Проф. д-р Стефан Христев Базелковабв

array(2) { ["bio"]=> array(10) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(175) "НСА "Васил Левски" 1983 г. със специалности: 1. Учител по физическо възпитание 2. Треньор по хандбал" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(371) "1983 - 1985: Гимназиален учител по лека атлетика в УСШ "Хан Крум", гр. Шумен 1985 - 1987: Учител по физическо възпитание във ІІ гимназия "Н. Й. Вапцаров", гр. Шумен 1987 - Преподавател в ШУ "Епископ Константин Преславски"" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(182) "1987 - 1993 г. - преподавател 1993 - 1997 г. - ст. асистент 1997 - 2008 г. - гл. асистент 2008 - 2015 г - доцент 2015 - професор" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(544) "2006 г - доктор по научната специалност 05.07.05 “Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура)” въз основа на защитена дисертация на тема "Модели за интензифициране на обучението по спортни игри на ученици от основна образователна степен"" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(652) "Лекции: "Зимни спортове", "Ритмика и танци", "Мениджмънт на спорта в училище","Основи на научно изследователската работа в областта на ФВ и спорта", "Волейбол и методика", "Баскетбол и методика", "Футбол и методика", "Хандбал и методика" Упражнения: "Хандбал", , "Зимни спортове",, "Хоспитиране", "Текуща педагогическа практика", "Преддипломна педагогическа практика"" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(257) "Физическо възпитание и спорт в училище, педагогика, спортни игри, теория и методика на спортната тренировка, ритмика и танци, зимни спортове." ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(2569) "I.Проект, финансирани от ДАМС – 2008 г. “Създаване на методика за психофизическа подготовка на учениците за адекватно противодействие при критични ситуации, бедствия и социална агресия” ІІ. „Ние инвестираме в своето бъдеще” 2007 - 2013 год. Фондация за социални инвестиции и ресурси - град София Договор BG051PO001- 4.2-03-1010 ІІІ. Участие в международен проект JLS/2008/FRAG/AG/124130-CE-0306237/00-05 - „Училища без дискриминация” с партньорството на Института по правата на човека – Кралство Дания IV. Проект BG051PO001-3.3.07-0002 "Студентски практики" - функционален експерт за ПФ на ШУ "Еп. К. Преславски" V.2012 г. - Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение. - Проект № Д01-428/29.10.2012 на Министерството на образованието, младежта и науката по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" със съдействието на Европейски социален фонд, BG 051PO 001-4.3.04-0020 VI. 2016 г. - BG05M2OP001-2.002-0001"Студентски практики" - Фаза I - функционален експерт за ПФ на ШУ "Еп. К. Преславски" VII. Вътрешноуниверситетски проект - №РД-08-136/08.02.2016 „Спортно-педагогически аспекти на обучението по физическо възпитание“ VII.Международен проект “Football3 for Respect!” (2017) co-funded by the Erasmus + Programme: Not-For-Profit European Sport Events, Project Number 579748-EPP-1-2016-2-DE-SPO-SCP VIII. Международен проект РД-08-134/07.02.2018 г. "Превенция на агресията чрез спорт" , финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски", (2018 г.)" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(155) "2012 - 2016 г. заместник декан на ПФ От 2018 председател на ОС на ПФ при ШУ "Еп. К. Преславски"" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(531) "Член на управителния съвет на АУС (Асоциация за университетски спорт) "Академик" Функционален експерт в национален проект "Студентски практики" за ПФ на ШУ Председател на регионалната дисциплинарна комисия по хандбал Функционален експерт в национален проект "Студентски практики" - фаза I" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(2120) "2007г. Удбол – отборно, трето място на републиканско първенство,Албена. 2008г. 1. Хандбал – жени, трето място на ДСП на АУС „Академик”, Благоевград. 2. Хандбал – мъже, класиране на финали на ДСП на АУС „Академик”, 3. Удбол – отборно, първо място на републиканско първенство, Априлци. 2009г. 1. Хандбал – мъже, второ място на републиканско първенство на АУС „Академик”, НСА София 2. Хандбал – жени, второ място на републиканско първенство АУС „Академик”, НСА София 2010г. 1. Хандбал – жени, първо място на Международен спортен фестивал, Истанбул 2. Удбол – отборно, второ място на Републиканско първенство, Стара Загора 2013 г. 1. Хандбал – мъже, първо място на републиканско първенство на АУС „Академик”, НСА София 2. Хандбал – жени, първо място на републиканско първенство АУС „Академик”, НСА София 3. Носител на златен медал за първо място на републиканско първенство по хандбал мъже за ветерани, Шумен, 12 - 13.10.2013 г. 2014 1. Хандбал – жени, второ място на републиканско първенство АУС „Академик”, НСА София 2. Хандбал - мъже, второ място на републиканска студентска спартакиада АУС "Академик, НСА, София 2016 1. Хандбал - мъже, второ място на Национална универсиада Русе 2016" ["group id"]=> int(18) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(18) ["UNDN Name"]=> string(54) "Държавни и/или научни награди" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(13) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Проф. д-р  Стефан Христев Базелков

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Кабинет: Корпус 2, стая 06а

Телефон: 054 830365 вътр.208

Email: s.bazelkov@shu.bg

Приемно време: Понеделник 13 – 15 ч.

Завършен университет, специалност

НСА "Васил Левски" 1983 г. със специалности:

1. Учител по физическо възпитание

2. Треньор по хандбал

Месторабота преди постъпване в ШУ

1983 - 1985: Гимназиален учител по лека атлетика в УСШ "Хан Крум", гр. Шумен

1985 - 1987: Учител по физическо възпитание във ІІ гимназия "Н. Й. Вапцаров", гр. Шумен

1987 - Преподавател в ШУ "Епископ Константин Преславски"

Заемани академични длъжности

1987 - 1993 г. - преподавател

1993 - 1997 г. - ст. асистент

1997 - 2008 г. - гл. асистент

2008 - 2015 г - доцент

2015 - професор

Придобити научни степени

2006 г - доктор по научната специалност 05.07.05 “Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура)”

въз основа на защитена дисертация на тема "Модели за интензифициране на

обучението по спортни игри на ученици от основна образователна степен"

Водени лекции и/или упражнения

Лекции: "Зимни спортове", "Ритмика и танци", "Мениджмънт на спорта в училище","Основи на научно изследователската работа в областта на ФВ и спорта", "Волейбол и методика", "Баскетбол и методика", "Футбол и методика", "Хандбал и методика" Упражнения: "Хандбал", , "Зимни спортове",, "Хоспитиране", "Текуща педагогическа практика", "Преддипломна педагогическа практика"

Области на научни интереси

Физическо възпитание и спорт в училище, педагогика, спортни игри, теория и методика на спортната тренировка, ритмика и танци, зимни спортове.

Участия в международни и национални научни проекти

I.Проект, финансирани от ДАМС – 2008 г. “Създаване на методика за психофизическа подготовка на учениците за адекватно противодействие при критични ситуации, бедствия и социална агресия”

ІІ. „Ние инвестираме в своето бъдеще” 2007 - 2013 год.

Фондация за социални инвестиции и ресурси - град София Договор BG051PO001- 4.2-03-1010

ІІІ. Участие в международен проект JLS/2008/FRAG/AG/124130-CE-0306237/00-05 - „Училища без дискриминация” с партньорството на Института по правата на човека – Кралство Дания

IV. Проект BG051PO001-3.3.07-0002 "Студентски практики" - функционален експерт за ПФ на ШУ "Еп. К. Преславски"

V.2012 г. - Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение. - Проект № Д01-428/29.10.2012 на Министерството на образованието, младежта и науката по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" със съдействието на Европейски социален фонд, BG 051PO 001-4.3.04-0020

VI. 2016 г. - BG05M2OP001-2.002-0001"Студентски практики" - Фаза I - функционален експерт за ПФ на ШУ "Еп. К. Преславски"

VII. Вътрешноуниверситетски проект - №РД-08-136/08.02.2016 „Спортно-педагогически аспекти на обучението по физическо възпитание“

VII.Международен проект “Football3 for Respect!” (2017) co-funded by the Erasmus + Programme: Not-For-Profit European Sport Events, Project Number 579748-EPP-1-2016-2-DE-SPO-SCP

VIII. Международен проект РД-08-134/07.02.2018 г. "Превенция на агресията чрез спорт" , финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски", (2018 г.)

Заемани ръководни позиции

2012 - 2016 г. заместник декан на ПФ

От 2018 председател на ОС на ПФ при ШУ "Еп. К. Преславски"

Организационна дейност

Член на управителния съвет на АУС (Асоциация за университетски спорт) "Академик"

Функционален експерт в национален проект "Студентски практики" за ПФ на ШУ

Председател на регионалната дисциплинарна комисия по хандбал

Функционален експерт в национален проект "Студентски практики" - фаза I

Държавни и/или научни награди

2007г.

Удбол – отборно, трето място на републиканско първенство,Албена.

2008г.

1. Хандбал – жени, трето място на ДСП на АУС „Академик”, Благоевград.

2. Хандбал – мъже, класиране на финали на ДСП на АУС „Академик”,

3. Удбол – отборно, първо място на републиканско първенство, Априлци.

2009г.

1. Хандбал – мъже, второ място на републиканско първенство на АУС „Академик”, НСА София

2. Хандбал – жени, второ място на републиканско първенство АУС „Академик”, НСА София

2010г.

1. Хандбал – жени, първо място на Международен спортен фестивал, Истанбул

2. Удбол – отборно, второ място на Републиканско първенство, Стара Загора

2013 г.

1. Хандбал – мъже, първо място на републиканско първенство на АУС „Академик”, НСА София

2. Хандбал – жени, първо място на републиканско първенство АУС „Академик”, НСА София

3. Носител на златен медал за първо място на републиканско първенство по хандбал мъже за ветерани, Шумен, 12 - 13.10.2013 г.

2014

1. Хандбал – жени, второ място на републиканско първенство АУС „Академик”, НСА София

2. Хандбал - мъже, второ място на републиканска студентска спартакиада АУС "Академик, НСА, София

2016

1. Хандбал - мъже, второ място на Национална универсиада Русе 2016

Дисертации

2006г. - Модели за интензифициране на обучението по спортни игри на ученици от основна образователна степен

Монографии

2015г. - Теория и методика на хандбала - монография, "Фабер", Шумен, 2015

2014г. - Колективните спортове във висшите училища - монография, Артграф, София, 2014 ( с съавт. с А. Божкова, И. Илиева, И. Стоилов)

2007г. - Моделиране на обучението по спортни игри в началния етап на основна образователна степен – монография - УИ “Еп. К. Преславски” Шумен, 2007

Учебници

2013г. - Иновации в спортните игри. По проект №Д01 - 428/29.10.2012 на Министерството по образование - електронно издание, 2013

2011г. - Ритмика и танци. Учебно -методическо ръководство В. Търново, “Фабер”, 2011 (в съавт. с Т. Игнатова)

2011г. - Туризъм алпинизъм ориентиране. В. Търново, „Фабер“, 2011 (в съавт. с М. Малчев и Ч. Сотиров)

2008г. - Ски спорт – учебник за студентите от ШУ, “Фабер”, Велико Търново, 2008 (в съавт. с М. Малчев, Ч. Сотиров)

2001г. - Теория и методика на физическото възпитание Учебник за студентите от ШУ ,, Еп. Константин Преславски,, - Шумен, 2001. - 215 с. ( в съавт. с М. Малчев, Н.Йорданова, Р. Алексиев, К. Хаджиев, Т. Игнатова и Ив. Лазаров)

Учебни помагала

2008г. - Методически аспекти на обучението по баскетбол І-ІV клас. Учебно-методическо ръководство, В Търново, “Фабер”, 2008

2008г. - Методически аспекти на обучението по футбол І-ІV клас. Учебно -методическо ръководство В Търново, “Фабер”, 2008

2007г. - Плуване – учебно помагало. УИ “Еп. К. Преславски”, Шумен, 2007. (в съавт. с Ив. Лазаров)

2007г. - Хандбал - учебно помагало. УИ “Еп. К. Преславски” Шумен, 2007

2003г. - Ръководство за семинарни упражнения по ТМФВ. - Шумен, 2003. - ( в съавт. с М. Малчев, Н. Йорданова, Р. Алексиев, К.Хаджиев, Т. Игнатова и Ив. Лазаров)

1997г. - Ученически отдих и туризъм; Учебно-методически практикум.-“Аксиос” Шумен, 1997.- 143 с. ( в съавт. с Ив. Лазаров, К. Хаджиев, М. Малчев, Н. Йорданова, и Р.Алексиев (с. 123 – 138)

1997г. - Теория и методика на физическото възпитание: Учебно помагало за студентите от ШУ ,, Еп. Константин Преславски,, . - Шумен, 1997. - 203 с. ( в съавт. с Н.Йорданова, М. Малчев и Р. Алексиев) (с. 170 – 194)

Статии

2019г. - Интегративното обучение по физическо възпитание и спорт но 10 - 11 годишни ученици. Сборник научни трудове от пътуващ семинар Истанбул - Кушадасъ - Измир. //Иновации в образованието. УИ, Шу "Еп. К. Преславски", ПФ, Шумен, 2019.

2018г. - Базелков, С. Ефективност на техническата подготовка по футбол на 15 – 16 годишни ученици. socioBrains, issue 45, may, 2018 стр. 214-217, ISSN 2367-5721, IF/SJR I.F =5.536 www.sociobrains.com

2018г. - Базелков, С. Иновативни и образователни подходи чрез футбол 3 за толерантност и ограничаване на насилието, расизма и дискриминацията. Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски“, ПФ, УИ, с. 171-177, Шумен 2018

2017г. - Физическата дееспособност на ученички от III клас като фактор при обучението по бойни изкуства. ( в съавт. със С. Акерски, Т. Игнатова) SocioBrains, Issue 34, June 2017, pp. 266-270), ISSN 2367-5721

2017г. - Стимулиране на двигателната активност на учениците от началния етап на основан образователна степен. Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски" том XXI D, ПФ, УИ, Шумен, 2017. (с. 734 - 739)

2017г. - Техническата подготовка по футбол на учениците от началния етап на основна образователна степенSocioBrains, Issue 34, June 2017, pp. 290-294, ISSN 2367-5721

2017г. - Физическата дееспособност на ученици - момчета от III клас, като фактор при обучението по бойни изкуства. (в съавт. със С. Акерски) Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски" том XXI D, ПФ, УИ, Шумен, 2017. (с. 661 - 667)

2016г. - Физическата дееспособност на деца занимаващи се с плуване. Сборник научни трудове "Иновации в образованието, ШУ "Епископ Константин Преславски", ПФ, Шумен, 2016, с. 358 - 364.

2016г. - За специалната физическа подготовка по футбол на учениците от втори клас. Годишник на ШУ "Еп К. Преславски", том XX D, ПФ, УИ, 2016.

2015г. - Проучване на мнението на родителите за заниманията по плуване в детската градина. Иновации в образованието,Сборник научни трудове от пътуваш семинар Одрин - Чешме - Измир - Одрин. ШУ "Еп. К. Преславски", ПФ, Шумен, 2015.

2015г. - Интензифициране на специалната техническа подготовка на ученици в обучението по хандбал (в съавт. с Кр Станков), Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски", Том XIX D, УИ, Шумен, 2015

2014г. - 68 Ефективност на двигателното обучение в подготвителната група на детската градина. Иновации в образованието,ШУ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2014, с. 382 – 391.

2014г. - 69 Морфо-функционалните промени като критерии за оценка на двигателното обучение на учениците от първи клас. Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, том ХVIII D, Шумен 2014, с. 704 – 709.

2013г. - 64 Народните хора и танци като алтернатива на спорта., сб. Научни трудове, Пътуващ Шумен – Белград – Будапеща – Виена, „Иновации в образованието“, Шумен, 2013., с.279 – 285. (в съавт. с Т Игнатова)

2013г. - 65 Проучване на мнението на родителите относно заниманията на децата от предучилищна възраст с български народни танци., сб. Научни трудове, Пътуващ Шумен – Белград – Будапеща – Виена., „Иновации в образованието“, Шумен, 2013., с.285 – 291. (в съавт. с Т. Игнатова)

2013г. - 66 Проучване на мнението и нагласата на студенти за начално обучение по ски алпийски дисциплини. Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ том ХVІІ D, ПФ, УИ „Еп. К. Преславски“, 2013. с. 588 – 593.

2013г. - 67 Динамика на показатели за специална физическа подготовка на ученици в обучението по Хандбал НК, Русе 25 – 26.10.2013 г. (в съавт. с К. Станков)

2012г. - 63 Оптимизиране на обучението по ски на студенти от педагогически специалности. ”.// Научни трудове том 51, серия 8.2 ,Физическо възпитание и спорт, Русе 2012, с. 76 - 80. (в съавт. с Д. Обрешков)

2012г. - 61 Въздействие на танците върху физическата дееспособност на учениците от началния етап на основна образователна степен. Образователни технологии. Сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен – Риека – Венеция. ШУ „Епископ Константин Преславски, ПФ, Фабер, Велико Търново, 2012. с. 285 – 293.

2012г. - 62 A view on the effectiveness of cardio-aerobics, fitball-aerobics, dance and port de bras. Research in kinesiology, Skopie, Macedonia, 2/2012 p.209-212.

2011г. - 53 Влияние на целенасочените занимания по футбол в началния етап на основна образователна степен върху техническата и специалната подготвеност. //Научни трудове . международен семинар „Образование за всички“. Предучилищно и начално училищно образование. Том 1, УИ „Еп. К. Преславски“., 2011, с. 257 – 264.

2011г. - 54 Корелационна структура на някои страни на психофизическата подготовка на студенти от избираем вид спорт плуване. // Сборник научни трудове, МНК „40 години Шуменски университет 1971 – 2011“, УИ ,Шумен 2011, с.657 – 662. (в съавт. с Т. Игнатова, С. Акерски)

2011г. - 55 Изследване на психическата готовност на студенти от педагогически специалности, занимаващи се с плуване. // Сборник научни трудове, МНК „40 години Шуменски университет 1971 – 2011“, УИ ,Шумен 2011, с.666 - 670. (в съавт. с Т. Игнатова)

2011г. - 58 Възможности за оптимизиране структурата на психофизическата готовност на студентките чрез профилирано обучение по волейбол. ”.// Научни трудове том 50, серия 8.2 , Русе 2011, с. 51 - 55. (в съавт. с Т. Игнатова)

2010г. - 41 Интензифициране на техническата подготовка по баскетбол в началния етап на основан образователно степен. // сб. Спортносъстезателна дейност и модулно обучение в средните и висшите училища. УИ, „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2010, с. 5 – 15

2010г. - 42 По някои въпроси за оптимизиране на обучението по спортни игри в началния етап на основна образователна степен. // сб. Спортносъстезателна дейност и модулно обучение в средните и висшите училища. УИ, „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2010, с. 21 - 28

2010г. - 43 Динамика на специалната физическа подготовка на учениците от ІV клас при реализиране на ядро спортни игри – футбол. // сб. Спортносъстезателна дейност и модулно обучение в средните и висшите училища. УИ, „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2010, с. 39-46

2010г. - 44 Началната техническа подготовка по баскетбол в начален етап на основан образователна степен. // сб. Спортносъстезателна дейност и модулно обучение всредните и висшите училища. УИ, „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2010, с. 100 – 106

2010г. - 45 Двигателната адаптация на децата от детската градина към условията на училището. // сб. Иновации в образованието. ШУ „Еп. К. Преславски”, ПФ, Шумен,2010., с. 1053 – 1056. (в съавт. с Ч. Сотиров

2010г. - 46 Модел за профилирано обучение по плуване на студенти от педагогически специалности. // сб. Иновации в образованието. ШУ „Еп. К. Преславски”, ПФ, Шумен,2010., с. 1056 - 1061. (в съавт. с Т. Игнатова)

2010г. - 47 Подвижните и спортно-подготвителните игри – фактор за развитие на физическата дееспособност и двигателната активност на учениците от 3. клас. // сб.Физическо възпитание, спорт и туризъм (спортологични изследвания)., УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2010, с. 5 – 17. (в съавт. с Д. Стоянов)

2010г. - 48 Мотивация и готовност на учениците от трети клас за занимания със спортни игри. // сб. Физическо възпитание, спорт и туризъм (спортологични изследвания).,УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2010, с. 17 - 30

2010г. - 49 Готовност, компетенции и отношение на учителите от началния етап на основна образователна степен по предмета „Физическо възпитание и спорт”.// Научни трудове том 49, серия 8.2 , Русе 2010, с. 126 – 134. (в съавт. с Ч. Сотиров)

2010г. - 50 Спортносъстезателната дейност във ВУ през погледа на студентите спортисти. ”.// Научни трудове том 49, серия 8.2 , Русе 2010, с. 165 - 170. (в съавт. с Д.Обрешков, К. Симеонов)

2010г. - 51 Изследване на физическото развитие и функционално състояние на студенти от научно направление „Педагогика на обучението по..”. ”.// Научни трудове том49, серия 8.2 , Русе 2010, с. 93 - 100. (в съавт. с Т. Игнатова, Й. Йонов)

2009г. - 38 Проучване мнението на учители и родители по проблемите при реализацията на допълнителното ядро “Ритмика и танци” в І – ІV клас. // сб. Методически аспекти на физическото възпитание и спорта. УИ “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2009, с.21-33

2009г. - 39 Проучване мнението на родители относно образователно-възпитателния процес по физическо възпитание и спорт в първи клас// Научни трудове, Том 48, серия8.2. Физическо възпитание и спорт. Русе 2009, с. 80 – 85. (в съавт. с К. Хаджиев)

2009г. - 40 Проблеми свързани с физическото развитие и физическата дееспособност на учениците от І клас// сб. Методически аспекти на физическото възпитание и спорта. УИ “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2009, с.33-42

2008г. - 35 Физическо развитие и функционална подготовка на началните учители. // Годишник на ШУ “Епископ Константин Преславски” т. ХVІІ, Следдипломна квалификация. УИ, Шумен, 2008, с. 111 – 122. (в съавт. с Д. Стоянов)

2008г. - 36 Двигателната адаптация на децата при решаване на образователните задачи по физическо възпитание и спорт през погледа на учителите в І клас. // “Научни трудове на Русенския университет 2008” Русе, 2008

2008г. - 37 Физическата дееспособност на ученичките от пети до осми клас – сравнителен анализ със стандартите на САЩ. // ЮНК, Физическото възпитание и спортът в образователната система, Благоевград, 2008, с. 182 - 186

2007г. - 30 Моделиране на техническата подготовка по футбол на учениците от ІV-ти клас при обучението по ядро спортни игри // сб. Материали от научна конференция,“Европейски стандарти в спортното образование”, Враца, 2007, с. 93 - 104

2007г. - 31 Обективната оценка като надеждна обратна информация. //Спорт и наука, изв. бр. №3, София, 2007, с.173 – 178.(в съавт. с к. Хаджиев)

2007г. - 32 Специалната физическа подготовка, като фактор при обучението по баскетбол в началния етап на основна образователна степен. // Спорт и наука, изв. бр. №3,София, 2007, с.106 – 116

2007г. - 33 Изменение на структурата на общата и специалната физическа и техническа подготовка на учениците от ІV клас при реализирането на ядро спортни игри –баскетбол и футбол. // Спорт и наука, изв. бр. №3, София, 2007, с.123 - 135

2007г. - 34 Динамика на развитие на общата физическа подготовка на учениците от ІV клас под въздействие на специализирани занимания по спортни игри. . // Спорт и наука, изв. бр. №1, София, 2007, с.248-253

2006г. - 24 Специалната двигателна подготовка в уроците по футбол в начален етап на основна образователна степен. // Съвременни тенденции на физическо възпитание и спорт в училище. НСА “Васил Левски”, София, 2006, с. 19 – 25

2006г. - 25 Проучване на нагласата на учителите и на възможностите им за решаване на образователните задачи на физическото възпитание и спорта.// Съвременни тенденции на физическо възпитание и спорт в училище. НСА “Васил Левски”, София, 2006, с. 32 – 39

2006г. - 26 Диференциация на интересите и мотивация на учениците от прогимназиалния етап на основна образователна степен за участие в образователно-възпитателния процес по физическо възпитание и спорт. // Физическо възпитание, спорт и туризъм. Спортологични изследвани. НСА “Васил Левски”, ЦСДК, София, 2006, с. 86 – 10

2006г. - 27 Специалната физическа подготовка на ученички от ІV-ти клас при обучението по ядро спортни игри – футбол. // Физическо възпитание, спорт и туризъм.Спортологични изследвани. НСА “Васил Левски”, ЦСДК, София, 2006 ,с.101 – 110. (В съавт. с М. Малчев)

2006г. - 28 Физиометрично състояние на учениците в прехода между прогимназиален етап и средна образователна степен.// Физическо възпитание, спорт и туризъм.Спортологични изследвания – втора част, НСА, ЦСДК, София, 2006., с. 12 – 21(в съавт. с Н. Й. и М. М.)

2006г. - 29 Проучване диференциацията на интересите и мотивацията на учениците от началния етап на основна образователна степен за реализирането на учебното съдържание по физическо възпитание и спорт. // ІV национална научнопрактическа конференция “ Физическо възпитание и спорт в училище”,МОН, РИО– Варна, ДАМС, БОК, НФ “Спорт в училище”, Варна, 2006, с.171 – 175

2005г. - 23 Влияние на целенасочените занимания по футбол в началния етап на основна образователна степен върху техническата подготовеност. // Спорт и наука, изв.брой №1, София, 2005, с. 578 - 582

2004г. - 20 Проблеми на началното обучение по ски алпийски дисциплини в съкратен курс на студентите от специалността “Педагогика на обучение по физическо възпитание”.// Образование и изкуство,УИ “Еп. К. Преславски” Шумен НПК, Шумен 2004, с. 343-346 (в съавт. с М. М., Р. Ат.)

2004г. - 21 Моделиране на обучението по спортни игри. //Епископ-Константинови четени, УИ “Епископ Константин Преславски”,Шумен 2004, с. 27 – 46.( в съавт. с М. М.)

2004г. - 22 Изследване на физическата дееспособност и координационните характеристики на ученичките от ІV-ти клас с цел разработване на подходи за интензифицирано обучение по спортни игри. // Епископ-Константинови четения, УИ “Епископ Константин Преславски”,Шумен 2004, с. 46-65.( в съавт. с М. Малчев)

2003г. - 17 Държавни образователни изисквания за физическа култура и спорт - спортно-педагогическа характеристика на ядро "Спортни игри" за ІV-ти клас.//“Физическа култура, физическо възпитание спорт”ЮНК” 30 години ШУ”Еп. Константин Преславски”. Шумен , 2003, с. 18-26

2003г. - 18 Спортната подготовка но учениците в четвърти и пети клас - проблеми и перспективи.// Физическа култура, физическо възпитание, спорт” ЮНК “ 30 години ШУ”Еп. Константин Преславски”. Шумен, 2003, с. 26-33

2003г. - 19 Влияние на специално-подготвителните упражнения и игри върху точността на стрелбата в коша при баскетбол.//Оптимизиране на педагогическия процес по баскетбол, волейбол, хандбал "НК" НСА, "Васил Левски", София, 2003

2002г. - 15 Състояние, проблеми и перспективи на физическото възпитание и спорта в основна образователна степен І – ІV клас. // Съвременни тенденции на развитие на физическото възпитание и спорта в Българското училище. София, 2002, с. З1 – 38. ( в съавт. с Л. Димитров )

2002г. - 16 Спортно – техническата подготовка на учениците от ІV-ти клас в съответствие с Държавните образователни изисквания в ядрото “Спортни игри”. // Съвременни тенденции на развитие на физическото възпитание и спорта в Българското училище. София, 2002, с. 53 – 62 . ( в съавт. с Л. Димитров )

2000г. - 14 Актуални проблеми на заниманията по джудо на 5-7 годишните деца.// Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски" Шумен, 2000, с. 55-60. (всъавт. с М. Малчев и Н. Йорданова)

1999г. - 12 Физическата дееспособност на студентите от първи курс - сравнителен анализ между ШУ "К. Преславски" и РУ "Ангел Кънчев".//Педагогика. Шумен, 1999, с. 31-36. (в съавт. с Р.Алексиев, Д. Иванова, Ив. Лазаров, Н. Цветкова, Д. Станчев, К. Хаджиев и Р. Атанасова)

1999г. - 13 Extramural students adaptation to profesional-applied motive activity.// Sport, stress, adaptation. София, 1999, с. 107

1996г. - 10 Влияние на допълнителните интензивни занимания с физически упражнения и спорт върху развитието на учениците от трети до осми клас в условията на селското училище.// Проблеми на възпитателната работа. Шумен, 1996, с. 173-177

1996г. - 11 Лекоатлетическата подготовка на учениците от първи клас и ефективност на игровата дейност// Педагогика. УИ “Еп. К. Преславски”,Шумен, 1996, с. 28 – 31. ;Проблеми на физическото възпитание и спорта. Свищов

1995г. - 9 Здравословното състояние и функционалната подготвеност на началните учители - личностни характеристики, необходими за педагогическата им дейност.//Спорт и наука. София, кн. 9, 1995, с. 35-41. (в съавт. с М. Малчев и Н. Йорданова)

1994г. - 7 Функционално-рекреационно въздействие на туризма върху организма на учениците от начална степен на помощно училище.// Оптимизиране на физическото възпитание в условията на плуралистичното образование в България. София, 1994, с. 30-34

1994г. - 8 Влияние на плуването върху морфо-функционалното развитие на децата от предучилищна възраст.// Оптимизиране на физическото възпитание в условията на плуралистичното образование в България. София, 1994, с. 10-14

1993г. - Проучване на двигателното качество издръжливост чрез теста 200 м. гладко бягане за трети клас.// Научно-практически аспекти на физическото възпитание. В.Търново, 1993, с. 57-63. (в. съавт. с Д. Станчев и Н. Йорданова)

1993г. - 2 За мястото на туристическата дейност и началното обучение по ориентиране с деца от трета група на предучилищна възраст.// Научно-практически аспекти на физическото възпитание. В. Търново, 1993, с. 102-107. ( в съавт. с Р. Алексиев и М. Малчев)

1993г. - 6 Опит за обективизиране на проверката и оценката по теория на физическото възпитание при студентите задочници.// Образованието и личността. Шумен, 1993,с. 91-92. (в съавт. с Н. Йорданова)

1992г. - 4 Мястото на учебните планове и програми за подготовка на специалистите по физическо възпитание във ВУЗ.// Проблеми на демократизиращото се общество.Смолян, 1992, с. 99 (в съавт. с М. Малчев и Р. Алексиев)

1992г. - 5 Морфо-функционалната характеристика като част от дидактическия профил на студентите от Университет “К. Преславски” Шумен.// Проблеми на образованието в демократизиращото се общество. Смолян, 1992, с. 230. (в съавт. с М. Малчев)

1991г. - 3 За някои итеградивни връзки на обучението по акордеон с дисциплината “Теория и методика на физическото възпитание”.// Проблеми на обучението по музика в педагогическите институти. Шумен, 1991. (в съавт. със С. Русков)

Доклади

2012г. - 60 Готовност на учениците от 4-ти клас за занимания със спортни игри. Годишник на шуменския Университет „Епископ Константин Преславски“. Том 16, ПФ, УИ, Шумен, 2012. /с. 559 – 565/

2011г. - 56 Модел за профилирано обучение по волейбол на студентки от педагогически специалности. Годишник на техническия университет във Варна. МНК „Съвременни технологии на обучение, контрол и оценка по ФВ и спорт в образователната система.“, Варна 2011, с. 108 – 114. (в съавт с Т. Игнатова)

2011г. - 57 Корелационна структура на някои страни на психофизическата готовност на на студентки от избираем спорт бойни изкуства. Годишник на техническия университет във Варна. МНК „Съвременни технологии на обучение, контрол и оценка по ФВ и спорт в образователната система.“, Варна 2011, с. 197 - 201. (в съавт с Т. Игнатова, С. Акерски)

2011г. - 59 Влияние на модулното обучение по аеробика върху динамиката на физическата дееспособност на студентите. ”.// Научни трудове том 50, серия 8.2 , Русе 2011, с. 105 - 111. (в съавт. с Т. Игнатова)

2010г. - 52 Динамика на физическото развитие и функционалното състояние на студентките в зависимост от заниманията със спорт.МНК Съвременни тенденции, проблеми и иновации на физическото възпитание във висшите училища. УИ „Стопанство“, София, ноември 2010, с. 82 – 93. (в съавт. с Т. Игнатова и Й. Йонов)

Цитирания

2018г. - В дисертационния труд на Милена Григорова на тема „Кондиционна подготовка на студенти от ру „А. Кънчев” с лекоатлетически средства“ , 2018 г. стр. 23,28

2018г. - Базелков цитиран в дисертационния труд на Валери Стефчев Йорданов на тема „Модел за интензифициране на обучение по танци на учениците от основна образователна степен“ дисертационен труд, 2018 г., на стр. 13,25,52,54,55

2018г. - Базелков, Стефан Модели за интензифициране на обучението по спортни игри на ученици от основна образователна степен / Стефан Христев Базелков ; Науч. ръководител Лъчезар Димитров ; [Рец. Михаил Бъчваров, Росица Църова]. - Шумен, 2006. - 190 л. : с табл., диагр. ; 30x21 см Предложена от Шуменски унив. Епископ Константин Преславски. Пед. фак. Кат. ТМФВ и спорт. - Защитена пред СНС по теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура), 28.11.2006. - Утвърдена от ВАК с прот. N 18-5 от 5.04.2007. - Принт. изд. - Библиогр. в края на текста Цитиран в: Димкова, Росица и др. Изследване на физическото развитие на студенти, участващи в занятията по спортни игри в СА „Д. А. Ценов” Свищов / Росица Димкова, Радослав Николов. – В: Педагогически алманах, XXVI, 2018, № 1, с. 81.

2017г. - Базелков, Стефан Модели за интензифициране на обучението по спортни игри на ученици от основна образователна степен / Стефан Христев Базелков ; Науч. ръководител Лъчезар Димитров ; [Рец. Михаил Бъчваров, Росица Църова]. - Шумен, 2006. - 190 л. : с табл., диагр. ; 30x21 см Предложена от Шуменски унив. Епископ Константин Преславски. Пед. фак. Кат. ТМФВ и спорт. - Защитена пред СНС по теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура), 28.11.2006. - Утвърдена от ВАК с прот. N 18-5 от 5.04.2007. - Принт. изд. - Библиогр. в края на текста Цитиран в: Бичоку, Едмонд и др. Възможности за моделиране в баскетбола / Едмонд Бичоку, Людмил Петров. – В: Педагогически алманах, XXV, 2017, № 2, с. 213.

2016г. - ТЕОРИЯ и методика на физическото възпитание : Уч. помагало за студентите от Шуменския унив. Епископ Константин Преславски / Надежда Георгиева Йорданова, Ст. Малчев, Ст. Хр. Базелков, Р. К. Алексиев. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 1997. - 204 с. : със сх., табл. - Библиогр. с. 194-198. Цитиран в: 1. Simeonova, Teodora and Yanko Yankov. Dynamics of phisycal preparedness of boys 3.grade practicing basketball. – В: Research in Kinesiology, 2016, vol. 44, N 2, с. 166, 167.

2016г. - ТЕОРИЯ и методика на физическото възпитание : Учебник за студентите от Шуменски унив. Епископ Консантин Преславски / Малчо Малчев, Н. Г. Йорданова, Ст. Хр. Базелков, Р. К. Алексиев, К. Хр. Хаджиев, Т. Игнатова, Ив. Ст. Лазаров ; Под ред. на Малчо Малчев, Надежда Йорданова. - 2. прераб. и доп. изд. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2001. - 231 с. : със сх. - Библиогр с. 212-215 1. изд. 1997 с авт. Н. Г. Йорданова, М. Ст. Малчев, Ст. Хр. Базелков, Р. К. Алексиев. - Офс. изд. Цитиран в: 1. Ilieva, Bagryana. The complex relationship between the physical education and sport with children’s education. – В: Activities in Physical Education and Sport, 2016, Vol. 6, No. 1 с. 98

2015г. - Bazelkov, S. Physiometric status of students in the transition between primary and secondary schooling, Physical Education in School "NNPK" Nessebar. 2003 Цитиран в: Becheva, Maria and Nikola Vakrilov. Sport as educational process in students. - В: Educational Alternatives : Journal of International Scientific Publications, 2015, vol. 13, с. 463 467.

2014г. - Базелков, С. цитиран от Т. Игнатова в "Развиване на двигателните способности на децата от предучилищна възраст чрез ритмика и танци", Иновации в образованието, Шумен 2014, на стр. 400. Цитирано от "Ритмика и танци", фабер, В. Търново, 2011.

2014г. - Базелков, С. цитиран от Р. Алексиев в "Методически насоки за повишаване на двигателната активност на децата в детската градина" УИ, 2014 г. на 58-59 стр. Цитирано от "Проучване мнението на родителите относно заниманията на децата от предучилищна възраст с български народни танци", Иновации в образованието. Шумен, 2013.

2014г. - БАЗЕЛКОВ, Стефан Плуване : Учебно помагало / Стефан Базелков, Иван Лазаров ; Науч. ред. Малчо Малчев. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2007 (В. Търново : Faber). - 124 с. : с ил., табл. Библиогр. с. 121-123 ISBN 978-954-577-427-0 Цитиран в: Базелков, Мартин Ст. Проучване мнението на студентите за началното обучение по плуване. – В: ИНОВАЦИИ в образованието : сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен - Белград - Будапеща - Прага - Братислава 06.05.2014 - 11.05.2014 / [ред. кол. Георги Колев ... и др.]. - В. Търново : Фабер, 2014. – с. 230, 236.

2014г. - Базелков, Стефан Моделиране на обучението по спортни игри в началния етап на основна образователна степен / Стефан Базелков. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2007. - 168 с. : с табл., диагр., сх.- Библиогр. с. 162-167 Цитиран в: DZHAMBAZOVA, Elena et al. LLS OF THE PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHER IN PRIMARY SCHOOLS DEPENDING ON THE CURRICULUM / Elena Dzhambazova, Elka Marinova. – В: Research in Kinesiology, vol. 42, 2014, iss. 2, с. 113, 116. http://fsprm.mk/wp-content/uploads/2014/11/Pages-from-RIK-ZA-NA-EMAIL-2.pdf

2014г. - Базелков, Ст. Проблеми, свързани с физическото развитие и физическата дееспособност на учениците от I клас. – В: МЕТОДИЧЕСКИ аспекти на физическото възпитание и спорта : Сборник / Ред. кол. Надежда Йорданова и др. – Шумен, 2009. Цитиран в: Найденова, Корнелия. Проверка надежността на тестовете за оценка на скоростните качества на 9-10-годишните ученици. – В: Спорт & Наука, 2014, № 6, с. 99.

2014г. - Базелков, Стефан Х. и др. Проучване на мнението на родителите относно заниманията на децата от предучилищна възраст с български народни танци / Стефан Х. Базелков, Теодора Ж. Игнатова. – В: ИНОВАЦИИ в образованието : сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен - Белград - Будапеща - Виена, 16.05.2013 - 20.05.2013 / [ред. кол. Георги Колев ... и др.]. - Шумен [т.е. В. Търново] : Фабер, 2013. – с. 285-290. Цитиран в: Алексиев, Росен Костадинов. Методически насоки за повишаване на двигателната активност на децата в детската градина / [Росен Алексиев]. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2014. – с. 58, 59, 189.

2013г. - Базелков, Стефан Хандбал : Учебно помагало за студенти от ШУ "Епископ Константин Преславски" / Стефан Базелков ; Науч. ред. Христо Стоянов. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2007 (В. Търново : Faber). - 116 с. : с ил., сх. Библиогр. с. 114-115 ISBN 978-954-577-477-5 : Без сведение за цена Цитиран в: Симеонова, Теодора Н. и др. Спортно-подготвителните упражнения и игри по хандбал за повишаване на физическата дееспособност на ученици от IX клас / Теодора Н. Симеонова, Мариана М. Петева, Мария Н. Петкова. – В: ИНОВАЦИИ в образованието : сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен - Белград - Будапеща - Виена, 16.05.2013 - 20.05.2013 / [ред. кол. Георги Колев ... и др.]. - Шумен [т.е. В. Търново] : Фабер, 2013. – с. 314.

2013г. - Базелков, Стефан Модели за интензифициране на обучението по спортни игри на ученици от основна образователна степен / Стефан Христев Базелков ; Науч. ръководител Лъчезар Димитров ; [Рец. Михаил Бъчваров, Росица Църова]. - Шумен, 2006. - 190 л. : с табл., диагр. ; 30x21 см Предложена от Шуменски унив. Епископ Константин Преславски. Пед. фак. Кат. ТМФВ и спорт. - Защитена пред СНС по теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура), 28.11.2006. - Утвърдена от ВАК с прот. N 18-5 от 5.04.2007. - Принт. изд. - Библиогр. в края на текста Цитиран в: Минев, Крум С. Възникване и развитие на физическото възпитание и спорта като компонент на образователната система в България. – В: ИНОВАЦИИ в образованието : сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен - Белград - Будапеща - Виена, 16.05.2013 - 20.05.2013 / [ред. кол. Георги Колев ... и др.]. - Шумен [т.е. В. Търново] : Фабер, 2013. – с. 122.

2013г. - BAZELKOV, Stefan et al. FOLK DANCES AS AN ALTERNATIVE OF SPORT IN HIGHER SCHOOLS / Stefan Bazelkov, Teodora Ignatova. - В: Activities in Physical Education & Sport, vol. 2, 2012, № 2, p. 186-189. Цитиран в: BOZKUS, Taner. AN EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PHYSICAL ACTIVITY, HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIORS, ANAEROBIC PERFORMANCE, MUSCLE STRENGTH AND SPRINT PERFORMANCE IN FOLK DANCERS. - В: International Journal of Academic Research, vol. 5, 2013, iss. 5.

2013г. - BAZELKOV, Stefan et al. A VIEW ON THE EFFECTIVENESS OF CARDIO-AEROBICS, FITBALL AEROBICS, DANCE AND PORT DE BRAS / Stefan Bazelkov, Teodora IGNATOVA. - В: Research in Kinesiology, vol. 40, 2012, iss. 2, p. 209-213. Цитиран в: Nedkova, Marina et al. Methodology for basic education of zumba fitness for university students / Marina Nedkova, Elena Nikolova. - В: Activities in Physical Education and Sport, Vol. 3, 2013, № 2, pp. 248-250. http://fsprm.mk/wp-content/uploads/2014/06/248-250.pdf

2013г. - BAZELKOV, Stefan et al. A VIEW ON THE EFFECTIVENESS OF CARDIO-AEROBICS, FITBALL AEROBICS, DANCE AND PORT DE BRAS / Stefan Bazelkov, Teodora IGNATOVA. - В: Research in Kinesiology, vol. 40, 2012, iss. 2, p. 209-213. Цитиран в: NESTOROVA, Dimka. PLACE OF AEROBICS IN THE EDUCATIONAL SYSTEM OF REPUBLIC OF BULGARIA. - В: Activities in Physical Education and Sport, Vol. 3, 2013, No.1, pp. 85-88. http://fsprm.mk/wp-content/uploads/2013/11/Pages-from-APES-2013-Vol.-3-No.-1-23.pdf

2013г. - BAZELKOV, Stefan et al. A VIEW ON THE EFFECTIVENESS OF CARDIO-AEROBICS, FITBALL AEROBICS, DANCE AND PORT DE BRAS / Stefan Bazelkov, Teodora IGNATOVA. - В: Research in Kinesiology, vol. 40, 2012, iss. 2, p. 209-213. Цитиран в: NESTOROVA, Dimka. BULGARIAN EXPERIENCE IN THE METHODS FOR AEROBIC EDUCATION. - В: Activities in Physical Education & Sport, vol. 3, 2013, iss. 2, p. 240-243. http://fsprm.mk/wp-content/uploads/2014/06/240-243.pdf

2013г. - BAZELKOV, Stefan et al. A VIEW ON THE EFFECTIVENESS OF CARDIO-AEROBICS, FITBALL AEROBICS, DANCE AND PORT DE BRAS / Stefan Bazelkov, Teodora IGNATOVA. - В: Research in Kinesiology, vol. 40, 2012, iss. 2, p. 209-213. Цитиран в: NEDKOVA, Marina et al. ZUMBA-NONTRADITONAL APPROACH IN PHYSICAL EDUCATION AT SOFIA UNIVERSITY “ST. KLIMENT OHRIDSKI”/ Marina Nedkova, Diana Peeva, Elena Nikolova. - В: Activities in Physical Education & Sport, vol. 3, 2013, iss. 2, p. 207-208. http://fsprm.mk/wp-content/uploads/2014/06/207-208.pdf

2012г. - Базелков, Стефан Моделиране на обучението по спортни игри в началния етап на основна образователна степен / Стефан Базелков. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2007. - 168 с. : с табл., диагр., сх.- Библиогр. с. 162-167 Цитиран в: 18. Сотиров, Чавдар Георгиев. Социално-педагогически аспекти на двигателната готовност за училище при 6-7-годишните деца / Чавдар Сотиров ; [науч. ред. Георги Велков Колев]. - Шумен : Юни Експрес, 2012. – с. 95, 102.

2012г. - 11. Базелков, С. цитиран от Т. Симеонова в дисертационен труд „Модели и методика за усъвършенстване на техниката на стрелба в баскетбола на основата на способността на учениците за антиципация“ , 2012 г. на стр. 9 същата е посочена и в списъка на използваната литература на с. 199.

2012г. - Базелков, Стефан и др. Състояние, проблеми и перспективи на физическото възпитание и спорта в основната образователна степен I – IV клас / Стефан Базелков, Лъчезар Димитров. – В: СЪВРЕМЕННИ тенденции на развитие на физическото възпитание и спорта в българското училище / Състав. Лъчезар Димитров, Йонко Йонков. - София : Сердолик, 2002. – с. 31-37. Цитиран в: Шумарова, Вероника. Значение на учебния предмет „Физическо възпитание и спорт” за здравето на децата. – В: Сборник доклади на студентска научна сесия – СНС’12 на Русенски университет Ангел Кънчев. Фак. „Обществено здраве и здравни грижи”, Секция „Физическо възпитание и спорт”. – Русе : 2012. - с. 96. http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/sns/2012/SNS2012-Zdr-FVS.pdf

2011г. - 5. Базелков, С. цитиран от Т. Игнатова в сборник научни трудове „40 години Шуменски университет 1971 – 2011“ПФ, Част 1, УИ „Еп. К. Преславски“, 2011, на стр. 658, 659 цитирано от „Плуване“ УИ „Еп. К. Преславски“, същата е посочена и в списъка на използваната литература на с. 661.

2011г. - 6. Базелков, С. цитиран от Т. Игнатова в сборник научни трудове „40 години Шуменски университет 1971 – 2011“ПФ, Част 1, УИ „Еп. К. Преславски“, 2011, на стр. 663 цитирано от „Плуване“ УИ „Еп. К. Преславски“, същата е посочена и в списъка на използваната литература на с. 669.

2011г. - 7. Базелков, С. цитиран от Т. Игнатова в Годишник на ТУ във Варна, 2011, на стр. 108 цитирано от „Моделиране на обучението по спортни игри в началния етап на основан образователна степен“УИ Шумен, 2007, същата е посочена и в списъка на използваната литература на с. 113.

2011г. - 8. Базелков, С. цитиран от Т. Игнатова в дис. труд „Методика за формиране на психофизическа готовност у студенти за професионална педагогическа дейска дейност“ , 2011г. на стр. 57 цитирано от „Моделиране на обучението по спортни игри в началния етап на основан образователна степен“УИ Шумен, 2007, същата е посочена и в списъка на използваната литература на с. 113.

2011г. - Базелков, Стефан Модели за интензифициране на обучението по спортни игри на ученици от основна образователна степен / Стефан Христев Базелков ; Науч. ръководител Лъчезар Димитров ; [Рец. Михаил Бъчваров, Росица Църова]. - Шумен, 2006. - 190 л. : с табл., диагр. ; 30x21 см Предложена от Шуменски унив. Епископ Константин Преславски. Пед. фак. Кат. ТМФВ и спорт. - Защитена пред СНС по теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура), 28.11.2006. - Утвърдена от ВАК с прот. N 18-5 от 5.04.2007. - Принт. изд. - Библиогр. в края на текста Цитиран в: Петров, Людмил. Холистична същност и функции на подготовката на млади баскетболисти / Людмил Петров ; [ред. Милена Алексиева]. - В. Търново : I & B, 2011. – с. 148.

2011г. - Базелков, Ст. Проучване на нагласата на учителите и на възможностите им за решаване на образователните задачи на физическото възпитание и спорта. – В: СЪВРЕМЕННИ тенденции на физическо възпитание и спорт в училище / Състав. Димитър Кайков, Симеон Йорданов ; [Предг. Симеон Йорданов]. - София : НСА ПРЕС, 2006. - с. 32-38. Цитиран в: Цолова, Ваня и Йордан Иванов. Състояние на физическото възпитание и спорта във висшите училища в Република България. – В: Спорт & Наука, 2011, № 3, с. 76, 78.

2011г. - Базелков, Ст. и др. Влияние на специално-подготвителните упражнения и игри върху точността на стрелбата в коша при баскетбол / Ст. Базелков, Н. Цветкова. – В: Спорт & наука, 2003, изв. брой Цитиран в: Петров, Людмил. Холистична същност и функции на подготовката на млади баскетболисти / Людмил Петров ; [ред. Милена Алексиева]. - В. Търново : I & B, 2011. – с. 148.

2011г. - Базелков, Стефан Модели за интензифициране на обучението по спортни игри на ученици от основна образователна степен / Стефан Христев Базелков ; Науч. ръководител Лъчезар Димитров ; [Рец. Михаил Бъчваров, Росица Църова]. - Шумен, 2006. - 190 л. : с табл., диагр. ; 30x21 см Предложена от Шуменски унив. Епископ Константин Преславски. Пед. фак. Кат. ТМФВ и спорт. - Защитена пред СНС по теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура), 28.11.2006. - Утвърдена от ВАК с прот. N 18-5 от 5.04.2007. - Принт. изд. - Библиогр. в края на текста Цитиран в: Петров, Людмил и др. Баскетбол - теоретически основи : учебник за студенти / [Людмил Петров, Милена Алексиева, Недко Първанов] ; под ред. на Людмил Петров. - В. Търново : Ай анд Би, 2011. – с. 81, 187.

2009г. - Базелков, Ст. Спортната подготовка на учениците в четвърти и пети клас – проблеми и перспективил – Във: ФИЗИЧЕСКА култура, физическо възпитание, спорт / Ред. кол. Малчо Малчев - отг. ред. и др. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2003. – с. 26-33. Цитиран в: Цветков, Валери. Тестове и нормативи за спортно-технически умения по футбол на учениците от основната образователна степен. - В: Спорт & Наука, 2009, № 6, с. 101.

2009г. - Базелков, Стефан Модели за интензифициране на обучението по спортни игри на ученици от основна образователна степен / Стефан Христев Базелков ; Науч. ръководител Лъчезар Димитров ; [Рец. Михаил Бъчваров, Росица Църова]. - Шумен, 2006. - 190 л. : с табл., диагр. ; 30x21 см Предложена от Шуменски унив. Епископ Константин Преславски. Пед. фак. Кат. ТМФВ и спорт. - Защитена пред СНС по теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура), 28.11.2006. - Утвърдена от ВАК с прот. N 18-5 от 5.04.2007. - Принт. изд. - Библиогр. в края на текста Цитиран в: Алексиева, Милена. Анализ на преподаването на основните цели на баскетболната игра в началния етап на основната образователна степен. – В: Педагогически алманах, XVII, 2009, № 2, с. 132.

2008г. - Базелков, Стефан Модели за интензифициране на обучението по спортни игри на ученици от основна образователна степен : Автореферат / Стефан Христев Базелков ; Науч. ръководител Лъчезар Димитров ; [Рец. Михаил Бъчваров, Росица Църова]. - Шумен, 2006. – 64 с. Цитиран в: Йорданова, Надежда Георгиева. Физическите и координационните способности - фактори за спортното обучение на учениците / Надежда Йорданова ; Науч. ред. Малчо Малчев. - [В. Търново] : Фабер, 2008. - с. 104.

2008г. - Базелков, Ст. Проучване на нагласата на учителите и на възможностите им за решаване на образователните задачи на физическото възпитание и спорта. – В: СЪВРЕМЕННИ тенденции на физическо възпитание и спорт в училище / Състав. Димитър Кайков, Симеон Йорданов ; [Предг. Симеон Йорданов]. - София : НСА ПРЕС, 2006. - с. 32-38. Цитиран в: Цолов, Бисер Максимов. Основи на маркетинга в спорта : Монография / Бисер Цолов. - София : [Болид инс], 2008. – с. 200, 269.

2007г. - Базелков, Ст. Влиянието на целенасочените занимания по футбол в началния етап на образователната система върху техническата подготовка. – В: Спорт & Наука, 2005, изв. брой № 1, с. 578 - 582. Цитиран в: Николов, Димитър и Калояна Крумова-Цончева. Проучване влиянието на извънурочните занимания по футбол върху физическата дееспособност на 12-годишни деца. - В: Спорт & Наука, 2007, № 3, с. 149.

Художествено-творчески дейности

2018г. - Спортен форум на преподавателите по спорт от ВУ в република България - 01.09 – 04.09.2018г., Ваканционно селище Лозенец - първо място в комплексното класиране

2017г. - Спортен форум на преподавателите по спорт от ВУ в република България - 28 - 30 август 2017 г., Ваканционно селище Лозенец - второ място в комплексното класиране

2016г. - Спортен форум на преподавателите по спорт от ВУ в република България - 28 август – 1 септември 2016 г., Ваканционно селище Лозенец - второ място в комплексното класиране