграждане на положителен име на мобилен оператор“, Академично списание „Управление и Образование“, том. 13 (2)/2017 г., ISSN 13126121

2018г. - Вацов, Светлозар, Характеристика на пазара на образователни услуги у нас // Научни трудове на Русенския университет. – 2009. – Т. 48, цитирана от Невена Атанасова-Кръстева в „Подобряване на образователната услуга в НВУ „Васил Левски” след изпълнение на европейски проекти“, Современные проблемы и тенденции развития психологии в ХХI веке: сборник статей / ред. Т. А. Ахрямкина, М. Ю. Горохова. – Самара: СФ ГАОУ ВО МГПУ, 2017. ISBN 978-5-9908011-3-4

2018г. - Вацов, Светлозар, Императивът на компетентностния подход, Велико Търново, “Фабер”, 2016,, цитирана от Антон Неделчев Рачев в автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”, тема: „Управление на административните правоотношения в държавни и общински училища“ , Шумен, 2018

2018г. - Вацов, Светлозар, Нови предизвикателства пред управлението, Пътуващ семинар ”Иновации в образованието”, Шумен, 2016 г., цитирана от Маргарита Христова, Драгомир Цукев в „Образование на различна скорост“, Годишник на Висше училище по мениджмънт, т. Х!, 2018, ISSN 2367-7368.

2018г. - Нови предизвикателства пред управлението, Пътуващ семинар ”Иновации в образованието”, 2016 г., цитирана от Кристияна Иванова, Димитрина Каменова в ЛИДЕРИ В УЧИЛИЩЕ, ЛИДЕРИ НА ЕВРОПЕЙСКОТО РАБОТНО МЯСТО: ЕДНА ИНОВАЦИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, Годишник на Висше училище по мениджмънт, т. Х!, 2018, ISSN 2367-7368.

2018г. - Petkov, V. S. (2010). Using relationship marketing in continuing Education. https://cyberleninka.ru/article/n/using-of-relationship-marketing-in-continuing-education. цитирана от Mukwana Siragi, Matovu Musa в Perceived Role of Marketing Communication Strategies on Students’ Enrollment in Private Secondary Schools in Mbale Municipality, Mbale District, Journal of Education and Practice www.iiste.org ISSN 2222-1735 (Paper) ISSN 2222-288X (Online) Vol.9, No.18, 2018 The IC Impact factor value of this journal is 7.15

2018г. - Вацов, Светлозар, Предизвикателствата на компетентностния подход, Международна научна конференция “Развитието на икономиката и обществото на основата на знанието”,Стара Загора, 4-5 юни 2009, цитирана от Елица Узунова в “За човешките ресурси в маркетинга – компетентности за маркетингови изследователи”, ХОРИЗОНТИ В РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ЗНАНИЕТО. Том 1. 12-14 ЮНИ 2015

2017г. - Вацов, Светлозар, Предизвикателствата на компетентностния подход, Международна научна конференция, Ст. Загора, 2009 г. – цитирана от Мариана Мандева, Миглена Велчева, Теодора Караколева, Цветелина Бонева в "ЗА ПОДХОДИТЕ КЪМ УЧИЛИЩНОТО ФОРМАЛНО ЕЗИКОВО ОБРАЗОВАНИЕ", списание „Педагогически алманах“, том 22, брой 2

2017г. - Светлозар Вацов, Управление на персонала в училище, Велико Търново, “Фабер”, 2010. цитирана от Евгения Михова в УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ,Годишник на ШУ, т. XXI D.

2017г. - Светлозар Вацов, Развитие на общественoтo началo в управлението на училището, Годишник на ШУ, т. XX D., цитирана от Нелка Ненчева в РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНOТO НАЧАЛO В УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ДОБРИЧ, Годишник на ШУ, т. XXI D.

2017г. - ацов, Светлозар, Предизвикателствата на компетентностния подход, Международна научна конференция, Ст. Загора, 2009 г. – цитирана от Violeta Kyurkchiyska, в DIGITAL COMPETENCE - KEY IN THE SYSTEM OF СOMPETENCES IN GRADES 1. - 4. IN WORK WITH CHILDREN WITH SPECIFIC TEACHING DIFFICULTIES, SocioBrains, International scientific refereed online journal with impact factor, Issue 39, November, 2017

2017г. - Вацов, Светлозар, Предизвикателствата на компетентностния подход, Международна научна конференция, Ст. Загора, 2009 г. – цитирана от Радослав Владов във Възможности на компетентностно-ориентирана система за управление на човешките ресурси в сектора на информационните технологии, автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност „Икономика и управление“(Индустрия), Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, 2016

2017г. - Вацов, Светлозар, Маркетингово управление на образованието, Шумен, УИ “Епископ Константин Преславски”, 2008 - цитирана от Маргарита Данчева в Маркетинговая стратегия высшего училища - СОRD модель, Сборник статей Международной научно-практической конференции «Экономические аспекты технологического развития современной промышленности», Москва, /2016.

2017г. - Вацов, Светлозар, Предизвикателствата на компетентностния подход, Международна научна конференция, Ст. Загора, 2009 г. – цитирана от Eвгения Петрова, РОЛЯ НА ПРОЕКТНАТА ДЕЙНОСТ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА, Годишник на ШУ, т. XVIII D. .

2017г. - Вацов, Светлозар, Предизвикателствата на компетентностния подход, Международна научна конференция, Ст. Загора, 2009 г. – цитирана от Кюркчийска,В. в СИСТЕМАТА ОТ КОМПЕТЕНТНОСТИ В 1- 4. КЛАС И СПЕЦИАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (В КОНТЕКСТА НА ИКТ), Българско списание за образование, брой 1, 2017.

2017г. - Вацов, Светлозар, Предизвикателствата на компетентностния подход, Международна научна конференция, Ст. Загора, 2009 г. – цитирана от Веселка Христова в ТЕСТЪТ КАТО СРЕДСТВО ЗА ДИАГНОСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ГОРЕН КУРС НА СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ, автореферат за придобиване на образователна и научна степен „ДОКТОР“, ИПФ на ТУ-София, 2017.

2017г. - Вацов, Светлозар, Управление на персонала в училище, Фабер, 2010 цитирана от Евгения Михова в Проектният цикъл и управленските функции в детската градина, работеща по европейски проекти,, Sa punem proiectul in programa, https://issuu.com

2017г. - Вацов, Светлозар, За компетентностите в професионалния профил на училищните директори, Българско списание за образование, брой 2, 2015, цитирана от Snejana Vutsheva in Direktor of a kindergarten - an education in manager. - International journal knowledge. Scientific Papers . Vol. 19.2 , Educational and Social Sciences, pp 603-605, impakt faktor 1.322(2016).

2016г. - Bацов, Светлозар, Предизвикателствата на компетентностния подход, Международна научна конференция, Ст. Загора, 2009 г. – цитирана от Linkov A.Y.,,THE COMPETENCE APPROACH IN PEDAGOGY WITHIN THE FIELD OF CONSTRUCTIVIST PRINCIPLES, научный журнал "Актуальные аспекты современной науки", выпуск № 7 / 2015

2016г. - Вацов, Светлозар, Oт квалификационeн подход към компетентностен –"Квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшето училище", Благоевград, 2014 г., цитирана от Тополска Евг., Грунчева Л. в Методическите компетенции на студентите – бъдещи предучилищни педагози в родноезиковото и чуждоезиковото обучение, сп. Педагогически новости , брой-2015

2016г. - Bацов, Светлозар, Предизвикателствата на компетентностния подход, Международна научна конференция, Ст. Загора, 2009 г. – цитирана от Ралица Красимирова Василева-Иванова в „Интерактивни методи на обучение за формиране на преподавателски компетентности у бъдещите учители по математика”, автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор”, Русе, 2015.

2016г. - Вацов, Светлозар, Предизвикателствата на компетентностния подход, Международна научна конференция, Ст. Загора, 2009 г. – цитирана от Байчев Ц., Байчева Б.в За обучението по електронни музикални инструменти и компетентностите на бъдещия начален учител, НАУЧНИ ТРУДОВЕ на Колеж - Добрич, том VIII, 2015 г.

2016г. - Вацов, Светлозар, Маркетингово управление на образованието, Шумен, УИ “Епископ Константин Преславски”, 2008 - цитирана от Маргарита Иванова Данчева в МАРКЕТИНГОВ ПОДХОД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ, автореферат на гисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор“, ВТУ "Тодор Каблешков", 2016

2016г. - Вацов, С., Маркетингово управление на образованието, УИ „Епископ К. Преславски, Шумен, 2008 - цитирана от Делян Костадинов в „ИНТЕРАКТИВЕН МАРКЕТИНГ В СФЕРАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ“, втореферат на дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор, ВСУ "Черноризец Храбър", 2016

2016г. - Вацов, Светлозар, Предизвикателствата на компетентностния подход, Международна научна конференция, Ст. Загора, 2009 г. – цитирана от Руслана ДИМИТРОВА в "РАЗБИРАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТНИЯ ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИНАНСОВ КОНТРОЛ", "ИЗВЕСТИЯ на Икономически университет – Варна", 2016 том 60, No 2

2016г. - Вацов, Светлозар, Предизвикателствата на компетентностния подход, Международна научна конференция, Ст. Загора, 2009 г. – цитирана от Галя Стефанова в "Приложение на компетентностния подход в обучението по предмета „Учебна практика Банково дело“, Eлектронно списание "i-Продължаващо образование", том 11 / 2016

2016г. - Вацов, Светлозар, Предизвикателствата на компетентностния подход, Международна научна конференция, Ст. Загора, 2009 г. – цитирана от Пенка Дюлгярова в Ценностният образователен подход или...в търсене формулата на успеха, Национални педагогически четения 2013, http://www.daskalo.com/nbnk/files/2016/10/Формулата-на-успеха-1.pdf

2015г. - Вацов, Светлозар, Oт квалификационeн подход към компетентностен –"Квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшето училище", Благоевград, 2014 г., цитирана от Evgeniya Topolska, Larissa Gruncheva, Study of student teachers methodology competencies acquired through their professional training in the disciplines Pedagogy, Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and Learning in Prague 2015, Czech Republic (MAC-ETL 2015)

2015г. - Вацов, Светлозар, Предизвикателствата на компетентностния подход, Международна научна конференция, Ст. Загора, 2009 г. – цитирана от Ралица Василева-Иванова в Компетентностният подход в обучението по математика, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, том 53, серия 6.2, с. 180-185

2015г. - Вацов, Светлозар, “Иновации в управлението на извънучилищните педагогически учреждения”, Първа научнопрактическа конференция „Извънучилищната дейност – най-добрият избор за свободното време на учениците”, Шумен, март 2010, цитирана от Деница Узунова, „Моята визия за съвременна и ефективна извънкласна/ извънучилищна дейност“, http://www.festival-bg.com/bg/article/459

2015г. - Вацов, Светлозар, Предизвикателствата на компетентностния подход, Международна научна конференция, Ст. Загора, 2009 г. – цитирана от Милкова Г., Управленски подходи за политика на партньорство с институциите. Седма национална конференция “Водим бъдещето за ръка” - Сливен, 2014, http://rio-sliven.org/rioup/actuality/aaaaaaaaktual2015/11_05_2015/Sbornik_VBR_Sliven.pdf

2015г. - Вацов, С., Маркетингово управление на образованието, УИ „Епископ К. Преславски, Шумен, 2008 - цитирана от Аргирова, А., Иванов, Ив. в СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, Списание за наука „Ново знание”, Vol 4, No 3 (2015)

2014г. - Вацов, Светлозар, Предизвикателствата на компетентностния подход, Международна научна конференция, Ст. Загора, 2009 г. – цитирана от Стела Дерменджиева, Боянка Димитрова в "КОМПЕТЕНТНОСТНИЯТ ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО", в "Сборник научни трудове "Географски науки и образование", УИ "Епископ Константин Преславски"

2014г. - Вацов, Светлозар, Предизвикателствата на компетентностния подход, Международна научна конференция, Ст. Загора, 2009 г. – цитирана от Людмила Рижук в "СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНА ОБРАЗОВАТЕЛНО- ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА СРЕДА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ОСНОВНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОЕКТООРИЕНТИРАН ПОДХОД", сп. "Професионално образование", година XVI, книжка 4, 2014, стр. 440

2014г. - Вацов, Светлозар, Информационните технологии и маркетингът на образователните услуги, Научни съобщения на Съюза на учените в България - клон Добрич, 2003, цитирана от Недялков, А. Качество на образователната услуга - концептуална рамка В: Сборник трудове от Международна научна конференция, Русе, 2014, стр. 244

2013г. - Вацов, Светлозар, Комуникационна политика на учебното заведение. Изд. „Фабер”, 2011. - цитирана от Нона Юрукова във ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА КАТО МАРКЕТИНГОВ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКОТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ, автореферат на дисертация, Пловдив, 2013.

2013г. - Вацов, Светлозар, Предизвикателствата на компетентностния подход, Международна научна конференция, Ст. Загора, 2009 г. – цитирана от проф. д-р Борислав Борисов, проф. д-р Маргарита Богданова, „Предизвикателства пред обучението по публична администрация“, Сборник доклади Международна кръгла маса „Образование, изследвания и кариерно развитие в публичната администрация“, 14 и 15 юни 2013 г., София.

2012г. - Вацов, Светлозар, Маркетинговото управление на библиотеката – важно условие за подобряване на качеството на университетското образование. // Библиотечният мениджмънт – научни и практически аспекти. Сб. науч. докл. и съобщения от Втора науч. конф. с междунар. уч., ДИПКУ, Варна, цитирана от Яна Кършийска, Диана Адамова, ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ИНФОРМАЦИОННАТА ГРАМОТНОСТ В БИБЛИОТЕКАТА НА БУРГАСКИЯ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ, СБОРНИК с научни доклади и съобщения от Hаучен семинар с международно участие "ИНФОРМАЦИОННАТА ГРАМОТНОСТ – МОДЕЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДОБРИ ПРАКТИКИ", 18 -19 октомври 2012 г., Икономически университет, Варна

2012г. - Вацов, Светлозар, Комуникационна политика на учебното заведение. Изд. „Фабер”, 2011. - цитирана от Нона Юрукова във Връзки с обществеността в образованието в услуга на приобщаващото образование. В: „Съвременното образование: стратегии, направления, ценности”, УИ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2012

2011г. - Вацов, Светлозар, Образователният маркетинг като инструмент за управление на образованието // Управление на средното образование, 2006, № 1–2 - цитирана от Радка Питекова в Маркетингова ориентация на образованието // Теоретичен семинар на катедра „История на педагогиката и управление на образованието“ по случай 25 годишнината на Факултета по педагогика при СУ „Св. Климент Охридски“, Сборник доклади, София, Деал – Емилия Недялкова, 2011.

2011г. - Вацов, Светлозар, Маркетингово управление на образованието, Шумен, УИ “Епископ Константин Преславски”, 2008 - цитирана от Галин Цоков в Управлението на училищната организация в информационното общество, Пловдив, УИ “Паисий Хилендарски”, 2011.

2011г. - Вацов, Светлозар, Предизвикателствата на компетентностния подход, Международна научна конференция, Ст. Загора, 2009 г. – цитирана от Динко Господинов в "КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ И УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В УЧИЛИЩЕ", ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА, Книга Педагогика, Том 104

2011г. - Вацов, Светлозар, Образователният маркетинг като инструмент за управление на образованието // Управление на средното образование, 2006, № 1–2 - цитирана от Радка Питекова във Въведение в маркетинга на образованието, Габрово : Екс-Прес, 2011

2011г. - Вацов, Светлозар, Комуникационна политика на учебното заведение. Изд. „Фабер”, 2011. - цитирана от Нона Юрукова във Връзки с обществеността в средното общообразователно училище, – В: Традиции и приемственост, т. III, Изд. «Фабер», Велико Търново, 2011, стр. 225-233

2010г. - Вацов, Светлозар, “Нова управленска парадигма в образованието” – списание “Стратегии на образователната и научната политика” – брой 3, 2007, цитирана от Желязкова-Тея, Таня Информалното образование – необходим инструмент в обществото на знанието. In: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век : Осма национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2010 г. За буквите-О писменехь, София, pp. 540-548. ISBN 9789542946090